NOL 2020. DEL 3.

Mogwai
NOL 10.11.2020 kl 21:37 50317


Forrige tråd er altfor lang nå. Starter ny.
Redigert 21.01.2021 kl 09:41 Du må logge inn for å svare
St8
26.11.2020 kl 16:25 3656

3-4% opp eller ned i disse dager er jammen meg ikke markant når det kommer til NOL. Helt dagligdags...
Redigert 21.01.2021 kl 08:23 Du må logge inn for å svare
zavva
26.11.2020 kl 16:44 3626

Blir nok eventuelt en ren akjebasert transaksjon - kanskje 1 Odfjell aksje pr NOL aksje? Da vil en sitte godt i det og kunne ta del i oppturen som kommer samt utbytter i ODL fra 2022.
Redigert 21.01.2021 kl 08:23 Du må logge inn for å svare
St8
26.11.2020 kl 16:50 3616

Vel dårlig butikk for mange av de store som var tidlig inne her? Tror ikke Fredriksen og co er så trengt at de går med på ren 1/1, da kan det vel være ett mye bedre alternativ for de gutta å falle inn i ett restrukturert Seadrill lenger nede i gata.
Redigert 21.01.2021 kl 08:23 Du må logge inn for å svare
HAS
26.11.2020 kl 16:55 3605

Føler meg på ingen måte kompetent til å vurdere alle sider ved en evt. fusjon. Har stor sans for Odfjell som et selskap med dyktige folk som har klart seg meget bra gjennom en langvarig krise. På den andre siden vurderer jeg NOL til et selskap som har meget gode forutsetninger for å skape store verdier med sine topp moderne rigger. Men sjølsagt litt sårbart med bare 2 rigger.
Redigert 21.01.2021 kl 08:23 Du må logge inn for å svare
MrBridge
26.11.2020 kl 17:07 3584

Det er snakk om muligheter for at Odl drifter riggene, ikke eier dem...
Redigert 21.01.2021 kl 08:23 Du må logge inn for å svare
Bolster
26.11.2020 kl 17:13 3578

Det har jeg faktisk troen på. Da blir riggene solgt inn på kontrakter med Odl besetning. Mye mer attraktivt en hva Seadrill er.
Redigert 21.01.2021 kl 08:23 Du må logge inn for å svare
HAS
26.11.2020 kl 17:15 3575

Seadrill drifter riggene på en utmerket måte. Resten blir bare spekulasjoner. Først må vi komme oss gjennom Q3. Regner med at journalistene allerede har funnet fram krigstypene og rødmalinga til mandag, så jeg er i full gang med å flytte fokus til Q4.
Redigert 21.01.2021 kl 08:23 Du må logge inn for å svare
Bolster
26.11.2020 kl 17:20 3535

Tull. Jeg vet Lundin har uttrykt stor misnøye med stor andel utenlandsk arbeidskraft. Jeg vil heller ikke påstå at WM har blitt driftet utmerket til nå. Ja, det vil være oppstart problemer. WM har vært svært mye plaget i oppstarten.
Redigert 21.01.2021 kl 08:30 Du må logge inn for å svare
zavva
26.11.2020 kl 17:58 3467

Det er ikke slik jeg tolker det. De ser på flere muligheter - også managment avtaler lignende den de har på Yantai men de sier også at de har vært i diskusjon angående overtakelse av Yantai men at kineserene har urealitisk høy verdsettelse av riggen. Det betyr at de også ser på eierskap av nye rigger om prisen er riktig.

Det er et sterkt industrielt rasjonale som taler for en ODL/NOL transaksjon.

Det som taler mot oppkjøp/managmentavtale med ODL er at kontraktene med Wintershall og Lundin ikke ligger i NOL men i SDRL datterselskap. Jeg kan ikke jussen her men vil tro det kan være utfordrende. Samt den relativt store leverandørgjelden NOL har mot SDRL. For Odfjell er det uaktuelt med en deal som vanner ut eksisterende aksjonærer.

Ellers enig i at Seadrill ikke har driftet WM på noe god måte foreløpig selv om det har vært betydelig bedring den siste tiden.

Når det kommer til pris så kan en si at oppgjør 1/1 er for lite men hva om Wintershall ikke utøver opsjonen på Mira - hva da? Vil påstå at sannsynligheten for at opsjonen utøves er betydelig større med Odfjell som manager.

https://finansavisen.no/nyheter/oljeservice/2020/11/26/7591487/fortsatt-solid-fra-odfjell-drilling
Redigert 21.01.2021 kl 08:30 Du må logge inn for å svare
HAS
26.11.2020 kl 18:13 3443

Det må være fullt tillatt å fantasere, men ideene på forumet her danner neppe grunnlag for de beslutninger som vil bli tatt. Her er innflytelsesrike aksjonærer med på laget, og Fredriksen har nok rimelig god oversikt over stoda. Jeg har full tillit til at aksjonærenes interesser vil bli ivaretatt på en god måte. Dette kommer til å bli veldig bra. Sier en optimist.
Redigert 21.01.2021 kl 08:30 Du må logge inn for å svare
HAS
26.11.2020 kl 18:23 3424

En del av mannskapet har vært presentert i media, og virker på alle måter tillitsvekkende. At noen av mannskapet kan være litt urutinerte, tar de sikkert igjen på entusiasmen. Noen trenger kanskje litt opplæring og erfaring, men det finner du i alle arbeidslag.
Redigert 21.01.2021 kl 08:30 Du må logge inn for å svare

Ja det var et greit signal, men jeg heller fortsatt mot at Nol sine 2 drillere blir en del av Sdrl innen 1/2 år, men det hadde jo ikke skadet om Odl kom på banen i mellomtiden å fikk satt et lys på verdiene som ligger i Nol
Man kan spekulere i mangt, det som imidlertid er rimlig opplagt er at Nol som selskap ikke eksisterer innen 1 års tid, det føler jeg meg rimelig sikker på.
Økte forresten noe i dag på 8,4 og snittet opp til 5,5kr i aksjen, finner ikke bedre case på Oslo børs nå så kommer trolig til å kjøpe enda mer ved idiot nedsalg fra maskiner, For det er kun maskinhandel som trykker ned, investorer med litt mellom øra selger definitivt ikke nå.
Redigert 21.01.2021 kl 08:30 Du må logge inn for å svare
HAS
26.11.2020 kl 20:31 3208

Har inntrykk av at det har vært dumpet aksjer og at kursen har vært holdt nede i et jerngrep. Vil prisen i denne perioden ha stor betydning for aksjekurs ved et evt salg, og vil den på noen måte kunne bli solgt på billigsalg hvis dette skjer før riggene er kommet i god drift?
Redigert 21.01.2021 kl 08:30 Du må logge inn for å svare
Mrhifi
26.11.2020 kl 20:49 3168

No way, Kan ikke i min vildeste fantasi forstille mig at big investors som købte til kurs 49kr vil sælge til discount priser
Redigert 21.01.2021 kl 08:30 Du må logge inn for å svare
HAS
26.11.2020 kl 20:57 3183

Tenker det samme. Alt peker i retning av at markedsprisen på riggene vil gå i været. Da bør aksjen gå samme vei. Synes det hadde vært best om NOL fikk bestå som eget selskap😀
Redigert 21.01.2021 kl 08:30 Du må logge inn for å svare

Det kan du bare glemme, blir det salg her så blir det på rigg verdiene, den tullete aksje kursen har ingen ting med reelle verdier å gjøre.

Ved er event fusjon med Drillen3 vil Fredriksen få den prisen han krever, og det blir på rigg verdiene, det er også den beste måten Fredriksen kan opprettholde sin eierandel i Sdrl.
Et oppkjøp fra Odl vil neppe Fredriksen godta annet en cash, aksjer i Odl på dagens ´høye´ aksje kurs vil han neppe ha interesse av, det vil også være svært ugunstig å selge riggene i dagens lave marked/ ATL marked med de relativt gode utsiktene fremover etter en lengre periode med skraping osv.

Slik jeg vurderer det vil beste alternativ være fusjon med Sdrl, der du vil få en reprising av Nol først og så mulighet for videre stigning via et restrukturert sdrl.
Men som sagt, fint om Odl prøver seg, så kanskje markedet kan ta innover seg at det ligger store verdier her, så kan en legge på den antatte inntjeningen neste året som vil prise selskapet på P/E rett i overkant 2 på dagens aksje kurs, ikke rart kanskje at Odl er interessert.
Redigert 21.01.2021 kl 08:30 Du må logge inn for å svare
HAS
26.11.2020 kl 21:07 3157

Ok, vi følger din plan😀
Redigert 21.01.2021 kl 08:30 Du må logge inn for å svare

Oslo (TDN Direkt): Odfjell Drilling er meget interesserte i å se på mulige strategiske trekk som kan underbygge deres vekstambisjon, men høyeste prioritet for selskapet er å komme i utbytteposisjon i 2022.
Det sier konsernsjef Simen Lieungh til TDN Direkt.
- Vi ligger godt an til utbytte basert på den ordrereserven vi har sammen med de framtidsutsikter vi ser for oss for vår egen flåte. Vi kommer altså ikke til å gjøre noen strategiske grep som fører til at det målet ikke kan nås. Det er viktig å understreke, sier han.
Selskapet har ingen tro på at det i de nærmeste årene blir et marked som forsvarer riggnybygg.
- Derfor må vi konsentrere oss om de muligheter som kan dukke opp innenfor eksisterende kapasitet, sier konsernsjefen videre.
Han sier Odfjell Drilling tidligere har vært i kontakt med Northern Ocean om de to halvt nedsenkbare riggene "West Mira" og "West Bollsta", men uten at dette har materialisert seg i noen retning. De har også vurdert andre muligheter som eksempelvis Diamond Offshore-riggen "GreatWhite". Videre nevner han rigger eid av Awilco Drilling, men av ulike årsaker har dette heller ikke ført fram. På spørsmål så bekrefter han at riggene til Dolphin Drilling i denne sammenheng er uten interesse.
- Vi har sett på masse, men det er mye som skal gjøres før man kommer i en posisjon som blir en balansert avtale for begge parter, sier konsernsjefen.
Spesielt de to sjettegenerasjonsriggene fra Northern Ocean er attraktive eiendeler.
- De er interessante, men for oss ser det mest naturlig ut at de ser ut til å bli en del av Seadrill. Hvordan den endelige løsningen etter restruktureringen vil bli seende ut vil imidlertid tiden vise. Vi er realistiske og vet at det er andre aktører som også kunne tenke seg å eie disse enhetene, men jeg kan bekrefte at de er av interesse for oss gitt at våre overordnede prioriteringer, eksempelvis med tanke på dividende, ikke forringes, sier Odfjell Drilling-sjefen.
Restruktureringen i Seadrill og deres rigger var et fokus under kvartalspresentasjonen til Odfjell Drilling torsdag. Ifølge Lieungh er en del av Seadrill-eiendelene lite interessante, mens andre av selskapets rigger har høy verdi.
Redigert 21.01.2021 kl 08:30 Du må logge inn for å svare
Minken
29.11.2020 kl 07:05 2595

Jeg kjøpte meg inn for kort tid siden, mye pga positiviteten her inne på forumet. Et ord som ikke har blitt nevnt her inne, er taksonomi. Det forundrer meg, da det garantert vil påvirke finanssektoren fremover.

Jeg limer inn:

EUs grønne taksonomi
Felles kriterier for EU/EØS som klassifiserer børsnoterte selskapers aktivitet og gir selskapene en grønn score.
Et klassifiseringssystem med kriterier som skal gi en felles europeisk forståelse av hva som er bærekraftig.
Skal hindre såkalt grønnvasking.
Krever at aktiviteten i selskapet må bidra vesentlig på minst ett av EUs seks mål: Utslippskutt, klimatilpasning, beskytte hav og marine ressurser, sirkulærøkonomi, forebygge og kontrollere forurensing, beskytte økosystemer og biodiversitet.

Vil gjøre det lettere for investorer å skille mellom bærekraftige og ikke-bærekraftige investeringer.
Vil gjøre det enklere for kunder og forbrukere å velge bærekraftig.
Skal brukes i en rekke reguleringer, som grønne merkeordninger, tilgang på grønn finansiering og rapporteringskrav på bærekraft.
Krever at store børsnoterte selskap skal rapportere på bærekraft i henhold til taksonomien.
Kilde: Finans Norge/Teknisk Ukeblad

Redigert 21.01.2021 kl 08:30 Du må logge inn for å svare
HAS
29.11.2020 kl 07:42 2574

Tankevekkende innlegg. Det er tydelig at oljeselskapene også legger vekt på å fremstå som ansvarlige i forhold til miljøspørsmål, noe som også har vært flagget i presentasjonen av WM og WB. Begge riggene er med ulik teknologi i en fremskutt posisjon i bransjen når det gjelder å ta hensyn til miljøet, og det er sannsynlig at dette kan gi fortrinn i fremtidige kontrakter. Dersom NOL vil bevare en slik posisjon, vil det være et sentralt spørsmål i en evt. utvidelse av kapasiteten.
Redigert 21.01.2021 kl 08:30 Du må logge inn for å svare
Odium
29.11.2020 kl 08:15 2559

Ikke utenkelig at dette er årsaken til at NOL har investert såpass mye penger i å gjøre riggene grønnere.
Hvis EU skal nøkkelhullmerke selskaper så er det høst sannsynlig ganske tydelige kriterier som nol allerede er klar over.
Redigert 21.01.2021 kl 08:30 Du må logge inn for å svare
HAS
29.11.2020 kl 12:40 2403

https://lundin-energy-norway.com/2020/08/18/hybridfartoy-vil-sikre-utslippsreduksjoner/

wintershalldea.no

Her bekreftes miljøprofilen til oppdragsgiverne. Kan ha stor betydning for videre opsjoner/kontrakter.
Redigert 21.01.2021 kl 08:30 Du må logge inn for å svare
Minken
29.11.2020 kl 13:08 2391

Takk for linken. Tror du vil ha interesse av å lese en jeg fant på nrk.

https://www.nrk.no/norge/nye-eu-regler_-_-ikke-interessert-i-at-vi-gronnmaler-norsk-oljeproduksjon-1.15262638
Redigert 21.01.2021 kl 08:30 Du må logge inn for å svare
HAS
29.11.2020 kl 14:00 2340

Takk for interessant artikkel. Temaet blir stadig mer aktuelt, men det høres ut til å være et trangt nåløye inn til EUs Taksonomi. Det er jo flott at det satses for fullt på alternativ energikilder. Vi kan imidlertid ikke frarøve store deler av verden mulighet for å kome seg ut av fattigdommen, så verden vil uansett trenge olje enn så lenge. Så lenge et langt mer forurensende kullforbruk øker, føler jeg meg rimelig trygg på at en mest mulig miljøvennlig oljeproduksjon vil premieres. Bransjen er også viktig bidragsyter til den grønne omomstillingen både når det gjelder ressurser og kompetanse.
Redigert 21.01.2021 kl 08:30 Du må logge inn for å svare
St8
29.11.2020 kl 14:09 2326

Jeg liker sammenligningen med tobakks industrien veldig godt.. Allerede på midten av 80 tallet begynte land rundt om i verden å forby og sette restriksjoner på hvor og når man kunne røyke. Men når nådde verden peak smoke??? 2009!
Alle vet det kommer en energi transformasjon, men den skjer ikke på dagen og hele verden må bære med. Utviklingen i verdens u-land som bidro til at tobakk først nådde toppen godt inn på 2000 tallet. Å komme seg bort fra høy oljeproduksjon ville ta mye lengretid, så investorer vil fortsatt se mot oljeindustrien når en nå får på plass vaksine. Blir spennende å se hvordan OPEC møtet vil påvirke oljeprisen den neste uken.
Redigert 21.01.2021 kl 08:30 Du må logge inn for å svare
HAS
29.11.2020 kl 14:44 2299

Blir veldig interessant. Opec+ har mange og tildels kryssende interesser å forholde seg til. Det har vært antydet tendenser til indre konflikter grunnet misnøye med fordeling av byrdene ved kutt. Utålmodighet med vedvarende lav oljepris må veies opp mot faren for mer skifer og videre overproduksjon. Markedet har vel priset inn videre kutt, så alt annet vil kunne skape store bevegelser. Det går mot ei begivenhetsrik uke.
Redigert 21.01.2021 kl 08:30 Du må logge inn for å svare
Minken
29.11.2020 kl 15:27 2236

Den liker jeg også! Puh! Det var en lettelse du nevnte den, for jeg hadde glemt den :-)

Den som jeg la ut var jo grusom å lese. Olje kommer til å unngås av de grønneste fondene - og sikkert mange enkeltaksjonærer også. Det kan gjerne svinge mellom grønt og brunt i mange år ennå. Kommer an på hvor idealistiske folk er. Greit å være positiv til grønne aksjer, men om de ikke tjener penger så må vel det føre til nedgang før eller siden(?) Da kan gjerne brunt være et greit alternativ likevel.
Redigert 21.01.2021 kl 08:30 Du må logge inn for å svare

Hvor ille blir Q3, får vi noen hint om fremtiden til selskapet,. De skylder mye penger til sdrl, hvordan skal dette løses, de er vel i brudd med lånebetingelsene , men har fått unntak ut året
Redigert 21.01.2021 kl 08:30 Du må logge inn for å svare
Bolster
29.11.2020 kl 16:44 2151

Balansen mot seadrill skal gradvis betales nå etter at begge riggene kom på rate. Brudd med hvilke lånebetingelser?
Det har tidligere vært krav i forhold til kontraktene med en hvis cash beholdning. Etter hva jeg vet så er det gitt disp på dette.
Redigert 21.01.2021 kl 08:30 Du må logge inn for å svare

Bolster, Fra Q2 2020 ------ In June 2020, an amendment and waivers to certain covenants were agreed with the lenders under the term
loan facility effective through December 2020.
Redigert 21.01.2021 kl 08:30 Du må logge inn for å svare

Hvis du gidder å vente 13-14 timer så får du nok svar på dine bekymringer.
Redigert 21.01.2021 kl 08:30 Du må logge inn for å svare
St8
29.11.2020 kl 21:03 1873

Oljeprisen kommer også til å falle som en stein til natten, ikke enighet om videre kutt i formøtene som er avholdt.. Får se om noen av miniputtene har baller nok til å utfordre Russland og Saudi som er positive til videre kutt.
Visst ikke nok med en ting som kan få litt negativt momentum i denne.
Redigert 21.01.2021 kl 08:30 Du må logge inn for å svare

Spiller liten trille med kortsiktig oljeprisen når inntjeningen står spikret fast flere kvartaler fremover.
Det sitter nok endel på sidelinjen nå, som håper på nedfall, noe som ender i oppgang i morgen uansett hvordan kvartalet blir, q3 er uansett bare en titt i bakspeilet på et plundrete kvartal, det er nå og fremover moroa starter.
Redigert 21.01.2021 kl 08:30 Du må logge inn for å svare

Legges tallene frem før børsåpning eller etter stengning?
Redigert 21.01.2021 kl 08:30 Du må logge inn for å svare
MrBridge
29.11.2020 kl 21:26 1831

før børsen åpner
Redigert 21.01.2021 kl 08:30 Du må logge inn for å svare

Vi får vel kanskje samme utvikling her som når Avance la fram resultat forrige uke ;)
Liten dipp på Q3-resultatene og deretter full fart basert på guiding og fokus på framtiden.
Redigert 21.01.2021 kl 08:30 Du må logge inn for å svare
HAS
29.11.2020 kl 21:47 1802

ODL stupte vel 10% etter resultatene for Q3. Rekylen kom raskt, og her spilte nok media en stor rolle med flere påfølgende positive artikler. Journalistene styrer vel en del av showet med sine overskrifter, i alle fall i første omgang. I neste omgang vil nok tallene og ikke minst fremtidsutsiktene være mer bestemmende for kursutviklinga.
Redigert 21.01.2021 kl 08:30 Du må logge inn for å svare
St8
29.11.2020 kl 21:52 1793

Finansavisen fikk jo ODL resultatet til å fremstå som elendig.. NOL kan fort være på konkursens rand ifølge enkelte medier imorgen.
Redigert 21.01.2021 kl 08:30 Du må logge inn for å svare

Avance handles nå på 40 prosent rabatt mot Nav, Nol handles Med 80 prosent rabatt, en vesentlig forskjell det.
Forventningene i Avance var skyhøye, forventningene i Nol er elendige.
I Avance satt alle inne med aksjer, i Nol sitter mange på sidelinjen.

Tror den spretter, fokus fremover nå vil ligge på q4-q1 hvor selskapet vil levere grønne tall, ikke galt det for et selskap som er konkurs priset.
Hva media skulle skrive om dette selskapet i morgen blåser jeg lang masj i, klarer å tenke selv.
Redigert 21.01.2021 kl 08:30 Du må logge inn for å svare
HAS
29.11.2020 kl 22:43 1674

Mange avventende på sidelinja, og sikkert en del som har solgt for å gamble på en dip i morgen. Jeg mistenker at det ikke er så veldig mange aksjer i omløp. Hvis signalene overrasker positivt og folk begynner å holde på aksjene, tror jeg det kan bli rift og hurtig oppgang.
Redigert 21.01.2021 kl 08:30 Du må logge inn for å svare