"Utsolgt" i Oslo

Marximat
12.11.2020 kl 08:15 15210

På Finn ligger det nå 795 bruktboliger til salgs (ekskl. parkeringsplasser). Med så lavt tilbud blir "alt" solgt av attraktive og middels attraktive boliger i løpet av rimelig kort tid, og det er sannsynlig at en del av tilbudet består av ukurante boliger og "hyllevarmere".

Med så lavt utbud i november av attraktive boliger begynner vi å nærme oss en kritisk grense der Oslos boligmarked kan komme til å stoppe opp:

Med uklare fremtidsutsikter er det "ingen" som kjøper nyboliger som står ferdig to år frem i tid.

I det øyeblikket det kun er uattraktive boliger som utgjør tilbudssiden, blir det lite fristende å kjøpe hvis man ikke må.

I Oslo kjøper nesten alle før de selger. Hvis det ikke er noen fristende boliger å kjøpe, blir det heller ikke lagt ut noen fristende boliger for salg.

Bevares: Det finnes fortsatt selgere av attraktive boliger i Oslo. De aller fleste ikke-førstegangskjøpere som nylig har kjøpt bolig, skal også selge bolig. Men dersom kjøpspresset fortsetter, kommer markedet sakte, men sikkert til å tørke inn.

795 bruktboliger i begynnelsen av november i en by med 695 000 innbyggere ...
Redigert 21.01.2021 kl 09:14 Du må logge inn for å svare
Ghost64
09.12.2020 kl 20:30 3040

Krækknissen, pussig at nevner det. Jeg har sett det samme, bydels-tallene stemmer ikke. Jeg har skrevet til Krogsveen og påpekt dette, de har ikke svart. Vet at de opererer med feil i bydelstallene sine. De bedriver villedende prisinfo
Redigert 21.01.2021 kl 07:35 Du må logge inn for å svare
pedro1
09.12.2020 kl 20:32 3036

Aner ikke, men har sett det samme .....bare tull
Redigert 21.01.2021 kl 07:35 Du må logge inn for å svare

OK, godt å høre at jeg ikke er i ferd med å bli schizofren eller noe
Redigert 21.01.2021 kl 07:35 Du må logge inn for å svare
Ghost64
09.12.2020 kl 20:40 3048

Krogsveen bruker tall fra ssb og eiendom Norge. De har riktige Oslotall men det har jo "alle" Derimot klarer de ikke å treffe på by-delene noe som er litt "tragisk" de villeder sine kunder og alle som følger med......useriøst. I min bydel har tallene deres vært uforandret siste tre mnd i den dømrade statistikken deres
Redigert 21.01.2021 kl 07:35 Du må logge inn for å svare

Helt enig i at tallenes tale ikke er til å misforstå hva angår prisstigning i Oslo fremover, og at eneste mulige kjepp i hjulet er inngripende boligpolitikk.

Det siste grubler jeg mye på for å optimalisere timingen på mitt neste boligbytte. Skal selge to 2-roms innenfor Ring2 til fordel for en som er større og kanskje litt lenger unna sentrum.

Byrådet i Oslo ønsker en mer inngripende politikk og regulering, og kan få viljen sin med et forventet regjeringsskifte høsten 2021.

Da forventer jeg en langsiktig plan som inkluderer f.eks.:
-raskere og mer aggressiv regulering av nye områder, utbygging av nødvendig infrastruktur
-fortsatt byfortetting á la Røa-krysset
-endre leilighetsnormen i Oslo, tillate større andel 35-50 kvm i nybygg, kanskje senke 35 kvm-grensen.
-den tredje boligsektoren, som det allerede drodles en del om på venstresiden.

For å kjøle ned markedet på kortere sikt kan sekundærbolig skattlegges hardere og antall leiligheter en kan eie som privatperson kan senkes fra 4 til 3 eller 2. Målrette skatter/avgifter slik at flipping blir mindre lønnsomt.

Det hele ender opp som en øvelse i å se inn i glasskula med røde politikerbriller. Uten den politiske kjeppen i hjulet bør jeg vente med boligbyttet mitt. Skulle scenarioet over slå til bør jeg selge i mai.
Redigert 21.01.2021 kl 07:35 Du må logge inn for å svare

Spennende øvelse det, og timing av boligkjøp/salg kan jo ha mye å si.

Jeg tror også at vi får en mer inngripende boligpolitikk om venstresiden vinner valget i 21, men da først og fremst i form av økt skatt på bolig. Samt en tredje boligsektor som du nevner.

Derimot opplever jeg ikke at byrådet i Oslo ønsker å endre leilighetsnormen, denne forsvares i alle anledninger. Heller ikke mer infrastruktur eller regulering, da er det i så fall mye de kunne gjort selv, som jeg nevnte over.
Redigert 21.01.2021 kl 07:35 Du må logge inn for å svare

Endring av leilighetsnormen virker det ikke å være interesse for på noen sider, nei. Merkelig når andelen singelhusholdninger har økt så markant siden den ble innført, og at de samtidig klager på at førstegangskjøpere ikke har råd til å komme inn på boligmarkedet i sentrumsnære bydeler.
Redigert 21.01.2021 kl 07:35 Du må logge inn for å svare

Skjønner det ikke jeg heller. Høyre og FRP har i hvert fall gått ut med at de vil skrote normen, men ikke plukka opp noe fra de andre partiene. Rart at det ikke er høyere på agendaen når konsekvensene utspiller seg såpass drastisk.

https://e24.no/norsk-oekonomi/i/wP3Wgd/ap-opprettholder-leilighetsnorm-i-oslo-hoeyre-kaller-det-boligbloeff
Redigert 21.01.2021 kl 07:35 Du må logge inn for å svare
Ghost64
09.12.2020 kl 21:28 3170

Hvis jeg tror at de rød-grønne vinner valget er det duket for fest for de som skal selge liten leilighet i Oslo. De rød-grønne nekter å endre leilighetsnormen, de har jo en rørende følelse for småbarns-familiene i byen. vi vet fra før at mindre leiligheter øker mest i oppgangstider. men de taper også mest i nedgangstider.
Redigert 21.01.2021 kl 07:35 Du må logge inn for å svare

Yup, husk at det også vil ta 3 år+, fra endring av normen til det får utslag på tilbudssiden
Redigert 21.01.2021 kl 07:35 Du må logge inn for å svare
kator
09.12.2020 kl 21:44 3262

På bydelsnivå bruker Krogsveen tall fra forrige kvartal. Så de ligger alltid på etterskudd. Det gjør de også kraftig på verdi-estimatene de opererer med på adressenivå. Som er en positiv nyvinning - men gir veldig feil estimat.

Tror ikke jeg ville hatt veldig angst for hva en AP/SP regjering - med rød støtte vil finne på. Ikke så godt å vite selvfølgelig - men både AP og SP er i utgangspunktet ganske "boligeiervennlige". Forøvrig hadde jeg aldri trodd at en borgerlig regjering skulle være de som satte på "formuesskruen" for sekundærbolig eiere. På de siste 3 årene har min formuesskatt gått fra 0 til 75.000 bare fordi de har økt verdsettelsen av sekundærboliger fra 50% til 90%. Kan selvfølgelig bli løftet til 100% - men betyr ikke mye. Eiendomsskatten kan bli løftet - men tipper de vil konsentrere seg om de største boligene da. Å skulle redusere antall enheter for næring feks ville bare føre til interne overføringer innenfor familien etc. Leilighetsnormen har jeg ingen tro på blir endret.

Om jeg skulle driste meg til et råd er det å ikke gruble for mye rundt det politiske, men heller se på marked og rente. Har du et behov for større bolig nå bør du gjøre det nå. Hvis ikke ville jeg ventet.

Redigert 21.01.2021 kl 07:35 Du må logge inn for å svare
Ghost64
09.12.2020 kl 21:51 3252

Jeg regner med at det er en del folk der ute som ser på oss nerder som skriver. Hvis du er i posisjon, kjøp så fort du kan. Jeg tipper oppgang på 3,5 i januar 2021. Til dere som skal kjøpe....oppgangen er sterkest i januar og til og med mai vanligvis, neste år.....hele året.
Redigert 21.01.2021 kl 07:35 Du må logge inn for å svare

Ja, så vidt jeg kan se er boligmarkedet i Oslo strammere nå, enn det var høsten 2015. Vi husker hvordan det gikk da. 23 prosent stigning det påfølgende året.
Redigert 21.01.2021 kl 07:35 Du må logge inn for å svare
leifinge
09.12.2020 kl 22:15 3237

Hittil i år har OBOS-prisene steget 16,6% i Oslo.
Redigert 21.01.2021 kl 07:35 Du må logge inn for å svare
Gappo
09.12.2020 kl 22:19 3227

Jessheim Sør - Elveparken trinn 2. Byggingen er nå igangsatt. Meget gunstig priset.

https://finn.no/realestate/newbuildings/ad.html?finnkode=144534545&location=1.22030.20056&sort=AREA_PROM_ASC
Redigert 21.01.2021 kl 07:35 Du må logge inn for å svare
Ghost64
09.12.2020 kl 22:20 3230

OBOS tallene blir ikke riktige, altfor for få enheter til statistisk korrekthet. tallet er vel ca 10 -11 opp i Oslo
Redigert 21.01.2021 kl 07:35 Du må logge inn for å svare
Hirsh
09.12.2020 kl 22:37 3198

Jeg er ikke Norsk og skjønner ikke Norsk tenkemåte. Det er flere politikere spesielt de venstreorienterte samt noen her virkelig tenker på at økt skatt på sekundær leilighet fikser noe som helst her. Hva er logikken her? Skal de som eier sekundær leiligheter for å leie presses ut til å selge til stakkars unge som vi bo i gangavstand til Sofienberg parken? På denne måten skal det ikke bli mer boenheter. Det blir bare eierskifte. Er det ønsketenke at de som kjøper for å leie ut slutter å gjøre det fordi det blir mindre lønnsomt å leie og gir mulighet til førstegangskjøpere å komme inn. Det er noe som stemmer ikke helt her. Mindre press kan det bli en stund men hvis det ikke bygges nytt så kommer ubalanse uansett men kanskje litt senere. I periode 2017-2019 ble det bygget mer enn vanlig taket prisstigning i periode før. Det og innstramning førte til moderat prisutvikling. Det var flere som sa «velfungerende boligmarked». Er det ikke nok bevis at det eneste som funker i lengere perspektiv er boligbygging tilpasset behov.
Redigert 21.01.2021 kl 07:35 Du må logge inn for å svare
leifinge
09.12.2020 kl 22:47 3174

Selvfølgelig er de riktig, med de betingelsene som gjelder for disse. Utslagene er større enn EN-prisene og det tror jeg de fleste er klar over. Som jeg har skrevet tidligere så falt jo OBOS-prisene i fjor med nesten halv prosent i Oslo.
Redigert 21.01.2021 kl 07:35 Du må logge inn for å svare
kator
09.12.2020 kl 22:58 3191

Enig med deg i at bygging er viktig. Men - det er jo slik at de sentrale tomtene er ekstremt dyre i Oslo - det er slik at i enkelte prosjekter kan tomtens andel av prosjektkostnadene utgjøre halvparten - eller i ekstreme tilfeller mer.... Da blir nybyggene ekstremt dyre. Slik at løsningen dessverre ikke er bare å bygge mer her- av det aller dyreste...... Jeg tror nok løsningen er en kombinasjon av mer bygging i Oslo - både sentralt og i de litt mindre populære områdene - og i knutepunktene utenfor Oslo / innenfor ca. 30-45 minutter. I disse randsonene er det forøvrig bygget mye. Selv om Oslo er en liten hovedstad i europeisk målestokk tror jeg vi må godta at vi er som andre hovedsteder - at for mange begrenses det utvalget de kan velge fra - skal du bo sentralt i Oslo må du bo veldig trangt/komprimert. Vil du ha mere plass må du ut av sentrum....enten til litt mindre populære bydeler - eller til knutepunktene utenfor.
Redigert 21.01.2021 kl 07:35 Du må logge inn for å svare
utkant
09.12.2020 kl 23:25 3211

Hmmm. Jappetiden. Smellen. Så boligkrasjet... Historien har en tendens til å repetere seg!
Redigert 21.01.2021 kl 07:35 Du må logge inn for å svare

Kanskje det at du ikke er norsk hjelper deg å se ting klarere.

Tenker også det er ganske rett frem. Om man ønsker at flere skal få oppfylt drømmen om en bolig i byen, må man bygge flere boliger. Det er masse områder med stygge lagerbygg osv som kunne transfomeres til attraktive, grønne boområder om det hadde vært politisk vilje til det.

Andre tiltak som skatt og låneforskrift kan lindre symptomene, dvs senke prisveksten på kort sikt, men tar ikke tak i det underliggende problemet.
Redigert 21.01.2021 kl 07:35 Du må logge inn for å svare
kator
10.12.2020 kl 09:51 3104

Fra en som begynte i sin første jobb høsten 1986 - i Vika - i selveste "øyet" på jappetidens kokepunkt.

Vanskelig å finne perioder med større forskjeller enn 1986/87 og idag.

Tidenes laveste tall for husholdningenes sparing i 1986-87 : - 7%.

I 2020 har vi tidenes høyeste tall for husholdningenes sparing på 16-20%.

Var ikke mye boliglånsforskrift eller annet da - fullstendig "tut og kjør"....

Boligrente i 1987 - + 15%
Boligrente dag 1,5%.

I tillegg er norsk økonomi i en helt annen økonomisk stilling i 1987 enn idag.

Å sammenligne 1986-1987 og idag er i beste fall vås.


Redigert 21.01.2021 kl 07:35 Du må logge inn for å svare
Marximat
10.12.2020 kl 10:03 3099

Jeg vet ikke om Onkel_S får beregnet visningssuksessen denne uken (for få visninger), men den "enkle metoden" gir i alle fall en pekepinn:

Det var 299 visninger i Oslo søndag, mandag og tirsdag. I går kveld var det 235 bruktboliger som var merket "Solgt siste 3 dager".

Det gir et solgt/visninger-tall på 0,79, dvs. 79 % solgt.

(Ulempen med denne "enkle metoden" er naturligvis at den ikke skiller mellom hyllevarmere og boligene som har hatt visning denne helgen.)
Redigert 21.01.2021 kl 07:35 Du må logge inn for å svare
Marximat
10.12.2020 kl 10:18 3115

Bankene - de som klarte seg, i hvert fall - lærte jo et par ting av krisen etter jappetiden. En av de viktigste lærdommene for det norske boligmarkedet var kanskje at de skulle kreve at nybyggprosjekter skulle være forhåndssolgt med 50-60 % for å innvilge/utbetale lån til byggherren.

Det forhindrer i stor grad bygging på "spekk".
Redigert 21.01.2021 kl 07:35 Du må logge inn for å svare

Jeg ser som kjent ikke problemet.

Politikerne i Oslo er valgt av de 700 000 som bor i byen.
Disse 700 000 er tjent med at boligenes deres blir mest mulig verdi, og at man har et trivelig bymiljø uten fortetting.

Bygger man mer, gir beboerne i Oslo bort verdiene sine til andre.
Blir omtrent som å mene at Norge burde redusere avkastningen på oljefondet ved å gi pengene til Kina.

Silberman
Redigert 21.01.2021 kl 07:35 Du må logge inn for å svare
wire1
10.12.2020 kl 15:34 3019

For en forferdelig dårlig analogi!
Redigert 21.01.2021 kl 07:35 Du må logge inn for å svare

Det er et godt poeng det! Trekke opp stigen rett å slett? Behagelig for alle som er inne, men kanskje litt usolidarisk, med hensyn til neste generasjon? Mange vil nok mene at politikerne også bør representere de som står utenfor boligmarkedet
Redigert 21.01.2021 kl 07:35 Du må logge inn for å svare
Marximat
10.12.2020 kl 17:37 3003

På "visningssuksesstråden" har Onkel_S oppgitt at det var / skulle være 286 visninger helge som var.

I så fall blir resultatet av denne "enkle metoden" 82 %. Uten at det har så mye betydning annet enn at visningssuksessen da sannsynligvis ligger på omtrent det samme som Onkel_S' tellinger har vist for de siste ukene, 75-ish %, eller kanskje et par prosent over. Altså rimelig stabilt høyt kjøpstrykk.
Redigert 21.01.2021 kl 07:35 Du må logge inn for å svare

553 boliger i til salgs i Oslo nå! Har det noen gang vært så få to uker før jul? Eller på noe annet tidspunkt? Blir trangt inn døra på nyåret.
Redigert 21.01.2021 kl 07:35 Du må logge inn for å svare
landis
10.12.2020 kl 21:24 2847

*Kremt*
Vet ikke helt om du gjør det med vilje.... men du hopper over et par vesentlige faktorer her.
Faktorer som i grunn er mer vesentlige enn de du allerede har nevnt... ;)
Inflasjon
Lønnsøkning.
Begge ofte i området 6-8%.... - kanskje en grunn til at folk ikke drev så mye sparing den gangen....
Forøvrig, nevnte jeg rentefradraget.. ?
Redigert 21.01.2021 kl 07:35 Du må logge inn for å svare
kator
10.12.2020 kl 21:50 2813

Ja - alt det du nevner er riktig Landis. Kunne gjerne tatt med de - men synes ikke de er mer vesentlige for å få frem hvordan stemningsforskjellen er.. Det at folk ikke drev med sparing var nok aller mest fordi det var ekstremt lett å få lån og at det var en kultur om at "sparing er raring" - og ikke minst leasing av dyre biler - som ble en virkelig felle for mange. Endrer ingen ting på min "erindring" - synes du det er store likheter til jappetiden slik du opplevde den ? For meg var det en helt annen verden. Det var forbruk, forbruk, forbruk. Nå oppfatter jeg at mange virkelig er opptatt av sparing.... Var ingen japp - men må innrømme at jeg var noen ganger på Barock i den tiden - men hadde ikke råd til champagnen. Den stemningen som var der da har jeg aldri opplevd siden - heldigvis. Det som ligner noe idag i forhold til dengang er kanskje oppblåste aksjeverdier i selskaper som aldri har tjent penger - men som hevder de skal gjøre veldig mye av det en gang i fremtiden...Og som mange kastet seg over......da og nå.
Redigert 21.01.2021 kl 07:35 Du må logge inn for å svare
utkant
10.12.2020 kl 22:17 2777

Hovedproblemet var vel at man ble vant til et visst forbruk og når smellen kom så smalt det for alle samtidig. Det jeg mente med innlegget mitt var at nå er renta null. Så å kjøpe nå må jo være å kjøpe på topp for når renta går opp igjen så vil folk slite på grunn av rentekostnader på lånene. Og hva vil skje om vi nå får en konkursbølge som legger hele næringslivet brakk... Det skal ikke mye til før en boble smeller... Og nå er tiden garantert mer usikker enn noensinne... Forsiktighet er veldig viktig. Jeg har ingen planer om å sette meg i gjeld med millionlån for å bo. I alle fall ikke i dagens økonomi. Det kan fort bli en gjeldsbombe...
Redigert 21.01.2021 kl 07:35 Du må logge inn for å svare
kator
10.12.2020 kl 22:26 2767

Ja - det er en annen problemstilling som enhver må gjøre en selvstendig vurdering av...Uten å dra igang en stor diskusjon er jeg enig med deg i at dersom man tror næringslivet i Norge blir lagt brakk og øde er det nok generelt smart å ikke ha fryktelig mye gjeld....

Min kommentar gikk til en som mente at vi var i noe som lignet jappetiden nå......Derfor delte jeg litt av mine erfaringer - og begynte å mimre litt - 35 år går alt for fort forøvrig (smil).
Redigert 21.01.2021 kl 07:35 Du må logge inn for å svare
Ghost64
11.12.2020 kl 08:44 2611

Laveste antall boliger ble vel registrert 23 des 2019. 1993 boliger
Redigert 21.01.2021 kl 07:35 Du må logge inn for å svare
kator
11.12.2020 kl 09:18 2580

Om noen lurte / ble til slutt solgt for 5.800.000 (87.000 pr. m2) - 50.000 under prisantydning,
Redigert 21.01.2021 kl 07:35 Du må logge inn for å svare
landis
11.12.2020 kl 10:22 2529

Tror ikke vi kan kalle dette jappetid kator, det har vi bare kunnet ha 1 gang. Den var som kjent drevet av formidabel lønnsvekst, inflasjon og rente.
I dag er alle disse faktorene tilnærmet 0, sågar kanskje minus for enkelte. Men forbruket er skyhøyt, og gjeldsveksten øker til stadig nye høyder. Litt vanskelig å lage jappetid ut av ingenting. ;) - Kraftig inflasjon er kult når man har gjeld, ikke sant. ?
Det er dog mange likheter med jappetiden. Gjelda vokser voldsomt, og gjeldsveksten har tatt seg opp igjen, samtidig som reallønnsveksten for de fleste har vært ca 0, eller sågar minus for en hel del de siste årene.
Er litt nysgjerrig på hva som skjer når denne gjelden skal betales ned med litt renter... ?
Men absolutt en sunnere kultur og økonomi i Norge nå, men boligprisene, og særlig i Oslo er for høye til at man skal kunne unngå et mulig (kraftig) prisfall i fremtiden, så japper er vi alle sammen.. !
Aksjemarkedet lever sin egen verden, folk er desperate etter avkastning...

Det som er litt interessant er at norge nå har et reproduksjonstall hos fruktbare kvinner på 1.53. Noe som betyr at 25% av dagens unge førstegangskjøpere vil være borte om 15-20 år. Mens dagens nybakte pensjonister vil være i overvelmende flertall om 15-20 år. Noe som kan bli interessangt, men det er en annen diskusjon.
Redigert 21.01.2021 kl 07:35 Du må logge inn for å svare
Hirsh
11.12.2020 kl 12:01 2449

Nesten alle land er gjeldsbelastet til nivåer at de ikke er interessert overhode i høyere renter. De dekker deficit med ekstra penger fra trykkeriet. Det er bare forsterket av korona. Norge er liten unntak her men kan ikke øke renter uten at andre land rund omkring gjør det samme. Eller blir det balanse brud som fører til høyre krone kurs som igjen blir negative i lengre perspektiv. Det fører til økt «asset price inflation». Ønsket varer i begrenset antall skal øke i pris mens vanlig inflasjon er fortsatt på akseptabelt nivå. Ingen vits å nedbetale lån med renter under inflasjon nivå fortere. Bare å vente til den mister gradvis sin verdi.
Redigert 21.01.2021 kl 07:35 Du må logge inn for å svare

Helt enig, hele verden er nedsyltet i gjeld og renten kommer til å være lav i årevis.
Redigert 21.01.2021 kl 07:35 Du må logge inn for å svare
Marximat
14.12.2020 kl 09:20 1797

204 Oslo-boliger med visninger denne helgen.

I skrivende stund er det 462 bruktboliger* til salgs på Finn.

Fortsatt høy aktivitet i Oslo-markedet i et unormalt år.

Og spørsmålet for Oslos boligmarked er: Finnes det noe lager til en "januarflom"? Og: Fører det unormalt høye trykket i desember til at det er færre kjøpere enn vanlig i januar? Eller kanskje færre selgere?


* For å skrelle bort parkeringsplasser og annet som ikke er boliger, har jeg huket av for de 4 øverste kategoriene under "Boligtype". Rett og slett fordi det kun er disse som er bolig.
Redigert 21.01.2021 kl 07:35 Du må logge inn for å svare