Photocure 2021


Jeg har i mange år vært aksjeeier i Photocure og har derfor vært med på mange oppturer og nedturer de siste 10-12 årene. For noen år siden var også dette forumet en plass hvor en kunne drøfte saker på en god måte, men da "nye"medlemmer valgte å bruke dette forumet til mer eller mindre usaklige innspill, så har min interesse for å delta avtatt. Jeg kommer nok ikke til å være en aktiv bidragsyter i tiden fremover, men jeg ønsker nå å dele noen tanker med dere som jeg ikke kan la være å tro på selv. Dessverre :)

La meg begynne med konklusjonen først og så skal jeg forklare hvorfor jeg tror dette skjer etterpå.

Konklusjon : Photocure kommer til å bli kjøpt av kinesiske interesser i løpet av 2021. Ihvertfall tror jeg at de kommer til å forsøke å kjøpe selskapet. Dette er vel et scenario som mange vil oppleve som positivt da det fort kan dra kursen opp med alt fra 50-200%, men for meg er dette langt under det potensialet som jeg ser i aksjen.

Begrunnelse for min påstand :
1)Selskapet har vist en veldig flott utvikling de siste årene. Jeg skulle selvfølgelig sett en enda raskere vekst, men hvis en ser på tallene/faktaene så er det en solid vekst. Det viktigste er allikevel at teknologien/produktet er anbefalt og superior til alternativene. Det indikerer at den positive veksten kommer til å fortsette. Covid-19 regner jeg kun som en "bump in the road" i det store bildet.
2) Selskapet gjentar sine prognoser om 1mrd omsetning i 2023 og ca 400 mill i overskudd. Personlig var jeg av den oppfatning at dette var fullt oppnåelig. Med Covid-19 impacten så er det mulig at det kan bli vanskelig, men jeg har stor tro på at det vil være mulig. Det er viktig å merke seg at dette ikke inkluderer utbetalinger fra Asieris (Cevira).
3) Cevira avtalen med kineserene ble etablert (1-jul 2019) og den gir diverse milepælsutbetalinger til Photocure. I pressemeldingen ble det antydet i størrelsesorden $250 mill. Ca 2,2 milliarder NOK.
4) Min erfaring med kinesere er at de er veldig arbeidsomme og målrettede. De er veldig opptatt av at eierskap skal være på kinesiske hender og de har mye "villig" kapital i landet som er tilgjengelig når de ser muligheter.
5) Det er nå 1,5 år siden Asieris startet arbeidet med Cevira og jeg føler meg rimelig sikker på at de allerede har et klart bilde for hvordan dette vil gå. Hvis vi antar at de ser en potensiell suksess. Hva ønsker de å gjøre da? De kan enten betale alle milepælene (ca 2,2 milliarder) og deretter styre Cevira salget (med en avgift til Photocure per solgte enhet), eller de kan allerede nå bruke de pengene på å kjøpe store deler av selskapet. Verdien på PHO i dag er ca 2,2 milliarder. Det du da får med på kjøpet er Hexvix/Cysview rettighetene i hele verden. Hvis du tror på Cevira og har pengene er dette ikke veldig vanskelige vurderinger.
6) Vi må derfor forvente at Asieris med kinesiske investorer allerede nå ser på muligheten for å gjøre dette oppkjøpet, vel vitende om at det vil koste mye mer enn 2,2milliarder.
7) Gårsdagens børsmelding om at Asieris hentet inn ca 1 milliard i en emisjon kan kanskje bety at noe er på gang. At en av verdens rikeste er sentral i emisjonen betyr jo også noe.
Det er også fakta at topp 50 aksjonærer i PHO øker jevnt og trutt, samtidig som største eier nå er Morgan Stanley & CO. Jeg mener også å ha lest at denne kontoen er kjøpt på vegne av noen. Kan det allerede være noen som ønsker å spise hele selskapet?

Oppsummert:
Årsaken til at jeg ikke liker dette, er at dagens aksjekurs vil gjøre det enkelt å kjøpe hele selskapet på billigsalg. I så måte er også Covid-19 noe som hjelper de som vil kjøpe selskapet. Uten den påvirkningen hadde nok selskapet hatt en aksjekurs som ville vært betydelig høyere. Vi var oppe i 120 før Covid slo til og det har bare vært positive nyheter etterpå. Min oppfatning av selskapet er at det om noen få år vil være verdt betydelig mer enn i dag.

Bare bedriftens guiding ( 400 mill overskudd i 2023) vil forsvare en aksjekurs på 300-400. En ny dobling de neste to årene gjør at jeg ikke ser vekk fra aksjekurs på 1000 i 2025.
Det vil derfor være bittert å måtte selge for en kurs på ca 200 kroner i løpet av 2021, som fort kan bli resultatet om noen kjøper firma.
Flere ville nok vært veldig fornøyd med et slikt salg, og det forstår jeg hvis en stadig vekk ser nye muligheter i aksjemarkedet, men for meg så er PHO et sikkert godt valg for de neste årene. Jeg sliter i dag med å se et bedre Case og sover godt med en portefølje som kan bli veldig verdifull i 2025.
peaf
16.11.2020 kl 03:06 3878

Ja det er ikke vanskeligt att påstå att Cevira har en fantastisk effekt dette er fakta.
Cevira har fullført en randomisert, dobbeltblind, placebokontrollert multisenter klinisk studie i Europa og USA. 262 pasienter med CIN bekreftet av biopsi ble registrert. Biopsi, cytologi og HPV ble brukt til å evaluere responsraten etter 3-6 måneder.

• Effekt: En klar doseavhengig effekt. I CIN2-populasjonen var responsraten 95% i HAL 5% -gruppen og 57% i placebogruppen 3 måneder etter behandling, 95% i HAL 5% -gruppen og 62% i placebogruppen 6 måneder etter behandling (P <0,001 ).
Att ingen ville satse på Cevira før beror på HPV vaksinen, det er førklart mange ganger men det går tydligtvis ikke inn. Og nu har det dessuten vist seg att vaksinen på langt nær er så effektiv som de trodde.
Bare følg med focuss du lær du og med tiden.
peaf
16.11.2020 kl 07:29 3797

Og man ser jo att i fase 2 studien så samle de in data og dokumenterte resultaten efter 3 mån og 6 mån. Det gjør de sikkert nu og i fase 3 studien, men kan vel ikke gå ut med resultater da de formelt ikke vet hvem som er i placebo gruppen eller cevira gruppen før efterpå. Men de kan registrere hvor mange som er friske efter 3 mnd og er det 76 % samlet i både grupper, Så er det identiskt med fase 2 resulatet. Og 95 % friske totalt i Cevira gruppen håller mål lenge og vel før en godkjent fase 3 studie.
Så Asieris har i prinsipp resultatet i februari, med kompletert og totalt resultat i mai - juni. Og er det fortfarende 95 % friske i Cevira gruppen så er det ingen problemer med godkjenning eller markedsføringstillatelse,

OG eg kan garantere att alle kvinner som får påvist celleforandringer, vil vare i den gruppen som blir erklært friske efter 3 mån. Så er det vel opp til gynekologen om han vil spandere en Cevira behandling på dem. Men eg er ikke i tvivel, Cevira blir en suksess.
peaf
17.11.2020 kl 14:11 3503

Greit. Jeg har et spørsmål fra [Nicolas Teflon]. Du' har tidligere uttalt at Asieris har anslått å sende inn sin søknad om markedsgodkjenning i 2022. Omfatter dette USA og EU? -------------------------------------------------- ------------------------------ Daniel Schneider, Photocure ASA - Konsernsjef [8] -------- -------------------------------------------------- ---------------------- Nei. Dette er Kina, 2022 for Kina. Og jeg vil si, si det mot slutten av 2022, forutsatt at de kan få en første pasient i år, vil du se på sannsynligvis et godt år, og så må de samle dataene, sende inn og så de Vi har tid til - for godkjenning. Så vi tenker data i 2022, med godkjenning i 2023 for Kina. EU og USA, vil de vurdere å komme ut av denne rettssaken. De vil gjøre en midlertidig analyse for å finne ut hva, hvordan og når de skal utforme og sette i gang de neste prøvene som er nødvendige for europeiske og amerikanske rettigheter. Vi forventer europeiske, amerikanske godkjennelser kanskje sent '23 og '24, sannsynligvis mer som '24. -------------------------------------------------- ------------------------------ Erik Dahl,
https://finance.yahoo.com/news/edited-transcript-pho-ol-earnings-130000265.html

Ja så har transcriptet fra Q3 kommt og eg liker att se svart på vitt vad de seier. Og mye mer svada går vel knappest gå att prestere. Schneider er ekstremt førnøyd med vad han prestert( bare tap ) og de har bare justerte inntekter, inga reelle. Det går naturligtvis presentere resultaten på den måten,men ser man enskilt på resultaten så seier de noe annet. Og Cevira er verkligen deres akilleshæl, der aner de ikke vad som føregår. Men det viser jo og beskrivelsen av avtalen som bare beskriver milepæler men ikke vad som utløser dem.
Nei ærligt talt att få inn det her tulle gjenget til styre og dermed ledelse er en direkte katastrofe, og vi kan takke Einarsson i radforsk før de er der.
De burde vart ansatt i NAV, men her har de høgevis av opsjoner, før att presentere oppdiktade inntekter i fremtiden.
Redigert 17.11.2020 kl 15:04 Du må logge inn for å svare

Siden du åpenbart ikke anser dette som riktig(jeg tror også på godkjennelser før det som står her, men det er hva jeg tror) antar jeg at du kan framlegge datoer oppgitt av Asieris?
bravi
17.11.2020 kl 21:34 3274

I transkriptet står det at Pho nå forventer at Cevira får markedsføringstillatelser i China 2023 og i Eu/Us i 2024. Etter Q2 sa de 2024 og 2026, slik sett har de justert tidspunktene mye forover. Det er så store forandringer i tidspunkter at man kan bli i tvil om informasjonen fra selskapet om Cevira er seriøs.
peaf
18.11.2020 kl 05:46 3142

Ja det store spørsmålet er Hvem som vet når Cevira er fase 3 klart og er godkjend med markedsføringstillatelse. Er det PHO med Schneider i spissen og Turbo og computum og Bravi til en viss del. Som mener att Schneider alltid vet best, Eller er det Asieris med sin absolute inside innformasjon som Peaf støtter seg til Men nu begynner selveste Turbo vakkle i troen om informasjonen fra PHO som kommer om Cevira. Den har vart odiskutabelt elendig fra første dag da Schneider begynte blande tidsfrister og garanterte betalninger, med det som var oppgitte milepæler i avtalen.

Jeg har vist denne før og burde vel vare den klart beste tilgjenglige informasjone om studien, da alt kommer direkte fra Asieris
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04484415?term=Cevira&draw=2&rank=1
Det står klart og tydligt att den kliniska delen er forventet ferdig september 21.
Og dokumentasjon med godkjenning ( markedsføringstillatelse.) forventet ferdig september 22.
De er jo godt innenfor planen nu da behandslingstiden er 6 mån per pasient i Studien. Vilket betyr att de kan vare klar med studien i mai om alt fungerer som det skall og da er de reden føre plan. Og ett år før dokumentering og søknad før markedsføringstillatelse er vel tiltaget da det er en prioritert produkt.
Og Schneider har fortsatt ikke førstått att det er bare en Studie fast Asieris har meldt att den starter samtidigt i alle lender, og behandlingen er bare 6 mån der og.
Det er 300 i Kina og 84 tilsammen i de andre landen så det kan ikke vare problemer med rekrutering. Og Asieris har ingen andledning att pynte på innformasjonen åt det ene eller andre hållet, de tjener inga penger før de har solgt noen doser. Og vi vet att de har hemtet penger nylig før gjenstående betalning vid godkjennelse.
Og når Cevira vel er i salg behøver de aldri hemte mer penger.

Ikke PHO heller men de reden gitt bort 20 % av inntekterne fra Cevira, før en dårlig innvestering i Europa som tydligen ikke er god nok att finasiere seg selv.
Det virker ikke som PHO førstår potensialet i Cevira, men de 40 % som går med celleforendringer lengre en ett halvår. Er mer eller mindre lønnsomme att behandle med Cevira før mindre kontrollbesøk og oppfølgning, samt betydligt bedre livskvalitet. Og da er spørsmålet om det er like bra att behandle alle vid første besøk, før att vare sikker på att de får med seg alle de som inngår i 40 % gruppen. Da de ikke vet hvem de er før efter ett halvår. Det er jo bare spekulasjoner og en kostnads spørsmål om de syns det er verdt det før att vete att 95 % er friske efter 3 mån.

Og eg er fortsatt av den meningen att Asieris fortløpande rapporterer behandlings resultaten til Kinesiske myndigheter og får en lokal godkjenning når den kinesiske delen med 300 pasienter er klar. Tils hele studien er dokumentert godkjend. En sak er sikker vi hadde aldri fått en så dårlig og hoppløs innformasjon med Hestdal vid roret. Han var ekspert på studier og hvordan det fungerer.
bravi
18.11.2020 kl 07:40 3078

Antar at markedet i dag priser bidraget fra Cevira til 15-20 kr i kursen, den andelen har ikke øket noe siden avtalen med Asieris ble kjent. Når vi hører at utviklingen går mye fortere enn først antatt skulle det også vises på kursen, det gjør det ikke. Tar vi bort bidraget fra Cevira er kursen ikke høyere enn den var før Schneider ble ansatt. Basert på Pho sitt hovedcase Hexvix/ Cysview har da ikke DS greid å løfte kursen på over 2 år med sin satsning. Hva er det egentlig DS har å tilføre Photocure av kvaliteter?

At kursen har hatt noen topper, opp til 120 og sist oppunder 100 skyldes ikke Pho sine prestasjoner, det er kun pga. Spetalen effekter.
Redigert 18.11.2020 kl 07:46 Du må logge inn for å svare
Burobeng
18.11.2020 kl 08:48 3045

WHO har vedtatt et særlig fokus på livmorhalskreft, og en strategi for å bekjempe forekomsten globalt. Strategien består av vaksinasjon, screening og behandling. Det arbeides også med mekanismer for å implementere dette i fattige land.

https://www.jpost.com/health-science/who-commits-to-eradicate-cervical-cancer-worldwide-649379

https://www.uicc.org/news/dr-simelela-whos-global-strategy-eliminate-cervical-cancer

Når Cevira kommer på banen vil dette kunne bli et viktig verktøy for å nå WHOs mål. I fattige land med dårlig utbygd kreftbehandling vil Cevira kunne tas i bruk uten en omfattende utbygging av helsevesenet. Kinesisk masseproduksjon med lav enhetskost og finansiering gjennom FN er en interessant mulighet.
peaf
18.11.2020 kl 09:46 3004

Ja det var jo to gode artikkler som viser att verden venter på Cevira. De får prioritering overalt der de søker godkjenning.
Computum
18.11.2020 kl 09:52 3004

"Tar vi bort bidraget fra Cevira er kursen ikke høyere enn den var før Schneider ble ansatt."

At Cevira nå representerer et høyt inntjenings potensial for PHO, og også har bidratt til høyere kurs, er et viktig framskritt under Schneiders ledelse.
peaf
18.11.2020 kl 10:19 2980

Ja når det gjeller Cevira så hadde nok verdien vart densamme hvem som en hadde suttit i lederstolen siste to år. Till og med eg hadde klart det, men eg hadde aldri forringa verdien av Cevira inntekter med 20%. Men Schneider og styret klarte det.
peaf
19.11.2020 kl 04:10 2807

Man funderer litt på marginer, det er solgt 30 scope i USA i år. Vad tjener Karl Storz per scope kanskje 200.000, det blir hele 6 mil hittils i år. Men PHO har brukt ca 120 mil hittils i år på att selge 30 scope og levere ca 8.500 doser cysview. Og brorparten er vel brukt på salg,av scope ca 90 mil eller 3 mil per scope. Det er nytt rekord, aldri har det vart brukt mer penger på att selge ett scope. Så eg førstår godt att Schneider er ekstremt fornøyd med vad han prestert i år Og per dags datum er det utestående 1,05 mil opsjoner, som aksjonærerne må betale. Det er og nytt rekord, så styret er sikkert og ekstremt fornøyd med vad de prestert. Styret har og hemtet 330 mil i emisjoner, som antagligen kommer vise seg vare de dyreste 330 mil i mannaminne når Cevira inntekterne kommer. Uten tvivel ett rekord år som bør glede de fleste som liker att selskapet taper penger
bravi
21.11.2020 kl 11:52 2486

Har hele tiden etter at DS begynte sin kostbare satsning på å selge skop hatt følelsen av at kostnadene er alt for store i forhold til inntekten, det må snart være på tide å revurdere strategien for skopsalget og la produsenten ta seg av dette. Forholdet har ikke blitt noe bedre etter 2 år med den strategien. 120/30 er 4 mill for å selge kun ett (1) skop er for høyt (eller 3 mill. per skop er like galt). Hvor lenge skal det pågå? Klart at slike tall ødelegger for kursutviklingen. De 8500 dosene med Cysview kunne blitt solgt med minimale kostnader.
Redigert 21.11.2020 kl 12:24 Du må logge inn for å svare
Computum
21.11.2020 kl 12:36 2429

Hvis pandemien slåes tilbake iløpet av neste år får vi se hvordan salget utvikler seg. Inneværende år er et unntaksår, og lite ledelsen i PHO kan lastes for.
Dette året lå jo an til å bli et godt år for PHO, før pandemien snudde opp ned på alt. Mye positivt har likevel skjedd i selskapet iår.
bravi
21.11.2020 kl 16:37 2336

Er ikke så sikker på at inneværende år er et unntak. Ser vi på Q4-19 og Q1-20 var det skuffende antall skop som ble utplassert til tross for den store satsningen og det var før pandemien. Pandemien har blitt en unnskyldning for å ta grep, nå skal alle vurderinger liksom utsettes til etterpå. Det betyr at det vil ta 1-2 år lengre tid enn ellers før man må innse at DS sin satsning ikke betaler seg. Ledelsen i Pho kan lastes for at de ikke har kuttet kostnader i perioden med pandemi, nå sitter alle selgerne der som lame duck i minst 1 år før de kan drive som forutsatt. I tillegg kan ledelsen og styret lastes for emisjonene, spesielt den siste og de uforståelige og ufortjente opsjonsordningene. Det eneste positive som har skjedd i 2020 er Cevira. For kursen er det selvfølgelig positivt at Spetalen kjøper aksjer av og til, dessverre selger han like ofte.
heilo888
21.11.2020 kl 17:12 2291

Synd at man ikke kan gi klovnefjes til enkelte skribenter som på TI!
Men nå hadde sikkert en useriøs skribent som bravi raskt blitt kastet ut av TI!

Nå kan ikke jeg se at han ikke har rett i alt det han skrev, så da må du nesten forklare hva som er feil. Utrolig at du kan komme med noe sånt, uten selv å dokumentere noe som helst. Spørs om det klovnefjeset kun er ditt eget speilbilde, men det har du ikke selv forstått.
Springer
21.11.2020 kl 17:38 2274

Velkommen på forumet Kristopans. Har du noen spesielle aksjefavoritter?
Ebit
21.11.2020 kl 17:49 2259

Hallvar må få mene, hva han vil, utfra de forutsetninger, han legger til grunn.
Selv er jeg av den oppfatning at PHO ikke er nevneverdig interessant, som oppkjøpskandidat, før de begynner å levere på bunnlinjen.
Avtalen med Cevira, kom for øvrig, som lyn fra klar himmel.
Av og til synes PHO å ha mer flaks enn de fortjener.
Opp gjennom årene synes jeg ledelsen har vært mer opptatt av opsjonsprogrammer enn å få kommersialisert forskningsresultatene.
Nå er det på tide at begrepet «Show me the Money» bør ligge i bakhodet på både styret og ledelse.
Redigert 21.11.2020 kl 17:50 Du må logge inn for å svare

Helt enig og det er tydeligvis viktigere å begunstige seg selv enn å skape aksjonærverdier.

Et faktum (definitivt ikke noe falsum) er at umiddelbart etter at studiet av fase IIb var ferdigstilt og meldt til markedet, skrev et anerkjent helsetidsskrift at det kunne bli vanskelig å få med seg partner på studier i fase III med de resultatene som forelå etter fase IIb.
Desverre husker jeg ikke lenger hvilket disskrift det var som skrev negativt om fase IIb, men de gamle skribentene som bl.a Medisinmannen, Interessert, Snøffelen m.flere andre særs oppegående skribenter som hadde inngående kjennskap til Photocure etter mange år som aksjonærer, skrev motargumenter mot dette som naturlig var for disse ihuga aksjonærene.
Nå viste det seg altså at dette tidsskriftet fikk rett.

Det tok 5 år med harde forhandlinger uten resultat før Asieris til slutt tok sjansen, men som focuss nevner over her, så er ikke dette penger i banken, ikke på noen måte.

Ser at jeg ikke er helt glemt etter flere år i taushet. :) Jeg erkjenner at jeg dessverre tok feil. Jeg var ung og dum. Har blitt en mer skeptisk og mistenksom investor med årene.
Vi er forøvrig begge aksjonærer i napatech, hvor jeg gikk ganske tungt inn på relativ lav kurs. (3,8) Har lært meg å realisere gevinst og spre investeringene, men er fremdeles relativt høyt eksponert i selskapet. Men å skrive på forum hvor fantastisk dette blir, det er ikke meg lengre. Det er så lite vi vet. Så mye som kan skje.
Photocure? Tja. Det svinger fremdeles ikke i selskapet. Jeg har en liten post, men tenker ikke så mye på det. Beklager mine tidligere villedende skriblerier. Lykke til videre.
peaf
22.11.2020 kl 05:04 2029

Ett annet faktum er att det du og focuss påstår er som regel ikke faktum bare en påstand som ni ikke kan dokumentere. Fase 2 resultaten er der, og de er presentert og vudert som fantastiska av alle eg har sett kommentere dem. Problemet var som eg nemt før, de såg ikke ett vedvarende marked pga, HPV vaksinen. Så til verkligheten, på en konferanse i Shanghai der en gruppe ledende professorer i gynekologi diskuterte Cevira, de såg det som mye lovende og vente spent på att få ta det i bruk. Det kommer fra Asieris, og må tas derefter. Men de har fått pris før beste inovasjons produkt, og det er neppe før hausse aksjekursen. Da de ikke har noen, og må først selge Cevira i de mengder som førsvarer investeringen innen de tjener penger.

Og fungerer Cevira som i fase 2 studien, som er vudert med 99,9 % sikkerhet er korekta. Så er det noe hele verden venter på. Så blir fase 3 resultaten de samme som i fase 2 resultaten. Så blir Cevira garantert en ubetinget suksess. Det er i alle fall det Asieris tror og satser penger på. Og før min del så er det bare når studien er klar og Cevira ferdig godkjend som gjeller. Før resultaten taler før seg selv som alltid. Og når man vurderer en produkt så må man jo se på markedet som det skall operere i .Som hex/cys er jo i ett kjempe marked, men det er flere konkurrerende behandlinger. Og det har jo vist seg vare enormt kostsamt att errobre markedsandeler der. Men Cevira har bare kirurgiskt inngrep som konkurrent, som er siste utvei, da det medfører en viss risiko og biverkninger.

Og når kvinner får påvist celleforendringer så blir de redd for kreft, og det påvirker både samliv og livskvalitet negativt og er smittsomt. Og jeg er jo helt sikker på att kan de få en så enkel behandling så godt som uten bivirkninger, som gjør 95 % frisk innen 3 mån. Så er det ingen tvivel vad de velger. Og HPV viruset er jo sterkt medvirkande til andre kreftformer og, så de fleste er nok glad om de blir kvitt det fortest muligt. Og det finns ikke noen annen medisin som hjelper på viruset om du vel har blitt smittet. Og som sagt før på mange av pasienterne spar de både tid og penger på att behandle dem omiddelbart det gjeller ca 40%. Det er 4 mil i Kina og
2,4 mil i US og EU. Even om de behandler alle de så er det bare en bråkdel av kostnader mot att vaksinera alle, som enda ikke gir noen garanti mot att de blir smittet.

Det er i alle fall nok argumenter for meg att eg er 100 % sikker på suksess om de får samme resultater som i fase 2 studien.
Og Asieris studieplan med klar beskrivelse om vad som føregår i de ulike faserne i studien, finns vel ingen grunn att betvivle. De er jo nær identisk med det som blev gjort i Fase 2 studien, bare med flere deltakere før att oppfylle kriterirne før godkjenning. Og tidsplanerne er vel tiltaget så att de ferdig før er eg og sikker på.
Og eg syns det er sørgelig att ikke Hestdal får vare med og høste belønningen før suksessen når den vel kommer, som det er nu er det totalt oduglige personer som blir belønnt og tjenner store penger på noe de ikke bidratt til.
bravi
22.11.2020 kl 12:00 1873

Ser at du er rimelig trygg på Cevira, får håpe at den slår til. Problemet i dette caset er styret og styreformannen, de gir blaffen i å skape aksjonærverdier, de har heller ingen interesser selv. Med en styreformann som representerte aksjonærinteresser hadde kursutviklingen sett annerledes ut, helller ingen emisjoner i sommer. Tror at Hestdal som Ceo med en aksjonærfokusert styreformann hadde blitt noe helt annet enn det sandpåstrøingsorganet vi har i dag. Hestdal alene har nok mye større gjennomslagskraft med faglig tyngde blandt urologer enn hele bøtteballetten til DS, han kan snakke et språk de forstår.
SomSa
22.11.2020 kl 12:09 1860


Dødkjøtt er dødkjøtt, Cysview har vært på på USA´s markedet i ca. 8 år, til og med refusjonsordningen, ansettelse av en hær av selgere og bytte av CEO har ikke hjulpet. Bonuser og opsjoner har heller ikke oppmuntret ledelsen å opptre klokt. Selgere selger gratis scope for produsenten uten kompensasjon.........

Lykke til med Europa og flere nye godt betalte bataljoner av selgere og deres kommandanter. PHO har ikke forstått hvordan de skal løse USA problemet og kaster seg over Europa. De som har lang erfaring fra børsen vet de hva kommer til å skje med PHO.

Det er stor press og krav i USA for å redusere ledemiddelpriser til europeiske nivåer. Når dette skjer kan PHO´s salgsinntekter falle dramatisk........
Redigert 22.11.2020 kl 12:10 Du må logge inn for å svare
Computum
22.11.2020 kl 12:49 1808

"Det er stor press og krav i USA for å redusere ledemiddelpriser til europeiske nivåer. Når dette skjer kan PHO´s salgsinntekter falle dramatisk........"

Det gjelder i langt større grad andre produkter enn Cysview, som ikke er særlig kostbart etter amerikansk nivå. Også i Europa er det politisk ønske å redusere legemiddelkostnader. Men det er i Europa, som i USA vanskelig å få til. Selskapene bruker millioner på millioner for å få fram gode produkter og dersom de ikke skulle kunne ta seg ordentlig betalt etter bl.a. årelange uttestinger og kompliserte godkjenningsprosesser (pålagt av myndighetene), ville utviklingen av nye medisiner stoppe opp. Så at salgsinntektene skulle "falle dramatisk" på grunn av myndighetenes inngripen i markedsøkonomiens høyborg USA kan du trygt se bort fra.
Og det vet du sikkert godt, SomSa?
peaf
22.11.2020 kl 13:01 1793

Ja det blir vel litt feil att dømme ut hele PHO, det er det beste investerings objektet i hele farmasektorn på OSB på kort sikt. Antagligen på lang sikt og. Neste år vid den her tiden så strømmer inntekterne inn fra Kina. Og resten får ni tenke selv. Men styreforman Egberth er jo en gave fra Einarsson i radforsk, som NANO var så heldige att de fikk dele med oss. Og det vart jo en klar suksess. Det er ikke mye av det Einarsson kommer med som slått til hittils.
peaf
23.11.2020 kl 10:19 1483

Ja Bravi har vel en del rett her. Nu har jo hexvix vart ganske fremgangsrike på TURBT siden i Tyskland og Norden i over 12 år. Uten att resultaten der ifra har imponert på resten av Europa eller USA. Det tyder jo på att resultaten ikke er overtygende nok. Og det var jo det Hestdal jobbe med, att lage studier som bekrefte otvetydigt att BLC var en dokumentert bedre behandling. Og han begynte jo komme en vei med fase 3 studien med flexiscope i USA og den store Danske studien som beviste en tumør reduksjon på 33 % når første kontroll blev gjort med Hexvix efter turbt. Det bør jo vare måten att spinne videre på, bevise att produktet er så godt att de vil ha det før att kunne gi en bedre behandling..

Og da gjeller det att finne det som mangler før att myndigheter og Urologer blir helt overtyged. Og det er ikke en masse selgere som ikke har gode nok argumenter før att overtyge dem. Det er ikke BLC eller WLC som Schneider står og messer om vid varje presentasjon, uten behandlingen efterpå turbt som avgjør om de vil bruke WLC eller BLC. Og det lyser jo klart att styret har ikke den kompetanse som behøvs før att finne det siste lille som behøvs før att det skall gå PHO,s vei. Hestdal har jo både feilet og lært mye under årens løp, så jeg er ganske sikker på att det her med att bevise den terapeutiske effekten i tillegg både vid turbt og oppfølgning er det som skall til før att få fart på salget. Og på det er nok Hestdal helt outstanding gjemført med Schneider, som ikke begriper mye av sånt. Og Hestdal skaffe jo og det nye patentet til Hexvix, så det viser att han tenkte fremover.

Og styret har jo godkjent og signert Cevira avtalen, men om de er klar over vad som står i den er tvivelaktigt. Når man ser hvordan den er beskrevet. Og sist men inte minst att kjøpe Ipsen rettigheterne og satse på ett storstilt salg mitt i en pandemi, er vel ikke noe genidrag presis. Og måten att finansiere det på er og blir en katastrofe. Og Antonsen såg jo det her og slute på dagen, og Hansson var nødt til att begjere EGF før att prøve få noen ordning på styret Men det viste seg vare hoppløst. Når Einarsson og gjengen ikke var med på noterne. Per idag kan eg ikke finne noe bevisligt positivt som styret bidratt med. Og resultaten bekrefter det.
Computum
23.11.2020 kl 14:42 1373

Serr ut til å være EUROCLEAR BANK som tynger kursen for tiden. De hadde 668.931 aksjer for en måned siden, men er nå nede i 211.583 etter å ha solgt 223.974 iflg dagens oppdatering av topp50.
bravi
23.11.2020 kl 18:34 1252

Det er ihvertfall noe som tynger kursen i dette papiret, det ser vi tydelig i dag med 8 selskaper som stiger mere enn 10%, er 21 selskaper som stiger over 5%. Indexen er opp 0,97% og Photocure faller -0,87%. Schneider og Egberts greier ikke å skape noe entusiasme, det er helt klart.
Redigert 23.11.2020 kl 18:38 Du må logge inn for å svare

Ingen har skjønt enda at disse gode nyhetene om vaksine er også veldig positivt for PHO

"Schneider og Egberts greier ikke å skape noe entusiasme, det er helt klart."

Der er du i såfall i godt selskap, bravi. :-)

Det ser ut til at hele sektoren har fått seg en knekk. Etter PCIB kollapsen? Vi trenger en "solskinnshistorie" som gir ny tro på norsk farma.
Dessuten kan Euroclear bank være på vei ut. Om de selger like aggresivt som forrige uke er de ute allerede iløpet av denne uka.
Redigert 24.11.2020 kl 10:16 Du må logge inn for å svare
peaf
24.11.2020 kl 11:28 957

Ja om denne hjelper på kursen tvivler eg på, men den bekrefter i alle fall att Cevira studien pågår før fullt i Europa. Antagligen i USA og. Og bekreftet varighet er 6 mån. Det nærmer seg med stormsteg, og bekrefter Schneiders totale oduglighet åter igjen.
https://www.clinicaltrialsregister.eu/ctr-search/trial/2020-001342-19/HU

Betyr dette varighet 1 år og 5 mnd?

E.8.9 Initial estimate of the duration of the trial
peaf
24.11.2020 kl 12:01 910

Ja det er vel det de har estimert med, og det er jo ett halvt år raskere en første studieplan. Men det går enda raskere, det er ikke vanskelig att summere opp resultaten og dokumentere dem.
peaf
24.11.2020 kl 14:32 818

Jeg antar att det utløser en milepæle på ca 3 mil usd og før første globale pasient. Så får vi se om PHO melder det føre Q4 reaultatet. Men det positive som skjer er det som vanligt Hestdal og Cevira som står før. Og verdien i en sån her beskrivelse hvordan studien fremskrider beror jo helt på om de som leser den førstår vad det innebær. Men det kommer når resultaten presenteres, og det kommer att vise seg att verdien er enorm.

Det står og;
Timepoint(s) of evaluation of this end point
At 6 months after first treatment.