TEL altfor lavt priset.

Fox
TEL 13.11.2020 kl 09:35 16080

Meglerhusene har oppjustert og aksjen har ikke beveget seg noe særlig. En gjemt juvel? Det tror vi! Vi har lenge ligget i sivet, sett opp den beveger seg gjennom motstand - brukt Investtechs analyser og chart diagram. DER gikk den gjennom og vi hekta oss på, nå er den teknisk riktig på kort, mellomlang og lang sikt.
Selskapet skal betale mellom 9-10 kr i utbytte neste år og de har betalt litt over 5% utbytte hvert år. Tar man hensyn til hva 5% utbytte innbærer i forhold til aksjekurs så blir det knappe 170 kr kr i aksjekurs.
Vårt kursmål på 2-3 måneder er derfor 169. MEN hvorfor skal man selge en utbyttemaskin?........når man får 0,4% i banken? Og risikoen som Investtech peker på er LAV. Løp og kjøp!! NÅ.....

OG NB!!!! Vi vet at det er sterke krefter for å starte et tilbakekjtøpsprogram, da er også nedsiden sikret og verdiene i spill.
Redigert 21.01.2021 kl 09:25 Du må logge inn for å svare
Fox
13.11.2020 kl 10:19 10691

TEL gjør et oppkjøp som overrasker i nærmeste tiden - vi tror og tipper det. De har for mye cash og trenger å være mer inne i det som kommer..........Det finske oppkjøpet er virkelig bra.
Redigert 21.01.2021 kl 06:39 Du må logge inn for å svare
Jajaja
19.11.2020 kl 23:35 10505

>Selskapet skal betale mellom 9-10 kr i utbytte neste år

Hvor fremkommer dette anslaget?
Redigert 21.01.2021 kl 06:39 Du må logge inn for å svare
Merlin
20.11.2020 kl 00:37 10441

TEL tjente 3,20 i EPS i 3Q20.

EPS (etter skatt) blir ca. 12-13 kr. for 2020, kanskje høyere når man tar med gevinst salg hovedkontor på 1,3 mrd og gevinst salg Tapad på 2,1 mrd. som begge bokføres i dette kvartal.

Spesielt på kostnadssiden imponerer også Telenor med en Opex-reduksjon på hele 8% siste kvartal. Salget av hovedkontoret var en genistrek, der Tel som kjent fremover bare trenger ca. 40% noe som betyr en vesentlig reduksjon i kontorlokalbruk fremover. Det har vært diverse insidekjøp i senere tid bla. har styreleder kjøpt på kurs over 150.

Jeg skrev flg. i et annet innlegg i sted for ordens skyld: Ser ut som Tapad har gitt Tel enormt med know-how som har blitt integrert i TEL "gratis". Bokført gevinst nå 2,1 mrd! Tilsvarer 1,40 kr. i EPS-tillegg i 4Q20. Tapas var av media avskrevet fullstendig i verdi,. så dette er full bonus. TEL bør plusse på med godt over 1 kr. i aksjekurs på dette alene. Positiv overraskelse!

Også den kjerneområdevurderingen som ligger til grunn er positiv, og viser en tydelig strategirasjonalisering i TEL, som bør være et pluss for aksjekursen fremover.

I motsetning til mange selskaper er TEL robust i forhold til Covid 19. Reduksjonen i roaminginntekter i Asia er mer enn kompensert med kostnadsreduksjoner og bedret strømlinjing av drift. Ikke minst viser driften bedring i både Sverige, Danmark og Finland imponerende nok.

Med Telenors sikre inntjening og løpende gode cashflow er selskapet en cash cow og utbyttemaskin som er verdsatt alt for lavt, ikke minst i forhold til lav risiko og bankinnskuddsrenter på tilnærmet null. TEL burde forsiktig vurdert fort gå i 170-180. Utbytte på 10 kr er ikke utopisk og også tilbakekjøp av egne aksjer kan være aktuelt.

Det har vært en tendens til å undervurdere verdien av lavrisikoselskaper med høyt løpende utbytte som TEL. Men det er i ferd med å snu i favør av denne type aksjer. TEL fremstår i denne sammenheng som en særdeles billig og god plassering, som i motsetning til bankaksjer ikke er like utsatt ved rentendringer, eiendomsverdivariasjoner og tap på lånekrav.
Redigert 21.01.2021 kl 06:39 Du må logge inn for å svare
Merlin
20.11.2020 kl 08:50 10263

Bør se kursstigning i TEL. TEL er vel en mer grønn aksje enn de fleste. Telekommunikasjon er selve bjelken i hjemmekontor, mindre transport til og fra kontorer, effektivt intetnettsalg og rask kommunikasjon. TEL er et kjerneselskap i så måte. Det er ikke til å komme under med at TEL har ekstraordinære fordeler i Norge vi som aksjonærer får ekstraordinær uttelling for.
Redigert 21.01.2021 kl 06:39 Du må logge inn for å svare
Merlin
20.11.2020 kl 09:23 10228

Salgene av hovedkontoret 5 mrd og Tapad 2,5 mrd. gir 7,5 mrd. i ekstraordinær cashflow i 4q20, tilsvarende 5 kr.aksjen alene! Det berettiger i seg selv et høyt utbytte for 2020, ikke minst i lys av god cashflow fra driften for øvrig i 2020.
Redigert 21.01.2021 kl 06:39 Du må logge inn for å svare
Merlin
20.11.2020 kl 10:07 10186

I inntjening over tid hadde TEL EPS earnings per share - i 2019 på kr. 6,72. og aksjekursen i juni 2019 var på over 190 kr. Nå i år, kommer resultatet inn på omtrent det dobbelte, mens kursen vaker rundt 150 kr. og der megleranbefalingene ligger vesentlig høyere. Jeg kan ikke skjønne annet enn at det skyldes coronaeffekt. Men det er en effekt som TEL har greid å mer enn kompensere for. Kursfallet er sånn sett direkte misforstått, noe tallene og alle insidekjøpene jo viser for den som ønsker å se på det fundamentale for selskapet. Også innføringen av 5G bør gi gode vekstvilkår for TEL. Nettoresultatet for 3Q20, uten ekstraordinære gevinster utenom noe eiendomssalg, kom inn på hele 5,5 mrd. kr. dvs nesten halvparten av fjorårsresultatet på kun ett kvartal!
Redigert 21.01.2021 kl 06:39 Du må logge inn for å svare
Merlin
20.11.2020 kl 11:24 10124

Hvordan klarer så Telenor å redusere kostnadene så kraftig? THC og et program for effektivisering er hovedårsaker. I tillegg vil den organisasjonsmessige strukturendringen i Asia kunne slå kraftig ut på lønnsomheten fremover.

Telenor Hybrid Cloud (THC) er en
skyplattform som gir fleksibilitet, stordrift
og synergi på tvers av IT- og
nettverksfunksjonene. I løpet av 2019 har
Telenors andel av mobildatatrafikken på
skyplattformen økt fra 50 prosent til 83
prosent. 16 prosent av Telenors
IT-applikasjoner kjører nå på en offentlig
eller privat skyinfrastruktur.

Efffektiviseringsprogram:

I 2019 ga et nytt program for strukturell effektivitet brutto
kostnadsbesparelser på 1,3 milliarder NOK ved å fokusere på

a) Nettverks- og IT-modernisering

b) Digitalisering av kundekontaktpunkter

c) Modernisering av organisasjonen.
Redigert 21.01.2021 kl 06:39 Du må logge inn for å svare
Merlin
20.11.2020 kl 11:36 10098

DnB har Telenor i sin anbefalte portefølje:

"Telenor (TEL)
◼ Telenor rapporterte bedre Q3-tall enn ventet og økte EBITDA-guidingen for 2020. Et mulig
salg eller restrukturering av Telenors virksomhet i Asia er en potensiell positiv trigger for
aksjen.
◼ Telenor har en defensiv inntjeningsprofil og dette gjør dem mindre sårbare for eventuell
svakere makrovekst enn mange andre selskaper på Oslo Børs. Vi tror fremdeles det er
muligheter for mere kostnadskutt i Telenor.
◼ Telenor er priset på lavere kontantstrømmultipler enn sammenlignbare nordiske
konkurrenter og har en attraktiv direkteavkastning på 6%, hvilket er blant det høyeste i
OSEBX indeksen"
Redigert 21.01.2021 kl 06:39 Du må logge inn for å svare
Jajaja
20.11.2020 kl 18:22 10163

Takk for alle gode svar! Dermed er jeg langsiktig TEL-eier. :-)
Redigert 21.01.2021 kl 06:39 Du må logge inn for å svare
-Dëë-
20.11.2020 kl 19:07 10115

Hvem er vi?
Redigert 21.01.2021 kl 06:39 Du må logge inn for å svare
Merlin
20.11.2020 kl 21:30 10014

Mange internettselskaper i dag kan vokse kraftig, fordi de er skalerbare oppover på inntektssiden, uten at kostnadsbildet vokser særlig. Eksempelvis Kahoot.

Telenor er i en omvendt fase. På grunn av sin natur som teleselskap kan Telenor gå over til skybaserte AI-løsninger etc. og dermed nettopp oppnå skalerbarheten slike småselskaper kan oppvise.

Men Telenor har selvfølgelig sittet med en betydelig infrastruktur fra tidligere tider. Det tjener til styrets og ledelsens ære at de derfor har en klar vei å gå: Å få ytterligere kjørt ned den gamle strukturen til et minimum.

Det er derfor relativt opplagt at Telenor fortsatt har mye å gå på når det gjelder å redusere opex-kostnader.

Det er ikke vanskelig å være enig i DNBs utsagn."Vi tror fremdeles det er muligheter for mere kostnadskutt i Telenor."

Når man ser på mulighet til fortsatt effektivisering av mobildatatrafikken og kjøring av egen IT-struktur over i skybaserte løsninger er det fortsatt mye å gå på. Bemanningsmessig bør Telenor også ha en god del å hente. Bare en ting som mer bruk av hjemmekontorløsninger alene bør kunne på sikt gi store permanente besparelser.

Det er mye som tyder på at markedet ikke har fått med seg denne skalerbarheten Telenor nå er i full fart med å utnytte. I motsetning til å oppskalere inntektsiden, kan Telenor elegant nedskalere kostnadssiden og komme overraskende godt ut av det over tid.

Telenor har et stort inntektspotensiale som ligger i å kunne nulle ut oppgaver som automatiseres. Telenor er i høyeste grad selv klar over dette og viser løpende imponerende handlekraft for raskest mulig å oppnå det. Telenor bør derfor vise bedre og bedre resultater i de nærmeste årene, til dette potensialet er hentet fullt ut.

Bare på en enkel ting som softwarebaserte simkort, e-Sim, vil Telenor over tid med sine 180 millioner abonnenter redusere administrativ handling, postforsendelser, fabrikasjonskostnader, oppfølgning etc. betydelig.
Redigert 21.01.2021 kl 06:39 Du må logge inn for å svare
Merlin
21.11.2020 kl 11:42 9804

Ikke uten grunn at styreleder kjøper aksjer for millionbeløp i Telenor:

Innsidekjøp i Telenor
Gunn Wærsted, styreleder i Telenor ASA, har den 22. oktober 2020 kjøpt 6.650 aksjer i Telenor til kurs 150,72 kroner, (sum kr. 1 002 288) gjennom sitt selskap Lukris Invest AS. Etter transaksjonen eier Wærsted 18.650 aksjer i Telenor. Det kommer frem i en børsmelding.
Redigert 21.01.2021 kl 06:39 Du må logge inn for å svare
Merlin
21.11.2020 kl 21:23 9634

Telenor med monsterresultat
Telenor oppnådde en EBITDA på 15,3 milliarder kroner i tredje kvartal, og dermed langt over analytikernes forventninger om 14,1 milliarder.
21. okt.
Telenor la frem tredje kvartal onsdag og overrasket med et monsterresultat langt over analytikernes forventninger. Sigve Brekke, konsernsjef i Telenor, tillot seg dermed å åpne børsmeldingen for kvartalsresultatet slik:
«Resultatene for tredje kvartal viser styrken i Telenors driftsmodell. Den har gitt oss fleksibilitet og muliggjort driften av samfunnskritiske tjenester i alle våre virksomheter gjennom en usikker tid. Kvartalets resultat påvirkes positivt av akselerert digitalisering og den økte moderniseringstakten i organisasjonen.»
Sterkt over hele linjen
Ifølge Telenor rapporterte Norden sterke resultater i kvartalet.
– Jeg er spesielt fornøyd med kundeveksten i Finland, Danmark og Sverige, sier Brekke.
Telenor fremhever også Norge, som ifølge børsmeldingen «leverer en unik kombinasjon av innovasjon og modernisering til sine kunder, og opplever god vekst på nye hastighetsbaserte abonnement.»
I Asia viser også Pakistan og Bangladesh kundevekst, ifølge børsmeldingen, men Telenor påvirkes av coronapandemien.
– Vi ser fortsatt effekten av Covid-19 på våre operasjoner, hovedsakelig i Thailand og Malaysia. I Thailand fortsetter inntektsbortfallet fra redusert turisme, mens vi i Malaysia opplever økt konkurranse. I Myanmar påvirkes kundebasen av den pågående ID-registreringen tilknyttet SIM-kort, fortsetter Brekke.
Monsterresultat
Nedgangen i roaming-aktivitet og lavere salg i Asia førte til en reduksjon i abonnements- og trafikkinntekter på 2 prosent i kvartalet. På tross av inntektsbortfallet, bidro 8 prosent lavere driftskostnader til en positiv EBITDA-utvikling på 4 prosent, og fri kontantstrøm på 4 milliarder kroner.
Telenor har også tidligere vist en enorm innhenting nettopp gjennom å kutte kostnader for å bedre resultatene.
Telekomgiganten oppnådde dermed en rekordhøy EBITDA på 15,3 milliarder kroner i kvartalet, skyhøyt over analytikerens forventninger på 14,1 milliarder – til tross for en omsetning på 30 milliarder, som var 300 millioner lavere enn forventningene.
EBITDA-resultatet vokste dermed også med 2,3 milliarder kroner, sammenlignet med tredje kvartal i fjor.
Telenor
(Mill. kr) 3. kv./20 3. kv./19
Driftsinntekter 30.005 28.424
EBITDA 15.323 12.992
Driftsresultat 8.191 6.720
Resultat før skatt 7.622 3.917
Resultat etter skatt 5.449 163
Oslo Børs
Driftsresultatet kom inn på 8,2 milliarder kroner, opp fra 6,7 milliarder i fjor, og langt over analytikernes forventninger om 7,1 milliarder.
Den kraftige forbedringen på bunnlinjen med 5,2 milliarder kroner, skyldes hoppet i driftsresultatet på 1,5 milliarder, og en gevinst på 500 millioner fra eiendomssalg.
I går etter børsens stengetid ble det også kjent at Telenor har solgt hovedkvarteret på Fornebu til John Fredriksens Norwegian Property for 5 milliarder kroner. De neste 25 årene vil Telenor leie på samme sted.
Høye forventninger fra analytikerne
Før kvartalsfremleggelsen var det allerede høye forventninger fra analytikerne, som Telenor med kvartalsresultatet fløy godt over. På forhånd var det ventet en EBITDA på 14,1 milliarder kroner, av en omsetning på 30,3 milliarder kroner.
Driftsresultatet var ventet å stige fra 6,7 til 7,1 milliarder kroner. For resultat før skatt var det ventet et hopp til 6,4 milliarder, opp fra 3,9 milliarder i fjorårets tredje kvartal. Resultatet etter skatt var ventet å komme inn på 3,9 milliarder kroner, mot 163 millioner i fjor. Analytikeren ventet i snitt et resultat pr. aksje på 2,79 kroner, mot minus 0,47 kroner i fjor.
https://finansavisen.no/nyheter/telekom/2020/10/21/7579161/telenor-innfridde-forventingene-i-tredje-kvartal
Redigert 21.01.2021 kl 06:39 Du må logge inn for å svare
Merlin
22.11.2020 kl 22:54 9359

Insidekjøpet til styreleder viser vel at styret nok tar beslutninger om tilbakekjøp for Telenor selv også. Bør være den beste investering Telenor kan gjøre for seg selv.
Redigert 21.01.2021 kl 06:39 Du må logge inn for å svare
bellx
23.11.2020 kl 12:48 9152

Utrolig at telenor ligger i stabilt sideleie i så lang tid,i portefølgen til mange meglerhus.Håper de tar noen grep snart og får frem verdiene.masse penger på bok og lav PE.Bør skje noe snart. Merlin: fint du skriver litt om denne da markedet ser ut til å ville ha bare pennystocks.
Redigert 21.01.2021 kl 06:39 Du må logge inn for å svare
Merlin
23.11.2020 kl 15:49 9069

Monsterresultat uten kursstigning?

Rentene skal holde seg lave fremover. Antatt utbytte for TEL 2020, 10 kr. og inntjening 12-13 kr. DPS gir ca.6,5% direkteavkastning. Litt bedre enn bankrente på 0,x%. Ta heller dine penger ut av banken og kjøp en sikker aksje som Telenor og få en helt annen løpende direkteavkastning.
Redigert 21.01.2021 kl 06:39 Du må logge inn for å svare
Merlin
23.11.2020 kl 16:04 9053

Telenor har i 2020 falt fra 185,50 til nå 152. Det er over 30 kr. ned, mens resultatet går kraftig opp, selv i coronatider! Kjøp!
Redigert 21.01.2021 kl 06:39 Du må logge inn for å svare
Hex
23.11.2020 kl 20:18 8947

Jaja kjøp den nå, du der ute og så selg den litt billigere.

Nei vettu hva.. bedre for aksjekursen at du bare holder deg unna :p
Redigert 21.01.2021 kl 06:39 Du må logge inn for å svare
ABC123
24.11.2020 kl 10:59 8745

Bør ikke TEL snart snu opp igjen - hva skyldes den svake nedgangen de siste dagene?
Redigert 21.01.2021 kl 06:39 Du må logge inn for å svare
Hex
24.11.2020 kl 11:38 8722

Ny nedstengning av noen av landene Telenor opererer i?
Redigert 21.01.2021 kl 06:39 Du må logge inn for å svare
ABC123
24.11.2020 kl 13:16 8631

Bl.a. med tanke på at det betales ut utbytte, burde vel TEL være en trygg og attraktiv aksje?
Redigert 21.01.2021 kl 06:39 Du må logge inn for å svare
Hex
24.11.2020 kl 13:51 8598

Rimelig å tro at Telenor er en grei plass å legge fra seg pengene istedenfor banken. Hvis man har en 5 år horisont eller mer.

Utbytte rundt 5% da er vi på 25% på 5 år.

Det tilsvarer en kurs under 110 kr. Jeg vil si at det er safe.

Men teknisk kan denne falle mer her ennå før en bra støtte.

Redigert 21.01.2021 kl 06:39 Du må logge inn for å svare
bellx
24.11.2020 kl 14:16 8569

Jeg tror det er vanskelig for ledelsen å se at telenor er så svak og har vært det en stund,tror de tar grep snart?
Redigert 21.01.2021 kl 06:39 Du må logge inn for å svare
Hex
24.11.2020 kl 14:27 8546

Trolig vil Telenor gå litt opp på slutten av dagen, grunnen til det er at investorene trader (tar ut penger fra tel) og setter pengene inn igjen i banken på slutten av dagen(Telenor).
Redigert 21.01.2021 kl 06:39 Du må logge inn for å svare
omans
24.11.2020 kl 22:15 8428

https://e24.no/teknologi/i/KyrRqo/telenor-sikrer-maritim-teknologi-kjoeper-finske-knl-networks

Kanskje det kan skape litt bedre momentum i en traust periode for kursen.
Redigert 21.01.2021 kl 06:39 Du må logge inn for å svare

Høres jo ut som et fantastisk nytt og hittil ukjent vekstsegment. Blir spennende å følge videre!
Redigert 21.01.2021 kl 06:39 Du må logge inn for å svare
Merlin
25.11.2020 kl 03:04 8249

Opplevde ekstrem datavekst i sommer
Norgessjef Petter-Børre Furberg begynte seansen fredag med å påpeke hvordan pandemien har vist oss viktigheten av digital infrastruktur og hvordan nettene virkelig har blitt satt på prøve i år.

– Vi besto testen fordi vi over mange år har bygget en utrolig god infrastruktur i Norge. Det har vært gjort av hundrevis av fiberselskaper og tre store mobilselskaper, sa Furberg.

Mobildatabruken vokser 30 prosent hvert år, forteller han og legger til:

– Men i juli var veksten 130 prosent mot juli i fjor. Det var fordi alle tok med mobilen, hjemmekontoret og ungene med nettbrett i bilen og kjørte til hytta. Vi ser at kundene våre har et enormt behov for data.

Furberg forteller at Telenor planlegger for at datatrafikken vil tidoble seg de neste ti årene.

– Å bygge ut for å dekke dette behovet er 5G en måte å gjøre det på som er veldig kostnadseffektiv per gigabyte vi skal levere, sier Øfsthus.

Han benyttet anledningen til å komme med en appell til norske politikere:

– Norske kunder har en ekstrem preferanse for fiber sammenlignet med nesten alle andre land, men vi regner med at det mobile bredbåndet med 5G vil bli et reelt alternativ. Med en nasjonal strategi om at alle innbyggere skal ha tilgang til bredbånd, mener vi at man må satse på en god kombinasjon av fiber og 5G, sier Furberg.

Han mener det er en unik mulighet for politikerne til å trappe opp satsingen på å dekke alle nordmenn med bredbånd fremover:

-Behovet er der, kapasiteten for å utnytte dette er der, nå står det på politikerne til å stille opp med mer midler. Svenskene viser med sitt budsjett for 2021 at de åttedobler tilskuddene til utbygging viktigheten av dette.

https://e24.no/teknologi/i/86m3Ox/telenor-legger-frem-nye-planer-for-norge-oslo-bergen-og-stavanger-faar-5g-foer-jul
Redigert 21.01.2021 kl 06:39 Du må logge inn for å svare
Hex
27.11.2020 kl 15:46 7963

Jeg for en følelse av at den bryter opp fra motstanden sin på mandag. Noen som har TA på denne?
Redigert 21.01.2021 kl 06:39 Du må logge inn for å svare
Hex
27.11.2020 kl 16:08 7937

Ser ut som det er sterke krefter her som har intresse av at motstanden ikke brytes. Fint det å.
Redigert 21.01.2021 kl 06:39 Du må logge inn for å svare
bellx
27.11.2020 kl 17:32 7851

Noen skulle ha en del i sluttauksjonen,da ble det hod.Håper at den negative trenden brytes nå men det er ingen spesiell trend i signalene unntatt 20 og 100 dagers glidende gjennomsnitt føler at det ligger og vipper nå. Er ihvertfall billig,Har håp om tilbakekjøp?
Redigert 21.01.2021 kl 06:39 Du må logge inn for å svare
Hex
27.11.2020 kl 19:23 7796

Du må se nøyere bellx. Trenden er helt klar tydelig. Motstandene og støttene er også helt tydelige.
Skal ikke å legge inn TA her da jeg selv har intresse i aksjen. (Sette inn pengene noe sted).
Redigert 21.01.2021 kl 06:39 Du må logge inn for å svare
Merlin
29.11.2020 kl 20:15 7604

Norgessjef Petter-Børre Furberg:

- Mobildatabruken vokser 30 prosent hvert år, forteller han og legger til:

– I juli var veksten 130 prosent mot juli i fjor.

- Furberg forteller at Telenor planlegger for at datatrafikken vil tidoble seg de neste ti årene.

I tillegg: Tilbake i historien ble mye av børsens verdiskapning generert av harde eiendeler som oljefelt og fabrikker.

I moderne tid kommer isteden stadig mer av verdiskapningen fra humankapital og digitale plattformer som ikke fanges opp godt i bokverdier. Markedet er også villig til å legge mer verdi på det langsiktige inntektspotensialet i nettverkseffekter og brukermasse.

Når multippelprising i enkeltaksjer ikke lenger er en like god indikator for fremtidig avkastning, følger det også at andre faktorer enn prising i stadig større grad påvirker børsen som helhet.

- The subscriber growth in most markets, amounting to more than
4 million, was offset by the loss of 6.3 million subscribers due to the SIM
re-registration in Myanmar. Grameenphone ended the third quarter
with an all time high subscriber base of 77.6 million. The Group’s mobile
subscription base was 180 million at the end of third quarter

- Telenor jekker opp egne prognoser https://e24.no/boers-og-finans/i/eK8Vy9/telenor-jekker-opp-egne-prognoser-tror-driftsresultatet-vil-vokse-i-2020-likevel


Redigert 21.01.2021 kl 06:39 Du må logge inn for å svare
Merlin
29.11.2020 kl 20:49 7571

Opp i skyen - ut med ansatte:

Telenor har de siste årene (2015-19) vært gjennom flere nedbemanningsrunder. Antall årsverk har siden 2015 blitt redusert fra 38.000 til 20.000 ansatte på verdensbasis, en reduksjon på 47 prosent. FORNEBU: En god del av kuttene skal skje på Telenor Norges hovedkontor på Fornebu.

3. mar. 2020:
Telenor kutter 3000 ansatte |
— Konsernsjef Sigve Brekke i Telenor skal redusere bemanningen . Kostnadskutt for flere milliarder står for tur.
Redigert 21.01.2021 kl 06:39 Du må logge inn for å svare
Merlin
29.11.2020 kl 21:27 7625

Telenoraksjen kan komme i vinden som sjelden før. En tilsynelatende søvnig aksje har det ikke med å overraske. Men i kulissene jobber Telenor med planer som kan trigge aksjen kraftig.

Det er ikke tilfeldig at daværende finansdirektør Jørgen C. Arentz Rostrup tidligere i år satte seg på flyet til Singapore. Herfra er hans mandat også å jage muligheter.

For Telenor ønsker omstruktureringer på kjempekontinentet. I klartekst kan det gi sammenslåinger med konkurrenter. Enten i ett eller flere land. En kan heller ikke utelukke nedsalg, eller børsnotering av en eller flere døtre. Ulike grep som kan synliggjøre verdier, eller som kan gi synergier og kostnadskutt.

Også konsolideringer i Skandinavia fremover kan løfte Telenors lønnsomhet - og aksjekurs. Særlig ville Telenors driftsmarginer blitt bedret om større grep kan gjøres i Danmark. Her har konkurransen vært stor, og lønnsomheten i en årrekke deprimerende langt unna den spektakulære norske profitten.

Men det kan være utvikling på gang. Telenor skal være kommet ganske langt i forhandlinger med konkurrenten 3 i Sverige og Danmark. Målet skal være oppkjøp. Lykkes dette arbeidet, kan Telenor se frem til færre aktører og flere kunder. Ikke minst kan trolig kostnadskuttene bli store. Forutsatt selvsagt at danske og svenske myndigheter gir sin velsignelse.

Telenor selv har ikke kommentert de svenske mediemeldingene. Men «hvor det er vilje, er det vei», er iallfall 3s eget slagord. I beste fall er det kanskje mulig vi får vite mer om Telenors skandinaviske og/eller asiatiske ambisjoner allerede førstkommende onsdag. Da presenteres telekjempens tall for tredje kvartal - denne gang heldigitalt.

Og selv uten kursdrivende nyheter, kan seansen bli relativt gemyttlig. Og det selv om særlig salget av forhåndsbetalte abonnementer i Asia går litt trått, i kjølvannet av pandemiske reiserestriksjoner. Det er likevel verdt å huske at Asia-tallene ved fremleggelsen av andre kvartal viste seg relativt virusimmune.

Samtidig er det fremdeles mulig at Telenor lykkes bedre med kostnadskutt enn det investorene kanskje nå forventer. Selskapet er inne i en stor digital endring, og kan ha klart å høvle vekk utgifter i et større omfang enn det lå til rette for i vår tidligere ganske så fysiske verden.

Får aksjonærene servert litt restruktureringer på toppen, lukter det økt lønnsomhet og mer oppside. Med en av børsens beste utbytter attåt. En direkteavkastning på omtrent seks prosent skal en ikke kimse av i lavrenteæraen.

https://e24.no/boers-og-finans/i/qAL8ze/telenor-aksjonaerene-kan-faa-seg-en-overraskelse
Redigert 21.01.2021 kl 06:39 Du må logge inn for å svare
Merlin
04.12.2020 kl 22:32 7269

https://finansavisen.no/nyheter/telekom/2020/12/04/7594931/etter-20-ar-pa-borsen-har-telenor-utbetalt-128-3-milliarder-kroner-i-utbytte

I artikkelen står det ikke engang noe om at TEL får ekstraord cashinngang på 7,5 mrd. i 4Q20 pga salg hovedkontor og TAPAD. EPS i 4Q20 vil i tillegg ligge på ca 6 kr. aksjen! - Et overskudd på ca. 9 mrd. kr. På ett kvartal! Antall ansatte (rettet) i år skal ned med 3000, samt alle driftskostnader forbundet med det, kontorholdskostnader, lønninger, arbeidsgiveravgift osv. Det borger for store overskudd også fremover. Selv med stor konkurranse på inntektssiden holder Telenor mer enn tritt med det ved kutt på kostnadssiden, som hele tiden overrasker analytikerne, når TEL viser bedre nettoresultater enn analytikerkonsensus, sist hele 4% over konsensus for 3Q20.
Redigert 21.01.2021 kl 06:39 Du må logge inn for å svare
Robban1
04.12.2020 kl 23:51 7195

Kommer nok melding om ekstraordinært utbytte i forbindelse med salget av Fornebu, da regner jeg med en kursøkning mot kr 160.- om ikke høyere.....
Redigert 21.01.2021 kl 06:39 Du må logge inn for å svare
Merlin
09.12.2020 kl 10:27 6919

Ser stor oppside i Telenor - hever anbefalingen

Barclays har hevet anbefalingen på Telenor fra equalweight til overweight. Kursmålet settes til 190 kroner av analytiker Maurice Patrick. Dermed ser han en solid oppside på hele 40 kroner. Telenor stengte tirsdag til 150 kroner.

https://finansavisen.no/nyheter/telekom/2020/12/09/7596322/ser-stor-oppside-i-telenor-hever-anbefalingen
Redigert 21.01.2021 kl 06:39 Du må logge inn for å svare
Merlin
09.12.2020 kl 10:34 6921

Telenor er med i innsideporteføljen til Finansavisen etter insidekjøp for en tid siden. Kursen stiger nå etter Barclays anbefaling på 190 kr i dag.

INNSIDEPORTEFØLJEN 2020 - UKE 49

Selskap Tatt inn Kjøpskurs Stop loss (70 %) Forrige uke Siste kurs Avkastning totalt Avkastning siste uke
Saga Pure 23.10.2020 1,19 0,83 1,50 1,64 37,8 % 9,3 %
Telenor 30.10.2020 148,10 103,67 151,85 148,95 0,6 % −1,9 %
SpareBank 1 Nord-Norge 30.10.2020 61,90 43,33 73,20 72,40 17,0 % −1,1 %
Mowi 06.11.2020 153,65 107,56 180,60 178,50 16,2 % −1,2 %
NRC Group 04.12.2020 25,00 17,50 Ny 25,00 Ny Ny
UT
Lerøy Seafood 13.11.2020 58,70 41,09 56,84 56,82 −3,2 % 0,0 %
Redigert 21.01.2021 kl 06:39 Du må logge inn for å svare
Merlin
09.12.2020 kl 10:36 6906

Fearnley Securities har kursmål for Telenor på 193 kr.

https://finansavisen.no/nyheter/finans/2020/11/27/7592912/dagens-12-aksjetips
Redigert 21.01.2021 kl 06:39 Du må logge inn for å svare
ABC123
09.12.2020 kl 22:29 6746

Solid oppgang i dag! Skyldes dette nye kursmål, eller annet?
Redigert 21.01.2021 kl 06:39 Du må logge inn for å svare