Stor oppside i BRABANK


Easybank fortsetter å levere!

Etter 12 kvartaler med overskudd, leverte de i går enda et kvartal med positive tall, og har nå levert overskudd på til sammen MNOK 200.

Nøkkeltall Q3:
- MNOK 22,4 før skatt.
- Stabilt utlånsvolum.
- Egenkapitalavkastning på 13,8%.
- Fortjeneste pr. aksje pr. Q3 på kr 1,42.
- kostnadsprosent på 29,5%, til tross for fusjonskostnader på
MNOK 22.
- CET1 kapitaldekning på 21,1%.

Og jobben med å få orden på «gamle» Brabank er godt i gang - i Easybank’s ånd!
Redigert 20.01.2021 kl 18:35 Du må logge inn for å svare


Inside

https://newsweb.oslobors.no/message/518000


Mvh The Dart Throw :-):-):-)
Redigert 18.01.2021 kl 22:06 Du må logge inn for å svare
Grylls
13.11.2020 kl 12:48 1901

Gamle Brabank rakk å levere røde tall igjen før fusjonen, men er kanskje en del av underskudd(ene) deres som er fremførbart?
Redigert 18.01.2021 kl 22:06 Du må logge inn for å svare
MrLarsen
13.11.2020 kl 13:25 1868

Positivt når innsidere kjøper aksjer.

Og ja, Brabank kan nyte godt av Monobank/«gamle» Brabank’s fremførbare underskudd på over et par hundre millioner. For nye» Brabank representerer det skattebesparelse på ca. MNOK 75, dvs. ca. 80 øre pr. aksje.
Redigert 18.01.2021 kl 22:06 Du må logge inn for å svare

Litt rart at de legger frem kun halve resultatet. Slik det fremstod for meg, så gikk de med litt i pluss, men etter å ha sett nærmere på tallene, så er det titalls millioner i minus. Pluss i gamle easybank og minus i brabank. totalt minus. Store nedskrivninger i brabank (40 mill) som utgjør tapet. Håper dette snur i de kommende kvartaler. At innsidere kjøper er jo vel og bra, men det er ikke store summer, (ca 200 000 kr) så ikke sikkert det skal legges så mye vekt på. Merkelig lite aktivitet i denne aksjen.

Redigert 18.01.2021 kl 22:06 Du må logge inn for å svare
MrLarsen
13.11.2020 kl 14:49 1796

Det er jo ikke naturlig at de presenterer et samlet regnskap for Q3, når de ikke var fusjonert i Q3. Fusjonen ble gjennomført 1. oktober, og det faller inn under Q4. Jeg synes det er en ryddig måte å gjøre det på, og gir et bedre bilde av den reelle situasjonen i begge bankene FØR fusjonen.

Jeg tenker at det er bra at de tar tapene, og ikke skjuler dem. Det viser seriøsitet.
Det ble formidlet av ledelsen under presentasjonen at det var inkassohistorikk i begge bankene som har medført at de tar tap i "gamle" Brabank. I gjennomgang i forkant av fusjonen 1. oktober, dukker det opp kunder som har misligholdt i begge bankene, og mest trolig i andre forbrukslånsbanker også. Selv om formell fusjon er 1. oktober, har det jo vært en glidende overgang fram til da.

Summen av aksjekjøp er ikke avgjørende. Jan Kleppe er banksjef i Skagerrak Sparebank, som er 3. største aksjonær i Brabank, med en eierandel på rett over 8%. Og gjennom sin stilling som banksjef, er han også styremedlem i Brabank. Skagerak Sparebank var også en stor aksjonær i Ya Bank, som ble solgt til Resurs Bank i 2015/2016. Det gir uansett et positivt signal at han personlig kjøper aksjer i Brabank. Og så lavt priset som Brabank er nå, er det ikke umulig at det samme skjer med Brabank, som skjedde med Ya Bank.
Redigert 18.01.2021 kl 22:06 Du må logge inn for å svare

Når kommer rapporten til brabank? (Gamle?) Jeg har ca 5% av porteføljen min her og håper på en god økning fremover.
Redigert 18.01.2021 kl 22:06 Du må logge inn for å svare
MrLarsen
13.11.2020 kl 22:02 1655

På side 12 i presentasjonen finner du hhv. Easybank, «gamle» Brabank, og «Consolidated»:

https://brabank.no/media/1gtl2mgh/presentasjon_q3_2020.pdf

Renteinntekter Q3: MNOK 130
Bokført EK: MNOK 1.303
Bokført EK pr. aksje: kr 12,97
Utlån: MNOK 6.455
Redigert 18.01.2021 kl 22:06 Du må logge inn for å svare

Ja, var der jeg fant tallene jeg refererte til, men savner en Q3 rapport fra gamle brabank. Hadde forventet de 2 filene, altså presentasjonen, og q3 fra easy i tillegg til q3 fra brabank. Antar at denne da kommer seinere?
Redigert 18.01.2021 kl 22:06 Du må logge inn for å svare
MrLarsen
14.11.2020 kl 11:00 1520

Jeg antar at neste presentasjon blir for Q4. Og da blir det for den konsoliderte banken.

Nå er det uansett ledelsen i Easybank som stødig styrer skuta videre, med samme fokus som tidligere:

Kostnader: cost/ratio mot 25%
God inntjening: ROE mot 20%
God kredittkvalitet og lave tap.
Redigert 18.01.2021 kl 22:06 Du må logge inn for å svare

Brabank På vei under 6 kr igjen ?
Virker jo helt utrolig at den skal være så lavt priset eller ?
Ek i Brabank er priset til Ca 0,45 Ek i Instabank til ca 0,75.
Merkelig at det er så stor forskjell :-)
Er det flere lik i lasten til Brabank markede frykter , eller er det tilliten til Kistefos/Sveaas som gir den store forskjellen ???

Mvh The Dart Throw :-):-):-)
Redigert 18.01.2021 kl 22:06 Du må logge inn for å svare

Kjøpte meg litt i går. IPS konto med 20+ års perspektiv. Hvis de klarer å begrense lånetap fremover, vil de kunne gå som en kule de neste par årene. Et par kvartaler til med fusjonskostnader og opprydding vil jeg regne med. Håper den holder seg lavt over nyttår, for da kan jeg handle med neste års IPS beholdning også. Så IKKE kjøp 😄
Redigert 18.01.2021 kl 22:06 Du må logge inn for å svare

Ser ut som muligheten min til å handle billig i januar svinner hen.
Redigert 18.01.2021 kl 22:06 Du må logge inn for å svare