RAKP undervurdert oljeaksje


Rakp kan være et bra spill på oljeprisen og den lave vurderingen vis a vis RAK petrolium sin einenandel i DNO, som har steget mye i det siste. Her er Mads Johannesen fra Nordnet sin forklaring på hvorfor han selv har denne i porteføljen.

Rak Petrolium (2,9 %): Dette er rett og slett et spill på oljeprisen og at RAK petrolium eier 40% av DNO, der DNO har en markedsverdi på 20 Milliarder Norske Kroner. Børsverdien av RAK petrolium er derimot 2,6 MRD Norske kroner. Under vil jeg vise logikken bak investeringen min:
Rak Petrolium eier som sagt 40 % av aksjene til DNO. De er priset til 20 MRD NOK, 40% av 20 Mrd kroner er 18MRD*0,4= 7,2 MRD Kroner. Når da RAK har en børsverdi på 4,2 MRD(handlebare aksjer på børs) sier det seg selv at aksjen i prinsippet være tilnærmet priset til eierandelen i DNO. Rent matematisk vil da oppsiden i RAK være på 70% (4,2 MRD*1,7 =7,14MRD Kroner). Dette er selvfølgelig et spill fra min side, men dette er da rasjonalen bak investeringen. Selskapet har også varslet et tilbakekjøpsprogram av egne aksjer, som er veldig lønnsomt gitt regnestykket over.
seth
27.09.2018 kl 10:05 6978

Har du tatt med gjeld? Rakp er vel heller ikke så likvid, så det blir ikke mange børsposter som skifter hender her.
sulzrox
27.09.2018 kl 10:08 6964

Du har feil børsverdi på RAK. Den er ikkje 2,6 MRD

Du bør slette innlegget ditt og så finne ut hvor mange aksjer det er i RAK.

Edit
Les her
http://www.rakpetroleum.ae/Investor-relations/Shareholder-Information/Share-facts
Redigert 27.09.2018 kl 10:35 Du må logge inn for å svare
Lilleulv
27.09.2018 kl 10:25 6931

Takk for innlegg harris73 :-) og så får du unnskylde enkelte her inne som tydeligvis har ett eller annet gående, som det er like greit at vi andre ikke skjønner noe av. Viss vedkommende hadde lest litt bedre, så ville han/hun sett at du refererer til Mads Johannesen sin forklaring. At Rak sin verdi har steget noe etter dette og er i dag ørlite gran høyere, kan ikke brukes som kritikk mot ditt innlegg. Ser ingen grunn til du skal slette ditt innlegg. Vi trenger flere saklige og informative innspill, og takker for ditt, harris73 :-)
Redigert 27.09.2018 kl 10:26 Du må logge inn for å svare
oto1
27.09.2018 kl 10:44 6887

Det er nå dessverre et faktum at det er ingen av meglerne som klarer å få til å oppgi korrekt aksjeantall i RAKP, så NON er ikke noe unntak.

Ingen av de har med Restricted A aksjer, aksjer som gir samme rettigheter økonomisk som de rene A-aksjene, og som dermed må være med i en verdiberegning.

RAKP har i realiteten 327,8 mill aksjer, og en markedsverdi per i dag på 4,49 mrd NOK (kurs 13,70).

Det er selvsagt likevel en hyggelig oppside til den verdien som bare reflekterer verdien av DNO aksjene de eier, men ikke fullt så stor som det Mads Johannesen predikerer.

Bør jo i den sammenheng og ta med at RAK eier Mundoil, som også genererer inntekter til RAK, og som er verdt ca 2,50 per RAKP aksje.

Så "korrekt" RAKP kurs per i dag vil være ca DNO kurs x 1,33 + 2,50 = 16,73 x 1,33 +2,50 = 24,75
Lilleulv
27.09.2018 kl 12:02 6821

Takker! Setter pris på godt begrunnede innlegg.
oto1
27.09.2018 kl 14:18 6767

Hei

Ellers så ser jeg nå at Mads har brukt den rette børsverdien i "del 2" av innlegget sitt (4,2 mrd) istedenfor den feile 2,6 mrd som han referer til tidligere.

Forskjellen på 4,2 og 4,49 skyldes nok oppgangen i aksjekursen til rakp fra han har skrevet innlegget.

Og så har han ikke tatt med Mundoil i verdivurderingen.

Litt forvirrende var det, men konklusjonen blir den samme.
oto1
27.09.2018 kl 14:34 6740

seth

RAKP har ikke så mye gjeld (mener det var ca 26 mill usd) og de har en del cash.
Videre har de planer om å benytte utbytte fra DNO til å nærmest nulle ut gjelda
De får ca 2 x 10,8 mill usd i de 2 utbyttebetalingene.
Randers
27.09.2018 kl 16:43 6700


oto1, jeg prøver igjen;

reci-forumet ?
viduka
27.09.2018 kl 18:15 6643

Et ørlite tilleggspoeng er at DNO eier ca 14,3 millioner aksjer i RAKP slik at RAKP indirekte eier 5,7 mill egne aksjer. RAKP er aksjen for de som er langsiktige og er en del av min pensjonssparing. Satser på at jeg får det 3-dobbelte av dagens kurs om 7-8 år
viduka
27.09.2018 kl 18:18 6634

Uups, en liten feil. Det riktige er 15,85 mill RAKP aksjer (flemte unrestricted A aksjer) og dermed indirekte 6,34 mill egne aksjer...
oto1
27.09.2018 kl 18:27 6626

randers

jeg skal se på det. tror det er en oppdatering webhost har gjort (php oppgradering), der jeg ikke har fulgt med i timen.
addyfred
27.09.2018 kl 20:48 6533

Oto1

Ser du refererer til Mads Johannesen. Mener du altså at harris73 er Mads Johannesen, Nordnets nye investeringsøkonom? Ny info for meg i så fall... :)
harris73
28.09.2018 kl 08:18 6384

Hei igjen! Viser altså til twitterinnlegget og blogginnlegg av Mads Johannesen i Nordnet. Sjekk ut blogginnlegget, der er også en diskusjon om hvor mange aksjer RAKP har. Mads bruker https://www.bloomberg.com/quote/RAKP:NO Og han oppgir å ha sjekket med andre analytikere også.

Dno mcap er 18.126 mrd nå, da blir RAKP sin 40 prosents andel verdt 7.25 mrd.

Innlegget fra 3.september. Der beskriver Mads Johannesen sin egen portefølje.
https://blogg.nordnet.no/dette-er-min-shareville-portefolje/

Men om Dno stiger, skal vel også RAKP stige! Dno har fått nytt kursmål på 20 fra noen meglerhus. Og flere spår oljeprisen i 100. Oljeaksjer bør være en del av porteføljen fremover om det går i den retningen. Equinor, Aker BP m.fl. har gått ganske mye. Så mulig det er mer å hente i Dno, RAKP og mindre selskap nå?
RAKP bør greit gå over forrige topp på 14.40. Om da Dno går mot 20 kr slik det ser ut, så da kan Rakp gå mot 16kr, vel 20 prosent opp på begge.

https://www.hegnar.no/Nyheter/Boers-finans/2018/09/Analytiker-spaar-kursoppgang-anbefaler-kjoep6
Redigert 28.09.2018 kl 08:49 Du må logge inn for å svare
oto1
28.09.2018 kl 11:48 6254

harris73

Dette er faktisk ganske enkelt.

Tenk deg at RAKP sin eneste eierandel er DNO aksjer. Altså litt av det samme som om din eneste eierandel var DNO aksjer.

i RAKP er det 194,642,717 A-aksjer, og 133,171,988 Restricted A-aksjer, til sammen 327.814.705 aksjer.
(merk at tallene her kan endres etter hvert som restricted A blir omgjort til A, men totalen blir den samme).

RAKP eier 438,379,418 DNO aksjer, så for hver RAKP aksje er det 1,3373 DNO aksjer.

Så hvis RAKP sin eneste eierandel var DNO aksjer så ville hver RAKP aksje være verdt DNO kurs x 1,3373

RAK eier i tillegg Mundoil, som er balanseført til ca 95 mill USD eller ca 770 mill NOK med dollarkurs 8,10
770 mill NOK / 327,8 mill RAK aksjer gir en verdi på NOK 2,35 per RAKP aksje.

Så derfor bruker jeg altså formelen DNO kurs x 1,33 + 2,50 for å finne ut hva RAKP burde stått i om kursen skulle reflektere verdien av DNO aksjene og Mundoil.

DNO kurs på 20 gir da en teoretisk RAKP kurs på ca 29
DNO kurs på 30 gir en teoretisk RAKP kurs på ca 42

(Ja, jeg har også RAKP aksjer)
harris73
29.09.2018 kl 14:27 6117

Oto1, glimrende regnestykke! Sjelden vare på Ose ar det er noterte aksjer med så omstendelig eierskap. Men det blir full fart I oljeaksjene på mandag da brent står I 83 dollar. Dno går greit I 20. Rakp er kraftig underpriset. Riktig pris er da nesten 25 kr, og vi er under 14!
oto1
29.09.2018 kl 14:37 6108

Harris73

Litt usikker på hva du mener.
Som nevnt så er riktig pris for rakp med dno i 20 kr 29, ikke 25.

Hvis du tenker på dagens dno kurs rundt 16.80 så er korrekt rakp kurs ca 25 ja.

Martin10
09.01.2019 kl 11:51 5127

Når en følger tråden her ser en at det er verdier for ca 25 kroner pr. Rak aksje. Dette var før DNO begynte oppkjøpet i Faroe, og før det siste oppsvinget i oljeprisen.Noen som har en god forklaring på differansen i børskurs, verdi pr aksje??
Martin10
10.01.2019 kl 08:44 5026

Registrerte at i går kom omsetningen på denne aksjen opp. Børskursen reflekterer ikke at Rak eier 40% av DNO. Det er god grunn til å følge med på denne aksjen. Verdien bak hver aksje var før oppkjøpet av Faroe oppgitt til ca. 25 kroner. Følg med. Omsatt for 2,3 millioner etter 13 minutters handel i dag.
Redigert 10.01.2019 kl 09:15 Du må logge inn for å svare
oto1
10.01.2019 kl 10:26 4946

At DNO kjøper Faroe har ingenting å si for rakp.

De eier fortsatt kun dno aksjer.

Dersom dno stiger på kjøpet så bør jo også rakp stige, men det er ikke noen ren endring for rakp som sådan.
Martin10
10.01.2019 kl 11:40 4894

Oto1 Kan du si noe fornuftig om verdien som ligger bak hver Rakp aksje. I dag er omsetningen i Rak mye større en normalt, så tydelig at det er noen som er i ferd med å få øynene opp for dette papiret.
wwbwb
10.01.2019 kl 12:12 4853

Er ikke det det samme for alle DNO aksjonærer?
Inntil man ser en fortjeneste på investert kapital er det vel ingen fortjeneste å hente og inntil det skjer vet ingen om noen av DNO aksjonærene tjener en dritt på denne milliard investeringen. Det kan godt føre til tap hvis DNO sentralt har feilberegnet fremtidig verdi av hva Faroe KAN bli verdt
"investert kapital = Driftsresultat nettoformue kapital + kapitaliserte operasjonelle leieavtaler + andre driftsmidler + opererer immaterielle eiendeler – som opererer gjeld – kumulative justeringer."

Før oppkjøpet av Faroe kunne vel DNO betjene sine obligasjonslån med hva de hadde i "Lomma"
Redigert 10.01.2019 kl 12:25 Du må logge inn for å svare
Martin10
15.01.2019 kl 10:27 4634

På vinnerlisten i dag. Ikke rart, her får du verdier for 25 kroner ved å betale ca 15,5.
abroker
15.01.2019 kl 11:20 4590

Lurt å sikre seg en fet pensjon v.h.a. DNO aksjer.
D ligger i kortene og fremtiden.
Martin10
21.01.2019 kl 09:13 4345

Oppkjøp? Omsatt 6 mill. kr på 10 minutt
Anywhere
21.01.2019 kl 09:56 4275

RAKP skal tilbakekjøpe aksjer...
Hr Dust
21.01.2019 kl 10:18 4277

Mange som sov på morgenen idag? Akkumulerte på 12:35.
Martin10
22.01.2019 kl 09:18 4108

RAKP kjøper egne aksjer. Finnes ikke bedre kjøpssignal en det. Aksjen er helt feilpriset. Eier over 40% i DNO + +

Interessant at de også har eierandeler i
Foxtrot International som drifter 2 store gass-
felt utenfor Elfenbenskysten:
http://www.foxtrot-international.com

I godt driv i dag. Kikket litt rundt på det gamle
forumet og sakset dette:

«Jeg gjentar at hvis du er svært langsiktig og ser for deg utbytte i fremtiden fra DNO/RAKP får du trolig 30-40 % større utbytte ved å eie RAKP aksjer»

Interessant betraktning, når de i disse dager kjøper
egne aksjer. I neste omgang - utbytter ?
Spennende case !
Redigert 25.01.2019 kl 20:57 Du må logge inn for å svare

Blir spennende å se om RAKP gjennomfører tilbakekjøp av egne aksjer for 15 millioner dollar i kommende uke. Tilbakekjøpstilbudet utløper 31. januar.
Som tidligere innlegg viser er denne aksjen kraftig underpriset.
Hr Dust
27.01.2019 kl 17:17 3541

Om de gjennomfører? Les prospekt. De skal gjennomføre. Jeg tipper på 16,40 pr aksje.
mas
28.01.2019 kl 09:56 3335

Jeg skjønner ikke helt hvorfor det er så bred enighet om at denne er «totalt» feilpriset. Med 14kr per aksje er MCAP på 7.6 mrd nok. 40% av DNO er verdt 6.68 mrd NOK. Foxtrot har er bokført med en verdi på 0.8 mrd nok. Så 0.4*DNO+Foxtrot=7.5 mrd nok. Den er vel snarere overpriset når man tar med i betraktningen at det også burde ligge en volumrabatt inne. Jeg satt i hvert fall 14.1 som kurs på tilbakekjøpsprogrammet. Får håpe det blir såpass.
mas
28.01.2019 kl 10:01 3325

Jeg ser at oto1 mener det er 327 mill aksjer totalt, men i selskapets finansielle raporter er det total class A shares som er 327 mill. I tillegg kommer class B og class C som til sammen utgjør 221 mill aksjer. Er ikke de aksjene verdt noe?
abroker
28.01.2019 kl 10:14 3307

Alt for mange selgere idag?
Det selges så det ryker???
mas
28.01.2019 kl 18:08 3167

Beklager feilinformasjon, men det ser ut til at B shares og C shares ikke har rett profitt og fungerer kun som stemmer. Da er mcapen på RAKP bettaktekig lavere enn det jeg skrev over. Det blir med andre ord meget hyggelig for oss på torsdag!!
oto1
28.01.2019 kl 18:34 3148

Hei mas

Ja, som du korrekt fant ut selv så har B og C aksjene ingen økonomiske rettigheter.

Det vil etter hvert minke på disse og all den tid når man konverterer restricted A til ordinære A, så slettes tilhørende B aksjer.

Ifm tilbakekjøpet så må både Bijan og DNO konvertere noen av sine restricted A aksjer til ordinære A aksjer slik at B aksjene blir slettet og de ikke øker sin stemmeandel.
Dette for å unngå at de kommer i pliktig budsituasjon.

Til syvende og sist vil det kun være rene A aksjer igjen i Rakp, og antallet altså 327.8 mill før tilbakekjøp og sletting av tilbakekjøpte aksjer.

Jeg regner med kjøp av ca 9 mill aksjer slik at nytt antall blir ca 318,8, litt avhengig av kjøpskurs samt dollarkurs og kostnader.
mas
28.01.2019 kl 22:15 3061

Jeg må bare beklage at jeg kunne finne på å tro at mine evner til å skumlese halvtårsrapporter var bedre enn dine oto1. Jeg vet jo egentlig at du er en mann som ikke kaster rundt deg med feilaktig informasjon.
Hr Dust
31.01.2019 kl 11:34 2840

Hvem er det som plukker RAKP på 14,20? Jeg kan ikke helt forstå hvem som vil selge volum av RAKP under 15,- så vi får se hvor langt opp på 15,- tallet vi kommer. For den som vil tjene noen penger, så tror jeg du kan kjøpe RAKP nå på 14,- eller 14,10 og få 7-8% avkastning på ei uke. Oppgjør 7. februar.
oto1
31.01.2019 kl 12:33 2785

Når det gjelder å selge volum under 15 så er det svært nærliggende å tenke minst 2:

RAK Petroleum plc: Changes in Share Capital
United Kingdom, 16 January 2019

RAK Petroleum plc, the Oslo-listed oil and gas investment company, announces
that, as the result of a request by Afaq Al Roya Trading (LLC) to release the
restrictions on its 9,000,000 Restricted Class A Shares, and a request by
another shareholder to release the restrictions on his 180,000 Restricted Class
A Shares, 9,180,000 Restricted Class A Shares have been re-designated as Class A
Shares and 9,180,000 Class B Shares, representing 18,360,000 votes, have been
transferred to the Company and cancelled.