Havyard-Med rendyrket hydrogen selskap


Havyard etablerer selskap for
hydrogendrift av skip
Havyards komplette hydrogensystem for skip er klart i 2021, og konsernet
oppretter nå et eget selskap for å møte markedets etterspørsel etter løsningen
som gjør at også større skip kan seile lengre avstander med nullutslipp.
Havyard-konsernet har i flere år drevet forsknings- og utviklingsarbeid for hydrogendrift av større
fartøy, blant annet gjennom et Pilot E-prosjekt, for å utvikle et storskala maritimt hydrogenprosjekt.
Neste år har Havyard det første systemet klart til prinsipiell godkjenning. Kunnskapen og
kompetansen blir nå samlet i det nyetablerte Havyard Hydrogen AS.
Totaltilbud for hydrogendrift av skip
Både norske styresmakter og IMO har målsetninger om at utslippene fra sjøfart skal kuttes med minst
50 prosent. Konsernsjef i Havyard Group, Gunnar Larsen, sier at skal man nå disse målene, så betyr
det at mange skip også må ha nullutslipp.
- Vi merker nå en økende interesse fra markedet for hydrogen. Denne energiformen gir
nullutslipp samtidig som den er den mest teknologimodne for større skip som skal seile over
lengre avstander. Med vår kunnskap og kompetanse om hydrogen har vi gode forutsetninger
for å være blant de ledende innen utvikling og levering av hydrogensystemer, og vi etablerer
derfor Havyard Hydrogen AS for å gi kundene et totaltilbud for hydrogendrift av skip.
Havyard Hydrogen blir systemintegrator og leverer komplette hydrogen energisystemer til skip ved
hjelp av partnere og underleverandører.
- I tillegg kan vi i samarbeid med andre selskap i konsernet også levere design av skipet og
komplette kontroll og energisystemer, fra bro til propell.
Mye nyvinningsarbeid
Kristian Osnes fra forsknings- og utviklingsavdelingen i Havyard blir daglig leder i Havyard Hydrogen
AS.
Han sier Havyard har samlet mye kunnskap om hydrogen gjennom de siste årenes utviklingsarbeid,
og at forskningsarbeidet i konsernet har vært rettet mot større system i motsetning til tidligere maritime
hydrogenprosjekt som har vært konsentrert om lavere effekt og mindre båter.
- Nå kan vi tilby system med 3,2 MW brenselcelle. Dette gjør det mulig for større fartøy å seile
utslippsfritt over lengre avstander. Samtidig er systemet skalerbart og kan brukes både på
større og mindre skip.
Slike store hydrogensystem stiller helt andre krav til hydrogen-håndtering, som for eksempel hvor
viktig det er at det fungerer selv ute i åpent hav med store skipsbevegelser.
- Og blant annet på dette området har vi gjort mye nybrottsarbeid som vi nå tar med inn i det
videre arbeidet med komplette hydrogensystem.
I tillegg til at systemet er skalerbart, har systemet også fleksibel plassering av hydrogentank slik at det
er enkelt å plassere både i nybygg og ved ombygginger.
Grønt skifte
Osnes sier at Havyard med å satse på det nye selskapet ruster seg til å kunne kommersialisere
hydrogen-løsningene som er utviklet gjennom FreeCo2ast-prosjektet.
- Skal Norge og verden nå målene som er satt for utslippskutt, trengs det løsninger som kan ta
utslippet ned mot null. Vi opplever at timingen er riktig når vi ser at både markedet og
regulatoriske krav etterspør konkrete løsninger som kan gi betydelig reduksjon av utslipp i
skipsfarten. Det blir svært interessant for Havyard å være med å løfte disse løsningene videre,
og dermed bidra til det grønne skiftet vi står midt oppe i.
Vedlagt følger 1 bilde til fri benyttelse.
På bildet: Kristian Osnes, daglig leder for Havyard Hydrogen. Foto: Havyard
Fakta Havyard Group
Havyard Group ASA er et maritimt teknologiselskap som leverer produkt og tjenester innen sjømat,
energi og transport.
Havyard Group ASA er notert på Oslo Børs, Ticker HYARD. Hovedkontor er i Fosnavåg og det er
totalt 521 fast ansatte i konsernet.
Konsernet er delt opp i fire forretningsområder:
• Shipbuilding Technology, hovedkontor i Leirvik i Sogn med avdeling i Fosnavåg, Polen og
Tyrkia, har totalt ansatte 349.
• Ship Design & Solutions med hovedkontor i Fosnavåg og avdelinger i Polen og Rijeka, har
totalt 71 ansatte.
• Power & Control med hovedkontor i Bergen, og avdelinger i Ålesund og Egersund, og har
totalt 55 ansatte.
• Norwegian Greentech med hovedkontor i Fosnavåg, og har totalt 14 ansatte.
For å lære mer om oss, gå inn på: www.havyard.com
For mer informasjon vennligst
focuss
19.11.2020 kl 13:07 3316

Etter dagens oppgang så er selskapet nå priset til 260 millioner kroner

-Hydrogen drift av skip
-Fjord1 melder om god drift med Havyards el.ferger
-En av leverandørene til 60000 skip som må installere renseanlegg av ballastvann før 2024

Grønnere blir det ikke. Vi ønsker alle miljøfond hjertelig velkommen.
focuss
19.11.2020 kl 17:26 3100

Forventning om at tingretten stadfester gyldighet av gjeldsforhandlingene forventes meldt når som helst nå. De har sagt 4 uker fra 20 oktober og der er vi nå. Gjeldsforhandlingene gir en løsning som får selskapet på tørr grunn og selskapet kan friskmeldes. Egenkapitalen var klart negativ før forhandlingene mens den nå blir positiv med 60 millioner. Det er bare å gratulere selskapet med å komme ut av knipa uten å trykke nye aksjer. Godt å være på lag med Per Sævik. Om en uke er det Q3 rapportering. Det tror jeg virkelig blir interessant.

Vedtatt akkordløsning
Det vises til børsmelding av 11. februar 2020 hvor det fremgikk at datterselskapet Havyard Ship Technology AS ("HST") hadde søkt gjeldsforhandlinger i medhold av Konkurslovens §2. Gjeldsforhandling ble straks åpnet, og denne gikk over i forhandling om tvangsakkord.

De skipsbygningsprosjektene som på dette tidspunktet var under kontrakt med HST ble sluttført med leveringen av nybygg 145 den 6. august 2020. Alle kreditorer fikk seg deretter, som planlagt, forelagt et forslag om tvangsakkord gående ut på betaling av de første kr. 10.000,- av alle krav samt 25% av restgjelden. Som ledd i akkorden vedtok alle konsernselskap å stå tilbake med sine krav inntil alle eksterne kreditorer hadde fått slik dividende.

Avstemningen over akkorden er nå fullført. Ved fristens utløp 19. oktober 2020, hadde 160 av 181 stemmeberettigede (88,40%) stemt for akkorden, ingen kreditorer stemt imot, og 21 kreditorer hadde ikke avgitt stemme. Ja-stemmene utgjorde 95,87% av den samlede stemmeberettigede kravsmassen og 100% av de kreditorer som har avgitt stemme. Dermed har akkorden fått tilstrekkelig tilslutning og oversendes tingretten for stadfestelse. HST forutser ingen problemer med slik stadfestelse, og utbetalinger vil finne sted når ankefristen går ut 4 uker etter stadfestelsen.

Det gjenstår endelige avklaringer om størrelsen av det dividendeberettigede krav med et lite antall kreditorer, slik at det foreløpig ikke er avklart hvor stor dividende konsernselskapene (hovedsakelig Havyard Group ASA) tilkommer. Beløpet vil ligge mellom 5 og 15 millioner kroner. Gjennomført akkord vil styrke egenkapitalen for konsernet estimert til omlag MNOK 60, avhengig av endelig regnskapsføring og utfallet av de omstridte kravene.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Gunnar Larsen (CEO)
gunnar.larsen@havyard.com
+47 90 10 56 94
focuss
19.11.2020 kl 18:10 2967

Regner med melding om at resultatet av gjeldsforhandlingene er rettskraftig kommer før Q3 om en uke.
Møre75
19.11.2020 kl 18:27 2892

Skal ikke se bort i fra ett solid bykks fram mot q3 ... No løsner de skikkelig
Hunte
19.11.2020 kl 19:18 2768

Frister å selge når man sitter med god profitt. Men jeg holder på mine aksjer, her er det potensiale!
Møre75
19.11.2020 kl 20:03 2692

Ganske sterk avslutning i dag ,, så her blir de ikke solgt noen aksjer på Ditte nivået
focuss
21.11.2020 kl 15:00 2204

Hva er den absolutt mest potente situasjon en aksje kan være i som i løpet av kort tid kan føre til en reprising på mange 100%? Jo det er nettopp den situasjonen Havyard nå er i sentrum av. Hvordan kan den situasjonen beskrives? Jo når selskapet nærmest over natta endrer karakter fra konkurskandidat til sterkt vekstselskap i markedets mest potente bransje da blir det så potent som det kan bli. Når Havyard rapporterte Q2 så var det med en negativ egenkapital på -140 mill. Etter forhandlinger uten emisjon uten salg av asset så er nå egenkapitalen 60 mill. Ett hav av forskjell på -140 og +60 millioner. Situasjonen har vært så potent at fristelsen har vært for stor for noen til å ikke handle på innsideinformasjon. Hvem har lekket info? ikke godt å si i en situasjon hvor det forhandles med flere kreditorer. Bryr det meg at noen har handlet på innsideinfo? Egentlig ikke, men noen fikk en rask reise fra 2 til 10 kroner. Vel det kunne vært greit om økokrim beslagla gevinsten deres og la den inn i kassa til Havyard. Er jo lett å sjekke hvem som hadde mistenkelig aksjekjøp i forjkant av 20 okt. Hvordan kan man enkelt se at det er ugler i mosen. Se på chartet og sjekk når melding 20 okt om status gjeldsforhandlinger kom. Vi får vel ikke 5 gangen når melding om at tingretten godkjenner forhandlingsresultatet. Ikke for det, en prising rundt en milliard kan vi godt se i en ikke for fjern fremtid og ditt er det i det minste 4 gangen.
Redigert 21.11.2020 kl 15:06 Du må logge inn for å svare
Møre75
21.11.2020 kl 18:20 2039

Skal bli ei spennende uke som kommer
Dolly
21.11.2020 kl 18:25 2022

Var vel ikke snakk om noe innsideinfo men heller noen som kikket nærmere på casen og så at dette var mer enn verft i krise med dårlig regnskap. At de lå langt fremme på hydrogen. Og på det begynte å plukke aksjer. Resten av saueflokken kom raskt etter når det ble oppslag i FA på en aksje som plutselig gikk 100% helt uten forvarsel. Ingen hus har dekket denne enda så vidt jeg vet men det ligger en uofisiell tp ute på 32

vi sitte på 25 innen utgangen av året🤔?
focuss
21.11.2020 kl 20:27 1894

Steg kraftig frem mot melding 20 okt og falt som en stein når meldingen kom. M.a.o falt krafig når veldig gode nyheter kom. Mest opplagte inside handel jeg har sett.
Kjøpte meg selv inn på 6 tallet i fallet etter 20 okt og har fortsatt å kjøpe opp til dagens nivå og er neppe ferdig kjøpt enda. Husk selskapet hadde ligget konkurspriset i mange måneder når oppgangen frem mot melding kom.
Montana
26.11.2020 kl 11:30 1504

Jeg tror at vi ser slike nyheter oftere fra nå og det bringer store muligheter for havyard hydrogen også? https://min.e24.no/dfds-vil-drive-danskebaten-med-hydrogen-fra-2027/a/dl7E2z
lolle02
26.11.2020 kl 12:20 1430

Tro kan du gjøre i kirken, NEL sine produserer 5MW, når tenker du slike dimensjoner som DFDS ønsker kommer på banen?
Montana
26.11.2020 kl 12:31 1387

Kirken eller aksjemarked - det er det samme troen. Hvis du ikke tror på det du investerer og ikke ser at framtiden kan bringe nye muligheter så bare kjøp øl og nyt solen.
Møre75
26.11.2020 kl 12:38 1370

Informasjon om q3 lar vente på seg
MMM2
26.11.2020 kl 13:58 1249

Jeg har talt med IR i Havyard - regnskab for Q3 bliver offentliggjort i dag. Det må være lige på trapperne.

Hydrogen selskapene går til himmels nå. De har en helt annen prising i forhold til Havyard sine beskjedne 275 mill. Fra og med mandag når utlendingene tar tak i denne så tenker jeg at det bli fart i sakene opp mot 20-30 da de ønske aksjer i det nye selskapet til en rabbatert pris om de følger Røkke sitt eksempel i AKSO
Redigert 27.11.2020 kl 14:09 Du må logge inn for å svare

Michel Doepke, tysk finnans redaktør har de siste dagene twittret mye om havyard, nel og wasserstoff generellt. Ikke sjokka om clearstream er å befinne seg på aksjonærlisten senere i dag
Montana
27.11.2020 kl 14:22 919

Nettopp. Derfor tror jeg på framtiden til dette selskapet. Jeg vet ikke om de klarer, men jeg regner med det.
ecb
27.11.2020 kl 14:41 867

tipper vi går mot en prising på den "nye" virksomheten rundt 700-800m pre money. Hyard selger ca ned til rundt 70% eierskap og får inn rundt 200-250m i cash som brukes til å innfri obligasjonsjelden på 80m samt styrke likviditeten i gruppen. vi bør da snakke om en total verdsettelse av sjappa på rundt 1mrd eller ca 40 pr aksje. basert på at hyard ber om forlengelse til 4 mars kan man anta at alt vil være på plass i løpet av januar/tidlig februar.
mest sannsynlig kommer fearnley med en anlyse om kort tid. kan jo bare gjette hva kursmål bli... er kun MP pensjon som selger og gjør at den ikke stikker videre, men de er snart ute
MMM2
27.11.2020 kl 14:55 831

Lyder godt. Ser frem til regulær stigning. Hvordan ved du, at MP Pension sælger ud?
ecb
27.11.2020 kl 14:59 817

vet ikke men de har solgt et par hundre k siste uken. men kan jo være de endret mening i går. dette er en post som de har hatt i lang tid og er jo egentlig smuler for de
tervi
27.11.2020 kl 15:43 696

20% av de frie aksjene som ikke Sævik eier omsatt i dag. Sett i forhold til gode nyheter i går og omsetning så er stigningen moderat. Er vel gevinst sikring og noen som selger seg ut. Ser lovende ut fremover.
Snart kommer det nok analyse og anbefaling.
focuss
27.11.2020 kl 15:53 662

For de som har ambisjoner om å være veldig effektive investorer så er det "timing" som nå er nøkkelen. Når skal man kjøpe for å få med seg de neste 3-400 % uten at ventingen sliter for mye på tålmodigheten?. Mange av dere som leser denne tråden har vel investert allerede, men maksimalt investert?
Selv er Havyard blant mine tyngste investeringer, men ikke den tyngste. Det bør den bli på ett eller annet tidspunkt. Er man fornøyd med 3-400% på noen måneder så er kanskje tidspunktet ok nå. Har man ambisjoner om å treffe planken må man bare følge godt med fremover.

Blir spennende å se i neste uke om Tyskerne har oppdaget potensialet i denne billige perlen. https://www.oslobors.no/Oslo-Boers/Notering/Nytt-handelssystem-30.-november