Super bull, bull, nøytral og bear senario


Som jeg skrev i begynnelsen av juni 2020 anså jeg det som mer sannsynlig med utvikling av en verdikjede i vestlig verden enn at REC på ny skulle få en rettferdig tilgang til det kinesiske markedet. Jeg argumenterte også for at dette er et bedre senario for REC enn et senario hvor REC må konkurrere med stats-subsidierte silisium produsenter i kina. Med etablering av Violet power og økt sannsynlighet for et batteri eventyr i Moses Lake er jeg derfor mer bull enn noen gang. Tenkte å skissere opp 4 ulike senarior og hvilken impakt de vil ha for REC. Tar gjerne imot konstruktive tilbakemeldinger

SUPER BULL (30% sannsynlighet) - Rask etablering av vestlig verdikjede med stor kapasitetsutbygging + betydelig bruk av silisum i batteri revolusjon
Forutsetning
- CO2 avtrykk til solcelle produksjon og dermed CO2 avtrykket til silisum produksjon vil ha en signifikant påvirkning på solcellepris til konsumer - REC kan dermed få en prispremie på toppen av sin lavkost produksjon = super profitt
- Politisk og industriell støtte for en vestlig verdikjede i solcelle produksjon som fører til behov for rask kapasitetsutbygging av silisum i vestlig verden. Behov for konkurransedyktig silisum produksjons teknologi (les: FBR). Ikke bare vil Moses Lake prises til minst sin utbyggingskostnad, men nye fabrikker kan bygges med forventet betydlig ROI = Høye multipler.
I et slikt scenario kan vi se for oss minst følgende EBIDTA: Moses Lake >300M$. Bute > 50M$, JV i Kina > 100M$. Med rask vekst og mulighet for utbygging av flere fabrikker med FBR teknologi 15 x EBIDTA veldig edruelig. = 67 milliarder NOK

BULL (30 sannsynlighet) - Etablering av vestlig verdikjede, men mer sendrektig og kina får en større andel av vestlig markedet enn i super bull scenario
I et slikt scenario kan vi se for oss minst følgende EBIDTA: Moses Lake >150M$ i året. Bute > 50M$, JV i Kina > 50M$. Ikke like kraftig vekst som i super bull, gir derfor 10 x EBIDTA veldig edruelig. = 25 milliarder NOK

NØYTRAL (20% sannsynlighet) - Begrenset utbygging av vestlig verdikjede. Tollmurer mellom Kina og USA faller, som gjør at Kinesiske paneler fortsetter og dominere men REC får også tilgang til salg av silisum i Kina. I et slik senario legger jeg heller ikke vekt på at REC kan få premium pga miljøvennlig produksjon
EBIDTA: Moses Lake >100M$ i året. Bute > 50M$, JV i Kina > 10M$. 8 x EBIDTA . = 13 milliarder NOK

BEAR (20% sannsynglihet) - Tilbake til status før handelsavtale og fokus på vestlig verdikjede. Moses lake åpner ikke og verdi i REC ligger kun i Bute + cash
Salg Bute = 3,5 milliarder + 1 milliard på bok - gjeld - kostand til avikling = 1.5-2 milliarder NOK


Ved vekting av disse scenariene kommer jeg til en fair value på 30.6 milliarder. Eller en 7-8x av dagens MC.
Redigert 21.11.2020 kl 11:04 Du må logge inn for å svare

Jeg regner «bull» scenarioet som mest sannsynlig, men holder åpent for at superbull skjer. Det kommer først og fremst ann på hvordan Biden, men også EU håndterer Kina. «Mitt» kursmål er 80,- innen 2022, og utbytter fra 2023.
Redigert 21.11.2020 kl 13:42 Du må logge inn for å svare
nemi's
21.11.2020 kl 14:39 7181

Spørsmål:

Tine produserer yoghurt, det trykkes opp reklameeffekter til Tokyo OL neste år. Og det bores fortsatt etter olje i Nordsjøen. Det er fordi det med bull sannsynlighet også fremover finnes yoghurt-elskere, OL-padlere, og bensinbiler.

Når det er minst like sannsynlig med bull'ene dine, hvorfor produserer da ikke REC allerede nå solar polysil, og rigger for silane eksport fra Moses Lake? Kan ikke være noe å vente på. Bare å produsere for lager, slik som for OL-billetter og olje til raffinerier på kontinentet.

Har du tenkt på det?

REC sier restart i ML "by 2023". Men dere tror ikke på det. Dere regner med 2021.

Må jo da være lurt å ta markedet NÅ, en gang for alle, når jo markedet definitivt allerede er der. Ikke minst i US. Få ansatt truck-sjåfører og operatører i ML, før alle andre gjør det. Burde vært gjort for lengst!

Penger står det jo ikke på i REC. Og REC produserer billigst, og selger best produkter, med mest miljøvennlig produksjon. Sier dere alltid.

Å restarte ML nå høres jo egentlig bankers ut?! Regner med dere er enig.

Så hvorfor er forestillingene dere gjør dere her på HO da helt annerledes enn virkeligheten der ute?

Den var vrien.
DonJuan
21.11.2020 kl 15:43 6977

Usikker på om det er noe poeng å svar deg seriøst da du tidligere har vist liten interesse for svarene du får, men jeg gir det et forsøk.

Hvorfor de ikke produserer for lager? - det er svært kapital intensivt og produsere for lager. REC opererer selv med 60% kapasitet i 2023. Jeg tror dette er konservativt, men jeg har ingen tro på > 100M i EBIDTA fra moses lake i 2021. Det er derfor ikke noe poeng å åpne nå å brenne kruttet før markedet for USA produsert silisum er tilstede. Det tror jeg du også skjønner. I mine senario spesifiserte jeg ikke hvilket årstall jeg regnet med de respektive EBIDTA størrelsene. Jeg regner ikke med at de når disse tallene før i 20203/24. Åpning av Moses lake kan skje noe før signalisert hvis de får nye kontrakter med batteri produsenter, etablering av nye sol verdikjeder eller tilgang til Kina. Jeg har tro på at et av disse alternativene vil skje. Regner derfor med at moses lake produserer på 100% mot slutten av 2022.

Helt enig med deg at det er bankers at Moses lake åpner, men det betyr ikke at det er smart å åpne i morgen.
Jemo
21.11.2020 kl 15:48 6920

Produksjon av ol-billetter til lager🤪 den var ny. Jeg tror det finnes gode digitale alternativer som løser dette uten å produsere for lager

Hva sier du foresten til alle de som lyttet til deg og ikke kjøpte aksjer til 2-4,- og du skrek selg selg med kursmål 1,-

Nemis du Nemis,

De har jo begynt. Violet power vil ha produksjon i 2021 på 500 MW. Med planer om å øke til 5 GW i løpet de neste par årene. Og du kan jo tippe hvor de skal ha polysilisiumen sin fra. Samtidig har Group 14 SAMMEN MED rec begynt å designe en batterifabrikk vegg i vegg med ML. Første spadetak forventes i 2021. Ting går faktisk på skinner. Rent fysisk så klarer man faktisk ikke å bygge opp raskere. Ting må faktisk planlegges. Sammenlignet med NEL sine planer, og ikke minst Aker offshore Wind, så er åpningen av ML spikret i sement.
nemi's
21.11.2020 kl 16:16 6707

Du kan ikke dette. Du virker å være dårlig orientert.

Jeg gir deg et nytt forsøk. Se om du finner vilje til å svare seriøst.

REC sa på Q3 at det er betalingsvilje i US for $15kg for polysil fra ML (s. 24). Da er det bare for REC bare å selge med rabatt til alle som igjen skal produsere wafer til US' betalingsvillige celle- og modulprodusenter. Å produsere $9-10/kg, som dere alltid refererer med 50% kapasitetsutnyttelse i ML, vil en hel verden finansiere. Tilsvarende for wafer og celler i US / til US, for betalingsviljen er jo der. Det står på s. 24.

Både långivere, aksjonærer, investorer, arbeidstakere og politikere tjener på det. Å produsere for lager. Det er PV-verdikjeden i US vi snakker om. Den grønne, sertifiserte verdikjeden fundet med mer enn villig ESG-kapital.

Men det skjer jo ikke.

En årsak kan være at det likevel ikke finnes betalingsvillighet for $15/kg for FBR fra ML. Ser sånn ut!
nemi's
21.11.2020 kl 16:25 6656

MK, godt du er tilbake.

He, he (ikke glem den).

MK, jeg har stått for 70% av all PV-industri kunnskap tilførsel på REC-trådene på HO siste 10 år. Her får du litt til du og gjengen kan legge i bagasjen dere drar på.

Det skjer rett over grensa, i Canada!

Nei, her er det ikke noe spaden-i-jorda-kanskje-i-2021-med-cell-phones-fra-Group14-i-2023.

Her er det full fart. HPQ PRODUSERER NÅ! EV-batterier med Si-anoder. DET SKJER NÅ!!. Silane er ikke ofret en bisetning, en gang.

NOVEMBER 20, 2020
https://pvbuzz.com/hpq-silicon-receiving-the-first-batch-of-carbon-coated-nano-silicon-powders/

https://hpqsilicon.com/silicon-applications/silicon-for-batteries/
Falco1
21.11.2020 kl 17:40 6381

Hehe hadde man fulgt Nemis råd som bønnfalt oss og selge før den skulle gå til 1kr:))))) så hadde man aldri tjent penger det er helt sikkert . Dette holdt han på med i laaaanggg tid natt og dag:)))
Nå prøver han seg igjen på ca 10-11kr :))) skulle gjerne likt å vite hva som driver han til dette dag og natt :)) . Hvem står bak dette nicket?

Selv har jeg blokkert dette nicket for lengst da baissingen og hatet til selskapet ble bare dummere og dummere så all ære til dem som holder ut:))

Så hvis man sitter på aksjene i 3-4 år er mulig gevinst 600-800% må være tolmodige da og ikke selge.
focuss
21.11.2020 kl 17:52 6271

Når man ser på dette selskapet i fugleperspektiv, veldig overordnet, så ser det jo greit ut. Går man et hakk eller to dypere ned så blir situasjonen mer komplisert. For min del er det for dårlig diskusjon av de viktige grunnleggende forholdene til at jeg kan risikere penger på denne. Men følger jo litt med for å se om man kan bli klokere av det. Det er dessverre langt mellom innleggende som bidrar til å opplyse markedet. Regner med det er risiko i dette som gjør at markedet sliter med å legge emisjonskurs bak seg.
Redigert 21.11.2020 kl 17:53 Du må logge inn for å svare
DonJuan
21.11.2020 kl 18:05 6097

Hvilke grunnleggende forhold ønsker du å opplyse?
DonJuan
21.11.2020 kl 18:12 6050

Så jeg forstår deg riktig. Du mener at ingot produsenter som er i gang med å etablere seg i USA skal kjøpe tonnevis av silisium å ha på lager mnd og år før de trenger det??? I tillegg regner man med overkapasitet de første årene. Rec sier selv 60% av Moses lake name plate kapasitet i 2023. Mener du virkelig at det er fornuftig i et bedriftsøkonomisk perspektiv å kjøpe varer på forskudd som det trolig ikke blir mangelvare på før om 4-5 år?

Det som derimot kan skje ganske snart er en langtidskontrakt om levering av silisium fra Moses lake. Mesteparten av silisium levers globalt i dag på langtidskontrakter. Bare de siste mnd har mange slike kontrakter blitt undertegnet i Kina.
nemi's
21.11.2020 kl 20:07 5776

Jeg er enig med deg. Det er trolig ikke mangelvare på polysil om 3 år. Og siden du tror det, kan du forsøke å forklare hvorfor det plutselig blir mangelvare på polysil om 4-5 år. Men det gjør du ikke.

Ja, kineserne prosjekterer masse ny kapasitet i hele verdikjeden. Mer enn noen gang tidligere. Og prisene på polysil, wafer og paneler går ikke opp. De blir stadig rimeligere og bedre. Derfor vokser PV-industrien. Det finnes absolutt ingen som mener det blir mangel på noe som helst i PV-kjeden om 4-5 år.

Jeg sier at hvis noen noensinne blir bull på $15/kg for FBR, som du finner svært sannsynlig, så kan REC starte allerede i 2021 f.eks. sammen med sin gamle wafer-kunde GET på Taiwan. Så kan både GET og alltid like betalingsvillige Violet Power (eller andre like betalingsvillige modulprodusenter i US/EU) få gode innkjøpsavtaler av REC og GET. Det er vel ingen grunn til å tro at ikke REC vil starte å produsere (også) for lager hvis de kan selge til Taiwan for $13/kg omtrent med det samme. Og GET kan eksportere tollfritt (fra lager) til den vestlige verdikjeden.

Sånn kunne det vært allerede i 2021 hvis det hadde vært bedriftsøkonomisk fornuftig, som du sier. Men det skjer jo ikke. Tydeligvis er ikke bedriftsøkonomisk fornuftig å kjøpe fra polysil fra REC i den bullishe vestlige verdikjeden.

Du evner ikke å argumentere for hvorfor US- og den vestlige verdikjeden skal være bull og superbull på REC's FBR til $15/kg, slik du regner som sannsynlig, mens du samtidig hevder at det er overkapasitet av polysil i flere år fremover.

Etter hva som ble offentlig gjort av avtaler så skal alt sammen sammenkoble med rør forbindelse. Så det blir ingen transport kostnader. Prisene blir antagelig avtalt på langtidskontrakter. Rec opplyste om hva inntektene ville bli. Så viss noen mener det er feil så burde vi da konfrontere regnskaps sjefen i Rec.
focuss
21.11.2020 kl 23:41 5320

Det diskuteres jo her en del grunnleggende forhold uten at det fremkommer argumenter for hva som egentlig er riktig.

Hvilken kvalitet er det egentlig ML leverer og hvilken kvalitet er det egentlig markedet vil ha?
Er den siste emisjonen tilstrekkelig til å å gjøre ML klar til å levere full kapasitet med den kvalitet markedet vil ha?
Hva skal leveres til VP og hva skal leveres til Group 14?
Hva er usikkerheten rundt om det blir noe levering til Group 14 og NV? Når kan vi forvente at de tar beslutning om realisering.
Sitter med en følelse at det fortsatt er mye usikkerhet og mye risiko. Vanskelig å se at det skjer noe positivt med kursen før ting blir mer konkret.


Dette er grunnleggende spørsmål som jeg ikke oppfatter det er enighet om her på forumet.

grabein
22.11.2020 kl 00:31 5094

Ærlig talt, jeg tror det ville vært grei enighet her på forumet, om alle faktisk forholdt seg til hva selskapet har sagt. Om man tror på det selskapet melder til markedet, så er aksjekursen på et ufattelig lavt nivå. Og mens det er sant at REC har vært dårlig til å kommunisere, så har de ikke en historikk for å lyve. Med andre ord, det som ble meldt på siste kvartalsrapport er det god grunn til å ta seriøst. Som er bull.
BabaYaga
22.11.2020 kl 02:03 4923

Er superbear

BabaYaga

"Her er det full fart. HPQ PRODUSERER NÅ! EV-batterier med Si-anoder. DET SKJER NÅ!!. Silane er ikke ofret en bisetning, en gang.

NOVEMBER 20, 2020
https://pvbuzz.com/hpq-silicon-receiving-the-first-batch-of-carbon-coated-nano-silicon-powders/Det står plastret over hele artikkelen at dette er R & D.

Redigert 22.11.2020 kl 09:31 Du må logge inn for å svare

👍 En god jeg er en tålmodig jeger.

Det er her det ligger. Se noen måneder fram, og avkastningen på REC vil være solid. Se noen år fram...

Sky is the limit
nemi's
22.11.2020 kl 10:07 4408

HPQ:
"This latest effort is part of our plan to produce products for renewable energy storage participants and electric vehicle manufacturers who continue to search for cost-effective ways of increasing the Silicon contained in their batteries."

Dette gjør HPQ i sin NANO PUREVAP™ NANO SILICON REACTOR.

Det kommer aldri til å finnes noen som trenger REC for å produsere micro Si-granuler. Akkurat som Enevate heller ikke er kunde hos REC. Eller Tesla.

Derfor er ML stengt. REC har ingen FBR-kunder. HPQ produserer nå til R &D, for storage og EV-batterier. Mens Group14 "intends" å ha spadetak i 2021, hvis de da finner noen som vil finansiere produksjon av batterier til cell-phones i 2023.

Hele REC investeringen deres er basert på at FBR-produksjonen kommer i gang i ML igjen. At aksjonærene til Violet Power slettes ikke er opptatt av å drive lønnsomt, men bare skal finnes for at REC skal kunne restarte i ML. REC's kalkyler baserer seg på at er betalingsvilje for $15/kg for second grade i US/EU, sier REC (s. 24). Polysil prisen i dag er $10/kg for mono-grade høykvalitetspolysil. REC må oppgradere reaktorene for å kunne selge til $11/kg i verdensmarkedet, og sier FBR-B oppgraderinger i ML vil koste $50MUSD. Det er ikke finansiert. Og folka som den gang startet på reaktor 50/60 er for lengst ute av porten.

Siden REC ikke er i stand til å levere mono-wafer til VP i 2021-22 skal VP kjøpe wafer fra Norsun. Hva som skjer etter det, er helt uvisst. Muligens vil VP & REC investere i ingot- og waferproduksjon i ML. Som krever enda en kjempeemisjon. I tillegg drømmer dere om emisjon til 169MUSD allerede i januar, for Yulin.

Tallet er nå en sikker, to nær sikre, men muligens også en tredje kjempeemisjon (Yulin).

REC har penger til å ansette, restarte og bygge rørledninger for silangass. Kun det. Sier REC. Og viser det på s.32.

REC har gjennomført en kjempemisjon i høst for å kunne betale 32MUSD i renter frem til juni 2022. Penger i lufta. Står også på s. 32 i Q3-presentasjonen. Og det står at Butte ikke kommer til å generere mer enn 13MUSD i cash inflow des2020 - juni2022. Ikke rart panthaverene i Butte da krever 11.5% i rentekompensasjon på REC04.

Men mest hysterisk er påstanden om betalingsvilje blant VP's aksjonærer om $15/kg for second grade anno 2012 fra FBR (i wafer). FBR'en er er verdt $7.5/kg, og det var det REC sist solgte den for i 2018-19. Da hadde REC én eneste kunde igjen, ref. TT på Q2-18.

Dette stinker noe så...!

Redigert 22.11.2020 kl 10:13 Du må logge inn for å svare
Abergion
22.11.2020 kl 10:31 4290

Det vi ser er en utfasing av billigskvipet som har vært og økt fokus på kvalitet. Utbyggere tar seg nå råd til bedre moduler og produksjonen oppgraderer stadig mot mer effektivitet i alle ledd. Solar blir billigere per watt uansett hvordan man vrir og vender på det. I Kina har modulprisene falt under 0,20 $/watt. Før var det en utopi og tro at vi skulle nå 0,30 $/watt før 2021. Og modulene kommer til å bli enda MER attraktive i årene som kommer.

En gang ledende innen teknologi og produksjon av solprodukter, mistet USA det som førte til Kina. Men hvis et selskaps visjon blir realisert, kan USA igjen lede i denne kritiske industrien. FEP innhenter Charlie Gay, solindustriens legende og administrerende direktør for oppstart Violet Power. Med en spillendrende tilnærming som nesten reduserer kostnadene for å generere solenergi på halvparten, er Violet Power klar til å gjenreise verdensledende solproduksjonsledelse i USA hvor teknologien ble førstefødt. Violet trenger altså renhetsgraden REC produserer til og effektivisere produksjonslinjen i høyde med kvalitet og kosteffektivitet.

Group 14 Technologies :

SCC55 ™ har fem ganger kapasitet og gir opptil 50% mer energitetthet enn konvensjonell grafitt for litiumbatteri-anoder. Det unike stillaset med hard karbon holder silisium i den mest ideelle formen - amorf, nanostørrelse og karbonkapslet. Resultatet er det beste anodematerialet i klassen som viser enestående effektivitet i første syklus og lang levetid ved Li-ion-batterisykling.
Stabil og fleksibel, SCC55 ™ leverer. G14s karbonbaserte stillas er designet for å forme forkanten av det som er mulig med litiumion, og er et silisiumdominant kompositt, sammensatt av amorf silisium i nanostørrelse. Drop-in ready, SCC55 ™ består av integrert tomrom i tomrom, med lite overflateareal og er laget av lett tilgjengelige, ikke-eksotiske materialer og dessuten så FORLANGER G-14 ultrahøy renhet i verdensklasse.

Siligenesis™:
Skaper lett innstillbart amorft silisium. Siligenesis er hvordan dem lager verdens beste silisiumanodemateriale. Denne nye tilnærmingen skaper både silisium og avstemte indre hulrom i karbonstillaset, og bruker en ikke-eksotisk forløper som konverterer til silisium i det porøse karbonstillaset. I tillegg til å sørge for den ideelle formen for silisium, støtter Siligenesis også silisiums ekspansjon og sammentrekning i gjenværende intrapartikkelhullrom i kompositten, noe som ytterligere øker den elektrokjemiske ytelsen.

"Løsningen er å bruke en karbon-silisiummatrise for å overvinne ekspansjonsproblemet. "Vi starter med [i det vesentlige] en svamp ... utvidelsen skjer i svampen," sier Group14-sjef og medstifter, Rick Luebbe, til Barron's. Han sier at selskapets løsning kan forbedre batteriets energitetthet med 30% til 50% mens man opprettholder syklusens levetid."

Group14 er et privateid selskap som jobber med silisiumproblemet. (Silicons atomnummer er 14. Det er antall protoner i en Silicon-kjerne og hvordan selskapet fikk navnet sitt.)

Energitetthet betyr større rekkevidde med færre batterier. Og syklusliv refererer til hvor lenge batterier holder. Bilbatterier må selvfølgelig vare i et tiår eller lenger.Økt fokus på miljø og mer fokus på solar dessuten den reneste kvaliteten gjør at demand øker.

REC produserer som alle vet noe av de reneste (Sil) materialene i verdens omfang (9N til 12N). Med en kapasitet på mer enn 20.000 MT polysilisium og 29 000 MT silangass årlig fra to USA-baserte produksjoner planter (Butte & Moses Lake) . Polysilisium av solkvalitet produseres i Moses Lake, og våre elektroniske polysilisium- og silisiumgassprodukter er produsert i Butte, Montana. REC leverer dette produktet ien rekke formfaktorer, inkludert NextSi ™ granulær, som vokst Siemens og Float Zone (FZ) stenger, samt stangsegmenter, biter, chips, finer og pulver. Disse materialene er gruppert i tre hovedproduktskarakterer.

Markedene idag forlanger den reneste renhetsgraden produsentene kan lage, dermed faller Kina bort med subsidiært lavkvalitet.

SOLARGRAD:
Polysilisiumformfaktorer i solcelleform inkluderer NextSi ™ granulære, Siemens stavsnitt, biter og chips. Solkvalitet brukes mye i forskjellige solprosesser, inkludert støping. Flerkrystallinsk-basert ingot / wafer produksjon, Czochralski (CZ) monokrystallinbasert ingot / wafer produksjon, og nye wafer applikasjoner som strengbånd
og støpt wafer.

ELEKTRONISK GRADE:
Elektronisk polysilisium, inkludert voksende Siemens-stenger, stangseksjoner, biter og flis brukes hovedsakelig i CZ monokrystallinsk ingot / wafer-produksjon for
halvlederindustrien. Ytterligere applikasjoner inkluderer annet elektronisk marked segmenter som optikk og MEMS.

FLOAT ZONE (FZ):
Som verdens ledende leverandør av ultrarent Float Zone polysilisium, er vår evne og rykte for å produsere FZ-silisium av høyeste kvalitet og konsistens er uovertruffen.
Grønne energiteknologier som sol-, vind- og hybridbiler favoriserer FZ silisiumbaserte komponenter for spenningsoverføring og konvertering.

SILIKONGASSER:
Med en årlig kapasitet på nær 29.000 MT er REC verdens største produsent og leverandør av signatur Silane® med høy renhet gass ​​(SiH4). Ultrarent Signatur Silane® leveres over hele verden via bransjens største silan ISO modulcontainerflåte. tillegg til vår Signature Silane®, er betydelige mengder differensierte silisiumgasser også produsert, inkludert DCS (SiH2Cl2), MCS (SiH3Cl) og disilan (Si2H6). Silisiumgasser er ofte påkrevd i produksjonsprosessen av flatskjerm, halvledere og solenergi.

Silikonmaterialer for sol- og elektronikaprogrammer:

Våre spesialiserte silisiummaterialer er strategiske for viktige globale markeder og muliggjør fremskritt innen teknologier der det er lite rom for feil. REC er blant annet:
• Den største produsenten og leverandøren av silangass (SiH4) og leverandør av andre silisiumgasser for produksjon av halvledere, flatskjerm og mange solcelleteknologier.
• En av verdens største produsenter av polysilisium for solcelleindustrien (PV).
• Den største produsenten av ultrarent FZ-polysilisium for elektronikkindustrien. FZ-baserte enheter brukes i strøm og konverteringsprosesser for hybrid- og elbiler, vindenergi, høyspenningsoverføring og andre markeder som
kan dra nytte av ytelsen til kraftenheten.
• Den største produsenten av granulært polysilisium.

Taperen er den mongolske produsenten med 6N polysilicon som før kunne pøse ut volumer for 13-14 % moduler som ingen vil ha lenger i dag. Hos SunSirs dumpes dette polysiliconet for 70,000-80,000 yuan - en pris de ikke tjener penger på. Så markedmekanismene vil rette dette opp igjen. Demand øker, inventories går ned, prisene er for lavt for lønnsomthet, produksjonen begrenses, og dermed bedrer markedet seg. Det er det som er flott med kapitalisme når det får drive uten politiske forstyrrelser - markedet korrigerer seg selv. De som er mest levedyktige står igjen.

Så er det slik at dersom det skal installeres 150-300 GW globalt i 2021, så er det en solid vekst fra 2019! Videre krever det omlag 380,000 til 450,000 mt polysilicon @ 3.6 gram/watt.

Så skal man huske at det er vesentlig forskjell mellom spot og kontrakt. En stor andel foregår på kontrakt. I de neste årene er mye av den bedre kvaliteten bundet opp i kontrakter. Dette blir da utilgjengelig for spotmarkedet.
Redigert 22.11.2020 kl 10:43 Du må logge inn for å svare
nemi's
22.11.2020 kl 10:45 4215

Abergion skrev Innlegget er slettet
Nei, her er hva REC trenger. Det er svært bred enighet om det blant oss i analytikerstanden. Derfor har jeg forklart det grundig. Og det kan ikke fremheves ofte nok:

Analytiker: Andreas Bertheussen
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2020-11-02 kl. 07:20
"Vi tvivlar på att Group14 gör succé i det kortare perspektivet, vilket krävs för att motivera en upprampning av Moses Lake. Dessutom tror vi att en uppgradering till FBR-B behövs för att vara konkurrenskraftiga i en västerländsk värdekedja inom solområdet."

Redigert 22.11.2020 kl 10:45 Du må logge inn for å svare

Hehe, fint å se deg også, hehe...

Har nevnt det før; du er flink til å finne relevante artikler, men du klarer ikke å tolke dem. At det er andre som driver r/d på silisium OG at disse mener silisium er mye bedre enn grafitt er jo bare fantastisk. Sånn var det også etter Tesla sin batteridag i september. Da var det noen analytikere som mente det var negativt at Tesla ikke brukte siliane i sin 'next generation' batterier. Det blir helt latterlig feil. Alle vet at siliane ligger et år eller to lenger ned i løypa (group 14 forventer EV salg først i 2024-2025) og alle visste at group 14 ikke var med i Tesla sine planer. Så langt. Poenget er at alt tyder på at silisium i batterier blir det big thing de neste 10-15 årene, minimum. Dette er alle enige om. Også er det et par forskjellige måter man kan inkludere silisium på. Her er alle enige om at siliane er best. Hvis de får det til. Ergo; Tesla hopper raskt over til siliane når REC-group 14 anlegget er oppe og går. Hvis Tesla når opp i konkurransen da. Rec og group 14 må bare vise at det funker i storskala først. Og der ligger det en usikkerhet selvfølgelig. Nå leste jeg imidlertid på nytt q3 og siste investorpresentasjonen og er overbevist om at usikkerheten er relativt sett svært liten. Det er ikke et pilotanlegg som nå skal bygges. Det er allerede bygget, testet og gjort jobben sin. Alt funker. Det er et fullskala anlegg. Og det er man altså godt igang med detaljdesignet av anlegget. Det går altså ikke, rent fysisk, å gjøre dette raskere. Når man er ferdig med desingplanleggingen, tatt inn resultatene i pilottestingen, skal jeg love deg at det ikke går mange sekundene før første spadetak tas.
Og samtidig er altså violet power igang med sitt anlegg. Rec har helt klart den mest effektive produksjonen av poly i verden og den klart billigste utenfor Kina. Samtidig som det er den mest miljøvennlige. Samtidig tyder alt på at Biden vil prioritere denne industrien med det samme han setter foten innenfor døra i det hvite hus. Samtidig som alt tyder på at folk/kjøpere/produsenter faktisk vil verdsette lavt carbonavteykk. Hvor drrrrrrrrr (trommevirvel) REC også er helt klart best i klassen. Med andre ord: Fremtiden ser helt heftig lys ut. ML vil ha to solide bein å stå på. Kundebe vil stå i lange køer for å få tak i miljøvennlig produsert høykvalitetssilisiumprodukter. Tipper at vi i løpet av 2022-2023 allerede er igang med en ny fabrikk.

Og hva er dette vrøvl et du kommer med om hvorfor ikke ML produserer for fullt i dag? Ting må skje i en viss rekkefølge. Enkelt og greit. Hvorfor ikke si det samme om NEL? Hvorfor lager ikke de 100 fabrikker med en gang og lager elektrolyserør for lager hvis de vet at dette tar helt av. Eller hva med Quantafuel, hvorfor har ikke de begynt å lage 100 fabrikker rundt omkring i Europa allerede i dag hvis de mener at this is the real thing??? Eller hvorfor har ikke bare Aker Wind begynt å produsere 1000vis av vindturbiner??? Nettopp! Ting må skje i en viss rekkefølge og ting tar tid. Ting må utvikles. Det som imidlertid er av interesse å merke seg er at både NEL, Quantafuel og Aker Wind er prissatt som om disse 100 fabrikkene og tusenvis av vindturbiner allerede var oppe og gikk, mens REC er prissatt som om alt fortsatt så og si helt sikkert går til helvete. Når den faktiske situasjonen faktisk er helt motsatt. I mine øyne er det mye større sjanse for at REC lykkes enn at NEL eller Quantafuel lykkes. Les gårsdagen FA, NEL er i dag prissatt til 70 ganger fortjeneste i 2030. Og det er blue sky scenarioet for 2030. 2030. OG blue sky scenarioet. Riktignok mener DNB at aksjen skal 70% ned, men det gir fortsatt en verdsetting på ca 20 ganger inntjeningen i 2030. Hva hvis REC ble verdsatt tilsvarende? Da snakker vi raskt om 1000 gangeren (markedet i forhold til EV og solar er så og si ubegrenset). Men jeg skal, i første omgang, være fornøyd med 100 gangeren👍

Tegner godt for fremtidig solid prisøkning. Selv synes jeg selv en dobling ville være lavt; gleder meg til videre oppdateringer
focuss
22.11.2020 kl 11:17 3972

Takk for innspill. Kan være noe for meg å jobbe videre med for å få nødvendig forståelse.

"HPQ produserer nå til R &D, for storage og EV-batterier. “

De to sistnevnte er rett og slett feil.

De har PLANER om å produsere for EV markedet, samt stasjonære batterier:

"This latest effort is part of our PLAN to produce products for renewable energy storage participants and electric vehicle manufacturers who continue to search for cost-effective ways of increasing the Silicon contained in their batteries”

https://pvbuzz.com/hpq-silicon-receiving-the-first-batch-of-carbon-coated-nano-silicon-powders/

Takk for et seriøst innlegg. Nemi’s innlegg er litt for mye spekulasjoner.

Flott innlegg MK. Hvis man konkluderte med at det gikk «rett Vest» for REC for noen måneder siden så har utsiktene nå tatt en helt annen kurs. Mye usikkerhet er avklart - de har tilgjengelig kapital og tilsynelatende fantastiske fremtidsutsikter. Å svartmale dette scenarioet i en verden som skriker etter fornybar energi blir helt feil. Det blir spennende å følge med neste par år. Mine REC aksjer blir værende i skuffen.
Falco1
22.11.2020 kl 16:19 3059

Mest feil prisete aksjen på børs Rec burde stått mye mye høyere.
Enormt potensiale fremover.

https://finansavisen.no/nyheter/industri/2020/11/10/7586275/norsun-vil-utfordre-kina
Redigert 22.11.2020 kl 16:19 Du må logge inn for å svare
BabaYaga
23.11.2020 kl 03:23 2215

Mest hypede aksjen på Oslo børs. Richetti vil sørge for at Kina tar markedet https://www.nytimes.com/2020/11/16/us/politics/biden-white-house-staff.html
Mannen som fikk demokratene til å gå for NAFTADet er nok ikke helt slik:)

Europa og USA skal bli mindre sårbare. Ironisk nok er covid-19 det beste som kunne skjedd i så måte.
Et USA og Europa uten smittevernsutstyr og fullstendig avhengig av Kina har skjønt at det er for sårbart.

På samme måte har de skjønt at verdens energiforsyning ikke kan hvile på Kina alene. Det er det som gjør REC super bull.

Det er ikke veldig komplisert - bare politikk✔️

REC står i 25 før nyttår
BabaYaga
23.11.2020 kl 07:12 1940

Richettis og Podestas er de mest innflytelsesrike siden Clinton æraen startet. De sitter gjerne på begge sider av baren.

Det er nok å ta litt hardt i... Den burde jo det- men regn med alt mellom 12,- & 15,-

BabaYaga
23.11.2020 kl 08:05 1723

Denne har allerede gått for mye. Trump sine tariffer mot Kina skal bli slettet, det har Biden lovet. Blir ikke noen nyttårsrakett denne, 5 - 6 kroner max. Første kvartal 2021