Våkne opp - før Magnora-toget overtas av proffene! Kjøp!

Puglia
MGN 21.11.2020 kl 18:11 30038

Forum venner!

Våkn opp før proffene stikker av med Magnora-eventyret!

Aker Offshore Wind/AOW har nå en markedsverdi på 4.3 mrd kroner!

Magnora/MGN har markedsverdi på 1.2 mrd kroner.

AOW har 500 mill NOK i cash. Null gjeld.

Magnora har 60millNOK + 150 mill NOK i innkommende cash i 2021 (fra Shell) og ytterligere estimert 200 mill NOK (eller potensielt mer) i cashinnbetalinger fra WI-avtalen i de kommende år. Sum 410 millNOK. Null gjeld.

Justert selskapsverdi (børsverdi minus cash) for AOW er 3.8 mrd kroner.

Justert verdi (børsverdi minus cash/cash innkommende) for MGN er 800 mill kroner.

AOW har 525 MW netto prosjektportefølje. (Tar ikke med fremtidige lisensrunder).

MGN har 500 MW (inkludert MGNs 50% andel i VINDR) netto prosjektportefølje/reserve. (Tar ikke med fremtidige lisensrunder). Merk at MGN vokser i raskere takt enn AOW.

AOW sin forretningsmodell er å utvikle, så bygge og eie vindparker.

MGN sin forretningsmodell er å utvikle, så selge ut til infrastrukturpartnere. Slik Equinor gjorde i USA der de solgte 50% av en vindpark i utvikling til BP for 1.1 med USD, før man har begynt å bygge eller investere i byggingen) Eller slik Eolus gjør, da de selger seg helt ut før bygging. En asset light modell, som er MGNs plan.

AOW eier 48% av Principal. Principal er et plattform konsept for flytende vindmøller. Spennende konsept. Men teknologi man er avhengig av for å installere flytende vindmøller (det finnes mange andre slike plattform konsepter for flytende havvind)

MGN eier nå også 64% av EVOLAR etter det nylige «oppkjøpet», et vanvittig spennende svensk solenergi-teknologiselskap som kan være den neste store milliard-raketten. (www.evolarab.se). Denne trådstarten har ikke plass til forklaring av Evolar. Alt jeg skriver her, er at Evolar kan bli verdt mye mer enn MGNs markedsverdi idag! Jeg vil følge opp med et eget kommentarfelt om Evolar. Men besøk web siden deres og les MGNs børsmelding om oppkjøpet: https://newsweb.oslobors.no/message/518134

MGN har 3.5 mrd i fremførbart underskudd som betyr at MGN sparer 780 millioner i skatt i fremtiden, dvs 15 kroner per aksje i skattebesparelser. Altså en verdi på 15 kroner per aksje for MGNs aksjonærer! Da har jeg ikke nåverdiberegnet det. MGN har glede av dette underskuddet idag i og med at MGN leverer løpende overskudd.

(En stor SKJULT VERDI: MGN har i tillegg 8.3 mrd kroner i innbetalt kapital. Hva betyr det? At MGN i fremtiden kan utbetale 8.3 mrd kroner i kapitalutdelinger (som er det som utbytte i praksis) og aksjonærene slipper da 31.5% utbytteskatt. Hva er dette verdt for aksjonærene? Vel, det betyr at MGN kan utbetale 157 kroner per aksje til aksjonærer skattefritt i fremtiden. Som igjen betyr at MGN aksjonærer vil spare 49 kroner per aksje i skatt!! Hva er dette verdt idag? Det er opptil enhver å vurdere. Men at det er verdt 5 kroner per aksje synes jeg er et minimum idag.)

Med lik børsprising som AOW skulle MGN hatt en økning i børsverdi på 3 mrd kroner. MGN har 52.6 mill aksjer. Det vil si at MGN sin aksjekurs skal være 57 kroner per aksje høyere enn børskurs idag for at det skal prises likt med AOW. Altså 22.5+57= 79.5 kroner per aksje skulle MGN stått i nå for å prises likt som AOW!!

Og så får man Evolar caset med seg «gratis», som skal skilles ut i separat børsnotering. Og fremførbart underskudd verdt 15 kroner per aksje i skattebesparelse i fremtiden (ikke nåverdiberegnet) pluss den skjulte skatteverdien nevnt over!!!

AOW og MGN skal vokse i det samme offshore markedet. MGN har i tillegg en onshore strategi. Og skaper verdier som Evolar. Det er ingen grunn til at AOW skal prises høyere. I 2020 har MGN også vokst langt raskere, som taler for at de faktisk skulle hatt høyere prising!

Mine damer og herrer! Dette er «last call» før MGN toget dundrer videre! Proffene og de store fondene har ikke oppdaget MGN aksjen. Det er en av hovedgrunnene til den store prisingsforskjellen. Når proffene oppdager aksjen i praksis, så sier det PANG PANG PANG🚀🚀🚀

AOW har Aker i ryggen. En meget bra aksjonær og en stor styrke for AOW! Utvilsomt!

Men ikke undervurder teamet bak MGN! Det er et verdensklasse-team!

Arbeidene styreleder Torstein Sanness i Magnora er en vanvittig dyktig forretningsmann som skapte 80 mrd SEK i verdier for Lundin Energy aksjonærene igjennom sin jobb med å bygge opp Lundin Norge fra 0 (han var første ansatt og CEO for den norske virksomheten) til funnet av Johan Sverdrup og tiden etter. Under Sanness sin ledelse har Lundin med organisk vekst og verdiskapning «slått» AkerBP betydelig faktisk. MGN-gruppen sin ledergruppe består av topper fra Lundin, Statkraft, Vestas, samt folk fra nøkkelstillinger i Ørsted og Norsk Hydro. De har en vanvittig sterk lederstruktur.

Og så har de Christen Sveaas og Kistefos i ryggen. Sveaas er ingen smågutt, og som idag har en kapitalverdier på mellom 10 og 20 mrd kroner. En rå forretningsmann det lønner seg å være på lag med!

Nå er Sanness og hans team i full sving i Magnora! Og i ferd med å levere varene! Hopp på toget før det er for seint!

Og til dere som synes prisingen er høy - tenk på nytt!! Det danske selskapet Ørsted - det største vind-selskapet - prises til 477 mrd danske kroner på København børsen. Om Sanness og hans team skulle lykkes med å skape et selskap som er 10% av Ørsted, så ville det betydd 900 kroner per aksje for MGN😃

Eller 9000 kroner per aksje om han klarer å bli like stor (dette er ikke et seriøst kursmål for Magnora, men en lek med tall for moro skyld😂)

God lørdag!
Redigert 21.01.2021 kl 04:39 Du må logge inn for å svare
nutellut
21.11.2020 kl 18:20 16257

Ja da - vi vet det 🤔🤪 - Jobber du i reklamebyrå ? - men hvis Evolar er det MGNtoppene tror det er så er det bare å SITTE stille
Redigert 21.01.2021 kl 04:39 Du må logge inn for å svare
baikal12
21.11.2020 kl 18:25 16224

Men alden lemper ut aksjer?:)
Redigert 21.01.2021 kl 04:39 Du må logge inn for å svare
baikal12
21.11.2020 kl 18:27 16207

En må ha i bakhodet det kan kommer en emisjon, ikke gratis å bygge ut vindparker.
Redigert 21.01.2021 kl 04:39 Du må logge inn for å svare
Puglia
21.11.2020 kl 18:37 16166

Alden har kjøpt og kjøpt i MGN i lengre tid. Ikke uvanlig at Alden slipper litt og så kjøper videre. Det er et mønster for Alden i veldig mange aksjer Alden er i.

Nei, MGN skal utvikle så selge til infrastruktur-partnere som er en vanlig modell i vind-bransjen. De trenger ikke masse kapital til å bygge vindparker.
Redigert 21.01.2021 kl 04:39 Du må logge inn for å svare
baikal12
21.11.2020 kl 18:40 16176

Men da kan en inne prise selskapet som om vindparkene skal være ferdig utviklet og heleid. MGN vil nok bare sitte igjen med 5-10% av det som bygges ut.?
Redigert 21.01.2021 kl 04:39 Du må logge inn for å svare
Puglia
21.11.2020 kl 18:42 16157

AOW eier INGEN vindparker idag! De er med å utvikle vindparker til havs. Nøyaktig det samme som MGN gjør. Ergo de skal prises etter samme prinsipp i den fasen der i nå.

Om mange år når AOW bygger og eier vindparkene så kan man vurdere om man skal prise de annerledes. Men da er det AOW som trenger masse kapital.

Den største delen av verdiskapningen skjer i utviklingsfasen. Og derfor skal utviklingsfasen prises høyest.

Uansett så er begge selskap idag utviklingsselskap.
Redigert 21.01.2021 kl 04:39 Du må logge inn for å svare
baikal12
21.11.2020 kl 19:08 16098

Synes begge virker høyt priset, hvem som helst kan jo starte eit vindselskap og søke på lisenser ? Ligger jo ikke noe verdier der foreløpig, med unntak av oljeinntekter og fremførbart underskudd.
Redigert 21.01.2021 kl 04:39 Du må logge inn for å svare
mts001
21.11.2020 kl 19:46 16023

AOW is much overestimated to me. At present, 99 percent of the installed wind turbines are bottom fixed, and this will continue to hold in the coming 2 or 3 years. AOW focuses only on a floating type of wind turbines WINDFLOAT, which in fact belongs to Principle Power. There are quite a number of designs for turbine floaters worldwide. I suppose the stock is much overestimated. The company does not earn a penny. MGN looks promising!
Redigert 21.01.2021 kl 04:39 Du må logge inn for å svare
Puglia
21.11.2020 kl 20:51 15915

Dette er feil. Magnora har ikke oljeinntekter. De har mye verdier, både i kontanter, overskudd fra royaltyavtaler, rettigheter til vindprosjekter som nå har vokst til 500 MW og Evolar. Lykke til!
Redigert 21.01.2021 kl 04:39 Du må logge inn for å svare
baikal12
21.11.2020 kl 20:57 15885

De får betalt etter lisensavtaler med Shell og Dana om eg husker rett, samt ein liten sum pr. produsert fat fra en av de om eg husker rett.
Redigert 21.01.2021 kl 04:39 Du må logge inn for å svare
Puglia
21.11.2020 kl 21:07 15902

Avtalen med Shell er en royalty avtale (fra gamle dager) for betaling for bruk av plattform designet. Dette betales inn i 3 transjer fra 2021.

Det samme er avtalen med Dana. En gammel royalty avtale for bruk av plattform designet. De får betalt bla en fast sum per pr produserte fat i hele plattformens levetid.

Dette er ikke intekter fra olje. Men royalty-inntekter for bruk av et plattform-design som Magnora ikke lenger eier forøvrig, men som ble solgt i 2018 til Sembcorp
Redigert 21.01.2021 kl 04:39 Du må logge inn for å svare
baikal12
21.11.2020 kl 21:10 15894

Jau, e me på den, men inntektene kommer jo fra olje.
Redigert 21.01.2021 kl 04:39 Du må logge inn for å svare
baikal12
21.11.2020 kl 21:15 15870

Hvem er det som sitter på rettighetene til gamle sevan marine sylinder skråget, tapte noe hundre tusen der👌 Er det teekay som overtok de?
Redigert 21.01.2021 kl 04:39 Du må logge inn for å svare
Puglia
21.11.2020 kl 21:17 15852

Nei, fra design. Brukeren av designet er et oljeselskap. Uansett en del av fortiden. Betalings-Oppgjøret kommer over tid.
Redigert 21.01.2021 kl 04:39 Du må logge inn for å svare
Steerco
21.11.2020 kl 22:01 15769

Meget solid innlegg her Puglia:)
Liker du nevner Ørsted som har vært en ener i denne bransjen lenge og som da beviser av slike selskaper kan virkelig bli store og meget verdifulle... Uten tvil at vind blir en industri som vil vokse seg på høyde, evt ta over deler av oljeindustrien i fremtiden.
EVOLAR kjøpet blåste meg nesten over ende... Har fulgt med på perovskitt teknologien lenge, men og bruke dette i allerede eksisterende solceller som da gir en økt performance på 25% fra dagens virkningsgrad kan virkelig bli en gamechanger. Og slik jeg har forstått det så varsler Evolar kommersiell teknologi i «Near future»
Altså viktig og vite at Evolar er en «buy out» og ikke et «start-up» . Mao det kan komme i markedet fortere enn vi aner...
Jeg liker også at Magnora har lisensinntekter fra tidligere industri som de nå bygger videre sten for sten i det grønne skiftet. Smart! Mao nedsiden er meget begrenset da de er gjeldsfrie (noe som er meget sjeldent i denne sektoren, samt de har cashflow) og med dette vil da være en enorm oppside..
Alt dette med et management og styre som er meget kompetent (Sannes er jo enorm) samt markedet som ligger foran oss så skal jeg spise hatten min om ikke Magnora tar virkelig av snart.. AOW har gått som en kule på få dager og når Magnora kommer på radaren så vil vi lett se en dobling her også:) Husk at MGN ikke har hatt mye publisitet med IPO etc siden de allerede har vært notert:)
Fortsatt god helg.
Redigert 21.01.2021 kl 04:39 Du må logge inn for å svare
baikal12
21.11.2020 kl 22:27 15692

Tror markedet frykter emisjon, det e jo på sin plass, nytter ikke å bygge vindpark med de smulene de får fra gamle dealer og design.
Redigert 21.01.2021 kl 04:39 Du må logge inn for å svare
rogneveien
21.11.2020 kl 22:54 15635

Jeg ha vært gjennom x antall emier i NEL, men kommet ut på andre siden med stor gevinst. Emisjoner er positivt hvis markedet tror på vekst og ekspansjon i selskapet.
Emisjoner er noe dritt hvis det må brukes til driftskostnader og for å overleve, noe vi nå ser i bla NAS nå. Da slipper markedet aksjen nedover.
Er derfor ikke så veldig redd for emi i Magn. Om det kommer får vi en dipp før den fyker videre med ny og sterkere kapital.

Lykke til.
Redigert 21.01.2021 kl 04:39 Du må logge inn for å svare
Puglia
21.11.2020 kl 23:15 15579

Beklager, men her mener jeg at du tar feil! Aksjen er ukjent for veldig mange. Det er ikke noen emisjonsfrykt i denne aksjen.

Som Rogneveien skriver så er emisjoner uansett i slike vekstaksjer ofte kurstriggere for oppgang.

Og denne byggingen du gjentar. De skal ikke bygge. Og de har nok til masse utvikling.
Redigert 21.01.2021 kl 04:39 Du må logge inn for å svare
canarias
22.11.2020 kl 09:22 15333

Flotte innlegg Puglia, Magnora har levd en ganske anonym tilværelse men det vil ikke vedvare lenge.
Redigert 21.01.2021 kl 04:39 Du må logge inn for å svare
canarias
23.11.2020 kl 19:41 14865

Vi går en spennende og meget innbringende fremtid i møte oss som er tungt inne i MAGNORA.
Redigert 21.01.2021 kl 04:39 Du må logge inn for å svare
rogneveien
23.11.2020 kl 20:21 14774

Den siger sakte, men sikkert oppover.

Lykke til.
Redigert 21.01.2021 kl 04:39 Du må logge inn for å svare
Hellhammer
24.11.2020 kl 05:57 14382

Jones9 skrev Innlegget er slettet
Har du link til analysen?
Magnora har potensielt 50% av Kustvind, altså max 250MW.
Vindr Group har Magnora pr dags dato 25% eierskap, men her og potensielt 50% av total portefølje.

Spennende med første analyse.
Redigert 21.01.2021 kl 04:39 Du må logge inn for å svare
rogneveien
24.11.2020 kl 07:22 14259

Magnora kommer sikkert som toget.

Lykke til
Redigert 21.01.2021 kl 04:39 Du må logge inn for å svare
Falkenroy
24.11.2020 kl 08:03 14178

DN nå.
Danske bank tror på oppside på Magnora. De skriver at alt ligger til rette for videre vekst.
Kursmål 30.
Må si Danske bank var veldig forsiktig nå i første omgang.
Magnora toget skal videre. Yesss.
Redigert 21.01.2021 kl 04:39 Du må logge inn for å svare
Falkenroy
24.11.2020 kl 08:18 14121

I tillegg et resultat i dag 50% høyere en samme periode i fjor.
Magnora bygger fantastisk bra opp og ligger foran skjema.
Redigert 21.01.2021 kl 04:39 Du må logge inn for å svare
rogneveien
24.11.2020 kl 08:28 14060

Dette var overkant av hva jeg forventet, bør lukte på 25 i dag. Minst.

Lykke til

Redigert 21.01.2021 kl 04:39 Du må logge inn for å svare
Potlaskatt
24.11.2020 kl 08:37 14007

Tror faktisk vi ender på 27 tallet idag. Blir rally idag.
Sitt på aksjene deres til vi når over 30kr. La proffene betale.
Lykke til og ha en fin dag idag.
Redigert 21.01.2021 kl 04:39 Du må logge inn for å svare
spekulant6
24.11.2020 kl 08:53 13935

Kan det komme et bud på selskapet i disse fornybare tider ? Er jo selskaper med både penger og strategi som MGN kan passe inn i. Med dagens rapport og utsikter om flere nye prosjekter som det jobbes med, så vil selskapet bli dyrere for hver dag som går. Børskursen er fortsatt svært lav ift. sammenlignbare selskaper, og det har en relativt åpen aksjonærstruktur. Noen tanker bare.
Redigert 21.01.2021 kl 04:39 Du må logge inn for å svare
Falkenroy
24.11.2020 kl 09:08 13910

Tror ikke på salg. Ambisjonene til dette selskapet og eierene er skyhøye.
Vekstmuligheten enorm.
Redigert 21.01.2021 kl 04:39 Du må logge inn for å svare
s0212813
24.11.2020 kl 16:46 13686

Det jeg lurer mest på er om BMWi8 er ute å skrur på bilen sin om dagen ? Stille fra den pjokken.. MGN er og blir gull :)
Redigert 21.01.2021 kl 04:39 Du må logge inn for å svare
hmnei2
02.12.2020 kl 22:23 12791

Ser at sundt as har regisrtert flere salg de siste 2 ukene men ceo gikk inn på kurs og kjøpte 25k på 21.5. Ceo sneve sitter totalt på 600k aksjer og 400k opsjoner.
Det er og kommet kursmål på 30 fra danske bank.
Jeg synes dette selskapet er spennende
Redigert 21.01.2021 kl 04:39 Du må logge inn for å svare
canarias
02.12.2020 kl 22:53 12728

Meget attraktiv priset og enorm oppside potensiale, en av våre største investeringer.
Redigert 21.01.2021 kl 04:39 Du må logge inn for å svare
Hellhammer
03.12.2020 kl 11:36 12525

Selskapet er nok meget attraktiv som oppkjøpskandidat av ymse grunner, men det skjer neppe i nær fremtid.

Potensialet i Magnora-aksjen er enormt. Selskapet med sin inntekt fra lisenser kan vokse kraftig i årene fremover uten emisjoner. Emisjoner vil det sikkert komme etter hvert når utbygging eventuelt begynner, men prosessen her er lang og utgiftene kommer litt etter litt.

Denne enorme oppsiden aksjen har, og det at selskapet kan vokse uten å måtte bli kjøpt opp av en større aktør, gjør at selskapets største aksjonærer neppe syns ett eventuelt bud er aktuelt.

Bare tenkt på utviklingspotensialet som er i denne aksjen! Puglia nevner veldig bra dette, og så kan man legge til at selskapet i siste rapport forventer "BETYDLIG" vekst i tiden som kommer!
Som nevnt her så har allerede Magnora en større portefølje enn AOW (prises vel 4 milliarder mot Magnoras 1,2 milliarder), men man satser bredere enn f.eks. AOW, så man må huske at Magnora er ett investeringsselskap innen fornybart, så selskapet kan vokse seg store innen flere områder enn kun vind (selv om dette er hovedsatsingsområdet).

Satsingen mot solcelleteknologi er det ett enormt potensiale i. Her er man nok en gang inne tidlig i ett selskap, man har sikret seg eierskap og kontroll over selskapet.
Får Evolar først en kommersiellavtale, så er potensielet veien frem mot en børsnotering kort. Og det er gjerne først da man virkelig får frem dei potensielle verdiene som ligger i dette selskapet!

Det at Magnora kan gå mot 60 kr neste år bør absolutt være innen rekkevidde!
Redigert 21.01.2021 kl 04:39 Du må logge inn for å svare
Falkenroy
05.01.2021 kl 16:03 11767

Blir spennende å se hva neste oppkjøp å satsingsområde blir i porteføljen til Magnora?
Kanskje går de inn i hydrogensatsning også? Vi får se.
Siste overaskelse var solenergi og Evolar som kan fort vise seg å bli store greier. Det var lyn fra klar himmel.
Nå er Magnora inne i Vindr, Evolar og har opsjon i begge selskaper til over 50 % eierskap. Unektelig ser dette helt rått ut.
Meget proft jobbet av styre/ledelse i Magnora angående strategi
Spennende år for oss som er dypt inne, og tror dette blir store greier på sikt.
Lykke til for alle dere andre som også tror på dette fantastiske spennende konseptet til Magnora.
Redigert 21.01.2021 kl 04:39 Du må logge inn for å svare
Bmwi8
05.01.2021 kl 16:53 11694

Banker ned i dag og..
Redigert 21.01.2021 kl 04:39 Du må logge inn for å svare
Hemsen
05.01.2021 kl 16:58 11687

Støttes!!
Tror på et lite « virvar « av både samarbeid, sammenslåinger og oppkjøp innen fornybart i tiden vi har foran oss.
Dette er skikkelig spennende med en god ledelse å lene seg på. Lykke til,hver og en.👍
Redigert 21.01.2021 kl 04:39 Du må logge inn for å svare
Bob
06.01.2021 kl 12:15 11394

Hva er din agenda? Sitter du short i Magnora? Er du her bare for å slenge dritt, eller har du noe seriøst å komme med?
Redigert 21.01.2021 kl 04:39 Du må logge inn for å svare