Archer - Verdivurdering


Archer sin netto rentebærene gjeld er i dag på Nok 4.550 mill.
Archers børsverdi er nå på Nok 400 mill. fordelt på 148 mill. aksjer
Samlet selskapsverdi prises til Nok 4.950 mill. på OSE.

Forsiktig estimert Ebitda ved normalisert drift i løpet av 2021 en Nok 1,0 mrd. NIBD/EBITDA er dermed på lave 4,55 i løpet av 2020.
Investeringer utgjør ca. 3,5% av omsetning som utgjør ca. nok 300 mill.
Rentekostnader vil utgjøre ca. Nok 270 mill.
Resterende er Ebitda etter fradrag for investeringer som kan benyttes til gjeldsnedbetaling/utbytte på Nok 430 mill. er tilsvarende Nok 2,9 pr. aksje. Som tilsvarer ca. 100 % direkteavkastning. Krever en investor 10% avkastning, burde aksjekursen gått 10 gangeren til nok 26,-. Krever en investor 20% forventet avkastning, eller ta høyde for mer enn normal risiko, skal kursen til nok 13,-.

NIBD/Ebitda på 4,55 betyr normalt teoretisk at selskapet kan være gjeldsfritt om 4,55 år, sett bort i fra renter. Dersom likevel investeringer skal tas med i beregningen blir tallet 6,5 år.

S&P 500 prising er normalt på 11 til 15 ganger Ebitda. Dette vil tilsvare selskapsverdi på Nok 11-15 mrd. trekkes dagens prising av Archer med gjeld ut, skal verdien kunne økes med 6-10 mrd. dersom den økes med bare halvparten av dette igjen altså 3-5 mrd. skal dagens aksjekurs kunne økes med nok 20-33, opp til ca. Nok 23 - 36 pr. aksje. Husk at normalprisingen på S&P er dobbelt så høy.

Gjøres samme øvelse med Ebitda etter investeringer, vil det tilsvare selskapsverdi på Nok 7,7-10,5 mrd. trekkes dagens prising av Archer med gjeld ut, skal verdien kunne økes med 2,7-5,5 mrd. dersom den økes med bare halvparten av dette igjen altså 1,35-2,75 mrd. skal dagens aksjekurs kunne økes med nok 9,1-18,5 opp til ca. Nok 12 - 21 pr. aksje. Husk at normalprisingen på S&P er dobbelt så høy og måles egentlig før kapital brukt på investeringer.

Husk at ovennevnte betraktninger er gjort ut i fra normal drift i dag uten Corona. Når Corona er under kontroll og det kan legges til forventning om enda ytterligere vekst burde kursen gå enda høyere. Har stor tro på at Argentina vil gi vekst med satsningen som nå gjøres der, samt at Archers nye kontrakter i Nordsjøen, vekst i utleie, samt Mdr rigger i drift, vil resultere i enda bedre tall enn normalisert drift i dag.

Skjønner ikke hva kursen overhode gjør der den er i dag.

Kom gjerne med betraktninger, men gjerne opplyste og seriøse, for de neste årene fremover for Archer, alle vet at 2020 ble et lost år som nå normaliseres.
Redigert 22.11.2020 kl 13:31 Du må logge inn for å svare
nafa
22.11.2020 kl 14:20 2037

Ja jeg har i hvert fall god tro på det du skriver her. Dette er ikke noe hausseinnlegg, men en nøktern og klok vurdering av fremtidig potensiale slik jeg ser det.

Vil bare referere en skribent på en tidligere tråd som prøvde seg på en slags sammenligning mellom Archer og dagens kurs i NEL uten at disse lar seg sammenligne seriøst.
Han vurderte det slik at sammenlignet burde kursen i Archer ligge på kr187,- vil jeg huske.
Men dette bør ikke per i dag tas seriøst fra min side.
Redigert 22.11.2020 kl 14:22 Du må logge inn for å svare
thepower
22.11.2020 kl 15:19 1949

Manne ltt.om PHO trader.

Den skulle vært I 1900kr nå men ligger på 80
Anywhere
22.11.2020 kl 15:44 1874

Det eneste gode svar på prisingen er at Archer opererer innen oljeutvinning, og at investering i alt innen segmentet er forventet å være solnedgang. Gitt gjeldsgrad som har vært og usikkerhet, så har markedet vurdert høy risiko. Etterhvert nå så tror jeg at samme markedet må erkjenne ALTFOR høy risiko. Endog på 3,5-4 kroner vurderte meglerhus aksjen som en ren opsjonsprising. Som ditto igjen kan feile, eller gi gigantiske utslag. Det er større sannsynlighet for god drift fremover i Archer enn konkurs, så jeg kan ikke med beste evne oppfatte at ikke deler av oppsiden i opsjonsprisingen må snart tas ut. Da nærmer man seg i så fall prisinger som GT2TS drøfter her, og da fortsatt med ekstrem underprising i forhold til helt alminnelig forretningsprising.
Archer priset på 13 kroner kan lett forsvares ut fra normal forretningsavkastning. En pris på 3 kroner blir kanskje så latterlig at mange av den grunn skygger unna, de antar ugler i mosen. Hvor lenge trenger man å prestere som Archer har gjort de siste 3-4 år for å overbevise???
Redigert 22.11.2020 kl 15:45 Du må logge inn for å svare
Tingebri
22.11.2020 kl 17:52 1729

Endelig en debatt tråd med fornuftige og konkrete vurderinger av Archer. GT2RS, kan du prøve å simulere prising av Archer dersom Argentina skulle bli solgt til f.eks 3.5 milliarder?
GT2RS
22.11.2020 kl 20:39 1555


Veldig grovt vurdert, ville da rentekostnaden falt med ca. 220 mill. pr. år og investeringer ville sikkert falt med ca. 150 mill. Så de ville spart samlet ca. 370 mill.

Imidlertid ville de også gått glipp av ca. 400 mill. i Ebitda bidrag.

Så egentlig går det ca. ut på ett, men:

Den største fordelen er så slippe gjeldsbyrden, og usikkerheten i Argentina, og resten av Archer ville sikkert lettere bli priset slik den burde.

Men med den store satsningen som er varslet i Argentina, så er det vel nå man skal være etablert der?
GT2RS
22.11.2020 kl 20:59 1499


Ja, men jeg hadde villet sagt ja til 3,5 mrd. i dag. Markedet treger en vekker for å se verdiene.
ken-guru
22.11.2020 kl 23:27 1321

Archer opererer i en industri som verden håper å kvitte seg med raskest mulig. Derfor vil ikke aksjemarkedet prise denne industrien på normale multipler. Til det er risikoen og usikkerheten altfor stor. Selv om selskapet tener penger i dag, kan det se helt annerledes ut om 5 år. Plutselig blir det enighet om en kraftig karbonskatt. Da blir det stopp.
Redigert 22.11.2020 kl 23:29 Du må logge inn for å svare

Er ikke enig, det er flust av oljeselskaper og serviceselskap som prises mer normalt enn Archer, så det er nok ikke forklaringen.

Verden trenger olje, og er avhengig, så en slik usannsynlig skatt ville bare blitt overført på kundene.

Peakoil er tidligst om 10 år.

Det kan være, men de fleste av disse selskapene er vel ikke i nærheten så gjeldstunge som Archer. Jeg tror de fleste undervurderer farten på overgangen fra olje til renere energi. Det mulig leverandørene vil overføre kostnaden på en evt. karbonskatt til kundene, men dette vil medføre at forbruket av olje vil falle kraftig og samfunnet vil øke farten vekk fra oljen. Jeg sier ikke at Archer er et dårlig selskap, men påpeker risikoen som ligger der og hvorfor selskapet blir priset som det gjør. Dette er ting som selskapene ikke har kontroll over. Og skulle dette slå til vil oppdragsmarkedet tilslutt tørke inn og således havne i situasjon som sdrl, borr og pgs, for å nevne noen få selskaper.
Redigert i går kl 08:12 Du må logge inn for å svare

Kengu, det er nok litt på siden å sammenligen med SDRL, Borr, PGS etc. Det ser du bare på forskjellen i hvordan disse har klart seg i det siste i motsetning til Archer.
Samtidig kan man være 100% sikker på at oljeskatter kommer ikke til å pålegges denne verden når man nærmer seg en restart på økonomiene gjennom 2021, etter at korona er under kontroll. Her må vi være edru. Det er ekstreme energimengder produsert av kull som skal bort lenge før oljeforbruk minker.
Tror aksjen nå vil forsøke et breakout over nivåene 2,80-isch
Redigert i går kl 09:02 Du må logge inn for å svare

Sammenlikner ikke dagens Archer med disse selskapene, men påpeker bare hvordan det kan gå når markedet kollapser i selskaper med mye gjeld.

Det ble dratt ut over 150k aksjer på 2,80 just da kjøper bare flushet hele selgersiden opp til 2,80. Muligens den selgeren ble litt overrasket:) Det skjer et og annet her nå! Omsetning i bra økning i dag på stigende kurs! Meget positivt.

Potensialet som GT2RS ber om å huske på er 13-26 kroner i 2022, men 3,3 innen få dager!
Redigert i går kl 13:50 Du må logge inn for å svare

Nå skjer det noe i Archer. Det er lagt en skikkelig skvis på kjøpsordre på 2,75 på 230 tusen aksjer, samtidig som det ligger salgspost på 2,85 på ditto størrelse, ca 230 tusen.
Her skal det forsøkes å presse ut det man kan av aksjer, så lenge man klarer å inne omsetning. Det er ikke mye som legges ut under 2,85...

Luftig avslutning på Archer i dag. Det ble tatt ut 75K aksjer på 2,85 sluttkurs, dagens høyeste...Nå tror jeg man må stige godt oppover for å finne selgere, her lukter breakout på oppsiden etter bullish bevegelse og mønster i det siste.
Kos dere som er i aksjen! Next salgstrade er på 3,30-isch

KLX har også en fin stigning i USA

GT2RS skrev Husk potensialet

Nå kommer mer og mer frem