TRVX - spekulasjon - en revolusjon i emning?


Masse spekulasjoner i går om hvordan tolke resultatene fra Oncos prelim data med 1 CR (complete response)
Det ble hevdet at dette var svært usikkert da en ikke kunne vite om dette skyldtes Oncos etter en sen Keytruda effekt da denne CR pasient hadde respondert på Keytruda tidligere men blitt 'kald' eller endog 'lunken' - det vi vet er at pasienten ble 'varm' og helbredet
ok, hva kan ha skjedd og hvorfor er selskapet og MSK (Memoirial Sloan Kettering) så på hugget om de ikke vet årsaks sammenhengen ? Vel det skal de fortelle på KOL i New York den 11 oktober
her er min spekulasjon på hvorfor
- vi vet at pasienten var tidligere Keytruda responder
- pasienten hadde sluttet å respondere på Keytruda og kreften utviklet seg videre
- pasienten får intra turmoal injisering av ONCOS
- injeksjonene gis i et utvalg lesjoner/tumører
- gitt en re-vitalisering av Keytruda ville responsen være uavhengig av injeksjons plassering
- har man sett at tumørene kun forandret seg først i områdene hvor injeksjonene fant sted ?
- og med tid ble pasienten en CR'r !
da har vi en årsaks sammenheng - og en virkelig revolusjon er på gang !
selskapet og MSK ser dette og SPARKER i gang KOL i NY asap ….. hvorfor ? jo, de har noe å fortelle og vil gjøre dette sammen :)


så får vi ta diskusjonen vedrørende kalde vs. lunkne respondere som en egen affære,
men det er vel her doserings problematikken kommer inn - da de ikke vet hvorfor de ikke fikk en PR en gang men en CR'r !
i tillegg kan dosering spille en rolle vs. injeksjons hyppighet og ikke minst utviklingsstadiet i tumørene (umodne vs. modne) - her kan det være mye å ta tak i


Redigert 21.01.2021 kl 08:31 Du må logge inn for å svare
quattro
05.10.2018 kl 10:25 2500

45% rabatt fra emisjon nivå blir vel riktig
men det er 80% opp til emisjons nivå fra dagens rabatt prising
små detaljer aborum
får selskapet sving på dette
snakker vi om REVOLUSJON - men enda er konsensus kun 10-15% sannsynlighet for å lykkes - kanskje jeg personlig øker det til 20-25% etter KOL - da selger jeg øvrige portis !