TRVX - spekulasjon - en revolusjon i emning?


Masse spekulasjoner i går om hvordan tolke resultatene fra Oncos prelim data med 1 CR (complete response)
Det ble hevdet at dette var svært usikkert da en ikke kunne vite om dette skyldtes Oncos etter en sen Keytruda effekt da denne CR pasient hadde respondert på Keytruda tidligere men blitt 'kald' eller endog 'lunken' - det vi vet er at pasienten ble 'varm' og helbredet
ok, hva kan ha skjedd og hvorfor er selskapet og MSK (Memoirial Sloan Kettering) så på hugget om de ikke vet årsaks sammenhengen ? Vel det skal de fortelle på KOL i New York den 11 oktober
her er min spekulasjon på hvorfor
- vi vet at pasienten var tidligere Keytruda responder
- pasienten hadde sluttet å respondere på Keytruda og kreften utviklet seg videre
- pasienten får intra turmoal injisering av ONCOS
- injeksjonene gis i et utvalg lesjoner/tumører
- gitt en re-vitalisering av Keytruda ville responsen være uavhengig av injeksjons plassering
- har man sett at tumørene kun forandret seg først i områdene hvor injeksjonene fant sted ?
- og med tid ble pasienten en CR'r !
da har vi en årsaks sammenheng - og en virkelig revolusjon er på gang !
selskapet og MSK ser dette og SPARKER i gang KOL i NY asap ….. hvorfor ? jo, de har noe å fortelle og vil gjøre dette sammen :)


så får vi ta diskusjonen vedrørende kalde vs. lunkne respondere som en egen affære,
men det er vel her doserings problematikken kommer inn - da de ikke vet hvorfor de ikke fikk en PR en gang men en CR'r !
i tillegg kan dosering spille en rolle vs. injeksjons hyppighet og ikke minst utviklingsstadiet i tumørene (umodne vs. modne) - her kan det være mye å ta tak i


Redigert 21.01.2021 kl 08:31 Du må logge inn for å svare
Helten
28.09.2018 kl 08:44 13074

11.oktober skal det være ;-)
Redigert 21.01.2021 kl 08:31 Du må logge inn for å svare
Panis
28.09.2018 kl 08:52 13634

Fra RedEye:

Targovax: Melanom-studien utökas efter respons i patient

2018-09-28 07:55
Gårdagens interimsanalys av studien inom melanom visar på att en av de första sex patienterna uppvisat komplett tumörrespons efter tre injektioner med Oncos-102. Det är hoppingivande resultat i dessa svårbehandlade patienter, och nu planeras för utökning av studien och antalet doser.
I pågående melanom-studie utvärderas Oncos-102 i patienter som slutat svara på behandling med checkpointhämmare. Hypotesen som testas är om Oncos-102 kan återaktivera immunrespons i dessa patienter. Grunddesignen av studien var att inkludera tolv patienter, där Oncos-102 ges tre gånger under en vecka, följt av behandling med checkpointhämmaren Keytruda (pembrolizumab) från Merck.

Gårdagens interimsdata baseras på analys av de sex första patienter, där en patient (17%) uppvisat komplett tumörrespons (CR) efter behandling men övriga fem (83%) visade på fortsatt tumörtillväxt. Extra intressant är att patienten som svarade starkt på behandlingen tidigare uppvisat tumörprogression vid behandling med Keytruda (PD-1-hämmare).

Analys av data och samtal med prövningsledare leder till slutsatsen att fler doser med Oncos-102 (upp mot tolv) kan vara ett sätt till att få än fler patienter att visa respons till behandlingen. En faktor som talar för detta är att det noterats viss korrelation mellan tumörrespons och T-cellsaktivering. Detta blir än mer intressant i sammanhanget då det tidigare noterats ökning av cytotoxiska CD8+ T-celler i blodet i patienterna och där det setts ökat uttryck av PD-1 på CD8+ T-celler. Mer utförlig data kommer att presenteras i New York den 11 oktober. Ett andra initiativ, för att förbättra möjligheten att generera konklusiv data i studien, är att antalet patienter kommer att utökas (hur många vet vi ännu inte).
Det är visserligen få patienter som ännu analyserats, men vi anser det hoppingivande att en patienter uppvisar en så pass stark respons till behandlingen. Vi inväntar dock mer data från studien innan vi gör några justeringar i våra antaganden.

Aktien handlas betydligt lägre än de värden vi ser i Targovax projekt, och en viktig förklaring till det är att sommarens besked om att inte gå vidare med TG01 fortsatt håller ned kursen. Vi ser dock möjlighet för ett successivt ökat intresse för aktien framgent, när fokus nu allt mer riktas mot Oncos-102, vilket även är det projekt som vi sett störst potential i hela tiden.
Redigert 21.01.2021 kl 08:31 Du må logge inn for å svare
liang
28.09.2018 kl 08:52 13626

det å oppnå en CR må vel være avhengig av utgangspunktet?
dersom utgangspunktet er helt håpløst og en oppnår CR så er kanskje revolusjon rette ordbruk?
Redigert 21.01.2021 kl 08:31 Du må logge inn for å svare
focuss
28.09.2018 kl 08:54 13598

Hvis vi deler pasientene i to grupper
1) Pasienter som har hatt effekt av CPI, men har sluttet å respondere
2) Pasienter som aldri har respondert på CPI

Så kan man spørre seg: Er det noen grunn til at ONCOS har bedre effekt på tidligere responderere enn på de som aldri har respondert på CPI? Nå har vi jo sett ett tilfelle av at en svært syk pasient i gruppe 1 som ble helt kreftfri ved bruk av Oncos.


Oktober 11 blir en spennende dag for TRVX aksjonærene og tror vi kan få mer kjøtt på beinet etter det.
Redigert 21.01.2021 kl 08:31 Du må logge inn for å svare
protagoras
28.09.2018 kl 09:30 13417

Spekulasjonene går i begge retninger - og det er for så vidt bra for balansens skyld.
Hvis alle setter en fot i bakken så er det enighet om to ting
- det er nå er grunnlag for å utvide de kliniske studiene til fase 3
- vi må vente på data fra fase 3 før vi vet om Oncos blir en suksess
Så kan man diskutere hvorvidt kursen avspeiler det positive i at vi har kommet et steg videre i forhold til den usikkerheten som fortsatt er tilstede.
Som trader mener jeg at meldingene i går gir grunnlag for et aldri så lite kurshopp - det tror jeg vil materialisere seg i et forventningsrally frem mot 11. oktober.
Redigert 21.01.2021 kl 08:31 Du må logge inn for å svare
Merlin
28.09.2018 kl 09:52 13337

Det som fullstendig mangler her er jo en drøftelse vedr. de 5 øvrige. Targovax kan ikke så langt se ut til å ha lagt frem noe om hva slags historikk disse pasientene hadde. Men en nærmere analyse kommer forhåpentligvis den 11. oktober, også av disse pasientene, og hvorfor det ser ut til at det ikke kom noen immunforsterkende reaksjon på de pasientene.

Dersom flere av de seks pasientene hadde samme grunnlag som den som fikk CR, må man spørre seg om hvorfor utfallene ble forskjellige. Noe klart svar på det vil man måtte vente på i lang tid, og til man i tilfelle vet mer om optimal dosering . Den usikkerhet som foreliggger vil kunne gjenspeile seg i aksjekursen til da.
Redigert 21.01.2021 kl 08:31 Du må logge inn for å svare
domboshawa
28.09.2018 kl 10:03 13274

Ja, slik er det med forskning!
Redigert 21.01.2021 kl 08:31 Du må logge inn for å svare
quattro
28.09.2018 kl 10:30 13168

Merlin, helt enig med deg - det er opplagt at selskapet ikke har gått ut med alt av info og trolig får vi det presentert det de ønsker å formidle sammen med MSK,
men det er klart at denne ene CR'n betinger økt fokus og at det høyst trolig skyldes Oncos og at dosering kan være riktig fokus område fremover som svar på de 5 ikke responderne, med resultat at flere pasienter blir innrullert asap - dette er BULL spør du meg
Redigert 21.01.2021 kl 08:31 Du må logge inn for å svare
NanoVekter
28.09.2018 kl 13:47 12902

Meldingen er fin som den er. Problemet deres er at dere forventet så mye mer av den meldingen som kom i går. Selskapet sier selv at dette er positive data. Opp 7,2% på to dager. Dere er bortskjemte ;)
Redigert 21.01.2021 kl 08:31 Du må logge inn for å svare
illuminati
28.09.2018 kl 14:10 12837

Merlin,

Meldingen under kom i januar, den viser til 4 pasienter, i gårsdagens pressemelding er det 6 pasienter.
Vi mangler således tilsvarende data som de under på 2 pasienter, men det vi kan se av data fra januar er at alle 4 fikk tidlig immune-aktivering og alle var CPI refractory pasienter.
Hvorfor bare 1 av 6 responderte på ny behandling med Keytruda når pasientene hadde et tydelig uttrykk av PD-1 på CD8+ T-cells som er en nødvendig forutsetning for Keytruda virkemåte er selvfølgelig gåten som må besvares.
Det er ingen grunn til å starte en ny CPI behandling uten et PD-1 uttrykk på CD8+ T-cells noe de selvfølgelig ikke har gjort, derfor er det også riktig å dra følgende slutning. De 2 siste pasientene fikk også en tilsvarende immune-aktivering lik de 4 i melding fra 4 januar, det vil si alle 6 eller 100% ble immune aktivert, slettes ikke dårlig.
Selvfølgelig har forskerene gode indikasjoner på hendelsesforløpet på de 5, på melanoma gir visuelle observasjoner tydelig beskjed. At de avbryter og redesigner studien har en god forklaring, om to uker vet vi hvorfor.


Thursday, January 04, 2018

This is the first time ONCOS-102 has been used therapeutically in melanoma patients, and also the first time the virus has been administered to CPI refractory patients. In this Phase I open label study, patients are scheduled to receive three intra-tumoral ONCOS-102 injections during the first week, and thereafter subsequently re-challenged with the programmed cell death protein 1 (PD-1) blocking CPI KEYTRUDA®. As reported in December, the first planned safety review passed without any issues, and the trial was recommended to continue (December press release).
To date, four patients have been treated with ONCOS-102, and immune activation has been assessed at week 3. Early systemic immune activation in all four patients was indicated by:
Increase of several pro-inflammatory cytokines
Increase of the relative level of cytotoxic CD8+ T-cells
Increase of PD-1 expression on CD8+ T-cells
These data indicate that ONCOS-102 may induce both an innate and adaptive immune activation in CPI refractory patients. In addition, increased PD-1 expression on the surface of CD8+ T-cells after ONCOS-102 treatment suggests that the tumors may be susceptible to re-challenge with KEYTRUDA®.
Redigert 21.01.2021 kl 08:31 Du må logge inn for å svare
quattro
28.09.2018 kl 14:17 12801

NV nå må jeg le litt av deg - sier du bortskjemt ? himmel og hav, du har jo selv sett hvordan aksjekursen har utviklet seg - og du har jaggu ønsket den ned, uvisst av hvilken grunn men trolig har du svidd noen fingre på aksjen tidligere - hva vet jeg

og ja, meldingen er fin den men den er ufullstendig og det anerkjenner selskapet idet de skal holde KOL konferansen i NY 11 okt. - der får vi mer info - det virker som selskapet og Sloan Kettering M tar grep underveis i løpet og det pga 1 CR (et menneske helbredet!) og 5 fremdeles non-respondere med PD
Redigert 21.01.2021 kl 08:31 Du må logge inn for å svare
illuminati
28.09.2018 kl 14:31 12753

Mange fremhever Viralytic og deres immune-aktivering på 34%, Oncos om min vurdering ovenfor er riktig, er den for Oncos på 100% 6 av 6.
Markedet vi bedras, og jeg tror neppe denne konferansen og redesignet kommer uten at de har noe viktig og konkret å fortelle.
Redigert 21.01.2021 kl 08:31 Du må logge inn for å svare
NanoVekter
28.09.2018 kl 14:44 12713

Ja jeg mener at dere er bortskjemte, når aksjen går godt over 7% på to dager. Det er ganske mye mer en hva banken og boligmarkedet gir deg. Dessuten, ikke det at jeg på liv og død ønsker den ned men folk her inne er blottet for virkeligheten. Jeg hører daglig kursmål på 15,- kroner og oppover !

Våkn opp. Og så tror jeg det er viktig å tenke over at selskapet selv hevdet at 2017 skulle være året for gjennombrudd.
Redigert 21.01.2021 kl 08:31 Du må logge inn for å svare
Sjog
28.09.2018 kl 14:50 12688

Ikke helt god sammenligning dette med Viralytics da oppsettet og pasientgrunnlaget er forskjellig fra Targovax sitt. Targovax har gått løs på de vanskeligste casene.
Redigert 21.01.2021 kl 08:31 Du må logge inn for å svare
Merlin
28.09.2018 kl 15:21 12606

Takk for godt innlegg illuminati. Tyder på i det minste forskjellige CPI-behandlinger som største variabelen, ved siden av individuelle forskjeller hos forsøkspersonene, om det nå er slik at Oncos-102 har hatt virkning som formodet og medført oppvarming av kalde celler hos Keytrudapasienten. Det blir absolutt spennende 11. oktober! Fortsatt noe merkelig at Targovax ikke kan gi en nærmere beskrivelse av de andre pasientene, men kun tar for seg den med CR.
Redigert 21.01.2021 kl 08:31 Du må logge inn for å svare
illuminati
28.09.2018 kl 17:09 12464

Sjog,

Fullstendig på linje der Sjog, men siden Viralytic ble tatt frem flere ganger på den første tråden tok jeg det med. Oncos gir en klinisk reaksjon i 100% av tilfellene så langt og vi snakker om mer enn 100 pasienter, Viralytic drøyt 30% på det samme. I studien det henvises til immun-aktiverte ganske riktig Viralytic 34%, jeg trekker samme slutning som MJ at klinisk reaksjon henger sammen aktuell immun-aktivering. Her ser vi at Oncos er suveren i forhold til Viralytic som selv på en meget vanskelig gruppe som du påpeker fikk en 100% immune-aktivering.

Men vi ser at vi ikke kan trekke noen definitiv slutning mellom immune-aktivering og respons på CPI behandling i det minste på den gruppen S&K nå har innrullet i studien.
Det er mulig at reaksjonene ville vært forskjellig på en gruppe lik den i studien med Viralytic + Keytruda, hva ville en slik studie med Oncos vist, den spekulasjonen overlater jeg til andre.

En ting er sikkert, å se på immune-aktivering alene blir feil, så mye kan vi definitivt slå fast. Nå har vi 1 CR og 5 som ikke responderte, det gir forhåpentligvis gode indikasjoner på hva som skal til for å øke antallet respondere. Dette resultatet er himla mye bedre enn om alle hadde respondert litt, nå ser vi muligheten til CR for en dødsdømt gruppe pasienter.
Redigert 21.01.2021 kl 08:31 Du må logge inn for å svare
Picosalax
28.09.2018 kl 20:14 12243

Uhelbredelig malignt melanom er definitivt en av en håndfull sykdommer jeg for enhver pris ikke ønsker å bli rammet av. De andre er munnhulecancere, ALS og sclerodermi som Gunhild Stordalen dessverre sliter med. CR på 1/6 er strålende nyheter der det ikke finnes noe behandlingsalternativ. Her er det forhåpentligvis snakk om doseeskalering for å få frem flere respondere. Jeg er i motsetning til Knut Arild Hareide og Batman sterk i troen
Redigert 21.01.2021 kl 08:31 Du må logge inn for å svare
illuminati
29.09.2018 kl 12:26 11765

Hva om de 5 som ikke responderte på doseringen nå ble satt på en sterkere dose og responderte, det ville vel ha vært det ultimate beviset for at dette virker.

MJ har tidligere uttalt at 1 av 12 er nok for å bevise muligheten, etter det gjenstår å finne rette dosering, de fikk 1 av 6 og ikke bare respons men CR. Det er sikkert fysiologiske forutsetninger tilstede for virknings grad, så det ultimate ville ha vært om en av de 5 gikk en ny runde, fysiologiske forandringer siden siste dosering foreligger helt sikkert hos disse pasientene også, men neppe til det bedre.

Fortsettelsen blir meget spennende og det er ikke hvem som helst som er involvert i å tå frem en optimal dose. S&K sitter på den beste expertise der er å finne.
Redigert 21.01.2021 kl 08:31 Du må logge inn for å svare
liang
29.09.2018 kl 13:11 11693

Sterkere dose...optimal dose....??
Tror de opererer med korrekt dosering (styrke).
Det er vel antallet doseringer de skal øke.
Håper vi ved kommende info blir satt litt inn i virkningsmekanismene og resultatene for de 5 andre pasientene.

Er vi heldige så kan det dreie seg om at det virker 100% eller ikke i det hele tatt og at dette lar seg påvirke av antall injeksjoner.

Ser en på linken over så har BP kjøpt opp selskap som er i preklinisk.

Er nok noe høyere risiko i denne enn PCIB/PHO men så er den priset deretter også da.
Mon tro den stiger frem mot 11 oktober?
Redigert 21.01.2021 kl 08:31 Du må logge inn for å svare
quattro
29.09.2018 kl 13:36 11652

Antall doser/injeksjoner pr lesjon/svulst ('styrken' slik jeg ser det) er nok noe som vurderes nøye nå, sammen med antall total doseringer og tids intervall mellom doseringene
til alt hell fikk vi en CR (denne kunne uteblitt - hvordan hadde de da agert, det må inn i ekvasjonen) selv om immunaktivering er påvist av alle pasientene (100%) og som i utgangs punktet var et mål - nå siktes det meget høyere,
nå letes det rett og slett etter riktig oppskrift for CR …

og aksjen ligger i grøften ille tilredt, tipper aksjen kan få nye aksjonærer etter KOL i NY og etter omtale - foreløpig er det kun sandkassen på OSE som herjer - - - noen som har hørt fra Suzanne Stuffer's og ARC - de hadde jo et lite håp for Oncos
Redigert 21.01.2021 kl 08:31 Du må logge inn for å svare
focuss
29.09.2018 kl 14:09 11647

Med tanke på at dette var veldig langt komne pasienter så er det jo helt utrolig oppsiktsvekkende at en av 6 fikk CR. Det er klart det blir spennende å følge med på dette fremover.
Redigert 21.01.2021 kl 08:31 Du må logge inn for å svare
illuminati
29.09.2018 kl 14:37 11538

Jeg tror vi har en stor fordel fremfor de fleste andre som kjører studier, her er designet gjort av vedens fremste eksperter, som i tillegg kjører selve studien, de er som en sier “hands on”, her skal en ikke tilbake til et board å diskutere veien videre.
De så sikkert ganske tidlig at de måtte øke dosene siden protokollen er omskrevet og inne til godkjenning har de sett dette raskt etter oppstart.
Det er sikkert regler på tid og hvor mange før det er mulig og seriøst med en omskrivning av protokollen, her endte vi på 6 før de tok tak.
Dette er positivt og henger helt sikkert sammen med CR pasienten, forskerene ved S&K fikk nok “blod på tann” med CR pasienten.

En annen slutning vi kan trekke ut av dette er at Targovax har vært kjent med dette en god stund siden ny protokoll allerede er inne for godkjenning, noe annet vill vært merkelig. Konferansen har helt sikkert vært planlagt lege før vi hørte om den. Alt dette er bare positivt, vi så hvordan spekulasjonene blomstret på første tråd, nå kommer forhåpentligvis er god forklaring bare to uker etter første melding.

Denne studien kan sette en ny standard for bruk av OV i kombinasjon med CPI, og selvfølgelig vil dette kunne utvides til flere former av kreft.

Ilang,

Du skriver:
Er vi heldige så kan det dreie seg om at det virker 100% eller ikke i det hele tatt og at dette lar seg påvirke av antall injeksjoner.
Kommentar:
En 100% her er en verdensnyhet som vil gjøre alle med 1000 aksjer rike, det er for mye å håpe på. CR på kanskje 30% og en livsforlengelse på 50% vil fortsatt være en sensasjon.

ouattro,

Slik det norske markedet oppfatter Targovax, kommer de fleste til stasjonen når toget har gått.
Redigert 21.01.2021 kl 08:31 Du må logge inn for å svare
liang
29.09.2018 kl 16:27 11408

CR'n kom veldig tidelig i studien slik at da har de vel hatt god tid til å planlegge videre.
Likte godt formuleringen over , at de har CR og leter ikke etter denne men at de vil finne ut hvorledes den oppstod.
Alltid greit med fasit.

Mest imponerende resultater , ever , sammen med laveste aksjekurs , ever...... :)
Redigert 21.01.2021 kl 08:31 Du må logge inn for å svare
anolaa
29.09.2018 kl 18:02 11279

Er nok ikke bare sandkasseaksjonærer her. Ingen tvil om at det er sterke krefter som holder kursen under 11. Sikkert fordi de ønsker lavest mulig pris på et evt. oppkjøp.
Redigert 21.01.2021 kl 08:31 Du må logge inn for å svare
My69Toy
29.09.2018 kl 18:15 11247

Aksjekursen har ingenting å si for et bud på selskapet.
Redigert 21.01.2021 kl 08:31 Du må logge inn for å svare
illuminati
29.09.2018 kl 19:26 11151


Det er studier i gang med flere, Merck, AZ og Sotio, at noen av disse vil gi seg uten kamp er vel ikke sannsynlig.
Tviler på at styret signerer i det stille, det ville vært meget dumt, og det er helt riktig Mt69Toy, kursen betyr ingenting for budet. Innen 6 måneder vet vi hvordan ny dosering har slått an, kanskje før. Når de dataene slippes og er de gode kommer budet. Tror Merck at S&K vil komme i mål, prøver de seg kanskje enda tidligere for å unngå en budkamp.
Redigert 21.01.2021 kl 08:31 Du må logge inn for å svare
anolaa
29.09.2018 kl 20:45 11053

La oss si at et selskap har lyst på Targo, så starter man i det stille med å kjøpe aksjer for en billig penge. Plutselig eier de 30%. Når de så ønsker hele selskapet trenger de bare å betale full pris på de resterende 70%. Hva vet jeg. Bare en tanke.
Redigert 21.01.2021 kl 08:31 Du må logge inn for å svare
Solux
29.09.2018 kl 20:51 11027

Alle småaksjonærer tilsammen er 30%. De store har 70%... så da må noen store ut! Så tviler, kursen løper evt av gårdet om ny 5% økning av store holdning
Redigert 21.01.2021 kl 08:31 Du må logge inn for å svare
quattro
30.09.2018 kl 11:14 10684

§ 4-3.Flagging av erverv av større aksjeposter, rettigheter til aksjer og stemmerettigheter
(1) Hvis en aksjeeiers eller annen persons andel av aksjer og/eller rettigheter til aksjer når opp til, overstiger eller faller under 5 prosent, 10 prosent, 15 prosent, 20 prosent, 25 prosent, 1/3, 50 prosent, 2/3 og 90 prosent av aksjekapitalen eller en tilsvarende andel av stemmene som følge av erverv, avhendelse eller annen omstendighet, skal vedkommende gi melding til utstederen og til Finanstilsynet eller den Finanstilsynet utpeker.

altså her kan ingen komme over 5% uten å måtte tilkjennegi sitt innehav ;)
Redigert 21.01.2021 kl 08:31 Du må logge inn for å svare
illuminati
30.09.2018 kl 14:07 10530

ouattro,

Riktig det quattro, meldeplikten kommer ingen utenom, det er heller i praksis fra BP, de kommer med bud.

Vi fikk melding i begynnelsen av juli at forsøkene til Sotio og Ludwig er igang, første pasient innrullet i begge studier. Sotio kjører studien i eget regi og har sikkert allerede indikasjoner på hvor dette bærer. Ludwig studien er finansiert av Ludwig og det er umulig å si hvor mye info som lekker til AZ og Targo fra de, men noe regner jeg med at de får. Det er selvfølgelig Ludwig som avgjør når noe skal publiseres.

Reaksjonene ser ut til å komme raskt om vi legger studien til S&K til grunn, resultatene forelå minst 2 måneder før markedet ble informert. Innrulling av nye pasienter til studien ved S&K tror jeg ikke skal by på problemer etter oppnådde resultater, denne pasientgruppen har heller ingen tilbud om alternativ behandling. Og ikke minst, resultatene kommer nesten med det samme, ingen 2 års overleves data en skal ventes ut.
Studiene vil presse frem en avgjørelse fra en av de involverte, om det blir Merck, Sotio eller AZ spiller ingen rolle, men det vil utvilsomt være Merck som tjener mest om redesignet virker ved S&K, da er det intet mindre enn en sensasjon.
Redigert 21.01.2021 kl 08:31 Du må logge inn for å svare
aborum
30.09.2018 kl 14:20 10502

Korrekt. Sælges selskabet til $1 mia modsvarer dette en kurs på 125 NOK / aktie. Dette kan accepteres.
Redigert 21.01.2021 kl 08:31 Du må logge inn for å svare
illuminati
30.09.2018 kl 14:32 10469

$ 1milliard med en CR på 30% og en livsforlengelse på 50% vil være å gi bort selskapet, tror ingen engang vil reagere på et slik bud om slike data foreligger. Kommer det et bud før resultat foreligger så kanskje.
Redigert 21.01.2021 kl 08:31 Du må logge inn for å svare
quattro
30.09.2018 kl 14:57 10429

Illuminati;
''Reaksjonene ser ut til å komme raskt om vi legger studien til S&K til grunn, resultatene forelå minst 2 måneder før markedet ble informert. Innrulling av nye pasienter til studien ved S&K tror jeg ikke skal by på problemer etter oppnådde resultater, denne pasientgruppen har heller ingen tilbud om alternativ behandling. Og ikke minst, resultatene kommer nesten med det samme, ingen 2 års overleves data en skal ventes ut.''

helt enig i siste setning, som er et veldig viktig aspekt med Oncos - her venter vi ikke 2 år - men resultatene kommer innom måneder etter behandling - det kan virke som caset binært, foreløpig! - enten CR eller intet - og her må SKM/TRVX komme med de riktige innstillinger for Oncos behandlingen
Selv hadde jeg vært utrolig fornøyd med 125 pr aksje, med et suksess case burde nok prisen bli enda høyere - men det blir kun spekulasjoner - vi ligger å trykker på kr 10 --- her er det potensiale så det holder....
Redigert 21.01.2021 kl 08:31 Du må logge inn for å svare
illuminati
30.09.2018 kl 18:35 10256

quattro, en skulle anta at dette er en eklere å finne en middelvei med et binært resultat, men her er jeg på gyngende grunn. CR pasienten tyder på at de som reagerer reagerer sterkt på Oncos og siden dette er en virus vil immunforsvaret reagere i tillegg mot Oncos. Det er mulig de må finne en målbar ‘formel’ slik at behandlingen kan tilpasses pasienten. Det kan helt sikkert være slik at for mye Oncos kanskje hadde hindret CR pasienten en CR. Ønske er flest mulig CD8 T-celler med et PD-1 uttrykk, det betyr at tumoren er under angrep, sterkere jo bedre selvfølgelig. Dette er jeg helt sikker på at en anerkjent instutisjon som S&K har full kontroll på.

Vi går en spennende tid i møte, så får kurs være kurs, jeg selger ikke en aksje uansett før budet kommer.
Redigert 21.01.2021 kl 08:31 Du må logge inn for å svare
Legoland
30.09.2018 kl 18:50 10226

"- en revulusjon i emning?"
En CR er en revolusjon. Spörsmaalstegnet er malplassert. Enig i at en CR er bedre enn 6 PR. Men det forstaar ikke markedet. 10% stigning etter en slik nyhet hadde fortjent ??????????????
Redigert 21.01.2021 kl 08:31 Du må logge inn for å svare
focuss
30.09.2018 kl 18:57 10214

Hvorfor fikk en CR, mens fem fikk ingenting? Det er spørsmålet verdenseliten skal finne svaret på nå. Finner de svaret og flere CR kan oppnås med å øke antall doser eller andre justeringer så har vi gull. Det har vi også dersom svaret er at det er identifiserbare forhold med pasienten som fikk CR.
Redigert 21.01.2021 kl 08:31 Du må logge inn for å svare
Legoland
30.09.2018 kl 19:09 10155

focuss,
en CR er gull. To CR er bare enda mer gull. Spekulasjoner paa HO om grunnen/veien videre er graastein.
Redigert 21.01.2021 kl 08:31 Du må logge inn for å svare
illuminati
30.09.2018 kl 19:16 10139

focus, Det har vi også dersom svaret er at det er identifiserbare forhold med pasienten som fikk CR.

Det er 1000 kroners spørsmålet jeg håper de har en god forklaring på den 11 oktober, uten blir det litt som nåla i den berømte høystakken.
Redigert 21.01.2021 kl 08:31 Du må logge inn for å svare