Softox - veien mot russiske prosenter


Av ulike grunner har Softox blitt uglesett etter at den ble hausset til himmels som en covid-aksje i perioden mars-juni. Som objektivt sett er fordømt synd med tanke på det faktiske potensialet som ligger i bunn. Særlig med tanke på dagens mcap. Softox selv har ambisjoner om å bli markedsledende i segmenter som har en årlig markedsmulighet på mer enn $30 milliarder årlig i Europa og USA. Skulle Softox klare å knipe minst en liten prosent av dette...

Alt som er skrevet under er egentlig gjort for egen vinning, som en metode for å samle mest mulig kunnskap om caset. Fritt frem å lese. Etter mitt skjønn er aksjen et scoop på dagens nivå (som ikke vil si at det er uten risiko).

Softox sin produktportefølje som er under utvikling består pdd av Hånddesinfeksjon(Antivir)/Overflatedesinfeksjon(effectDes), Dyrehelse, Sårrens (SWIS), Infeksjonsfjerner (Biofilm Eradicator) og Softox inhalasjonsløsning (SIS). Samtlige kombinerer hypoklorsyre (finnes naturlig i kroppen vår og hjelper immunsystemet med å bekjempe virus og bakterier) og eddiksyre (har også desinfiserende effekt og har vært benyttet for sårbehandling i århundrer) i et optimalisert (patentert) konsentrasjonsforhold.

40 millioner mennesker verden over lider til enhver tid av kroniske sår. Behandling for hver enkelt er estimert til kr 50 000. Bare i USA dør 550 000 hvert eneste år av biofilmrelaterte sykdommer. Like mange som dør kreft. Innen 2050 mener WHO at 10 millioner mennesker vil dø årlig som følge av antibotikaresistens om ikke problematikken blir løst Et lite sår vil i økende grad kunne bli en dødsdom. Kort sagt; store utfordringer hvor menneskeheten per 2020 mangler tilstrekkelig velfungerende løsninger. Utfordringer som et lite selskap fra Norge har ambisjoner om å snarlig bidra til å løse.

Utfordringen med kroniske sår er å penetrere biofilmen som ligger som en hinne over det infiserte såret. Bakterier som er dekket av biofilm, hindrer såret i å gro og er svært motstandsdyktige både mot antibakterielle midler, inklusiv antibiotika, og kroppens forsvarsmekanismer mot bakterier. Inne i biofilmen går bakteriene over i en form for dvaletilstand. De senker sin metabolisme nesten ned til null. Bakteriene blir da nærmest umulige å skade, både fra immunsystemets side, men også fra antibakterielle strategier. Det viser seg at både systemisk antibiotika og lokale antibakterielle midler er uten effekt på bakterier inne i en intakt biofilm. Men hvis biofilmen skades, for eksempel ved hjelp av debridering (fjerning av dødt, skadet eller infisert vev), må bakteriene «jobbe» og reparere skaden. Det vil si at de må bli metabolsk aktive, og de er dermed mulige å elimineres fra sår.

Det er her Softox håper å få sin renessanse. Ved å kombinere hypoklorsyre og eddiksyre i et optimalisert konsentrasjonsforhold. Sammenlignet med blant annet antibiotika og pyrisept er molekylene i denne løsningen betraktelig mindre, som er hemmeligheten som gjør den istand til å penetrere biofilmen. Laboratoriumtester (sjekk side 12 i investorpresentasjonen) har vist at løsningen til Softox (Biofilm Eradicator) er forbausende mye bedre enn dagens foretrukne metoder (markedsledere i europa) og evner å ta knekken på både gule stafylokokker og p.aeruginosa (to typer antibiotikaresistente bakterier). Det fascinerende i så måte er at hypoklorsyre og eddiksyre hver for seg har en svært dårlig effekt på nevnte bakterier. Det er først gjennom synergieffekter ved å kombinere stoffene at de lovende resultatene kommer for en dag. Hemmeligheten er som før nevnt evnen til å penetrere biofilmen og samtidig trenge dypt ned i det infiserte såret på en skånsom måte. Det beste av alt; selskapet estimerer at deres produkt med tilhørende behandling vil koste kun 1-2 prosent av dagens behandlingskostnad for kroniske sår. Potensielt enorme besparinger og dertil insentiver for hurtig markedspenetrering. Ref Almås; "Vi skal være det foretrukne legemiddelet for å fjerne biofilminfeksjoner og erstatte dagens bruk av antibiotika til behandling av sår". Til info: det globale markedet for sårlukke-produkter er estimert til å overskride 15 milliarder dollar innen 2022.

Verdt å nevne at 03.11 tildelte det amerikanske Forsvarsdepartementet (DoD) SoftOx $ 1.977 millioner (USD) for forskning og utvikling av SoftOx infeksjonsfjerner (Biofilm Eradicator) etter en lengre due-dilligence. Prosjektet er et forsknings- og utviklingssamarbeid mellom SoftOx Solutions AS og ledende amerikanske og europeiske sårklinikker, med fokus på kroniske sår og biofilminfeksjoner. Prosjektet representerer et innovativt behandlingsprinsipp for hvordan forebygge og behandle biofilminfeksjoner i sår. Tilskuddet vil bidra til å gjennomføre kliniske undersøkelser for å evaluere SoftOx-teknologien hos mennesker med vanskelige infeksjoner i sår. "SoftOx anser det som en stor ære at en av verdens ledende forskningsorganisasjoner støtter utviklingen og teknologien til SoftOx ved å tildele disse midlene".

Sårrensproduktet til Softox (SWIS) er en medisinsk enhet av klasse 3, som vil si at dets virkestoff har en beviselig antimikrobiell effekt. De fleste øvrige sårrensprodukter på markedet er av klasse 2, som ikke gir tilgang til å hevde tilsvarende antimikrobiell effekt. Formålet til SWIS er å rense akutte sår for å unngå at de blir infiserte og i verste fall kroniske. Så langt tyder det meste på at SWIS kan oppfylle det man kan definere som det ideelle sårrenseproduktet, som er sikkert i bruk (brukervennlig), ufarlig for vertsceller og vev, dyptgående antimikrobiell effekt, kunne ta knekken på antibiotika resistente bakterier og unngå å introdusere nye.

Softox satser også på sårbehandling for dyr. Produktinnholdet er det samme, hypoklorsyre og eddiksyre i optimaliserte konsentrasjonsforhold. Fullføring og lansering har blitt utsatt til 2021 grunnet covid-19.

Safedes/antiVir (hånddesinfeksjonsmiddel) og effectDes (overflatedesinfeksjonsmiddel) er per i dag de eneste produktene som er lansert i markedet. Primærmålgruppen er helsesektoren. 20-25% av alle helsearbeidere har hudproblemer som følge av utstrakt bruk av alkoholbasert desinfeksjonsmidler. Esset i ermet til Softox sitt produkt er at det er klinisk bevist til å være like skånsomt som sterilisert saltvann. I tillegg til å ha desinfiserende egenskaper som kan matche konvensjonelle produkter (blant annet virketid på 15 sekunder mot kappekledde virus som covid-19 og influensa, som er dobbelt så bra som alkohol og best i klassen). Samtidig som at det ligger betydelige besparelser i å unngå nevnte hudproblemer. Utfordringen er markedspenetrasjon for en løsning som går i mot de etablerte mønstre av desinfeksjon med alkohol. Fordelen i så måte er en kundemasse (helsearbeidere) som innehar kunnskap og bevissthet om den relative fordelen og som forstår hva produktet går ut på. I motsetningen til det private markedet, som i stor grad lar seg styre av innarbeidede normer. Som også er hvorfor Softox sin markedsplan er å benytte helsesektoren som concept of proof. Ved hjelp av ledende distributører på sine felt (Bonaventura Scandza: en av norges største distributører av merkevarer til dagligvarehandel, faghandel, kiosk/bensin og HORECA-markedet, Milas: en av landets største totalleverandører av leker og utstyr til skoler og barnehager, og Veso: norges fremste leverandør av legemidler og handelsvarer til veterinærer) skal man over tid vinne markedsandeler hos retail ved å vise til kvalitetsstempelet opparbeidet gjennom at produktet blir benyttet i helsesektoren.

På sikt bør den alkoholfrie varianten til Softox kunne bli en stor suksess. Målsetningen er å erstatte alkoholbasert og bli den nye standarden. Grunnene for dette er mange. Ikke er produktet brannfarlig, ei heller farlig ved kontakt i øynene eller om innholdet svelges. Det er skånsomt for hendene og det er også effektivt mot norovirus (i motsetning til alkoholbasert desinfeksjonsmidler). Her kan man nevne cruiseindustrien, offshore, skole/barnehage og i fly som høyaktuelle markedssegmenter med skyhøyt potensial best-case. Nasjonalt og internasjonalt. Per i dag har Softox kun markedstilgang til Norge, Sverige og Danmark, men her forventes en EU-godkjenning (første desinfeksjonsmiddelet som får en slik godkjenning) any day. Softox har forlengst engasjert Coopmed til å fronte selskapets vekst utenfor norden. Man kan mao forvente at lite er overlatt til tilfeldighetene når godkjenningen er spikret, med forhåpninger om flerfoldige nye distribusjonsavtaler i ulike EU-land utover 2021. I tillegg er det også startet sonderinger mot nye markeder som Midtøsten, Asia og USA/Canada.

(forts..)
Redigert 21.01.2021 kl 09:32 Du må logge inn for å svare
Aaleby
24.11.2020 kl 19:59 14663

Markedet har allerede rukket å straffe Softox betydelig for det som har blitt ansett som skuffende salg av antivir. Selskapet har bygget opp en betydelig produksjonskapasitet, som på et tidspunkt ble misforstått i retning av faktisk salg. Verdt å nevne i den sammenheng er at apotekene i Norge kun har årlig inntak (februar) av nye produkter. Bonaventura Scandza har nettopp som mål for øye å selge inn Softox sitt produkt til de ulike kjedene og her vil resultatet bli gjort kjent i slutten av desember. Tilsvarende gjelder helsesektoren, hvor innkjøp styres av HINAS-avtalen (som varer to år av gangen med opsjon for to nye år). Tidligere har FHI kun anbefalt alkoholbaserte, men nytt for året er en egen kategori til alkoholfri desinfeksjonsmiddel. Som betyr at alkoholbasert og alkoholfritt vil bli gjort tilgjengelig for helsearbeidere i form av dispensere side om side. Ny avtale har blitt utsatt grunnet covid-19, men kan forventes iverksatt fra og med 1 april 2021. Dato for offentliggjøring av anbudsvinnere er foreløpig ukjent. Antall tilbydere av alkoholfri desinfeksjonsmiddel som er EN-1500 godkjent er knapt nok eksisterende, i særdeleshet om produksjonskapasitet på norsk jord er en faktor av betydning. Det er heller neppe tilfeldig at kategorien har blitt opprettet samsvarende med introduksjonen av nettopp antivir med tanke på at det tidligere ikke har eksistert konkurransedyktige alkoholfrie varianter av hånddesinfeksjonsmiddel. Man bør dermed kunne anta at sjansene er store for at Softox går vinnende ut av anbudsrunden. Som vil være en betydelig milepæl sett i lys av at 80% av alt forbruk nettopp stammer fra helsesektoren.

Det nyeste tilskuddet i produktporteføljen til Softox er inhalatoren. Den opprinnelige børsmeldingen datert 30.03 lød blant annet som følger: "Etter anmodning fra Københavns Universitet (KU) har SoftOx Solutions AS besluttet å delfinansiere et forskerteam ved KU for å starte arbeidet med å se på effekten av SoftOx sin teknologi til inhalasjon for å motvirke virale og bakterielle infeksjoner i luftveier og lunger." Nesten på dagen 6 måneder senere kom en oppfølgende børsmelding; "SoftOx Solutions AS har i dag fått resultatene på inhalasjonsstudiene i minigris som viser svært lovende resultater med tanke på å videreutvikle selskapets teknologi til en behandling for infeksjoner i luftveiene, inkludert Covid19 pasienter. Resultatene tyder på at vi har funnet «trygge» konsentrasjoner som ikke skader luftveiene samtidig som vi har antimikrobiell effekt." Professor i bakteriologi og Primary Investigator Thomas Bjarnsholt* ved Universitetet i København og Rigshospitalet i København hadde følgende å si om resultatene så langt: "Denne teknologien er unik, den er enkel og usedvanlig effektiv. Jeg er overbevist om at vi står overfor et gjennombrudd i behandlingen av vanskelige infeksjoner. Vi har sett på effekten av SoftOx-løsning i luftveiene og dette kan være løsningen verden venter på, som kan spille en viktig rolle i behandling av pågående og fremtidige epidemier og pandemier".

Mye tyder på at inhalatoren viser samme unike evne til å fjerne virus innvortes som utvortes. Bestanddelene er som før nevnt ufarlig ved inntak, hvor hypoklorsyre finnes naturlig i kroppen. 75 millioner får årlig influensa i USA og Europa. Bare i USA får 1 million årlig behandling på sykeshus grunnet lungebetennelse. 50 000 av disse dør. 30% av alle som får lungebetennelse blir først smittet av et virus og i de fleste tilfeller av influensaviruset. Man kan bare tenke seg hvilken ringvirkninger det vil få dersom inhalatoren til Softox viser seg å kunne lindre sykdomsforløpet til influensa hos personer med nedsatt allmennhelse og dermed også minske antall som får komplikasjoner i form av lungebetennelse. I tillegg til at inhalatoren fort kan vise seg effektiv også mot selve lungebetennelsen. Per i dag finnes det heller ingen virkelig effektiv behandling mot viruslungebetennelse. Som betyr at det også her vil bli en revolusjon dersom kombinasjonen av hypoklorsyre og eddiksyre i forstøvet form skulle vise seg å betraktelig minske sykdomsforløpet.

Covid-19 smitte skjer typisk ved at virus finner sin vei inn i munn eller nese for deretter å bosette seg i sitt nye hjem i slimhinnen i nesen. Her starter prosessen med å kopiere seg selv for slik å kunne invadere nye celler. Skulle immunforsvaret mislykkes med å ta knekken på viruset i sykdommens første fase vil det kunne spre seg videre via luftrøret og angripe lungene, som i verste fall kan vise seg dødelig. Softox sitt hemmelige våpen er forstøvingens evne til å ødelegge både taggene og membranen til viruset. Uten tagger har viruset mistet muligheten til å innta nye celler og man kan hindre ytterligere forverring. Kanskje kan man tenke seg en hjemmeversjon av ventilatoren, type ventoline, som blir benyttet etter påvist sykdom for å begrense sykdomsforløpet..? Dette vil i høyeste grad også gjøre seg gjeldende ved influensa.

30 000 mennesker i USA lever per i dag med Cystisk fibrose (70 000 på verdensbasis). 80% av disse vil dø grunnet komplikasjoner som følge av kronisk lungebetennelse. Det finnes ingen fungerende behandling. Problemet? Biofilm som hindrer antibiotikaen i å nå frem til infeksjonen i lungene. Som nettopp er kjerneområdet til teknologien til Softox; penetrere biofilmen og ta knekken på infeksjonen.

Forventet progresjon, kliniske studier
Kliniske studier for sårskyll (SWIS-02): "Studien er en oppfølgende og bekreftende studie av tidligere gjennomført pilotstudie som skal dokumentere sikkerhet og effekt av SoftOx Wound Irrigation Solution (SWIS) sammenlignet med sterilt fysiologisk saltvann i en human sårmodel. Studien vil starte så raskt det er praktisk mulig i løpet av november 2020."
Inhalator: "- Vi forventer nå at de første studiene på mennesker kan starte allerede i andre kvartal neste år. SoftOx vil derfor umiddelbart starte forberedelser til å fremskaffe nødvendig dokumentasjon som innebærer ytterligere sikkerhetsstudier i dyremodeller"
Dyrehelse: Vil bli gjenopptatt iløpet av våren 2021 og kan forventes klar for markedet iløpet av 2021.
SoftOx Biofilm Eradicator: Forventet oppstart av fase 1 studie iløpet av 2021. 80% av kostnadene er dekket av offentlige tilskudd (blant annet fra det amerikanske forsvarsdepartementet).

Andre høydepunkt i nær fremtid:
EU-Godkjenning antiVir: Kan forventes iløpet av Q4 2020. Som igjen betyr at man kan forvente at nye distribusjonsavtaler kan forventes any time gjennom hele 2021.
HINAS: Ny avtale vil løpe fra og med 01.04.2021. Anbudsrunden kan forventes utlyst i nær fremtid.
A 510(K): Hurtigtilgang til det amerikanske markedet, som Softox forventer at vil gjelde for SWIS. To av tre søknader er statistisk sett godkjent iløpet av 6 måneder. Som betyr at SWIS kan være klar for det amerikanske markedet allerede i 2022

I tillegg har selskapet uttalt at Bonaventura Scandza jobber mot apotekkjedene med formål om å få på plass en innkjøpsavtale gjeldende fra februar 2021. Denne vil kunne bli fullbyrdet innen årsskiftet.
Redigert 21.01.2021 kl 02:35 Du må logge inn for å svare
Normalone
24.11.2020 kl 23:07 14458

Dette gir et meget godt innblikk i hva Softox holder på med - og hva vi kan forvente av nyheter/status i studiene. Veldig bra, Aaleby - tusen takk. Det er også andre studier Softox holder på med - med dette er de desidert viktigste.
Redigert 21.01.2021 kl 02:35 Du må logge inn for å svare
Bliss
25.11.2020 kl 00:36 14331

Takk Aaleby!
Du har gitt en grundig og meget god innføring i virksomheten til Softox.
Jeg håper denne tråden kan være en samletråd for flere saklige innlegg som har relevans for Softox aksjonærene.
Det betryggende med selskapet er at de allerede har utviklet en patent og produkter som virker, og av den grunn er det god grunn til å forvente at de utrolig viktige produktene som er under utvikling også kan bli en suksess.
Redigert 21.01.2021 kl 02:35 Du må logge inn for å svare
rvmossi
25.11.2020 kl 07:31 14146

Godt skrevet! Skyhøyt potensiale 👍
Redigert 21.01.2021 kl 02:35 Du må logge inn for å svare
Aaleby
25.11.2020 kl 11:48 14103

Litt mer lettfattelig for de som måtte være interessert: https://www.scribd.com/document/485756290/softox
Redigert 21.01.2021 kl 08:36 Du må logge inn for å svare
Jondolls
25.11.2020 kl 11:51 14094

Er det lov og legge ut «Inside» rykter om hva som kommer til uka? Eller er dette straffbart
Redigert 21.01.2021 kl 08:36 Du må logge inn for å svare
Aaleby
25.11.2020 kl 11:55 14093

Det er vel bare straffbart å handle på innsidekunnskap. Rykter er uansett ikke kunnskap før de er bekreftet av en troverdig kilde.
Redigert 21.01.2021 kl 08:36 Du må logge inn for å svare
Struts
25.11.2020 kl 11:57 14078

Slutter meg til dette om Aalebys innlegg! Eneste jeg savner fra Softox er deres oppdatering av "Major shareholders", sist datert 1. september (!?), og etter aksjonær 3 fremstår den i tillegg nesten utilnærmelig (da tall er visuelt forskjøvet nedover). Uansett, det blir spennende å følge selskapet videre.
Redigert 21.01.2021 kl 08:36 Du må logge inn for å svare
Melhus79
25.11.2020 kl 12:31 14001

Softox venter svar på EU søknad ilpt av meget kort.
Softox forbereder aktiviteter inn mot en rekke land, noen av dem i samarbeide med andre selskap.
Tror det kan bli en trivelig vinter for investorer i Softox.
Redigert 21.01.2021 kl 08:36 Du må logge inn for å svare
Normalone
26.11.2020 kl 10:36 13463

Jondolls skrev Innlegget er slettet
Det selskapet har opplyst er at en er i god dialog med de svenske myndighetene og forventer svar i løpet av Q4, ref informasjonen gitt på Q2 presentasjonen.

Jeg tror at Softox, som det første selskapet, vil få EU godkjenning (i løpet av kort tid) - klarer ikke å finne gode argumenter for at selskapet skal få.avslag på søknaden - samtidig er jeg veldig skeptisk til såkalte "rykter" som blir gitt på et anonymt forum uten at en har dokumentasjon/kilder. Hvor har du hørt disse ryktene, Jondolls?
Redigert 21.01.2021 kl 08:36 Du må logge inn for å svare
Melhus79
26.11.2020 kl 11:07 13387

Softox sitter klar med Coopmed og andre selskap.
Tror ikke SoftOx hadde brukt så mye tid på å klargjøre, om de ikke var 99% sikker på at produktene blir Godkjent.
Det kommer salgsavtaler nok ganske raskt gjennom disse kanalene, når Softox har fått godkjenning.
Anbefales av Norsk helsevesen blandt flere for sine produkter, så EU godkjenning kommer nok.

Ref. Softox : Venter svar på EU søknad ilpt av MEGET kort tid . :-)
Redigert 21.01.2021 kl 08:36 Du må logge inn for å svare

Forventer ikke stort salg med det første opp mot helsesektoren i andre land. Her trengs mye lobbyvirksomhet for å få inn andre produkter enn sprit som er anbefalt brukt som her i Norge. Privatmarkedet kommer trolig først gjennom Coopmeds arbeid mot selekterte kunder og salg via deres hjemmesider. Trengs mye folkeopplysning at det finnes gode alternativer til sprit. Men i det lange bildet vil det komme sakte men sikkert.
Redigert 21.01.2021 kl 08:36 Du må logge inn for å svare
Normalone
26.11.2020 kl 11:57 13284

Det du nevner her Melhus79 - i tillegg til at selskapet har vært veldig opptatt av å øke produksjonen til nærmere 70 000 flasker pr dag - er signaler som JEG tolker i retning av at selskapet gjennom kontakten med de svenske myndighetene (hvilket selskapet selv har uttrykt) har gode forhåpninger om å få godkjent søknaden.
Redigert 21.01.2021 kl 08:36 Du må logge inn for å svare

Jondolls skrev Innlegget er slettet
Det er forventet i løpet av Q4 så at det kommer i Desember er ikke usannsynlig nå... værre er det om datoen du sikter til viser seg å stemme, det vil ikke være bra at slik info er ut i markedet.
Redigert 21.01.2021 kl 08:36 Du må logge inn for å svare
Maalselv
26.11.2020 kl 17:39 12951

Har det vært en ny Smurf innom ? Ser at noe er slettet, for sikkerhets skyld så kjøpte jeg litt mer på slutten av dagen. Tro om datoen for dette stemmer https://www.oslobors.no/Oslo-Boers/Notering/Nytt-handelssystem-30.-november
Redigert 21.01.2021 kl 08:36 Du må logge inn for å svare
Dakota
26.11.2020 kl 18:59 12807

Kan Smart mobiltelefon med AI(artficiell intelligens) bli en effektiv stopper av CORONA viruset?
Forskere i USA har brukt AI tekniken for for å analysere tusentall forcerade hostninger fra friske og sjuke personer
En hostning i smartmobilen kan komme å holde for og avgjøre om noen har covid 19.AI tekniken kunne identifisere
98,5% av alle smittete og 100% av alle syke uten symptom enligt en artikkel i tidskrifte OJEMB,se text tv Sverige idag.

Snakk om billig Corona test (smartmobil)og blir viruset påvist;straks bruk av SOFTOX inhalator/spray(hvis godkjent) superbillig i forhold til vaksiner+logistikk
Redigert 21.01.2021 kl 08:36 Du må logge inn for å svare
bj111
26.11.2020 kl 20:50 12647

Derfor har jeg både Life og Softox. Life er AI men ikke en hostetest men en sensor test. Softox vet alle her trolig godt hva er. Telefonen kan med WISeKey sitt system i kombinasjon med DD sin test gi deg beskjed om å bruke inhalatoren til Softox fordi du er nylig smittet om alt slår til. Akkurat det gjenstår selvsagt å se for det er jo noen veier å gå men hadde vært langt bedre enn en lite utprøvd vaksine syntes jeg. Finnes det gode alternativer til vaksine så bruker jeg de, finnes det ikke så tar jeg vaksinen når det blir min tur kanskje en gang i 2022.
Redigert 21.01.2021 kl 08:36 Du må logge inn for å svare
Dakota
26.11.2020 kl 21:57 12503

ELIPTIC LABORATORIES med den SMARTESTE av de smarte AI VIRTUELLE(PATENTERTE)!!!(maskinlære) SENSORENE i smart mobilene.

Hva det gjelder AI smart mobiler og corona test(ifølge OJEMB og Svensk tekst tv) jobber de Amerikanske forskerne med å utvikle en brukervennlig app
Redigert 21.01.2021 kl 08:36 Du må logge inn for å svare
Aaleby
19.12.2020 kl 17:28 10955

Lett å skjønne at det vil bli revolusjonerende dersom Softox kan komme med et sårbehandlingsprodukt som faktisk penetrerer biofilmen, tar knekken på bakteriene og sørger for sårheling kontra dagens behandling, som oftest består av å skrape vekk biofilmen og/eller identifisere mikroorganismene i biofilmen for å kunne skreddersy en antibotikabehandling. En behandling som kan være svært ubehagelig og i tillegg ineffektiv iom at biofilmen oftest gjenvinner sin antibiotikaresistens innen 72 timer. Som vil si redusert effekt for behandlingen og forsinket sårheling.

"Dagens pleiestandard (SOC) inkluderer rengjøring av såret, påføring av aktuelle og / eller systemiske antimikrobielle stoffer, og hyppig sårdebridering og bandasjer . En av de mest effektive og grunnleggende teknikkene er å sterilisere overflatene til et sår ved hjelp av etsende materiale. Når det gjelder biofilmer, kan mekanisk debridering eller skarp debridering brukes til å skrape av bakterier og nekrotisk eller dårlig helbredende vev. Biodiversiteten til en biofilm kan vise i gjennomsnitt 5–106 forskjellige arter. Følgelig kan nøyaktig identifisering av mikroorganismestammene og de resulterende skreddersydde antibiotika medisinene resultere i en sårheling på 90%.

Det er noen ulemper ved dagens SOC, da behandlinger ofte ikke er nok til å utrydde alle bakteriekoloniene. Faktisk har det vist seg at biofilmer gjenvinner antibiotikaresistens 72 timer etter debridering, noe som tyder på redusert effekt av behandlingen og forsinket sårheling . Enda viktigere er at skarp debridering er en smertefull og ubehagelig prosedyre, som kan påvirke pasientens overholdelse og effekten av behandlingen. Derfor ser fremtiden til sårheling ut til å bevege seg mot en retning der debridering vil forbedres av ny teknologi og ved å jobbe med å utvikle teknikker som adresserer SOCs nåværende smertepunkter"
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2666138120300074
Redigert 21.01.2021 kl 08:36 Du må logge inn for å svare
Aaleby
19.12.2020 kl 17:29 10958

Ikke minst interessant med tanke på mulighet for markedspenetrasjon at dagens standard of care er så ineffektiv og ressurskrevende.
Redigert 21.01.2021 kl 08:36 Du må logge inn for å svare
Maalselv
19.12.2020 kl 20:39 10781

Kjenner ikke til dette,er,og blir i Softox. Men det høres jo genialt ut, hvor langt har dem kommet i forhold til LIFE ?
Redigert 21.01.2021 kl 08:36 Du må logge inn for å svare
Aaleby
20.12.2020 kl 01:14 10601

En gjennomgang av hva som finnes av sårrens og hva som er fordeler og ulemper ved de ulike løsningene.
https://dermnetnz.org/topics/wound-cleansers/

En ideell sårrensende løsning vil (Google oversetter):
Vær ikke cytotoksisk
Ikke indusere en immunrespons (vær biokompatibel)
Reduser antall patogene bakterier
Ikke indusere bakterieresistens (se meticillinresistent Staphylococcus aureus [MRSA] )
Vær ikke sensibiliserende
Vær lett tilgjengelig
Vær kostnadseffektiv
Vær stabil med lang holdbarhet

Ingen av dagens løsninger, ei heller markedsleder Saline (80% av markedet), oppfyller alle kriteriene. SWIS derimot 😉

Saline (saltvannsoppløsning) har følgende ulemper:
Normal saltvann renser ikke skitne eller nekrotiske sår effektivt.
Den har ingen antimikrobielle egenskaper.

SWIS derimot har beviselig antimikrobiell effekt. Som vel bør være en kraftig fordel i favør Softox sitt produkt kontra dagens markedsleder.

Ikke feil å bare bli mer og mer bull dess mer man dykker ned i materien 🍾

Edit: graf som viser hvor suveren SWIS er målt til å være kontra konkurrentene https://ibb.co/GdB0Dgb
Redigert 21.01.2021 kl 08:36 Du må logge inn for å svare
Maalselv
20.12.2020 kl 01:38 10703

Ingen over, og ingen ved siden, du skal vite at dine innlegg verdsettes, selv om ikke jeg trenger å bli overbevist.
Redigert 21.01.2021 kl 08:36 Du må logge inn for å svare
bj111
20.12.2020 kl 13:29 10381

Woulgan fortsatt verdens beste sårgel. Håper Softox ikke gjør samme feil som Lien gjorde med Woulgan for som Aaleby påpeker så er det et enormt behov for annet enn dagens behandlinger. BP er det største hinder for å få det til markedet i store volum og hvem de deler seng med blir avgjørende når en kommer så langt.

Ting kan tyde på at Kiiilto Clean m. Antibac kanskje ikke var det smarteste med SafeDes. Men for all del nesten umulig å ikke ha troa på Almås.
Redigert 21.01.2021 kl 08:36 Du må logge inn for å svare
Aaleby
20.12.2020 kl 13:34 10368

Tror nok Softox har lært _mye_ av "samarbeidet" med Kiiltoclean og sånn sett var det nok gull verdt. Kiiltoclean er vel så vidt jeg kan huske ikke en gang nevnt lengre som samarbeidspartner i de siste kvartalsrapportene.
Redigert 21.01.2021 kl 08:36 Du må logge inn for å svare
bj111
20.12.2020 kl 13:42 10333

Helt enig i det Aaleby. Veldig bra om de har lært av den avtalen for skaden av den avtalen er minimal. Håper at selskapet har kjennskap til Biotec Pharmacon og Woulgan så de ikke gjør samme feilen. Er mye læring i andres feil og det styrker muligheten for at dette kan bli en suksess. Men BP er noen jævler så blir Softox for farlige så kjøpes de nok opp. Svært usikker på om BP selskaper som tjener mye på sårproblematikk er interessert i at et slikt produkt kommer på markedet.
Redigert 21.01.2021 kl 08:36 Du må logge inn for å svare
Melhus79
20.12.2020 kl 14:09 10288

bj111, har du snudd ang. Almås og SoftOx? :-)
Du har virket veldig negativ, men samtidig veldig opptatt av SoftOx.
Bra du evt har fått trua igjen. :-)
Redigert 21.01.2021 kl 08:36 Du må logge inn for å svare
bj111
20.12.2020 kl 14:29 10254

Har hele tiden hatt tro på pipeline til Softox og finner den spennende. Har vært kritisk til Almås grunnet haussingen om salg av SafeDes m.m som jeg er skeptisk til, men måten han håndterte emisjonen var glitrende og savner sidestykke i farma. Så om jeg ikke alltid er imponert over han så er det definitivt rett mann på rett plass. Jeg har avventet i forhold til finansieringen av selskapet da det var åpenbart at noe måtte skje.

Jeg skriver ikke på tråder om selskaper jeg ikke interesserer meg for og ikke vurderer posisjon i. Unntak er NAS for er et underlig fenomen men har vel ikke mer enn et par innlegg der siste året.

Så negativ til Softox på sikt, nei absolutt ikke. På kort sikt har jeg vært mer betenkt og ikke haleuja slik endel er.

Har to tidligere ME selskaper jeg har tro på for 2021 og det er Softox og Life. Ser ikke på de som konkurrenter slik noen her syntes å gjøre av en eller annen grunn. På forumet så ser de ut som ektefeller som krangler da mange er merkelig opptatt av den de ikke har aksjer i. Vurderer de inngang så ser jeg poenget men de fleste negative skribenter begge steder skriver at de ikke vurderer det. Å bruke tid på noe en ikke vurderer å kjøpe er for meg meningsløst. Så kan det hende jeg skriver litt hardt av og til som da tolkes verre enn det er.
Redigert 21.01.2021 kl 08:36 Du må logge inn for å svare
Dubois
20.12.2020 kl 16:12 10127

https://entann.no/hypo/

Hva er dette?
Redigert 21.01.2021 kl 08:36 Du må logge inn for å svare
Aaleby
20.12.2020 kl 16:26 10098

Hypoklorsyre, som er halve bestanddelen av SoftOx sine produkter. Kroppens eget desinfeksjonsmiddel. Som blir _vesentlig_ boostet av den patenterte blandingen av hypoklorsyre og eddiksyre. Finnes drøssevis av produkter med hypoklorsyre alene.
Redigert 21.01.2021 kl 08:36 Du må logge inn for å svare
marho
21.12.2020 kl 10:01 9570

Var det ikke nå alle skulle dumpe aksjene?

Anyways: ser unektelig sterk ut nå.
Redigert 21.01.2021 kl 08:36 Du må logge inn for å svare
repsol
21.12.2020 kl 10:17 9535

her ble det foretatt en sunn emisjon som jeg kaler det ,(rettet og unna gjort på noen timer) som vanlig i Softox ) sjeldent at det faller da

repsol
Redigert 21.01.2021 kl 08:36 Du må logge inn for å svare
repsol
21.12.2020 kl 10:27 9490

21.12.2020, 10:25 · Oslo Børs
SOFTX: SoftOx Solutions AS melder om ny distribusjonskanal
Vår distributør Bonaventura Scandza har signert avtale med NorgesGruppen om salg
av SafeDes alkoholfri hånddesinfeksjon.

Noen av landets største dagligvarekjeder skal fra februar begynne å selge SoftOx

SafeDes hånddesinfeksjon under merkevarenavnet «Aeris». Avtalen med

NorgesGruppen omfatter Meny, Spar og Bunnpris butikkene, hvor 39 Meny butikker

vil ta produktene inn i fast sortiment, mens vår partner Bonaventura Scandza vil

kunne selge våre produkter til de øvrige butikkene lokalt. Meny har totalt 200

butikker, Spar 295 og Bunnpris 250.

«Jeg er meget fornøyd med denne avtalen. Dette er en stor og spennende avtale

for oss, da den retter seg særlig inn mot forbruker. Her forventer vi at

hensynet til effekt, sikkerhet, og klinisk dokumentert hudvennlighet vil være av

stor betydning. En viktig forbruker er barn som er mer eksponert for

hudproblemer enn voksne. Produktet er heller ikke brannfarlig eller giftig.»

sier salgs og Markedsdirektør Hans Petter Grette fra SoftOx Solutions AS.

Som et resultat av økt fokus på smittevern blant forbrukere har Bonaventura

Scandza i samarbeid med Aeris Medical AS og SoftOx Solutions AS opprettet en ny

kategori for smittevernprodukter under merkevaren Aeris, hvor hånddesinfeksjon

fra SoftOx Solutions inngår. Disse tre selskapene skal nå sammen markedsføre og

selge Aeris produktene inn mot apotek og retail markedet i Norden og UK.

«Vi opplever nå økende interesse for våre produkter fra flere hold. Dette

forteller at markedet etterspør et effektivt og hudvennlig

desinfeksjonsprodukt», sier Grette

Om Bonaventura Scandza

https://newsweb.oslobors.no/message/521344


repsol
Redigert 21.01.2021 kl 08:36 Du må logge inn for å svare

Alle piler peker nå oppover. Genialt trekk av ledelsen måten emisjonen ble kjørt på.
Så en vekstemisjon er unnagjort og selskapet kan fortsette med rikelig med cash til inntektene for alvor begynner å strømme inn i kassa.
2021 blir Softox’s år skal dere se:-)
Redigert 21.01.2021 kl 08:36 Du må logge inn for å svare