♻️ Bjørn Simonsen NEL ny sjef i Saga Pure


Direktør for investorkontakt og kommunikasjon i Nel, Bjørn Simonsen blir ny adm. direktør i investeringsselskapet Saga Pure. 1 des ! Det Øystein Stray Spetalen-dominerte selskapet Saga Tankers skifter navn til Saga Pure og selger de aller fleste av sine nåværende investeringer, for å investere pengene i fornybar og ren energi tør du stå utenfor ?
Redigert 21.01.2021 kl 07:48 Du må logge inn for å svare
selars
09.04.2021 kl 12:26 7663

Blir nok bra dette på sikt.
Har stor tro på at investeringen de har i Bergen Carbon Solutions vil bli bra :)
nopetter
12.04.2021 kl 14:29 7457

New collaboration
TioTech og Bergen Carbon Solutions AS går sammen om å utvikle et komposittmateriale for hurtigladende batterier!
TioTech og Bergen Carbon Solutions (BCS) har mottatt 500 kNOK i finansiering fra Regionalt Forskningsfond Vestland for prosjektet “TiO2-CNF: En nanokompositt for hurtigladende Li-ion-batterier”. Prosjektet har som mål å studere muligheten for å bruke svart karbon nanofibre fra BCS som tilsetningsstoff for å forbedre hurtigladingskapasiteten til TioTechs hvite titanipulver, og vi kaller det “The black and white project”.
“TioTech tar sikte på å utvikle bærekraftige batterimaterialer og bruke karbonnegative tilsetningsstoffer i batteriet, mens forbedring av ytelsen er et veldig attraktivt forslag. Samutvikling av teknologi med selskaper i nabolaget representerer også en mulighet til å bygge en integrert batterikjede i Bergen og Vestland. Vi gleder oss veldig til å jobbe med dette prosjektet, sier Hjørdis Skår, prosjektleder.

For mer informasjon:
CEO Jan B Sagmo janbsagmo@bergencarbonsolutions.com. +47 47372701
nopetter
13.04.2021 kl 18:23 7209

fredag kommer BCS på børsen. husk at de kun trenger å produsere en container på 6 tonn for å gå med overskudd i 2021 saga innehar 5476000 aksjer for 45 mill kr nåverdien før børsnotering på euronext growt er på 165 mill kr dvs en avkastning på 267% eller på kr 120 mill kr + at de har en kjøpsopsjon for 30 mill kr

https://finansavisen.no/nyheter/energi/2021/04/12/7654909/bergen-carbon-solutions-inngar-nytt-samarbeid
Redigert 13.04.2021 kl 19:16 Du må logge inn for å svare
nopetter
13.04.2021 kl 22:02 6973

The company is currently building its first plant in the port of Rotterdam with
an annual hydrocarbon output of 45’000 mt, which is scheduled to
start commissioning in Q2 2022.

https://newsweb.oslobors.no/message/530141#
Redigert 13.04.2021 kl 22:03 Du må logge inn for å svare
aud590
14.04.2021 kl 08:02 6739

Saga Pure ASA: Strengthening of the organization
(Oslo, 14 April 2021) Saga Pure ASA (Saga Pure, OSE: SAGA) has strenthened the
organization with industry experts within renewables, maritime and sustainable
ammonia solutions.

"We're truly happy to have expanded the team with key competence which will both
help us make better investment decisions, as well as enable a greater degree of
active ownership, and we look forward to continue building the team throughout
2021," says Bjørn Simonsen, Chief Executive Officer of Saga Pure.

Saga Pure has since the start of 2021 strengthened the organization with the
following new hires:

· Florian Melcher, with more than a decade experience from the finance sector,
specialised in energy and renewables
· Jørgen Festervoll, with more than 20 years' experience within renewables,
smart electrical grids, power-intensive industry, and energy storage
· Jørgen Kopperstad, with a decade's worth of experience from the maritime
sector, with a specialization in ship energy optimization and zero-emission
technologies such as battery and hydrogen
· Rob Stevens, with more than 20 years' experience within the ammonia sector,
having spent the last five years focusing on low carbon ammonia solutions and
value chain

The abovementioned employees have been allocated 3 million share options each,
in total 12 million options, whereof the allocation of 3 million options to
Florian Melcher was disclosed in the stock exchange release on 19 October 2020.
The allocated share options hold strike prices ranging between NOK 1.5 per share
option and NOK 10 per share option.

Saga Pure has as of today issued in total 27 million options to employees, of
which 9 million share options have been issued pursuant to the authorization
granted by the extraordinary general meeting held on 19 February 2021. Each
share option holds the right to acquire 1 share in Saga Pure. The issued share
options hold a vesting period of up to 36 months, and are subject to customary
terms and conditions.

ENDS

For additional information, please contact:

Bjørn Simonsen, CEO, +47 971 79 821

About Saga Pure | www.saga-pure.com

Saga Pure ASA is an investment company focusing on opportunities within
renewable energy, hydrogen, circular economy and CO2-reduction.

This stock exchange notice is subject to the disclosure requirements in Section
5-12 of the Norwegian Securities Trading Act This stock exchange release was
published by Espen Lundaas, CFO at 14 April 2021.
Se nyhetdetaljer og vedlegg (www.newsweb.no)
nopetter
14.04.2021 kl 09:07 6613

Dette vil nok ikke hindre roboten i å sende kursen ned mot kr 3,0 er jeg redd for siden clearsteam Banking og Nordnet Livsforsikring slakket litt på kjøpene

De har ansatt fire industrieksperter innen fornybar, maritim og bærekraftige ammoniakkløsninger.
De allokert tre millioner aksjeopsjoner hver tilsammen 12 mill aksjer over en tid på 36 mnd
Redigert 14.04.2021 kl 10:53 Du må logge inn for å svare

Fra første emisjon har Saga 5.468.556 aksjer. Fra emisjonen nå i mars har de .1.276.956 aksjer. Antall opsjoner som de fikk i første emisjon er 4.987.000 med strike på kr. 6.03,- og varighet ut året. Samlet har Saga 11.732.152 aksjer og opsjoner som utgjør 31,41% av selskapet. Samlet kostpris for aksjer og opsjoner er 75 mill.
nopetter
14.04.2021 kl 17:16 6492

Jeg tok kontakt med BCS angående investor relation I selskapet de skrev at dette ikke var klart før den nye nettsiden deres var oppdatert. Derfor la jeg ut kun det de hadde reelt ikke opsjonene og tildelinger fra siste emisjon I mars måned . Jeg var klar over at de satt med eierandeler over 30% når man summerer alt sammen
nopetter
15.04.2021 kl 08:15 6295

det blir ikke utbetalt utbytte for 2021, litt skuffende. The
board of Directors has decided not to distribute any dividends in 2021 based on the financial year of 2020.
Far-far
15.04.2021 kl 10:23 6102

Fra dagens årsrapport:

At time of writing in April, we know that we are certainly in
a green correction, and capital is no longer being
recklessly thrown after anything green that moves. As for
Saga Pure, after having realized all the fossil and most of
the non-core assets in the fall of 2020, and having been
fortunate enough to put the money to good use in a
number of other investments like Everfuel, Bergen Carbon
Solutions and Horisont Energi, we took the necessary
precautions when we saw where things were going, and
we are now more financially robust than ever.
nopetter
15.04.2021 kl 12:03 6026

Dette hadde jeg ikke fått med meg

Fullmakt til å kjøpe tilbake egne aksjer
Styret gis fullmakt til å kjøpe egne aksjer til en pålydende verdi på inntil 478 878,42 kroner, tilsvarende 10%
av dagens aksjekapital. Fullmakten ble godkjent av en ekstraordinær generalforsamling i februar
2021 og er gyldig i to år etter datoen for generalforsamlingen. Fullmakten gir ikke en
spesifikke formål for når autorisasjonen kan brukes. Som et resultat av dette, avviker selskapet fra
Retningslinjer da autorisasjonen ikke angir et spesifikt formål for når den kan brukes og som
fullmakten er gyldig i lengre tid enn til neste ordinære generalforsamling.

aksjene til BCS blir børsnotert på mandag ikke fredag som først opplyst
Redigert 15.04.2021 kl 14:29 Du må logge inn for å svare
Gork
15.04.2021 kl 16:33 5856

Stemmer 31,41% etter at opsjonen er tatt, min kalkulator gir ca 10% mere? Det er vel ca 25 mill aksjer i selskapet etter splitten.
nopetter
15.04.2021 kl 17:13 5811

Hvordan dem skal unngå eierskap over tilbudsplikten blir å se.
Redigert 15.04.2021 kl 19:52 Du må logge inn for å svare
Gork
16.04.2021 kl 00:18 5576

Om økt eierskap andel kommer gjennom emisjon / opsjoner, tror jeg selskapet får en periode, etter det har oppstått, til å korrigere sin beholdning (om jeg husker rett), slik at de kommer under eventuelle spesifikke grenser. Uansett, vil pliktig tilbud være av den lave sorten. Det er først ved passering av 90% grensen at virkelig selskapsverdi skal legges til grunn.
nopetter
16.04.2021 kl 10:41 5383

syns det er merkverdig at BCS ikke har fått med en finger i dette prosjektet da ville de kunne koplet seg til direkte til lagringsdelen med næremst ubegrenset tilgang til co2 da også i samarbeid med aker carbon capture som har fått til store kontrakter i det siste

Stortinget vedtok nylig at staten skal subsidiere store deler av CO₂-renseprosjektet Langskip til rundt 25 milliarder kroner, hvor Northern Lights står for lagringsdelen.

Dette CO₂-lageret åpner for første gang muligheten for industriaktører i Norden og Europa til å frakte CO₂ med skip og lagre den permanent. Verdikjeden har dermed gjort et langt sprang fra teori til praksis.

– Uten det pionerarbeidet Northern Lights har gjort i å etablere et tredjepartslager hadde det ikke vært mulig å etablere karbonfangst i vår region, sier Tore Lundestad, daglig leder i Borg CO₂ og havnedirektør i Borg Havn.»

https://e24.no/det-groenne-skiftet/i/AlnrRM/norske-skog-og-borregaard-vurderer-co-fangst-inngaar-avtale-med-equinors-co-lager

FORNYBAR: BORG C02 OG NORTHERN LIGHTS INNGÅR SAMARBEID OM KARBONFANGST- OG LAGRING
Oslo (TDN Direkt): Borg CO2 og Northern Lights har signert en intensjonsavtale om utvikling av CO2-fangst, transport og lagringsløsninger for industribedrifter i Fredrikstad, Sarpsborg og Halden, ifølge en melding fredag.
CO2-en planlegges transportert fra industribedriftene til en felles terminal ved Borg Havn (Øra i Fredrikstad) og vil derfra transporteres med skip til en mottaksterminal i Øygarden for midlertidig lagring, før den transporteres for permanent lagring i et reservoar som ligger 2600 meter under havbunnen.

Borg CO2 er et samarbeidsprosjekt mellom 18 partnerbedrifter, inkludert Norske Skog Saugsbrugs, FREVAR, Sarpsborg Avfallsenergi, Kvitebjørn Bio-El og Borregaard, samt Borg Havn som vert for en fremtidig CO2 terminal.

NS, finans@tdn.no Infront TDN Direkt, +47 21 95 60 70
Redigert 16.04.2021 kl 11:04 Du må logge inn for å svare
nopetter
19.04.2021 kl 08:54 4997

BCS ble notert på OTC listen til 11,75 ser ut til at den starter en plass mellom på kr16- 20 på euronext. det er en formidabel start

ganske utrolig at roboten pælmer kursen ned når siste emisjonskurs saga kjøpte for i BCS var på kr 6 nivåene, dette viser igjen at det er denne dumpe roboten som styrer kursen i aksjen
Redigert 19.04.2021 kl 09:33 Du må logge inn for å svare
Pilegrim
19.04.2021 kl 14:13 4817

Første dag på børsen for BCS. God verdiøkning på SAGA sine Bergen Carbon Solutions aksjer. kl. 14:10 på kr 17,14. Opp 45 % ift referanseprisen på 11,75. Opsjonen er vel 6,03.
Redigert 19.04.2021 kl 14:17 Du må logge inn for å svare

Merkelig at SAGA selges ned slik som vi så i dag.
Hva er det de som selger ikke har fått med seg ? Eller hva er det jeg ikke har fått med meg ?
Bergen Carbon der Spettet og Saga er storeiere stiger 47% første handelsdag og så faller SAGA med 4%

I Dagens Næringsliv kan man lese følgende ( bak betalingsmur )
Gjennom børsnoterte Saga Pure, der Spetalen er største eier, og sitt eget investeringsselskap Tycoon Industrier, eier han rett i underkant av åtte millioner aksjer i Bergen Carbon Solutions. Det gjør han til største eier med drøyt 20 prosent av aksjene i selskapet

https://www.dn.no/bors/oystein-stray-spetalen/bergen-carbon-solutions/oslo-bors/investor-oystein-stray-spetalen-satset-pa-nok-en-borsnykommer-har-aksjer-for-134-millioner-kroner/2-1-997538
nopetter
20.04.2021 kl 09:08 4397

Idag vil clearsteam Banking kjøpe seg opptil 3 plass på aksjonær listen de mangler bare ca 70k aksjer
Gork
20.04.2021 kl 13:43 4288

Investeringen i Bergen Carbon, inkludert opsjonen, har vel allerede passert 3 gangeren og det på mindre enn 6 mnd`er. Det er utrolig hvor treffsikker Sp er med sine investeringer (og salg). Q1 vet vi ble bra, men nå kan Q2 bli like bra? Fortsetter de slik kan overskudd pluss verdiøkning, samlet på årsbasis gi 3-4 kr pr aksje, helt sykt.
Redigert 20.04.2021 kl 13:44 Du må logge inn for å svare
nopetter
20.04.2021 kl 19:31 4163

Nå kommer den roboten til å dumpe kursen under kr 3. Nå bør ledelsen begynne med tilbake kjøpene for å snu denne dumpe roboten.

akkumuler på vei ned og selg på vei opp.
nopetter
21.04.2021 kl 13:43 3852

mens roboten får herje som den vil og sende kursen under 2,90 så er HRGI kandidat for å få ENOVA støtte for sitt barents blue prosjekt

https://newsweb.oslobors.no/message/530715
Redigert 21.04.2021 kl 14:22 Du må logge inn for å svare
nopetter
21.04.2021 kl 18:19 3752

Hammerfest, Finnmark: Euronext Growth-noterte Horisont Energi er i diskusjoner med Hammerfest om en ammoniakkfabrikk basert på gass kombinert med fangst og lagring av CO2, sammen med Equinor, Haldor Topsøe og Knutsen OAS Shipping.

https://e24.no/det-groenne-skiftet/i/qA4OMe/lo-og-nho-gaar-sammen-med-kraftaktoerer-vil-ha-storsatsing-paa-groent-hydrogen
Redigert 21.04.2021 kl 18:20 Du må logge inn for å svare
nopetter
23.04.2021 kl 18:03 3363

Horisont Energi and Knutsen Group enter CO2 transport agreement for Polaris project
SANDNES, NORWAY – April 23, 2021 – Horisont Energi and Knutsen Group have signed a contract to complete the design for transport of pressurized liquefied CO2 for direct offloading offshore, a key part of Horisont Energi’s Polaris carbon storage project off the coast of Northern Norway.

Horisont Energi is developing the Barents Blue project, the world’s first full-scale carbon neutral ammonia production plant. The facility will convert clean hydrogen into ammonia, an easily transported hydrogen carrier, which can be converted back to hydrogen at the destination or used directly in many applications. The plant will be located in Finnmark in Northern Norway.

“Carbon sequestration in the offshore carbon storage facility we have named “Polaris” is a key part of the Barents Blue project, and I am extremely pleased that the Knutsen Group brings its extensive experience onboard, joining other energy industry heavyweights supporting our project. This contract will bring Horisont Energi into a position to enter into firm agreements for CO2 transport in 2022.” said Bjørgulf Haukelidsæter Eidesen, CEO of Horisont Energi.

The contract is based on the Knutsen pressurized containment system, developed over the last 20 years, which also can handle liquified cargo such as CO2 pressurized at ambient temperature. The Knutsen Group, through Knutsen NYK Offshore Tankers AS, is a world-leading offshore loading operator, and a major contributor to the planned solution.

“We believe the scalable pressurized solution for CO2 transport and direct offshore discharging is the correct approach for future CO2 transport and storage projects and we are very pleased to be part of the exciting and innovative Polaris project,” said Per Lothe, inventor and project responsible for the Knutsen PCO2 technology in the Knutsen Group.

The Polaris project is expected to have a total carbon storage capacity in excess of 100 million tons, which is equivalent to twice Norway’s annual greenhouse gas emissions. Currently at the end of the feasibility phase and soon entering into the concept phase, an investment decision for the facility is expected towards the end of 2022.

About Horisont Energi
Horisont Energi (EURONEXT: HRGI) is a Norwegian carbon tech start-up focusing on carbon sequestration and production of carbon neutral hydrogen and ammonia. The company is developing production plants for these products ashore with the carbon sequestration infrastructure on the Norwegian continental shelf. The company is also commercialising carbon sequestration for the European market. horisontenergi.no

About Knutsen Group
Knutsen Group is a major shipping provider worldwide. The group will after delivery of the 14 new buildings presently in order, operate 33 Shuttle tankers, 2 Floating Storage Offshore units, 25 LNG carriers and 3 product carriers. The group has an innovative approach towards using and develop new technology to meet a more carbon neutral future. Knutsen Group (knutsenoas.com)

https://newsweb.oslobors.no/message/531025
Redigert 23.04.2021 kl 18:07 Du må logge inn for å svare
LPI
23.04.2021 kl 18:56 3307

Finnes det en funksjon på e24/fa/dn der man kan kjøpe positiv omtale for spesifikke aksjer man ønsker dobling eller tripping i, eller må man være fulltids finansskurk for å få tilgang til disse pakkene? spør for en venn
aud590
23.04.2021 kl 19:23 3281

Her ligger fremtiden. Med det mannskapet Simonsen har til rådighet nå, vil Saga Pure bli en fin aksje og sitte i fremover.
nopetter
26.04.2021 kl 10:24 2849

det er noen som driver og bøtter inn aksjer i BCS

De måtte pause aksjen utallige ganger helt til det nesten ikke var flere aksjer på selger siden, helt til slutt auksjonen inntraff. Og saga sitter med en eierskap på over 30% avkastningen til nå er nesten vanvittig på så kort tid 800-900 million!
Redigert 26.04.2021 kl 17:35 Du må logge inn for å svare
Gork
26.04.2021 kl 18:18 2655

SP har vel så langt nesten 200 mill i fortjeneste på den investeringen, klarer de en Everfuel i kvartalet? Q1 blir hyggelig lesning, Q2 kan bli en drøm.
L.Z.P
26.04.2021 kl 18:53 2597

Utrolig at de treffer så bra med investeringene sine... Er det noen som vet om det er noen planer om børsnotering av heimdal power og itc..... Og når er det saga må bruke opsjonsretten sin i fht bcs?? De har jo allerede dekket inn alle investeringer på bare bcs, og enda sitter de på mye cash... De har vel ca 700 mill bare på bok... Blir spennende å se hva de investerer i neste gang sammen med den nye ekspertisen på laget.
nopetter
27.04.2021 kl 09:06 2315

Der overtok Clearsteam 3 plassen på top 20 listen med 14 aksjers overvekt 😊
nopetter
28.04.2021 kl 09:14 2011

dette er jo helt vilt opp nye 23% hittil idag

Bergen Carbons elleville vekst blir å gi utslag her etterhvert når folk legger sammen 2+2.
nopetter
28.04.2021 kl 11:46 1863

Denne LOI avtalen med er ikke akkurat i små skala opplegg, dette blir en hundre millioners dollar kontrakt om de blir enige. Havnen i Antwerpen er den største integrerte energi- og kjemiske klyngen i Europa. Dette gjør det til det ideelle stedet å etablere et nytt samarbeid og finne innovative måter å kutte CO2-utslipp på der hver produksjonsenhet kan produsere omtrent 6,5 tonn CNF årlig av 30 tonn CO2 som blir tilkoplet direkte til kilden.

Dette samarbeidsprosjektet vil undersøke den tekniske og økonomiske gjennomførbarheten av å bygge CO2-infrastruktur.
Redigert 28.04.2021 kl 11:53 Du må logge inn for å svare
dagvogma
28.04.2021 kl 11:52 1869

Noen som har eksakt tall på hvor mange millioner Saga har tjent på investeringen i BCS så langt ?
nopetter
28.04.2021 kl 11:59 1845

hvis jeg ikke tar feil så innehar de 6752600 i BCS per tid hvis du ganger dette med dagens kurs så bikker man 241 millioner kr, de har også en kjøpsopsjon på 30 mill kr i avtalen med BCS jeg husker ikke til hvilken kurs om de i det hele tatt har oppgitt det

kjøps summen for disse aksjene ligger på ca 45 mill kr
Redigert 28.04.2021 kl 12:02 Du må logge inn for å svare