MPCC Bull 2021

Denne tråden er stengt for nye innlegg.
01.10.2021 kl 16:07
Kbkristi
MPCC 26.11.2020 kl 12:16 2180720

Da har jeg tatt for meg tallene til Mpcc. Det kommer jo flere og flere positive analyser her. Etter å ha gått igjennom hvert skip og sett på hvilke rater de får, har jeg dannet meg et bilde.
Paretos kursmål må være veldig kortsiktig. Oppnår selskapet rater mellom $11.000 for de minste og $16.000 for de største skipene, så går vi en meget lys framtid i møte.
For Q4-20 har jeg beholdt de samme rater som gjaldt i sept for okt og nov. Desember har jeg oppjustert til mellom $11.000 for de minste og $16.000 for de største.
Om noen sitter på mer eksakt info, så setter jeg stor pris på tilbakemelding.
Det vil gi et lite overskudd for Q4-20.
Q1-21 vil bli meget bra, hvor kanskje innseilt overskudd vil være rundt 10% av dagens aksjekurs.
Ser vi fram til Q3-21, så blir det enda bedre, og vil holde seg høyt, om de nå signerer kontrakter som varer 1-2 år.
Så min konklusjon blir at Dnb sitt bull senario:
aug-21 = NOK 11,50
nov-21 = NOK 16,40
Er høyst reell, og kanskje konservativt, om rater som rapporteres holder framover.
Min strategi blir akkumuler og gjøm på kistebunn de neste 9 måneder.
Vi er kun 5 uker unna Q1-21, og da begynner virkelig moroa :)

Mpc Q2-2021:
https://www.mpc-container.com/investors-and-media/financial-reports/mpc-container-ships-asa-reports-q2-and-six-month-2021-results/
Mpc H1-2021:
https://www.mpc-container.com/files/Public/17513/3399352/mpcc-h1-2021-financial-report.pdf

Her er en analyse fra vår regnearkekspert Helg11:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1a3YdATxno422KLYmlJAnTShft2cEaPunfYXI1AEQrTk/edit#gid=124036591
Teknisk analyse 13.4.21 fra Hammers:
https://www.tradingview.com/x/XlQNMdig/
Teknisk analyse fra Krosta 16.4.21:
https://s3.tradingview.com/snapshots/m/mdyELMDJ.png
Redigert 19.08.2021 kl 08:14 Du må logge inn for å svare

Jeg har tidligere nevnt firma som vurderer å flytte produksjon ut av Kina (til bl.a. Mexico, Vietnam og Thailand). Som på sikt vil flytte containere over fra de store rutene til Feeder ruter. Evt at nye havner blir kontaktpunter. Her er noen av problemene som oppstår når firma prøver å flytte fra Kina.

Korte trekk:
- Økte lønnskostnader i Kina
- Høye fraktpriser
- Lang/usikker leveringstid

Ønsker man å flytte produksjonen:
- Kinesiske firma hevder de eier produksjonsformer (moulds). Man får ikke ut egne maskiner.
- De registrerer amerikanske trademarks f.eks. i Mexico og blokkerer for at produksjon kan flyttes.

https://harrisbricken.com/chinalawblog/mexico-is-the-new-china/
VolumOpp
17.08.2021 kl 09:42 7006

Dei store aktørene øker og små aksjonærene selger. Dette vil bli meget bra for oss som holder og ser det fundamentale i aksjen, enkelt å greit. Sitter tryggere med eit dusin store enn 20.000 usikre små.
Redigert 17.08.2021 kl 10:01 Du må logge inn for å svare

Jepp, slik er det. Men man trenger ikke være rakettforsker for å skjønne potensialet til MPCC. Det holder lenge å være lesekyndig. Når man vet at flere småaksjonærer driver med å «gi bort» sine MOCC aksjer under dekke av å sikre verdiene sine, så er det msn begynner å lure på hvorfor dem i første omgang gikk inn i aksjemarkedet. For i dette tilfelle går de fribordet fra et fantastisk case alt for tidlig. Noe de nærmeste månedene vil vise.

Joda, jeg skjønner at dersom man gikk inn på kurser godt under kr 10,- så sitter man på en meget hyggelig gevinst. Men nå er vi i en situasjon der ratene formelig har skutt u været u juni og juli, der rederier med ledig tonnasje kan inngå kontrakter til eventyrlige rater, noe MOCC gjør. Men dette er inntekter vi uke vil få på Q2 regnskapet med i de kommende kvartalene. I tillegg vil vi i Q3 få vite mer om utbyttene som kommer utover fra 22.

At kursen surrer rundt på 26 for tiden tror jeg skyldes proffe aktørers innsats. Når disse må slippe opp så vil kursen gå betydelig opp fra dagens nivå.

Så hvorfor selger man seg ned/ut på dette nivået er mer enn jeg evner å fatte.
Pentad
17.08.2021 kl 10:31 6801

Det var også min tanke, Londonmannen. Det at vi går sidelengs skyldes proffe aktører.
jadden
17.08.2021 kl 10:35 6784

Danske Bank er ute med en synsing om shipping og muligheter for ratefall, dette gjennom sjefstrateg Winther. Han uttaler bl.a.:

Råvareaksjer kan falle

– For øvrig har markedet satset på høyere råvarepriser, men dette begynner å endre seg nå, tilføyer han.

– Jeg ville være forsiktig med å investere i selskaper som tjener betydelig på dagens høye råvarepriser.

Winther mistenker videre at shippingratene vil falle tilbake i de kommende månedene, samt at flaskehalser i forsyningskjeden gradvis forsvinner.

– De fleste selskaper vil tjene på dette, men aksjer knyttet til shipping og lignende kan bli rammet negativt, sier han.

Det kan hende det er noe i dette, men containerskipslutningene går nå for de fleste slutninger over to-tre år, følgelig er ikke dette noen stor risiko for MPCC. Men det kan bety en del for kursutviklingen, psykologien i markedet er ikke alltid fornuftsbasert.

Dersom vi får en snarlig ratedipp vil det påvirke slutningene som skal gjøres i rest 2H21 og 1H22. Dette vil først og fremst påvirke resultatene på sikt, det er allerede inngått avtaler som gir fortjeneste på 5,2 mrd som uansett er helt eventyrlig.

Hvis du leser det som er gjengitt fra artikkelen så refererer de porteføljeforvalterne som solgte seg ned til at de rebalanserte sin portefølje. For å forstå hva som ligger i dette må du forstå hvordan profesjonelle forvaltere opererer / etter hvilke prinsipper de opererer.

En porteføljeforvalter vil som regel ha styringsverktøy for å bestemme sin eksponering i de enkelte aktiva eller aktivaklasser i markedet. Med aktivaklasser mener jeg her f.eks enkeltaksjer/aksjefond, eiendom/eiendomsfond, obligasjoner osv. I styringsverktøyet vil det f.eks ligge kriterer om at aksjeandelen av forvalterens totalte forvaltede verdier skal ligge mellom f.eks 30-50%. Dersom aktivaklassen aksjer stiger mye, samtidig som eiendom og obligsjoner holder seg stabilt, kan aksjeandelen eksempelvis etter stigningen utgjøre 65% av total verdi av forvaltede aktiva. Da vil forvalteren selge aksjer og kjøpe andre aktivaklasser (f.eks eiendom) for å rebalansere sin forvaltningskapital iht sitt investeringsmandat.

Det samme vil gjelde for et aksjefond som har f.eks 30 ulike aksjer +/- i sitt mandat. Dersom den ene aksjen stiger mye og utgjør en uforholdsmessig andel av porteføljen (sett f.eks et mandat om at ingen aksjer kan utgjøre mer enn 10% av totalporteføljen) "tvinges" forvalteren til å selge deler av beholdning av aksjen som har steget mye og kjøpe flere av de andre selskapene i portreføljen) (eller nye selskaper/aksjer) for å holde seg til sitt mandat/retningslinje for fondet.

Så med andre ord er det som meldes fra forvalterne (at de rebalanserte) å anse som gode nyheter i den forstand at grunnen til at de har solgt er at de måtte/ville rebalansere. På den annen side ville de antagelig sagt dette uansett hvilke tanker de har om fremtiden (hold/selg), slik at uttalelsene nok ikke kan legges for mye vekt på.

Jeg håper dette var oppklarende ift ditt spørsmål.
VolumOpp
17.08.2021 kl 11:02 6766

Danaos går fine år i møte, som MPCC.
Skipene blir sluttet før dagens kontrakter går ut, som er eit stort styrketegn for shipping-selskapene.

"The charters will commence as existing charters expire between January and August of 2022, according to the company's announcement"

https://container-news.com/danaos-confirms-ten-new-vessel-charters-worth-over-us370-million/
Redigert 17.08.2021 kl 11:13 Du må logge inn for å svare
Argus
17.08.2021 kl 11:09 6755

Godt sagt, Londonmannen! Jeg er helt enig! Hvorfor melde seg inn i en organisasjon hvis man allerede er med i Den Norske Bandittforening.....

Ellers har jeg lyst til å dele noen tanker om hvordan jeg tror mange tenker om når man skal selge:

Det er nok helt korrekt observert av Ikaros200 at profesjonelle porteføljeforvaltere må selge seg ut i de aksjene som har nådd et bestemt nivå for å balansere den totale aksjeporteføljen.

Når det gjelder oss andre, undertegnede inkludert, har jeg registrert reaksjonene til andre i min nærhet når jeg forteller om MPCs utvikling: "Du må selge så det ikke går galt og du taper alt".

Det er gjennomgangsmelodien til de aller, aller fleste. Og det er en naturlig reaksjon fordi man har hørt og lest så mye om aksjetap.

I mange tilfelle er det greit og riktig å selge etter en viss gevinst, på samme måte som det er viktig å selge seg ut dersom aksjer utvikler negativ kurs når du har regnet med en positiv utvikling.

Men når det gjelder både MPC og Ernst, er vi i en ganske annen situasjon enn med aksjer flest.

Her kan vi forutse nogenlunde hva regnskapene ender opp med fordi rederiene inngår flest langsiktige kontrakter. Så når vi vet at 2022- og 2023-resultatet beregnes til å bli helt fantastisk, så er ikke det ønsketenkning, men ren, skjær matematikk som Helg11 og co. har regnet ut for oss! Takk og lov!

Psykologien vil nok virke inn for MPC og Ernst dersom ratene skulle falle eller markedet generelt skulle falle, men de to aksjene vil høyst sannsynlig holde seg rimelig stabile grunnet det ovennevnte. Og vil ta seg raskt inn i gjen. Men det krever tålmodighet og en god likviditet.
Redigert 17.08.2021 kl 11:12 Du må logge inn for å svare
Kaga
17.08.2021 kl 11:27 6750

Hadde vært kjekt om det kom lignende nyheter fra MPC, om nye slutninger/kontrakter lenge før de eksisterende gikk ut. Det kan fort skje, ser det stadig kommer tilsvarende nyheter nå, ettersom kampen om få tilgjengelig feederskip fremover tilspisser seg.

Dersom MPC også inngår nye slutninger flere måneder før dagens kontrakter går ut, så slipper de vel også informasjon om det håper jeg? (før ny kontrakt begynner å løpe)
Redigert 17.08.2021 kl 12:05 Du må logge inn for å svare
Lyr
17.08.2021 kl 11:44 6649

Det er jo en mulighet for at det ligger slike nyheter i Q2-rapporten.

Argus
Helt enig. Og jeg har opplevd det samme hva angår folk rundt meg som er ivrige på at jeg må ta gevinsten når den er der. Jeg unnskylder dem med at de dessverre ikke har satt seg inn i MPCC sin situasjon. Men det skulle man tro at småaksjonærene på FB og andre steder har gjort. Helg11 sitt forbilledlige regneark ligger jo åpent for alle og burde være rimelig enkelt å skjønne. Og dersom man har tilgang til disse dataene så burde man være bevisst de enorme inntektene som ligger inn i månedene og årene som kommer. Noen har benevne det en vegg av penger, og jeg tror ikke de bommer.

For en ting er solid inntjening på de langtidskontraktene som skipene nå sluttes på. Men ledelsen vil ganske sikkert også utnytte den enorme muligheten som ligger i markedet hva angår slutninger på 12 mnd og mindre. Vi kunne før helgen lese om problemer å få tak i tonnasje til langtidskontrakter fordi ledig tonnasje ble plukket opp og sluttet til skyhøye rater på korttidskontrakter. Tar jeg ikke mye feil er MPCC en av aktørene som opererer i det markedet. Vi får trolig mer info om dette ifm Q2 presentasjonen.

Aldri før har rederiene kunnet bygge fremtiden på en solid grunnmur av inntjening på langtidskontrakter med mesteparten av flåten og samtidig leke seg i et hav av penger i et marked med korttidskontrakter. Og om kort tid vil det formelig regne penger over aksjonærene i for av overskuddslikviditet. I denne situasjonen så velger enkelte å «sikre» gevinsten. Mon tro om de er klar over at de i realiteten vil gå glipp av tidenes utbyttefest, samt sannsynligvis en betydelig reprising? En situasjon som ligger åpenlys, dersom man er villig å se.
Bsci
17.08.2021 kl 12:15 6622

Kan heller ikke begripe hvorfor noen velger å selge nå og skulle gjerne vist hva andre aksjer, investeringene flyttes til.
Kan ikke skjønne hvilke andre aksjer, som skulle være tryggere og med samme potensialet som MPCC pr d.d.
Kbkristi bør kanskje endre headingen i hovedinnlegg til MPCC Bull 2022-2023 ? eller eventuelt: MPCC Pamplona Race
Det kunne være interessant om Teknisk analyse fra Hammers fra 13/4 i hovedinnlegg, ble oppdatert (i det som ligger, er neste motstand kr 32,60)
Videre ligger teknisk analyse fra Krosta 16/4- Her er vi gjennom taket i diagrammet for lengst.

Torsdag er jo omtrent som en helligdag å regne. Har ventet lenge på denne dag, så spørs om vi bør ta fri 2'nd dag😂
Redigert 17.08.2021 kl 12:20 Du må logge inn for å svare
toftos
17.08.2021 kl 12:39 6511

Trodde vi skulle få et lite fomo oppgang denne uken inn mot Q2, men der tok eg feil. Som flere andre har vært inne på, så lurer eg på hvorfor noen presser prisen ned og selger seg ut rett før Q2. Vi er ned 3kr fra toppen og 2,5kr fra forrige ukes topp. Får håpe det lønner seg å være tålmodig :)
VolumOpp
17.08.2021 kl 12:43 6541

100% enig. Har sjølv tjent store penger, men kommer ikkje til å selge ein aksje. Det beste venter. Om ein skulle få 10 kr i utbytte, berre for å ta eit tall, på ein aksje som står under 30 kr er jo det heilt unikt. Nei, folkens på dette forumet, ta livet heilt med ro, det fundamentale vinner. Og fortsett å komme med nyheter som angår MPCC, slik at me alle kan danne oss eit best mulig bildet over kva som foregår i markedet.
RSI: ser fin ut.
MACD: Positiv.
SMA 20 & 50: Positiv
SMA 100 & 200: Positiv.
Nedgang på lavt volum: Positivt.
MPCC: Har betalt for «reklame» for Q2 på torsdag: Positivt.
Markedet: All-time high: Positivt.
Kursen: Ligger under kursmål: Positivt.
Tilgjengelig tonnasje: Svært liten: Positivt.
Havner: Køene av skip øker: Positivt.
NAV: Økende: Positivt.
P/E: Handles lavt: Positivt.

Og det verste av alt, det som står over er fakta.

Om du er i tvil; selg. Så andre kan ta over dine aksjer.
Redigert 17.08.2021 kl 13:57 Du må logge inn for å svare
Teps
17.08.2021 kl 12:53 6519

Det er lite volum, så selgere holder på sine aksjer. Men det kan fort skje at forventningen til Q2 er for høy, så ikke bli overrasket om det kommet en dupp på torsdag ved åpning.
På litt lenger sikt, så er kursen avhengig av hvor lenge du forventer at prisene skal holde seg. Regnearket er basert på at prisene holder seg (22’ og utover), så hvis du har et annet syn er det fin tid å selge på.
Jeg regner med at vi ser 30 på fredag, men andre har andre meninger :)
Struts
17.08.2021 kl 13:09 6403

Det er kanskje verdt å merke seg at Sverre Morten Blix (Spiralen) har redusert sin beholdning en god del seneste tiden. Han er verdt å følge med på, syntes nå jeg da. Uten at det var noen betraktninger verken den ene eller andre vei, utenom nettopp det foran nevnte. Bare et par dager igjen nå, og som flere har vært inne på er vel "guiding" videre et moment. Skyer på horisonten ser jeg mest i form av politikere og deres iver etter å plassere skylden på noen andre enn sine egne logistikk-problemer. Fint lite vi kan gjøre med slikt, i alle fall ikke slik jeg ser det. Ditto med Coronaen (selv om akkurat DER gjøres det jo kontinuerlig en del). Men med huet nedgravd i sanden er jo horisonten noe begrenset fra mitt ståsted. Må innrømme det. Sitter for øvrig og humrer litt over en episode Ibsen var involvert i forbindelse med hans 70-årsjubileum 1898. Men det er noe heeeelt annet!

PS, Har til og med lært meg, eh, emojier. Som får meg til å føle meg som en 10-åring av en eller annen grunn. Og det var vel egentlig den beste perioden i mitt liv. Sukk. 😊
Redigert 17.08.2021 kl 13:11 Du må logge inn for å svare

Det er bedre at folk er mer avventende og edruelige (og at det blir en positiv overraskelse) enn at en har for store forventninger (og lett blir skuffet). Det er knapt volum i dag (sml med tidligere dager). Blir bra å få mer informasjon fra MPCC ift. fremtidisutsiktene/guidingen - og ikke minst tidspunktet for når en forventer at skipene som har kontrakt til 2022 inngår nye kontrakter. Vi leser om flere eksempler på skip som har inngått nye slutninger, selv om det er relativt lenge til dagens kontrakter utgår. Jeg har forstått at som følge av det eksepsjonelle gode markedet har praksisen for når en starter forhandlinger om nye kontrakter har endret seg - ved at dette påbegynnes og avtalene inngås på et tidligere tidspunkt enn før.
dato
17.08.2021 kl 13:55 6215

Det har vært skrevet mye den senere tid om hva man kan forvente av resultater fremover, og alt henger i mine øyne ikke på greip. Jeg så blant annet det ble sagt at det kunne forventes en 4x fra Q2 til Q3, og så en ny 4x fra Q3 til Q4. Da må jeg nok bare si at forventningene er skrudd vel høyt… :-) Det kan kanskje bli bortimot en 4x fra Q2 til Q3, men neste økning blir nok "bare" 30-40%, med mindre det gjøres ett par nye 6 sifrede slutninger som gir utslag i Q4. Da kan det bli over 40% økning også. Uansett er det store tall vi har i vente, fra og med Q3.

Noe som er verdt å merke seg for den som prøver å forutsi resultatet for i alle fall Q2 og Q3, er at omsetningen for Songa skipene i juni ikke er med i Q2. Regnskapsmessig kommer Songa skipene inn først fra 9.august. Det vil si at omsetning og resultat Q2 blir noe lavere enn vi har antatt, og Q3 blir ditto høyere.
Hva det får å si for reaksjonen på Q2 tallene vet jeg ikke, men det blir i alle fall rundt $4,4 mill mindre i omsetning og rundt $2,5 mill mindre på bunnlinjen enn jeg har antatt.

Jeg tror vi for Q2 får se EBITDA på +/- $32 mill, cashflow på +/- $18 mill, og en bunnlinje på +/- $13 mill. Er veldig spent på tallene på torsdag, ikke for å se hvor bra det blir, men hvor mye jeg bommer :-). Ellers blir det veldig spennende om noe har skjedd siden 9 august på slutningsfronten, og ikke minst hva de forventer fremover.
Redigert 17.08.2021 kl 14:03 Du må logge inn for å svare
Argus
17.08.2021 kl 14:05 6218


Bra med oppdatering om Blix. Han har såpass mange aksjer at det er naturlig å vekte seg noe ned underveis.

Og, Struts, kom igjen da med Ibsen-episoden! Nå har du holdt oss nok på pinebenken!!!
LPGfan
17.08.2021 kl 14:07 6225

Godt gjort at denne , basert på dagens omsetning i hvert fall, fortsatt går litt under radaren. Dvs at det er skremmende mange som plasserer sine investeringer utifra DNB sine analyser. Har det btw kommet noen estimater fra meglerhusene på Q2 ? Ikke at de har peiling, men det er dessverre deres konsensus som styrer kursen..:p

https://www.vhbs.de/index.php?id=28&L=1

Mens vi venter på Q2 tikker New Contex videre: +1,2%
VolumOpp
17.08.2021 kl 14:14 6298

Nye tall fra New ConTex. Ny oppgang for ratene, + 1,21% siden torsdag.

https://www.vhbs.de/index.php?id=28&L=1
Redigert 17.08.2021 kl 14:25 Du må logge inn for å svare
Struts
17.08.2021 kl 15:28 5936

Hurra! Sorry, men inspirert av Kbkristi, PSI og Mdci mfl, bestilte jeg også regnfrakk med MPCC-logo, og den har nå arrivert sammen med ny T-skjorte (XXL var en anelse for stor for meg, så fikk nå nummeret mindre) - helt konge! Og nå venter jeg også på regnet, kan riktignok gjerne drøye til 2. juledag med det, men altså - den funker!! De Work-wear gutta/jentene er jaggu effektive! Det må du hilse dem og si PSI - bestilte i går, ankom i dag!!

PS. Håper regnfrakk og logo tåler vann!
Redigert 17.08.2021 kl 15:50 Du må logge inn for å svare
Argus
17.08.2021 kl 15:32 5989


Ok, ikke glem å ta av deg regnefrakken før du legger deg, da....

Ok. Nå ber Mammut (klesmerke) om at skipene de frakter klær med med SKAL slow-steame for å redde verden. + 0 utslippskrav fra 2030... best å ikke kjøpe nye skip før man har full orientering på hva som er 0 utslippsskip da tydligvis hydrogen drevne skip har en vei å gå. Men er de villige til å betale høyere priser for frakt :)

https://splash247.com/mammut-sets-the-green-bar-high-for-carriers/
Kaga
17.08.2021 kl 16:28 5992

"Others are expected to follow suit" :-)

Gunstig.
Alby
17.08.2021 kl 16:34 6005


Fikk T. Skjorten i fødseldagsgave av min frue i dag. Den var blitt fin 🇳🇴🇳🇴
Struts
17.08.2021 kl 16:48 5920

Gratulerer med dagen! Men hva innebærer den noe kryptiske siste setningen? Om man tør spørre.

Bananskall, sorry (😊), og Kaga: Mammut skal redde verden, slowsteaming er MPCC's (og de fleste andre rederiers) våte drøm!
Redigert 17.08.2021 kl 16:57 Du må logge inn for å svare

😊 Du har blitt riktig så flink med emoji's, det er hyggelig at gamle strutser også kan lære nye triks.
La oss håpe at det ikke går med dette klesmerket som deres navnebror og at ballen ruller mot slowsteaming... Det er jeg 100% for... Så kan man begynne å lage drivstoff av bananskall og døde strutser nærmere 2030 - det er sikkert miljøvennlig.

Ratene viser definitivt vei ja - selv er jeg spent på torsdagen... Banner litt om den spretter opp og smiler litt om den faller med dertil akkumulering

NetromK
17.08.2021 kl 19:04 5346

Mogleg du får handle med rabatt i morgon pga. marknadsuro i USA i dag. Mykje som er ned "over there", deriblant container.

Vi får se- viktigste blir uansett guidingen videre- ikke tallene fra forrige kvartal

Så støy blir det uansett...og fete utbytter blir det uansett ;)

Enig med deg i den vurderingen. Q2 tallene vil uansett kun ha historisk verdi. Siden juni var ferdig, så har ratene fortsatt kraftig opp. Q3 vil bli betydelig bedre, men MPCC vil uansett ikke fyre på alle sylindre før i Q4. Og årsresultatet vil først bli av megaformat i 2022. Men i løpet av det året vil også utbyttene begynne å gjøre seg gjeldene.

Og som du helt riktig påpeker; det viktigste vi vil få på Q2 presentasjonen er en oppdatert guiding samt at vi kan håpe på litt oppdatert info rundt nye slutninger og eventuelt policy mhp balansen mellom langtidskontrakter og å melke markedet mhp ekstremt lukrative korttidskontrakter.
Hardly
17.08.2021 kl 19:42 5193

Gjelder ikke dette MPCC også?
Leser her inne at det ikke forventes noe økende overskudd før i Q3.
Vil vi få en aldrig så liten overraskelse på torsdag?


Rederiet Wallenius Wilhelmsen med kraftig resultatoppgang – nyter godt av rekordhøye fraktrater
Justert driftsresultat (ebitda) endte på 205 millioner dollar i andre kvartal 2021, opp 56 prosent fra samme kvartal i fjor.

I norske kroner ble driftsresultatet på 1,8 milliarder etter dagens vekslingskurs.

Driftsinntektene ble på 978 millioner dollar, opp fra 606 millioner dollar i samme kvartal i 2020.

Det fremgår av en melding fra selskapet onsdag kveld.

Selskapet skriver at det forventer at balansen mellom tilbud og etterspørsel vil forbli fordelaktig på mellomlang sikt grunnet den pågående shippingkrisen, som har sendt fraktrater i været.

Shippingkrise

Resultatoppgangen til rederiet kommer i kjølvannet av en global mangel på fraktkapasitet til havs.

Utbruddet av koronapandemien i fjor vinter førte umiddelbart til en nedgang i verdenshandelen. Dette snudde imidlertid raskt takket være økt etterspørsel etter elektronikk, sportsutstyr og leveranser av beskyttelsesutstyr til helsesektoren fra Kina.

Det har i perioder vært nesten umulig å sikre seg containere i Asia.

For første gang i historien koster det over 10.000 dollar å sende en standard 40 fot lang container fra Shanghai i Kina til Rotterdam i Nederland. Dette er blant de største og viktigste havnene i verden og en økning på 485 prosent på ett år, ifølge Drewry.
Redigert 17.08.2021 kl 19:47 Du må logge inn for å svare
Pentad
17.08.2021 kl 21:02 4806

Jeg sendte mail sist fredag med bestilling av t-skjorter og regnfrakk men har fremdeles ikke hørt noe tilbake. Har du 'inside connections', Struts? ;-)

Gratulerer med dagen, Alby, og hipp hurra til deg :-)