MPCC Bull 2021

Denne tråden er stengt for nye innlegg.
01.10.2021 kl 16:07
Kbkristi
MPCC 26.11.2020 kl 12:16 2048497

Da har jeg tatt for meg tallene til Mpcc. Det kommer jo flere og flere positive analyser her. Etter å ha gått igjennom hvert skip og sett på hvilke rater de får, har jeg dannet meg et bilde.
Paretos kursmål må være veldig kortsiktig. Oppnår selskapet rater mellom $11.000 for de minste og $16.000 for de største skipene, så går vi en meget lys framtid i møte.
For Q4-20 har jeg beholdt de samme rater som gjaldt i sept for okt og nov. Desember har jeg oppjustert til mellom $11.000 for de minste og $16.000 for de største.
Om noen sitter på mer eksakt info, så setter jeg stor pris på tilbakemelding.
Det vil gi et lite overskudd for Q4-20.
Q1-21 vil bli meget bra, hvor kanskje innseilt overskudd vil være rundt 10% av dagens aksjekurs.
Ser vi fram til Q3-21, så blir det enda bedre, og vil holde seg høyt, om de nå signerer kontrakter som varer 1-2 år.
Så min konklusjon blir at Dnb sitt bull senario:
aug-21 = NOK 11,50
nov-21 = NOK 16,40
Er høyst reell, og kanskje konservativt, om rater som rapporteres holder framover.
Min strategi blir akkumuler og gjøm på kistebunn de neste 9 måneder.
Vi er kun 5 uker unna Q1-21, og da begynner virkelig moroa :)

Mpc Q2-2021:
https://www.mpc-container.com/investors-and-media/financial-reports/mpc-container-ships-asa-reports-q2-and-six-month-2021-results/
Mpc H1-2021:
https://www.mpc-container.com/files/Public/17513/3399352/mpcc-h1-2021-financial-report.pdf

Her er en analyse fra vår regnearkekspert Helg11:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1a3YdATxno422KLYmlJAnTShft2cEaPunfYXI1AEQrTk/edit#gid=124036591
Teknisk analyse 13.4.21 fra Hammers:
https://www.tradingview.com/x/XlQNMdig/
Teknisk analyse fra Krosta 16.4.21:
https://s3.tradingview.com/snapshots/m/mdyELMDJ.png
Redigert 19.08.2021 kl 08:14 Du må logge inn for å svare

Jeg har holdt og vil holde meg unna bilkjøring i dag med andre ord. Søker midlertidig tilflukt på hemmelig sted inntil brevet er spredt ut over det vide nettet.

Godt å høre! Husk de kan spore deg via IP om du bruker nett fra WiFi... Og via triangulering dersom du bruker mobildata. Tryggeste er å benytte en proxy via Russland ;)

Betyr det at Cashflow er inkl Songa? Da må jeg beklage at jeg har vært uoppmerksom 🤷‍♂️ Da rimer arket med MPC sine estimat. Uansett langt over anytikerne sine tall.
dato
30.06.2021 kl 19:47 6694

Det ble lagt inn for bare noen timer siden :-). Enig i at analytikerne henger etter, og det er vel fordi de ikke vil forskuttere slutninger som ennå ikke er gjort. Teoretisk kan det jo bråsnu i morgen, selv om ALLE indikatorer sier noe annet…
velkjent
30.06.2021 kl 19:50 6789

PSI- Investor skrev Songaskipene ligger inne nå
Jeg ser at Songa-skipene ligger inne fra juni. Da dealen ble kjent mener jeg å huske at den skulle gjøres opp i august, og da er det vel rimeligst at skipene legges inn fra september. Et annet forhold er kost. Jeg ser at snittkost/skip og mnd. reduseres fra mai til juni med ca. $6k og vet ikke hvordan avskrivningene av Songaflåten er lagt inn, men vil tro at avskrivningene her vil være det dobbelte av de som fortas for MPC-flåten og at de totale kostnader går opp mer enn de som nå ligger inne i regnearket. Alternativet vil vel være at merprisen for skipene, som reflekterer rater/inntjening blir bokført som goodwill og avskrevet i tråd med redusert inntjening i fremtiden, altså mer spekulativt og neppe ønskelig fra et skattemessig synspunkt.
Keefer
30.06.2021 kl 20:25 6625

Apropos skatteforhold; er det noen som vet om MPCC har fremførbart underskudd i nevneverdig omfang? Hvordan kan dette evt. reflekteres i prognosene om det ikke allerede er tatt høyde for?
velkjent
30.06.2021 kl 20:33 6620

Du vil se av regnskapet pr. 31.3. 21 at det fremførbare underskuddet er på $ 104M. Følgelig blir det neppe mye skatt å betale for 2021.
dato
30.06.2021 kl 20:40 6635

Slik jeg oppfatter det er Songa skipene innlemmet i MPCC flåten fra 31.mai. Jeg mener note 2 på siden 12 i presentasjonen fra 22.juni støtter det. Det kan være jeg tar feil, og jeg vil derfor sjekke det opp. Når det gjelder avskrivning vil jeg, som nevnt tidligere i dag, se på det og justere for det. På grunn av høyere innkjøps pris enn for eksisterende flåte vil det, som du påpekte tidligere, bli relativt sett høyere summer på avskrivning for nyanskaffelsene enn resten. Jeg skal også få lagt inn økning i finanskostnader, som følge av det nye lånet.

https://finansavisen.no/leder/2021/06/30/7698165/the-winner-is

Stadig positiv omtale i FA.
«En dødstrøtt containerfrakt er blitt det hotteste av det hotte»

💥💥💥💥💥💥💥💥
Kbkristi
01.07.2021 kl 05:43 5623

Likte veldig godt det du skrev der Struts. Det er ikke farlig ikke å få fulgt med så godt på dagtid, Ligger i sluttspurt på noen prosjekter, mens alle våre skip har kurs for Klondyke :)
Q2 er unnagjort, og Q3 ser meget lovende ut. Vi får kanskje en flåteoppdatering nå i begynnelsen av juli?
Redigert 01.07.2021 kl 05:47 Du må logge inn for å svare
Struts
01.07.2021 kl 06:22 5636

Jo takk, vi kan godt få oss (nok en) positiv overraskelse i løpet av denne (vanligvis stille) sommermåneden. Mht flåteoppdatering tenker du på verdier da? Vel, har ikke konkret grunnlag for det ennå (bortsett fra de $ 2 mill opp for de største enhetene som nevnt tidligere i går), men den underliggende følelsen er at når tallmateriale først vil foreligge, så kan jeg ikke skjønne annet enn at det vil bli betydelig opp. Betydelig er riktignok et flytende begrep, men dersom det blir rundt $ 100 mill opp, så syntes jeg det faller under det. Uansett, regner med at det du faktsik hadde i tankene var vel en oppdatering fra Baack & Co? Det hadde vært fint!

Kort referat fra handler iht VPS-loggen pr dags dato (men da antagelig handler foretatt rundt tirsdag). Tall, særlig fra utenlandske banker, kan være misvisende.

Topp 50 reduserer med 1,541’ aksjer, og har med det 75.89% av aksjene. Disse tall (som de nedenfor) varierer noe fra når på dagen man innhenter dem.

På salgssiden: Spiralen Holding (S. Morten Blix, Herkules Private Equity Fund) minus 540’ (7,000’ totalt), The Bank of NY Mellon reduserer i to beholdninger med hhv. 490’ og 40’ (til resp. 2,035’ og 744’ totalt), Intec International (Ole Andre Hellem på Vinterbro, driver innen pumpeteknikk, eiendomsutleie mm.) ned 350’ (1,750’), Skihus AS (kontrollert av Torger Brække) minus 336’ (897’), Eng Invest (ved Rune Eng, eiendomsinvestor/utleier i Oslo) minus 300’ (1,434’), Clearstream Banking ned 65’ (4,004’), State Street Bank ned 64’ (7,909’) og Jan Heggelund (investor) ned 25’ (1,005’ totalt). Ellers ingen endringer.

På plussiden: Six Sis pluss 315’ (1,781’ totalt), Verdipapirfondet DNB SMB + 102’ (5,126’), LGT Bank + 70 (1,460’), Nordnet Livsforsikring opp 61 (4,764’), Avanza Bank pluss 50’ (1,497’) og Nordnet Bank + 46’ (3,137’ totalt). Ellers bare noen små endringer.
Pilegrim
01.07.2021 kl 07:06 5524

38 mill $ pr nybygd 2800 TEU skip. 2 stk.

https://splash247.com/euroseas-orders-feeder-boxship-pair-at-hyundai-mipo/
Redigert 01.07.2021 kl 07:07 Du må logge inn for å svare
Kbkristi
01.07.2021 kl 07:52 5388

Tenkte på Container Market & Operational Update som de ga oss i feb og april, hvor de kanskje kunne inkludere Songa-skipa.

Kjære Medredere, Juli brevet er “endelig” her..

For et eventyrlig Juni vi har hatt med omkring 59% stigning. Nå vil jeg trygt si at finansnorge har våknet opp til lyden av conteinerskip. Vi har gått fra 17kr til 28 iløpet av denne tiden. Det ble etterhvert et bra rally startet av oppkjøp av Songa og fine positive dryss fra Kaptein Constantin Baack. Mesterligt utført.

MPCC topper listen for mest nettokjøpte aksje på Shareville i juni og jeg tror dette fremdeles er begynnelsen på mange gode år som aksjonær i MPCC. De som har prøvd trade aksjen, har funnet ut(igjen) at man normalt må kjøpe på høyere kurs enn man solgte på. Det lønner seg å sitte med andre ord.

I Juni brevet fokuserte jeg på følgende saker:
• Konteinerfraktmarkedet koker (fremdeles)
• Lange kontrakter 2-3år er vanlig (hvis ikke lengre nå)
• Ikke mulig å avbryte inngått kontrakt
• 80% av inntekt i 2022 inngås i 2021

I Juli vil jeg se på verdiene i selskapet og supply/demand (Tall fra 30.6)
- La meg først anbefale dere å lese siste selskapsrapporten nøye

Skipsverdier 75 skip: Verdi ca NOK 11.4 mrd (Økende)
Børsverdi: 10.9 mrd (kurs 28)

Hvis dere ser på Side 10 i selskapsrapporten ser dere at det potensielt er mye oppside igjen i 2nd hand value på skipene. Jeg har vært overbevist i lengre tid at vi minimum skal besøke perioden vi så i 04-08. Og denne reisen kan vare like lenge. MPCC viser til at 2nd hand value beveger seg i etterkant av charterratene og at vi derfor vil få økning i skipsverdi på hele flåten fremover, dette er mer eller mindre garantert. Nåværende ligger vi på 24mill (I grafen) og forrige supersyklus lå vesselvalue på ATH 35mill opp mot time charter rate(24/35=68% oppside). Og her ser dere geni trekket (Songa) til vår kaptein CB i mitt regnestykke. Jeg opererer da med hele flåtens verdi.

Skipsverdier: 11.40 mrd + 68% = NOK 19.1 mrd om 2-3mnd?

Den potenstielle økningen av skipsverdiene ikke er tatt med i det store bildet og at dette kan være en god driver for kursen fremover.
Med supersyklus ratene som skipene sluttes på og en stor oppside i skipsverdier tviler jeg sterkt på at kursen stopper på 30. Jeg mener det kun er en midlertidig barrier som må forbigås slik som 10-20 og nå 30.

DEMAND/SUPPLY: INTRA REGIONAL (Skisse på høyre side, Side 14)
Her ser dere også grunnen til at 2020 var et dårlig år.
Grafen gir oss et estimat på hvordan 2022 kan utarte seg med en økning fra 6.0 i demand til 6.9. Dette er veldig viktig for oss å vite fordi det igjen vil vise til hva vi kan forvente av charter ratene MPCC vil inngå kontrakter på i 2022. Iflg. Estimatet kan vi forvente høye rater også i 2022. Høye rater = høye skipsverdier. Markedet slik vi følger det gjennom nyhetkanalene gjenspeiler også chartsene.

MPCC har en egen uansvarlig “privat regnskaps- og melgeravdeling” som oppdaterer ukentlig, hvis ikke daglig. Her er noen utdrag fra deres utregninger og syn på aksjen videre. (Tatt fra FA forum MPCC Bull 2021)

Avdelingens Kursmål: 47 (YE’22 P/E=7(lavt)) (Inkl. Songa skip og nye aksjer)

IKAROS skriver: (godt poeng)
Dersom MPCC sin omsetning fortsetter å være slik den har vært i det siste så er det gode sjanser for at aksjen vil bli inkludert i OBX-indeksen (dvs de 25 mest omsatte aksjene). Denne rulleres 2 ganger i året (juni og desember). Dersom selskapet kommer inn på denne indeksen vil det medføre et større kjøpspress i aksjen, ettersom diverse indeksfond og kanskje andre fond skal plassere seg i den for å være indekseksponert.

Mitt guesstimate for MPCC End YE’22 (P/E=7): >50
(Inkl. Skipsverdier 60%(+), Songa fleet(+), nye askjer(-) og nye kontrakter(+))

Jeg hører at en kjent trader Sven Egil Larsen(@Selaco) nå prøver shorte MPCC. Jeg følger med på podcasten han er med i og det hadde jo vært fantastisk om vi hadde skviset han ut til å ta et tap. Han kjenner ikke til det fundamentale i selskapet, det er sikkert. Han er nok ute av shorten før fredagstacoen.

Vi ligger nå i 28 og jeg håper på en lengre konsolidering og at vi lager støtte før videre oppgang. Hva dere velger å bruke denne informasjonen til er helt opp til dere og jeg tar intet ansvar for om dere selger med gevinst, tap eller står igjen på kaia og roper “Men den har gått alt for mye, den må jo ned!”

Personlig er jeg på HOLD lantg ut i 2022 og antagelig lenger(utbytter). Jeg må også påminne mine medredere om at markedet priser inn fremtidig inntjening før havnen er i sikte.

Bon Voyage!

Veldig bra!
Tenker litt på prosentvis økning. Du skriver at den steg fra 17, egentlig 17,20, til 28 i løpet av juni, det er ikke 59% men 62,8%
Nå vet jeg ikke om vi skal stige 62,8% i juli også, det høres jo nesten for drøyt ut, men i så fall havner vi på 45,58!

Hvis vi går litt bakover i tid, vi sto lenge på 5. Da var det 50% økning opp til 7,50, og det tok jo en del uker. 2,50 opp hørtes ikke så mye ut den gangen.
Nå er 50% av 28 som alle vet 14, og det høres mye ut med kursoppgang på 14 sikkert, men prosentvis er det altså ikke mer enn fra 5 til 7,50.
Og når vi har lagt neste 50% økning bak oss er vi på kurs 42 da. Så fremdeles et stykke igjen til PE- basert kursmål også etter det.
dato
01.07.2021 kl 09:05 5145

Flott juli brev, Jan Banan! Veldig bra at du viser til siste presentasjon, tipper det er mange som ikke leser den, og i alle fall ikke nøye. Man skal bruke litt tid for å få terminologi, samt forståelse for tall og grafer «under huden». Ang din henvisning til demand, det er snakk om en økning i differanse demand/supply på 6/6,9%. Demand i seg selv er forventet økt med hele 7,9% i år, og så redusert til 6,6% neste år. Siden det forventes negativ flåtevekst neste år (-0,3%) øker likevel differansen demand/supply med mer enn året før, noe som underbygger CB sin påstand om det er behov for nye skip.
Redigert 01.07.2021 kl 09:48 Du må logge inn for å svare
Hoasis
01.07.2021 kl 09:22 5090

DNB: Container shipping has benefited remarkably from the pandemic, but there are signs of normalisation nearing, and the hangover looks likely to be unpleasant and long-lasting. We have downgraded both Maersk and MPCC to SELL (HOLD).

Har ikke selv tilgang på DNB men hvis dette stemmer viser det hvor lite de faktisk har satt seg inn i MPCC

Ja men det kommer sikkert som sist til å påvirke kursen uansett, de har jo markedsmakt.
Pussig at de er de eneste som ser normalisering nærme seg. Kunne jo vært morsomt å vite hvor de finner slikt når ingen andre ser det.
Og i følge Struts kjøpte de jo selv MPCC tidligere denne uken til ett av sine fond.
Men det var vel bare for å påføre brysomme kunder tap?
Kan skape kjøpsmuligheter dette!
Redigert 01.07.2021 kl 09:27 Du må logge inn for å svare
Veim
01.07.2021 kl 09:28 5178

Ouch ordet hangover nevnes, særdeles kraftig kost dette her. Bør vel gå gå i pluss på grønn børs for å vise finger til dnb

For min del så er dette borderline kriminelt -for de sier jo indirekte at guiding fra CEO ikke stemmer -at han bevisst forleder markedet...

Men ja - jeg tror også at dette nok en gang vil påvirke negativt en liten stund... Samtidig som disse slaskene laster hva de makter og kan under påskudd av at de er "to forskjellige forretningsenheter"

...Men så er jo slikt fullt ut lovlig i potetlandet Norge, der man heller tar bøter på 400 millioner kroner i selskaper der staten er storeier...Fremfor å rydde sin sti og opptre redelig


P.S: euroseas har nå bestilt to skip på 2800 TEU som leveres tidlig i 2023... Hbor dumme er ikke de -nå som DNB sier at markedet stagnerer?

Redigert 01.07.2021 kl 09:40 Du må logge inn for å svare
centrino
01.07.2021 kl 09:40 5056

Ser vel heller positivt på det at dem må øke fra 16,70 til 23,- og så anbefale selg.

Nei, beklager... Dette er ikke mulig å se positivt på - de forleder jo deler av markedet og unnskylder seg med selvfølgeligheter

Men selvfølgelig -driver de en forretningsmodell der verdien av ugjerningen overstiger summen av konsekvensen dersom de blir "tatt"...så skjønner jeg jo godt at de holder på slik

Ja sant det, lang og tung hangover, er de redde for hva som skjer etter ca 2027 eller?
Nå kan jo dette være plantet av noen, jeg har ikke dnb- analyser så får ikke sjekket.
Men hvis dette kommer i Finansavisen så blir det sikkert mulig å kjøpe et godt stykke lenger ned.
Jeg selger ikke uansett, tør ikke bli stående utenfor. Er helt sikker på at dnb tar feil, og tenker at egentlig burde de anmeldes for de vet nok bedre selv også siden de kjøper.
VolumOpp
01.07.2021 kl 09:59 4916

Alle, sjå på det fundamentale. Slapp av. Det ligger inne tre kursmål på 30 & 31 kroner og markedet og ratene er sterkere enn nokon gang. EPS for dei kommande åra er heilt rå og utbytter vil komme. Registerer også at det er kommet til ca. 2000 nye aksjonærer hos Nordnet, berre dei siste 14 dagene. Kanskje ein heller burde sjå dagen i dag som ein god mulighet. Ha ein fortsatt fin dag. Hold stø kurs!
Redigert 01.07.2021 kl 10:10 Du må logge inn for å svare
Saxen86
01.07.2021 kl 10:10 4793

Fra DNB:

"MPCC: DNB MARKETS NEDGRADERER TIL SALG, OPPJUSTERER KURSMÅL TIL 23
Oslo (TDN Direkt): DNB Markets nedgraderer deres anbefaling på MPC Container Ships til salg fra tidligere hold, samtidig som kursmålet oppjusteres til 23 fra tidligere 16,7 kroner pr aksje.

Det fremgår av en analyse fra meglerhuset torsdag.

DNB Markets skriver at ifølge MPCC og på linje med meglerhusets estimater har selskapet sluttet mer enn 40 prosent av deres tilgjengelige dager i 2022, som justert for estimert inkrementell kontraktsdekning oversettes til en estimert ebitda for 2022 på 304 millioner dollar som stort sett er på linje med konsensus.

Videre skriver DNB Markets at dersom opphopninger fortsetter estimerer de at gjeldende TCE-rater tilsvarer en ebitda på over 400 millioner dollar for 2022 og mer enn 500 millioner dollar for 2023.

"Imidlertid nedgraderer vi til salg, og løfter kursmålet til 23 kroner ettersom vi ser en topp nærme seg", skriver DNB Markets.

Martin Brennmoen martin.brennmoen@tdndirekt.com

Infront TDN Direkt"
Struts
01.07.2021 kl 10:15 4744

Takk for brev! Kan ikke minnes å ha sett det forrige, men jeg følger nok ikke godt med. Uansett, og sannsynlig dumt spørsmål: Ser MPCCs egen avdelings kursmål er 47, og ditt > 50, begge for YE 22. Er det pga at det er så sent som slutten av 2022 du da skriver HOLD langt ute i 2022?

Ser ellers Hoasis melding om DNBs anbefaling. DNB har vel for alle praktiske formål vist at de er komplett udugelig mht shipping- (og sikkert andre) analyser. I tillegg har de prestert det kunststykke å tape TO rettsaker i HØYESTERETT mot sine egne kunder, begge massesøksmål fra privatkunder som rett og slett ble bedratt. DET er sterk kost. Er vel bare Staten som er mer inkompetent. Hvilket minner meg på hvem største (?) aksjonær i DNB er.
Redigert 01.07.2021 kl 10:17 Du må logge inn for å svare

Mens en proff analytiker som kan dette sier:

...Covid has been the biggest boost ever for container ships, with a supercycle which is set to continue,’ an analyst says...

https://www.wsj.com/articles/tight-capacity-on-shipping-lines-brings-record-rates-delays-11625058004


Nei, finner det merkelig at DNB får holde på slik ... Og de laster nå som sist, bare vent og se
Redigert 01.07.2021 kl 10:17 Du må logge inn for å svare
Veim
01.07.2021 kl 10:17 4721

Jo men hvor kjøpe? Frykter ned 5 prosent i dag. Får vel justere frykten til over 5 😂
Redigert 01.07.2021 kl 10:20 Du må logge inn for å svare

Ja største eier med 34% og i tillegg Folketrygdfondet med 6%.
Jeg skjønner ikke hvordan staten kan leve med å eie en bedrift som svindler kundene sine.
Hvem er det som ønsker at det skal være sånn?
dato
01.07.2021 kl 10:22 4648

Jeg har tatt en titt på DNB sine bevegelser på topp 50. De er pr i dag inne gjennom to verdipapirfond, henholdsvis VERDIPAPIRFONDET DNB NORGE INDEKS og VERDIPAPIRFONDET DNB SMB. Med den første har de figurert på listen i alle fall tilbake til mars måned, og har ligget på 1,2 - 1,6 mill aksjer siden det.
Det andre fondet dukket ikke opp på topp 50 før 22 juni ( hva annet skjedde den dagen tro..., hmmm!?), og fyker da rett inn på 26.plass med ca 1,912 mill aksjer.
Dagen etter øker de kraftig, til 3,276 mill aksjer. Siden det har DNB SMB fondet kjøpt seg opp ytterligere og ligger pr dagens liste altså på 12.plass med 5,126 mill aksjer, og er dermed det (norske) fondet med flest aksjer i MPCC.


Veim
01.07.2021 kl 10:24 4640

Men må vel være ærlig å si aksjen virker svak som reagerer så kraftig på en slik analyse. Kan ikke huske å ha sett så store utslag hos andre.

Tja det er vel mer at folk vet at dnb's analyser virker på denne måten på markedet og da kan man like godt utnytte det.
Se på innlegget fra dato, det blir spennende å følge med på om de øker betydelig videre selv!
komfa
01.07.2021 kl 10:32 4464

Plukka lett flere på 25.55. Jul kom tidlig i år🤑

DNB vet godt at det nå sitter 70 prosent Facebooktradere i aksjen

DNB, som det pekes på over... Blir større og større eier i selskapet

DNB skremmer små truseskvettere og trigger stop-loss som det passer dem... Fordi de langsiktig ser at dette selskapet er unikt plassert for vekst

Selv sitter jeg long - og håper virkelig at mange småfisk ryker ut i dag - og deretter holder seg langt unna aksjen... Vi andre får scrolle opp, se på Excel arket... og trøste oss med at her er det vi som har rett i det lange løp


Lykke til, alle sammen
Redigert 01.07.2021 kl 10:37 Du må logge inn for å svare
dato
01.07.2021 kl 10:37 4342

Det kan du si, men da skal vi huske at det nok er mange småsparere som har kastet seg på i det siste, og som enten ryker på en SL (om de bruker det) eller bare blir redde og trykker på salgsknappen. Det er dog en ganske så høy omsetning på fallet. Skal bli spennende å se på mandagens topp 50 om DNB SMB har økt ytterlige...