Strong. En utbomba aksje med overskudd og utbytte. nr. 7 2018


Handel, enten det foregår på nett eller i butikken, er en del av framtiden.
Likeså kontanthåndtering.
Aksjeprisen i Strong gir deg nå godt over renter i lånte penger i bank. Med antagelser om dobling av aksje-prisen det nærmeste året.
Og antagelig er selskapet sikrere en banken, i en urolig verden.
Ikke luftige bioaksjer, men godt fundert arbeid og markedsøkning i en bransje alle bruker w.w.
En trygg investering man kan låne penger for å kjøpe!
Hvor ofte er det tilfelle?
Med godt etablert salgsapparat i mesteparten av verden, med mange egenproduserte løsninger og produkter.
Hjemmeside:
https://www.strongpoint.no/

Nærmeste Q, med ny leder, vil vise retning.

Forrige tråd:
https://forum.hegnar.no/thread/11289/view
Redigert 16.10.2018 kl 13:38 Du må logge inn for å svare
tunktee
03.10.2018 kl 22:40 2827

Takk for lenker og info folkens!

Tenkte å se litt på hvor stor avstand vi har til en bedring i kursen.

De siste årene har vi brukt mye penger på geografisk ekspansjon. Samtidig bruker vi fremdeles mye på R&D (research and development), var vell rundt 50 mill første 3 kvataler i fjor. Har ikkje brukt tid på å finne nyere tall nå.

Vi omsetter for rundt 1 mrd per året, og vi tjener penger.
Marginene er svært gode og stigende i forhold til materialkostnader.
En resultatgrad på 6% etter skatt er ikke en usansynlig utopi.

Et slikt scenario vil altså gi 60 mill i nettoresultat, og et resultat per aksje på kroner 1,35
En P/E på 12 gir en kurs på 16,22

For å visjonere litt mere så sier jeg at vi igjen får en positiv utvikling der omsetningen stiger, og at neste år viser en fasit på 1,2 mrd (samtidig som resultatgraden har blitt bedre og er på 6%)
Da er en P/E på 15 ikke usannsynlig.

Det gir altså et nettoresultat på kr 72 mill, et resultat per aksje på kr 1,62 og en kurs på kr 24,34.

Noen som syns jeg er urealistisk og hauser for mye?

Edit: For å gjøre det klart; Jeg mener ikke at vi kan klare 6% resultatgrad for 2018. I beste fall kan vi klare det for Q4. (Eller i enda bedre fall, også for Q3)
Redigert 03.10.2018 kl 23:00 Du må logge inn for å svare

Ja vi vi hauser sikkert for mye de fleste av oss alle her, men jeg vet jeg ikke har helt feil.

SP plukker nå omtrent alle hindre for å lykkes. NEC om, det blir en skikkelig avtale. Limk litt opp på tråden. Tenk bare der, man irriterrer seg for å vente på veldig, veldig lenge, en som sjjekker som bekrefter at man er gammel nok. Har jeg slikt om veldig sjelden går jeg i kassa.
.Smil og ok! du er gammel nok til å kjøpe en øl, snus eller hva annet som er aldersbestemt.
Sukk jeg solgte Tomra på rundt 50 der de var i en ørkenvandring for noen år siden. Jeg grøsser over hva jeg hadde hatt av aksjer i STRONG om jeg var blitt der og solgt i dag og kjøpt. Tomra, er de ikke interessert i SP? Og eventuelt, hva kan prisen være ved et oppkjøp?

Forrige ukes endringer på topp 50.
Litt på hæla denne uka pga. stort arbeidspress for tiden, men her kommer'n:

Fana elektrikeren AS kjøpte 10 000 aksjer
Verdadero AS kjøpte 6 000
Swedbank AS kjøpte 5 000
MSIP Equity kjøpte 4 538
Rune Jacob Kongsrud kjøpte 4 338
J.P.Morgan Sec. PLC kjøpte 2 465
Per Einar Ugelstad kjøpte 1 100
Nordnet Bank AB kjøpte 20
Gunnar Gammelsrød klinte til, og tok 1 aksje!

På salgssiden fikk vi følgende:

Daniel Bjørnstad solgte 13 000 aksjer
Nordnet Livsforsikring AS solgte 964
Avanza Bank AB solgte 331
Under posten " øvrige investorer" var det et samlet salg på 218 043

Forøvrig har posten til Nistadgruppen blitt tilbakeført til Nistadgruppen AS igjen, fra Holding AS

Alt i alt små endringer denne uken.

Takk Elektrikeren
Jeg har vel sagt det før og jeg sier det igjen
TAKK
Du gjør en kjempejobb med å holde oss oppdatert !
04.10.2018 kl 09:04 2614

T: takk for dine tanker. Man kan jo begynne å lure på om man er helt ute å kjøre når man har en fremtidstro som du og jeg og så ser vi kursen som bare går ned. Jeg har sagt det mange ganger, det skal ikke mye omsetningsøkning til før det slår skikkelig på marginen og at vi får en real cash cow. Når det gjelder hvem som selger under "andre", det kan vel ikke være noe annet enn et diskresjonært mandat? Det selges på samme måten, dag ut og dag inn. Jeg møtte han forvalteren ved en anledning. Han var lunken da og iskald nå tydeligvis. Om det er samme da? Kan jo godt være flere dirskresjonære mandat?
Marginbilde de senere årene, legg merke til 2016:
2010 6%
2011 9%
2012 7%
2013 8%
2014 7%
2015 8%
2016 10%
2017 5%
1-2018 6%

Følgende spørsmål er samlet opp og ønskes besvart på Q:
Partneravtale med NEC i Asia. Hva går dette i?
KL/Singapore: Status og videre planer. Noen milestones?
USA/Canada: Noen aktivitet eller planer? I tilfelle ikke; Hvorfor?
Tilbakekjøp av aksjer: Hvorfor ikke benytte anledingen på disse nivåene også med tanke på oppkjøp?
Samarbeid SP/Pricer. Er det noe diskusjoner om utvidet samarbeide?
Vurderes det konkret per i dag andre selskaper for oppkjøp/ fusjon?
Hva er logikken bak å ikke ha en overordnet CSO/CMO?
Hvilke planer er det for videre salg og markedsføringen og status på dialogen med de store supermarkedkjedene i Europa?
Status C&C piloter og om kundeopplevelsene fra de eksisterende C&C installasjonene.
Utsiktene til eksisterende og nye SQS markeder.
Redigert 04.10.2018 kl 09:20 Du må logge inn for å svare

Collin
Jeg etterlyser svar fra styret om hvorfor de ikke kjøper aksjer.
Har dem ikke tro på bedriften de sitter i styret eller føler eierskap til den jobben de utøver , så bør de byttes ut etter min mening
04.10.2018 kl 09:50 2533

Viking: svært enig og dette skal addresseres. Jeg håper nye styreleder kommer på neste Q.
sulzrox
04.10.2018 kl 10:07 2509

Tilbake kjøp av aksjer. Er det kun styre som kan bestemme?
Har det noe for-seg å sende mail til styre om ønske at dei kjøpertilbake aksjer?

Styre kunne godt bestemt seg for å kjøpe tilbake eks 5 % av aksjene.
bernes
04.10.2018 kl 10:18 2495

Har sent mail for ikke lenge siden om hvorfor ikke kjøpe tilbake aksjer.
Fikk svar at det vurderes kontinuerlig...
04.10.2018 kl 11:45 2434

"Tilbakekjøp av aksjer. Er det kun styre som kan bestemme?".
Det gis en fullmakt av generalforsamlingen hvert år samtidig med at det gis fullmakt til emisjon innenfor en ramme. I Strong møtes styre og administrasjon utover styremøtene og gjennomgår mulige oppkjøp/salg av virksomhet. Dette i sum vil avgjøre om det kjøpes egne aksjer som skal brukes til dette formål. Slik situasjonen er nå, så er det vel bedre å anvende pengene til salg og markedsføring og ikke binde arbeidskapital opp i egne aksjer? Tidligere år har Strong kjøpt aksjer som deretter har blitt slettet for å forsøke å vise verdien til selskapet og samtidig få ut aksjonærer som ikke ville være med. Det var en god del den gangen også. Etterpå gikk kursen i 60-ett eller annet (med færre aksjer riktignok).
sulzrox
04.10.2018 kl 11:59 2409

#Slik situasjonen er nå, så er det vel bedre å anvende pengene til salg og markedsføring og ikke binde arbeidskapital opp i egne aksjer? #
Ja eg stoler på ledelsen i Strongpoint. (ellers hadde eg solgt meg ut)
Men eg lure på slik aksjekursen er om det hadde vært bedre med tilbake kjøp og ikkje bruke alt på utbytte.

Slik eg ser det vil tilbake kjøp været eit klar signal til marked. (Om at markedprisen på Strong er for lavt)

Collin:
Jeg vil gjerne vite hvordan de planlegger fremtiden. Så mitt spørsmål er:
Hvilken omsetning ser dere for dere 5 år frem i tid, og hvordan skal dere komme dit?
Altså åra går jo sikkert av seg selv da, men de må ha en plan for hvordan oppnå veksten.
tunktee
04.10.2018 kl 19:53 2183

En ny observasjon fra gammel info fra meg, siden jeg ikke er en racer på å finne ny info;

Til tross for kjøpet av CUB har vi faktisk færre ansatte nå enn for et år siden:

Ansatte 2. kv 2018 1. kv 2018 4. kv 2017 3. kv 2017 2. kv 2017
per slutt 564 567 580 573 573
snitt 566 574 577 573 573

Håper dette går an å lese på diverse enheter.
Som dere ser så har antall ansatte falt med 9 stykk fra 2. kvartal 2017 til samme kvartal 2018.
Det kan se ut som kjøp av CUB medførte en økning av antall ansatte med 10-15 personer, avhengig av hvor mange som gikk ut i andre avdelinger i samme periode.
Reduksjonen eksklusiv CUB er derfor +/- 20 personer.

Jeg vil anta at mye av reduksjonen av arbeidsstokken i stor grad er fra høykostlandene Norge og Sverige, grunnet mettingen av markedet.
Regner uansett med at saken medfører reduserte kostnader uavhengig av geografiske forhold.

I utgangspunktet bør 3. kvartal kun inneholde ekstra lønn for adm.dir. i Juli. Altså én måned. (Lønn til både JW og JT)
Til motsetning hadde hele 2. kvartal ekstra lønnskostnader i den forbindelse.

Ha en fortryllende aften og en berusende helg når så langt kommer! ;)
04.10.2018 kl 20:23 2155

T: og lavere F&U i Q3. Solid avsetning i Q2. Jokeren fra et godkjent til et suverent kvartal er de 960 SQS til Sberbank.
tunktee
04.10.2018 kl 20:46 2127

Hei Collin! Er F&U, forskning og utvikling/Samme som R&D?
Vet vi det?
tunktee
04.10.2018 kl 21:02 2100

Kommer med en klarering.
Jeg mener ikke at lønnskostnadene totalt sett vil bli lavere enn 3. kvartal i fjor.
Der er tre faktorer som motvirker det.
1. Lønnsøkning.
2. Trolig høyere lønn innenfor teknologi/IT kontra salg. (Ergo, ansatte i CUB har høye lønninger enn den avgåtte arbeidsstokken.)
3. Høyere lederlønninger.
tunktee
04.10.2018 kl 21:07 2093

Litt i siget, så kommer med kvartalets første spådom. Bare til å hive seg på her!

Omsetning 222 mill
Varekost 107 m
Lønn og sos 68 m
ADK 29 m
EBITDA 18 mill
04.10.2018 kl 21:30 2088

T: ja, det vet vi så godt som sikkert.
Nå kom det dessverre noe i veien så kommer ikke på Q denne gangen. Håper noen tar ordet og setter dagsorden. Nok prat, resultater, planer og tilhørende suksess og ikke minst: innsidekjøp.
tunktee
04.10.2018 kl 21:37 2085

Synd Collin, det var jo du som skulle stille alle de gode spørsmålene!? ;)
Jeg stiller sannsynligvis heller ikke.
For mye greier her nå, så orker ikke planlegge en reise over fjellet.
Hodet går i høygir...
tunktee
04.10.2018 kl 21:45 3901

Du, tjommi! Vet du tåler litt kritikk så sier at jeg syns det er litt tynt å forklare noe med at "det vet vi så godt som sikkert"

….!???
05.10.2018 kl 00:19 3832

T: håper vi treffes, om ikke på Q, så etter.

Edit: leste nettopp at du ikke kommer. Synd. De fleste spørsmålene på tråden her blir uansett besvart. Det er jeg forsikret om.

Oppgraderingsprosjekter avsluttet i Q2 T. Derfor lavere FoU eller R&D i Q3.
Redigert 05.10.2018 kl 08:14 Du må logge inn for å svare

Svar fra Roine på Norvikings leggspark til Strong-Klanen vedr NEC samarbeidet på twitter :

https://twitter.com/RoineG/status/1047960312568147969

Roine Gabrielsson

The partnership with NEC has been ongoing since 2017. We are currently exploring a number of areas to collaborate in. The Select & Collect with facial recognition from NEC is a "proof of concept". We typically don't announce partnership activities like these.

Okay ? sier nå jeg da undrende
Siden 2017 og vi vet ingenting før vi finner det på linkedin !
Makan til kommunikasjon med investormarkedet !!
Redigert 05.10.2018 kl 09:09 Du må logge inn for å svare
LeifH
05.10.2018 kl 10:28 3660

Nå kommer snart 7.50 tallet. Godt å selge litt, for så å kjøpe lengre nede. :D
HitIT
05.10.2018 kl 10:42 3658

Neppe, kun 2 uker til tall og bra med kjøpere her nede.
bernes
05.10.2018 kl 10:46 3648

Stenger av for idag og åpner opp søndag kveld..
Helgen skal ikke bli ødelagt av SP.
Skal ikke under 8! Ingen grunn til å komme ned på 2014 nivå...
NOK er NOK.
05.10.2018 kl 11:04 3635

Leif: hvorfor selge på det som er et støttenivå? Du får ut skattefradrag og det er jo verdt noe, men så nære Q?
LeifH
05.10.2018 kl 11:10 3627

Jeg trur ikke det blir så meget bra tall, men informasjonen trur jeg blir bra. Men nå er vi i vinden nedover, så da kan man jo tjene litt på det. De fleste er ikke villig til å gi mer enn 8.32, så ikke lang vei til 7.5kr. :) Jo lavere inngang, jo bedre :)
HitIT
05.10.2018 kl 11:14 3623

tja, er vel bedre om kursen stiger noen kroner enn å håpe på ytterligere fall..
HitIT
05.10.2018 kl 11:25 3610

An interview with StrongPoint's new CEO Jacob Tveraabak
https://www.youtube.com/watch?v=ZOQabn2jVZ8
LeifH
05.10.2018 kl 12:15 3572

Som sagt, jeg har troen på strong langsiktig. Men nå vil man jo tjene på nedgangen. Trur ikke det kommer noe ordre nå uansett, og kommer det skal sikkert flere ut. :)

Selv om han ikke "rakk" å kle seg som en CEO til dette "intervjuet" får vi håpe han rekker det til Q3.
Ellers tenker jeg at dette må være noe interne julebord greier.
HitIT
05.10.2018 kl 12:28 3567

Ja, ikke akkurat superspennende.
05.10.2018 kl 13:29 3515

Dress og slips sender signaler og skaper avstand. Nettopp denne skjorta viser at han er en av gutta. Jeg går kun i dress i bryllup og begravelse og kanskje om jeg får besøk fra Nederland.

Lagt ut i dag? Og bare vist 125 ganger.
Det gikk jo på personen, ikke på jobben eller selskapet.
Kanskje ment for ansatte som lurer på hvem sjefen er?
HitIT
05.10.2018 kl 20:31 3269

hehe, tror dem snart tar hintet.
Men jacob er nok for opptatt med å ta imot priser til å svare i dag:
https://twitter.com/PricerAB/status/1048237770169307137
05.10.2018 kl 20:46 3255

Håper alt står bra til og spesielt med vår venn i Bergen. God helg folkens.
Ja, HitIT som i fjor.
tunktee
05.10.2018 kl 22:46 3190

Håper også at vi treffes snart Collin!
Kanskje vi får satse på 4. kvartals presentasjonen da :) Foresten noen som vet om datoen er satt?
Gi en lyd hvis du plutselig er i Bergen.
Vi er vel flere som bor mellom de syv fjell så vidt jeg har skjønt, men håper at jeg er en av dem som er «vår venn i Bergen» :)

God helg Strongere!