🧩GREENSTAT🧩


Making green happen
Greenstat er et energiselskap som utvikler og investerer i prosjekter og selskaper som bidrar til utslippskutt og grønn verdiskapning.
https://greenstat.no/

Redigert 08.01.2022 kl 08:50 Du må logge inn for å svare
Bluewave
09.03.2021 kl 01:27 6513

Fikk mail fra Greenstat om allokering av aksjer etter reperasjonsemisjonen, hvor det bl.a. står:

"Liste med allokering av aksjer ligger tilgjengelig på følgende nettside.

Allokering av aksjer har blitt gjort etter følgende kriterier:
- Antall eide aksjer før emisjonen
- Kvinnelige investorer (På kvinnedagen 8.mars har Greenstat valgt å gi alle private kvinnelige aksjonærer full allokering. Dette gjaldt ca 10% av aksjene)
- Antall aksjer tegnet i emisjonen

Aksjonærer som ikke har fått full allokering i emisjonen vil bli prioritert i neste emisjon."

Er det tillatt å forfordele aksjonærer basert på kjønn? Eller er det bare en dårlig spøk siden det var 8. mars? Om ikke så bryter de vel aksjonærloven, eller...?
Redigert 09.03.2021 kl 01:29 Du må logge inn for å svare
rosgun
09.03.2021 kl 02:24 6491

Samma det, bare å kjøre på.... skal ikke kjimse av kvinnedagen.... synes det var kult jeg og signaliserer "folkeaksjen"... Damer er i veldig fåtall og gjaldt kun noen svært få aksjer, mer gimmick.... :):)

Dette var jo heller et signal på at det blir måneferdx5 ila 2021.....Minst en emisjon til før børs i Q3.....tipper den blir på 8,5..... deretter muligens en til på kr 11,5 og så på børs 5. juli 2021 med emisjonskurs på kr 22.... Tipper grønne aksjer er "tilbake" og Greenstat får en verdifastsettelse fra kr 260 mill i dag(kurs 5,5) til en rask "gang" på børs første ukene til 8 mrd.... og kurs 180...... Målet er å nå verdi på 100 mrd( dvs kurs på kr 6400:) ila 2030., ref Vegard Frihammer (sjefen og grunnleggeren)....... tenker 8 mrd er en grei start ila 2021:), Ikke umulig med Aker som allerede har jobbet i India i mange tiår og Greenstat med nylig avtale med Oil of India for utrulling av verdens mest potente land for fremstilling av verdens nye "ikke fossile" drivstoff, nemlig Hydrogen... Bull og gull- rett og slett.
Benyttet anledning til å fylle på med over 20 000 aksjer igår i emisjonen. En no-brainer dette fremover... Blir vinneren og blir hydrogenets multikonsult med prosjektering av mange anlegg globalt og er prosjektene gode nok kommersiellet tar de og utvikler vind, vann, hydrogen,sol anleggene selv i eget og Akers hus....

En glimrende forretningside spør du meg.. Akersystemet blir og er en gigant hvor Aker Solutions bygger ut alle Akers og Greenstats nyervervelser.......
Redigert 09.03.2021 kl 06:11 Du må logge inn for å svare
Helgrønn
09.03.2021 kl 09:38 6350

Voldsom interesse. La inn 165T Fikk 13T. (Meget skuffende :-) ).

Kjære aksjonær

Takk for deltakelse i reparasjonsemisjonen i perioden 3.-8.mars. Totalt var det 3 000 000 aksjer tilgjengelig tilsvarende 16,5 MNOK.

Resultat:
Emisjonen ble kraftig overtegnet med tegning av totalt 12 298 727 aksjer tilsvarende 67 642 998,50 kr.
Redigert 09.03.2021 kl 10:04 Du må logge inn for å svare

Hadde regnet med at denne rep-emien ble kraftig overtegnet. Fikk tildelt 38% av tegnet antall, er forsåvidt fornøyd med det. Allerede spent på når neste åpne emisjon kommer, blir vel i løpet av et par uker. Og, spent på hvor høyt de løfter kursen. Ønsker jo enda flere aksjer her! Blir nok en av vinneraksjene i år 😀

Aksjonærene ga i ekstraordinær generalforsamling 03.03.2021 fullmakt til blant annet:
c) Den nærmere fordelingen mellom aksjetegnerne besluttes av styret som står fritt til å fastsette
nærmere tildelingskriterier.

De har vel litt over 100 mill på bok eller noe slikt så penger behøver de ikke enda.
Men om det er stor etterspørsel kan de kanskje forsøke gjøre en emisjon på rundt 10-12kr og hente nye 50 mill.
Før børslansering burde siste emisjon bli på rundt 20kr.

Greenstat blir nok en av vinnerne fremover og med Aker i ryggen vil de ha tilgang til mye kompetanse.
De jobber også med NEL, Air Liquide og Everfuel.

Jeg ønsket mye mer en det jeg fikk men har en del aksjer så får vel være fornøyd.
Luna
09.03.2021 kl 12:09 6643

Så utrolig flott at de prioriterer kvinnelige investorer! <3 Det er alt for få kvinner som investerer, og dette hjelper litt til med å flytte skjevheten. For å få reell likestilling trenger kvinner mer makt og eiendeler.
Jeg har et utrolig godt inntrykk av Greenstat nettopp pga slike ting. I tillegg sender de alle papirer på e-post slik at vi slipper utallige tykke konvolutter med innkalling til generalforsamlinger m.m. i postkassa. De fleste andre bedrifter er helt håpløse her. Greenstat virker så mye mer fremtidsrettet og gjennomtenkt.
Og for gutta som er såre for at dere ikke fikk fulltegnet slik som kvinnene. Det endte opp med å kun være 10% aksjer til kvinnelige investorer likevel. Det viser hvor skjevt det er.

Kapitalinnhenting er vel en av de prioriterte oppgavene til selskapet de neste årene som de skal posisjonere seg i ulike grønne prosjekter. I siste prospekt stod det vel at de ville hente 300 mill i 2021. Dette tallet endrer seg vel raskt i takt med mulighetene og hvor stor interessen er. Men at de skal hente inn betydelig kapital i år er sikkert. Med økende interesse for selskapet kjører de vel på og kursen vil drives opp i takt med interessen og mulighetene som ligger fremover i tid.

Ja jeg er enig men jeg håper de ikke henter for mye før de går på børs på lave kurser selv om jeg er med hele veien.
På børs regner jeg med selskapet blir verdsatt til over milliarden og da kan de hente inn større og større summer as we go hvor verdien er så høy at utvanning blir mindre

For min del er jeg ikke positiv til allokering på bakgrunn av kjønn. Det er en morsom gimmick og godt ment, men etter mitt syn er dette usaklig forskjellsbehandling av aksjonærene, noe styret ikke har anledning til. Jeg mener det burde vært avklart på gen.fors på forhånd, noe det har vært god anledning til.

I utgangspunktet skal aksjonærer likebehandles, dette er et grunnleggende prinsipp i aksjeloven. Det skal være gode grunner til å fravike dette og feiring av kvinnedagen, å jevne ut kjønnsbalansen aksjonærene imellom eller bidra til økt høyere kvinnelig aksjeandel på generell basis mener jeg ikke er det. Dette grepet går utover de andre aksjonærene og jeg mener de skulle vært spurt om det på forhånd.
Redigert 09.03.2021 kl 14:28 Du må logge inn for å svare
Finkal
09.03.2021 kl 16:11 6416

Prøver å finne hvor i aksjeloven dette er beskrevet. Greit nok at aksjonærer skal likebehandles mht rettighet, som innebærer at 1 aksje=1 stemme. Den rettigheten kan benyttes på generalforsamling.
...
Ved kapitalforhøyelse kan styet få fullmakt til å gjennomføre rettet emisjon, der eksisterende aksjonærers rett tii å tegne fratres.
...
I dette tilfellet har styret fått fullmakt - av aksjonærene ved stemmegiving i generalforsamling - til å fastsette kriterier for tildeling av nye aksjer til eksisterende aksjonærer. Kan godt være det finnes forskrifter/gjeldende praksis utover det som ikke står i loven?
Ps: Selv synes jeg styrets kvinnekriterium er overraskende, men ok.
Bonou2
09.03.2021 kl 22:25 6295

Enig i din vurdering at det var meget uvanlig. En skulle tro at dette var noe de kunne og burde informert om under GF.
Helgrønn
09.03.2021 kl 22:51 6275

Dette med skjønnskvotering også ved aksjetildeling virker noe rart ja. Får vel bare akseptere det også. Vennlig hilsen en 77-åring.
hatitchi
10.03.2021 kl 02:51 6165

Vel, om det er noe som er normen i aksjemarkedet, så er det usaklig forskjellsbehandling av aksjonærer. Det står i allmennaksjeloven § 10-4 at eksisterende aksjonærer har fortrinnsrett ved kapitalforhøyelser. Likevel er det sjeldent man ikke tilsidesetter denne retten ved bruk av § 10-5. Oslo Børs er sterkt kritisk til denne normen, da bakgrunnen for § 10-5 var at selskaper som er i krise og trenger penger raskt, kan gjøre dette uten å måtte utarbeide prospekt. Når selskapene (mis)bruker denne paragrafen for å forfordele emisjonsaksjer til de største eierne eller investorer som er interessert i å flippe aksjene med rask gevinst, så ser jeg ikke store betenkeligheter med å gi kvinner full tildeling i èn emisjon.
Redigert 10.03.2021 kl 02:52 Du må logge inn for å svare

Oppsummering fra siste episode i greenpoden.
Ny emisjon:
«ca rundt påske», det vil utstedes ca 23 millioner aksjer, og de vil hente «et par hundre millioner»

Børsnotering:
Planlagt i løpet av Q3, men timingen er viktig.
rosgun
17.03.2021 kl 06:23 5404

Mener neste emisjon blir på kr 8,50....... og eksisterende aksjonærer «kan som vanlig» tegne seg for 10% aksjer i rep emisjonen... Denne blir som vanlig overlegent 4 X og aksjer blir fordelt utfra hvem som fikk det de skulle ha sist......

Mao tikker denne oppover frem mot børsnotering tidlig i Q3.....dvs juli/august....

Aker vil da ha 43% av aksjene i Greenstat.....

Mohn har vel ca 5% da, og resten er fordelt på trofaste aksjonærer som ikke vil selge med det første....

Topp 10 vil da eie ca 60% av aksjene, og ingen her vil selge da det er ansatte og personer tett på relasjoner/ partnere i Greenstat sine mange underprosjekter..

Noe sier meg at denne aksjen vil bli Sputnik VII, med svært få aksjer tilgjengelig og svært få selgere......

Mao kan dette bli en helt syk rakett med hydrogen føudium som ufossilt drivstoff... Målet er en verdi på 100 mrd ila 2030. På børsintro vil jeg tro verdi er ca 500 mill( kurs 16-20 kr).. Vil også tro den vil sparke kraftig opp derfra... pga ovenevnte??

Synspunkter. Rett/galt/synsing🙂?
Redigert 17.03.2021 kl 06:27 Du må logge inn for å svare
BelfortJ
17.03.2021 kl 06:33 5459

Vurderte å hive meg på her, men så fant jeg ut at jeg ikke er kvinne, og droppa det... Kvoteringen funker fint den.
Redigert 17.03.2021 kl 06:35 Du må logge inn for å svare

Eg tror det blir 9-10kr da Vegard nevnte i siste greenpod de skulle hente «noen hundre millioner» De skal utstede 23 mill aksjer i den kommende emisjonen. 9kr blir da 207 millioner. Det er også nevnt at Aker ikke skal ha høyere eierandel enn 20%. Aker kommer til å delta i kommende emisjoner for å opprettholde 20%

Foreløpig siste episode i GreenPoden

Episode 15 - Greenstat Asia - del 2

I del 2 om Greenstat Asia får vi en oppdatering på satsningen til Greenstat i India. Med i episoden er Knut Linnerud fra H2Cluster sammen med Karen Landmark og Sturle Pedersen fra Greenstat Asia.

Vi snakker om samarbeidspartnere i H2Cluster, utviklingen til Greenstat som organisasjon og opprettelsen av Centre of Excellence - Hydrogen. Sturle har vært i India og underskrevet avtaler med store aktører i India.
https://greenstat.no/hvaskjer/episode-15-greenstat-asia-del-2
https://open.spotify.com/show/2dMRuhLXqSd85RehLSLQJi
Redigert 19.03.2021 kl 11:26 Du må logge inn for å svare
rosgun
23.03.2021 kl 01:56 4924

Her tror jeg du hørte feil.. ACH har nå 20%, og har avtale om at de IKKE skal tegne seg for mer enn 25% til, dvs totalt 45% av aksjene.....

Men som Mr. Frihammer sier..... indirekte så kan jo ikke verken han eller andre forhindre at Røkke kjøper flere aksjer på sikt... Kommer det på børs i Q3 vil jeg anta og tro at han ikke vil be to ganger om å komme over sperregrense på 50% og be om styreplass (som i Rec) og samtidig gjøre et oppkjøpsraid i aksjen....

Her vil nok Greenstat på sikt (ila 2021) bli et Røkkedominert selskap (som Rec ble).... Av den grunn vil jeg anta at aksjekursen vil fly skikkelig høyt ila 2021.... antar at kurs på kr 100 er svært realistisk......da det er få aksjer og at aksjene har forholdsvis små eiere som vil tvilholde på sine aksjer til the bitter end.....

Kan det gå mot bud på selskapet ? Tvangsinnløsning ? Noen som vet reglene om ACH på et tidspunkt mer enn 50% ??? Kan de da kreve å få kjøpt hele selskapet via sine stemmer som de da evt vil få ved eierskap på mer enn 50%?
Redigert 23.03.2021 kl 01:58 Du må logge inn for å svare
Rage92
23.03.2021 kl 06:55 4836

Om Greenstat timer markedet så tror jeg også en kurs ila 2021 kan øke voldsomt. Men om det blir som ACH, daa, nei det vil vi ikkje snakke om🥲

Om du hører fra ca 2 min fra podcasten «greenstat og Aker clean hydrogen» forteller Vegard at Greenstat fortsatt skal vere et folkeselskap og ikke skal bli en del av Aker konsernet.
Redigert 23.03.2021 kl 10:06 Du må logge inn for å svare
rosgun
25.03.2021 kl 04:35 4462

De er i høyeste grad en del av Aker konsernet når de eier 45 % av selskapet etter påske ved neste emisjon. Se på REC.... Hva Frihammer sier er ubetydelig.... Her blir det antall aksjer som bestemmer styrevedtak og ikke Vegard Frihammer !

Jeg mener det er utelukkende positivt at Røkke styrer skuta fremover- det er behov for sinnsyke investeringer og utbygginger vi snakker om, India inkludert (og som Aker allerede har svært mange pågående prosjekter allerede i forskjellige nisjer)... Aksjekursen vil fly til himmels som i REC.... bare vent og se.....Røkke jr vil nok ila kort tid be om styreformannsvervet også....

At Greenstat har vært åpent for private investorer er jo riktig.....og med 1200 aksjonærer er målet hans oppnådd....... vi har jo nå fått tilgang til flere aksjer i flere emisjoner gjennom flere år og vil også få mulighet til å være med på den neste lukkede emisjonen til aksjer som er svært gunstig priset. Selv har jeg lastet opp maks av det jeg fikk tildelt, da jeg ser på dette som penger "plukket på gata...". naturlig nok. (en mcap på 100 milliarder vil tilsvare en kurs på ca kr (7,5 x)....100-200-400-800-1600-3200-6400-12800, dvs en kurs på kr 8500,-

Aksjer som koster under kr 10 er jo "nesten" gratis, (mcap 250 mill etter neste emisjon vil jeg tippe)... Når Frihammer har mål om en mcap på 100 milliarder innen 2030, vil jeg si at det er et folkeselskap som gir og har gitt slike gavepakker til alle sine eksisterende aksjonærer...

På børs i Q3 vil jeg anta at gavepakkene er borte og de frie markedskrefter vil bestemme kursen som med alle andre aksjer.... da kan alt skje...F.eks at mcap på 100 mrd nås på kortere tid enn innen 2030.... Hydrogen er fremtiden, Aker er fremtiden og Greenstat er definitivt også fremtiden.....

Tipper også at Røkke skal ha NEL som en del av ACH...... Da først blir det fart i sakene her..............med siste ukers kursfall ligger det nok noe i lufta ...
Redigert 25.03.2021 kl 04:52 Du må logge inn for å svare

Vet ikke hvor du har hørt om 45% av selskapet men det er jo feil. Om neste emisjon på 23 mill aksjer blir fulltegnet har greenstat 72,5 mill aksjer. På kurs 10 kr blir det 725 mill mcap.

Aker sitter med 11 mill aksjer idag. De må ha 32 mill aksjer for å ha 45%. Det vil si at de må omtrent tegne seg for hele emisjonen på 23 mill aksjer og det kommer nok ikke til å skje.

Markedsverdi 100 milliarder (mål 2030) tilsvarer en kurs på 1380kr utifra antall aksjer etter neste emisjon. De neste årene skal Greenstat utstede mange nye aksjer for å hente kapital så blir nok aldri en så høy kurs. Blir uansett en god reise for aksjonærene i Greenstat.
Redigert 25.03.2021 kl 08:22 Du må logge inn for å svare

På GREENSTAT sin hjemmeside står det at det vil komme en emisjon i Q1 2021. Kommer det til uka ?
Rage92
27.03.2021 kl 10:39 4123

Rundt påsketiden ca😊

Ok? Det er jo veldig snart da! Litt dårlig tidspunkt å gå ut på bare 🤔 Hvor sikker er info'en?
TonjeS
27.03.2021 kl 11:27 4125

Det står "Neste emisjon forventes i Q1- 2021" på selskapets nettsider 😊

De har jo nettopp hatt emisjon. Mulig dette er gammel info som ikke er blitt fjerna.
Har ikke hørt noe om en ny emisjon men om den kommer håper jeg virkelig de skrur opp prisen til 8-10kr
TonjeS
27.03.2021 kl 14:59 4105

Så gøy at du er her også :-D Men dritt om jeg har misforstått og det ikke er mer Greenstat-emisjon i Q1 ... Får sitte på pengesekken min og vente på neste mulighet da. I mellomtiden kan jeg kanskje tilby mine tekniske web-ferdigheter til Greenstat og oppdatere nettsidene deres.
Helgrønn
27.03.2021 kl 15:37 4124

Vegard Frihammer sa for 2-3 uker siden. "Rundt påsketiden". Er selv klar.
TonjeS
27.03.2021 kl 15:57 4145

Oj, så bra! Da blir jeg sittende på pengesekken min, enn så lenge. Greenstat, og Bergen Carbon Solutions, er noe av det mest spennende som kommer nå, tenker jeg.
Rage92
27.03.2021 kl 17:08 4141

Ja bli sittende, er det noe som er rakett med tolmodighet så er det hos Greenstat. Tror at pensjonstiden kan fort bli redusert med 25 år🥲
rosgun
28.03.2021 kl 05:44 4014

Hvis du hører på podcasten i Greenstat om ACH er Vegard intervjuet om Akers opsjoner fremover.... hør på den og kom tilbake hit.... indirekte blir det antydet at Greenstat selvsagt blir en del av Aker som feks REC har blitt.... En nobrainer.... Nel er neste mann ut...Røkke plukker garantert aksjer på billigsalg om dagen....(Nel er nøkkelen også til India satsingen og Glomfjord m m . Røkke vil ha hele næringskjeden-vent og se)
Greenstat er også avhengige av NEL- say no more....

Kilde:

https://open.spotify.com/episode/6EIbxkOddhvLDIOmhU2SBV?si=pWmI16rbS7CxRKoVGrPZtg
Redigert 28.03.2021 kl 05:47 Du må logge inn for å svare

Har hørt den opptil flere ganger så tror vi har ulik oppfatning av det😊

Kom avisreportasje igår i BA der de forteller om Aker samarbeidet. Det nevnes også om 3000 personer på interesseliste. Eg er fullastet i Greenstat og klar for reisen videre. Legger ved link fra BA.

https://www.ba.no/gront-energiselskap-i-bergen-spirer-og-gror-matte-begrense-malene-for-ikke-a-skremme-vekk-folk/s/5-8-1573321
rosgun
29.03.2021 kl 05:12 3859

Gidder du å lime inn teksten?Blokket pga ikke abonement,,,,,,,

17:44-Aker skal samarbeide om børsnotering....

https://open.spotify.com/episode/6EIbxkOddhvLDIOmhU2SBV?si=pWmI16rbS7CxRKoVGrPZtg&nd=1

Tror du virkelig ikke at Aker sluker Greenstat????

Må jo være det enkleste firma i verden for Aker å sluke med to jafs,,,

Tror ikke du skjønner og kjenner Røkke jr og sr!!!
Redigert 29.03.2021 kl 05:17 Du må logge inn for å svare