Aker kommer ikke til å sluke Greenstat med 100% sikkerhet men kommer til å bruke greenstat som en partner.
Ett eksempel på det er India hvor Greenstat har statlig avtale og hvor ACH ønsker seg inn
Rage92
29.03.2021 kl 08:59 1736

Om Greenstat blie slukt, så skal ej stå på mitt om det går, har tenkt å sitte til 2030-35. Så aksjene mine skal ikkje selges for 100kr🤣

Det bør vel komme informasjon om den kommende emisjonen (Q1-2021) i løpet av denne uka.

Info ang neste emisjon er endret til Q2 på hjemmesiden:

Greenstat gjennomfører jevnlig emisjoner hvor vi inviterer nye aksjonærer med på eiersiden. Neste emisjon forventes i Q2- 2021.

Greenstat-gjengen vokser og opplever at stadig flere vil satse penger på selskapet, som nylig fikk Aker som ny hovedeier.

Seks år har gått siden Greenstat ble etablert. Da, som nå, har grunnlegger Vegard Frihammer hatt svært hårete mål.
– I 2030 skal vi være verd minst 100 milliarder kroner. Det vet alle som jobber i organisasjonen, sier Frihammer.
– Mitt hode står i 2030. Og når jeg ser hvordan verden skal bevege seg fra fossilt til grønt er markedsmulighetene enorme, både for Greenstat og for Norge som nasjon. I et slikt perspektiv er 100 milliarder et lite tall, men vi har dermed måtte begrense målsettingene litt for ikke å skremme vekk folk.
– Vi var tidlig ute
I årevis har Frihammer hatt klokkertro på hydrogen som energibærer.
Nå opplever han stadig sterkere vilje til å bli med på dette toget, som han kaller det.
Det handler om å sørge for gode alternativer til kraftkrevende industri og transport. Selv om utviklingen går i riktig retning, ligger det fortsatt et stort, uforløst potensial, mener Frihammer.


Greenstat
Greenstat ble etablert i Bergen den 19.januar 2015 som et datterselskap av Christian Michelsen Research (nå NORCE).
Energiselskapet med hovedkontor i Bergen utvikler og investerer i prosjekter og selskaper som bidrar til utslippskutt og grønn verdiskapning.
Hydrogen er Greenstats klart viktigste satsingsområde. I tillegg kommer utvikling av vindkraftprosjekter i eksisterende industriparker, slik at det ikke kommer i konflikt med urørt natur. Selskapet ser også på muligheter innen solenergi, for å nevne noe.
Per mars var Aker største aksjonær (23,6 prosent), foran Trond Mohns investeringsselskap Meteva (5,8 prosent) og 1126 øvrige aksjonærer fordelt på private og profesjonelle investorer.

– Hydrogen har størst kommersielt potensial, og er kjernen i det meste av det vi gjør. For fem-seks år siden var vi tidlig ute. Vi opplevde at de store etablerte aktørene i energimarkedet i altfor stor grad fokuserte på å ivareta eksisterende fossil virksomhet.
– Nå er det mer «mainstream», der langt flere vil satse,


– Veldig tilfredsstillende
Blant disse nye kostene er Aker og Kjell Inge Røkkes nye hydrogensatsing.
Nylig signerte Greenstat en strategisk samarbeidsavtale med Aker Clean Hydrogen. Aker gikk samtidig inn med 60,5 millioner i Greenstat, og blir dermed selskapets største eier.
– Det er veldig tilfredsstillende at Aker kommer inn, anerkjenner oss og ønsker å satse på oss som en partner. Aker eier 20 prosent og vil være en viktig partner når Greenstat skal vokse, og vi kan potensielt bli Akers største kunde innen leveranser av hydrogenanlegg.

– Er heiagjengen blitt merkbart større i det siste?– Ja. Den største heiagjengen er jo aksjonærene våre. Vi har hatt en folkeaksjetilnærming. Selv om vi har noen store industrielle eiere, skal vi også være folkets selskap. Per i dag har vi over 1100 aksjonærer.
Og etter Aker-nyheten ble sluppet har interesselisten passert 3000, opplyser han.
– Vi har mål om å ha titusenvis, om ikke hundretusenvis, av aksjonærer slik at så mange som mulig kan ta del i verdiskapningen, sier Frihammer.
– Hydrogenproduksjon er vel ikke spesielt forståelig for folk flest?
– Nei, det er ikke det. Det er litt diffust hvordan hydrogen som gass kan bli omdannet til elektrisk strøm med brenselceller. Vi prøver ikke å komplisere for mye. Budskapet er at vi skal jobbe for å oppnå en utslippsfri verden.
Samarbeidsavtalen med Aker inkluderer planer om hydrogenproduksjon i stor skala i Trøndelag (Meråker) og i Nordland (Glomfjord), og involverer også en rekke andre samarbeidspartnere.I tillegg har Greenstat store planer i India.
– Hovedmålet er å være med på eiersiden i hydrogenproduksjon i India. Vi vil utføre mulighetsstudier og har inngått en avtale med Indian Oil om å etablere et Centre of excellence i Delhi.
– Dette vil være en type internasjonal satsing som er viktig for oss og for Norge, at vi tar kompetansen vår ut i verden.

En slik energistasjon skal datterselskapet Greenstation etter planen lansere i sommer utenfor Kystbygarasjen ved Sartor Senter på Straume. Hensikten er å utvikle en brukervennlig energistasjon ved bruk av kjøretøygjenkjenning og forbedre dagens prismodell for hurtiglading så det blir lett å forstå. – Man skal sømløst kunne hurtiglade og fylle hydrogen på samme stasjon, samtidig som man kan få tilgang til andre tilbud og tjenester, forklarer prosjektleder Jan Erik Ødegård. Foto: Miles Create
Høyere tempo enn forventet
For Greenstat-gjengen er det kun grønn energi som gjelder.
– Vi skal bygge et stort teknologi- og energikonsern basert utelukkende på utslippsfrie løsninger. Lykkes vi ikke, så dør vi. Dette trigger alle som er med. Vi vet ikke nøyaktig hvilken energibærer som blir vinneren, så derfor har vi en dynamisk modell som inkluderer flere satsinger.
– Hva synes du om reisen til Greenstat så langt?
– Jeg er mest fornøyd med at vi har gjort akkurat det vi har sagt at vi skal gjøre fra starten. Det siste halvåret har utviklingen gått raskere enn tenkt. Jeg så for meg at vi var tettere på 2025 før vi skulle vurdere børsnotering, som vi ser på nå.


– Nå har vi hentet drøyt 100 millioner på kort tid og vil etter planen hente opp mot én milliard i løpet av året, sier Greenstat-gründeren videre.
I dag teller Greenstats stab drøyt 20 ansatte. Selskapet er rigget for rask og kraftig vekst, ifølge Frihammer.
– Nå ansetter vi inntil fem stykker i Bergen og to i Agder. Med etablering i andre byer og steder ønsker vi fysisk tilstedeværelse. Derfor er det aktuelt å etablere flere kontorer. Satsingen mot India kan også kreve en god del hoder. Vi ser for oss at hastigheten i oppbemanningen vil øke dramatisk.
Møter skepsis hos NHH-professor
NHH-professor Gunnar S. Eskeland har blant annet klimaøkonomi og energi som spesialfelt.
BA har spurt Eskeland hvor stort potensial han ser for Greenstats hydrogenproduksjon.
– Dette er altfor vanskelig. Her bør folk satse sine egne penger, ikke andres. Her kan alt gå galt.
– Det er på ingen måte bevist at hydrogen har en viktig rolle å spille som energibærer eller lager i fremtiden. Om det nå viser seg tilfelle, så kan alle, inkludert Greenstat, da ha tapt penger på veien. Eller tjent.


– Hvis for mange tror på en god hest, så blir den et dårlig lodd, utdyper økonomiprofessoren for å illustrere poenget sitt.
Til skepsisen svarer daglig leder Tomas Fiksdal i Greenstat Hydrogen med å fremheve at hydrogen er velprøvd som energibærer.
Han viser videre til at det bare i Tyskland og Portugal alene skal investeres nærmere 200 milliarder kroner i hydrogenproduksjon i årene som kommer.
– Når både myndigheter og næringsliv har bestemt seg for å satse på dette, så er det jo et marked, understreker Fiksdal.
– Det er utfordrende å fase inn en energibærer som hydrogen, fordi det krever samspill nasjonalt og globalt, slik at det ikke bare blir ett og ett prosjekt, tilføyer Frihammer.
– Hva kan gå galt?
– At vi ikke evner å skalere opp hurtig nok når markedet utvikles, og at andre aktører dermed overtar posisjonen vi har bygget opp, svarer Frihammer.

Må stå dårlig til når man går stort inn og ikke koster på seg nødvendig informasjon.
Rage92
13.04.2021 kl 11:24 306

Det kan ta sin tid, men dei kommer, no worries🤤

Videre prosedyre for registrering av aksjer:
- Mars 2021 - Intern sjekk av registrert betaling mot antall aksjer/beløp på tegningsblanketter. Greenstat
- Mars 2021 - Bankbekreftelse vedrørende innbetaling av aksjekapital. Sparebanken Vest
- Mars 2021- Revisorgodkjenning av innbetaling og tildeling av aksjer. EY
- Mars 2021/April 2021 - Registrering av nye aksjer i foretaksregisteregisteret. Brønnøysund registeret (Her varierer behandlingstiden og det kan ta alt fra 2-6 uker før aksjene er registrert)
- April 2021 - Registrering av aksjer mot aksjonærene sine VPS kontoer. (Tar normalt 1-2 dager) DNB

takk for det. i løpet av April og når skal GreenState på børs ?

ikke bestemt men Q3 har blitt nevnt
Rage92
13.04.2021 kl 17:18 162

Om markedet er like ustabilt i perioden August-Oktober så antar jeg at det blir utsatt. Markedet pr idag er grådig.