🧩GREENSTAT🧩


Making green happen
Greenstat er et energiselskap som utvikler og investerer i prosjekter og selskaper som bidrar til utslippskutt og grønn verdiskapning.
https://greenstat.no/

Redigert 08.01.2022 kl 08:50 Du må logge inn for å svare

Aker kommer ikke til å sluke Greenstat med 100% sikkerhet men kommer til å bruke greenstat som en partner.
Ett eksempel på det er India hvor Greenstat har statlig avtale og hvor ACH ønsker seg inn
Rage92
29.03.2021 kl 08:59 8277

Om Greenstat blie slukt, så skal ej stå på mitt om det går, har tenkt å sitte til 2030-35. Så aksjene mine skal ikkje selges for 100kr🤣

Det bør vel komme informasjon om den kommende emisjonen (Q1-2021) i løpet av denne uka.

Info ang neste emisjon er endret til Q2 på hjemmesiden:

Greenstat gjennomfører jevnlig emisjoner hvor vi inviterer nye aksjonærer med på eiersiden. Neste emisjon forventes i Q2- 2021.

Greenstat-gjengen vokser og opplever at stadig flere vil satse penger på selskapet, som nylig fikk Aker som ny hovedeier.

Seks år har gått siden Greenstat ble etablert. Da, som nå, har grunnlegger Vegard Frihammer hatt svært hårete mål.
– I 2030 skal vi være verd minst 100 milliarder kroner. Det vet alle som jobber i organisasjonen, sier Frihammer.
– Mitt hode står i 2030. Og når jeg ser hvordan verden skal bevege seg fra fossilt til grønt er markedsmulighetene enorme, både for Greenstat og for Norge som nasjon. I et slikt perspektiv er 100 milliarder et lite tall, men vi har dermed måtte begrense målsettingene litt for ikke å skremme vekk folk.
– Vi var tidlig ute
I årevis har Frihammer hatt klokkertro på hydrogen som energibærer.
Nå opplever han stadig sterkere vilje til å bli med på dette toget, som han kaller det.
Det handler om å sørge for gode alternativer til kraftkrevende industri og transport. Selv om utviklingen går i riktig retning, ligger det fortsatt et stort, uforløst potensial, mener Frihammer.


Greenstat
Greenstat ble etablert i Bergen den 19.januar 2015 som et datterselskap av Christian Michelsen Research (nå NORCE).
Energiselskapet med hovedkontor i Bergen utvikler og investerer i prosjekter og selskaper som bidrar til utslippskutt og grønn verdiskapning.
Hydrogen er Greenstats klart viktigste satsingsområde. I tillegg kommer utvikling av vindkraftprosjekter i eksisterende industriparker, slik at det ikke kommer i konflikt med urørt natur. Selskapet ser også på muligheter innen solenergi, for å nevne noe.
Per mars var Aker største aksjonær (23,6 prosent), foran Trond Mohns investeringsselskap Meteva (5,8 prosent) og 1126 øvrige aksjonærer fordelt på private og profesjonelle investorer.

– Hydrogen har størst kommersielt potensial, og er kjernen i det meste av det vi gjør. For fem-seks år siden var vi tidlig ute. Vi opplevde at de store etablerte aktørene i energimarkedet i altfor stor grad fokuserte på å ivareta eksisterende fossil virksomhet.
– Nå er det mer «mainstream», der langt flere vil satse,


– Veldig tilfredsstillende
Blant disse nye kostene er Aker og Kjell Inge Røkkes nye hydrogensatsing.
Nylig signerte Greenstat en strategisk samarbeidsavtale med Aker Clean Hydrogen. Aker gikk samtidig inn med 60,5 millioner i Greenstat, og blir dermed selskapets største eier.
– Det er veldig tilfredsstillende at Aker kommer inn, anerkjenner oss og ønsker å satse på oss som en partner. Aker eier 20 prosent og vil være en viktig partner når Greenstat skal vokse, og vi kan potensielt bli Akers største kunde innen leveranser av hydrogenanlegg.

– Er heiagjengen blitt merkbart større i det siste?– Ja. Den største heiagjengen er jo aksjonærene våre. Vi har hatt en folkeaksjetilnærming. Selv om vi har noen store industrielle eiere, skal vi også være folkets selskap. Per i dag har vi over 1100 aksjonærer.
Og etter Aker-nyheten ble sluppet har interesselisten passert 3000, opplyser han.
– Vi har mål om å ha titusenvis, om ikke hundretusenvis, av aksjonærer slik at så mange som mulig kan ta del i verdiskapningen, sier Frihammer.
– Hydrogenproduksjon er vel ikke spesielt forståelig for folk flest?
– Nei, det er ikke det. Det er litt diffust hvordan hydrogen som gass kan bli omdannet til elektrisk strøm med brenselceller. Vi prøver ikke å komplisere for mye. Budskapet er at vi skal jobbe for å oppnå en utslippsfri verden.
Samarbeidsavtalen med Aker inkluderer planer om hydrogenproduksjon i stor skala i Trøndelag (Meråker) og i Nordland (Glomfjord), og involverer også en rekke andre samarbeidspartnere.I tillegg har Greenstat store planer i India.
– Hovedmålet er å være med på eiersiden i hydrogenproduksjon i India. Vi vil utføre mulighetsstudier og har inngått en avtale med Indian Oil om å etablere et Centre of excellence i Delhi.
– Dette vil være en type internasjonal satsing som er viktig for oss og for Norge, at vi tar kompetansen vår ut i verden.

En slik energistasjon skal datterselskapet Greenstation etter planen lansere i sommer utenfor Kystbygarasjen ved Sartor Senter på Straume. Hensikten er å utvikle en brukervennlig energistasjon ved bruk av kjøretøygjenkjenning og forbedre dagens prismodell for hurtiglading så det blir lett å forstå. – Man skal sømløst kunne hurtiglade og fylle hydrogen på samme stasjon, samtidig som man kan få tilgang til andre tilbud og tjenester, forklarer prosjektleder Jan Erik Ødegård. Foto: Miles Create
Høyere tempo enn forventet
For Greenstat-gjengen er det kun grønn energi som gjelder.
– Vi skal bygge et stort teknologi- og energikonsern basert utelukkende på utslippsfrie løsninger. Lykkes vi ikke, så dør vi. Dette trigger alle som er med. Vi vet ikke nøyaktig hvilken energibærer som blir vinneren, så derfor har vi en dynamisk modell som inkluderer flere satsinger.
– Hva synes du om reisen til Greenstat så langt?
– Jeg er mest fornøyd med at vi har gjort akkurat det vi har sagt at vi skal gjøre fra starten. Det siste halvåret har utviklingen gått raskere enn tenkt. Jeg så for meg at vi var tettere på 2025 før vi skulle vurdere børsnotering, som vi ser på nå.


– Nå har vi hentet drøyt 100 millioner på kort tid og vil etter planen hente opp mot én milliard i løpet av året, sier Greenstat-gründeren videre.
I dag teller Greenstats stab drøyt 20 ansatte. Selskapet er rigget for rask og kraftig vekst, ifølge Frihammer.
– Nå ansetter vi inntil fem stykker i Bergen og to i Agder. Med etablering i andre byer og steder ønsker vi fysisk tilstedeværelse. Derfor er det aktuelt å etablere flere kontorer. Satsingen mot India kan også kreve en god del hoder. Vi ser for oss at hastigheten i oppbemanningen vil øke dramatisk.
Møter skepsis hos NHH-professor
NHH-professor Gunnar S. Eskeland har blant annet klimaøkonomi og energi som spesialfelt.
BA har spurt Eskeland hvor stort potensial han ser for Greenstats hydrogenproduksjon.
– Dette er altfor vanskelig. Her bør folk satse sine egne penger, ikke andres. Her kan alt gå galt.
– Det er på ingen måte bevist at hydrogen har en viktig rolle å spille som energibærer eller lager i fremtiden. Om det nå viser seg tilfelle, så kan alle, inkludert Greenstat, da ha tapt penger på veien. Eller tjent.


– Hvis for mange tror på en god hest, så blir den et dårlig lodd, utdyper økonomiprofessoren for å illustrere poenget sitt.
Til skepsisen svarer daglig leder Tomas Fiksdal i Greenstat Hydrogen med å fremheve at hydrogen er velprøvd som energibærer.
Han viser videre til at det bare i Tyskland og Portugal alene skal investeres nærmere 200 milliarder kroner i hydrogenproduksjon i årene som kommer.
– Når både myndigheter og næringsliv har bestemt seg for å satse på dette, så er det jo et marked, understreker Fiksdal.
– Det er utfordrende å fase inn en energibærer som hydrogen, fordi det krever samspill nasjonalt og globalt, slik at det ikke bare blir ett og ett prosjekt, tilføyer Frihammer.
– Hva kan gå galt?
– At vi ikke evner å skalere opp hurtig nok når markedet utvikles, og at andre aktører dermed overtar posisjonen vi har bygget opp, svarer Frihammer.

Må stå dårlig til når man går stort inn og ikke koster på seg nødvendig informasjon.
Rage92
13.04.2021 kl 11:24 7206

Det kan ta sin tid, men dei kommer, no worries🤤

Videre prosedyre for registrering av aksjer:
- Mars 2021 - Intern sjekk av registrert betaling mot antall aksjer/beløp på tegningsblanketter. Greenstat
- Mars 2021 - Bankbekreftelse vedrørende innbetaling av aksjekapital. Sparebanken Vest
- Mars 2021- Revisorgodkjenning av innbetaling og tildeling av aksjer. EY
- Mars 2021/April 2021 - Registrering av nye aksjer i foretaksregisteregisteret. Brønnøysund registeret (Her varierer behandlingstiden og det kan ta alt fra 2-6 uker før aksjene er registrert)
- April 2021 - Registrering av aksjer mot aksjonærene sine VPS kontoer. (Tar normalt 1-2 dager) DNB

takk for det. i løpet av April og når skal GreenState på børs ?

ikke bestemt men Q3 har blitt nevnt
Rage92
13.04.2021 kl 17:18 7318

Om markedet er like ustabilt i perioden August-Oktober så antar jeg at det blir utsatt. Markedet pr idag er grådig.
Rage92
15.04.2021 kl 17:35 7203

News:

Ny viktig avtale på plass for Greenstat i India


Greenstat har signert samarbeidsavtale med det Pune-baserte selskapet H2e Power. Avtalen er den siste i rekken av flere viktige samarbeidsavtaler som er signert med Indiske partnere.- Vi beveger oss i lynraskt tempo nå. Hydrogenøkonomien er i ferd med å forløses i India og interessen for hydrogen som en vesentlig brikke i det grønne skiftet er enorm. Indiske energiselskaper leter etter strategiske, internasjonale partnere som kan komplementere dem med kunnskap og teknologi. Greenstat er en ettertraktet partner og vi jobber døgnet rundt med å forsøke å komme gjennom henvendelser, sier Sturle Pedersen, styreleder i Greenstat India Hydrogen Pvt.Ltd.

- H2e Power er et svært fremoverlent og innovativt selskap, som spesialiserer seg på totalløsninger for hydrogenverdikjeden og en meget relevant partner for oss i våre første pilotprosjekter på Indisk jord, fortsetter Pedersen.


Greenstat og H2e Power skal samarbeide konkret med å sette opp et pilotprosjekt for produksjon av grønt hydrogen til transportsektoren i Pune, India. Pilotprosjektet skal benytte seg av den fremste teknologien fra begge land.


-Dette er en perfekt partner for Greenstat. H2e Power er kompromissløse i sin satsing på grønt hydrogen, som vi også er. Vi ser virkelig frem til dette samarbeidet, sier Direktør for Forretningsutvikling i Greenstat og Styreleder i Greenstat Asia, Karen Landmark


Tidligere i år, signerte Greenstat en MoU med Indian Oil Corp, med den hensikt å etablere et felles bilateralt kompetansesenter for hydrogen, et såkalt Centre of Excellence Hydrogen (COE-H). Senteret skal fasilitere samarbeid mellom norsk og indisk næringsliv, myndighetsaktører og FoU institusjoner. Denne avtalen omfatter også samarbeid knyttet til COE-H, spesielt med tanke på hydrogensikkerhet.


- 2021 bringer med seg nytt håp for verden. Noe av det viktigste vi har lært i 2020 er at endringene verden står overfor må skje på lag med naturen, ikke i konflikt med vårt livsgrunnlag. Vi er veldig glad for samarbeidet med Greenstat og ser frem til å få tilgang til og ta i bruk norsk hydrogenteknologi og -kompetanse for å bygge opp en Indisk hydrogenøkonomi og skape lokale arbeidsplasser, sier grunnlegger og Managing Director hos H2e Power, Mr. Siddharth R. Mayur.


https://greenstat.no/hvaskjer/ny-viktig-avtale-pa-plass-for-greenstat-i-india

Greenstat har signert samarbeidsavtale med det Pune-baserte selskapet H2e Power. Avtalen er den siste i rekken av flere viktige samarbeidsavtaler som er signert med Indiske partnere.

ACH og Greenstat kommer til å jobbe mot India. Jeg gleder meg, vi må huske at India er verdens 6 største økonomi og de må investere massivt om de skal nå klimamålene fra prisavtalen. Greenstat er nok ett av de mest spennende selskapene i Norge nå og de kommer på børs i år. De som ikke er investorer i dag burde kontakte dem og melde interesse.
Greenstat er min Exit plan
Rage92
25.04.2021 kl 14:30 6777

Exit som i pensjonering?😍

ingen emiaksjer på vps konto enda 😬men står på hjemmesidene til Greenstate. Like før nå.

Ja, hadde vært fint med litt ny info nå. Brønnøysundregisterets behandlingstid for registrering av nye aksjer (2-6 uker?) bør vel nærme seg slutten nå. Skal jo komme en ny emisjon i Q2. Kanskje blir markedet litt bedre introdusert til nyansatt Head of Investor Relations: https://greenstat.no/hvaskjer/greenstat-ansetter-head-of-investor-relations-lars-jorgen-loktu

Ny episode av Greenpod´n er ute:

Episode 17 Hydrogen del 2

Are og Tomas gir oss en oppdatering på prosjektene våre i Glomfjord og Meråker. Hva er forskjellen på en energikilde og energibærer? Hvor er Hydrogen? Og vi ser på posisjonen til Greenstat i markedet.

Som Tomas sier: Alltid gøy å snakke om Hydrogen.

https://greenstat.no/hvaskjer/episode-17-hydrogen-del-2
lol2k
11.05.2021 kl 22:10 6086

Spennende tider i vente, krysser fingrene for at Glomfjord blir valgt som leverandør av Hydrogen.
Blir også spennende å se hva emisjonskursen blir satt til i q2, og selvsagt når det blir notering (q3/q4?)

Episode 18 av Greenpod´n
I studio har vi Terje Osmundsen, CEO og gründer av Empower New Energy og medlem av Klimaomstillingsutvalget. Vi snakker om klimapolitikk, Empower New Energy´s satsning som «impact investment company» på fornybar energi i Afrika og Terje sitt forhold til Greenstat. Kan hydrogen bli en del av energi mixen på det Afrikanske kontinetet? https://www.empowernewenergy.com/

https://greenstat.no/hvaskjer/episode-18-empower-new-energy-med-terje-osmundsen

I dag var de tildelte aksjene i rep-emien kommet inn på VPS-kontoen. Så er det bare å vente på news angående neste emisjon :)

nei ikke noe endring her.

Da var de på plass ;) når kommer neste
?
lol2k
25.05.2021 kl 06:12 5272

https://www.veier24.no/artikler/fergestrekningen-bodo-mosnes-rost-lyst-ut-stiller-krav-om-hydrogendrift/509903

29 Oktober er frist for levering av anbud, og så skall alle anbud vurderes. Det tar visst litt tid før vi får avgjort hvem som blir leverandør av Hydrogen..

Juni blir en spennende måned for Greenstat.

Greenstat informerer om emisjon i løpet av Q2 på sine sider: https://greenstat.no/investor/interesse

Har vært i kontakt med IR som har følgende å si om dette:
De er i gang med å forberede neste emisjon og de regner med å åpne emisjonen i midten av juni.
Det er mye som skjer, som de forhåpentligvis kan dele med aksjonærene i tiden som kommer.
Smisen
26.05.2021 kl 13:21 5124

https://www.vg.no/nyheter/utenriks/i/Vq0GXW/ceausescus-fly-auksjoneres-bort
Dette skal vel inn i porteføljen sammen med Gaddafi sin yacht....

Juni blir en spennende måned for Greenstat med ny emisjon og nye aksjonærer.

Det har vært lite nyheter siste tiden, men det jobbes på i selskapet i følge IR.

Mens man venter på nyheter, hør den nyeste episoden i Greenpoden!
https://greenstat.no/hvaskjer/greenstat-og-norseman-wind-as?fbclid=IwAR2ldKorhZb0HjOiJVOSBPa8IExmLf1EHuL_zjFEHZRdzXn07Jn5RcBIPBU
lol2k
02.06.2021 kl 22:02 4691

Greenstat skor seg for å gå på børs, ref Mail i dag.

"Selskapet ønsker å kunne innby andre enn aksjeeierne eller bestemte navngitte personer til å tegne nye aksjer i selskapet. I tillegg ønsker selskapet å legge til rette for mulig børsnotering slik at flest mulig kan investere i selskapet og selskapet samtidig sikrer seg tilgang til tilstrekkelig kapital for videre vekst."

https://greenstat.no/assets/Investor/greenstat---generalforsamling-2021-sign.pdf

Nå er tiden inne for å bli bedre kjent med Greenstat hvis du ikke allerede kjenner selskapet.
Q2: Åpen emisjon i midten av juni
Q3: Foreløpig planlagt notering på børs.

Om Greenstat:
Fokusområder
Greenstat er et bredt energi og teknologiselskap som søker kommersielle muligheter innen ulike områder. Per i dag har selskapet valgt hydrogen, lokal energi og energianalyse som sine fokusområder.
https://greenstat.no/fokusomrader

Selskaper Greenstat hel- eller deleier:
https://greenstat.no/selskaper

Strategisk samarbeidsavtale med Aker Clean Hydrogen:
https://greenstat.no/hvaskjer/inngar-strategisk-samarbeidsavtale-med-aker-clean-hydrogen

Årsmøte 9. juni:
I forkant av generalforsamlingen gjennomføres Årsmøtet via video fra kl 16.30 - 18.30. Dette møtet er åpent for alle, også de som ikke er aksjonærer i Greenstat.
Mer informasjon om Årsmøtet finner du her:
https://greenstat.no/hvaskjer/arsmote-2021

Jeg registrerte meg for fremtidige investeringsmuligheter for en stund siden, via hjemmesiden deres, men ikke fått mail om denne. Vil gjerne vurdere! Jeg kan kanskje kontakte Greenstat direkte en gang til?
Redigert 07.06.2021 kl 22:57 Du må logge inn for å svare

Det blir ny Emisjon for profesjonelle i Juni, 11,8 M aksjer, Ikke profesjonelle i juli/August 11,5 M aksjer, pris blir satt til 7,5 Kr. Børsnotering kan bli mot slutten av 2021.

Greenstat,
Årsmøte 2021
https://www.youtube.com/watch?v=bgdfrQHjRO4

Info om emisjonen som er nevnt i forrige innlegg
https://youtu.be/bgdfrQHjRO4?t=1813

Nå kommer åpen emisjon i Greenstat!

Transaksjon 2 av 2 "Folkeemisjon"

Dette blir en "folkeemisjon" hvor det åpnes for investeringer mindre enn €100,000. Denne transaksjonen vil åpnes i løpet av Juli/August og minste investeringsbeløp vil være NOK 10 000. Antall tilgjengelige aksjer vil være 11 500 000 i tillegg til eventuelt overskytende fra transaksjon 1. Aksjepris vil være låst til NOK 7,50 i begge transaksjonene.

For å gjennomføre transaksjon nummer 2 er Greenstat AS avhengig av å få godkjent et EØS Prospekt, som forventes å være godkjent innen 30. juni.
https://greenstat.no/investor/emisjon

SL explores green hydrogen production feasibility

A project is to be launched in Sri Lanka to produce green hydrogen from renewable energy sources, The Morning Business learns.

Speaking to us, Minister of Energy Udaya Gammanpila said that the Energy Ministry has decided to explore the feasibility of producing green hydrogen in Sri Lanka along with the Norwegian company “Greenstat”.

A discussion via Zoom took place between Minister of Energy Gammanpila and Norwegian Ambassador to Sri Lanka and the Maldives Trine Jøranli Eskedal last Tuesday (1) on the launch of this green hydrogen project.

The Minister of Energy said that the aforementioned Norwegian energy company has willingly come forward to provide technical assistance as well as to secure grant funds for the establishment of this green hydrogen project.

“This is the first meeting,” the Minister said, implying that discussions were ongoing on the implementation of the project and were mainly taking place with the Norwegian Embassy.

“Firstly, we will conduct a feasibility study in order to find out whether Sri Lanka has the potential, and thereafter we will start a pilot project,” said Gammanpila emphasising that the project will be carried out in the country after analysing the pros and cons in terms of project-relevant economic, technological, and legal factors prior to the investment of money, and it would also depend on the likelihood of completing the project successfully.

Both the feasibility study and the project will be funded by the Norwegian Government along with Greenstat, Minister explained.

Accordingly, after the feasibility study and the decision on the location to establish the energy company, the investment will be decided on and the duration of the implementation of the project will be finalised, he stressed.

During the discussion with the Norwegian Ambassador, Minister Gammanpila said he would contact Greenstat as well. Furthermore, according to the Minister, a memorandum of understanding (MoU) will be outlined between Greenstat and the Ministry of Energy.

“Only after the feasibility study is conducted and after the pilot project on installing the green hydrogen company, as per the discussion that was held, we (Ministry of Energy) will decide on the investment and the location,” said the Minister, emphasising that the geographical nature of the location in which this project needs to be situated can be taken into consideration only after the results of the aforementioned feasibility study are released and the pilot project is done. Thus, the export plans will be dependent on the outcome of these as well.

Hydrogen has been considered the “fuel of the future” for a considerable period of time due to its affordability. Green hydrogen is known to be an eco-friendly energy source since it is made without fossil fuel.

Greenstat is an energy company with a focus on solar, wind, as well as green hydrogen. They are a subsidiary company of Christian Michelsen Research, which is now Norce.

Ministry of Energy Petroleum Resources Development Director General Surath Ovitigama and Petroleum Resources Development Advisor Saliya Wickramasuriya were among the participants of the aforementioned discussion.
JUNE 7, 2021
https://www.themorning.lk/sl-explores-green-hydrogen-production-feasibility/