***PFIZER/BIONTECH*** STORBRITANIA STARTER VAKSINERING

GRORUD
02.12.2020 kl 13:01 15984

Hei folkens:))

Og...en rekke land i Europa og USA ruller i disse dager ut sine planer for massevaksinering av befolkningen, folkens - i Storbritannia starter vaksinering allerede neste uke - det store spørsmålet er hvorfor det er så stille i fjøset her på berget om når vaksinasjonen starter og hvordan utrullingen skal foregå - for å kunne restarte økonomien er fullskala vaksinering av befolkningen (60/70%) helt vesentlig - Norge har som kjent bundet seg til masta og stoler på å få vaksinen gjennom EU systemet - som EU medlem kjører Sverige derimot to parallelle løp både gjennom EU, men også direkte mot produsentene og vil på den måten ha tilstrekkelige doser til hele populasjonen på ca. 10 millioner mennesker vinteren/våren 2021 - hvorfor kjører ikke Norge eget løp mot produsentene, er vi nok en gang lurt av EU til å stole på at vi her i steinrøysa får nok doser til å reåpne landet like tidlig som Tyskland, Frankrike, Italia og Spania - time will show - stay tuned...ZnageZz....


Helseminister Matt Hancock sier dette er fantastiske nyheter, og at det offentlige helsevesenet NHS er klare og vil starte vaksinering neste uke.
Vaksinen er utviklet av tyske BioNTech, med finansiering fra den amerikanske legemiddelgiganten Pfizer.
https://www.vg.no/nyheter/utenriks/i/M35wJm/pfizer-vaksine-godkjent-i-storbritannia-starter-vaksinering-neste-uke

-TaKK-

Lykke til

Hilzen
Tille Lulla
Redigert i går kl 17:30 Du må logge inn for å svare
BioBull
04.05.2021 kl 17:29 2432

På tide å granske FHI og Legemiddelverket også ...

Det høres sikkert rart ut at jeg ikke vil ta COVID-19 vaksine før senere.

En venn av meg har vært direkte involvert i 65% av alle vaksine forsøk i 2020 og sett resultatene som er sendt tilbake til alle «haste-godkjente» farmasi vaksine selskap. Vedkommende skriver til meg:

«Her er noen gode grunner til å tvile på at vaksiner kommer til å løse problemene med COVID-19 og mutasjoner.
Er du gammel og syk ta vaksiner. Er du ung og frisk ville jeg vært mer skeptisk. Vi har ingen garanti for at disse «vaksine forsøkene» fungerer.Manglende data.
- f.eks Pfizer – ingen nye data siden desember 2020.
- Alle vaksinene har en betinget godkjenning – conditional approval
- De kliniske studiene for alle 4 vaksinene – Pfizer, Moderna, AZ, J&J – er ikke ferdige før utgangen av 2021 – 2024. Vi vet derfor ingen ting om eventuelle uventede langtids bivirkninger.
- NB! Pfizers resultater fra november 2020 er basert på 170 personer og ikke på tusenvis som ofte blir hevdet.

Lengden av kliniske studier.​
- Ingen av studiene har gått over de forventede 3-5 årene pga ”haste situasjonen”.
- Eventuelle bivirkninger vil ikke vises etter så kort tid.

RNA-m vaksiner.
- Ny teknologi – aldri før vært brukt i vaksiner
- Ingen teratologiske (foster) studier
- Ingen analyser av genomisk påvirkning eller avstamming
- I hastegodkjennelsen av Pfizer er det notert at innkapslet RNA-m målrettes mot indre organer som milt, hjerte, lever, nyrer, lunger og hjerne. Er også funnet i ovarier og testikler.

Vaksinenes kvalitet.
- Utilstrekkelig kvalitets bevis av de aktive ingrediensene, hjelpestoffene samt
produksjonsprosessen.
- Problem med reproduserbarhet av partiene som er komersialisert
- Forskjeller i partier brukt i studier og partier til bruk i vaksinse kampanjer.
- Tilstedeværelse av DNA i RNA-m partier. For å produsere RNA-m må man begynne med et DNA. Det betyr at fremmed DNA potesielt kan injiseres i vaksine mottakeren og kan dermed forandre den genetiske strukturen (GMO = Genetic Modified Organism)

Effekt.
- Selv om vaksinen reduserer mortalitet finnes det intet bevis på at det vil redusere spredning.
- Vaksinerings kampanjer vil øke mutering og vaksinene vil raskt bli utdatert. Et konstant behov for nye vaksiner og årlig vaksinering. Pfizers CEO: Vaksineringen skal foregå med 3 doser + 1 årlig boost.
- Ingen studier har vist at vaksiner kan unngå alvorlig form av Covid 19.

Bivirkninger og risiko.
- Flere er døde etter vaksine, og dette er folk som ellers ikke ville ha dødd.
- VAERS result (US data) ny versjon snart klar.
- Vaksiner kan være farlige. Dengvaxia 2017 drepte flere hundre barn på Philippinene.
- Risiko for ADE – antistoffene forsterker sykdommen
- Risiko for trombose og andre koagulasjons sykdommer
- Risiko for forventet langtids auto immune sykdommer
- Risiko for viral rekombinasjon mellom vaksine og andre virus som allerede finns i kroppen (ved for eksempel. Infeksjoner) – lager nye farlige virus.
- Risiko for onkogen aktivering (kreft) – en bivirkning som er sett i RNA-m kliniske studier for genetisk sykdom
- Ineffektivitet av nåværende vaksiner for nye varianter av Covid. Grunn nr. 1 for å vente med å bli vaksinert. Mens vi venter vil mer data blir tilgjengelig noe som vil bedre mulighetene for å velge beste vaksinetype.

Andre behandlinger.
- HC og Ivermectine er tilgjengelig med FAD og WHO er sponset av legemiddel industrien. Ufattelige mengder penger i og på spill.

Informert pasient samtykke.
- Hver person som mottar vaksine er med i en gigantisk medisinsk studie mange år fremover
- Ingen tegn til informert samtykke
- Ingen informasjon om alternativ behandling
- Ingen kjerneveiledning om SAE – technical standards
- Totalt brudd på GCP – Good Clinical Practice – felles internasjonal etisk og vitenskapelig kvalitetsstandard for gjennomføring av en klinisk legemiddel utprøving.

Min Konklusjon er derfor :

Disse masse-vaksinasjonene er en folkehelse skandale og en politisk panikk respons. Døden er ikke et populært tema, og ingen vil ta skylden.»

Redigert 04.05.2021 kl 17:31 Du må logge inn for å svare
bodi 3
04.05.2021 kl 18:08 2412

Minipartiet FRP med opposisjonskamerater kaster seg på Korona valgfleskturne i etterpåklokskapens navn, Charter Svein, Jackeson og Grorud blander hummer og kanari etter eget forgodtbefinnende, Biobull anbefaler vaksineskepsis i sterk kontrast til at nesten alle i Norge nå er positive til vaksine mens Erna og FHI står fjellstøtt og oppnår nå de laveste smittetall siden 5 mars etter effektiv håndtering av den tredje bølgen. Flere nye seriøse tall viser at videresmitten er drastisk ned allerede etter første dose. Vet ikke hvorfor Grorud har så .store problemer med å glede seg over fremgangen, men sånn er det , og kommer han til kort så blir de normale plassert på gutterommet?
GRORUD
04.05.2021 kl 18:56 2396

Hei folkens:))

Og...den kommende lederen av FRP la ikke fingrene i mellom da vaksinestrategien var tema i Stortinget i dag, folkens - denne tråden handler om regjeringens solskinns fremstilling av vaksinepakten med EU og hvor ille det hadde gått om Norge hadde inngått selvstendige avtaler med produsentene og leverandørene av vaksiner i følge Hoie og Solberg - granskinnskommisjonen vil selvsagt gå alle detaljer etter i sømmene og særlig mumleriene fra Hoei og tungetalene fra Statsministeren - hvis de har ført det norske folk bak lyset på grunn av bindinger til Merkel og Macron og egne vaksineavtaler med produsentene ville gitt et raskere og bedre vaksineløp er det et alvorlig brudd med Norges selvstendighet, folkehelse og landets økonomi - skrekk og gru...ZnageZz...

"Frps nestleder Sylvi Listhaug brukte sitt innlegg til å stille spørsmål ved regjeringens beslutning om å kjøpe vaksiner gjennom EU.
– Norge er ikke medlem av EU. Det norske folk har stemt nei to ganger. Vi skal være et selvstendig land. Selvsagt er det fornuftig i mange sammenhenger å samarbeide med EU og andre land. Men Fremskrittspartiet er kritisk til den nesegruse beundringen av EUs vaksineinnsats som regjeringen har lagt for dagen, sa hun."

-TaKK-

Lykke til

Hilzen
Tille Lulla
bodi 3
04.05.2021 kl 21:56 2362

Verden produserer ett visst antall vaksinedoser, vi i Norge er allerede skjevfordelt i forhold til resten av verden. Norge kunne sikkert gjennom oljefondets rikdom ha vaksinert hele landet på bekostning av andre land allerede, men hvor er logikken og etikken i det? Så får du nå heller fortsette å føle deg ført bak lyset da Grorud, men det forhindrer ikke at Erna har gjort en alldeles utmerket jobb.
GRORUD
05.05.2021 kl 18:54 2279

Hei folkens:))

Og...i og med at kommisjonen som skal granske regjeringens vaksinestrategi nå er satt i arbeid må tråden midlertidig stenges for å utelukke flere tøyseinnspill fra gutterommet til Bodien, folkens:)) - tråden er jo frigitt for innsyn og bruk av kommisjonen som skal kvalitetssikre regjeringens strategi da de lot seg binde til EUs vaksinemast - bindingene til Merkel og Macron har beviselig medført vaksinering i sneglefart og få under 66 år uten underliggende sykdommer er til nå vaksinert - andre frittstående land er snart fullvaksinert mens vi sniker oss sakte frem og vaksinetørken holder stand - stay tuned - skrekk og gru...ZnageZz.....

-TaKK-

Lykke til

Hilzen
Tille Lulla
Redigert 06.05.2021 kl 19:44 Du må logge inn for å svare
GRORUD
11.05.2021 kl 23:17 2062

Hei folkens:))

Og...ETTERLYSNING: Vaksiner til den norske befolkning etterlyses - ikke snikksnakk om hvor mange som kanskje blir levert, men hvor mange vi faktisk får - skillpaddefarten i vaksineringen har medført at sommeren som skulle bli "tilnærmet normal" er så godt som avlyst - alle større arrangement er lagt på is og Hoie mumler nå med lavere og lavere innestemme at de fleste over 18 år vil være vaksinert i løpet av sommeren - sommeren på Vestlandet varer som kjent til juletider - de faktiske forhold er at EU ikke tildeler Norge nok doser og at hele vaksinestrategien har vært et narrespill - kreativiteten i regjeringen for å bøte på skadene er stor - fra at en dose holder til å å vaksinere "hentede" innvandrere fra Pakistan først - samt bedrive tallmagi med hvem som kommer når i vaksinekøen - skrekk og gru...ZnageZz....

-TaKK-

Lykke til

Hilzen
Tille Lulla
Redigert 13.05.2021 kl 09:05 Du må logge inn for å svare
GRORUD
14.05.2021 kl 21:55 1935

Hei folkens:))

Og...de daglige "gladnyhetene" fra propagandaministeriet om hvor mange vaksinedoser landet vil motta står i sterk kontrast til hva som skjer på bakken, folkens - en rekke kommuner melder om full stopp i vaksineringen fremover - hunden ligger begravet i regjeringens vaksinestrategi som har lagt landets skjebne i hendene på Merkel og Macron - som kjent har Brussels vaksinestrategi slått fullstendig feil og Norge blir liggende i bakevja - julen 2021 blir ikke "tilnærmet normal", read our lips - skrekk og gru...ZnageZz....

– I neste uke vil det bli en stopp i massevaksineringen. Da får vi bare rundt 5000 doser. 4000 av disse går til fastlegene som skal sette dose to på sine pasienter. Resten går til helsepersonell som har fått første dose med AstraZeneca, forklarer direktør for helse og velferd i Stavanger kommune, Eli Karin Fosse.
https://www.abcnyheter.no/nyheter/norge/2021/05/14/195759354/full-stopp-i-vaksineringen-i-stavanger

NB! Tråden er fortsatt fristilt for bruk av granskningskommisjonen av regjeringens vaksinestrategi og fatale bindinger til Brussel, Merkel og Macron!!


-TaKK-

Lykke til

Hilzen
Tille Lulla
Redigert 16.05.2021 kl 20:55 Du må logge inn for å svare
GRORUD
18.05.2021 kl 18:33 1744

Hei folkens:))

Og...som nevnt tidligere i tråden varer immuniteten etter Corona sykdom og fullvaksinerte ca. 8 måneder, folkens - dette blir nå bekreftet av det Danske helsedirektoratet (Sundhetsstyrelsen) - med andre ord vil de eldste og mest utsatte gruppene som fikk sine doser i Desember 20 og Januar 21 trenge revaksinering i løpet av August/September inneværende år - rakettforskerne i regjeringen bør snarest opplyse det norske folk om at revaksineringen av de eldste starter før alle grupper er fullvaksinert for å unngå overbelastning på helsevesenet som har vært mantraet siden pandemien startet - skillpaddefarten og vaksinetørken som følge av bindingene til Merkel, Macron og Brussel utfolder seg i all sin gru og medfører at julen 2021 ikke blir tilnærmet normal på noen måte - read our lips - skrekk og gru...ZnageZz.....

18. mai 2021 kl. 10:45 Immune i minst 8 måneder Det danske helsedirektoratet, Sundhedsstyrelsen, vurderer at personer som har vært smittet med koronaviruset vil være immune i minst åtte måneder, melder DR. Det samme gjelder for personer som er ferdig vaksinert.
https://www.nrk.no/nyheter/immune-i-minst-8-maneder-1.15499659

NB! I dag kom omfordelingen fra ansvarlige til uansvarlige kommuner - intervallet mellom første og andre dose er allerede forlenget og med innestemme mumlet Hoie at "stooore mengder vaksiner" kommer i Juli/ August - dette er doser som ble solgt inn i April/Mai - kreativiteten er formidabel for å avlede vaksinetørken - skrekk og gru.

-TaKK-

Lykke til

Hilzen
Tille Lulla
Redigert 19.05.2021 kl 20:13 Du må logge inn for å svare
GRORUD
23.05.2021 kl 11:18 1597

Hei folkens:))

Og...narrespillet rundt Norges bindinger til EU pampene og vaksinedosene forsterkes, folkens - de neste tre ukene medfører vaksinetørken at nesten ingen i hele landet får førstedose - vaksinepakten med Merkel, Macron og Brussel medfører at Norge betaler mest, men blir avspist med minst - hvorfor vi betaler mer enn andre EU land for innpass i vaksinepakten bør snarest på bordet og hvorfor vi ikke inngikk egne avtaler med leverandørene til lave priser og store leveranser må etterprøves - Hoie mumler nå med innestemme at mange doser forventes levert i Juli/August - dette ble solgt inn allerede som gode nyheter og "store leveranser" i April/ Mai - skrekk og gru...ZnageZz....

Det er få vaksiner igjen denne uka - fordi Trondheim ikke får vaksinene de er lovet. I tillegg skal mange ha andre dose. - Det blir ingen førstedoser til innbyggere i Trondheim de neste ukene, sa helse og velferdsdirektøren.
https://www.adressa.no/pluss/nyheter/2021/05/11/Varsler-om-f%C3%A5-vaksiner-de-neste-ukene-23945622.ece

-TaKK-

Lykke til

Hilzen
Tille Lulla
Redigert 24.05.2021 kl 20:58 Du må logge inn for å svare
bodi 3
25.05.2021 kl 18:14 1436

Her fikk jeg jammen sluppet til igjen etter at Grorud har stengt tråden for meg lenge og nektet meg innpass etter at han for ente gang har påstått at jeg deskreditterer hans vitenskapelige budskap ifra gutterommet. En bruker de dosene en har Grorud. Strategisk riktig selvsagt. Folket har forkastet Astra og Johnson så derfor har vi vaksinert færrest forholdsmessig i EU. Personlig mente jeg det var feil, men nå er ikke jeg overlege og mottar fordeler ifra Pfizer da og ifølge diverse dokumentasjon gir Pfizer og Moderna høyere beskyttelse så på sikt så det går vel opp i opp. De særnorske blodpropptilfellene som angivelig overgikk nytteverdien av vaksinen har jeg tilgode å se dokumentert, det ble så stillt om bivirkninger over hele verden faktisk at det er som Juster sa mot normalt. Indignerte nordlendinger vil inndra vaksinepassenes rettigheter som følge av sjevfordeling til ett mindretall fullvaksinerte østlendinger, blir livskvaliteten bedre i nordland om en andel fullvaksinerte østlenginger må holde seg hjemme tro? Isåfall ønsker jeg en meter med snø nord for Trondheim i juli, om det da ikke kan dokumenteres at selvmordsraten øker i nordlige deler av landet om noen østlendinger kommer på charter før dem. Grorud tar feil om at Norge betaler mer pr dose, vi betaler det samme som andre, men regjeringen har altså på oppfordring av folket nektet å bruke de gammeldagse virio vaksinene , betale må de jo uansett når de har bestillt dem, det skulle bare mangle når vi er best på alt inklusiv såkalt kvalitetssikring. God bistandshjelp vil være å gi dem til mindre vaksinerte land, ren FRP politikk faktisk, hjelpe i landet hvor de bor. At en da hopper bukk over at en setter liv i fare (en må nesten trekke den slutning når de ikke injeksjeres i Norge) så blir det ikke helt enkelt å henge med i de avanserte avveiningene til myndighetene, men jeg må bare avfinne meg med at så avansert etikk er nok over mitt nivå.
GRORUD
25.05.2021 kl 19:17 1397

Hei bodien/folkens:))

Og.. som vanlig poster du et sammensurium uten substans og mening bodien, men du blir ikke smittet foran tastaturet alene på gutterommet, vettu - nok en gang går de tomme dressene i regjeringen på limpinnen - stuntet med å vaksinere stortingspolitikere foran andre i vaksinekøen har skapt sinne og frustrasjon - alle politikerne på stortinget har vara medlemmer og sommerferien sprer representantene rundt i hele landet, at vaksinering av politikere vil berge demokratiet er i beste fall bare snikk snakk - tørken i leveransen fra EUs vaksinepakt ligger til grunn for beslutningen og ville under normale omstendigheter med leveranser på linje med Storbritannia, Israel ++++ ikke vært et tema - skrekk og gru...ZnageZz....

Stortinget opplyser at landets folkevalgte skal vaksineres på Akershus festning onsdag og torsdag etter at de fredag ble prioritert i vaksinekøen.
https://www.abcnyheter.no/nyheter/norge/2021/05/24/195761124/stortingspolitikere-vaksineres-denne-uken

-TaKK-

Lykke til

Hilzen
Tille Lulla
Redigert 25.05.2021 kl 20:19 Du må logge inn for å svare
bodi 3
25.05.2021 kl 20:15 1383

Du må da for all del henge deg opp i 170 representanter du selv har valgt, jeg ser nå litt stort på akkurat det da, men vet at det er rene reveåta for deg Grorud, disse folkevalgte som du kan øse all din indignasjon over.
GRORUD
25.05.2021 kl 21:24 1346

Hei bodien/folkens:))

Og...du får følge med på debatten med Fredrik Solvang nå kl. 21:20, bodien - kanskje du kan lære litt, også at det Norske Storting består av 169 representanter...ZnageZz...

-TaKK-

Lykke til

Hilzen
Tille Lulla
bodi 3
25.05.2021 kl 21:54 1328

Så det nå, Moxness er helt enig med deg, når alle disse han nevner som har ytet til det ytterste også må overta styre og stell på broen blir det nok bra. Er du helt sikker på at en intensivsykepleier kan steppe til som justisminister da Grorud, er du helt sikker på at du ville tatt ansvaret som en finansminister eller helseminister har?
GRORUD
25.05.2021 kl 21:58 1323

Hei folkens:))

Og...dermed er sannheten om vaksineskandalen ute i åpent lende, folkens - nå viser tall fra Our World data at Norge taper terreng i vaksinekappløpet og ligger nederst i Europa, langt etter både Hellas og Bulgaria - landet blir skviset i alle ender og får nå "betale" for sin servile holdning overfor Merkel, Macron og Brussel - vi har påpekt konsekvensene av dette stuntet siden Desember 2020 og fått spot on - skrekk og gru...ZnageZz...

Nye tall fra Our World in Data viser at Norge er i ferd med å havne helt bakerst i vaksineringskappløpet i Europa. Grafen under viser bare land som er en del av den felles innkjøpsordningen, der Hellas nylig gikk forbi Norge.
Hele 16 prosent flere nordmenn - rundt 250.000 personer - måttet få første vaksinedose for at vi skulle fulgt gjennomsnittet av EU-landene.
https://www.nettavisen.no/okonomi/norge-ligger-pa-bunn-i-europa-i-vaksine-kapplopet/s/12-95-3424131542

-TaKK-

Lykke til

Hilzen
Tille Lulla
bodi 3
25.05.2021 kl 22:38 1299

Selvsagt gjør de det, når Astra og Johnson er tatt ut som følge av ett folkekrav, det er Norge og Danmark som henger etter av samme grunn. Det er stor oppslutning i folket om dette og grunnlaget er store oppslag om bivirkninger som ikke står i forhold til realitetene som faktisk er at alle vaksiner har bivirkninger og derfor forsøker helsemyndighetene og innføre frivillighet eller at folk som har særskilte behov til å ta disse vaksinene som er brukt på vanlig måte i andre EU land. Det er ingen skandale, vi er omtrent der vi har valgt å være alle sammen, sånn cirka ekstremt nye bedre ivaretatt enn verden i gjennomsnitt, så slutt å syt å jamre deg Grorud.
GRORUD
26.05.2021 kl 20:13 1197

Hei folkens:))

Og...for ente gang blir Norge avspist med færre doser enn lovet, folkens - under onsdagens pressekonferanse mumlet helseministeren med lav innestemme at gjenåpningen av landet var avhengig av at vaksineleveransene gjennom EU pakten gikk som planlagt - frem til nå har utsettelser og færre vaksinedoser enn lovet blitt dagligdags kost fra den kanten, også denne gang mumlet Hoie om 40000 færre doser enn forventet selv om vi innehar jumboplassen i hele Europa når det gjelder fullvaksinerte - bindingene til EU har ført landet inn i ei bakevje med nedstengninger, sosial avstand, stengte restauranter og nedstengte kommuner++++ - forbeholdene om en normal hverdag står i kø og antall vaksiner, nye mutasjoner, importsmitte, Norgesferie++++ trumfer gjenåpningen - skrekk og gru...ZnageZz...

Helseminsiteren opplyser om at det blir forsinkelser i vaksineleveransene i uke 23. Denne uka skulle Norge i utgangspunktet fått 340 000 vaksinedoser, men vil ikke få mer enn 300 000.
https://www.dagbladet.no/nyheter/darlig-vaksinenytt/73810485/amp

-TaKK-

Lykke til

Hilzen
Tille Lulla
Redigert 28.05.2021 kl 21:38 Du må logge inn for å svare
GRORUD
01.06.2021 kl 21:53 927

Hei folkens:))

Og...da er katta ute av sekken, folkens - FHI og Hoie har nå startet mumlingen om en tredje vaksinedose etter sigende fordi dagens vaksiner er mindre effektiv mot Delta eller B.1.617.2 som den Indiske mutasjonen heretter skal kalles for ikke å støte noen - selv WHO kritiserer Europa for sendrektighet i vaksinasjonsprogrammet der vi som kjent ligge helt på bunn - bindingene til EUs vaksinasjonspakt der Macron og Merkel legger premissene har lurt landet inn i en vaksinasjonsrunddans der produsentene av vaksiner og spekulantene kan le hele veien til banken mens folket ser på - skrekk og gru...ZnageZz.....

-TaKK-

Lykke til

Hilzen
Tille Lulla
Redigert 02.06.2021 kl 19:06 Du må logge inn for å svare
GRORUD
05.06.2021 kl 21:51 771

Hei folkens:))

Og...sommerferien varer vist helt til jul, folkens - den "tilnærmet normale" påsken gikk som kjent fløyten lenge før den startet og nå ryker den "tilnærmet normale" sommerferien før den har begynt - Helseministeren og FHI toppene mumler nå med lavere og lavere innestemme at "det kan forventes" at mange får første vaksinedosen før skolene starter etter sommerferien - den skakkjørte vaksinestrategien forsterkes as we speak samtidig som det lutfattige og svartelistede landet Serbia melder om så godt som fullvaksinert befolkning - serberne tilbyr nå reisende til Beograd gratis vaksine hvis de ønsker, noe ARKs utsendte medarbeider fikk nyte godt av på direktesendt tv - serberne sier selv at de som frittstående nasjon har full tilgang på ubegrensede mengder vaksinedoser mens verdens rikeste land sniker seg frem på larveføtter innenfor den lammende EU pakten - vaksineringen av de fleste under 65 år har ikke startet ennå med mindre du har oppført deg som en elefant i et glasshus, bor på det sentrale Østlandet og lyder navnene Ali og Muhammed++++ - skrekk og gru....

NB! ****ETTERLYSNING: Vaksinedoser etterlyses - finnerlønn avtales med Hoie og zinte Monica!!

-TaKK-

Lykke til

Hilzen
Tille Lulla
GRORUD
10.06.2021 kl 22:18 639

Hei folkens:))

Og...da henger "den tilnærmede normale julen 2021" i en tynn tråd, folkens - bindingene til Merkel, Macron og pampene i Brussel medføre at 400 000 doser ikke blir levert som avtalt i Juli - vi betaler mest og får minst - men Hoie, zinte Monica og Statsministeren prøver febrilsk å selge inn budskapet om at EU paktens fortreffelighet berger land og folk, vaksinealmissene fra Brussel blir fremstilt som om EU er den barmhjertige Samaritan - som kjent minner regjeringen mer og mer om kjerringa til Gudbrand i Lia - skrekk og gru...ZnageZz....

Pfizer leverer 400.000 færre vaksinedoser i juli enn beregnet. Folkehelseinstituttet sier det får konsekvenser for vaksinasjonsprogrammet.
https://www.abcnyheter.no/nyheter/norge/2021/06/10/195765079/vg-norge-far-400-000-faerre-vaksinedoser-fra-pfizer-i-juli

-TaKK-

Lykke til

Hilzen
Tille Lulla
Redigert 13.06.2021 kl 08:54 Du må logge inn for å svare

https://www.nettavisen.no/norsk-debatt/avslorer-kameraderi-mellom-partifeller-i-ud-vil-neppe-fa-noen-konsekvenser/o/5-95-248654

Og nå rykker det snart et par tre helsebyråkrater - Grinchen med følge - opp i dette uangripelige villnisset av store lønninger, ubegrensede skatteoverføringer uten spørsmål, og internasjonale muligheter. Belønningen blir stor for å ha stengt landet ned unødig og stjålet halvannet år av befolkningens levetid i en massiv propagandaoperasjon til beste for noen få milliardærer i skjæringspunktet byråkrati/korporatisme. Evig skam til helsefascistene!

Det er stygt å bombe land for fred.
Det er stygt å stjele frihet for helse
- En bror var ambisiøs med andres liv og penger og ble belønnet for det første. En søster (og dens fettglinsende marionett) snart i topp internasjonalt for å vise handlekraft i det andre.

Redigert 13.06.2021 kl 11:12 Du må logge inn for å svare
GRORUD
14.06.2021 kl 20:35 373

Hei folkens:))

Og...lurendreieriet fortsetter som forventet og beskrevet ovenfor, folkens - nå mumler helseministeren med innestemme og nedslått blikk at Norge blir avspist med enda færre vaksinedoser en tidligere proklamert - vaksinepakten med Merkel, Macron og Brussel frarøver oss nå 900 000 flere doser enn Hoie tidligere har lovet - konsekvensene blir at befolkningen ikke blir fullvaksinert før sent på høsten og en tredje vaksinerunde lurer rundt hjørnet - regjeringen blir rundlurt av EU pampene mens folket ser på - les hele tråden og read our lips...ZnageZz....

https://www.aftenposten.no/norge/i/2dEV3a/norge-kan-faa-900000-faerre-doser-enn-forventet-de-neste-tre-maanedene

-TaKK-

Lykke til

Hilzen
Tille Lulla
bodi 3
15.06.2021 kl 17:24 285

Sjevfordelingen i vaksinedoser rike kontra fattige land er nå kun 73 på 1 i favør vesten så ikke så rart annet enn at Groruds tolmodighet nå er på bristepunktet.
GRORUD
15.06.2021 kl 19:05 259

Hei folkens:))

Og...som kjent skal Norske politikere innvalgt på det Norske Storting sette Norske interesser og Norske borgeres helse i forsetet, folkens - nå har FHI foreskrevet nye beregninger i vaksineløpet etter at vaksinepakten med pampene i EU nok en gang svikter i sine lovnader - de 900000 vaksinedosene som blir frarøvet Norge medfører at vi ikke blir fullvaksinert før nærmere Julen 2021 - konsekvensene blir at mutasjoner kan få fotfeste i landet samtidig som de eldste mister sin immunitet etter sine doser som ble satt for et år siden i desember - en ny vaksinerunde lurer rundt hjørnet - red our lips - skrekk og gru...ZnageZz...

Folkehelseinstituttet kom tirsdag med et nytt scenario for når alle aldersgrupper i Norge kan forvente å få sin første og andre dose av coronavaksinen. Det skjer dagen etter at det ble kjent at Norge får 900.000 doser færre av Pfizer-vaksinen i juli, august og september.
I det oppdaterte scenarioet anslår FHI at aldersgruppen 18–41 år, som er sist på prioriteringslista, vil få tilbud om sin første dose i uke 31–32 – altså i begynnelsen eller midten av august. Det er to–tre uker senere enn i det forrige scenarioet på uke 29.
Dose to er ytterligere forsinket. FHI anslår at alle voksne vil ha fått tilbud om sin andre dose i uke 40-41, altså i begynnelsen eller midten av oktober. Det er en forsinkelse på fire–fem uker fra forrige anslag, som var uke 36.
https://www.abcnyheter.no/nyheter/norge/2021/06/15/195766146/forsinkelse-pa-fire-fem-uker-i-nytt-vaksinescenario-fra-fhi

-TaKK-

Lykke til

Hilzen
Tille Lulla

https://www.document.no/2021/06/15/viruset-var-optimalisert-for-superrask-smitte-for-det-ble-sluppet-ut/

"Den 7. juni hadde to anerkjente forskere en banebrytende artikkel i Wall Street Journal som forklarer hvorfor genomet til viruset beviser at det er blitt manipulert. Artikkelen er viktig for å forstå hvorfor det ikke var vanskelig å konstatere at viruset har oppstått i et laboratorium. Alt snakk om «våtmarker» var bevisst villedende.

Vi kjenner ordet genesplicing. Det brukes i en helende betydning, dvs man går inn og «mekker» litt på genene for å fjerne en sykdomsdisposisjon.
Gain of function er det motsatte: Man gjør et virus mer dødelig og smittsomt gjennom gensplicing.
Hvorfor skulle noen ønske å gjøre det? For å kunne avverge en pandemi en gang i fremtiden. Offisielt. Men for Kina: En mulighet til verdensherredømme gjennom biologisk krigføring.

Den avslørende kombinasjonen i coronaviruset er CGG-CGG. Denne er aldri tidligere funnet i naturlige virus.

En sterk indikator på at noe er galt, var da batwoman Shi Zhengli publiserte genomet til viruset 20. februar 2020, men utelot akkurat den sekvensen som rommer CGG-CGG. Det var ikke tilfeldig. Shenli visste at det ville avslørt gain-of-function-forskning"

Hei folkens:))

Og...tredje vaksinerunde lurer som tidligere forespeilet like rundt hjørnet, folkens - eldre og risikogrupper først selvsagt, men hvis effekten av de to første rundene svekkes betydelig hos folk flest vil Hoie starte mumlingen om økning av sykehusinnleggelser, bla, bla og at det trengs en ny runde - skilpaddefarten i vaksineringen som følge av vaksinepakten med Merkel. Macron og pampene i EU har påført oss store forsakelser og kaster oss nå inn i en tredje runde med vaksinering - stay tuned - skrekk og gru...

FHI vil ikke tidfeste en tredje vaksinerunde. Personer som har fått organtransplantasjon, kan få en ny vaksinedose i høst, mens andre risikogrupper kan få tilbud til vinteren.
https://www.abcnyheter.no/nyheter/norge/2021/06/21/195767599/fhi-kartlegger-hvem-som-trenger-en-tredje-vaksinedose

-TaKK-

Lykke til

Hilzen
Tille Lulla
Redigert i går kl 17:29 Du må logge inn for å svare