Soff - CONTRACT AWARD FOR CSV NORMAND MAXIMUS


SOFF: CONTRACT AWARD FOR CSV NORMAND MAXIMUS

08:32
Solstad Offshore ASA is pleased to announce that the company has signed abr /

contract for the CSV Normand Maximus to support operations for a Client in

Latinbr /

America. The estimated duration is 5 months, including mobilization and debr /

-mobilization. The contract is scheduled to commence during December 2020.br /

br /

Skudeneshavn, December 4th, 2020br /

br /

Contactsbr /

Lars Peder Solstad CEO, at +47 91 31 85 85br /

Kjetil Ramstad CFO, at +47 90 75 94 89br /

br /
Redigert 21.01.2021 kl 04:19 Du må logge inn for å svare
kuka
05.12.2020 kl 08:39 3218

Jeg mener at det ligger i forutsetningene for strukturpakken at +/- 25 fartøy skal skrotes/selges. Da er vel den "orange armada" en del av de som skal bort.
Redigert 21.01.2021 kl 03:55 Du må logge inn for å svare
Seriøs
05.12.2020 kl 09:06 3203

Ser ut til at 10 kr kommer raskere en jeg først trodde og selv 10 kr er underpriset etter restruktureringen. Det at N.M er i oppdrag gjør regnskapet mye enklere og da har Solstad 5 mnd på seg til å skaffe ny kontrakt. Denne kontrakten kom raskere enn jeg hadde regnet med
Redigert 21.01.2021 kl 03:55 Du må logge inn for å svare

Ja det ligger i planen, men det står i planen Salg/skrap
Har ingen formening om disse skip er omsettelige for salg, men ting snur brått og brutalt i oljenæringen nå, så det skulle ikke forundre om det kan finnes kjøpere for slike skip.
På den annen side, vi må jo bare håpe det blir skrapet mye skip fremover, noe jeg personlig har mine tvil om, skal man være langsiktig i supply er det en forutsettning for bedring at det blir skrapet i verdens flåten.

Uansett 10 kr er ingen pris for dette selskapet, at Soff er det supply selskapet med best odds i Oslo er det ingen tvil om.
Redigert 21.01.2021 kl 03:55 Du må logge inn for å svare
Met1976
05.12.2020 kl 11:14 3113

Det er ifølge LPS snakk om ca 30-35 skip som skal bort og de som ligger spredd runmdt Haugalandet er i stor grad med i den bolken.

Dette har vært problematisk før- SOFF hadde flere "siloer" i selkskapsstrukturen med forskjellige kreditorer, panteinnehavere i skipene etc etc noe som gjorde det nesten umulig å skrote/selge disse selv om de burde, fordi verdien da ble mindre enn lån/pant på skipet.

Med omstruktureringen nå er dett løst og det settes nok fart på arbediet- det er ingen vits å selge disse billig til noen som vil prøve å ri en oppgang, det blir ris til egen bak da ratene presses. Disse blir nok i stor grad skrotet eller solgt til symbolpris til markeder eller oppganger som ikke konkurrerer med SOFF, da i hovedsak østen og mulogens Russland.
Redigert 21.01.2021 kl 03:55 Du må logge inn for å svare
TurboTrader
05.12.2020 kl 11:20 3101

Finnes det noen oversikt over hvilke fartøy som eventuelt blir skrotet eller er det i hovedsak de som idag ligger i opplag/uten oppdrag?
Redigert 21.01.2021 kl 03:55 Du må logge inn for å svare
aksjewonka
05.12.2020 kl 17:07 2941

https://view.joomag.com/solships-solstad-offshore-asa-solships-54th-edition/0095541001606896370

Side 58-59, vessels in layup.

Det som slår meg under gjennomlesningen er hvor hinsides mange fartøy Solstad har. Kjenner ikke til belåningsprosenten på hvert av fartøyene, men dagen MCAP fremstår meget lav, selv for et gjeldtynget selskap.
Redigert 21.01.2021 kl 03:55 Du må logge inn for å svare
TurboTrader
05.12.2020 kl 17:42 2923

Flott, mange takk.
Redigert 21.01.2021 kl 03:55 Du må logge inn for å svare
Nedtur
05.12.2020 kl 18:07 2894

Får vi samme reisen som American Shipping i 2013, fra 3 til 40 på kun 1 måned? Dette er spennende og i mine øyne en no-brainer.

Redigert 21.01.2021 kl 03:55 Du må logge inn for å svare
kuka
05.12.2020 kl 19:47 2834

Du har mest sannsynligvis rett. Selv om Solstad kvitter seg med 35 skip, vil de fortsatt sitte igjen med ca 90 fartøy. Av disse ser jeg at ca 80 skip er i aktivitet, enten på kontrakt eller på spot. Dette antar jeg er båter som holder en høy klasse som tilfredsstiller både myndighetenes krav og selskapets omdømme. Jeg er enig i at verken Soff eller bransjen for øvrig, er tjent med at de skipene som skal ut, ikke selges inn i det samme markedet Soff opererer i.

En kan legge mange forutsetninger til grunn for å beregne den reelle verdien til selskapet med skipene. Om en tar en konservativ/omtrentlig tilnærming, for eksemplet skyld, utgjør gjelden(20 mrd) fordelt på aktive skip(80) 250 mill pr båt. Dette er mindre enn det koster å bygge en middels kystsnurper/tråler i dag. Jeg legger til grunn at den potensielle/reelle verdien er langt høyere enn det dagens aksjemarked vil ha det til.

Før eller siden må ratene komme på et nivå som forsvarer utskiftinger av eldre skip til fordel for nye. I mellomtiden har Soff potensiale til å bli rene "gullgruven"
Redigert 21.01.2021 kl 03:55 Du må logge inn for å svare

Man finner ikke reelle verdier i soff i dag, da det ikke finnes sammenlignings grunnlag i dag, det kjøpes ikke skip da ingen har penger, ingen bestiller nytt.
Mye tyder for at Soff sitter på en fomue priset til 0, det er udiskutabelt at Soff sin flåte harhøy verdi, de får neppe konkurrenter fra nye aktører med det første.
Redigert 21.01.2021 kl 03:55 Du må logge inn for å svare
desirata
06.12.2020 kl 02:37 2632

Merkelig hvor optimistisk de fleste er. Dette er en aksje som muleg ble spleiset tusen gamle ga 1-en ny aksje ! Tenk over det en stund innom lovprisinga skjer. Ingen vet hva raten er for Max båten. De måtte jo ha den i fart for å unngå tilbake kjøp klausul. Kan derfor være at raten er kun $50k per dag. Breakeven er $100k plus. Solstad må nedskrive ytterligere kr r. 10 Mia for å få sunn drift. Derfor glem aksjen. Hvorfor bringe havre ---- osv
Redigert 21.01.2021 kl 03:55 Du må logge inn for å svare
kuka
06.12.2020 kl 09:53 2522

Nettopp desirata, tenk over det en stund! Solstad har nettopp gjennomgått er fundamental restrukturering der gamle aksjonerer, inklusive Røkke, Fredriksen og Solstad, tapte tilnærmet alt, mens kreditorene måtte gi avkall på 1/3 av gjelden på mer enn 10 mrd. Nærmere en formell konkurs er det vel vanskelig å komme! Kreditorene sto i realiteten overfor valget mellom å tape tilnærmet alt ved en konkurs, eller akseptere forhandlingsresultatet som det forelå. Resultatet kjenner vi til-, Røkke, Fredriksen og Solstad-familien fikk, sammen med et utvalg banker tilbud om å overta et ferdig restrukturert selskap for 2-250 mill Nok!

Jeg skal ikke underslå at jeg er optimist med tanke på SOFFs fremtid. Vel nok sliter offshorebransjen fortsatt tungt-, både som følge av oljepriskollapsen i 2014 og koronaepidemien. Men "alt har sin overgang" sa grisen da den ble flådd. Vi kan begynne med at offshoreflåten er eksistensiell for alt av virksomhet offshore. Etter 2014 er det knapt kontrahert et eneste skip til offshore. Samtidig har det i mellomtiden vært avgang av fartøy. Solstad har alene forpliktet seg til å ta 30-35, eller rundt 1/4 av flåten ut av drift. I utgangspunktet nærmer vi oss en situasjon med tilnærmet likevekt mellom tilbud og etterspørsel av de tjenestene bransjen tilbyr. En trenger ikke være rakettforsker for å forstå hva dette vil ha å si for ratenivået. Vi gjør en feilantakelse dersom vi heller ikke tar i betraktning hvilken positiv effekt de planlagte fornybarprosjektene vil ha å si for denne delen av offshorebransjen.

Jeg er ikke tilhenger av å utelukkende bruke bakspeilet i vurderingen av fremtiden, men også bruke "krystallkula". Når en først skal legge historien til grunn, er det viktig å bruke hele historien, og ikke bare de siste 5-6 årene. Norsk offshorehistorie går 50-60 år tilbake i tid og er preget av "dype daler og høye tinder"-, som har skapt store formuer og ditto tap. Så er det opp til den enkelte å definere hvor i syklusen vi befinner oss for øyeblikket. Personlig er jeg ikke i tvil.

Jeg er enig desirata, å bære harve til døende hester har lite for seg. Derfor er det viktig å porsjonere harven slik at de hestene som har livets rett overlever, mens andre blir pølser. Grepene som Soff har tatt, er nettopp å unngå dette ved å ta ut nærmere 1/4 av fartøymassen. Når vi først er inne på temaet kan også bruke illustrasjon; "at opp av asken stiger fugl Fønix".
Redigert 21.01.2021 kl 03:55 Du må logge inn for å svare
TurboTrader
06.12.2020 kl 10:15 2479

Heldigvis ser man det hele ulikt og det skaper et marked.

Forøvrig et flott innlegg av @kuka.
Redigert 21.01.2021 kl 03:55 Du må logge inn for å svare
Seriøs
06.12.2020 kl 10:30 2446

@Davinci_me Hva mener du om dagens status og fremover?
Redigert 21.01.2021 kl 03:55 Du må logge inn for å svare
kuka
06.12.2020 kl 10:42 2423

Det er vel riktig som du sier ut fra det utgangspunktet, men en kan kanskje gjøre seg noen antakelser. Før eller siden, kanskje heller før enn siden, vil behovet for økt kapasitet i bransjen melde seg. Ikke nødvendigvis for aktiviteten øker, men rett og slett for at det ligger en rekke skip i opplagsbøyene, ikke bare Soff`s sine, som aldri vil bli bemannet som følge av elde/manglende oppgraderinger. Nå tar Soff sin del av nedtaket, og jeg har liten tro på at andre selskap skal unngå å ta sin del dersom de fortsatt skal ha kreditorene sin velsignelse. I neste omgang vil dette bidra til rateoppgang-, verdiøkning-, fornyet optimisme- og behov for fornyelse av bransjen.

Når vi er kommet til det stadiumet vil den reelle verdien av Soff-skipene materialisere seg. Hva disse vil være vil avhenge av alder og funksjonalitet. Jeg tror jeg ikke er langt unna fasiten dersom vi antar at 80 av de beste skipene til Soff vil ha en gjennomsnittpris på nærmere en mrd om de skulle ha vært erstattet med nybygg. Ut fra dette kan det beregnes pris på eksisterende skip avhengig av fremtidige vedlike-/oppgraderingskostnader. Tror vi ville bli overrasket over det tallet som ville fremkomme. Ja du har rett Soff sitter på en formue som i dag prises til tilnærmet null.
Redigert 21.01.2021 kl 03:55 Du må logge inn for å svare

Bakspeilet er uinteressant her, supply og oljenæring er vel som shipping markedet generelt, alle vet om syklusene der hvor du har 5-6-7 dårlige år da rederne kjøper for mye skip, så følger det 2-3 knallgode år før rederne igjen kjøper for mye tonnasje.

Alle vet at Solstad kvitt 1/3 med gjeld og har handlingsrom i 2 år, det skal skraper over en lav sko.
Jeg tror faktisk at en kan se et under tilbud på litt sikt, i den fart nå vind industrien vokser i stor fart vil det der bli tatt mye tonnasje, olje næringe tror jeg også vil skyte i voldsom fart sommer/høst 2021 når fly og shipping næringen får fart etter corona, oljenæringen som over mangfoldige år nå er under investert.
Det skulle ikke forundre meg om en vil se peak oil, Rystad snakke om det for noen år tilbake, jeg mener forholdene ligger tilrette for det nå, da det er et vanvittig etterslep som skal tas igjen etter 1-1,5 år med corona.

Men en skal vokte seg vel med hvilke olje bett en velger, på Oslo børs er det bare Soff innen supply som er investerbar mener nå jeg, og at rederiet har de 2 mest kapitalsterke gutta som hovedeiere er en bonus på toppen av det hele.
Har ikke rørt oljeservice aksjer på mangfoldige år, nå mener jeg timingen er perfekt for det I et restrukturert Soff som fortsatt handles som et konkursbo i markedet.
Redigert 21.01.2021 kl 03:55 Du må logge inn for å svare
Puffen
06.12.2020 kl 21:46 2057

må ha innlogging.....
Redigert 21.01.2021 kl 03:55 Du må logge inn for å svare
Seriøs
06.12.2020 kl 22:17 2033

Overskriften sier mye. Lykke til fremover
Redigert 21.01.2021 kl 02:02 Du må logge inn for å svare
aksjewonka
07.12.2020 kl 08:53 1840

Hvorvidt artikkelen stemmer er imidlertid noe annet. Det fremstår ikke som om de såkalte ekspertene er samstemte når det gjelder fremtiden til oljeselskaper generelt sett.

Når det gjelder SOFF så er situasjonen som nevnt utallige ganger betydelig forbedret, prises tilnærmet konkurs. Meldingen på fredag var oppløftene, men hvorvidt dette er tilstrekkelig for ytterligere oppgang blir spennende å se. Skal kursen mye videre vil jeg tro investorene vil ha flere nyheter om fremgang.
Redigert 21.01.2021 kl 02:02 Du må logge inn for å svare
Seriøs
07.12.2020 kl 08:56 1826

Enig det og vi får nok ikke løft før det kommer fundamentale nyheter som tilsier bedring i markedet, men at den kan gå opp mot 7-8 kr er nokså sikkert
Redigert 21.01.2021 kl 02:02 Du må logge inn for å svare
abbos
07.12.2020 kl 09:58 1763

Merkelig kursutvikling
Redigert 21.01.2021 kl 02:02 Du må logge inn for å svare
TurboTrader
07.12.2020 kl 10:10 1734

Ja, enig i det, men enda tidlig på dagen.
Omsetningen er betydelig høyere enn den siste tiden og blir spennende å se om den finner retningen, litt retningsløs hittil idag.
Redigert 21.01.2021 kl 02:02 Du må logge inn for å svare
Seriøs
07.12.2020 kl 10:16 1720

Synes den ligger greit i kurs nå men løft er jo hyggelig. Ser greit volum på 5-600.000 p.t og at den vaker rundt 6 kr. Husk at det er løft på 1 krone da fra før kontrakt med N.M så vi kan vel ikke forvente take off hver dag uten fundamentale nyheter..
Redigert 21.01.2021 kl 02:02 Du må logge inn for å svare
Seriøs
07.12.2020 kl 11:18 1671

Ja takk:)
Redigert 21.01.2021 kl 02:02 Du må logge inn for å svare
xile
07.12.2020 kl 13:06 1642

Oppdatering på Facebook for Solstad offshore for 30 minutter siden:

We have recently been awarded multiple contracts and are searching for new seafarers to join our team as AB, AB/crane operator, electrician, chief steward and engineers.
We are looking for seafarers on Norwegian terms and conditions.
Are you interested in working for Solstad please go to our homepage https://solstad.easycruit.com/ to apply for relevant positions.
***** Follows in Norwegian*****
Solstad Offshore har i senere tid fått mange nye kontrakter. Dette har ført til at rederiet nå trenger matros, matros/kranfører, elektriker, forpleiningssjef og maskinister.
Vi søker primært etter sjømenn på norske betingelser.
Er du interessert i å jobbe i Solstad vennligst gå til vår hjemmeside https://solstad.easycruit.com/ for å søke på stillinger.


https://www.facebook.com/SolstadOffshore/photos/gm.789141278304418/2929299013840385
Redigert 21.01.2021 kl 02:02 Du må logge inn for å svare
TurboTrader
07.12.2020 kl 13:10 1664

Flott.
Virker helt klart som vi nå er inne i en turnaround.
Redigert 21.01.2021 kl 02:02 Du må logge inn for å svare

Hvor mange ganger skal folk bli lurt til å dumpe ut rett under 6 kr?
Det er jo galskap å slippe ut denne juvelen nå, leste dere ikke artikkelen fra i går?

Har snittet godt opp i dag rett under 6, har ikke råd til å kjøpe mer nå.
50 kr next
Redigert 21.01.2021 kl 02:02 Du må logge inn for å svare
aksjewonka
07.12.2020 kl 13:47 1637

"Vi søker primært etter sjømenn på norske betingelser", dette kan sikkert tolkes på mange måter. Norsk arbeidskraft er generelt kostbar, at dem manner opp med norsk arbeidskraft velger jeg å tolke utelukkende positivt.
Redigert 21.01.2021 kl 02:02 Du må logge inn for å svare
Treet
07.12.2020 kl 14:37 1577

Du verden så hyggelig om denne slår til---fair value kr 95.

https://simplywall.st/stocks/no/energy/ob-soff/solstad-offshore-shares
Redigert 21.01.2021 kl 02:02 Du må logge inn for å svare

Sier endel om potensialet
Redigert 21.01.2021 kl 02:02 Du må logge inn for å svare
aksjewonka
07.12.2020 kl 16:12 1487

Vet ikke hvor troverdig denne kilden er, men Normand Baltic har vunnet kontrakt i Taiwan når det gjelder utbygging av havvind.
https://www.marinetechnologynews.com/news/solstad-subsea-services-taiwan-606752.

Om dette stemmer kan det virker som om at snuoperasjonen er godt i gang.
Redigert 21.01.2021 kl 02:02 Du må logge inn for å svare
TurboTrader
07.12.2020 kl 16:15 1496

Er vel denne som ble meldt i august.

https://newsweb.oslobors.no/message/511017
Redigert 21.01.2021 kl 02:02 Du må logge inn for å svare
TurboTrader
07.12.2020 kl 16:17 1500

Uansett kan det virke som noen har et ønske om stadig vekk å trykke ned kursen, vil helst ikke at den skal være i blått terreng, dette kan plutselig løsne skikkelig snart nå.
Redigert 21.01.2021 kl 02:02 Du må logge inn for å svare
aksjewonka
07.12.2020 kl 16:45 1479

At SOFF gikk i rødt i dag er ingen krise. Hovedindeksen gikk også å rødt, sammen med stortsett alle andre børser. I løpet av uken starter forhåpentlgvis Storbritannia med Cov-19 vaksinering. Kanskje dette bidrar til å snur det tilsynelatende negative sentimentet.
Redigert 21.01.2021 kl 02:02 Du må logge inn for å svare
aksjewonka
07.12.2020 kl 21:09 1340

800.000 cov-19 vaksiner startes utlevert fra og med i morgen i UK. Dette har selvsagt ikke noe å gjøre med SOFF direkte, men om ikke lenge følger flere andre nasjoner etter og vi vil se en bedring i Makro. Energi konsumet tar seg opp og forhåpentligvis behovet for SOFF også.
Redigert 21.01.2021 kl 02:02 Du må logge inn for å svare