PCIB - Alternativ benchmarking PCIB, NANO, VACCB, TRVX, BGBIO


Har postet følgende innlegg på Tekinvestor, så jeg kjører gjerne debatten her også.

Tenkte her å gjøre en liten sammenligning mellom norske biotek som utvikler terapeutika med høyt prispotensiale. Det betyr at Photocure ikke er med, både fordi de deres produkt er diagnostika med en langt lavere enhetspris, samt at de er på marked og ikke i utvikling.
Metodikken er rett frem; markedsverdi minus cash gir teknologiverdi, og for å justere for sannsynligheten for at man får produkt på marked justerer jeg med LOA (likelihood of approval).

Jeg antar at alle selskapene med sine penger er fullt finansiert frem til marked, ser bort fra diskonteringsrater og setter vurderer kun det mest fremskredne produktet. Dette gjør selvsagt at selskap som er langt i utvikling (eks PCIB og NANO) blir undervurdert mtp på tallen jeg kommer frem til.

Jeg tar heller ikke hensyn til cashburn, og er av oppfatning at moderat pengebruk (spydspiss-strategi) er smartere enn «mange skudd på mål» slik at man får «mer for pengene for eksempel i PCIB sin strategi enn det Targovax gjør. Men det selvsagt «up for discussion» og ikke hovedpoenget her.

Og til sist, jeg tar heller ikke hensyn til potensialet til det enkelte produkt eller porteføljen til selskapet. Jeg mener likevel at denne øvelse bør være en tankevekker på hvilke verdier PCIB-aksjonærene i særdeleshet besitter.

PCIB 30 kroner-> MCAP 1 110 kroner på 37 millioner aksjer.
Cash ca 370 mill -> teknologi på utviklingssteg pivotal fase verdsatt til 740 millioner
Bruker arctic sin LOA på 51%, og ser bort fra fimaVACC i utregningen her siden fimaCHEM er 92% av verdien i Stuffer sin analyse, tilsier det en verdi på ferdigutviklet produkt på 1 450 mil.

Targovax 10,90 kroner-> MCAP på 573 millioner på 52,6 millioner aksjer. Cash er ca 200 millioner, og de er vel i fase ½. Bruker DNB som LOA på ONCOS som vel er 10%
Dette tilsier at markedet vurder ferdigutviklet produkt til 3 730 millioner.

Nordic Nanovector på 52 kroner har MCAP på 2 560 millioner, de har 590 millioner i cash, og så vidt jeg vet en LOA fra DNB på 45% på sitt produkt som er i sitt registreringsstudie
Det gir en verdi på ferdigutviklet produkt på 5 690 millioner.

Vaccibody på 38 kroner med 48,5 millioner gir en MCAP på 1 840 millioner. Med cash på 185 millioner så gir det verdi av teknologi på 1 655 millioner
Jeg har ikke sett noen analyser, men vet at Arctic har en, så korriger meg om mitt gjett er helt på jordet, men med sitt mest fremskredne produkt på fase 2a på 20%. 25%? Hvis jeg bruker 25%, da ender jeg verdi på ferdigutviklet produkt på 6 620 millioner.

Bergenbio på 35 kroner og 55 millioner aksjer gir en MCAP på 1 925 millioner. Med 440 millioner i cash gir det en verdi på teknologien på 1 485 millioner.
Har ikke sett noen analyse, men vet at de er i fase 2 og med gode data tipper jeg en LOA på 20 til kanskje 30%, så jeg setter 25% på den. Og da ender vi på verdi på 5 940 millioner.

Oppsummert:
PCIB: 1,45 mrd
TRVX: 3,73 mrd
NANO: 5,69 mrd
Vaccibody: 6,62 mrd
Bergenbio: 5,94 mrd

Selvsagt up for discussion, men metodikken er lik for alle, så det for meg tilsier en soleklar undervurdering av PCIB, og at det er den pågående emisjonen som gjør at kursen lever sitt eget liv fra fundamentalene.

Jeg har derfor god tro på at kursen vil sett fart nordover når røyken har lagt seg. Om det blir 4. oktober eller ut i november vites ikke, for jeg kan ikke alt om effekten av «etterdønninger, men min mening er at aksjen er grisebillig.

Kjør debatt :o)
quattro
30.09.2018 kl 15:18 7468

flott snøffel,
det eneste jeg skal gripe tak i er LOA da den faktisk er overordnet og at alt er basert på dagens prising - og LOA'ene du bruker er dog ikke satt på dagens prisingen men analysens MCAP-verdi, så det burde kanskje justeres inn … ? hva skjer da

Jeg har kommet til samme konklusjon som Snøffelen.
Derfor har jeg allerede solgt alle tegningsrettene mine og kjøpt alle aksjene jeg ellers kunne kjøpt i emisjonen.
Sluttsummen ble ca den samme.
I tillegg ber jeg om overtegning (ekstra T-retter).
Kjøper også flere aksjer nå mens det er grisebillig.
Så får vi se om Julenissen kommer tidlig i år :-)

quattro, er ikke helt sikker på om jeg skjønte din innsigelse på LOA.

Men utregningen er som følger for PCIB

På kurs 30 kroner og 37 millioner aksjer er MCAP på 1 110 millioner kroner.
Antar at MCAP = Verdien av teknologien + cash, og kommer da frem til at etter at emisjonspengene er trukket fra så er teknologiverdien på ca 750 mill NOK.

Så bruker jeg LOA (likelihood of approval), dvs sannsynligheten for markedsføringstillatelse for å regne ut "unrisked verdi"

Dvs Teknologiverdi delt på LOA: 750/0,51 = 1,47 mrd.

Selvsagt er analysen følsom for verdien på LOA, men det sier seg selv at noe som har 10% sjanse for å lykkes kun kan ha en 1/5 av verdien som noe som har 50% sjanse for å lykkes, alt annet likt.

Jeg synes øvelsen er interessant fordi PCIB ender opp klart undervurdert sammenlignet med alle andre biotek med høyverdi terapeutika i utvikling.

Og det til tross for følgende som bidrar til at PCIB er enda mer undervurdert enn tallene jeg kommer frem til viser:

1. Diskonteringsrate vil nødvendigvis gi at biotek med produkter i sen fase (som NANO og PCIB) blir undervurdert i forhold til de som er tidligere i løpet (Targovax)
2. Antar at ingen selskap trenger mer penger før markedsføringstillatelse er gitt. Dette stemmer helt sikkert ikke for Targovax, og trolig ikke for Vaccibody og Bergenbio. Det er på hengende håret for NANO, men for PCIB stemmer det.
3. Jeg sier ikke noe om det totale potensialet. Jeg regner med at det selvsagt vil være stor uenighet om hva folk mener de forskjellige teknologiplattformene kan ende oppi, men min personlige mening er at PCIB ligger best an her med mulighetene fimaVACC og fimaNAC gir.

Til slutt et tanke-eksperiment.

La oss si at aksjekursen til Targovax skulle stige til 15 kroner. Flere vil nok synes det burde være mulig, rimelig og ikke utenkelig siden Redeye har kursmål 20 kroner, DNB har det samme, og Targovax selv mener at CRen på melanom-studien er et viktig resultat for ONCOS-plattformen.

Det ville gitt en unrisked verdi på Targovax på 5,80 mrd kroner.

Det interessant med det resultatet er at det ville samle unrisked verdisetting av NANO, Vaccibody, Bergenbio og Targovax i et ganske smalt intervall fra 5,69 mrd til 6,62 mrd.

Mens PCIB ville helt merkelig være vurdert til 1,47 mrd.

Jeg er ikke i tvil om at PCIB innen relativt kort tid vil prises i samme kategori som alle andre norske biotek, og det vil si fra denne analysen et eller annet sted i intervallet 88 kroner til 101 kroner.
Sjog
30.09.2018 kl 17:19 7255

Du forutsetter da uforandret LOA på 10 % på Targovax sin ONCOS, det er vel lenge siden DNB oppdaterte den? Er forøvrig enig med deg når det gjelder PCIB.
Redigert 30.09.2018 kl 17:20 Du må logge inn for å svare
rockpus
30.09.2018 kl 17:29 7219

Snøffelen

Alle disse selskapene er forbundet med betydelig risiko, og det vil være milliardverdier i dass om de skulle misslykkes.
Spørsmålet blir da: Hvorfor i all verden skal en investor ta en slik sjanse når han heller kan velge PHO?
SomSa
30.09.2018 kl 17:31 7201


Typisk Snøffelen, glemmer noe når han skal fremheve PCIB over andre aksjer når kursen faller. Hva er pasientgrunnlaget til disse selskapene? Et eksempel, LOA på 80% og pasient grunnlag på 1500, LOA på 45% og pasientgrunnlag 25000, LOA på 15% og pasientgrunnlag 1450000. Hvordan skal man prise disse?

Dagens prising:
PCIB etter emisjonen med sluttkurs på fredag: ca. 1,115 mrd
TRVX: ca. 573,5 mil
NANO: ca. 2,547
Bergenbio: ca. 1,914 mrd
quattro
30.09.2018 kl 18:25 7117

takk Snøffel
er enig i din generelle betraktning, så får hver enkelt vurdere elementene + og -
som du sier er pkt 3 ikke tatt med i betraktning - tror nok det vi fortelle det virkelige potensialet gitt LOA=1, men som du sier da åpnes 'ballet' for masse usikkerheter som vi overhode ikke har mulighet til å bedømme (enda) og der er vel grunnen til at jeg har posisjon i Trvx som ligger med 'brukket rygg' og slik sett har et kjempe potensiale gitt kun LOA=0.1

SomSa, det er riktig - for det er jo det som er pkt 3 til Snøffel som ikke er tatt med i betraktning og det er en svært viktig men vanskelig parameter
Redigert 30.09.2018 kl 18:35 Du må logge inn for å svare

Rockpus, Photocure er min andre hovedinvestering, og jeg jeg ståltro på den også.

Somsa, jeg har tydelig klargjort forutsetningene for sammenligningen, og du sutrer på noe som jeg allerede har redegjort for.
You are flogging a dead horse, men det er jo det du er best til.
focuss
30.09.2018 kl 20:28 6915

På sett og vis så er det god logikk i å spørre seg selv: Hvis jeg skal være investert i biotech, finnes det da noe logikk for ikke å ha alt i Photocure?
Joda jeg er klar over att generelt så vil diversifisering redusere risiko. Problemet er at i dette spesielle tilfelle så er å diversifisere ikke å redusere risiko, men å øke risiko uten å øke potensialet. Dette vil gjelde inntil PHO er priset noen 100 prosent over dagens kurs.

Potensiale over 40 gangeren har folk flest uansett ikke liten nok høydeskrekk til å være med på, så det har ingen praktisk betydning.
Redigert 30.09.2018 kl 20:33 Du må logge inn for å svare
focuss
30.09.2018 kl 20:44 6844

Svar meg på følgende spørsmål: Hvis du sitter med en million investert i Photocure, finnes det da ett eneste plausibelt argument for å selge de for å kjøpe Nano , PCIB eller noe annet norsk biotech? Jeg ville rett og slett kalt det hodeløst galskap.
Redigert 30.09.2018 kl 20:46 Du må logge inn for å svare

Jeg har mest i Pho. Men det demper svingningene å ha PCIB også. Diversifiseringen kan gi meg baller til å sitte løpet ut i begge.
focuss
30.09.2018 kl 21:04 6749

Scoopfinder. Ja det kan du vel si. I det siste så har vel PCIB falt omtrent som PHO har steget. Så du har jo rett i at det ikke blir rare svingningen i det. Dersom det er målet.
Så er det slik at PCIB er i en situasjon som ikke er normal. Men skal de opp igjen så skal de dra med seg flere aksjer enn tidligere. Og hvor lang blir egentlig ventefasen i PCIB nå?

Ikke gi foccus tips på PCIB. Orker ikke all den spammingen/hausingen fra den karen der på pcib trådene.

Focuss, Akkurat. Situasjonen i PCIB er ikke normal. Egentlig burde de ligge bedre an nå, enn før nyheten om emisjon. Finansieringsrisikoen er borte.
Jeg er enig i at caset PHO ser best ut. Det er minst risiko og kanskje størst oppside. Dessuten skjer det NÅ.
Det er derfor jeg fortsatt vekter meg mest opp i Pho, selv om jeg aldri har hatt så stor verdi i noe enkeltselskap før.
Redigert 30.09.2018 kl 21:15 Du må logge inn for å svare
focuss
30.09.2018 kl 21:18 6665

Hvis det ikke finnes bedre argumenter enn det kalleklovn nettopp presterte så er det grunn til bekymring for seriøse investorer.
focuss
30.09.2018 kl 21:20 6642

Scoopfinder.
Tre år til interim avlesning.....Høres ut som en evighet for meg.
focuss
30.09.2018 kl 21:23 6602

Snøffelen
Sorry. Ser jeg satte i gang en annen debatt enn det som var trådens intensjon. Så jeg trekker meg tilbake slik at dere kan diskutere de nest beste alternativene.

Fimavacc resultater om noen uker.
I tillegg har de FimaNac der bl.a Merck starter en fase3 mot lungekreft nå.
I Fimachem blir jeg svært overrasket hvis det går 3 år før FDA sier «enough is enough».
Det finnes ingen alternative kurer.
PCIB’s leveringsteknologi virker, og den virker i alle 3 divisjoner.
Redigert 30.09.2018 kl 21:27 Du må logge inn for å svare

Photocure er ikke nevnt av snøffelen på denne tråden, men du fuckus klarer å snik reklamere for de over alt.

Blir så mye att folk blir lei av deg og Photocure til slutt.

Sorry snøffelen for usakelige innlegg fra meg på en fin tråd i starten.
Redigert 30.09.2018 kl 21:25 Du må logge inn for å svare
Sjog
30.09.2018 kl 21:28 6562

Et forhold som ikke må glemmes er timing. Sannsynligheten for oppkjøp på et gitt tidspunkt kan snu opp ned på regnestykkene.
HrDuck
30.09.2018 kl 21:40 6549

Det er såpass mye usikkerhet at jeg tror TS sin øvelse i første post har begrenset verdi. Men om man skal ta dette videre så er det klart at det er to forhold som må diskuteres: LOA og verdi ved en eventuell approval.

Å bare ta analytikerestimat for god fisk er vel noe de fleste har brent så på en gang eller to i aksjehistorien.

Så trenger man ikke lese lenge her på trådene for å forstå at det finnes en del utålmodige investorer innenfor dette segmentet på børsen. Bli rik raskt er nok et moment for mange. Lang tid til avklaring er dermed også en risiko i forhold til negative kursbevegelser. De som ønsker å bidra til en god diskusjon bør dermed ta hensyn til hvor langt de ulike selskapene er kommet i sine løp. Når jeg for eksempel over her leser kommentarer som at PCIB har et produkt som virker så ser jeg en manglende forståelse av hvordan dette segmentet fungerer.

He he, faktisk så nevnte jeg Photocure i starten av tråden , men sa at den ikke var i samme kategori, siden det er diagnostika og ikke terapeutika, at det har sitt viktigste produkt på marked og ikke i utvikling og finally prisnivået er noe annet, en faktor 10 til 100 i favør terapeutika per behandling.

Trådens intensjon er heller ikke noe forsøk på å snakke ned noe av de andre selskapene. Hadde det vært noe red flags hadde jeg tatt opp det, slik jeg gjorde med TG01 på Targovax. Pt ser jeg ingen klare røde flagg i noen av disse selskapene.

Hovedpoenget mitt er at PCIB virker å være særlig undervurdert, og jeg er sikker på at det er "spillet" rundt den pågående emisjonen som er årsak til det.
Dernest at jeg er rimelig sikker på at så snart røyken har lagt seg vil PCIB aksjekurs bevege seg inn i det området de andre biotekene ligger i vurdert som unrisked value og det vil for PCIB-aksjen bety 88 til 101 kroner.
HrDuck
30.09.2018 kl 21:50 6506

Enig med deg snøffel i at det må være greit å kunne diskutere andre selskap siden dette tross alt er et forsøk på benchmarking. Ville være rart å benchmarke uten noe å benchmarke mot.

Når det kommer til tipset ditt om 88-100 kroner Snøffel (nå er jeg litt usikker på hvilken horisont du ser her, men får inntrykk av at du ikke tenker 2024) så tror jeg du er altfor optimistisk. Erfaring fra emisjoner i noen av de du benchmarker mot viser at perioder etter emisjoner er vanskelige perioder. Det er flere grunner til dette, men viktigst er enkelt å greit at potensielle kjøpere allerede har fått forsyne seg og appetitten er begrenset for en lenger periode. Nyheter kan selvsagt endre dette, men som vi vet så er nyheter black-box og dermed ikke bare muligheter, men også risiko.

Uten noen spesielle begivenheter vil jeg være overrasket om pcib er over emisjonskurs til jul. På tippetråden tror jeg at mitt tips er helt alene under 30 kroner. Det er problematisk om man ønsker høyere kurs.

Du tippet 23kr HrDuck.
Derfor regner jeg med at du ikke eier PCIB aksjer selv, men at du bare har et brennende ønske om at vi andre ikke skal tape penger.
Snilt gjort.
Er du Nelson Mandela som er gjenfødt ?
HrDuck
30.09.2018 kl 22:16 6421

Ønsker du et ekkokammer scoop der alle bare skal være positive? Det gjør kanskje godt for følelsene dine en kort stund, men jeg kan garantere at det ikke er bra for kontoen din.

Jeg har hele tiden vært åpen om at jeg ikke forstår det tekniske aspektet ved pcib (og andre biotek's også), men jeg har hatt et klart kortsiktig syn på kursutviklingen basert på det tekniske rundt emisjonen. Du og mange andre har vært negative og jeg må også si usaklige i deres kommentarer til meg. Jeg er ikke Mandela, men akkurat i dette tilfellet så var jeg personen som hadde gitt deg 25% bedre kurs i pcib om du hadde hørt på meg. Du kunne solgt over 40 og kjøpt under 32.

Nå prøver jeg å få mer informasjon og gir mitt syn der jeg har noe å bidra med. Så langt vil den nøytrale observatør se at mine bidrag har vært av betydelig større verdi i forhold til aksjehandel og ønske om profitt enn det dine bidrag har vært scoop. Det jeg nå ønsker mer informasjon om (som jeg tar opp med ønsket om fokus på LOA) er hvor langt selskapene er kommet i dag og hvor langt det er til vi endelig kan konkludere om utfallet.

Uansett så svarte jeg deg nå saklig scoop, men dette betyr ikke at dine usaklige innlegg provoserer meg. Men det ødelegger diskusjonen og reduserer verdien for andre. Og det synes jeg du bør spare deg for, ikke for min del, men for andre som er på forumet.
Redigert 30.09.2018 kl 22:18 Du må logge inn for å svare
rockpus
30.09.2018 kl 22:19 6408

HrDuck

Tror du er litt for pessimistisk når du tipper en kurs for pcib på under 30 til jul.
Samtidig er jeg enig i at den negative kurseffekt av en emisjon ofte varer ganske lenge. Svært mange har jo nå skaffet seg mange aksjer til 30 kr. Med tanke på den lange tidshorisont, vil nok mange ha en intensjon om å ta gevinst rimelig kjapt så snart kursen er noen kroner over 30. Mange har nok også strukket strikken på sin personlige økonomi litt for langt, og har dermed også en intensjon om å selge deler av sine emisjonsaksjer ut så snart de får noen prosenter i fortjeneste. Jeg tror derfor kursen vil ligge mellom 30 og 36 i lang tid, om det da ikke skulle komme positive nyheter.
Jeg har selv tippet relativt moderat gode nyheter som kan bringe kursen opp mot 50 rundt juletider.

Snøffelen:

Hvorfor skulle det bli så mye lettere å få priset pcib tilsvarende f.eks. Nano etter emisjonen enn det det var før emisjonen? Greit nok at finansieringsrisiko er borte, men samtidig er det jo nå et langt større antall aksjer i selskapet. Jeg trodde selv at vi skulle klart å finansiere den videre utvikling med langt mindre utvanning enn slik det nå ble.
focuss
30.09.2018 kl 22:23 6408

Jeg kan kanskje få lov til å si at jeg tror det blir vanskelig å se PCIB over 30 kroner de neste 18 måneder. Men for all del jeg sitter ikke med noen fasit, knapt nok med noen kompetanse om PCIB. Men det virker rimelig opplagt.

HrDuck har nok kjøpt en liten pott de siste dagene, det er i alle fall min magefølelse.

Og det skulle ikke forundre meg om vi er i intervallet 88-101 kroner i en av vintermånedene.

HrDuck, jeg synes det ser ut til at det er du som ikke tåler motargumenter.
Å argumentere for å trade, slik du gjør, er sikreste vei til tap.
Jeg sitter langsiktig. Vi får se hvem som ler best til slutt. Men da vedder jeg på at du har byttet nick.
HrDuck
30.09.2018 kl 22:31 6334

re snøffel: nei, jeg har ikke kjøpt.

re scoop: leste om igjen ditt innlegg fra 22.00 nå, men jeg finner fortsatt ingen argument om noe i det innlegget. Hva du da mener med at jeg ikke tåler motargument blir litt vanskelig for meg å kommentere.
Merlin
30.09.2018 kl 22:31 6352

Godt innlegg Snøffelen.

Jeg tenker på NÅR vil vi kunne se endringer i LOA i det enkelte selskap? En styrkelse av LOA i løpet av kort tid vil kunne endre regnestykkene fort.

Både PCIB og Nano har store muligheter til kjapp økning av meglernes LOA i løpet av ikke mange ukene. Vi får ta regnestykket på ny ved nyttår. Da kan mye ha skjedd.

Selvfølgelig er det ikke bare LOA, men også pasientgrunnlaget og dermed markedsgrunnlaget vil komme inn.

Når det gjelder LOA har DnB 50%, ikke 45 i sin siste rapport fra 23. aug. 2018. Nano kommer dermed ut på 5,69*45/50=5,12 mrd. Altså en halv mrd. lavere enn i ditt oppsett.
På basis av selskapets eget utsagn ligger LOA vesentlig høyere, dvs. på 70%. DnB regner heller ikke med annet enn bedre resultater for Betalutin, men det har de ikke tatt med i LOA nå.

https://www.dnb.no/seg-fundamental/fundamentalweb/GetReports.aspx?file=CMP4_119913.pdf&Sid=1-1L6JM side 2.

Med 70% LOA for Nano ender verdien på 3,65 mrd, altså nest billigst etter PCIB.
focuss
30.09.2018 kl 22:33 6330

Snøffelen
Får du rett i ditt kursanslag i vintermånedene skal jeg bøye meg i hatten.
rockpus
30.09.2018 kl 22:36 6302

Argumentet om at det alltid er de langsiktige som tjener i farma aksjer må jeg si meg sterkt uenig i. De langsiktige tar f.eks. en total risiko for fiasko. Her taler statistikken sitt tydelige språk.
Å være dedikert langsiktig er nok mye enklere for dem som har kommet seg inn før den første store oppgangen. Alle våre farma aksjer ser ut til å få en slik prematur sterk oppgang etterfølgt av nedgang og stillstand. Har merket meg at de fleste som forsverger langsiktighet, har vært med fra svært lave kursnivåer. Hvor enkelt tror dere det er for en investor å være like langsiktig innstilt om han f.eks. kjøpte Nano på rundt 100?
Vil tro at det siste året så er det traderne som har tjent mest. Realiserte gevinster der man ikke risikerer å tape alt dersom selskapet til slutt feiler.
focuss
30.09.2018 kl 22:41 6292

Åpenbart at noen biotech investorer tror at prising av biotech aksjer dreier seg om matematikk. I utviklingsfasen kanskje 30 % matematikk og 70 % psykologi. Med 3 år til interimavlesning kanskje 80% psykologi.

Takk for korreksjonen om at LOA på NANO er 50% og ikke 45%, det bringer som du sier unrisked verdi på NANO ned til 5,2 mrd, men det forandrer lite på mine konklusjoner så lenge opprinnelige utregninger var på:

PCIB: 1,45 mrd
TRVX: 3,73 mrd
NANO: 5,69 mrd
Vaccibody: 6,62 mrd
Bergenbio: 5,94 mrd

LOA på 70% kan man sikkert mene om egne selskaper, men synes det er ryddigst å forholde seg til relativt "nøytrale" kilder som tall fra analyser er.
Boms
01.10.2018 kl 08:10 5928

Interessant sammenligning dette, men det er nok urealistisk at det ikke skal hentes inn penger for flere av selskapene. Husk hvor mye penger Algeta hentet for å gjøre klar en salgsorganisasjon i USA. Så utvanning er en veldig relevant problemstilling, men det er selvfølgelig også mulighet for oppkjøp før selskapet er klare til å gå i markedet med sine egne produkter. Men generelt kan man vel si at jo bredere (og da ofte billigere) produkt man har dess mer avhengig er man av stort salgs-, produksjons og distribusjonsapparat, og denne industrielle utviklingen har vi ikke gjort ofte i Norge.
Ellers så er vel suksesskriteriet for oss som investerer i biotek at man kjøper aksjer hvor sannsynligheten for suksess er undervurdert, og har litt spredning i porteføljen.
Min rangering av disse er 1 VACCI *, 2 BGBIO, 3 PCIB, 4-5 TRVX NANO

* Vaccibody har sin VB10.16 som vil være en klar oppkjøps/partnering kandidat i løpet av de neste 3-9 måneden og kan i beste fall forsvare hele dagens market cap. Så har de den persontilpassede VB.NEO som kan være verdt alt fra 0 til 1-2 mrd USD. Time will show!
Sjog
01.10.2018 kl 08:25 5896

Vi vil vel helst alle rangere etter egne investeringer. Jeg ville f.eks sette TRVX som en av de første sammen med PHO og PCIB fordi Targovax med sitt onkolytiske virus treffer midt i det som mange BP ønsker seg nå. Ellers enig i at LOA er noe subjektivt, men det beste anslaget vi har er jo fra analytikere som følger de forskjellige selskapene.

Ja ja, da er t rettighetene så godt som verdiløse. Dette ble jo en flott og aksjonærvennlig emisjon for oss som har sittet noen år. Til h...... med andre ord.
Lothian
01.10.2018 kl 12:06 5598

Meget skuffende utvikling, men når pengene kommer inn skal vi opp igjen...alt annet likt.

Likevel overraskende for de fleste at PCIB skulle falle 40% (!) for å ha sikret finansiering....de fleste så på finansiering av PF2 som en POSITIV trigger FØR emisjonen ble meldt :-(

Overtegnet, så får vi se hva eg får tildelt.

Lothian.