CirChem - Nytt cleantech selskap på Nasdaq Stockholm


CirChem er et svensk miljøteknologiselskap som ble grunnlagt i 2013 med oppdraget å resirkulere løsemidler og redusere bransjens samlede klimafotavtrykk. I 2019 ble selskapets første anlegg i Vargön innviet.

Med sirkulære strømmer og lukkede sykluser bidrar CirChem til reduserte CO2-utslipp og økt ressurseffektivitet. I selskapets anlegg i Vargön har vi for tiden kapasitet til å rense 2500 tonn løsemiddel hvert år. De neste årene vil kapasiteten øke til 20.000 tonn, noe som betyr at den kan nøytralisere opp til tilsvarende en tredjedel av de årlige utslippene for Sveriges innenlandsfly. I tillegg betyr det at CircChem gjenbruker ressursene til industrien og jorden enda smartere.


Selskapet mener at de kan nå break-even allerede i løpet av første kvartal 2021.

Homepage: https://circhem.com/
Prospekt: https://circhem.com/wp-content/uploads/2020/11/prospektcirchemab.pdf
Redigert 20.01.2021 kl 14:53 Du må logge inn for å svare

Aksjen har steget over 150% på en måned. Jeg tror det er på tide for en kort pause her.

Jeg veier inn på ESG-raketten: AgTech-selskapet BoMill. (BoMill ble også notert på Nasdaq Stockholm i fjor. https://www.bomill.com/)
Redigert 03.02.2021 kl 11:21 Du må logge inn for å svare

Regjeringens handlingsplan for sirkulær økonomi innebærer at CirChems miljøteknologi blir enda viktigere for industrien. Med CirChems miljøteknologi kan industrien oppfylle en kvoteplikt for resirkulerte løsemidler.

https://mfn.se/a/circhem/circhem-valkomnar-regeringens-krav-pa-kvotplikt-for-atervunnen-ravara

Bull CirChem; "Regeringen vill införa kvotplikt på inblandning av återvunna råvaror" https://www.dn.se/ekonomi/regeringen-vill-infora-kvotplikt-pa-inblandning-av-atervunna-ravaror/
Sydney
22.01.2021 kl 12:05 426

Flott. Nye 17 % idag. De har produksjon og det virker. Kan jo lett gå 10x denne på forventning?? 130 Mill mcap..

Obs obs folkens..
Sydney
21.01.2021 kl 14:46 499

Syntes det virker spennende en spylevæske helt fra gjenvunnet materiale til.flybransjen? Så lav mcap?
Notering på nasdaq på 8,2. Så den er ikke opp så mye fra notering?
Trenger gjerne mer info...
Redigert 21.01.2021 kl 14:53 Du må logge inn for å svare
Sydney
21.01.2021 kl 14:42 501

Mcap 130 millioner kroner? Hva er potensialet her om de får inn disse kjemikaliene fra flyindustrien? Er de i produksjon allerede?

Aksjen har vært sterk den siste tiden. Aksjen har potensial til å stige mange 100 prosent.