Norges mest undervurderte aksje!


Nesten ingen analytikere følger med på biotech. Det meste går i olje og shipping. De følger ikke med på viktige teknologiske endringer. De følger ikke med før i ettertid på endringer.!

Norge er i fremste linje innen bioteknologi!

Det har analytikerne ingen forutsetninger i, der de sitter og regner oljeekvivalenter og m3. For oss fremtidsrettede investorer er jo det fint, vi ligger årevis foran!

Mange undervurderer hva Nanos metode medfører:

Omtrent ingen bivirkninger med røntgenstråler.

Røntgen har vist enormt gode resultater i forhold til kreft, men mangler presis, lokal stråling, noe som gir skade på vev utenfor kreftområdet.

Dette har Nano løst!

Ved hjelp av et smart system bringes strålingen direkte til de kreftangrepne cellene.

Det betyr:

Strålingen skjer lokalt
Strålingen vil ikke ødelegge annet vev.
Strålingen vil være effektiv UTEN bivirkninger. Annet vev vil ikke bli berørt!
Det kan kjøres en veldig lav dose, som bare skal fungere i et meget begrenset omrade!
Dette har de norske forskerne løst!

Hvorfor har ikke Nanos metode gitt en enorm kursstigning?

Mange har trodd at andre metoder er like gode. Det er de ikke. Kun Nano kan gi fantastiske resultater, omtrent UTEN bivirkninger.
Nanos metode har vist seg enormt overlegen!
Alle andre metoder krever enten veldig unge og/eller veldig friske pasienter.

Siste resultater for Car-T viser at de kun kan behandle de friskeste under 60, og det KOSTER$$$$!
Millionbeløp pr. behandling, som krevere masse forhåndsundersøkelser og tilpasninger.

Betalutin gir uten masse forhåndspreparering en enorm synergisk effekt med Rituximab, som er en av verdens mest solgte medisiner ($6.54 billion 2019) dvs 85 milliarder nkr. i 2019!

Betalulin kan komme på linje med Rituximab(som riktignok også brukes på andre indikasjoner).

Likevel. Vi snakker om et enormt effektivt medikament som kan selge for si 40 milliarder kr. pr. år.

Vennligst hold det opp mot dagens aksjekurs.

Hvor er Norge? Skal vi alltid stå med lua i hånda?

Betalutin er ikke dårligere enn Tesla på sitt beste!

Norske forskere er kanskje de flinkeste i verden! De gir seg ikke. De holder på i årevis. De har enorm oversikt. De følger med på alt som skjer. De kan benytte norsk langsiktig grunnforskning. Og de kommer opp med en fantastisk løsning: Betalutin.

Og markedet sender produktet i kjelleren!

Med et FTF som låner ut til shorting.!!

Her rimer ingenting. Og den dagen det knaller, vil vi se en eventyrlig oppgang.
Redigert 21.01.2021 kl 09:29 Du må logge inn for å svare
Araber
28.01.2021 kl 17:14 743

Merlin
Hvis du har intresse av og se hva ledelsen gjør av forandringer i norge søker du med følgende tekst på Internett , A - C Da kommer du inn på de "nye" sidene til gamle REK. De nye sidene for 37/01 og 37/07 administresres av helse sørøst
A
Lymfom 177-178-179-180
B
Lymfom Archer 1
C
Lymfom 37/01 eller Lymfom 37/07

Husk at når NN begynner å sette Betalutinsprøytene går det lang tid før alle avlesninger er ferdige
Redigert 28.01.2021 kl 17:18 Du må logge inn for å svare
Merlin
28.01.2021 kl 11:06 942

Hva er nå veien videre for Betalutin og godkjennelser innen NHL?

Slik jeg forstår Nanovs plan i senere tid, går den ut på å få Betalutin godkjent som medisin for 3FL som første prioritet og så få godkjent Archer-1 så direkte som mulig.

Ved å kjøre det minimale studiet for Archer-1 med 6 pasienter, der nå kun avlesninger på de siste 3 gjenstår, får Nanov et veldig godt bilde av effekten på Archer-1.

Og blir effekten også i fortsettelsen så god som forventet, vil Archer-1 kunne bli SOC - standard of care også for 2FL, og kanskje til slutt også i 1FL. Dette gitt 100% CR og Betalutins målgivende virkning omtrent fri for bivirkninger, samt den enkle behandlingen.

Med helt enestående resultater for Archer-1 bør det bane veien for en nærmere analyse for Nanovs forsøk fremover.

Spørsmålet er om enestående resultater for Archer-1 vil kunne medføre at Paradigmestudiet slås sammen med Archer-1 studiet? Det bør muligens gå å få FDA med på?

Det er jo rart at Archer-1 med presumtivt 100% CR og omtrent ingen bivirkninger ikke skulle komme så raskt på markedet som mulig! Det må også være i FDAs og ikke minst NHL-pasientenes interesse.

Jeg regner med at Nanovs ledelse og styre arbeider intenst med å finne beste og rimeligste vei mot målet, og ser frem til neste presentasjon. Allerede nå må det være mulig å vite en god del om pasientutviklingen i kohort 2 av Archer. Første pasient ble jo inkludert for snart et år siden og de øvrige 2 for flere måneder siden. Avlesninger kan gjøres relativt raskt i tillegg, selv om det vel tok ca. 6 mndr. for kohort 1 til dataanalysen forelå.

En sammenslåing av Archer-1 og Paradigme vil samtidig kunne gi en adskillig mye mer strømlinjet utprøving fremover, og muligens også en ytterligere reduksjon av det samlede pasientantallet som inkluderes, ved at Archer-1 pasientene inngår i Paradigme, samtidig som Archer-1 pasientantallet økes, mens Paradigmepasientantallet senkes. Dette får være mine tanker. Om dette lar seg gjennomføre i praksis spørs.
Redigert 28.01.2021 kl 11:17 Du må logge inn for å svare
Araber
27.01.2021 kl 11:25 1219

..................................Hvor lenge vil aksjonærene vente på 3 glass med Betalutin, til en pris på mange millioner pr glass for bruk i Archer 1


Slik går dagene

Det er nok det som er svaret da, 2 kohort * 3 pasienter fra Norge, 6 innrullert, og så er gjennomføringen satt på hold. De 3 -4 neste mnd blir nesten like avgjørende som vi har trodd 2018, 2019, 2020 skulle bli etter fremdriften som ble formidlet 2016, 2017, og i 2018 da forsinkelsene begynte å skyve på de forventende svarene som de lover skal komme nå i 2021
Vel lykke til
Kagge
27.01.2021 kl 06:41 1524

Er det mulig å få Marlene i tale på mail vedr forventnig avklaring FDA??
Merlin
26.01.2021 kl 21:07 1795

Ja det tyder på at det er søknaden. Som kjent har Nanov senere strammet inn, og konsentrerer seg om Paradigme i første rekke. Men kohort 2 av Archid-1 bør vi kunne se resultatet av om ikke alt for lenge.

Dette er vell søknaden fra 2019?
Araber
26.01.2021 kl 18:48 1985

Studietittel
A phase 1b open-label study of Betalutin in combination with rituximab in patients with relapsed/refractory follicular
lymphoma (Archer-1)
Study Number: LYMRIT-37-07
Short Title: Study of safety and efficacy of Betalutin and rituximab in patients with FL
EudraCT No.: 2017-004506-18
Hovedutprøver: Arne Kolstad, e-post: ARNEK@ous-hf.no
Deltagende sentra: OUS, St Olavs Hospital_______________
Sponsor: Nordic Nanovector ASA
Indikasjon
Non-Hodgkin lymfom (follikulært lymfom), residiv.

Sist endret 26.09.2019 og kvalitetssikret av Arne Kolstad ( utskriften er tatt kl 18,47 i dag )

I EU sin database har NN registrert 25 deltagere totalt hvorav 6 fra Norge deltar...............................FERDIG SNAKKA


https://www.clinicaltrialsregister.eu/ctr-search/trial/2017-004506-18/NO

Redigert 26.01.2021 kl 19:10 Du må logge inn for å svare
Merlin
26.01.2021 kl 16:58 2113

Fra utsendt mail fra CFO Malene Brondberg om noen tviler:

"Each cohort of Archer consists of 3 patients."

Konklusjon: Archer-1 består av 6 pasienter. 3 i hver av de to kohortene.

Det er artig å se Araber referer til selve Archer søknaden, fra hans innlegg i dag
der står det 8 personer i en gitt alder,var det 25-64 år, og 17 personer i 64+ det betyr 25 personer.
Men det jeg har hørt fra Nano er 2 * 3personer altså 6 stk......
Hva er rett tro?
Kagge
26.01.2021 kl 12:27 1221

Disse 75 dagene fra FDA det refereres til her inne regner jeg jo med er virkedager..

Så er det noen som kan det bedre enn meg? Som har dato for møte som kunne bekreftet seneste tilbakemeldingsdag? Om det i det heletatt er slik det fungerer??
tixis
26.01.2021 kl 10:16 1348

Du har nok mere kontroll på dette enn meg Merlin men jeg mener jo at man hele tiden har snakket om 9 pasienter totalt i kohort 1 og 2. 3 pas har vi fra kohort 1. Derfor mente jeg d var 6.
I meldingen sier de vel bare at de har ferdig innrullert de siste 2 pasientene i kohort 2 og ikke noe om totalen.
Meldingen kom 19.11.20
Merlin
26.01.2021 kl 02:32 1579

Cohort 2 har 3 pasienter kun, og de er ferdig innrullert.

Patient enrolment into both safety cohorts is completed Final 2 patients enrolled into second safety cohorthttps://www.nordicnanovector.com/sites/default/files/DNB_Dec_2020.pdf

Alle pasienter i Archer-1 var innrullert for over en mnd. siden. Det var 1 pasient i kohort 2, nå er det 3, med de siste 2 opplyst på DNB-konferansen i desember. Fra før vet vi det var 3 i kohort 1 med 100% CR fra før! Så det kommer endelige resultater fra Archer-1 ila de nærmeste månedene. Med 100% CR på kohort 1, og veldig overbevisende prekliniske resultater kan det være god grunn til sitte på sine Nanov-aksjer! Archer-1 har faktisk god sannsynlighet for CR på alle 6 pasienter.
Redigert 26.01.2021 kl 02:34 Du må logge inn for å svare
tixis
25.01.2021 kl 13:27 1889

75 dagers fristen for møte C bør være denne uka eller senest neste. Så at d bør flagges noe rundt dette ila 14 dager nå er en forventning jeg har.
Så vil Archer-1 cohort 2 komme ila de siste 14 dagene neste mnd tror jeg
Redigert 25.01.2021 kl 13:27 Du må logge inn for å svare
mofi1
25.01.2021 kl 12:49 1958

Men det kan komme når som helst, og i Nanov kommer meldingene plutselig, gjerne midt på dagen!
Mathisdj
25.01.2021 kl 12:46 1983

Her skjer det nok ikke mye før nyheter om raskere pasientinnrulling eller samarbeidsavtale med bp
mofi1
25.01.2021 kl 12:42 1997

Jeg kan heller ikke skjønne annet enn at dagens kurser bør være svært gunstig å kunne handle på, det skal likeledes svært lite til før kursen stiger bratt.

Husk aksjen ble lansert som en mulig nyttårsrakett, det kan ennå skje!
tixis
25.01.2021 kl 12:09 2089

Merlin
Archer-1 cohort 2 skal vel ha 6 pasienter ikke 3 som du skriver her.
NN har hele tiden snakket om 9 pasienter slik jeg har forstått dette og 3 ble behandlet i cohort 1.
Er d slik så er d dobbelt så mange :-) pasienter med resultater som bør komme medio februar siden siste pasient ble rekruttert medio november.
Kommer resultatene inn som de 3 første og er lik pre klinisk ja så bør vi ha sett disse lave kursene for siste gang. Hvis ikke så skjønner jeg ikke en pøkk. He he d er jo fult mulig da, men jeg har trua :-)
Redigert 25.01.2021 kl 12:10 Du må logge inn for å svare

åpning over 20 .. da må du gå til Rec imorra
Redigert 21.01.2021 kl 08:46 Du må logge inn for å svare
Kagge
19.01.2021 kl 13:19 2352

Vi kommer ikke opp på 20 - 30 uten nyheter - og de bør være meget håndfaste hva gjelder rekruttering og avlesning!
Redigert 21.01.2021 kl 08:46 Du må logge inn for å svare

skal nok over 16 kr idag, og starte ferden opp mot 20-30 kr nå neste ukene.
Redigert 21.01.2021 kl 08:46 Du må logge inn for å svare

Hadde vært noe å fått en åpning på litt over 20 kr iløpet av di nermeste dagene, det hadde vi virkelig fortjent.
Redigert 21.01.2021 kl 08:46 Du må logge inn for å svare

Denne stikker plutselig og da går det fort, det har vi sett før. Positivt idag og kan være starten på noe større oppgang som kommer.
Redigert 21.01.2021 kl 08:46 Du må logge inn for å svare
mofi1
18.01.2021 kl 15:21 2837

Det skal svært lite til før aksjen, som i ettermiddag, spretter oppover. Mange følger med og skjønner at potensialet er stort, en liten volumøkning kan sette snøballen i gang.
Redigert 21.01.2021 kl 08:46 Du må logge inn for å svare
ezUnix
18.01.2021 kl 14:40 2932

Ting tar tid og jeg tør å påstå at vi har sett en svært positiv utvikling i NANOV det siste året.
Ny stillingsannonse for produksjon av radiofarmaseutika til globale markeder:
https://www.finn.no/job/fulltime/ad.html?finnkode=205034916
Redigert 21.01.2021 kl 08:46 Du må logge inn for å svare

Vi er nok flere inkludert meg her som har trodd at utviklingen skulle gått litt raskere. Å legge alle eggene i en kurv er skjelden noe smart valg med alt for stor risiko. Børs utviklingen blir skjelden slik man ønsker og man må ta vurdering hele tiden. Porteføljen er god posisjonert i farma, men har heldigvis også klart og vektet meg i fornybart. Å tro at Nano skulle skyte til værs før aksjene i fornybart, var å tru litt på Julenissen. Så ja takk litt vekting i begge deler var et greit valg slik ståa er nå. I Nano er det stille i fjøsen men det trenger ikke å være noe dårlig tegn.
Redigert 21.01.2021 kl 08:46 Du må logge inn for å svare

Nano har grovt sett slingret rundt dagens kurs siden oktober 20.... og det betyr at mange større langsiktige investorer som deg Jimmi har gått glipp av en rekke alternative og lukrative investeringer/ trader i samme tidsrom i feks. de grønne aksjene.
Summa summarum skylder Nano aksjen alle langsiktige en enorm kursoppgang, men er det fremdeles en sannsynlighets overvekt for at det skjer inne i 2021 ?
Ref. selskapets taushet, burnrate og Covid som enda ikke er under full kontroll.. blir Nano tidenes aksjerakett eller flopper den sakte ut mens andre nærmer seg ??
Redigert 21.01.2021 kl 08:46 Du må logge inn for å svare
Jimmi
15.01.2021 kl 14:26 3703

Enig. Kursen er meget lav sett mot de kliniske data som foreligger. Akkumulere nå kan vise seg å være en god ide. Jeg har akkumulert lenge, og er veldig klar for reprising av Nordic Nanovector.

Er bare et tidsspørsmål før NANOV stikker🚀

Tålmodighet vil forhåpentligvis lønne seg. Jeg har virkelig vært tålmodig de siste årene. Det positive er at jeg har mye flere aksjer nå.

Hold folkens😊

God helg.....Jimmi
Redigert 21.01.2021 kl 08:46 Du må logge inn for å svare

Eni Merlin. Nano kommer når vi minst aner det. Det kan være i morra, neste uke, neste mnd... 2021 blir året tror jeg:) i mellomtiden fokuserer jeg på andre papirer, prøver også å holde meg iform og nyte frisk luft viktig i venteperioder:-)
Redigert 21.01.2021 kl 08:46 Du må logge inn for å svare
Merlin
14.01.2021 kl 21:14 4247

Det er direkte sammenlignbarhet i produksjonen mellom Xofigo til Algeta og Betalutin til Nanov. Betalutin vil lykkes. Betalutin er fortsatt best in class, med laveste bivirkninger, letteste administrasjon og høy LOA. Produksjonsopplegg er påkrevet for godkjennelse. Det hadde derimot vært kritikkverdig om Nanov ikke hadde tatt de skrittene de har innen produksjonsforberedelser.

Kursen i Nanov er svært lav. Det skal ikke mye til før vi ser en helt annen kurs, så jeg mener akkumulering nå kan være en god ide.
Redigert 21.01.2021 kl 08:46 Du må logge inn for å svare

Det er ikke nok å referere til Algeta hele tiden. De lykkes, det kan man ikke si om Nano dessverre. At de har store utfordringer med produksjonen og håndteringen av radioaktivt materiale er det ikke tvil om. Utprøving tar tid, og her tar det ekstra lang tid. Det krever en rekke tiltak som er fordyrende og har gjort det vanskelig for dem i sammen med inklusjonskriteriene til Lisa Roskjaer samt involveringen av matematikerne som regnet seg til 20/100 som optimal dose.

Nå vet ikke jeg utviklingen til konkurrenten til Nano lengre, men det er vel grunn til å tro at Nano risikere å måtte kjøre full fase 3 før de kan entre markedet for 3L siden det vil være et godkjent legemiddel i 3L NHL før dem!

Jeg er redd det ikke finnes short cuts her.
Jeg ville ventet med å investere i selskapet frem til det kom mer data.
Redigert 21.01.2021 kl 08:46 Du må logge inn for å svare
Merlin
14.01.2021 kl 11:00 4652

>"Produktene virker å være best in class, og selskapet hadde en enestående mulighet når de kjørte paradigme og archer mot samme mål og kunne kjøre en kombinert fase 3. Nå er denne synergien tatt bort, og egentlig er det bare 3L som står igjen inne rimelig tid."

??? Det er langt fra sikkert at en slik mulighet er vekk. Archer-1 kjøres jo som før, parallelt med Paradigme. Så resultatene vil nok bestemme mye av hva som vil skje. 100% CR i Archer-1 vil gi en boost. Archer-1 er uansett avhengig av Paradigme og godkjennelse av Betalutin. Archer-1 som komboprodukt vil da bestå av to godkjente produkter, Betalutin og Rituximab og bør enkelt kunne oppnå en bruksgodkjennelse, uten full testing av komboen. Rituximab brukes jo allerede sammen med Betalutin og det er jo ikke oppdaget noen gjensidige bivirkninger, tvert i mot er det funnet medisinsk synergi.

Når det gjelder produksjon overdriver du kraftig. Dette tilsvarer det Algeta får til med Xofigo, og er ikke noe som stopper Nanov og er noe som er nødvendig for å oppnå godkjennelse.
Redigert 21.01.2021 kl 08:46 Du må logge inn for å svare

Det er ikke noe stress å komme inn i Nano nå.

At det kommer en melding straks om noe som endrer bilde totalt har det vært snakket om siden 2016 minst.
Jeg tror Nano kan lykkes, men her er nok produksjon og distibusjon nøkkelordet. Dette er vanskelig å produkter å produsere, lagre, og krever særlig kompetanse. Det er en stor svakhet, og en kostbar prosess hvor nano 2-3 år før de engang har avsluttet fase 2 i paradigme har brukt vesentlig midler som ikke har avkastning på lang tid, og ikke minst mister markedet tillit og tålmodighet.

Produktene virker å være best in class, og selskapet hadde en enestående mulighet når de kjørte paradigme og archer mot samme mål og kunne kjøre en kombinert fase 3. Nå er denne synergien tatt bort, og egentlig er det bare 3L som står igjen inne rimelig tid.

Skal man spekulere i noe positivt vil jeg si at en partneravtale eller salg til BP vil være den mest sannsynelige triggeren.
Men å time noe sånt er umulig.
Redigert 21.01.2021 kl 08:46 Du må logge inn for å svare
Merlin
14.01.2021 kl 00:25 5040

1) Svar fra FDA på redusert inklusjonsantall i PARADIGME kan komme når som helst. Blir det redusert vil det nok gi positiv kursoppgang.

2) For Archer-1 cohort 2's 3 pasienter vet vi at alle er inkludert. Foreløpige data er guidet å komme i inneværende halvår. Og blir det si 2 eller 3 CR vil det gi en enorm optimisme, basert på 100% CR i cohort 1 og svært overbevisende resultater preklinisk. Selv med 1 CR får Nanov 67% CR! Og 2 gir 83% CR.

Fra 3Q20 rapporten:

• Final two patients enrolled into Archer-1 Phase 1 safety trial of Betalutin® plus rituximab in 2L R/R FL
o Preliminary data readout expected in H1’2021

https://www.nordicnanovector.com/investors-and-media/reports-and-presentations/interim-reports
Redigert 21.01.2021 kl 08:46 Du må logge inn for å svare

Hvis man f.eks skulle sammenlikne potensiale i nano med bergen bio,.. Ville det vært mulig? Kjøpte på 12 og 14 kr selv, og begynner å se at der ikke flyter med selskapsmeldinger. Har noen her tru på en oppgang før Q4?
Redigert 21.01.2021 kl 08:46 Du må logge inn for å svare

Ei enkel melding kan være nok til å sette fyr på bålet. Da vil man angre noe så jævlig hvis man ikke våget å akkumulere litt på 15 tallet.
Redigert 21.01.2021 kl 08:46 Du må logge inn for å svare
mofi1
13.01.2021 kl 19:59 5460

Mulig, men i Nanov kommer meldingene plutselig!

Men det kan nok være lurt å følge med på volumet.
Redigert 21.01.2021 kl 08:46 Du må logge inn for å svare
Kagge
13.01.2021 kl 19:53 5483

Som trådstarter hevder.. mulig den er undervurdert, mulig den er spennende.. men så lenge det er muse stille på nyhetsfronten vil det være rikelig tid på og akkumulere..

Så la oss håpe at den som venter, ikke venter forgjeves..

Redigert 21.01.2021 kl 08:46 Du må logge inn for å svare

Når kan man påregne Nano kommer opp av kjelleren (14-15 kr) og det er vel rikelig tid fram til Q4 18. febr for akkumulering ?
Redigert 21.01.2021 kl 08:46 Du må logge inn for å svare
Fow
09.01.2021 kl 11:13 6567

Enig. Spennende tider, men sannsynligvis må dagens eiere tåle å se en «siste» emisjon. Jeg planlegger med det selv og da er det unaturlig å samtidig tro på kurs x 5, 10, 20 osv.
Redigert 21.01.2021 kl 08:46 Du må logge inn for å svare