Vow etablerer nytt selskap og bygger fabrikk!


Vow ASA : Vow ASA etablerer Vow Industries og inngår intensjonsavtaler for industriell miljøsatsing på Follum

Vow har besluttet å etablere et nytt datterselskap, Vow Industries, som skal forsere det grønne skiftet i industrien. Vow Industries første mål er å bygge en fabrikk på Follum i Ringerike kommune for å produsere biokarbon for metallurgisk industri, CO2-nøytral gass til fjernvarme og biofuel til den petrokjemiske industrien. Selskapet skal utvikle, eie og drive anlegg basert på Vows prosessteknologi. Som et ledd i denne satsingen har Vow inngått intensjonsavtaler med skogeiersamvirket Viken Skog og fjernvarmeprodusenten Vardar Varme. Begge er sentrale for realiseringen av fabrikken på Follum. Viken Skog skal levere biomasse til fabrikken som igjen skal levere ren og klimanøytral gass til Vardar Varme sitt fjernvarmeanlegg. Vow er også i dialog med selskaper innen metallurgisk industri om salg av biokarbon som blir fabrikkens hovedprodukt. Etterspørsel skapt av industri i omstilling Etterspørselen etter biokarbon forventes å øke betydelig de nærmeste årene, som følge av at store, internasjonale industrikonsern går gjennom en betydelig grønn omstilling for at den skal kunne nå sine mål om klimanøytralitet innen 2050. Biokarbon vil erstatte fossilt kull som reduksjonsmiddel i metallurgisk industri. - Teknologi og løsninger fra Vow vil spille en sentral rolle i denne omstillingen. I første omgang skal Vow Industries produsere biokarbon i Norge, men vårt mål er at selskapet skal være en inkubator som kan etablere flere industrielle produksjonsvirksomheter med Vows teknologi, sier Henrik Badin, administrerende direktør i Vow ASA. - Vi skal vise ikke bare den norske, men også den internasjonale industrien, at vi har teknologiske løsninger som akselerer det grønne skiftet, fortsetter Badin. Betydelige investeringer Det forventes en investering på rundt 200 millioner kroner i det første byggetrinnet ved det nye anlegget. Dette vil bli delvis finansiert ved lån og delvis med støtte fra Enova. Vow har nær dialog med Enova, og har grunn til å tro at dette prosjektet vil kvalifisere til støtte. Endelig investeringsbeslutning vil bli tatt når resultatet av Enova-søknaden foreligger.  Gitt en positiv investeringsbeslutning, så vil produksjon av prosessteknisk utstyr starte våren 2021 med fortløpende leveranser frem til oppstart av fabrikk sommeren 2022. Den første fabrikken under Vow Industries er planlagt på Follum i Ringerike. Området ligger sentralt ved Hønefoss med rik tilgang på biomasse, både i form av returvirke fra Østlandet, tilgang på lokal biomasse fra sagbruk og skog. I tillegg er det jernbane rett inn på industriområdet, med gode forbindelser til havn for utskipning i Drammen for videre frakt til havner langs norskekysten hvor de fleste produsentene av metallurgisk industri med behov for klimanøytralt biokull befinner seg. Marked med stort potensial I dag bruker den metallurgiske industrien i Norge nærmere en million tonn fossilt kull og koks i året, tilsvarende rundt syv prosent av de nasjonale utslippene av CO2. På verdensbasis står metallurgisk industri for nærmere 10 prosent av de totale utslippene. Markedet for biokarbon er allerede stort og voksende. Første byggetrinn på Follum vil kunne produsere 10.000 tonn grønt og klimanøytralt biokarbon, men Vow ser for seg en storstilt utbygging på Follum, og etter hvert også andre steder i Norge og Europa. - Vårt mål er at Vow Industries skal kunne dekke en betydelig del av etterspørselen etter biokarbon fra metallurgisk industri, sier Badin. Norge i tet ­- I Vow tror vi Norge kan bli verdensledende på innovasjon for å løse klimautfordringer og hjelpe industrier i retning av en CO2-nøytral fremtid. Da må ulike miljøer slå hodene sammen, slik vi nylig gjorde med miljøstiftelsen Bellona som har betydelig kunnskap og kompetanse innenfor biokarbon, karbonfangst og pyrolyse, sier Badin. - Spiller man kortene riktig, så vil Norge ha mye å leve av etter at oljen tar slutt. På Follum håper vi å skape et stykke teknologisk industrihistorie innen det grønne skifte, avslutter Badin.


Link:
https://newsweb.oslobors.no/message/520641

Redigert 21.01.2021 kl 07:22 Du må logge inn for å svare

Børsmelding på børsmelding i vow men de er så vidt kursen rører på seg.. Blir ikke forundret om kursen går i minus i løpe av dagen. Jeg takker for meg og går selger alt nå og går inn i rec... kanskje jeg kommer inne på et senere tidspunkt.
Redigert 21.01.2021 kl 07:22 Du må logge inn for å svare
belpasso
15.12.2020 kl 09:17 5458

This highlights the strong commitment by Vow and other industrial participants to accelerate the green shift and for Vow to pioneer the transition. We have a Buy rating, TP NOK 40 for Vow.
Redigert 21.01.2021 kl 07:22 Du må logge inn for å svare
Nsxnsx
15.12.2020 kl 09:18 5436

Ville ikke hatt så lite tålmodighet. Denne kommer.
Redigert 21.01.2021 kl 07:22 Du må logge inn for å svare
merida1
15.12.2020 kl 09:19 5411

Dette skal finansieres naturligvis, og VOW må ta opp mer lån. Kan være greit med dette selskapet , men alt har sin pris Det ville ikke forundre meg om de vil kjøre en emisjon heller
Redigert 21.01.2021 kl 07:22 Du må logge inn for å svare
Dado83
15.12.2020 kl 09:23 5349

Jeg tipper dem kjører emisjon snart, det trenger ikke å være negativt heller. Har aksjer selv i Vow, så vekstemisjon er bare positivt.
Redigert 21.01.2021 kl 07:22 Du må logge inn for å svare
MrStock
15.12.2020 kl 09:26 5304

Dette er jo gode nyheter, og viser at VOW har store ambisjoner. Om de bare klarer å finansiere veksten og samtidig oppnå gode marginer, vil dette gjøre VOW til en betydelig aktør innen det grønne skiftet. Selskapet har jo allerede vist at de kan tjene penger på grønne løsninger. Kanskje dette også gjør VOW til en oppkjøpskandidat. Det er store selskaper som har problemer med å omstille seg for nok i bærekraftig retning. Disse kan kjøpe VOW for å kunne tilfredsstille morgendagens krav til bærekraft og klima.
Redigert 21.01.2021 kl 07:22 Du må logge inn for å svare

De har Hammers og company reklamert for i et halvt år nå..
Redigert 21.01.2021 kl 07:22 Du må logge inn for å svare
Nsxnsx
15.12.2020 kl 09:42 5185

Men ikke hver dag det kommer en slik vanvittig melding. Syns også det er rart den ikke går enda mer, men gi det et par dager til markedet har fått tatt det inn over seg.
Redigert 21.01.2021 kl 07:22 Du må logge inn for å svare

Det skjer det samme hver gang... går litt opp så faller den tilbake.. Se på REC nå.. har stege nesten like mye som vow i dag uten noe som helst melding.. glad jeg tok beslutningen som jeg gjorde. Lykke til i vow, som sagt så kommer jeg tilbake på et senere tidspunkt om vow får litt bedre fotfeste.
Redigert 21.01.2021 kl 07:22 Du må logge inn for å svare
MrStock
15.12.2020 kl 09:53 5122

Enig. I går var nok siste mulighet for å handle denne for under kr 30. HS formasjonen i kursen er jo ødelagt allerede.
Redigert 21.01.2021 kl 07:22 Du må logge inn for å svare
merida1
15.12.2020 kl 09:56 5112

Et slikt selskap måtte komme, men det er bekymringsverdig at VOW nå har flere hunde mill i lån, og skal ta opp enda mer?
Inntjeningen er ikke all verden , så en kan se langt etter utbytte nærmeste årene
Synes dette kun favoriserer de som er veldig langsiktige i aksjen. Det kan gå galt også
For de som ikke har lenger tidshorisont enn ett år er det en salgsmelding
Redigert 21.01.2021 kl 07:22 Du må logge inn for å svare
Karbon
15.12.2020 kl 10:06 5042

Merida1:
En emisjon vil nok bli aktuelt på et senere tidspunkt. Men jeg tipper at det nye selskapet da først vil skilles ut, og børsnoteres, med påfølgende emisjon i forbindelse med børsnoteringen. Alle Vow-aksjonærer vil da automatisk tildeles aksjer forholdsmessig i det nye selskapet, og dermed bli eiere av to selskaper (minst).
Redigert 21.01.2021 kl 07:22 Du må logge inn for å svare

Fremdeles sår og vonbråten etter årelang kjekling med Hammers, Merida? Trekk bjelken ut av egen øye og kjøp deg inn igjen nå, så går alt så mye bedre skal du se. Sees på 60,-
Redigert 21.01.2021 kl 07:22 Du må logge inn for å svare

Hadde dette vært ett av "tro og håp" selskapene på børsen som er nedsyltet i gjeld og går på dundrende underskudd, vill nok aksjen steget 30% på en slik melding.
Selskapene som lever kun på emisjoner skjønner jeg ingenting av. VOW derimot tjener penger, smekkfull av teknologi, store ordrereserver og lite gjeld. Derfor sitter jeg trygt her, med god fortjeneste.
Redigert 21.01.2021 kl 07:22 Du må logge inn for å svare
Falco1
15.12.2020 kl 10:15 4972

Ikke akkurat rart at Rec stiger da kursen er alt for langt nede i forhold til potensiale i denne. Men Vow kommer selv om ting tar tid:))
Redigert 21.01.2021 kl 07:22 Du må logge inn for å svare
Hammers
15.12.2020 kl 10:19 4924

Jeg har flere ganger forklart hvorfor en EMI er lite aktuelt;
Topp 4 sitter med 52% av aksjene og blir utvannet hvis de ikke selv står for en tilsvarende del av en emi.
Derfor benytter man seg heller av lån + statlige tildelinger slik børsmeldingen varsler!

At det ikke fordeles utbytte under oppbyggingen er selvsagt OK.
Hvilket annet vekstselskap har noen gang vært i NÆRHETEN av å betale utbytte?
VOW gjorde det i fjor vår, men deretter har man satset på industribygging for pengen.

Hilsen Hammers.......som ellers er enig i det du sier angående børsnotering av det nye selskapet!
Det er i aksjonærenes interesse - inkl de 4 på topp!
Redigert 21.01.2021 kl 07:22 Du må logge inn for å svare
bare meg
15.12.2020 kl 10:48 4824

Skjønner ikke at det går mer idag ? Er det shortere som gjør at det stopper opp anyone ?
Redigert 21.01.2021 kl 07:22 Du må logge inn for å svare
unikum
15.12.2020 kl 11:33 4779

Litt frustrerende. Jeg har sittet stille i en 3-4 mnd uten noen spesielle bevegelse. Sant opp og ned rundt 30. Skulle kanskje å trader denne litt. Det jo bråstopp til 33, så ned igjen 🤔
Redigert 21.01.2021 kl 07:22 Du må logge inn for å svare

Unikum nå er REC opp 6% og VOW 3% og være skal de bli.
Redigert 21.01.2021 kl 07:22 Du må logge inn for å svare
Framtia
15.12.2020 kl 11:56 4681

Så vidt jeg ser ligger det ikke inne noen short posisjoner i VOW. Så da gjenstår fenomenet "robothandel" som jeg ofte ønsker dit pepper'n gror! Dette er legalisert manipulering, godkjent og velsignet av selveste fiasko tilsynet...Dette er selveste gulloppskriften for å ta fra de fattige og gi til de rike!🤔Bare å ikke la seg friste til å kaste inn kortene...Alt for mange i dette gamet som ikke vet hva langsiktige investeringer er..
Redigert 21.01.2021 kl 07:22 Du må logge inn for å svare
Nsxnsx
15.12.2020 kl 12:17 4607

Du fikk rett...i hvert fall enn så lenge.
Redigert 21.01.2021 kl 07:22 Du må logge inn for å svare
merida1
15.12.2020 kl 13:19 4473

Dette koster 200 mill bare som en begynnelse. Dette prosjektet vil sikkert nærme seg milliarden for det er noenlunde komplett
Fint å ha ambisjoner og vokse fort, men mange bedrifter har fått svi for det.
Jeg føler meg ikke sikker på at ledelsen i VOW har helt oversikten økonomisk siden både renter og børsklima kan endre seg
Redigert 21.01.2021 kl 07:22 Du må logge inn for å svare

Merida:
Anbefaler deg å sette pengene dine på høyrentekonto i banken. Ikke invester i selskaper med vekstambisjoner og risiko.
Redigert 21.01.2021 kl 07:22 Du må logge inn for å svare
merida1
15.12.2020 kl 13:38 4408

Har alltid tatt sjanser på børsen. Jeg håper du forstår forskjellen mellom å ha en aksje en kan selge på sekunder og å bygge en fabrikk som ikke er omsettelig
Redigert 21.01.2021 kl 07:22 Du må logge inn for å svare
BMW_E30
15.12.2020 kl 13:56 4343

Dette var go meldingen sin :)
Nå håper eg selskapet våger å dra en emisjon til tross for at eigere/ledelse er topp4 på aksjonærlisten.
Alt skal finansieres. 200mill er bare starten av prosjektet og kostnad kan nok bli mot miliarden.
For mange og dyre lån er kostbart og vil gå ut over marginer.
Redigert 21.01.2021 kl 07:22 Du må logge inn for å svare
BMW_E30
15.12.2020 kl 14:02 4315

Å annse en emisjon som svakhetstegn er eg kun enig i viss de må gjøres for å dekke faste kostnader og driften går med negativt resultat over lengre tid.
Med ledelsen i topp 4 vil eg annse en emisjon som ambisiøs, fremtidsrettet og ett bevis på at topp 4 har klokke tro på framtiden. Men de er vell flere måter og se på de. At de må gjøres for å kunne bygge denne frabrikken gjenstår å se, men som aksjonær håper eg de til tross for noe utvanning på kort sikt.
Redigert 21.01.2021 kl 07:22 Du må logge inn for å svare
bare meg
15.12.2020 kl 15:54 4150

tror Vow kommer imorgen😎 fantastisk
Redigert 21.01.2021 kl 07:22 Du må logge inn for å svare
Karbon
15.12.2020 kl 17:36 3956

Da er dagens handel over, og det er tid for å reflektere litt over dagens store nyhet. For det ER virkelig en STOR nyhet.

En ting er at fabrikken skal levere ren og klimanøytral gass til Vardar Varme sitt fjernvarmeanlegg. Dette ser jeg mest på som en del av finansieringen av fabrikken, men det virkelig store her, og som kan bli til et industieventyr er produksjonen av biokarbon.

Første byggetrinn på Follum er ventet å kunne produsere 10 000 tonn grønt og klimanøytralt biokarbon til den metallurgiske industrien. Men Vow ser altså for seg å øke denne produksjonen betraktelig, både i Norge og ellers i Europa.

Hvilke selskaper tenker jeg først og fremst på når det gjelder den metallurgiske industrien med behov for klimanøytralt biokarbon?

- Norsk Hydro
- Elkem
- Fesil.

Så avslutter jeg dette innlegget med følgende sitat fra Badin:

"Spiller man kortene riktig, så vil Norge ha mye å leve av etter at oljen tar slutt. På Follum håper vi å skape et stykke teknologisk industrihistorie innen det grønne skifte."


Redigert 21.01.2021 kl 07:22 Du må logge inn for å svare
Hammers
15.12.2020 kl 19:31 3752

Ser at enkelte fokuserer på kostnader på milliarden. Hvorfor gjør man det?

Skal man ikke holde seg til den saklige børsmeldingen som snakker om 200 mill og hvordan dette skal finansieres.
Tror faktisk Badin og Co vet absolutt mye bedre enn enkelte "synsere" på forumet! Slike som alltid skal se ekstra mørkt på alle gladnyheter.

Ellers er det en fin tradisjon i SSHIP og VOW at man opererer med fortjeneste på driften.
Dette i motsetning til de aller fleste andre grønne selskaper.

Det har den siste tiden vært mange ekstrautgifter pga oppkjøpet av ETIA + den påfølgende organisasjonsoppbyggingen.
Dette har selvsagt ødelagt totalen, men det ser nå ut til å gå mot normale tider igjen.

VOW mener det samme og annonserer her en frisk satsing innen et marked som for tiden er BRENNHETT over hele kloden.
Dessuten VIRKER deres anlegg og prosesser! Det har man dokumentert via flere ordre rundt om i Europa.

Hilsen Hammers

Redigert 21.01.2021 kl 07:22 Du må logge inn for å svare

Å være en ingeniør med omfattende forskning og utviklingserfaring, gir dette gjennombruddet av teknologi en virkelig mening for meg. Alt som er relatert til grønn energi, karbonfangst og utnyttelse i de kommende årene, vil være en god investering.
Redigert 21.01.2021 kl 07:22 Du må logge inn for å svare
Kalle 1
15.12.2020 kl 21:32 3500

Vel det gir god mening i å investere i selskap som er relatert til grønn energi, men de må på et tidspunkt tjene penger på det de holder på med.
Så som ellers; ikke alle selskapene har livets rett.
Redigert 21.01.2021 kl 07:22 Du må logge inn for å svare
Hammers
15.12.2020 kl 22:11 3396

Enig med deg.
Vow er heldigvis et selskap som normalt tjener penger. Så langt ca 15% på EBITDA u/normalår.
I fjor ble det gitt utbytte lik den opprinnelige aksjekapitalen. Når hørte man sist om et vekstselskap som fordelte utbytte?

Så kom Korona og et bortfall av aftersales til cruiseindustrien på ca 1/3 av omsetningen.
På toppen var det oppkjøpet av ETIA med påfølgende org.oppbygging. Mange ekstra kostnader.

Alt dette ser nå ut til å være på rett vei.
Ny organisasjon, rekordhøy ordrereserve på ca 1,8 MRD og en Covidvaksine som nå rulles ut i USA. Hovedmarkedet for Cruise.

Kursen har pga alt dette stått stille inneværende år. Dette til tross for 150% stigning fra bunnen på kr 12 i mars.
12 nye kontrakter med en anslått samlet verdi på ca NOK 300 mill (9 med oppgitt verdi = 251 mill + 3 uten oppgitt).

Vi har fått etablering i Indonesia - der plastsøppel skal gjøres til strøm.
Strategisk samarbeidskontrakt med Europas 7. største oljeselskap Repsol.
Repsol som skal satse 50-60 MRD på grønne tiltak ila de kommende 5 år. Klart dette er spesielt spennende utover.
I dag melding om satsingen på nytt grønt industriselskap. Et jeg tipper blir utskilt og børsnotert når det etter hvert er på beina.

Hilsen Hammers
Redigert 21.01.2021 kl 07:22 Du må logge inn for å svare

Ser fram til den dagen Vow blir tatt med i OBX-indeksen. Mange fond vil komme på banen når aksjen tas inn i OBX-indeksen, og det er ikke rent få fond som ønsker grønne aksjer om dagen.
Redigert 21.01.2021 kl 07:22 Du må logge inn for å svare
Record
16.12.2020 kl 08:58 2963

VoW blir ikke verdsatt for bare sine avtaler , noe konkret må nok på bordet først .
De av Dere som syntes det går for sakte , kom vel sent inn , kursen har gått nesten 600% de siste to årene :-)
Tålmodighet så går den 600 til :-)
Redigert 21.01.2021 kl 07:22 Du må logge inn for å svare
Kalle 1
16.12.2020 kl 09:44 2878

Lett å miste det faktum av syne, Record.
Håper du får rett mtp kursen !
Har satt penger til side, så når jeg får mistanke om at den skal nordover igjen, så kjøper jeg igjen.
;=)
Redigert 21.01.2021 kl 07:22 Du må logge inn for å svare
bare meg
16.12.2020 kl 11:55 2726

Syns det er godt gjort å få denne aksjen til p synke med bra nyheter👏 Jeg har hatt mine aksjer nå 7 måneder og skal hvertfall ikke selg før 7 måneder til . Stay Looong
Redigert 21.01.2021 kl 07:22 Du må logge inn for å svare

Industri og transport vil være viktig, og vi vil satse på langsiktig teknologiutvikling, blant annet innen sektorer som havvind, sier han.

https://e24.no/naeringsliv/i/OQyd4w/rotevatn-med-ny-marsjordre-til-enova-skal-satse-tyngre-paa-klima
Redigert 21.01.2021 kl 07:22 Du må logge inn for å svare
Hammers
17.12.2020 kl 01:26 2389

Et fint innlegg.
Det er spesielt DETTE som går på VOW - og deres storstilte plan om utbygging på Follum;
Enova; "Foretaket skal sikre utslippskutt på 1,2 millioner tonn CO2-ekvivalenter mellom 2021 og inngangen til 2025,
og utløse innovasjonskapital på seks milliarder kroner gjennom sine tildelinger i samme periode".

Jeg kan samtidig nevne at REPSOL (VOW's store samarbeidspartner i Spania) allerede i dag la fram planer om omorganisering for å tilpasse seg selskapets egenpålagte løfter om store klimakutt.

For dem nærmer 2021 seg m/stormskritt. Det haster for selskapet som har programerklært et klimakutt på 50-60 MRD ila neste 5-års periode!
Hvor mange "Repsoler" finnes det ikke rundt om på kloden? Dette MÅ BARE være en MEGATREND som er igangsatt! UMULIG å tenke noe annet!

2021 ligger etter mitt syn an til bli et nytt STORT år for VOW!
- Vaksinen virker. Cruisetrafikken kommer i gang. 1/3 av selskapets omsetning (Aftersales) kommer tilbake. Den MEST lønnsomme delen.
- Nyheter på rekke og rad om avkarbonisering/kontrakter over hele kloden.
- VOW har utstyret klart - og det virker (dokumentert). Man er en "first mover" innen sine teknologier!

Hilsen Hammers
Redigert 21.01.2021 kl 07:22 Du må logge inn for å svare

Med VOW's nye anlegg vil de med 10.000 tonn produksjon redusere det årlige utslippet med 28.600 tonn CO2, gitt at det produserte biokarbonet har samme brennverdi som tradisjonelt kull.
10.000 tonn er bare 1% av det årlige kullforbruket til den metallurgiske industrien i Norge. Det betyr at et skifte over til biokarbon her, alene vil redusere CO2-utslippene med 2,86 millioner tonn årlig. Ikke mange andre tiltak som kan måle seg med dette når det kommer til kostnadseffektivitet, og det burde Enova være klar over. Og i dette eksemplet er det ikke en gang tatt hensyn til CO2-reduksjonen som kommer fra gass til fjernvarme og biofuel til den petrokjemiske industrien.
Redigert 21.01.2021 kl 07:22 Du må logge inn for å svare
ruda
17.12.2020 kl 08:29 2077

Når Tyskerne får øynene opp for hvilket potensiale som ligger i VOW, vil de laste til randen. 2021 blir himmelferden
Redigert 21.01.2021 kl 07:22 Du må logge inn for å svare