Axa, seiler opp som ledende Collectors i Europa


Finansieringskapasiteten til et inkassofirma, er gjeld + egenkapital.
Axa har tatt oppgjør med bransjen største problem, nemlig at
gjeldsgraden for de fleste aktørene er langt på bristepunktet.
Det er ikke uvanlig at gjeldsgraden av totalkapitalen ligger fra 75 %
og oppover og Equity Ratio ned på 20 tallet Det fortelle at veksten er
i stor grad finansiert på gjeld og i stadig mindre grad på egenkapital.
Dermed går finanskostnadene i taket og kostnader ruller feil vei.
En restrukturering, har som målsetting å bringe Tax rate ned på 25%

Inkasso har vert en konservativ bransje, der Axa over 1916-20 Phase I
har hatt som målsetting å intervenere bransjen, med den mest effektive
databaserte bransjeløsningen. Foruten finansielt krevende, har det også
vert en stor utfordring på selve gjennomføringen. Dette begynner nå å
vise igjen på driften, ettersom kostnadene under perioden har gått ned.
EBITDA ved Q3-20 var derfor det høyeste ever på 49 %

Med en vedtatt satsing over de neste åra, var det hensiktsmessig å øke
egenkapitalen, og finansiere selskapet for alle de neste 4 åra.
Dermed kom en tilpasset emisjon, som inkluderer de fleste insidere,
institusjonelle investorer, banker og ikke minst Geveran .
Mindretallsaksjonærer ble belønnet med en reparasjonsemisjon.
Egenkapitalen vil øke med 1,113 Mill
Antall aksjer vil øke med 116.700.000 Tot. 302.095.464
Justert for antall aksjer og egenkapital gir P/B 0,54 fra P/B 0,42
Effekten er liten pga. av det tilføres mye egenkapital pr aksje.

Dermed var gjennomførings evnen på plass for å starte opp:

Nordea Small Cap Days, Phase II 2021-2024
*Controlled growth
* Operational excellence
* Initiate dividend payments
Redigert 21.01.2021 kl 08:58 Du må logge inn for å svare
china
13.04.2021 kl 16:28 7219

Hvilke aksjer hva nevnt?
Hanveg
13.04.2021 kl 16:53 7214

Hvor langt er et tau😆

Det er den kursen du oppnår dersom du sitter langsiktig i -21-22
det burde noen snart skjønne.

Det handler mest om at analytikerne er barna til rikinger. Ellers at Axactor skal opp en hel drøss, sammen med en del andre. MPCC og Kahoot blant flere.

Så ikke et vondt ord om B2H, men folk svinger vel frem og tilbake mellom disse to avhengig av mediedekning. Tydeligvis. 🤷‍♂️💹🚀
Redigert 13.04.2021 kl 17:04 Du må logge inn for å svare
Trymte
13.04.2021 kl 22:43 6985

Har tenkt å sitte i flere år jeg, men det kunne jo være at et kursmål var nevnt i artikkelen.

Offisiell kursprognose til Nordea fra den 13 Januar 2021

Axa poengteres har en sterk balanse, som gjør de kan kjøpe NPL i et bull marked.
Tiden for en aktiv kjøps strategi av porteføljer er derfor optimal, sier de. De hevder
utbetaling av utbytte i -22, som for øvrig er i tråd med bedriftens egen strategi.
De sier kjøp Nok 17,-


For de som har penger, nå blir de satt i arbeid!

Komplett Bank har inngått en ny forward flow-avtale med Axactor
for salg av misligholdte og tapsutsatt lån i Norge.
Avtalen har en varighet på 12 måneder, hvor Axactor vil betjene
lånene de første 180 dagene etter de er sendt til innkreving, og
deretter kjøpe 100 prosent av resterende balanse.

Nå blir nye penger satt i arbeid for å redde gamle penger, her med en
noe banebrytende 3PC/NPL avtale. Så at Lowell også signerte en stor
NPL bank avtale, et gryende bevis for at en aktiv gjeldssaldering er i gang.


Arky
14.04.2021 kl 10:28 6815

Ryker motstanden på ca 9,85 kan det bli en bra oppgang her...
Arky
14.04.2021 kl 15:53 6589

Da ser det ut til at 9,85 sperren er i ferd med å ryke.....

Jeg tillater meg å legge ordrett ut 2 av forrige ukes chart beskrivelse

Vi har nå dessverre ikke annet en TA og stø oss på, for ingen fundamental
hendelse styrer nå kursen. Vi er trollet i handlingene fra den nedadgående
lange trendkanalen fra 10,72 til 9,19 som har fanget kursen i en arv fra Rep.Emi.
Trendkanalen avvikles bare med et tydelig brudd, opp gjennom 9,83
som lukkes ved børsslutt. Gårsdagens oppgang til 9,62 har 61,8 fibonacci støtte
9,34. som forutsetter nå vil danne svingpunkt for ny oppgang til uka.

Ja, tålmodighet er en dyd , God Helg !

XXXXXXXXX

Opptrenden har forsterket seg noe gjennom dagens handel, og møter
nå 9,83 som fremstår som et meget meget viktig nivå.
Det er et svingpunkt, samtidig som det er et viktig brudd opp og ut av
den lange nedadgående trendkanal fra 10,72 – 9,17.

Først ved brudd og lukking over det viktige nivå 9,83 ,så vil denne
trendkanalen bli avviklet. Det vil umiddelbart igjen fokuserer på
10,32 – 10,72 i en pausetrade, før vi får en senere ny topptest.

Vi står foran et langsiktig retningsbrudd!
Redigert 14.04.2021 kl 17:04 Du må logge inn for å svare


De som virkelig har fått rett under denne laaange ventetiden
det er Takwe og Tectic .De har hardnakket sett sett forbi
dag til dag bevegelser og holt seg til det fundamentale.
Mange har fått advarsler fra de om å ikke selge seg ut, men heller
øke på tilbakegang. Var du en av de, som ignorerte hva de sa ?

Takwe
14.04.2021 kl 17:20 6487

Og dette er bare starten på reisen😊👍

Aksjene mine har ligget urørt. Fint at kursen ser ut til å stige omsider. Nytter lite å klage her inne på forumet.
kalg
14.04.2021 kl 17:51 6437

Tolmodighrt er en dyd.
Jeg blir sittende lenge.
Popcorn
14.04.2021 kl 18:21 6336

Jeg sitter fortsatt med hele min beholdning også
Rakso
14.04.2021 kl 20:13 6152

Sitter med mine 195K etter å ha akkumulert opp og vil sitte til de er over 20,-
china
15.04.2021 kl 16:42 5610

Axactor SE ordinær generalforsamling 2021

Hva det noe spes som ble tatt opp her i dag?
kalg
15.04.2021 kl 17:33 5558

Åpnet bra men falt ned til ca, nivået fra i går.
Er dette kun en pust i bakken eller kan vi vente at aksjen faller videre.
Tectic
15.04.2021 kl 18:48 5468

Det kan forventes at Axactor vil profitere på den kommende NPL syklusen, og at selskapet vil tjene gode penger på billigere portoføljer som kan kjøpes.

Jeg ville holdt på aksjene mine i både 2021 og 2022 siden Axactor ligger meget godt tilrettelagt for å kjøpe misligholdte lån i et kommende bullmarket.

Kortsikig har jeg ikke peiling på hvor kursen går.

Ikke bryr jeg meg spesielt mye om den daglige kursutviklingen heller! Det er forbeholdt spekulanter.

Lykke til!

Vi står nå ved et veiskille, jeg prøver meg på en informasjons modell

Fase 1. medio -21
Axa er nå i et kurs intervall 9,83 -10 72 som ved brudd, bekrefter
en oppstart mot å fremskrive fair Value price. 10,72 – 17 kr
Dette er en forsinket kursutvikling, av faktiske resultater fra 2019-20
Det er førøvrig også grunnlaget, i analytikeren sine kurs prognoser.
Denne fasen skal ha mildere baktester mot støtte, med sideveis pausetrad
på en jevnt høyere Stochastich. Videre vil ytre påvirkninger gi mindre utslag,
da realitets hensyn nå foretrekker verdivurderingen gjennom høyere MCap

Fase 2. medio 21- year end.
Kursutvikling på antatt bedre resultat, kommer først i intervallet 17 -25 kr
Her skal vi igjen oppleve større sensitiv samhandling, med informasjons
strømmen og selve kursutviklingen i selskapet.

Vi ønsker oss lykke til alle sammen!

Redigert 23.04.2021 kl 08:08 Du må logge inn for å svare
china
16.04.2021 kl 09:07 5324

Hvorfor ned i dag!!! Solen skinner og alt er opp.
china
16.04.2021 kl 10:08 5339

opp som en hjort og ned som en lort

Slutt å stresse China. Se grafen for siste månedene, året. Denne kommer til å danse opp og ned hver dag uten spesielle grunner. Gi den noen måneder og ta deg ei pils i solen, mens.

Denne står godt over 17 innen årets slutt 🥂🥂
God helg alle sammen 🍾🍾

Jeg redigerte litt ordvalg i mitt overstående innlegg Fase 1-21 hvor jeg
fremholder at ved brudd 9,83-10,72 går vi inn i en fase med framskriving
av Fair Value verdier. Dette ønsker jeg å forklare nærmere, med et døme.

Mpcc kursen ved brudd av kurs 6,42 den 9 Febr. har gått nesten 100%
Den 25 febr kom Q4 med resultatet minus 13 mill. dollar mot
minus 9 mill.dollar i resultat 2019. For øvrig er ikke resultatene til
selskapet, noen lystig lesing. Hvorfor stiger da kursen ?
Jo, ratene stiger sterkt. Flere og flere båter fremover vil etter hvert få
fornyet ratene på langt bedre priser. Dette startet framskriving av
kursen på antatt bedre inntekter frem i tid. Jeg kunne ha nevnt mang
selskaper, som har gjennomgått en lignende fase og flere vil det bli.

Denne effekten påpeker jeg ligger som en spent bue i Axa, etter som
resultat og kursutvikling i faser har utviklet seg diametralt motsatt
med store kurs etterslep fra 2019 og frem til i dag. Markedet vil i en gitt
konformitet forløse denne ubalansen, ved å bygge opp et brudd
av 9,83-10,72 Den kraften, vil sender pila rett mot 17 kr

Når jeg ser på min tabell for stigningstakten i dag, så ligger vi nå i
April på 6,9% den «farten» gir en teoretisk beregnet kurs på 17 kr i
Okt. Uke 42. Der står i min tabell 17,18 kr. Tro det eller ei, slik er det!
Redigert 23.04.2021 kl 09:31 Du må logge inn for å svare
Takwe
23.04.2021 kl 12:18 4103

Det er nå syv dager til 1. kvartalsrapport. Vil vi få en posisjonering i neste uke? Kan vi forvente noen gode meldinger? Det kan bli en veldig fin reise for Axactor aksjonærer fremover. Kanskje det er i dag du bør kjøpe?

Jeg må si at kvaliteten på ACR forumet har økt betraktelig de siste mnd. Har vært lite snakk om manipulering, mulig fordi aksjekursen har gått opp😂. I tillegg har enkelte uromomenter forsvunnet. Ingen nevnt ingen glemt. Jeg har vært litt inn og ut av aksjen fra 7 kr, og fikk en god slump i emisjonen. Har inntil nå hatt en betydelig høyere andel i B2H, og har dette fortsatt. Men nå øker jeg i ACR for å diversifisere litt (ja jeg vet det er samme bransje). Så til tallene til uka: bransjen virker å ligge på en P/E på rundt 7-8, som er meget lavt i forhold til resten av børsen. Dette er litt av grunnen til at jeg er tungt inne i bransjen. (Tungt er relativt, men godt over 50% av porteføljen). Det snakkes om kurs på 17 kr før nyttår, og hvis bransjen normaliserer seg i forhold til prising er dette mulig. Men slik det er nå, så tror jeg det er litt optimistisk. For at de skal forsvare 17 kr med dagens P/E bør de opp i ca 60 øre per aksje per kvartal... Men, hvis bransjen skulle vri seg over på en P/E på 15, så vil det hilde med ca halvparten. Altså snitt på 30 øre per kvartal. Det tenker jeg kan være mulig. Spøkelse nedskrivning ligger jo å lurer i sivet, men ACR har tatt mye av dette i fjor, så jeg tror ikke dette vil være en faktor denne gang. Takk til de som bidrar til reflektert og godt begrunnet lesing.

Industrien er på vei inn i en super syklus. Det er verdt å lytte til disse to bautaene fra industrien:

« – Nå ser vi at mulighetene i dette markedet bare går en vei, og det er oppover. Den europeiske sentralbanken venter at det grunnet korona og arbeidsledighet vil være rekordmye misligholdt gjeld, faktisk 14.000 milliarder kroner, i Europa det neste året. Her er det mye å tjene på å hjelpe folk som har havnet i uføre, sier Nordbrekken.»

« – Jeg tror Axactor blir mye mer verdt fremover, så jeg er som Nordbrekken meget komfortabel med å eie de selskapene vi har grunnlagt, nemlig B2 Holding og Axactor. Vi mener disse selskapene er lavt priset sett i lys av det kommende markedspotensialet, sier Rangnes.»

« – Jeg har vært med i dette gamet noen år, siden jeg var administrerende direktør i Intrum Justitia på 1980-tallet. Aldri har jeg sett et bedre tidspunkt å satse på. Når markedet faller og interessen for sektoren er på et lavmål, det er da en gjør de gode avtalene. Arbeidsledigheten fremover kommer til å bli skyhøy og da trenger du kreditt-håndteringsselskaper til å håndtere misligholdte gjeldsporteføljer, sier Nordbrekken.»

Det er og verdt å merke seg at profesjonelle investorer vekter seg kraftig opp. Voldberg som er kjent for å ha god timing har på kort tid kjøpt 3 millioner aksjer gjennom Skøien.

Kortsiktige store triggere som vil reprise selskapet:

1. Kjøp av rimelige NPL porteføljer.
2. Konsolidering, B2H og ACR, det ligger i kortene.

https://www.dn.no/marked/endre-rangnes/jon-harald-nordbrekken/finans2/fikk-sparken-i-john-fredriksens-inkassoselskap-axactor-na-starter-endre-rangnes-milliardkonkurrent/2-1-987790
Redigert 24.04.2021 kl 17:18 Du må logge inn for å svare

Tja, jeg har vært ute av AXA i en del år, men sitter nå fint plassert med fornuftig inngang. Problemet med AXA er egentlig at selskapet aldri har levert i forhold til markedets forventning. Og dermed uendelig mange emisjoner og lav avkastning på investert kapital for mange. Selskapet er nå kapitalisert for en god periode fremover, og gjør mannskapet jobben er det håp. Et pekepinn får vi rett om hjørnet......Jeg vet ikke hvor gode ledelsen i AXA har vært til å kjøpe råtne porteføljer til god pris. Men ett er sikkert, høy gjeld og arbeidsledighet, som betyr flere råtne lån, betyr på ingen måte at det gir klingende mynt i kassen. En god debitor har ikke bare betalingsvilje men også betalingsevne. Og det er evnen til både å lage betalingsordninger, og faktisk å få penga på bok som til syvende og sist avgjør om det blir sjampis eller gravøl. Uansett går solen ikke ned for livets glade gutter på solkysten!
Redigert 24.04.2021 kl 21:00 Du må logge inn for å svare
Arky
24.04.2021 kl 20:36 3612

Spennende case. Nå synes jeg børsene har gått mye, og antar at det fort vil komme en korreksjon på 10 % på OBX. Hva da med ACR
Takwe
24.04.2021 kl 21:43 3576

Da bør du grave deg ned til dine 10% som du antar vil komme er over. Om du da har gått glipp av 10% oppgang før dine antatt 10% nedgang, hva da? Er rosinen en drue eller er det druen som er en rosin? Ikke godt å si. 🤣

Fra Axa er det usannsynlig med noe ny nedskriving, da de har ligget på
en fortrinnsvis høy nedskrivings kurve pr. Q i 2019 -20 + ekstraordinært i Q2-20.
For B2H kan Emi. være sannsynlig + de ikke har skreve ned siden i Q2 -19
Axa har jo tatt emi. samt de er ferdigstrukturert, for mange år frem i tid.

Faktumet er at drifts.resl. for 2019 priset Axa til kurs 26 kr basert på P/E 18
og for 2020 basert på 3 mnd framskriving (pga nedskriving Q2-20) så var
kursen på P/E 18 tilsvarende 17 kr På dagens kurs, tilsvarer samme beregnings
grunnlaget P/E 7 Dette beviselig viser at Axa er fortsatt usedvanlig STERKT
underpriset, i forhold til børsen som nå ligger godt over noen og 20.

https://kapital.no/investor/investornytt/2020/05/28/7530141/rekorddyre-aksjer

Lav kursutvikling er et sammensatt fenomen, helt fra sektoren ble sterkt
Internasjonalt Shortet , og frem til dagens nye myndighetskrav.
Stadig lavere rente på rimeligere import og svekket krone,
gav en sterk reallønnsvekst med økt forbruk, og effekten ble sterk gjeldsoppbygging.
Dette sammenfaller naturlig med kjøp av Vekstaksjer, som forskotterer
gjeld på stigende kurser mot inntekter langt frem i tid.

I en inflatert økonomi vil dette reverseres. Effekten blir da at markedet dreier
Igjen mot billige verdiaksjer, der fokus er inntjening fremfor gjeldsoppbygging
Markeds effektene er prisstigning, svekke forbruket og reallønnsnedgang på
lavere kjøpekraft. Dette utløser en reversering av gjeld, som gir ekstraordinær
nedskriving mot svekka pant og øket mislighold. Denne syklusen gjøre at vi får
langt mer NPL porteføljer ut i markedet, da bankene blir presset til å slanke balansen.
Denne gradvise markedsendringen vil bli fremtredenen i gjenhenting
av økonomien, der prisen på penger som et knapphetsgode blir høyere.

https://www.skagenfondene.no/tema/investeringsfilosofi/er-verdiinvesteringer-pa-vei-ut-av-skogen/