Hunt -Utbytte 1 krone!!

jess23
09.01.2021 kl 19:41 7613

Du surrer her. På en ASK konto kan du ta ut innskutt beløp skattefritt. På en Zero konto må du skatte på alle uttak, men du betaler ikke skatt på realisert gevinst på konto sålenge du ikke foretar uttak.
Redigert 21.01.2021 kl 08:50 Du må logge inn for å svare

selvf
Redigert 21.01.2021 kl 08:50 Du må logge inn for å svare
kazynor
09.01.2021 kl 20:53 7491

Kjenner jeg må stille et par spørsmål her før jeg også forstår dette konseptet med tilbakebetaling av egenkapital-greiene...
Si at jeg eier 10 000 aksjer i Hunter, som har kostet meg 30 000 i egenkapital. Ved et vanlig utbytte på 1 kr aksjen ville jeg i praksis fått utbetalt 10 000 kr (i mitt tilfelle inn på ASK), med et trolig tilsvarende fall i aksjekurs/verdi etter utbytte.
Men denne andre typen utbytte skjer ved at de 30 000 jeg har kjøpt for, "reduseres" til 20 000, slik at jeg får en økning i urealisert gevinst istedet?
Redigert 21.01.2021 kl 08:50 Du må logge inn for å svare
canarias
09.01.2021 kl 21:48 7446

Veldig enkelt å forstå.
Redigert 21.01.2021 kl 08:50 Du må logge inn for å svare

"Men denne andre typen utbytte skjer ved at de 30 000 jeg har kjøpt for, "reduseres" til 20 000, slik at jeg får en økning i urealisert gevinst istedet?"
Ja.

Du betaler skatt av det du _faktisk_ har tjent, og får tilsvarende tap for det du eventuelt taper. Dette er ikke gratis penger.
Redigert 21.01.2021 kl 08:50 Du må logge inn for å svare

Nei det er ikke gratis penger men man får jo ut drøyt 25% av nåverende aksjeverdi uten å selge og uten å skatte og kan sitte med aksjen uten å skatte før man ev til slutt selger med gevinst kanskje flere år frem i tid.
Redigert 21.01.2021 kl 08:50 Du må logge inn for å svare
eike
10.01.2021 kl 01:07 7144

Ka med Meg som kjøpte på over 4?
Redigert 21.01.2021 kl 08:50 Du må logge inn for å svare

Du må nok betale 1 krone ...
Redigert 21.01.2021 kl 08:50 Du må logge inn for å svare
osenius
10.01.2021 kl 02:50 7516

Kapitalnedsettelse ved nedskrivning av aksjens pålydende
Kapitalnedsettelse ved nedskrivning av aksjens pålydende og med tilbakebetaling til aksjonærene
Utbetaling til aksjonærene ved kapitalnedsettelse som gjennomføres ved nedskrivning av pålydende skattlegges i utgangspunktet som utbytte, men den delen av utbetalingen som er tilbakebetaling av innbetalt aksjekapital og overkurs skattlegges ikke som utbytte.
I forbindelse med kapitalnedsettelser kan det foretas utbetalinger som er høyere enn det som aksjekapitalen nedsettes med. Dette vil typisk være utbetalinger fra beskattede fonds. Utbetalinger som går utover innbetalt aksjekapital og overkurs skal skattlegges som utbytte. Selv om utbetalingen ikke overstiger nedsettelsesbeløpet, skal den likevel skattlegges som utbytte dersom det tidligere er foretatt fondsemisjon i selskapet.

Hvor kan du finne ut om du har aksjer i et selskap som har foretatt denne type kapitalnedsettelse?
Det skal foreligge melding til Foretaksregisteret, og kapitalnedsettelsen vil være registrert der. Man kan også finne beretning om kapitalnedsettelse i styreprotokoll og generalforsamlingsvedtak.
Hvordan påvirker dette inngangsverdien?
Dersom utbetalingen anses som et utbytte (se ovenfor under beskrivelsen) blir ikke inngangsverdien påvirket av hendelsen. Den delen av utbetalingen som anses som tilbakebetaling av innbetalt aksjekapital og evt. overkurs skal imidlertid redusere inngangsverdien med det tilbakebetalte beløp.
Kapitalnedsettelse ved nedskrivning av aksjens pålydende, men uten tilbakebetaling til aksjonærene
Hvor kan du finne ut om du har aksjer i et selskap som har foretatt denne type kapitalnedsettelse?
Det skal foreligge melding til Foretaksregisteret, og kapitalnedsettelsen vil være registrert der. Man kan også finne beretning om kapitalnedsettelse i styreprotokoll og generalforsamlingsvedtak.
Hvordan påvirker denne type kapitalnedsettelse inngangsverdien?
Slik hendelse er uten betydning for aksjenes inngangsverdi. Inngangsverdien er i behold uforandret.
Redigert 21.01.2021 kl 08:50 Du må logge inn for å svare

Du får også 1 kr x antall aksjer som alle andre.

Det betyr at du etter 2. februar har betalt over tre kroner, altså en krone mindre enn det du opprinnelig ga.

Kommer det flere tilbakebetalinger får du dem også hvis du fortsetter å eie aksjene.
Redigert 21.01.2021 kl 08:50 Du må logge inn for å svare
BørsMR
10.01.2021 kl 06:31 7424

Blir bare forvirra av alt jeg leser her, trodde jeg egentlig kunne reglene selv men la meg ta et eksempel. Ved et vanlig salg blir det vel som følger : man kjøper 100 000 aksjer til kurs 3. aksjen stiger til kroner 4 og man selger alt, man må da skatte av 100 000 kroner for man trekker fra inngangspengene. Hva blir forskjellen i hunter dersom man ikke selger på kroner 4, men får 1 krone i utbytte ( 100 000 ) og så selger man på kurs 3. da har man samme fortjenesten ( 100 000 ). Jeg trodde det ble samme resultat i begge eksemplene, men om man ikke trenger å skatte av disse pengene er det jo en fantastisk fordel for oss aksjonærer.
Redigert 21.01.2021 kl 08:50 Du må logge inn for å svare
ks1977
10.01.2021 kl 08:57 7297

Det er ingen forskjell på hvor mye skatt du må betale, og selger du aksjene i år så er det ingen forskjell på når du må betale skatt heller. Best å se på dette som et normalt utbytte.

Unntak;
1) Dersom du er langsiktig og ikke ønsker å selge i år.
Du skal ikke betale skatt av tilbakebetalingen som skjer i år, men inngangsverdien reduseres tilsvarende slik at den totale skatten - når du en gang selger - blir den samme. Tidspunktet for når skatten skal betales blir dog forskjøvet til du selger (vel, skulle HUNT betale normale utbytter så vil du jo måtte skatte av de på normalt vis)

2) Du eier aksjene via et aksjeselskap
Her er det faktisk en liten forskjell i hvor mye skatt du ender opp med å måtte betale, men neppe verdt å stifte et eget aksjeselskap for å spare noen kroner (skjønt her kan andre supplere hvis de vil)

3) Du holder aksjene på aksjesparekonto
Jeg vil tro at det er normale aksjesparekontoregler som gjelder og at det da ikke har noen betydning om det er tilbakebetaling eller utbytte

4) Du holder aksjene på investeringskonto
Litt på tynn is nå, men dette bør vel bli likt som utgangspunktet

Konklusjon; Dette er IKKE gratis penger (men dersom man holder aksjene via et aksjeselskap så kan det være noe ekstra promille i spart skatt)
Redigert 21.01.2021 kl 08:50 Du må logge inn for å svare
Feim
10.01.2021 kl 09:17 7257

Dette med skatt skaper en del forvirring ser jeg, selvom det egentlig er ganske ukompliert:) Hvis vi tar det helt fra starten av i grove trekk (det er elementært for mange av dere, men for enkelte som er nye i aksjemarkedet kan dette kanskje være nyttig info).
Et selskaps egenkapitalstruktur består (hovedsakelig) av to typer egenkapital: innbetalt egenkapital og opptjent egenkaptial. Førstnevnte ligger i ordet, det er penger som aksjonærene på et eller annet tidspunkt har betalt inn. For eksempel i forbindelse med stiftelse eller emisjon. Opptjent egenkapital ligger også i ordet, det er penger som selskapet har tjent. Så kommer selskapet i en posisjon hvor de har mere kontanter enn de har brukt for. Grunnene kan være flere; god inntjening, salg av eiendeler, etc +++. Styret vurderer at kapital til framtidig investeringer, gjeldsforfallgrad og fremtidige forpliktelser er tilfredsstilt. Styret foreslår da ovenfor generalforsmalingen at det skal utbetales kapital til aksjonærene. Da står man ovenfor et valg. Skal det tas penger fra den innbetalte kapitalen eller den opptjente kapitalen. Skattemessig vil disse få ulik behandling. Utbytte er skattepliktig for mottaker, mens tilbakebetaling av tidligere innbetalt egenkapital ikke er skattepliktig. Sistnevnte er altså penger som aksjonærene selv har innbetalt tidligere, og disse er ikke skattepliktige når du betales tilbake igjen. Men så kommer det viktigste for deg som aksjonær. Selger du aksjene etterpå (samme år) så spiller det ingen rolle om pengene kommer som utbytte eller tilbakebetaling av kapital. Sistnevnte har kun en positiv skatteeffekt om du fortsetter å eie aksjene over flere år.

Se den skattemessige beregningen:

1. Utbytte:
Du har kjøpt en aksje for 3 kr. Selskapet betaler ut 1 kr i utbytte, og faller til 2 kr etter utbytte (i teorien skal aksjekursen falle tilsvarende utbytte, selvom man ofte ser at det ikke er tilfelle). Du selger aksjen etter utbytte for 2 kr. Du har da mottatt et skattepliktig utbytte på 1 kr. Aksjene du kjøpte for 3 kr har du solgt for 2 kr. 1 kr i tap og 1 kr i utbytte, gir netto resultat og skatteeffekt på 0 kr. Fortsetter du å eie aksjen etter utbytte, har du kun et skattepliktig utbytte (inntekt) på 1 kr.

2. Tilbakebetaling av kapital:
Du har kjøpt en aksje for 3 kr. Selskapet betaler ut 1 kr i tilbakebetaling av egenkapital, og faller til 2 kr etter tilbakebetaling (i teorien skal aksjekursen falle tilsvarende, men man ser ofte at det ikke er tilfelle). Du selger aksjen etter tilbakebetaing for 2 kr. Du har mottatt 1 kr, men ettersom dette er tilbakebetaling av tidligere innbetalt kapital, skal du redusere kostprisen din med dette beløpet. Kostprisen som var 3 kr er nå 2 kr. Du har også solgt aksjen for 2 kr, noen som gir en resultateffekt på 0 kr, ettersom kostprisen din også er 2 kr. Forsetter du å eie aksjen, har du ingen skattepliktig inntekt og 2 kr i kostpris.

Det er den enkle forskjellen:)
Redigert 21.01.2021 kl 08:50 Du må logge inn for å svare
Haabz
11.01.2021 kl 17:11 6483

Det er korrekt. Husker jeg riktig så var det vel rundt 300 mill som Mr Kyllingstad gikk glipp av. En del er sikkert brukt til innkjøp av båter. Når det gjelder tilbakebetaling på 1 kr så kanskje det er gunstig å gjøre det med tanke på at selskapet vil kjøpe flere egne aksjer billigere...... Bare en tanke.
Redigert 21.01.2021 kl 08:50 Du må logge inn for å svare

Det er noe som kommer i feil rekkefølge her. De publuserer utbytte 08.01.

I dag kom innkalling til EGF 01.02 datert 08. 01 i posten hvor det skal stemmes over om utbytte skal utbetales.
Redigert 21.01.2021 kl 08:50 Du må logge inn for å svare
ks1977
14.01.2021 kl 21:56 5590

Både innkalling til EGF og PR om tilbakebetaling kom 08.01.2021;

EGF; https://newsweb.oslobors.no/message/522237

TIlbakebetaling; https://newsweb.oslobors.no/message/522238
Redigert 21.01.2021 kl 08:50 Du må logge inn for å svare

Vil eg fysisk få frigitt utbyttekapital (få penger på bok) 8.feb?
Redigert 21.01.2021 kl 08:50 Du må logge inn for å svare
Krosta
15.01.2021 kl 08:02 5145

Ja.
Redigert 21.01.2021 kl 08:50 Du må logge inn for å svare
ks1977
15.01.2021 kl 08:44 5007

I utgangspunktet ja, men tar gjerne en dag ekstra hvis du bruker Nordnet f.eks
Redigert 21.01.2021 kl 08:50 Du må logge inn for å svare

Dette er litt interessant.
Jeg sjekket ikke newsweb direkte, men så på "selskapsmeldinger" på børsens side.
https://live.euronext.com/nb/product/equities/no0010283211-xoas/hunter-group/hunt

Da meldingen om salg og utbytte kom 17. des ventet jeg jo at det ville komme melding om EGF også. Jeg så meldingen 8. jan om foreslått utbytte, men det var ingen synlig melding om EGF. Jeg sjekket før jeg skrev innlegget i går også, men det var kun en melding synlig for 8. jan da også. Nå er det to. Er det andre som har samme erfaring?
Redigert 21.01.2021 kl 08:50 Du må logge inn for å svare

Sikkert et dumt spørsmål, men hva er vitsen med å gi et utbytte på 1kr, når kursen mest sannsynlig vil synke 1kr etter utbytte? Tjener no nada på det, hadde ikke det beste vært å kjøpt tilbake egne aksjer for 600mill, og dermed fjernet en god del aksjer som er tilgjengelig for handel-> kursstigning. evt reinvestert i eget selskap, ville ikke der skapt en større verdi for aksjonerene?
Redigert 21.01.2021 kl 08:50 Du må logge inn for å svare
BørsMR
16.01.2021 kl 23:50 4211

Normalt sett stiger kursen i selvskapet ved melding om utbytte. Perioden fra melding til utbytte betales deretter synker kursen, så man får en økning i kurs normalt sett, men i dette tilfellet her er jeg enig det burde blitt gjort anderledes, men hvem kunne forutsett det skulle komme så mye negativt rett etter denne meldingen. Kjenner det gjør litt vondt å sitte med sksjer i hunter. Har vært så tolmodig med dette selvskapet og når endelig utbytte kommer så skal alle ut og man sitter ikke igjen med en dritt.
Redigert 21.01.2021 kl 08:50 Du må logge inn for å svare
JonasKr
17.01.2021 kl 00:33 4138

Det er en litt spesiell situasjon da utbyttet primært gjelder salg av skip, og ikke overskudd.
Redigert 21.01.2021 kl 08:50 Du må logge inn for å svare

Skraping av VLCC er allerede høyere i 2021 enn i hele 2020. Håper ikke Arne selger unna flere båter enda, da supersykelen i shipping nærmer seg med stormskritt. I april kommer nok OPEC til å øke produksjonen igjen og 2H 2021 ser veldig lys ut
Redigert 21.01.2021 kl 08:50 Du må logge inn for å svare
JonasKr
17.01.2021 kl 01:08 4072

Helt fryktelig å selge skip nå, glad jeg solgte med ut av Hunt for en stund siden. Fredly sa jo rett ut i podcasten på Hegnar at han aldri ville gjort det om han var eneste aksjonær. Eneste grunnen til at man sitter med tank nå (jeg sitter i annet selskap) er jo at man tror på supersyklus fra 2H 21.

Skraping er i full gang, så det ble skrapet VLCC fra 2003 nå. Med økende bunkerpris og høye stålpriser er det fort fristende å skrape alt produsert før 2006 u/scrubber. Spreaden på fuel passerte vel 100$ nå, og den vil bare øke med høyere oljepris.
Redigert 21.01.2021 kl 08:50 Du må logge inn for å svare
Mammuten
17.01.2021 kl 05:48 3963

Setter ett bet på at Hunter kjøper tilbake aksjer av overskuddet fra 2020 som tyder på ble ett meget lukrativt år for selskapet. Håper å få høre gode nyheter 1 feb.
Sitter long og føler meg komfortabel.
Redigert 21.01.2021 kl 08:50 Du må logge inn for å svare
ks1977
17.01.2021 kl 09:38 3773

Tipper det er fordi at mange av aksjonærene er lei av ørkenvandringen i selskapet og at de følte at de måtte gi litt tilbake - kanskje spesielt siden HUNT for tiden er investert i shipping og det er "uhørt" å ikke gi rundhåndet med utbytte (vel, på crude-siden i hvert fall).

Ellers ikkke utenkelig at de fortsetter med tilbakekjøp, de har jo mandat til mer enn de 7,7M aksjer de allerede har kjøpt tilbake.
Redigert 21.01.2021 kl 08:50 Du må logge inn for å svare
ks1977
17.01.2021 kl 09:46 3746

Nja, det kommer an på øynene som ser; Virket som Fredly ble litt fornærmet da Hegnar sa at utbyttet skyldtes salg av skip, og sa at det var utbytte fra overskuddet.

Strengt tatt så fremstår det jo som at HUNT har brukt overskuddet til å kjøpe fri fra sale&leaseback, og så solgt skip som frigjorde penger som de nå betaler ut, men etter hva jeg kan se så tjente HUNT ca 1NOK/aksje i 2020 så jeg har ikke problemer med at Fredly omtaler det som utdeling av overskudd.

Skulle likt å se at HUNT forpliktet seg til mer utbytte (om ikke 100% så signaliser at f.eks 50-80% skal ut), men Fredly&co er jo opportunistiske så de vil vel ikke forplikte seg til noe (heller gjøre buybacks dersom kursen synker etter ex dato?)
Redigert 21.01.2021 kl 08:50 Du må logge inn for å svare
Frøs
17.01.2021 kl 10:11 3663

Hei.
Kan jeg kjøpe aksjer kommende uke og få utbytte?
Dog under forutsetning av at utbytte bli vedtatt.
Mvh gammel pensjonist
Redigert 21.01.2021 kl 08:50 Du må logge inn for å svare
JonasKr
17.01.2021 kl 10:21 3628

Ja men aksjeverdien vil sannsynligvis falle med minst like mye som utbytte som utbetales, tvilsomt at det er noe lønnsomt. Hvis det var lønnsomt ville jo alle kjøpt Hunter-aksjer nå :-)
Redigert 21.01.2021 kl 08:50 Du må logge inn for å svare
JonasKr
17.01.2021 kl 10:29 3593

Slik jeg tolket Fredly var salget ledd i en usikkerhet om fremtiden. Har ikke regnet på det men går ut ifra at de ikke betaler ut hele salgssummen i utbytte? Altså de styrker egenkapitalen i møte med en usikker fremtid. Det positive er jo at Fredly virker Bull (han sa rett ut at hvis han var han eneste aksjonær ville han ikke solgt). Det negative et at hvis det blir supersyklus ville det vært mye bedre å beholde skipene og tjene penger på dem selv. Jeg ser på salget som en slags hedge, men som du sier, øye som ser :-)
Redigert 21.01.2021 kl 08:50 Du må logge inn for å svare
ks1977
17.01.2021 kl 12:37 3414

Jeg har ikke regnet på salgssummen, men ut fra guidingen de ga for Q4/2020 så tjener HUNT 10-11 cent pr aksje i 2020. Bruker vi USDNOK 8,50 så er ca 90% av utbyttet (vel, tilbakebetalingen) dekket av resultatet fra 2020. Sånn sett så har da nesten all frigjort kapital fra salget gått til derisking.

Før salget så guidet de 20,5k i CBE for 2021. Usikker på om salget har noen effekt her, men det blir spennende å se.

Ja, om 2 års tid så tror jeg vi ser tilbake på salget som kjipt, MEN det har gitt HUNT muligheten til både å belønne aksjonærene på kort sikt (man kan jo bare reinvestere utbyttet i nye HUNT-aksjer for å kompensere), samtidig som at caset er veldig godt derisket. HUNT er en av mine absolutte favoritter, men ikke nødvendigvis den beste risk/reward. Jeg føler at risikoen praktisk er ikke-eksisterende (gitt at man har en litt lengre tidshorisont enn frem til sommeren), og selv i elendige år så bør HUNT klare å tjene penger mens konkurrentene sliter og river seg i håret - i hvert fall dersom oljeprisen (vel, bunkersprisen) holder seg "høy".

Fredly nevnte forsåvidt Pareto hvor 10% (?) "garantert" avkastning var for kjedelig for folk (vel, for Pareto sin del så kom det jo nye regler). Er nok mye av det samme med HUNT - folk vil ha 25% avkastning over natta og har ikke tid til å ta 10% mens de venter på gullfuglen.
Redigert 21.01.2021 kl 08:50 Du må logge inn for å svare
Longline
17.01.2021 kl 14:37 3254

Utbytte her går iallefall rett inn i HUNT igjen.Ser vi frem i tid så tror jeg de kan forventes mer utbytte,når ting begynner å normalisere seg.Sitter på ett snitt laangt ned på 3 tallet,Er bare å ha is i magen.Som Fredly sa,,du sover godt om natten med denne i porteføljen.
Redigert 21.01.2021 kl 08:50 Du må logge inn for å svare
ks1977
18.01.2021 kl 09:23 2608

Så noen negative slutninger rapportert av Tankers International i august/september 2020 også. Utelukkende 15år+ VLSFO, og det var med lavere bunkerspris og -spread enn hva vi har nå. Har bare sett en negativ slutning rapportert av Tankers International så langt i år, også denne gangen 15+ VLSFO (og denne gangen for å reposisjonere seg), men vi må nok belage oss på at markedet (spesielt for gamle VLSFO-damer) blir svakt.

Blir spennende å se hva første halvår 2021 bringer, men med 450$/tonn for VLSFO i Singapore (og spread på ca 100$/tonn til HFO) så virker det ikke veldig sannsynlig at HUNT skal klare å tape penger i H1/2021 (Q1 er jo allerede sikret i så måte da de 3 skipene på TC dekker jo CBE for alle 5 skipene). HUNT er et afv to tankselskap som Hannisdahl spår i pluss i år (selv om han bruker en CBE på 4k høyere enn hva HUNT har guidet).
Redigert 21.01.2021 kl 08:50 Du må logge inn for å svare

Har nok mye rett i det du sier Ks
Jeg skjønner like vel ikke hvorden Hunt skal kunne unngå å tape penger i q2, så får vi se hvor lenge dette møkka markedet fortsetter.

Hunt er nok et av de tryggeste tank selskapene der ute, greit det for nå flyter virkelig blodet i tank.
Redigert 21.01.2021 kl 08:50 Du må logge inn for å svare
ks1977
18.01.2021 kl 10:28 2448

Skal nok bli blodbad fremover, spesielt i Q2 og Q3. Kjipt på kort sikt, men forhåpentligvis (...) så blir vi da kvitt flere av de gamle baljene (i hvert fall dersom skrapprisen holder seg).

Jeg vil tro at HUNT allerede har inngått noen nye korte TCer som strekker seg inn i Q2, men både Disen og Idun har kanskje (...) en liten hale som strekker seg litt inn i Q2 (Disen 5-7mnd fra tidlig november og Idun 4-6 mnd fra tidlig (?) desember). Ser vi bort fra dette (det er høyst usikkert tross alt) så skal visstnok Disen, Idun og Frigg fortsatt trade clean. Det er jo ikke gitt at det gir noen høyere rate, men det er en ekstra fleksibilitet pr i dag.

I bunn og grunn så handler det om;
1) VLSFO-prisen
2) Spread VLSFO-HFO (p.t 100$/tonn)
3) Større lastekapasitet
4) Høyere utnyttelse
Bonus; 5) Demurrageratene er langt høyere enn spot (selv 15år+ VLSFO skipet med negativ rate har demurrage på 19k)

For å leke med (svært usikre) tall;
1) Hvis HUNT sine skip bruker 35 tonn/dag mindre så gir 450$/tonn 16k (men dårlige rater = lavere fart = mindre forbruk)
2) Dersom HUNT sine skip bruker 50 tonn/dag så utgjør dagens spread på 100$/tonn 5k
3) HUNT sine skip har vel en kapasitet på 2,1M fat. Usikker på hva benchmark her har, men typisk VLCC har kapasitet fra 1,9 til 2,2M fat
4) Nye skip stiller først i køa, mens mange av slutningene man ser er eldre (eller "eldre") skip som må ta det de får - noe som kan gi et skjevt bilde av hvordan markedet reelt er (var det 30k Fredly i intervjuet på Hegnar-TV sa at HUNT sine skip fikk i dagens spotmarked?)
5) Neppe veldig aktuelt

Ikke gitt at all besparelse tilfaller skipseier, men med tallene over så er besparelsen for befrakter lik HUNT sin CBE Spørsmålet da er om tallene er realistiske (er besparelsen på 35 tonn/dag når markedet er svakt og skipene senker farten?) samt hvor lavt skipseierne er villig til å gå (i hovedsak så er det vel ved reposisjonering at skipseierne er villige til å ta et tap).

NB! Tankeeksperimentet mitt forutsetter egentlig at det er nok last for moderne (non-eco, non-scrubber) skip. Dersom det ikke er nok oppdrag for de, så vil jo reelle rater for ECO scrubber falle (og så vil de moderne skipene stå uten inntekt).
Redigert 21.01.2021 kl 08:50 Du må logge inn for å svare

Stemmer det at Disen har ligget for anker utenfor Togo i månedsvis?
Redigert 21.01.2021 kl 08:50 Du må logge inn for å svare