Gentian Diagnostics - 2020 and beyond


Mens 2020 nærmer seg slutten, og med en aksjekurs som nærmer seg Desember 2019-nivåer, er det på tide med en oppsummering av året.

GCAL: Calprotectin Immunoassay
Mars 2020: To studieresultat som beviser calprotectin sin rolle for deteksjon av både sepsis og inflammasjon
August - Desember:
- Flere studieresultat som beviser calprotetin sin rolle for deteksjon av alvorlighetsgrad av sykdomsforløp for COVID-pasienter, og mulig organsvikt.
- AACC med pressemelding som omhandler to posters med ovennevnte tema:
https://www.aacc.org/media/press-release-archive/2020/12-dec/two-new-tests-could-improve-treatment-for-severely-ill-covid19-patients
- CEO bekrefter stort momentum for markedsutviklingen av GCAL
- CEO har bekreftet pågående partnerforhandlinger
- Blockbusterkandidat
https://f.hubspotusercontent40.net/hubfs/6752890/calprotectin%201%20page%20flyer_2020_7666v01.pdf?hsCtaTracking=7021a08c-8309-4797-adb9-02374bff0d7c%7Ca819c037-5f1e-4fdd-9102-6a3b025ebfc9
https://www.gentian.com/news/calprotectin-sepsis-diagnostic-monitoring

Cystatin C: Cystatin C is a superior GFR marker for the diagnosis and therapeutic control of renal function for patients of all ages
Markant salgsøkning i 2020
Anbefaling om å inkludere Cystatin C i KDIGO guidelines for Shrunken Pore Syndrome
https://www.gentian.com/news/webinar-cystatin-c-immunoasay

Bühlmann fCal / fPELA
Juni 2020: Vellykket launch av fPELA
Bühlmann og Roche initierer samarbeid om distribusjon globalt, og pusher på for salg
Selges inn som kombinasjon (1 prøve, 2 resultat)
Salg påvirkes negativt av COVID-restriksjoner

SARS-Cov-2-AB: High throughput turbidimetric antibody test
Juli 2020: Innvilget 8 mil fra Norges Forskningsråd for å utvikle og lansere en antistofftest
Sikter på lansering i Skandinavia andre halvdel av 2021
https://uit.no/nyheter/artikkel?p_document_id=686565

NT-proBNP: The Gentian NT-proBNP assay is an in vitro diagnostic assay for the quantitative measurement of N-terminal pro-brain natriuretic peptide
Gode resultater så langt
- Løpende oppdateringer på milestones fremover (kliniske studier, IP beskyttelse, partneravtaler, etc)
- Scientific Advisory Board styrker utviklingen av markøren, og kan i tillegg føre til utvidelse av bruken til nye områder.
- Blockbuster-kandidat
https://f.hubspotusercontent40.net/hubfs/6752890/NT-proBNP%207671v01.pdf?hsCtaTracking=e7a2308b-50a1-47fa-9dc4-8699922ba8cf%7C768fb161-3446-41d8-abe8-440c6296336a

Canine CRP: In vitro diagnostic test for quantitative determination of canine CRP in dog serum and plasma
- Markant salgsvekst
https://www.gentian.com/news/canine-crp-inflammation-serum-plasma

Analysedekning:
"DNB Markets har tatt opp dekning av Gentian Diagnostics med kursmål på 81 kr/aksjen."
"Ifølge Bloomberg ligger gjennomsnittlig kursmål for Gentian-aksjen imidlertid på 161 kroner"
https://finansavisen.no/nyheter/helse/2020/12/01/7593792/dnb-markets-tar-opp-dekning-av-gentian-diagnostics-med-kjopsanbefaling

Rekruttert topp ledelse fra TF, BC og GE:
VP QA/RA: Anne-Mette Horsrud Akre
Director of Manufacturing: Janne Veggeland
VP Business Development: Jack Andreassen
VP Global Sales: Markus Jaquemar

Hva kan en så forvente av 2021 og videre?

Proof of concept på SARS-CoV-2 antistofftest bør ikke være langt unna. Fast-track utvikling med lansering andre halvdel av 2021, og tiltenkt som overvåking av immunitetsstatus etter vaksinasjon. Markedspotensial er noe usikkert, men Gentian kan bli eneste produsent av "High throughput turbidimetric antibody test."
Tas testen i bruk på global skala er potensialet stort. Sammarbeid med salgspartner forventes også.

Fremgang i markedsutviklingen av GCAL forventes neste år. Prosessen går tregt, men har overraskende fått en liten boost av epidemien da Calprotectin kan spille en rolle i diagnostisering av pasienter, og en har derfor fått initiert en rekke studier på dette. En konklusjon på forhandlnger med salgspartner bør ikke være langt unna.

Løpende meldinger om utviklingen av NT-proBNP ventes ila hele neste år. Kliniske studier skal initieres, salgspartner-avtaler skal inngås, Scientific Advisory Board, etc. Launch mot slutten av 2021!

Generell, tosifret, salgsvekst forventes også neste år og årene etter.

Aksjene flyttes på et regulert marked er en uttalt strategi for neste år.

Flere analyser?

Positiv EBITDA?

Annonsering av nytt produkt?

Utfordringer: COVID, Shareholder value, illikvid aksje, utgifter, manglende innsidekjøp.

Redigert 25.08.2021 kl 20:32 Du må logge inn for å svare
Bliss
21.12.2020 kl 12:11 17292

Takk for en god og grundig oversikt Haltopen!
Nå er kursen kjørt så langt ned at vi må forvente oss noen ekstra sterke rekyler på flere av de kurstriggerne du har nevnt, og jeg antar det også vil komme meldinger om enda flere interessante samarbeidspartnere, for det er det å få markedsført og lansert testene i stor skala det står på nå. Testene er der, og Gentian svikter aldri sine planer med å lage stadig flere nyttige tester.
Redigert 21.01.2021 kl 07:12 Du må logge inn for å svare
Computum
21.12.2020 kl 16:48 17234

Hva har trykket kursen ned til 14% lavere enn ved inngangen til året, etter å ha vært opp 25% tidligere i år?
Vanskelig å se noen trend blant topp50 som kan gi noen forklaring. Litt kjøp og litt salg, men den eneste som utmerker seg over uker er NORRON SICAV - TARGET som har kjøpt seg opp uke for uke, selvom antallet ikke er særlig stort. Så presset på kursen må stamme fra noen lenger nede enn topp50.
Hva sier Myrseth etter at hans soleklare favoritt i sektoren er banket så ettertrykkelig ned? Vil vi se en kraftig rekyl rundt nyttår? Skal ikke så mye til.
Redigert 21.01.2021 kl 07:12 Du må logge inn for å svare
heilo888
21.12.2020 kl 17:36 17188

Mye skattemessig realisering av tap her før nyttår.
Redigert 21.01.2021 kl 07:12 Du må logge inn for å svare
Computum
21.12.2020 kl 18:57 17148

At man selger en aksje ned 25% for å realisere tap rimer ikke. Aksjen har jo fallt nesten kontinuerlig de siste 4 måneder. Dessuten er det småaksjonærer som selger. Og de fleste har vel ASK-konto og da er vel skattemotivert handel lite aktuelt?
Redigert 21.01.2021 kl 07:12 Du må logge inn for å svare
Haltopen
21.12.2020 kl 23:39 17056

For å låne argumenter fra andre aksjer der flere nevner faktorer som tre U’er, eierstruktur, grunnleggere, teknologi, etc.

Hva gjelder for Gentian?

Underanalysert? Arctic sin analyse er to (?) år gammel, dog med kursmål på 170 kr/aksjen. DnB tok nylig opp dekning med kursmål på 81 kr/aksjen.

Upopulær? Så å si ingen oppmerksomhet eller omsetning

Undervurdert? Med p/b på ~ 4 er det ikke allverden som er priset inn av potensial.

Eierstruktur. Stabile eiere i Vatne med 13% av aksjene og Holta på andreplass. Topp 20 eier 75% av aksjene og topp 50 rundt 90%. Få frie aksjer.

https://www.gentian.com/investor-relations-stock-information/stock-information-share/

Grunnlagt av brødrene Sundrehagen etter tidligere suksess i Axis som ble til Axis-Shield før det ble solgt til Alere.
Forskningsdirektør Erling Sundrehagen er svært anerkjent i diagnostikkmiljøet og har over 25 patenter.

Teknologi: «Gentian har utviklet en unik teknologi som gjør det mulig å diagnostisere stadig flere alvorlige såvel som vanlige sykdommer med sylskarp presisjon, med bemerkelsesverdig kort avlesning av resultatet og endog til en uvanlig rimelig pris. I deres selskapsbeskrivelse står det: "Gentian er et norsk basert, internasjonalt firma som arbeider med globale løsninger som endrer helsevesenet. Med egen produksjon, FoU og markedsføring betjener Gentian det globale markedet for diagnostiske tester med sensitive biokjemiske produkter som er utviklet ved å utnytte proprietære, disruptive, diagnostiske teknologier. Nåværende og fremtidige produkter bidrar til bedret diagnostikk og kostnadsreduksjon i behandling av nyre, inflammasjon, hjerte-karsykdommer, kreft og virusinfeksjon." De vil revolusjonere det medisinske testmarkedet med sin patentbeskyttede testplattform PETIA (Particle-Enhanced Turbidimetric Immunoassays).»

https://finansavisen.no/forum/thread/108594/view

Redigert 21.01.2021 kl 07:12 Du må logge inn for å svare
Computum
23.12.2020 kl 12:52 16934

Voldberg har nå solgt seg ut av topp50. Om han fortsetter å selge resten av aksjene også, vil nok det tynge kursen en stund enda, med så lav omsetning som det er her.
Redigert 21.01.2021 kl 07:12 Du må logge inn for å svare
terjer
23.12.2020 kl 13:16 16889

Hei
To spørsmål.
Hvor finner du oversikten over topp 50 eiere?
Og vet du sikkert at Voldberg er på vei ut av den?
Gentian er ganske dårlige på å vise logg over sine investorer. Den de har på sin investor side har ikke vært oppdatert siden 30 sep. Det er ikke så bra.
Til å være et vekstselskap med aksjonærer er Gentians et selskap som uttrykker seg meget forskningsmessig og ikke så mye kommersielt. Jeg har en formening om at dette ikke akkurat styrker utviklingen av aksjekursen. Dette forundrer meg litt da fler av de som er storaksjonærer og som sitter i styret er ytterst kommersielle når det normalt gjelder å sikre sine aksjeinvesteringer.
Noen som har tenkt samme tanker?
Redigert 21.01.2021 kl 07:12 Du må logge inn for å svare
Computum
23.12.2020 kl 14:58 16847

Det er svært få bevegelser på topp20, så det er ikke så viktig med hyppige oppdateringer. Også topp50 sitter stort sett rolig.
Voldberg=DUKAT AS. Han er, som Spetalen; ute etter kjappe gevinster og blir sjelden langsiktig.
Han er ute av topp50, men videre nedsalg har jeg ingen informasjon om. Det blir gjetning. Men antar at han ikke ønsker å sitte igjen med et mindre antall aksjer. Han hadde 50.000 aksjer ved utgangen av november.
Du får tilgang til topp50 oppdateringer gjennom abb. i Stocktalk eller TekInvestor
Redigert 21.01.2021 kl 07:12 Du må logge inn for å svare
Haltopen
23.12.2020 kl 15:36 16811

Det kan absolutt være en medvirkende årsak til den dalende aksjekursen den siste tiden. Oppgangen etter både studieresultat og DnB sitt kursmål ble begge overraskende kortvarige.

Ser det periodevis har ligget noen aksjeposter på rundt 10-12k til salgs, bl.a. i dag. Han kan ikke ha så mye igjen nå.

Innsidekjøp hadde vært på sin plass.
Redigert 21.01.2021 kl 07:12 Du må logge inn for å svare
Computum
28.12.2020 kl 16:14 16650

Topp50 øker med 38.227 aksjer på dagens oppdatering.
Redigert 21.01.2021 kl 07:12 Du må logge inn for å svare
nordnes
28.12.2020 kl 17:22 16615

Hvor mange aksjer har «sistemann» på top 50 ?
De som har kjøpt på topp 50 er de mange som har kjøpt litt eller noen få som har kjøpt mye?
Redigert 21.01.2021 kl 07:12 Du må logge inn for å svare
Computum
28.12.2020 kl 18:20 16573

SANNVEST AS er inn på listen med 36.800 aksjer (nr. 50).

På topp50 listen forøvrig er forandringene:

05 SALIX AS 6.47% 997 267 -2 026
06 VERDIPAPIRFONDET DELPHI NORDIC 4.77% 734 431 +4 150
20 BORGANO AS 1.13% 173 877 -3 622
42 FJELLJAKT AS 0.36% 54 850 +2 925

Redigert 21.01.2021 kl 08:37 Du må logge inn for å svare
Computum
28.12.2020 kl 18:31 16559

Gentian er blant taperne i sektoren inneværende år. Ofte det ene årets taperaksjer kommer sterkt tilbake i det påfølgende året.
Opp til høstens toppnotering på 80 er det nå nærmere 50%. Hvorfor skal den ikke opp til 80 igjen?
Redigert 21.01.2021 kl 08:37 Du må logge inn for å svare
heilo888
28.12.2020 kl 23:54 16516

Tror at aksjen minimum skal ned til kr 51 før den snur. (Teknisk gap ned til kr 51, og mye teknisk støtte i området rundt kr 50)
Redigert 21.01.2021 kl 08:37 Du må logge inn for å svare
Haltopen
02.01.2021 kl 11:53 16362

Skal den bunne ut på 51 kr må den gjerne gjøre det om ca 3 uker ;)

Fasit for fjoråret er ned nesten 13 %. Med andre ord en svak kursutvikling. Et år der det meste har fått sine rekyler - fortjent eller ei.

Dette året kan vi vente oss lansering av to nye produkter: COVID antistofftest og hjertemarkøren. Spesielt sistnevnte kan bli en gamechanger!

Fra tidligere presentasjoner kan en lese markedspotensial for eksisterende pipeline slik:

Cystatin C: > $ 500 millioner
fCal: > $ 10 millioner
fPela: > $ 10 millioner
CCRP: > $ 4 millioner

Altså et bra oppsidepotensial med eksisterende portefølje. I tillegg genererer alle disse stadig økende inntekter noe som reduserer risikoen betydelig samtidig som selskapet er fullfinansiert i fasen en befinner seg i - som tross alt er vekstfasen!

Kommende produkter:
GCAL (lansert): > $ 1 milliard
NTproBNP: > $ 1 milliard
Antistofftest: > $ x millioner

GCAL er seig og krever mye ressurser mot markedsutvikling. Har fått økt oppmerksomhet grunnet studier for diagnostisering av COVID-pasienter. Har stor tro på at mye vil skje her i år, spesielt avtale med salgspartner(e).

NTproBNP: Det er lov å håpe de seneste restriksjonene og lockdowns ikke har ført til forsinkelser. Her blir det «all hands on deck» i 2021 og en kan vente seg mange spennende nyheter her gjennom hele året. Dette kan bli enormt!

Antistofftesten lanseres på markedet over sommeren. I første omgang tiltenkt markedet i Skandinavia, om enn noe konservativt. Blir den brukt globalt er potensialet stort!
Redigert 21.01.2021 kl 08:37 Du må logge inn for å svare
Haltopen
05.01.2021 kl 11:39 16187

04.01.2021: Studies demonstrate use of Gentian Calprotectin test to Triage COVID-19 Patients

https://www.360dx.com/immunoassays/studies-demonstrate-use-gentian-calprotectin-test-triage-covid-19-patients

Dessverre bak betalingsmur
Redigert 21.01.2021 kl 08:37 Du må logge inn for å svare
Haltopen
06.01.2021 kl 08:53 16090

Researchers find two tests to analyse disease severity in Covid-19 patients
https://www.medicaldevice-network.com/news/researchers-test-covid-19/

Inflammatory biomarkers help quickly size up COVID-19 patients
https://www.labpulse.com/index.aspx?sec=log&itemID=801856

Blood Test for Calprotectin Could Predict Which COVID-19 Patients Are at Risk of Decline
https://www.hospimedica.com/covid-19/articles/294786123/blood-test-for-calprotectin-could-predict-which-covid-19-patients-are-at-risk-of-decline.html

Two tests could help improve treatments for COVID-19 patients
https://www.mlo-online.com/diagnostics/hematology/article/21202441/two-tests-could-help-improve-treatments-for-covid19-patients


I tillegg sirkulerer det en del rapporter som omhandler Sepsis både med tanke på diagnostisering og behandling, hvor Gentian er nevnt.

The diagnosis and treatment of sepsis is one of the biggest challenges facing healthcare currently. In the United States, there are around 1.7 million cases of sepsis per year, resulting in approximately 270,000 deaths. Overall, the costs associated with sepsis make it the most expensive condition treated in US hospitals.

The diagnosis of sepsis is not straightforward. Blood culture analysis has remained a gold standard, despite the fact that it is typically slow and labor-intensive. The complexity of sepsis and the overlap with infectious diseases causes this field to comprise a very large range of products and technologies.

https://finance.yahoo.com/news/global-sepsis-diagnostics-products-market-115400046.html

https://murphyshockeylaw.net/uncategorized/833515/sepsis-treatment-market-opportunity-analysis-trends-overview-and-forecast-2019-2025/


The global Sepsis Treatment market is anticipated to rise at a considerable rate during the forecast period, between 2021 and 2026. In 2020, the market was growing at a steady rate and with the rising adoption of strategies by key players, the market is expected to rise over the projected horizon.

The prominent players are set up to strategize the dominant marketing activities so that they can transform them favorably in the current marke

https://ksusentinel.com/2021/01/05/global-sepsis-treatment-market-size-to-record-considerable-growth-over-2020-2026-biomerieux-adrenomed-ag-cheetah-medical-bd/

Calprotectin/GCAL: Superior to traditional biomarkers for prediction of severe events in clinical sepsis
https://f.hubspotusercontent40.net/hubfs/6752890/calprotectin%201%20page%20flyer_2020_7666v01.pdf?hsCtaTracking=7021a08c-8309-4797-adb9-02374bff0d7c%7Ca819c037-5f1e-4fdd-9102-6a3b025ebfc9
Redigert 21.01.2021 kl 08:37 Du må logge inn for å svare
heilo888
06.01.2021 kl 09:18 16085

Den ekstremt lave omsetningen av aksjer gjør Gent lite aktuell for de fleste i aksjemarkedet.
Redigert 21.01.2021 kl 08:37 Du må logge inn for å svare
Computum
06.01.2021 kl 10:19 16079

Med 90% av aksjene på topp50's hender blir nok interessen lav, ihvertfall for de mest aktive i aksjemarkedet. Så her bør man bare ha tolmodighet til det skjer større ting, om man vil selge. Om man vil kjøpe, så kan man jo plukke rimelige aksjer daglig. I små volum.
Redigert 21.01.2021 kl 08:37 Du må logge inn for å svare
Haltopen
06.01.2021 kl 10:30 16091

Jeg plukker i ny og ne. Senest i dag.

Det er sant som dere sier - det er særdeles lite omsetning av aksjen, og oppleves mer som et investeringscase enn kortsiktig trading. Tålmodighet er stikkord her.

Har stor tro på at mye vil skje med Gentian i år. Selv antistofftesten noen har avskrevet vil være høyst aktuell da COVID dessverre vil være med oss i lang tid fremover.
Redigert 21.01.2021 kl 08:37 Du må logge inn for å svare
Computum
06.01.2021 kl 10:36 16084

Litt ergelig å ha vært med fra samme nivå som kursen ligger på nå og helt opp i 80 og ned igjen.
Redigert 21.01.2021 kl 08:37 Du må logge inn for å svare
HP17
06.01.2021 kl 10:45 16075

Det er viktig at støtten rundt kr 50 holder, hvis den brytes kan kursen falle langt videre nedover på 40 og 30 tallet?
Nå må GENT-M snart levere for ellers så kan fallet fortsette.
Redigert 21.01.2021 kl 08:37 Du må logge inn for å svare
Computum
06.01.2021 kl 10:50 16064

Bare GENT. :-)
Redigert 21.01.2021 kl 08:37 Du må logge inn for å svare
Haltopen
06.01.2021 kl 10:58 16054

Det er mye som er ergerlig sett i etterpåklokskapens lys.

HP17: Bunnen i Mars 2020 da alt var på sitt verste var på 38 - 42 kroner. Selvfølgelig er det en liten sjanse for å havne der igjen - men uten en større korreksjon i markedet har jeg vanskelig med å forstå hvorfor. På disse nivåer er GENT verdsatt til rett over 800 millioner kroner, og har produkter i markedet med salgspotensial langt over dagens MCAP. I tillegg kan man legge til 10-15 milliarder kroner med GCAL og NTproBNP. Da er ikke antistofftesten tatt med i regnestykket engang. Heller ikke kommende produkter (målsetting om 1 produkt hvert år).

Selvfølgelig må selskapet levere. Vekst er the name of the game. Men hvor mye av potensialet er priset inn i dagens market cap?
Redigert 21.01.2021 kl 08:37 Du må logge inn for å svare
nordnes
06.01.2021 kl 11:17 16037

Jeg syns ledelsen er for dårlig når det gjelder å oppdatere finansmarkedene.
Redigert 21.01.2021 kl 08:37 Du må logge inn for å svare
Lineiv
06.01.2021 kl 12:23 16001

Jeg er nettopp begynt å se på denne aksjen. Hvis Covid påvirket inntektene til Gent, er det da fare for at de må hente penger i emisjon, for å sikre videre drift?
Redigert 21.01.2021 kl 08:37 Du må logge inn for å svare
Lineiv
06.01.2021 kl 12:23 16006

Jeg er nettopp begynt å se på denne aksjen. Hvis Covid påvirket inntektene til Gent, er det da fare for at de må hente penger i emisjon, for å sikre videre drift?
Redigert 21.01.2021 kl 08:37 Du må logge inn for å svare
Haltopen
06.01.2021 kl 12:43 15987

GENT er fullfinansiert ihht. dagens vekstløp.

Cash and cash equivalents as of 30.09.2020 were MNOK 152.3 (MNOK 170.2). Jeg tipper Q4 2020 vil vise rundt det samme +/- 2-3 MNOK etter salget av Pretect. Ingen umiddelbar fare for emisjon her.

Med langvarige lockdowns og restriksjoner vil det selvsagt påvirke salg i den perioden. Men hvor mange selskaper kan påstå å være uanfektet av dette?

GENT har tidligere blitt tildelt millionbeløp fra forskningsrådet i 2018 og 2019 for utvikling av NTproBNP og GCAL. I fjor ble tildelingen på 8 mnok for utvikling av COVID-antistofftest. Får se om det tikker inn litt i 2021 også.
Redigert 21.01.2021 kl 08:37 Du må logge inn for å svare
Haltopen
07.01.2021 kl 10:26 15905

07.01.2021 Cystatin C - recommended by KDIGO and NICE

Cystatin C is superior biomarker of renal function and it is recommended by KDIGO and NICE. Glomerular filtration rate (GFR) calculations that are performed by using cystatin C are independent of protein intake, ethnicity and muscle mass. Equations that include cystatin C predict GFR more accurately than serum creatinine in children, adults, and older adults

https://www.gentian.com/news/cystatin-c-recommended-kdigo-nice

https://f.hubspotusercontent40.net/hubfs/6752890/Cystatin%20C%202020%204%20page%20flyer_7673v02.pdf?hsCtaTracking=8384d459-80b9-48a5-9e04-8c11711f0f87%7C1054b484-e853-4253-a3a7-c785d5f6120c
Redigert 21.01.2021 kl 08:37 Du må logge inn for å svare
Haltopen
11.01.2021 kl 10:17 15682

Det har vært litt volum i aksjen på disse nivåene så langt i 2021. I dag ser det derimot ut som vi er tilbake i stillstand.

Med dagens kursnivå er det 125% oppside til median kursmål.

https://bors.e24.no/#!/market/norway
Redigert 21.01.2021 kl 08:37 Du må logge inn for å svare
Computum
11.01.2021 kl 11:12 15655

Det er vel hovedsaklig SALIX AS som tynger kursen? De selger litt hver uke. Siste oppdatering viser -9.129. Men på denne oppdateringen oppveies SALIX's salg av CARPE DIEM AFSETH AS's kjøp av 10.000 aksjer. Det var nok med på å stabilisere kursen siste uke.
Med den lave omsetningen er det ganske håpløst å forsøke å selge større antall aksjer uten å stadig trekke kursen ned.
Det ser ut for at SALIX AS er under tvangsavvikling og derfor skal nok alle aksjene selges. Det er fremdeles 979.979 aksjer igjen, så det kan ta lang tid om de ikke finner en kjøper som ønsker å ta over større volum enn det som har gått hittil. Gunstig tid for de som ønsker rimelige aksjer.

https://www.proff.no/selskap/salix-as-tvangsavviklingsbo/moss/-/IFAQX2L0000/
Redigert 21.01.2021 kl 08:37 Du må logge inn for å svare
Haltopen
11.01.2021 kl 11:46 15625

Takk for god info, Computum!

John Afseth var en av gründerne i Photocure, og bør ha god innsikt i medtech-bransjen!

Om Salix skal helt ut, eller selger deler, er ikke godt å vite. Håper de evner å finne en kjøper som tar store eller alt av aksjeposten om han skal helt ut.
Redigert 21.01.2021 kl 08:37 Du må logge inn for å svare
Computum
11.01.2021 kl 12:57 15596

Ser de ikke har levert regnskap for 2019. Litt rart at det er konkurs når man ser tallene for 2018 og verdien av aksjene i Gentian (over 50 mill.). Men det kan være andre ting som ligger bak.

https://www.regnskapstall.no/informasjon-om-salix-as-tvangsavviklingsbo-106666388S0?utm_source=www.1881.no&utm_medium=Teaser&utm_content=Info&utm_campaign=Finance%20Teaser
Redigert 21.01.2021 kl 08:37 Du må logge inn for å svare
Computum
11.01.2021 kl 13:05 15587

Salix har solgt 110.564 aksjer siden starten på fjoråret.
Redigert 21.01.2021 kl 08:37 Du må logge inn for å svare
Haltopen
11.01.2021 kl 15:26 15535

Salix AS sin tvangsavvikling ble innstilt i fjor sommer. Ei heller er han innsider eller nærstående til innsider hvis noen måtte lure.

Tyder uansett ikke på god økonomi i Salix AS og antar dette er grunnen til stadig nedsalg.
Redigert 21.01.2021 kl 08:37 Du må logge inn for å svare
Computum
11.01.2021 kl 16:29 15507

Hvor ser du at bobehandlingen ble avsluttet?
Redigert 21.01.2021 kl 08:37 Du må logge inn for å svare
Haltopen
11.01.2021 kl 17:14 15487

Jeg tok direkte kontakt med Gentian. Fikk beskjed om at innstillingen var registrert i Brønnøysundregistrene.
Redigert 21.01.2021 kl 08:37 Du må logge inn for å svare
Haltopen
13.01.2021 kl 09:13 15327

12.01.2021 Global Sepsis Market Latest Innovative Solutions to Boost Global Growth

Sepsis market is expected to gain market growth in the forecast period of 2020 to 2027. Data Bridge Market Research analyses the market to grow at a CAGR of 7.35% in the above-mentioned forecast period. Increasing occurrences of sepsis among the geriatric population will directly impacting the growth of the market.

The major players covered in the sepsis market report are bioMérieux SA, Roche Ltd, Thermo Fisher Scientific Inc,Abbott, Axis-Shield Diagnostics Ltd., Gentian Diagnostics AS, ++

Market Drivers

Increasing cases of hospital acquired infections along with burden of pneumonia
Introduction of novel sepsis diagnostic products, increasing initiatives by the government regarding the awareness of sepsis among the population
Rising levels of investment for the development of advanced solutions and adoption of surgical procedures


Market Restraints

Unfavourable reimbursement policies and large cost associated with the treatment
Lack of skilled professionals and non-adoption of standard protocols will become the biggest challenge in the path of sepsis market.

https://www.mccourier.com/global-sepsis-market-latest-innovative-solutions-to-boost-global-growthf-hoffmann-la-roche-ltd-danaher-thermo-fisher-scientific-inc-bruker-abbott-immunexpress-inc/
Redigert 21.01.2021 kl 08:37 Du må logge inn for å svare
Haltopen
15.01.2021 kl 11:56 15138

Her må det da komme en partneravtale snart?

The value of calprotectin in COVID-19 highlighted at AACC 2020
14. Jan 2021

How can calprotectin support management of COVID-19 patients?
As hospitals continue to navigate challenges of COVID-19, the availability of intensive care unit (ICU) beds and ventilators remains a critical concern. Research results indicate that calprotectin (measured here in plasma and serum) can be used in the risk assessment and prediction of which COVID-19 patients are at risk of developing severe complications such as respiratory failure and/or mortality. This information can help hospitals to better allocate essential resources that are often in limited supply.

Results from the study show that calprotectin was able to differentiate between COVID-19 and non-COVID-19 patients with a sensitivity of 93% and a specificity of 100%. Furthermore, calprotectin levels correlated with levels of other inflammatory biomarkers and a biomarker for endothelial cell damage, indicating the prognostic value of calprotectin in subsequent organ failure. As the release of calprotectin from neutrophils is very rapid in response to infections, calprotectin may be used as an early marker for neutrophil activation in COVID-19 infections.

In-hospital mortality
For in-hospital mortality, calprotectin showed a good discrimination capacity assessed by the analysis of the AUC of ROC curve, similar to both D-dimer and C-reactive protein (CRP).

Mechanical ventilation
For mechanical ventilation (MV), significant differences were detected for CRP, ferritin and calprotectin, but not for D-dimer. Calprotectin, CRP and ferritin showed a significant accuracy for this outcome

Comparison with other tests for COVID-19 severity assessment
The performance of calprotectin was compared with other tests for COVID-19 severity assessment that are currently in use. Out of the other tests, CRP was the only one that predicted both patients’ need for mechanical ventilation and mortality as accurately as calprotectin.

The important difference between CRP and calprotectin is that calprotectin is a much faster biomarker for inflammation and infection [1], and therefore an earlier indicator that a patient is getting worse. This means that calprotectin can better suited for making urgent decisions about which COVID-19 patients need to be prioritised and treated with the optimal level of care.

Poster: https://f.hubspotusercontent40.net/hubfs/6752890/Poster%20AACC_1289.pdf?hsCtaTracking=0d19bcee-e3f6-4839-b496-f0af72e5b9d8%7Ca3818b68-ae0f-406a-8dfa-ab58216b1898

https://www.gentian.com/news/the-value-of-calprotectin-in-covid-19-highlighted-at-aacc-2020
Redigert 21.01.2021 kl 08:37 Du må logge inn for å svare
Computum
15.01.2021 kl 13:08 15110

300 aksjer omsatt og fortsatt mange aksjer til salgs lover ikke godt for at bunnen er nær. Her er det vel best å ta det med ro enten man har tro på selskapet eller ikke.
For å forsøke å selge nå er ikke lett uten å dumpe kursen enda mer.
Jeg må si at jeg sliter litt med å se hvorfor GENT er blitt en av taperne det siste året.
Redigert 21.01.2021 kl 08:37 Du må logge inn for å svare