212Pb NNV-003 behandling av Chronic Lymphatic Leukemia


Overstående er vel resultatene fra det over 2 år gamle samarbeidet med amerikanske Areva Med? De skulle, så vidt jeg husker, bruke Bly 212 til å generere en Bismuth isotop og alfastråling mot kreftformer uten markert svulstvev. Både Leukemi og metastaser generelt ble vel nevnt som interessant for slik intens, kortrekkende bestråling. Algeta lykkes med alfastråling og targeting etter enkel uorganisk kjemi. Leukemimarkedet er på over USD 4 milliarder årlig, mens metastasemarkedet er astronomisk. Noen som har synspunkter på om de kan lykkes med den kompliserte kombinasjonen av alfastråling og monoklonale antistoffer?

Håper på en faglig diskusjon som motvekt mot alle kursmanipulatorene.
Redigert 02.10.2018 kl 15:05 Du må logge inn for å svare
02.10.2018 kl 16:48 5126

Det er noen hakk for dypt for min kunnskap. Men når de skal presentere en poster på ASH må en vel anta at der er progresjon.
Videre tror jeg det er riktig å tolke det til at preklinisk enda vil pågå et par år, siden den biten pleier å ta tid.
Tror av påvirkning for selskapet NANO betyr det mest i form for markedsføring, flere hører om de, være det seg leger med potensielle pasienter, BP eller konkurrenter som kanskje også kan være potensielle partnere i andre indikasjoner.
Det representerer et marked for kreftformer uten markert svulstvev som du fremmer, dersom ARC teknologien gir indikasjon om å få nok måloppnåelse i denne gruppen blir det vel svært spennende fremtid. Kanskje der er forsøk som er gjort med Rituximab en kan se på?

Edit, tillegg
Tyrion skrev følgende om ASH i en annen relasjon:
"Det er ganske trangt nåløye for å i det hele tatt få lov til å presentere en poster på ASH, så jeg synes det ligger implisitt i en deltakelse at det viser at dette er bra saker uansett og det er medisinske eksperter som har vurdert dette til “good shit”…"
Redigert 02.10.2018 kl 16:51 Du må logge inn for å svare

Det har vært forsket på 212Pb i TCMC-chelatet bundet til trastuzumab undersøkt av Westrøm et al. (merk at RHL er medforfatter):
https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/60267/0435_Westroem2017.pdf?sequence=1

Der maksimumsenergien til elektronet fra 177Lu er 0.5 MeV med maksimum rekkevidde <2 mm så desintegrerer 212Pb via vismut, thallium, og polonium til stabilt 208Pb ved utsendelse av elektroner med energi i samme størrelsesorden som fra 177Lu i tillegg til alfapartikler med energier på 6,1 og 8,8 MeV.
Alfapartikler avsetter energien sin over en kort avstand ift betapartiklene (elektroner) og sjansen for dobbeltbrudd i DNA er derfor relativt stor (enkeltbrudd kan repareres).
Se sammenlikning av alfa- og betapartikler i:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3917860/

Jeg tror at Nordic Nanovector her får nok et verdifullt verktøy til behandling av kreft. Fundamentalt er Nordic Nanovectors teknologi sterk, det er tydelig at topp-20 aksjonærene har troen på at dette går veien.
Hugoil
03.10.2018 kl 13:19 4690

Det var et godt innlegg!
Men også elektroner? "polonium til stabilt 208Pb ved utsendelse av elektroner"

Kan vi si at den korte rekkevidden er tilpasset blodet/fluid og dets gjennomstrømning i kroppen, for å ikke skade alt som er bortenfor blodet? Hvordan vil den tankegangen gjelde for prostatakreft/klump og Xofigo - eller var det litt lengre rekkevidder der?
Redigert 03.10.2018 kl 13:20 Du må logge inn for å svare

Jeg tok en liten snarvei - jeg slo sammen hele desintegrasjonskjeden fra 212Pb til 208Pb; i denne sekvensen sendes det ut både alfa- og betapartikler. Det sendes også ut gammastråler etter hvert som atomkjernene "søker" ned mot grunntilstand. Sammenlikn det med et jordskjelv etterfulgt av (mindre) etterskjelv.

Det fiffige er at hele denne kjeden fra thorium og ned til stabilt bly er i likevekt fordi datternuklidene har vesentlige kortere halveringstider enn "moren" (her thorium). Så, når 228Th desintegrerer så vil det "alltid" være en datter tilgjengelig for desintegrasjon (dersom vi har nok 228Th i begynnelsen); ref. figur 1 i Westrøms artikkel.

Jeg vil si at alfastrålingen, i denne sammenhengen, er godt tilpasset mikrometastaser og enkeltceller, kanskje særlig ved internalisering av mAb.
Når det gjelder fremtidig konkurranse med Xofigo har jeg ingen kommentarer. Xofigo har jo vært veldig bra når det gjelder spredning til skjelettet. Energien i alfapartikkelen fra 223Ra er sammenliknbar med ovenfor nevnte energier.
Hugoil
03.10.2018 kl 15:56 4411

"etter hvert som atomkjernene "søker" ned mot grunntilstand"
Er dette ihht. Hund`s lov, eller bare ligner det?
--
Den blandede strålingen ved desintregrasjonen kan jo være et nyttig arsenale med ulike typer stråling? Selve metallet/miksturen og hvordan desintegrasjonen er kan være et point.
Redigert 03.10.2018 kl 16:03 Du må logge inn for å svare

Man bruker nøyaktig det samme konseptet for stabling av nukleoner i atomkjernen som en måte å forklare atomkjernen på. Så finnes det andre modeller for å forklare andre fenomener.
Personlig tror jeg at viktige elementer i Nanos teknologi er i) kobling chelat - mAb uten å endre virkemåten til mAb nevneverdig, ii) god kobling radioisotop - chelat, og iii) en passende radioisotop.
mlande
03.10.2018 kl 18:07 4154

Det finnes så vidt jeg vet også noen reparasjonsprosesser for dobbelttrådbrudd i DNA(?) Men målrettet alfastråling gir uansett meget effektiv ødeleggelse av enkeltkreftceller og mikrometastaser. Hvis Nano greier å ødelegge mikrometastaser med målrettet alfastråling, er oppsiden enorm. Det er spredningen av kreft som normalt dreper. Hvis en opererer bort primærsvulsten og samtidig kan fjerne de ikke-detekterbare mikrometastasene med målrettet alfastråling, vil det bety mye for overlevelse.
Kongen
03.10.2018 kl 18:46 4067

I den vitenskapelige verden er forsøk som ikke fungerte like viktig og har like stor sjangs til å komme med på ash som forsøk som virker. Sånn til info. Får håpe dette er noe som har virket??
Hugoil
03.10.2018 kl 20:08 3900

Må vel være en liten teknisk feil der. Forsøk som virker har litt større sjangs:)
Men hvordan målrette og hvordan beskytte det øvrige i fluid. Grunnen til at jeg nevnte prostatakreft, var at jeg vil tro det er lettere å oppnå begge deler for svulst, metastaser i non-fluid.
blande
03.10.2018 kl 21:32 3770

Tror denne linken kan være til nytte:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21380408

Kort rekkevidde og kraftig stråling er nok å foretrekke på enkeltceller som i denne krefttypen. Metallisotoper sikrer videre internalisering mot CD37 og en effektiv celledød. Dessuten er abscopaleffekten tydeligere for alfastråling enn for betastråling.
mlande
06.10.2018 kl 09:58 3386

I en ideell vitenskapelig verden vil negative funn få fortjent oppmerksomhet. Men Nano befinner seg i en kommersiell verden og selekterer ganske sikkert hva de ønsker å publisere på et viktig arrangement som ASH. Nano har også lagt prosjekter på hylla for å fokusere sine ressurser. Tror de vil presentere interessante resultater rundt Leukemi og mikrometastaser, men det er selvfølgelig lang vei å gå.
mlande
01.11.2018 kl 15:56 2807

Dagens ASH poster viser imponerende 90-100% overlevelse ved bruk av målrettet alfastråling i en musemodell:

"In the studies, 212Pb-NNV003 was found to be well tolerated and led to a 90-100% survival rate in mouse models of CLL and NHL."

Nano og Orano (tidligere Areva Med) får med dette en viktig rolle innen targeting av alfastråling. Målrettet alfastråling mot kreft har et enormt potensiale.

mlande
02.04.2019 kl 13:17 1840

Meldingen under om overraskende gode resultater for et monoklonalt antistoff kombinert med alfastråling i mus er interessant for denne gamle diskusjonen. Hvis NNV lykkes med å bruke målrettet alfastråling mot metastaser og sirkulerende kreftceller generelt, er oppsiden ekstrem. I motsetning til tradisjonelle cellegifter og de mange nye kinasehemmerne, er det trolig små sjanser for at kreftceller overlever alfastråling og utvikler resistens(?) Man unngår kinasehemmernes problem med at cellens signaleringsveier endres og resistens oppstår (?)

https://newsweb.oslobors.no/message/473501
focuss
02.04.2019 kl 13:53 1747

Hvem har eierskap til denne teknologien. Kan Nano beslutte å gå videre med dette med BP som partner og hva er egentlig Oranos rolle?
focuss
02.04.2019 kl 14:02 1704

" Nordic Nanovector will provide its chimeric anti-CD37 antibody" Er det ikke dette som er Humalutin da?
02.04.2019 kl 14:12 1675

Ved Q1 vil dem nok melde at Cashbeholdningen er på ca. 550 mill. Så kan en rimelig lett regne seg til når neste emisjon kommer.
Med cashburn på 80-100 mill i kvartalet er det overveiende sannsynlig at ny emisjon i Q4 2019 eller senest i Q1 2020.
focuss
02.04.2019 kl 14:18 1648

AH
Hvis vi ikke har Europa partner før den tid.
02.04.2019 kl 14:30 1616

For all del, mye kan skje, men har lært meg at ting tar ofte lenger tid enn en både tror og håper på.
TyrionIV
02.04.2019 kl 23:04 1283

Nei, Humalutin har lu-177 koblet til denne antibodyen, mens de her benytter 212Pb koblet til denne antibodyen. (lead - alfaemitter)