Innsidere på handletur igjen


Da har Jan Kleppe vært på handletur i Brabank ASA igjen: https://newsweb.oslobors.no/message/521195

Jan Kleppe er adm.dir i Skagerrak Sparebank, som er 3. største eier i Brabank ASA. Han er styremedlem i Brabank.

Skagerrak Sparebank var også en av de største eierne i YaBank, som ble kjøpt opp av Ressurs Bank, og Jan Kleppe satt som styremedlem også i YaBank. Han hadde mao. en sentral rolle i salget av YaBank.

Dette er 3. gangen han kjøper aksjer i Brabank den siste måneden, og eier nå 208 600 aksjer i banken.

Med en prising på 0,5 X bokført EK, er jeg ikke overrasket over innsidekjøp.
Redigert 21.01.2021 kl 08:28 Du må logge inn for å svare

Overraskende liten interesse for denne.
I går kom 7. innsidekjøpet her på kort tid.
I følge mine estimater kan vi se for for oss kvartalsvis PAT på 40 mill + her i et normalt kvartal for den sammenslåtte banken. Det vil gi en PE godt nede på 4 - tallet. Finnes det en en billigere norsk aksje om dagen?
Redigert 21.01.2021 kl 08:28 Du må logge inn for å svare
Mdg1
29.12.2020 kl 07:52 2540

Det er jo alltid en fare for at de taper mye av kapitalen.
Redigert 21.01.2021 kl 08:28 Du må logge inn for å svare
MrLarsen
29.12.2020 kl 13:49 2444

Igjen er det meget positivt av innsidere og styremedlemmer kjøper aksjer! Og når man betaler 50 øre for hver krone, er det jo ikke overraskende.

Easybank fikk kjøpe Brabank for ca. MNOK 500, ca. MNOK 300 under bokført egenkapital. I tillegg representerte Brabank’s underskudd ca. MNOK 80 i utsatt skattefordel. At de skal tape MNOK 380, er usannsynlig!

Jeg ser heller at det blir MNOK 90, 170 og 230 i resultat etter skatt i 2021, 2022 og 2023.

Godt nytt år!
Redigert 21.01.2021 kl 08:28 Du må logge inn for å svare



Primærinnsider og styremedlem i BRAbank ASA, Jan Kleppe, har den 4. og 5. januar
via Preciso Holding AS kjøpt 17 509 aksjer til kurs 7,08. Etter dette kjøpet
eier Jan Kleppe (inkludert nærstående) 241 500 aksjer i BRAbank ASA.
Kontaktinformasjon:
Oddbjørn Berentsen,
administrerende direktør
Tlf: +47 22 99 14 00
E-post: ir@brabank.no

Mvh The Dart Throw 😃😃😃
Redigert 21.01.2021 kl 08:28 Du må logge inn for å svare
baltuz
06.01.2021 kl 10:27 2224

Tror du det blir positiv q4 for samenslått bank? Eller vil brabank delen fortsatt svekke samlet resultat og at det må tas mere tap i q4?

instabank har hatt et bra løft i kursen i høst , selv om den fortsatt handles på relativt lave volumer .

De var vel priset ganske likt med easy på multipler for et år siden på OTC listen men er nå kommet opp på pris /bok ca 1 fra under 0,5 på otc.

Mulig Brabank er litt uoversiktelig pga fusjonen nå fram til den får samkjørt regnskaper osv og at det gir en ekstra kjøpsmulighet?




Redigert 21.01.2021 kl 08:28 Du må logge inn for å svare
MrLarsen
06.01.2021 kl 11:44 2177

Selv etter oppkjøpet av Brabank, og navneendringen, driftes banken i Easybank’s «ånd», og de har hatt ca. MNOK 200 i resultat de siste 3 årene. Jeg mener fortsatt at dette er en god kjøpsmulighet.

De tok godt i i Q3, men det kommer nok noe mer tap fra «gamle» Brabank sin portefølje i Q4. Men det er jo bedre å rive plasteret raskt av, enn å dra det av sakte...
Redigert 21.01.2021 kl 08:28 Du må logge inn for å svare

Aldri lett å time case som dette.. Er visst bare insiderne som kjøper om dagen, ellers null interesse. Er redd vi ev må vente til mai før vi får betalt.
Men da blir det til gjengjeldt godt betalt:)
Redigert 21.01.2021 kl 08:28 Du må logge inn for å svare
Grylls
14.01.2021 kl 15:13 1948

Tok et lodd her på 6,4.

Mange innsidekjøp og vekstutsikter etter fusjonen. Antar det er noe usikkerhet på resultatene for Q4, men de har vel også et fremførbart underskudd fra BraBank før fusjonen, samt at på P/B 0,49 er de godt rigget for vekst og eventuelle lånetap som skulle komme. Klarer man å se et par år frem i tid, så kan dette bli en meget fin investering.

Hvis man sammenligner P/B med andre aktører:

NOFI - 1,27
KOMP - 0,72
KRAFT - 1,76
INSTA - 0,96
Redigert 21.01.2021 kl 08:28 Du må logge inn for å svare
Grylls
15.01.2021 kl 19:58 1843

15.1.2021, 15:12 · TDN Finans Delayed
BRA: STYREMEDLEM KJØPT 24.400 AKSJER, KURS 6,49
Oslo (TDN Direkt): Primærinnsider og styremedlem i BRAbank, Jan Kleppe, har den 14. og 15. januar via Preciso Holding AS kjøpt 24.400 aksjer til kurs 6,49, ifølge en melding.
Etter dette kjøpet eier Jan Kleppe inkludert nærstående 265.900 aksjer i BRAbank.

PSP, finans@tdn.no Infront TDN Direkt, +47 21 95 60 70

Kleppe fortsetter å handle til kraftig rabatt.
Redigert 21.01.2021 kl 08:28 Du må logge inn for å svare
MrLarsen
15.01.2021 kl 22:57 1801

Ja, dette er bra!

Resultatet for Q4 2020, altså det første kvartalet hvor fusjonerte Easybank og Brabank leverer samlede tall, må jo bli bra.

Og hvorfor skal ellers Kleppe, som sitter med innsideinformasjon sammen med resten av styret, laste opp som han har gjort?

Og hvorfor prises Brabank til halvparten av f.eks Instabank, når ledelsen i Brabank(gamle Easybank) har levert 14-15 kvartaler med positive tall?

Redigert 21.01.2021 kl 08:28 Du må logge inn for å svare
Grylls
15.01.2021 kl 23:48 1775

Enig, Larsen. De bokførte stort lånetap fra gamle BraBank i Q3 og har liten prosentandel misligholdte lån i tier 3 foreløpig. Tror det blir sterk vekst og inntjening her framover. I tillegg en solid ledelse som viderefører 'ny' og større bank i god, gammel Easybank-ånd.
Redigert 21.01.2021 kl 08:28 Du må logge inn for å svare
MrLarsen
15.01.2021 kl 23:52 1772

👍
Redigert 21.01.2021 kl 08:28 Du må logge inn for å svare
Mono123
16.01.2021 kl 14:02 1658

Har kjøpt meg inn i denne jeg også. Skal være billig om man sammenligner lånebok med peers.

Brabank utlån - 6,4mrd - mcap 640mill
Instabank utlån - 2,8mrd - mcap 500mill
Komplett utlån - 8,3mrd - mcap 1,6mrd
Redigert 21.01.2021 kl 08:28 Du må logge inn for å svare
Luciferr
18.01.2021 kl 16:20 1528

Med 6,4 MRD i utlån så er de over dobbelt så store som Instabank. I utgangspunktet er organisasjon og forretningsmodellen slik at de skal kunne ha samme organisasjons størrelse. Følgelig vil man i Brabank få vesentlig høyere ROE. Når man i tillegg betaler halvparten for egenkapitalen pga lav aksjekurs så er det meget spesielt at Brabank aksjen er under 10 kroner.
Redigert 21.01.2021 kl 08:28 Du må logge inn for å svare
MrLarsen
24.01.2021 kl 13:12 1333

Easybank hadde, ved omgjøringen av Verdibanken fra sparebank til nisjebank, en egenkapital pr. aksje ca. kr 6,5. Fra 2017 har banken levert positive tall hvert eneste kvartal.

Banken har bygget sten på sten, og nå er egenkapital pr. aksje nesten kr 13,50. Banken har altså tjent kr 7,- pr. aksje siden de endret til forbrukslån.

Veksten i forbrukslån har avtatt som følge av Covid-19, gjeldsregister og forskriftene. Dette gjelder nok også i Q4.

Men tapene blir nok også redusert betydelig, grunnet lavere boliglånsrente, gode permitterings- og arbeidsledighetsordninger, samt støtteordninger til næringslivet.

Tallene for Q4/Y2020 blir spennende å se 18. februar. Det blir de første kvartalstallene for den fusjonerte banken.

MrLarsen
24.01.2021 kl 13:22 1320

Ja, lavere kostnader er essensielt, og gir direkte bedre inntjening. Easybank har vært blant de beste på cost/ratio, og et av hovedpoengene med å kjøpe Brabank, var jo nettopp å utnytte felles plattform osv., for enda lavere cost/ratio. Avviklingen av alle overflødige ansatte hos «gamle» Brabank i Bergen, er gjennomført. Det alene gir ca. MNOK 40-50 i årlige besparelser.

Disse gutta benytter seg av grove markedsførere som https://lånepenger.no osv... Selv om aksjen er billig, så må jo disse aggressive lånene nå slutten en gang, eller??


Hvor langt ned skal denne :-)
Trodde jeg gjorde et røverkjøp når jeg lastet til rett over 6 kr i snitt i høst 😂😂
Kan det være flere skjulte lik i skapet😀

Automatisk teknisk analyse. Kort sikt, 28. jan 2021

BRAbank har brutt ned gjennom gulvet i den fallende trendkanalen på kort sikt, noe som åpner for sterkere falltakt. Aksjen nærmer seg støtten ved cirka 6.00 kroner, noe som kan gi en reaksjon opp. Et brudd ned gjennom 6.00 kroner vil imidlertid være et salgssignal. Det kortsiktige momentumet i aksjen er sterkt negativt, med RSI under 30. Det indikerer økende pessimisme hos investorene og videre kursnedgang for BRAbank. Aksjen anses samlet sett teknisk svakt negativ på kort sikt.

Mvh The Dart Throw 😀😀😀
baltuz
28.01.2021 kl 20:39 951

det er så dårlig likviditet i disse bankaskjene at kursene blir litt bingo. I dag er den handlet for bare ca 85.000 nok. Vi får håpe de presterer resutater som kan gi øket oppmerksomhet og omsetning i aksjen, og med det en mere riktig kurs. Det samme gjelder også instabank der kursene er opp og ned store prosenter enkelte dager på vært lav handel.
Redigert 28.01.2021 kl 20:39 Du må logge inn for å svare