DOF vendepunkt og veien inn i 2021!

tobben
DOF 24.12.2020 kl 15:52 199450

Da går vi inn i romjulen med kurs 0,73, ca 1 krone lavere enn forrige julefeiring. Selskapet har mer penger cash , bedre resultat , minst like god ordrebok og utsiktene inn i det nye året stadig bedre. Mange av oss har vært med på en skikkelig nedtur i 2020 til kurser rundt 0,4 , hvor står vi neste jul ? 2021 blir skikkelig spennende
Redigert 21.01.2021 kl 09:41 Du må logge inn for å svare

Jeg har hverken kjøpt eller solgt aksjer på dette, etter min mening fornuftig og godt begrunnete innlegg. Men opplysende synes jeg faktisk det har vært.
JanOrge
05.05.2021 kl 15:35 2347

Vi er nok enige. Men jeg tror vi har en forskjellige oppfatning av hva "faktiske forhold" er. Les over trådene i Polarcus. Der er det en rekke påstander om "faktiske forhold" som plutselig viste seg å være god gammeldags tullprat. Var et par stykker som advarte mot risiko der som ble latterliggjort og bedt om å holde seg unna.
AlanS
05.05.2021 kl 15:52 2329

Hifidude ble bedt om å begrunne sine påstander, men han nektet dette.
Dine påstander om at gjelden må ned med 3 mrld mangler forklaringer.
Kunne du vist oss et enkelt regnestykke som underbygger det du sier?
Redigert 05.05.2021 kl 15:56 Du må logge inn for å svare
JanOrge
05.05.2021 kl 16:05 2303

Har ingen annen begrunnelse enn at selskapet har negativ EK med en milliard, og at jeg antar de MINST må ha positiv EK med minst 10 % av EK/gjeld. Noe annet ville være helt useriøst av selskapet. Får det ikke noe enklere enn det. 1 + 2 = 3. Du må gjerne være uenig. Spiller ingen rolle for meg. Egentlig tror jeg at de må ha seks milliarder. 1+5 = 6. Men hvis jeg sier det så blir det vel månelyst.

Det tyter over av ubegrunnede påstander her inne. "Markedet skal opp", "Långiverne har bestemt seg for å vente på markedet", "Långiverne vil ikke konvertere", "långiverne taper alt dersom de begjærer gjelden sin innfridd". Alt dette er fullstendig ubegrunnet. Du burde be de som skriver dette om å begrunne det.

Vi har også sett at når denne aksjen ble shortet kraftig , kom det massive innlegg fra shorterne som vi identifisierte nickene på. Dette er profesjonelle investorer som du leser om i forsidene hver dag. Shortangrepene ble gjerne fulgt opp med en negativ analyse /artikkel fra ett meglerhus. Til tross for dette var vi i mål rett før pandemien med refinasieringen på minnelig vis for alle parter. Så gikk det rett åt skogen ,men nå kommer jo markedet tilbake, så forhåpentligvis kommer vi i mål denne gangen, også på minnelig vis.
AlanS
05.05.2021 kl 16:34 2269

Negativ EK er et resultat av en ekstraordinær reduksjon i verdien til eierandelene i 2020. Regner med at du er klar over at dette skyldes bruk av "Value in use" metode.
Derfor kan det meste forklares med redusert flåteutnytelse og lavere rater. Ikke sant? Dersom flåteutnytelse går opp or rater bedres, vil "Value in use" øke og dra med seg bokført EK til positivt territorium.
Redigert 05.05.2021 kl 16:38 Du må logge inn for å svare
JanOrge
05.05.2021 kl 16:58 2208

Ja. Hvis. Og det hvisket gambler hvertfall ikke jeg på.
AlanS
05.05.2021 kl 17:05 2193

Ser at du står fast på at markedsforhold forblir som de er nå eller blir enda verre.
Da konkluderer jeg at vi har ulike markedssyn og dette forklarer de meste.

PHLX Oil Service Index
Pluss 4,5% nå.
AlanS
05.05.2021 kl 17:16 2178

Og oljen nærmer seg 70:-)
Dofulf
05.05.2021 kl 19:31 2062

Det er vel flere som lurer på hvem xcountry70 henviser til
men her er ihvertfall en obligasjonseier så kan dere jo lese
hans vurderinger for en tid tilbake. Det er bare å søke på nick.

https://finansavisen.no/forum/thread/50930/view/1002152?legacy=0
https://finansavisen.no/forum/thread/50930/view/986312?legacy=0

og her kommer en litt nyere
https://finansavisen.no/forum/thread/122969/view/3341552?legacy=0
Redigert 05.05.2021 kl 20:34 Du må logge inn for å svare
JanOrge
05.05.2021 kl 20:16 2025

Ja, han sier han eier obligasjoner hvertfall. Les også resten av den tråden. Der er det mye bra!
tobben
05.05.2021 kl 20:36 2005

Ja vi får se i månedene som kommer Jan Orge. Nå har jeg vært aksjonær i to år og har sett en målrettet jobb fra ledelsen. Full tillit til både ledelse og hovedaksjonær, dette blir bra. Det er markedet man har ventet på , og det kommer nå rullende med stor kraft.
AlanS
06.05.2021 kl 00:03 1837

JanOrge, det ser ut at du er tett på DOF og forumet. Egentlig alt for tett for en som verken har aksjer i DOF eller interesse for å komme seg inn. Hva er agendaen din?
Bare lurer på.
JanOrge
06.05.2021 kl 07:51 1720

Har alltid interesse av å investere i gode case. Men før det skjer så prøver jeg å sette meg grundig inn i caset. Leses alt ukritisk så er det mange selskap man for kan brenne seg på, og du kan vel si det er en stresstesting av argumentasjonen som kommer på tråden. Det siste året så har det nesten ikke vært mulig å sitte i et selskap som kursen ikke har økt kraftig på. DOF har sunket. Så da er spørsmålet, hvorfor. Det repeteres her inne hundre ganger hvorfor kursen skal opp, og hvis man bare leser det uten å stille spørsmål, så blir det litt for lett for meg. Nå sist så sier det av xcountry70 at markedet skal opp, og at det er godt begrunnet. I så fall merkelig at kursen står stille, synes du ikke?
hifidude
06.05.2021 kl 08:03 1748

Godt tenkt JanOrge, men du glemmer at det er de onde shorterne, robotene og Pizzagate som står bak dette.
At all verdens analytikere, investorer og folk flest skyr denne høyrisiko aksjen kan bare skyldes ovennevnte.
Kun ett fåtall innviede seg hvor markedet skal, at alt av rederier man er i kontakt med knapt har penger til å holde båtene på sjøen må ha andre grunner enn ett dårlig marked.
At spotmarkedet er marginalt bedre (i snitt), med noen små topper, betyr intet.

Ja, jeg og tror markedet har en fremtid som ser lysere ut, gitt at ingen stor hendelse rammer oss, eller at oljeprisen, som er relativt uberegnelig, tryner igjen.
Altså stor risiko.
Alt som skal til er at vaksinene viser seg å være mye dårligere enn antatt, eller en ny variant som den ikke beskytter mot.

Men i hovedsak shortere, roboter og pizzagate, og sikkert du og jeg.
hifidude
06.05.2021 kl 08:14 1740

At DOF kastet kortene i DDW ble omtalt i rosende ord her. Dette avslører virkeligheten.

Godkjennelse av konsernbidrag til Norskan AS på kr 126.779.838
Bakgrunnen for saken er at DOF ASA har krevd skattefradrag for realiserte tap av fordringen mot det tidligere datterselskapet
DOF Deepwater AS med totalt kr 126.778.104 for inntektsårene 2016 og 2017. I november 2020 traff skatteetaten vedtak i DOFs
disfavør, noe som innebar at tapet av fordringen ikke ble godkjent fradragsført skattemessig. Vedtaket er påklaget.
Konsekvensen av vedtaket var en betalbar skatt for DOF ASA tilsvarende kr 29.787.882. På denne bakgrunn, og i overenstemmelse
med Skatteetaten, ble det besluttet å foreslå for generalforsamlingen å treffe vedtak om konsernbidrag til Norskan AS på kr
126.779.838 for å oppnå en skattemessig utligningseffekt.
Generalforsamlingens beslutning om nevnte konsernbidrag vil følgelig bekrefte styrets beslutning om konsernbidrag av 18.
desember 2020, som er lagt til grunn av Skatteetaten.
Utdeling av konsernbidraget gjøres basert på sist godkjente årsregnskap for 2019, hvor styret har vurdert og konkludert med at
vilkårene for avgivelse av konsernbidraget er tilstede på de aktuelle tidspunkt – da altså både for de aktuelle inntektsår og ved
avgivelse av konsernbidraget, jf allmennaksjeloven § 8-5, jf blant annet § 3-4.
Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:
Konsernbidrag til Norskan AS på kr 126.779.838 godkjennes.
JanOrge
06.05.2021 kl 08:14 1738

Og hvis man leser det selskapet selv sier så blir jeg ikke betrygget:
Når det gjelder markedet som ifølge dette forumet "skal opp", så sier selskapet selv at "the Board of Directors expects the market conditions to remain challenging. The timing of a recovery is highly uncertain," På norsk: Styret forventer et fortsatt utfordrende marked, og at det er usikkert når markedet skal opp.

Når det gjelder restrukturering sier selskapet selv: "The proposals currently discussed include a comprehensive restructuring of the Group’s balance sheet including conversion of debt, which again will have a significant adverse effect for the current holders of the equity." På norsk: Selskapets balanse diskuteres restrukturert, herunder konvertering av gjeld, som igjen vil ha betydelig utvannende effekt for aksjonærene.

Dette hentes fra siste kvartalsrapport. Det mange her inne mener er at det selskapet har selv sier er feil. En utrolig påstand, egentlig. Å overse det selskapet selv sier i denne sammenhengen er ikke bare høyrisiko, det er rett og slett veldig, veldig dumt.
tobben
06.05.2021 kl 08:21 1723

3 uker til 1q- tallene Jan Orge,så vi får se om det er det mange venter på ? Pengene renner hvertfall inn hos oljeselskapene , og prosjekter hentes opp fra «pandemiskuffen». Kan godt være jeg tar feil , men for meg er Dof en unik kombinasjon av dyktig ledelse, nydelige båter og gode kontrakter. Nå er vi iferd med å riste av oss de 7 magre årene , og er klar for de feite :-) Så får vi kanskje en litt annerledes formulering om markedsutsiktene , enn den som ble gitt ved q4 om 3 uker ? Tiden vil vise :-) ( og tiden jobber for Dof)
Redigert 06.05.2021 kl 08:23 Du må logge inn for å svare

Samme rapport som du viser til:
Outlook
We expect the challenging market to persist in 2021 with a continued oversupply of vessels and pressure on utilisation and rates. However we see regional differences and differ- ences between segments. Tendering activity has picked up especially in Brazil, but also other regions shows increased tender activity. Nevertheless rates are still generally low, but we have noticed a modest increase in levels in some vessel segments. The PSV segment and especially the smaller and older PSVs stands out on the negative side due to oversupply and a large number of vessels in lay-up.
I strongly believe that our global presence and our business model strengthens our position.

Oversatt til norsk: Selskapet er i stand til å styrke posisjonen sin .
JanOrge
06.05.2021 kl 09:28 1640

Et stykke fra at selskapet er "i stand til å styrke posisjonen sin" til "markedet skal opp. Det er godt begrunnet."

Jeg venter på en bedre inngang.
AlanS
06.05.2021 kl 09:35 1672

Så flott. Det er noen få aksjer i omløp for tiden.
Litt usikker på hvor mye aksjer klarer man å få takk i når DOF endelig forlatter perrongen.
hifidude
06.05.2021 kl 09:39 1721

Det blir nok mer ett spørsmål om å bli kvitt det du har over kurs 0,1 kr. Tilgangen blir ikke ett problem ;-)

At selskapet skriver "i stand til å styrke sin posisjon" er årsrapport-svada, og ikke konkret.
At de derimot ikke kan betjene gjelden er ytterst konkret.
tobben
06.05.2021 kl 09:47 1715

Er vel stort sett Avanza som står for den lille omsetningen som er ? En liten nettoreduksjon nesten hver dag, så det er vel muligens der 4900 postene stammer fra ?

Selskapet skriver selv at det er økning av rater . Hvor mye klarere kan det skrives ?
AlanS
06.05.2021 kl 10:00 1707

Stemmer det at Avanza reduserer saktig. Nordnet Bank gjør det også. Ellers er top20 ganske stabill.
Mer spent på top50. Som nevt tidligere lurer på hvor er Mohns sine 50 millioner. Det er ikke synnlige i top20 bortsett Avanza. Tviler på at det var små aksjonærer som tok imot det meste. Sikkert er disse fordelt mellom flere mindre nominee konti.
JanOrge
06.05.2021 kl 10:02 1710

"Hvor mye klarere det kan skrives"?!?!
De sier at ratene er generelt lave med at de se en moderat oppgang for visse segmenter.

Igjen; ditt utsagn om at "markedet skal opp. Det er godt begrunnet." er noe annet enn det selskapet selv skriver. Du må gjerne sette hele deigen på at selskapet sier de har merket en moderat oppgang for visse segmenter. Helt vanvittig spør du meg, siden selskapet slår det hele i hjel ved at de sier at de ikke vet når markedet henter seg inn igjen. Du må gjerne hoppe over hele avsnitt i selskapets egen beskrivelse av hva de tror veien videre blir. Klarere advarsel om hva som kommer til å skje finnes ikke maken til på børsen hvertfall.
AlanS
06.05.2021 kl 10:15 1693

Fearnleys sees OSV sector rebounding from miserable levels (April 26, 2021)
https://splash247.com/fearnley-sees-osv-sector-rebounding-from-miserable-levels/
"The tide has turned for the offshore support vessel (OSV) sector, with good visibility in the market going forward, according to Fearnley Offshore Supply’s latest report.
Looking at subsea, following a slow Q4 last year, Fearnleys reckons that this market has shifted gears and is again moving towards higher levels of activity, with all the majors announcing large contracts and new tenders rolling out in Brazil these last months. According to Oslo-based investment bank Fearnley Securities, potential for subsea awards in Brazil could go up to $6.5bn.
Asset values are on the up, and with increased spending in both oil and gas and the renewables market, our industry’s outlook is better than it has been for a while"

Rystad - Dark clouds – and a silver lining – over the offshore service vessel market
https://www.rystadenergy.com/newsevents/news/newsletters/OfsArchive/supply-chain-january-2021/
Looking at the depressed numbers, however, we do see a silver lining for OSVs. In addition to platform jobs there has also been a growing interest among PSV owners to tap into the offshore wind market, which is expected to grow substantially in the coming years.
The overall outlook is that demand for drilling rigs is expected to increase by a compound annual growth rate (CAGR) of 5% from 2021 to 2025. This sets the scene for a much-needed boost for the AHTS segment, which we also believe will see brighter days in the years to come.

https://www.absolutereports.com/2021-2027-global-and-regional-offshore-support-vessel-industry-status-and-prospects-professional-market-18133411
PUBLISHING DATE: 26-APR-2021
The global Offshore Support Vessel market was valued at 540.47 Million USD in 2020 and will grow with a CAGR of 4.81% from 2020 to 2027.
Redigert 06.05.2021 kl 10:22 Du må logge inn for å svare
hstray
06.05.2021 kl 10:16 1690

Hei, ønsker å komme med en kommentar da mitt brukernavn er hyppig nevnt.
Vi var en gruppe som hadde div. ad hoc kontakt med DOF ledelse ved CFO & IR kontakt Hilde Drønen før Covid pandemien. Det har også vært kontakt med tidligere styreleder.
Informasjon som ble gitt er lik informasjon som er kommunisert til markedet i børsmeldinger og kvartalsrapporter. Små og store aksjonærer skulle ikke bli forskjellsbehandlet i en ev. kommende restruktering.
Jeg har overhode ikke garantert for at det ikke vil bli gjennomført en konvertering av gjeld til egenkapital. Men jeg argumenterer for at banker, og obligasjonseiere ønsker å minimere tapet sitt og ha god tid til å vente på markedet.

En gjelds konvertering gir motsatt effekt, og det er mange faktorer som gjør dette komplisert som jeg og obligasjonseier VIVA har vært inne på flere ganger tidligere.

Usikret obligasjonsgjeld som skal konverteres før sikret gjeld ligger i DOF Subsea.
Obligasjonseiere i DOF SUB vil motsette seg å konvertere gjeld mot aksjer i DOF ASA, da de har lånt ut penger til DOF SUB. Laco sitter med relativt små poster i DOF SUB tre obligasjonslån, og vil oppnå marginalt med eierskap i DOF SUB. Blir det scenario vil ikke LACO stille opp med friske penger i DOF ASA. Obligasjonseiere vil videre kreve at DOF subs gulvkalv og 50 % andel i DOFCON blir solgt ut.

For svært mange av bankene som sitter med låne engasjement i både DOF ASA og og Dof Sub så er ikke dette ønskelig. De ønsker å videreføre Møgster familien som hovedeier i DOF systemet.
Og som kjent er det til syvende og sist bankene med sikret gjeld som vil styre denne prosessen, og ALLE VEIVALG.
Alan er inne på at DOF Stiger med 50 % når neste største eier, F. Mohn selger ut 50 millioner aksjer.
Hvor tok de aksjene veien? Det er ett betimelig spørsmål.
Mine vurderinger er basert på beregninger, og økonomisk analyse. Andre her inne snakker kun om gjeldsberg etc uten å komme med en økonomisk vurdering.
Og til syvende og sist så er det markedet som vil være utløsende faktorer for hva som skjer.

Det virker heller ikke som at DnB har tenkt å ta store tap i Offshore, ref side 4. i Q1 rapport hvor de tilbakefører 110 mill tidligere avsatt til tap. DnB er som kjent en sentral aktør i DOF restruktering.
Dette er min vurdering

Limer inn ett tidligere innlegg
1. Brasiliansk statsbanker som BNDES og Banco del Brazil som har store låne engasjement mot Dof Sub, Norskan og Dofcon vil ikke delta i en refinansiering. I andre refinansieringer vi har sett i bla Siem offshore har det vært ett krav fra norsk og europeisk banker at også brasilianske banker skal delta kollektivt. Dette har de frem til nå nektet.
Disse bankene har tilbydd kollektive løsninger med standstill til en samlet offshore bransje, og vil ikke delta i individuelle løsninger. Hilde her selv uttalt flere ganger at en refinansiering av Dofsubsea er svært komplisert.

2. Dof usikrede obligasjonsgjeld ligger i Dof Subsea. Obligasjonseierne i Dof Sub ville ikke vurdert en konvertering av gjeld til aksjer i Dof, men vil kreve at dette ble gjort mot Dof subsea aksjer. Dof Sub med datterselskaper Dofcon er kronjuvelen i Dof gruppen. Det er lite tenkelig at Laco med hovedeier Helge Møgster ser noe verdi i å delta i en refinansiering av Dof visst store deler av eierskapet til Dofsubsea forsvinner til obligasjonseiere. Sikrede lånegivere, bankene ser samme scenarioet og de har en stor interesse av å holde selskapet samlet og ha med seg industriell hovedeier Helge Møgster videre.

3. Bankene, Giek, obligasjonseiere tar enorme tap i andre rigg engasjementer er.
Prognosene og tapsbudsjettene er sprengt etter Soff og Sdrl alene. Og flere rigg engasjementer står i kø. COVID året har i tillegg skapt full krise i en samlet hotell og reiselivsbransje med store låne engasjementeter..

4. Bankene ser på nøkkeltallene EBITDA og NIBD/EBITDA når refinansieringsløsninger blir fastsatt. Men ser da i klartekst hvilken betjeningsevne selskapene har.
NIBD/EBITDA hos Dof i Covid året 2020 er 6,5. Til sammenligning er NIBD/EBITDA hos Soff etter refinansiering i 2020 15.

SDRL har en EBITDA på - 3.385 mrd NOK, og renteutgifter 4 mrd, og .cashflow -3.57

Dof og flere andre har nedskrevet verdiene til negativ EK for å komme i en bedre posisjon ovenfor bankene. EBITDA og NIBD/EBITDA Kan man ikke manipulere seg bort fra og er viktigste faktor for bankene når man vurderer betjeningsevne på gjeld.

Helge Møgster var tydelig i forrige refinansieringsrunde som ikke ble landet på at Laco kunne gå inn med maksimalt 200 mill. At denne summen skal økes til 500 - 1 mrd er tvilsomt og svært lite sannsynlig.

DETTE ER BASERT PÅ MIN VURDERING
Redigert 06.05.2021 kl 11:31 Du må logge inn for å svare
Dofulf
06.05.2021 kl 10:18 1682

Viss du sier at Avanza tok 10 mill og det er mange nye blant de med 1 til 4 mill aksjer så nærmer vi oss nok. I tillegg er det mange under 1mill som har økt kraftig.
Tidligere var det nok å ha 1 mill for å være blant de 20 største ,nå må du ha 1,5 mill for å nå opp.
Redigert 06.05.2021 kl 10:20 Du må logge inn for å svare

At markedet er på vei opp for subsea delen er godt begrunnet, ref analyse fra meglerselskap , økning i subsea xmas tre bestillinger , økning i SURF km . Les selv om FEED aktivitet siste kvartal Aker Solution. Når selskapet sier at det har økt tenderaktivitet og ser økning i rater i noen segmenter, samsvarer dette med en oppgang i markedet . Disse vurderingene om markedet er jo helt avgjørende for å vurdere fremtidig inntjening.
AlanS
06.05.2021 kl 10:37 1641

Dofulf, Avanza har nå kun 3.3 mill. Men det er egenetlig ikke poenget.
Spørsmålet er om hvem som kjøpte det meste av de 50 mill aksjer. Er det amatører eller profesjonelle gjennom mindre nominee konti for å ikke vise seg på top20?
Dofulf
06.05.2021 kl 10:59 1602

Klar over det. Denåværende 20 største har tatt ca 20 mill aksjer grovt regnet. Da er det 30 mill aksjer igjenn av de 50 mill som FM solgte ut. Tror de er kjøpt av vanlige aksjonærer som har snittet ned. Jeg kjøpte 620K ifjor,regner med du kjøpte noen -blir fort summer av det.
hstray
06.05.2021 kl 11:01 1597

JanOrge, hvorfor skriver du under 2 nick?
Hifidude og JanOrge er samme person til informasjon. Har man en diskusjon med HIFI eller JanOrge så diskuterer man med samme person
tobben
06.05.2021 kl 11:03 1592

De tror jeg er nokså jevnt fordelt blant mange. Kjøpte selv ca 200.000 aksjer i det tidsrommet ( trengs jo ikke flere enn 250 stk som øker med 200.000 for å ta unna 50 mill), nedre del av topp 20 gikk fra ca 1 mill til 1,6 mill i tidsrommet.Noen nye på topp 20 dukket også opp , som Sotra Kran f.eks
hifidude
06.05.2021 kl 11:09 1586

Dette er jo det reneste sludder!
Nå er grensen for bullshit nådd.
Spør admin om ip addresser før du sprer løgn.
JanOrge
06.05.2021 kl 11:12 1585

HAHAHA! Nei, tenk det er faktisk hele to personer og ikke bare en person som taler samtlige her midt i mot. Utrolig at det kan være to ikke sant? Hvorfor i alle dager skulle jeg hatt mer enn ett nick i samme diskusjon?!?!
Du formulerer det i det siste innlegget ditt som at det du sier er sant. For eksempel er punkt 2 i sin helhet en enorm spekulasjon. Kunne sagt "fri fantasi" men lar være. Nest siste avsnitt om at DOF "har nedskrevet verdiene til negativ EK for å komme i en bedre posisjon ovenfor bankene." er også, hvis det var sant, straffbart. Du syr det inn i teksten som den naturligste del av forretningslivet at DOF skulle finne på å nedskrive verdier for å gi et inntrykk av en annen økonomisk situasjon enn den de faktisk er i, og på den måten stille bankene sjakk matt. Tror du på det selv? Hvis det var sant, at verdiene ikke skulle vært nedskrevet, så rammes handlingen av straffelovens kapittel om økonomisk kriminalitet. Mener du at styret i DOF har gjort seg skyldig i brudd på straffeloven? Ganske grove beskyldninger som du fremsetter her i så fall.