Det der synes jeg er et pussig argument mot å investere i grønne aksjer. Jeg ser tre alternativer her:

1. Verden er lurt til å tro på en klimabløff og setter igang et grønt skifte.
2. Verden er ikke lurt, men har skjønt at klimaendringene er reelle og setter igang et grønt skifte.
3. Verden lar seg overbevise av foliehattene og avlyser det grønne skiftet. (Så usannsynlig at det ikke er et reelt alternativ med tanke på investering.)

Grunnen til ikke å satse på en hvilken som helst aksje som "er med i" det grønne skiftet er enten at bedriften driver med grønnvasking og vil konke når de blir avslørt, eller at de er genuine men har dårlig forretningssans. Jeg skal ikke begi meg ut på å si hvilke av aksjene på OSE som tilhører hvilken av disse gruppene (og hvilke som er genuine OG har god forretningssans) men håper at alle gjør den øvelsen selv og plasserer sine penger fornuftig.
velkjent
01.06.2021 kl 14:00 2405

Du må ha glemt FNs målsetting, nemlig å etablere et fond på $100 milliarder til bedring av levestandarden i fattige land. Å etablere IPCC for å overtale de rike landene til å bidra, er vel legitimt om opinionen i demokratiske land skal forføres eller overbevises om at troen på en fremtidig fare truer. Politikerne i disse landene sitter trygt og "elsker" å kunne disponere høyere skatter og avgifter, som følge av IPCCs modeller, samt oppspritet av NGO-er og andre fanatiske oppviglere, vanligvis betalt av de samme politikerne. Så konklusjonen min er at ingen er lurt, i hvertfall ikke folk med integritet og fri tankevirksomhet, men makten rår!
Redigert 01.06.2021 kl 14:04 Du må logge inn for å svare
ferdis
01.06.2021 kl 14:01 2396

Ja enig med deg at klimaendringer er ekte, men at hydrogen blir lite relevant i det grønne skiftet. Hydrogen er jo bare et medium for å lagre energi. Her snakker man enkle regler i termodynamikken. Termodynamikkens første hovedsetning eller lov sier at energi kan aldri oppstå eller tilintetgjøres, men kun kan gå over i andre former. Vann er ikke et drivstoff det er et produkt av et ekte drivstoff. Når man splitter H2O kreves det mye energi fordi vann er ekstremt stabilt. Denne prosessen kalles for elektrolyse. Hydrogen er en teknologi fra 70 tallet…. Hvem vil kjøre i en tikkende bombe, som krever mer energien enn det gir.

Hydrogen har nok sin misjon, i de tilfeller hvor direkte produksjon (solceller på taket f eks) eller batterier (tungt og materialkrevende i mange sammenhenger) ikke er hensiktsmessig. Skipsfart kan nok bli et bra område for hydrogen, og muligens tog også, i områder hvor elektrifisering blir for dyrt. For tungtransport på vei er jeg litt på gjerdet. Da jeg var Nel-aksjonær var jeg overbevist om at det hadde noe for seg i lastebiler, men jeg er ikke lenger sikker på at den dårlige virkningsgraden i hydrogen veier opp for ulempene med batteri. For privatbiler så mener jeg at hydrogen er et fullstendig blindspor. Kjører selv Tesla uten rekkeviddeangst og er ferdig med å fylle på stasjon annet enn ved langtur.

Det med tikkende bombe mener jeg derimot er skremselspropaganda fra dieselelskere. En hydrogenbil er mest sannsynlig akkurat like trygg som en fossilbil (men batteribiler er selvfølgelig enda tryggere. ;-) )
ferdis
01.06.2021 kl 14:36 2367

For tog så er det en no brainer å bruke elektrisitet mye mer effektivt enn hydrogen. De fleste tog går allerede på elektrisitet 60,4 prosent av den norske banelengden er elektrifisert. Når det kommer til å ta hydrogen fra solceller. Så må energien først omgjøres til elektrisitet så det blir bare unødvendig energiforbruk.

https://img.gfx.no/2455/2455594/Skjermbilde%202019-08-06%20kl.%2009.34.43.png
Ser ut som nel har full kontroll på hydrogen.

Det er ikke en no-brainer på steder i verden hvor man ikke har elektrifisert jernbanen. Og jeg skrev ikke om å bruke solceller for å lage hydrogen. Les igjen.
Redigert 01.06.2021 kl 14:58 Du må logge inn for å svare
Kane
01.06.2021 kl 15:09 2344

Så snart det kom en negativ melding fra ett meglerhus kom alle rottene fram for å fortelle hvor flinke de er og hvor ubrukelig hydrogen og nel er.
Håper dere brenner dere kraftig på nel shorten.
velkjent
01.06.2021 kl 15:47 2333

Mer logisk at en megler omsider har forsøkt å lese en regnskapsrapport fra NEL.Det trengs utskiftning eller rullering av slikt personale i mange meglerhus etterhvert. De må ikke bli for "husvarme" i forhold til ledelsen i de selskapene de skal analysere.
bankrott
01.06.2021 kl 15:49 2383

Ja, sånn er det, det er nok shorterene(rottene) selv som er på banen. De få truseskvetterene til å selge, slik at de selv oppnår sitt mål med snakke ned aksjen. Ingen grunn til at Nel skal falle ned til 8 kr. Bare lureri det der.
ferdis
01.06.2021 kl 15:52 2399

Ja tyskerne er jo gira på å få vekk diesel tog. Derfor utføret den tyske regjeringen en studie på om hydrogen tog var billigere enn elektriske tog. De fant ut at det var 35 prosent billigere å ha elektriske tog. Tyskland er derfor rettet mot 70% elektrifisering innen 2030. Så tror det blir elektriske tog i fremtiden.

Vi kan for det første snakke volum. Selv ved 350 bar!! trenger hydrogen åtte ganger mer plass enn diesel. De har også testet at hastigheter over 90 km/t vil være vanskelig for et tog å oppnå hvis det går på hydrogen. Men kanskje det viktigste er vel at elektrolysert drivstoff trenger tre ganger så mye elektrisk energi som et tilsvarende elektrisk tog.
90los
01.06.2021 kl 15:59 2385

Jeg har forsket litt rundt omkring på internett, wikipedia og andre faktasider og funnet ut at det kanskje ikke er så lurt å lage hydrogen med elektrlosyrører. Det er jo det NEL gjør. Selv om de bruker vann som er laget av hydrogen og det fins mye vann i hele verden, så må de bruke veldig mye strøm som er veldig dyrt. Derfor blir hydrogenet til NEL dyrt selv om vann er gratis. Det er vel derfor NEL ikke tjener penger. Og derfor kommer de ikke til å tjene penger hvis ikke strøm og vann blir mye billigere. Men det fins en annen måte å lage hydrogen som ikke trenger strøm. Da må en ta hydrogen ut av olje eller naturlig gass istedet for vann. Og selv om olje er dyrere enn vann så trengs det ikke noe strøm så det hydrogen som tas ut av olje blir mye billigere enn det hydrogen som tas ut av vann. Og når alle vil ha strøm og vann og ingen vil ha olje og naturlig gass så blir det dyrt med strøm og vann og billig med olje og naturlig gass. Så da blir det enda mer å tape for NEL som bruker vann om noen år. Også er det ikke miljøvennlig å bruke opp alt vannet på hydrogen. Til slutt er det slutt på alt vannet og da blir det ørken og sultkatastrofe. Se bare på Afrika.
Det er sikkert det megleren har oppdaga.
velkjent
01.06.2021 kl 16:02 2373

Dette med hydrogen har ingenting med økonomi, teknikk eller fysikk å gjøre. Det handler om klimaendringer og klodens undergang.Keiseren i Al Gores skikkelse sprader fremdeles rundt og spår fordervelse, applaudert av Greta, kongehus, storting og nobelkomite.; m.a.o. det komplette galehus, der det fremdeles mangler en unge som kan si at Gore er "naken". Men uskyldige barn har ingen adgang og showet fortsetter.
ferdis
01.06.2021 kl 16:15 2348

Dette ble litt for konspiratorisk for min smak, men prisen på denne aksjen drives for det meste av bjellesauer som der DER AKTIONÄR og aksjonerer som lider av fear of missing out. Når det kommer til klimaforskning. Trenger man ikke å være en rakettforsker for å forstå at klimagasser påvirker klima, men det er også naturlig prosesser som styrer klimaet. Som for eksempel jordaksens helning/presisjon og jordbanens form.

bankrott
01.06.2021 kl 16:17 2334

Hørt sånn visvas .Du gjør alt du kan for å snakke ned Nel og hydrogen generelt slik at kursen går ned og du selv kan gå inn til en lav kurs. Hvis du har sittet på Nel aksjer da har du ikke sittet å bablet slik negativt om hydrogen og Nel.
velkjent
01.06.2021 kl 16:29 2313

Tror ingen med interesse for klimaforskning er uenig med deg der. Uenigheten går på om økningen i CO2 i atmosfæren og temperaturøkningen de siste 20-30 årene er korrelerte, eller om det er CO2, som fører til økningen (eller faktisk omvendt). M.a.o. er det et kortsiktig fenomen det fokuseres på. Siste rapporten jeg leste avslørte at det ble brent av adskillig mer skog på den sydlige halvkule (Afrika) i senmiddelalderen, enn tidligere antatt og at røken fra disse brannene førte til kaldere værlag globalt og forsterket den naturlige klimaendringen. Klimamodellene har forutsatt at klimaet den gang var upåvirket av menneskelig aktivitet og at temperaturen i ettertid bare har hatt menneskelig påvirkning. Røk skjermer for solen, CO2 gjør det ikke.
ferdis
01.06.2021 kl 16:52 2279

Ja den er et komplekst tema. Det er mange naturlige faktorer som styrer klimaet, kontinentaldrift, jordas posisjon, men ingen av disse ser ut til å ha forklart endringen i global temperatur i andre halvdel av det forrige århundre. Men analyse av bevegelsen til jordens magnetpoler de siste 105 årene viser sterke sammenhenger mellom posisjonen til magnetiske nord og geomagnetiske polene, og den nordlige halvkule og globale temperaturer. En statistisk analyse sier at det er mindre enn en prosent sjanse for at de er tilfeldig, men det er ikke helt forstått hvordan polens bevegelser påvirker klimaet. Jordens magnetfelt påvirker energioverføringshastighetene fra solvind til jordens atmosfære, som igjen påvirker Nord-Atlanteren. Dette gir endring i distribusjonen av ultrafiolette stråler, som igjen gjør at karbonfangene fytoplankton dør. Kan også ta med at metan er 28 ganger så potent som CO2, men brytes ned i motsetning til C02 i atmosfæren. Så sikkert bedre for klimaet å blir veganer enn å investere i Nel.

Enig. Merkelig at man som analytiker kan ta så feil i kurs mål som fra 20 til 8 kr. Vi vet jo at i markedsøkonomi så vil nye teknologier møte økt konkurrens og derved lavere priser for sine produkter. Det er jo allerede hinsides med økning fra 2 kr til 8 og mer realistisk. Men så kan jo aksjemarkedet prise annerledes(se Norwegian)

"Så snart det kom en negativ melding fra ett meglerhus kom alle rottene fram for å fortelle hvor flinke de er og hvor ubrukelig hydrogen og nel er.
Håper dere brenner dere kraftig på nel shorten."

Ja, for det er vel bare rotter og pakk som mener at denne juvelen av en aksje er for høyt priset. NEL som tjener mer og mer for hvert kvartal, som sitter på drøssevis av unike patenter og som feier all konkurranse av banen må jo være verdt minst NOK 100. Og snart kjører alle nordmenn de fantastiske hydrogenbilene, mens "rottene" surrer rundt med sine totalt ubrukelige batteribiler, i tråd med alle kloke spådommer på NEL-trådene noen år tilbake.
Redigert 01.06.2021 kl 19:47 Du må logge inn for å svare
bankrott
01.06.2021 kl 20:08 2072

Ja, enig med deg, er en taktikk det der, disse personene prøver å hause ned aksjen og Twitter masse vrøvl imot feks nel og hydrogen. Mange biter på agnet og selger, aksjen ryker ned.
Så begynner det og hause aksjen opp igjen ,,,
Enkelte prøver å innbille folk at de har grei på hvordan hydrogen virker, og at de som styrer Nel er bare idioter som ikke vet hva de driver med. Synd at de fleste biter på agnet .

Du er et levende bevis på at en kan shorte aksjen med begge hender. Når en angriper de som kommer med argumenter mot NEL på et så lavt nivå så skjønner alle shorterne de har en god case. For meg holder det at omgjøring av energi fra en form til en annen gir 30% tap. Hydrogen et en slik omgjøring og er derfor lite effektiv energiform. Kan ikke tro verden sånn uten videre tillater folk å bli enda fattigere for at en skal gå over til en lite effektiv energiform. Det kommer til å bli oppstandelse når en vet flere millarder mennesker lever på under 50 lappen om dagen.
JML
01.06.2021 kl 21:32 1966

Jeg forstår ikke hvorfor det ikke settes lås på disse trådene så vi slipper alle disse svartmalerne som bare snakker vås. Merker at jeg nesten ikke gidder gå inn her lenger.. Supert med konstruktive diskusjoner for og imot, men all denne dumme kveruleringen blir masete.
Kane
01.06.2021 kl 21:54 1955

Tror kjepphøyheten til bessewissere som deg kommer til å få seg en knekk om ikke så lenge, så bare short i vei du.
Bare vissvass du kommer med.
monitor1
01.06.2021 kl 22:28 1899

Når " noen" verdsetter huset mitt til 33 millioner, og så kommer en annen idiot fra samme selskap og verdsetter huset til 8,5 millioner noen måneder senere, så mister hele selskapet min troverdighet.... Diss ANALytikere blir bare verre og verre og driver i grunn med massiv kursmanipulering. Det er DET som burde være en diskusjon. Idiotiske fornektende utsagn om at en grønn omstilling ikke er nødvendig, og forkaste de ulike grønne tilnærminger er bare pisspreik, som blir gulpet opp hver gang fornektere ser en mulighet til det.
Om aksjer er dyre eller billige er fint å diskutere, og i dette tilfelle burde diskusjonen være definitivt organisert kriminalitet i disse meglerhus.

Hela organisationen kraschar hvis du sier”” ”vi har ikke krav på gevinst ”. Det som sker er at de ansatta blir lata og utviklar undermåliga produkter.

Hvis du spelar tennis og tenker at jeg må ikke vinna idag, i år eller neste år. Jeg kan vinna om 10 år. Då Minskar du på träningen og begynner spise boller og gotteri

Vinst og framgång skal vara drivkraften i en frisk bedrift, hver dag.
bankrott
02.06.2021 kl 00:28 1768

Enig Kane, hva f.. gjør de her inne, de kan umulig ha aksjer i Nel,,,mer sannsynlig shorte da,,
Mado
02.06.2021 kl 09:46 1597

SP BANK 1 knektet NEL
Håper vi ser ikke 15,- tallet i dag.

Hvis du tror det er 30% tap med hydrogen, så er det riktig, for bare elektrolysen, men det er ikke hele bildet.

La oss si du vil kjøre 100 mil med din elbil, det koster deg ca 170 kwh i strøm, som du må betale 170 kr for, sånn cirka, inkludert moms og nettavgift. Hvis du vil kjøre 100 mil med din hydrogenbil i California, da må du kjøpe 8,5kg hydrogen. Det koster deg 14 dollar for kiloen, altså totalt 119 dollar, og enda noen dollar hvis du vil ha grønt hydrogen, men det vil du ikke. 119 dollar er 952kr og med moms er det 1190kr, altså nøyaktig 7 ganger mer enn det kostet deg for elektrisitet, nettavgift og moms på din elbil. Så hvis vi sier at elbilen er 75% effektiv, så er hydrogenbilen 10,7% effektiv, og tapet for hydrogenbilen blir da lett utrolige 89,3%. Egentlig merkelig at noen vurderer dette som et alternativ i det hele tatt.

Nei, blir ikke 15 i dag, mange som synes 16,8 kr er billig for NEL, selv om det betyr mcap på 25mrd, som ingen klarer å regne hjem, uten å ta estimater fra 2050. Blir bare komisk det hele, og flaut for Norge og Oslo børs, men det er jo fint å ha tyskerene å skylde på.

Glemte å skrive hvorfor det er så store tap med hydrogen, det er i hovedsak tre store tap, det er transport, som er veldig dyrt, det er tap i brenselscellen, det er tap i selve produksjonen, og tap kostnader ved fylling/lagring. Totale tap er enorme, og noen er rett og slett fysisk umulig å komme unna.
90los
02.06.2021 kl 11:44 1602

Skjønner du er fortvilet, men det er da ikke min skyld at du er bankerott.

Sats heller på olje, du.

En forsker er en som forsker.

- Forskeren
Collo
02.06.2021 kl 11:59 1574

ØRSTED(NY): AMBISJON OM 50 GW INSTALLERT FORNYBARKAPASITET INNEN 2030
(Oppdatert artikkel)

Oslo (TDN Direkt): Ørsted har en ambisjon om å nå 50 gigawatt (GW) med installert fornybarkapasitet innen 2030.

Det skriver Ørsted i en pressemelding i tilknytning til selskapets kapitalmarkedsdag onsdag ettermiddag.

Dette nye målet betyr at Ørsted må mer en firedoble sin installert kapasitet over det neste tiåret. For å støtte denne ambisiøse utbyggingen, planlegger Ørsted også å investere omtrent 350 milliarder danske kroner i grønn energi i perioden fra 2020 til 2027, noe som tilsvarer en 50-prosents økning i årlige gjennomsnittlige investeringer siden forrige kapitalmarkedsdag, skriver selskapet.

- Vår ambisjon er å bli verdens fremste selskap innen grønn energi innen 2030, sier konsernsjef Mads Nipper i Ørsted i pressemeldingen.

Ifølge meldingen er globalt installert fornybarkapasitet ventet å nesten tredoble seg innen 2030, havvind er forventet å vokse med en faktor på 7 og landbasert fornybare kilder med en faktor på 2,5-3. Det er denne veksten Ørsted nå planlegger å ta del av.

Av målet på 50 GW, vil 30 GW komme fra havvind, 17,5 GW fra landbasert vind- og solkraft og resterende 2,5 GW komme fra andre fornybarkilder slik som bærekraftig biomasse, fornybar hydrogen og grønt brensel.

Videre opplyser Ørsted at 80 prosent av investeringer på 350 milliarder danske kroner er forventet å være innen havvind, inkludert fornybar hydrogen, og de resterende 20 prosentene innen landbaserte kraftkilder.