Den nye mer smittsomme mutasjonen spredt til mange land allerede


Det er 3 nye mutasjoner av Covid-19 viruset som er oppdaget siste tiden, og mutasjonene ser ut til å være langt mer smittsomme enn tidligere mutasjoner. Det er snakk om VUI-202012/01 varianten oppdaget i Storbritannia, 501.V2 varianten oppdaget i Sør-Afrika og en ny mutasjon i Nigeria. Disse mutasjonen har begynt å spre seg til en rekke land på kort tid. Det store spørsmålet er om vi får en større lockdown igjen før vaksinene tar over? Sparebank 1 Markets v/ Peter Hermanrud tror vi får en ny lockdown i Europa ut april 2021 + at USA må stenge ned igjen, med oppmyking av lockdown litt og litt frem til september 2021. Så langt er det dokumentert at vaksinene varer i minst 3 måneder, så vil tiden gi oss flere svar på om vaksinene virker lenger eller om "alle" må ta ny vaksine hver 3dje måned.

6.12.2020 - Covid-19 vaccine immunity may last up to 3 months: Study

https://www.thehindubusinessline.com/news/science/covid-19-vaccine-immunity-may-last-up-to-3-months-study/article33262876.ece

KORREKSJONSRISIKO: I et notat anslår Peter Hermanrud at det er stor risiko for en 10 prosentig børskorreksjon og anbefaler undervekt. Han mener at dersom B.1.1.7 – den nye covid-varianten – virkelig er 60 prosent mer smittsom så kan man se for seg at Europa vil måtte ha novemberlignende lockdown ut april måned og at USA heller ikke vil bli spart.

14.12.2020 - Storbritannia - the VUI-202012/01 variant traced in the UK
23.12.2020 - Sør-Africa - SARS-COV-2 virus -- currently termed 501.V2 Variant
24.12.2020 - Nigeria ny mutasjon oppdaget

https://www.news18.com/news/buzz/not-just-uk-south-africa-is-also-reporting-a-new-mutation-of-covid-19-strain-3205262.html

https://direkte.vg.no/nyhetsdognet/news/har-oppdaget-ny-coronavariant-i-nigeria.mtXgYTmu2?utm_source=share-btn

Frykter at det nye viruset vil bli det dominerende i Europa. Viruset oppdaget i Australia, Nederland, Belgia og Danmark.
https://www.nrk.no/urix/frykter-at-det-nye-viruset-vil-bli-det-dominerende-i-europa-1.15298125

Mutasjonen har også blitt påvist på Island og i Italia.
https://www.dagbladet.no/nyheter/frykter-muterte-virus-fra-flere-land/73221605

«Britisk coronamutasjon påvist i Norge»
https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/bnXgWe/britisk-coronamutasjon-paavist-i-norge

IRLAND BEKREFTER Å HA PÅVIST BRITISK CORONAVARIANT
https://direkte.vg.no/nyhetsdognet/news/irland-bekrefter-aa-ha-paavist-britisk-coronavariant.XfPePet5M?utm_source=share-btn

LIBANON HAR AVDEKKET ET TILFELLE AV MUTERT VIRUS
https://direkte.vg.no/nyhetsdognet/news/libanon-har-avdekket-mutert-virus.TlpK9Bfxx?utm_source=share-btn

MUTERT CORONAVIRUS OPPDAGET I FRANKRIKE
https://direkte.vg.no/nyhetsdognet/news/mutert-coronavirus-oppdaget-i-frankrike.ylBz9C7M7?utm_source=share-btn

MUTERT CORONAVIRUS FUNNET OGSÅ I JAPAN
https://direkte.vg.no/nyhetsdognet/news/mutert-coronavirus-funnet-ogsaa-i-japan.IDrsuipMt?utm_source=share-btn

DEN NYE CORONAVARIANTEN FRA STORBRITANNIA OPPDAGET I SVERIGE
https://direkte.vg.no/coronaviruset/news/ny-variant-oppdaget-i-sverige.OE-Ck615T?utm_source=share-btn

BRITISK VIRUSVARIANT PÅVIST I CANADA
https://direkte.vg.no/nyhetsdognet/news/britisk-virusvariant-paavist-i-canada.NAwSCYtdj?utm_source=share-btn

«MUTERT CORONAVIRUSVARIANT PÅVIST PÅ MADEIRA«
https://direkte.vg.no/nyhetsdognet/news/mutert-coronavirusvariant-paavist-paa-madeira.iIsBMKZG6?utm_source=vgfront&utm_content=direktewidget&utm_medium=direktewidget_nyhetsdognet

FHI om England-mutasjonen: − Viruset kan godt være i Norge nå:
https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/Epb0Q2/fhi-om-england-mutasjonen-viruset-kan-godt-vaere-i-norge-naa

«FHI: FARE FOR AT EPIDEMIEN KOMMER UT AV KONTROLL DE NESTE SEKS MÅNEDENE

«Vi har merket at en del av befolkningen tror at det bare er de eldste som kan få alvorlig sykdom. I risikovurderingen peker vi derfor på at 70 prosent av dem som legges inn i sykehus, og 66 prosent av dem som trenger intensivbehandling, er under 70 år, sier avdelingsdirektør Line Vold»

https://direkte.vg.no/nyhetsdognet/news/fhi-vedvarende-fare-for-at-epidemien-kommer-ut-av-kontroll-de-neste-seks-maanedene.ufROH8tEn?utm_source=share-btn
Redigert 21.01.2021 kl 09:41 Du må logge inn for å svare
http
11.02.2021 kl 12:03 1187

HVER TREDJE AMERIKANER SIER KLART ELLER TROLIG NEI TIL CORONAVAKSINE
Mens 67 prosent svarer at de ønsker vaksine eller allerede har blitt vaksinert, sier 15 prosent klart nei og 17 prosent trolig nei, viser en meningsmåling fra AP.Epidemiologi-professor William Hanage på Harvard sier klart at 67 prosent ikke er nok. – Du må vaksinere ganske store andeler av befolkningen før du ser en reell effekt, sier Hanage.

https://direkte.vg.no/nyhetsdognet/news/hver-tredje-amerikaner-sier-klart-eller-trolig-nei-til-coronavaksine.ADxkcHNzk?utm_source=vgfront&utm_content=direktewidget&utm_medium=direktewidget_nyhetsdognet
Redigert 11.02.2021 kl 12:04 Du må logge inn for å svare
http
11.02.2021 kl 12:18 1179

EU ber vaksineleverandører sjekke effekt mot mutert virus

EUs legemiddeltilsyn EMA har bedt alle vaksineprodusenter undersøke om vaksinene deres beskytter mot nye varianter av koronaviruset.
Den siste tiden har det dukket opp flere varianter av viruset, noe som har ført til bekymring for økt smittsomhet. Det har også dukket opp antydninger om at viruset kan unnslippe immunreaksjoner, enten de er basert på tidligere smitte eller vaksiner.

EMA sier de har bedt produsentene vurdere effekten mot blant annet variantene som har dukket opp i Storbritannia, Sør-Afrika og Brasil og «sende inn relevante data»
https://www.nettavisen.no/nyhetsstudio/?p=lc-2103069-6650

.
Redigert 11.02.2021 kl 12:19 Du må logge inn for å svare
http
11.02.2021 kl 13:43 1157

AstraZeneca hevder de levere mutantvaksine til høsten:Torsdag ettermiddag melder britiske Sky News at AstraZeneca hevder å være i rute til å distribuere en coronavaksine som er effektiv mot muterte virusvarianter allerede til høsten.
Selskapet opplyser at de planlegger å igangsette masseproduksjon av en slik coronavaksine om seks til ni måneder.

https://www.dagbladet.no/studio/nyhetsstudio/5?post=56457

Hvis vi legger til tiden det tar å fremstille tilstrekkelig antall vaksiner, er "best case scenario" at innbyggere i vestlige land kan være vaksinert mot de nye variantene vi har i dag, om ca. 1.5-2 år. Men det kan dessverre ikke utelukkes at det oppstår nye bekymringsfulle varianter underveis, som den nye mutant-vaksinen har usikker effekt mot.
Redigert 11.02.2021 kl 14:56 Du må logge inn for å svare
merida1
11.02.2021 kl 15:04 1135

I begynnelsen ville ikke helsemyndighetene tilråde munnbind. Nå vurdere de å anbefale 2- altså dobbelt munnbind
Kanskje det er på tide de bruker munnkurv selv :)
HP17
11.02.2021 kl 16:53 1112

Og svaret er Life
tuja
11.02.2021 kl 18:02 1090

56 minutter siden

av NTB
Tyskland stenger grensen til regioner i Tsjekkia og Østerrike

Tyskland forbyr innreise fra tsjekkiske grenseregioner og Tyrol i Østerrike der muterte og mer smittsomme virusvarianter sprer seg raskt.

– Delstatene Bayern og Sachsen har i dag bedt regjeringen om å klassifisere Tyrol og grenseregionene i Tsjekkia som virusmutasjonsområder og innføre grensekontroll, sier Tysklands innenriksminister Horst Seehofer til avisen Süddeutsche.
solid1
11.02.2021 kl 18:23 1074


Dagsnytt 18, akkurat nå så ønsker en rekke østlandskommuner å få vaksine før resten av Norge pga større tetthet på befolkning og dermed større smitterisiko.

Ser logikken i at man gjerne skal "slukke en brann" der den oppstår.
Men, skulle man i såkalt "solidaritet" med hele verden, være like "solidarisk" som ordførerne i Oslo og Follo, ville mange nasjoner i verden måtte bli vaksinert før Norge ettersom vi totalt sett har lite smitte.

Er de to ordførerne i Oslo og Follo bare solidarisk for seg og sine?

Land i Europa med høy smitte har fått minst like vaksiner i forhold til folketall som Norge. Mange fattige land har hekdigvis greid seg bra. Ikke minst Afrika bortsett fra Sør- Afrika. Mange av landene har en svært ung befolkning og dermed forholdsvis lite rammet. F.eks. er gjennomsnittsalderen i Kongo 16 år.
solid1
11.02.2021 kl 19:40 1037


Er enig med deg i at andre land har fått likt antall vaksiner i forhold til folketallet.

De «solidariske» ordførere i Oslo og Follo vil imidlertid ikke ha lik fordeling i Norge basert på folketall, men for-fordele seg selv og sine.

Vi vet at de fleste land i verden har høyere smitte enn Norge, og skulle man tenke som de to ordførere så skulle vi alle være «solidarisk» nok til å forsøke å «slukke brannen» der det brenner mest.
Jeg støtter den linje myndighetene har valgt.
(Registrerte nettopp at også russen vil forfordeles for å gå på fest)
tuja
12.02.2021 kl 22:07 977

Kl. 19.47

av Erik Bucher Johannessen
Aftenposten: Alle voksne kan være fullvaksinert til sommeren, ifølge FHI

Det sier områdedirektør Geir Bukholm i Folkehelseinstituttet til Aftenposten.

– Hvis alt går etter planen med leveransene av vaksinene vi har en avtale om og at de vaksinene som er under arbeid blir godkjent, tror jeg alle over 18 år kan være fullvaksinert til sommeren, sier Bukholm til Aftenposten.

Helseminister Bent Høie kom fredag med gladmeldingen om at Norge sannsynligvis får 2,24 millioner flere vaksinedoser grunnet en ny avtale mellom EU og vaksineprodusentene Pfizer og Biontech.

I tillegg har Norge en opsjon på 1,12 millioner doser. Dette kommer på toppen av de 3,7 millioner dosene Norge allerede har avtale om.

Den sist varslede vaksineleveransen gjør at Norge vil kunne nå målet om at alle voksne er vaksinert tidligere enn først antatt.

– Dette kan igjen åpne for en lettelse på tiltakene i sommer, sier Bukholm til Aftenposten.

Tidligere på dagen kom meldingen om at Norge får to millioner doser fra Curevac-vaksinen når den godkjennes i EU. Evalueringsprosessen av vaksinen startet i dag.
Frodon
14.02.2021 kl 22:14 832

«Nær 130 land i verden har fortsatt ikke satt en eneste vaksinedose, ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO)»

https://www.vg.no/nyheter/utenriks/i/lEO9mo/har-mutantvirus-og-massegraver-men-har-fortsatt-ikke-faatt-en-eneste-vaksinedose

Norske myndigheter har ansvar for nordmenn, norske ordførere har ansvar for innbyggere i sine respektive kommuner.

Ordførerer i Oslo skal jobbe for Oslos befolkning sine interesser. Det er deres mandat. Stueren selektiv solidaritet spørr du meg. Sånn må det faktisk være.
Taycen
15.02.2021 kl 01:15 772

Norge har somlet noe så inn i h .. ved å stole på EU isteden for å selve kjøpe vaksine på det åpne markedet .Hadde man valgt taktikken til Israel kunde heie befolkingen ha vært vaksinert nå , samfunnsøkonomisk hadde dette spart samfunnet for milliarder . Isteden risikerer man må en bølge med mutert virus som er mer dødelig og smitter lettere ..fhi og regjeringen oppleves som inkompetente

https://www.vg.no/forbruker/helse/i/KyjblM/ny-rapport-britisk-virus-mer-doedelig
Redigert 15.02.2021 kl 01:17 Du må logge inn for å svare
solid1
15.02.2021 kl 12:41 707

Ja, først meg selv, så mine nærmeste. Er det ikke underlig hvordan solidaritet virker i praksis?

De to ordførere i Oslo og Follo er vel programfestet for å arbeide til det beste for AP også. Da sier det vel seg selv at de med partiboka i orden bør medisineres først?
“stueren selektiv solidaritet“, som du skriver???

Vet du virkelig hva du sier må? Tror du med hånden på hjertet at rekkefølgen avhenger av hvilket politisk part man tilhører? Raymond hevder på direkte spørsmål at han ikke er vaksinert.
solid1
15.02.2021 kl 14:49 657


Nei, det tror jeg absolutt ikke. Det var et svar til Kaisovski og satte hans mening og oppfatning av solidaritet på spissen.

Beklager om du misforsto.
http
19.03.2021 kl 21:58 399

Norge har høyere smittetall per million enn «verstingen» USA. Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad kaller utviklingen «dramatisk».

https://www.dagbladet.no/nyheter/verre-enn-usa---dramatisk/73542899

Det er et øyeblikksbilde. Dessuten får man jo mer smittede jo mer man tester. Det er egentlig en dårlig måte å bestemme situasjonen på.
http
20.03.2021 kl 02:14 344

USA har i det siste hatt et snitt på ca. 1.5 mill. COVID-tester daglig, mens Norge har hatt et snitt på ca. 27.000 tester. Det betyr at begge landene tester ca. 0.5%, av befolkningen daglig. Smittetallene viser uansett en urovekkende trend i Norge.


Slappna av . Låt erna fira bursdag
mortenl
20.03.2021 kl 10:40 243

Det mest fornuftige hadde vært å avslutte all testing gjeninnføre demokrati og akseptere at syke og gamle mennesker dør som de alltid har gjort...
https://politicalvelcraft.org/2021/03/07/lawyers-promise-nuremberg-trials-against-all-behind-covid-scam/
Redigert 20.03.2021 kl 10:47 Du må logge inn for å svare