Ocean Energy 2020s - Decade of wave power breakthrough (part 2)


Vi kjører på med en ny tråd for det nye året, og vil du holde tråden med forrige tråd i denne heftige serien, så er den her:

https://finansavisen.no/forum/thread/69564/view/0/0?page=1

Miljøteknologiselskapet Ocean Energy (OCE) står foran viktige milepæler, og potensiell notering på Euronext Growth, tidligere Merkur Market. Vi følger utviklingen, særlig gjennom aksjonærbrevene.

Nettsidene til selskapet:

https://www.ocean-energy.no/

Feel free... Ordet fritt...
Redigert 21.01.2021 kl 09:36 Du må logge inn for å svare
Rockall
04.02.2021 kl 18:30 3598

Meget bra det!

Vet ikke noe om videre løpende emisjoner. Kanskje de lar være å kjøre emisjoner til etter testing..? Blir det finansiering til testing gjennom midler fra EU-/EØS-systemet, så behøves vel ikke løpende emisjoner..? Og blir det vellykket testing, så kan det neppe tegnes aksjer til kurs 1 lengre..?

Mer om finansiering til testing får vi nok info om innen noen få måneder, tror jeg.
Hoarder
04.02.2021 kl 13:01 3627

Det er positivt! Jeg fikk selv kjøpt i dette salget.
Nedsalget av de egne aksjene gir jo ekstra penger inn i kassa.
Er det noen som vet om Ocean Energy skal fortsette med disse velkjente løpende emisjonene fremover? Da jeg nettopp sjekket på hjemmesiden deres, står det ikke det "vanlige" tegningsprospektet der lengre.
Noen som vet om selskapet har fått inn (nok) midler til videre testing av DBS og/eller ferdigstilling av lysbøyen?
Redigert 04.02.2021 kl 13:04 Du må logge inn for å svare
Rockall
03.02.2021 kl 16:47 3667

Alle rabattaksjene er kjøpt!

Maila nettopp med selskapet..:-)
Rockall
02.02.2021 kl 13:17 3740

"No livnar det (snart) i lundar..." :)-

Det har vel aldri før vært bedre timing enn nå mtp. å ha en større aktør til å søke om finansiering for seg i Brussel, hva..? Med tyngden til kjempen Terna Energy og innovasjonen til myggen Ocean Energy, så bør dette ordne seg. Ut ifra tidligere aksjonærbrev så framgår det også at det står større investorer klare for å bli med å ta Ocean Energy videre bare finansiering til testing, og testing, lykkes. Korriger meg gjerne, men det er hva jeg husker her og nå.
Cepheus
01.02.2021 kl 23:08 3787

Eg veit heller ikkje om alle aksjane gjekk ut, men ville bli særs overraska om ikkje alt blei seld til eksisterande aksjonærer. Sjølv tok eg nær 2% av dei utbydde aksjane. Eg kan ikkje anna enn å sjå på det som ein rein gåvepakke.
Er heilt på linje med 'Rockall' og trur på gode nyhende første halvår. Den førebelse rekneskapen dei la fram i samband det rabatterte salget syner at dei på det tidspunktet sat på 7 millionar i omløpsmidler, og med ein god million på salg av eigne aksjer no i januar så er selskapet eit godt steg nærare å få finansiert den omtala prototypen av 'Det balanserte system'.
Dette byrjar å sjå skikkeleg lyst ut - berre å finne fram solbrillene.
Rockall
01.02.2021 kl 21:23 3808

Tror det kommer et nytt aksjonærbrev rundt påsketider. Til den tid så tror jeg det blir fokus på finansiering av fullskalatesten, og ellers et par blikk på blinkebøyen.

Vet ikke om alle de rabatterte aksjene er solgt.

Tror det blir gode nyheter på bordet ila. dette halvåret. Jeg tror de kommer til å kunne levere produkter på markedet etter hvert. Spennende dette. Bølgekraft kommer.
Relli
01.02.2021 kl 00:31 3916

Når tror dere neste rapport kommer ut fra OCE? Har noen høre om om alle de siste rabatterte aksjene ble solgt til den prisen de tidligere aksjonærer kunne kjøpe?
Rockall
27.01.2021 kl 16:17 4140

Når verdens børser raser, så står OCE på stødige 1,0... knegg...
Rockall
25.01.2021 kl 19:23 4345

Kan rød hydrogen gi muligheter også innen bølgekraft..?

https://e24.no/den-groenne-oekonomien/i/1Bjj8X/den-groenne-omstillingen-krever-en-ny-farge-la-oss-begynne-aa-snakke-om-roed-hydrogen

Det handler om å pumpe, fange luft (ev. også vann) og så ta ut karbondioksid, og membraner blir vel bedre grunnet nanoteknologi. Det må være noe der, på sikt, hva..?

Bruksområdene til bølgekraft kan altså vise seg å bli flere. Avsalting av sjøvann er allerede nevnt tidligere, og nå nevnes også rød hydrogen.
Rockall
24.01.2021 kl 17:47 4490

Av og til er det enkle ofte det beste, og her er det en enkel oppsummering som viser at verdsettelsen av bølge- og tidevannskraft øker mye for hvert år:

https://www.marketwatch.com/press-release/wave-and-tidal-energy-market-size-share-growth-future-scope-trends-2020-2026-2021-01-21?tesla=y

Ved tidvis å søke på f.eks. nyheter fra siste måned på nett, så ser man stadig indikatorer på at bølgekraft vil komme for fullt. Evolusjonen står muligens like foran et tydelig gjennombrudd.
Redigert 24.01.2021 kl 17:48 Du må logge inn for å svare
Rockall
23.01.2021 kl 13:58 4605

Godt oppsummert. Bølgekraft har ingen rotorer som maltrakterer levende vesener, slik det er med både vindkraft og tidevannskraft, og så spørs det da hvor godt isolert og hvor godt samlet kablene i bølgekraftparker blir. Det vil vel påvirke radiusen for påvirkning på visse arter, som haier og skater som du nevner.

Noen egg må knuses for å lage omelett, uansett, men bølgekraft kan komme til å vise seg som det klart mest skånsomme, også mtp. det visuelle. Det minst skånsomme, det vil uansett være å ikke gjøre noe for klima og miljø. De fleste oppegående er vel helt enige om akkurat det.

Bølgekraft har helt klart mindre miljøavtrykk. Jo det trenger arealer akkurat som vindturbiner og solkraft til havs. Det er riktig som du sier at fisken kan få et fristed og installadjoner på havbunnen kan også virke som gunstige rev.

Men den aller beste i motsetning til vindturbiner er at de ikke hakker ihjel fugler. Vindturbinene plasseres nærmest i trekkruten til fuglene og de dør i stort antall. Det samme gjelder flaggermus hvis de står på land eller veldig nær land.

Det kan riktignok være et potensielt problem når det gjelder alle sjøkablene som trengs fra bølgekraft. Fisk som hai og skater reagerer kraftig på strøm/magnetfelt, men dette vet man ikke veldig mye om og det gjelder vindkraft i like stor grad. Dessuten er det vel bare å innse at man ikke kommer utenom alle problemer uansett hva man velger. Det gjelder å unngå de verste av dem.
Rockall
23.01.2021 kl 12:43 4604

Ja, det er et komplekst bilde. Jeg tenker at etter all vannkraftutbygging i Norge, med alt det medførte av kraftlinjer, hytter og veier som gjorde de indre områdene i fjellheimen lett tilgjengelig, så forsvant mye villmark og villmarkspregede områder. Det var ikke i bevisstheten at det skulle være igjen større villmarksområder, og sånn sett ser de store norske vannkraftutbyggingene ustrukturerte ut. Det kunne f.eks. ha blitt mer utbygginger i visse områder for å spare andre.

Når vindmøller nå truer flere gjenværende villmarkspregede områder og andre naturkvaliteter, så er visse røde flagg oppe. Området Storheia på Fosen er allerede ødelagt av vindmøller, i et område som i alle fall før var villmarkspreget, med små og svært få inngrep. Sjekk ut på kartet. Vindmøllene står nå helt inntil det store Hildremsvatnet naturreservat (skogsreservat)! Ja, jeg har vært det flere ganger... Meget uheldig sak, og attpåtil var det urfolkshensyn som ble fullstendig overkjørt. Skammelig.

I havet er det flere «ledige» områder å ta av, og selv om også bølgekraftparker ikke vil være helt uten interessekonflikter og inngrep, så mener jeg at de også kan skape frisoner for sjøbunn og flere arter av fisk. Flere steder, som i overbeskattede farvann, så kan dermed bølgekraftparker kunne bidra til noe positivt. Bare hva jeg tenker, men at energitettheten i bølger er suveren, det er det ingen tvil om. Da skal det gå at å hente ut mer elektrisk strøm per beslaglagte kvadratmeter enn for vindmøller, i det minste etter at bølgekraft har kommet enda lengre. Mer elektrisk strøm per beslaglagte kvadratmeter, og ift. benyttede innsatsfaktorer og driftskostnader på sikt, det må da være et godt poeng for bølgekraft. Her tror jeg bølgekraftparker vil knuse vindmølleparker. Framtida gir svar...

OCE er heldigvis ikke avhengig av Norge i det hele tatt for å oppnå suksess! Det har skjedd også før at gode norske konsept for fullt har blitt oppdage fra utlandet, ikke fra Norge. Det ser ut til at det går den veien for OCE også... Samme for meg.
Redigert 23.01.2021 kl 12:57 Du må logge inn for å svare

Det har vært uttalt at det ikke skal satses på bølgekraft i Norge, men derimot på vindkraft. Denne bransjen har lobbyister og kontakter opp mot de bestemmende myndigheter. Det handler om investorenes vel og vel. Lite om klima selv om det er det som brukes utad. Klimaregnskapet går ofte i null eller til med i minus når man regner med miljøødeleggelse i fjerne land hvor mineralene hentes og tørrlegging av myrer i Norge som binder karbon i mye større grad enn selv regnskogen. Heldigvis har media og spesielt NRK hatt flere reportasjer om hva som foregår og folk har blitt vekket tror jeg. Konsulenter som kartlegger områder for konsesjonssøknader får f.eks. klare beskjeder fra bransjen om å tone ned naturødeleggelsene og drapene på fugler. Ellers blir de truet med å ikke få nye oppdrag. Det er skikkelig skittent det som foregår i bransjen.
Rockall
23.01.2021 kl 12:05 4641

Store muligheter i havrommet, men støtte fra den norske staten er ikke noe som er lett å få selv innen det grønne skiftet, i alle fall gjelder det en hel rekke selskaper innen nybrottsarbeid. Det inkluderer Ocean Energy også. Når alle biter er på plass for veien videre for finansiering og testing, så tror jeg sannsynligheten er meget stor for at den norske staten ikke har bidratt med så mye som ei krone.

Emisjon ved notering blir det sikkert, på 2,75..?

👍

Etter notering, så kan det være fint rigga for gode børsmeldinger, som kontrakter på stormbøyen og blinkebøyen, samarbeids-/intensjonsavtaler, produktlanseringer, EU-midler, innsidekjøp, oppkjøp osv. Alt som hører med av krydder... Og... OCE blir en helt unik mulighet innen fornybart og miljøteknologi på Euronext Growth. Alt ligger til rette for det store startskuddet når finansiering og testing er ferdiggjort, gitt vellykket testing av stormbøyen og det balanserte system. Det inkluderer da også en meget viktig faktor, nemlig langt bedre forsikringsvilkår for bølgekraftparker når det er bevist at havarisikringen fungerer som den skal. Mange andre gode argumenter er der også, som lett og rimelig infrastruktur som effektivt absorberer kraften fra bølgene, også mindre bølger.

Unik, grønn og sexy!

😘
Redigert 23.01.2021 kl 12:21 Du må logge inn for å svare

Har også fått karret til meg noen flere av disse aksjene og syntes selv jeg sitter godt der nå. Det norske havbruket eller OceanSpace som de kaller det stiller seg i historisk særklasse. Viktig å støtte opp om dette. Uante synergier med forskjellige næringer til havs kan også komme raskt i disse tider hvor grønt virkelig har giret opp et par hakk. Større vilje til å statlig støtte opp om slike grønne prosjekter ser vi også det er. Spennende rett og slett. En aldri så liten notering på Growth hadde vært bra ja, med påfyll av kapital (må vel regne med emisjon da)👍
Redigert 22.01.2021 kl 14:49 Du må logge inn for å svare
Rockall
22.01.2021 kl 08:56 4779

Bra. Ja, håper at alle disse rabattaksjene støvsuges av kun de som var aksjonærer fra før, he-he... Sånn sammenskrudd jeg også.

Etter å ha kjøpt aksjer i OCE både fra lønn og aksjegevinster siden 2014, så har antallet aksjer i potten min blitt ganske så stort, tatt i betraktning at jeg er menigmann og at Ocean Energy er ikke-notert og (fortsatt) med meget høy risiko. Den risikoen kan forhåpentligvis senkes betraktelig innen maks et par, etter både videre finansiering og uttesting er omme, om alt går som ønsket. Når det er nevnt, så anser jeg risikoen i Ocean Energy som en god del lavere nå enn i 2014 uansett, det gjør jeg. Helt klart. De har gått gjennom mye, de viser stahet og pågangsmot, og viljen til å investere i / gi tilskudd til grønne selskaper har blitt mye sterkere.

Vi har blitt over 1.200 aksjonærer, karer og kvinnfolk. Nye kommer stadig til. Muligheten for notering på Euronext Growth rykker stadig nærmere, om forutsetningene bare faller på plass. Da er det er tida som går det, som fører oss nærmere en slik realisering.
mimer
16.01.2021 kl 17:56 5200

Jeg har tegnet nå og håper eksisterende aksjonærer kjenner sin besøkelsestid og fyller dette salget av selskapets egne aksjer. Føles nesten litt irriterende hvis andre får mulighet til å kjøpe aksjer til denne kursen på nåværende tidspunkt...!
Redigert 21.01.2021 kl 08:39 Du må logge inn for å svare
Rockall
10.01.2021 kl 19:11 6006

Ja, fint med det brevet i postkassen..:-)

Snart ny uke og nye (u)muligheter..:-)

🌊🌊🌊🌊🌊
Redigert 21.01.2021 kl 08:39 Du må logge inn for å svare

Ja, nå kom det plutselig brev! Veldig bra! Håper det er tegn på at de har blitt proffere og ryddigere.

Enig!

God helg!
Redigert 21.01.2021 kl 08:39 Du må logge inn for å svare
mimer
09.01.2021 kl 17:20 6195

Mottok brev i posten fra OCE i går med informasjon om salg av egne aksjer og tegningsblankett
👍

Det er veldig bra, nå får alle aksjonærer samme informasjon og mulighet til å delta.
Så hvis ikke aksjonærene kjenner sin besøkelsestid nå og tar alle aksjene, er det helt greit for meg at andre får muligheten.
Som de nevner så blir det jo ikke noe utvanning av dette heller, bare mulighet til å ØKE eierandel 😀

Fint at selskapet har gode rutiner på aksjonærinformasjon. Topp at det er på plass før (forhåpentlig) notering.

Kommende triggere som jeg ser det er:
1. Godkjent EU-søknad for fullskala testing av stormbøyen.
2. Kommersialisering av lysbøyen
3. Vellykket testing av stormbøyen.

Med EU-søknaden i boks og kunde på lysbøyen, synes jeg OCE er klar for notering. Da er det noe konkret salgbart på plass, og stort framtidig potensiale ved vellykket test av stormbøyen.

God helg!

Redigert 21.01.2021 kl 08:39 Du må logge inn for å svare
Rockall
08.01.2021 kl 21:44 6336

Jeg skal ikke kommentere ift. regelverk på info. Det vet jeg rett og slett for lite om, men...

Det er i alle fall en riktig stor grønn bølge (!) nå som slår skikkelig til, men selv den er nok bare en del av starten.

Har ikke alltid vært like positiv til Ocean Energy, men jeg tror jaggu det kan gå rette veien nå. Mener at jeg er en realistisk optimist.

God helg!
Redigert 21.01.2021 kl 08:39 Du må logge inn for å svare

Det tenkte jeg også. Hadde jeg ikke sett infoen her fra Rockll hadde jeg ikke visst det jeg heller.
Antat det bare er slik det er med mindre selskap i oppstart, at fokus ligger på utvikling og ikke admin & publisering.
Redigert 21.01.2021 kl 08:39 Du må logge inn for å svare

Hm, er ganske sikker på at det er lovpålagt å kalle inn til generalforsamling på en "skikkelig" måte. Usikker på om det må være per brev eller om epost holder. Ville tatt kontakt med selskapet om dette.
Redigert 21.01.2021 kl 08:39 Du må logge inn for å svare

Tror ikke det er reklamert for noe annet sted, nei. Jeg synes egentlig også at aksjonærinfo burde vært sendt til aksjonærene, for eksempel ved en slik abonnementstjeneste som du nevner. Slik det er i dag må man følge med på nettsiden hele tiden for å få med seg (de ganske sjeldne) nyhetene før det er for seint. Blant annet har jeg aldri rukket å se innkallingene til generalforsamling før generalforsamlingen allerede er gjennomført.
Redigert 21.01.2021 kl 08:39 Du må logge inn for å svare
mimer
08.01.2021 kl 17:16 6446

Har også planer om å delta. Prisen virker hyggelig for oss aksjonærer og en mulighet til å få ned snittet også. Håper og tror alle aksjene går til nåværende aksjonærer.

Vet ikke om OCE har "reklamert" for dette annet enn meldingen på hjemmesidene. De kunne hatt en form for abonneringstjeneste på nyheter som mange har i dag, hvor man legger inn til epost-adresse og får melding når det legges ut nyheter etc. Flest mulig av dagens aksjonærer bør jo få med seg dette salget av egne aksjer.
Redigert 21.01.2021 kl 08:39 Du må logge inn for å svare

Jeg har kjøpt noen nye aksjer i denne runden, siden prisen er såpass lav. Synes selskapet er veldig spennende, så vil gjerne være ordentlig med på eventyret. Samtidig blir jeg litt nervøs for at den lave prisen er er dårlig tegn. At det kanskje tyder på at de synes salget går i overkant treigt ved emisjonene. At den vanlige emisjonsprisen på 1 krone egentlig er litt for høy for å tiltrekke seg flere investorer. Men det er vel egentlig en aksje som er ganske umulig å verdsette. Jeg ser på det som rein, men veldig morsom og samfunnsnyttig, gambling.
Redigert 21.01.2021 kl 08:39 Du må logge inn for å svare
Rockall
05.01.2021 kl 21:23 6870

Ok, ok... Men bra, TheKurgan..:-)

Nå rykker jeg vel ned et par hakk på lista da, he-he...
Redigert 21.01.2021 kl 08:39 Du må logge inn for å svare

Jeg har nå tegnet meg på nytt. Var også noe usikker på antallet men de skrev jo at overtegning var tillatt og jeg fikk ganske mange flere enn jeg opprinnelig hadde fra før av. Tolket det nesten slik at det var førstemann til mølla og kan jo se ut som de deler ut fortløpende da.
Redigert 21.01.2021 kl 08:39 Du må logge inn for å svare
Rockall
05.01.2021 kl 20:23 6922

Første spørsmål: Jeg har ikke regnet på det, hva det i praksis blir ift. ens eksisterende eierandel / antall aksjer, og ev. overtegning.

Andre spørsmål: Det blir kanskje mulig, og jeg er ikke helt sikker på hvordan man skal tolke infoen fra selskapet på akkurat dette.

Ta ev. kontakt med selskapet. De bruker å svare kjapt.
Redigert 21.01.2021 kl 08:39 Du må logge inn for å svare
torti313
05.01.2021 kl 20:14 6927

Er det sånn å forstå at man nå får muligheten til å kjøpe nye aksjer i tilsvarende antall som man eier fra før? Og aksjer som evt. ikke selges i denne runden tilbys på "det åpne markedet" for 25 øre per stk?
Redigert 21.01.2021 kl 08:39 Du må logge inn for å svare
Rockall
05.01.2021 kl 15:43 6988

Man får bare ikke med seg riktig alt her i verden. Sant som du nevner, at dette er ikke så mange aksjer ift. det antallet aksjonærer vi faktisk har blitt. Skulle det først ha blitt mer kjøp fra min side før notering, så ville jeg ha prøvd å raida til meg en hel del, altså mange eller ingen. Men shit au... Jeg kan heller bli mer prippen på når og hvordan jeg en gang i framtida skal selge meg ut. Vi skal jo også tjene penger på å ha blitt med som fødselshjelpere for Ocean Energy, en eller annen gang, tenker jeg. Man har vel neppe aksjer kun for å gifte seg med dem heller...

Sier meg fornøyd nå med både antall og lavt snitt. Rådførte meg med en meget fornuftig kompis også som ikke tar fullt så stor risiko som meg, bare for å få en second opinion. Det har jeg godt av nå og da...

Det er en «helhetsvurdering», som man sier. Poster med fond og noterte aksjer fungerer også som en del av en slags «forsikringspremie» for familien i tilfelle jeg stryker med sånn plutselig. Altså, noen faktorer blir det jo...

Ha en fantastisk dag..:-)
Redigert 21.01.2021 kl 08:39 Du må logge inn for å svare
mimer
04.01.2021 kl 14:16 7073

Har forståelse for det, er nok litt sånn for flere. Sånn sett kunne fristen vært "inntil videre", der "inntil videre" er til det er tegnet for alle aksjene, eller "breaking news" kommer..."inntil videre" blir dog litt komplisert når de tenker pro rata og samtidig tillater overtegning. Så skjønner at en konkret dato gjør ting enklere.

Og vi snakker ikke om så store summer, tipper disse aksjene blir solgt i denne runden, så får nok de som vil overtegne litt "ekstra"...
Redigert 21.01.2021 kl 08:39 Du må logge inn for å svare
mimer
04.01.2021 kl 14:13 7080

ja :-)
Kanskje det ble unødvendig ekstra dministrasjon med så mange selskaper. Bedre å ha det som nå, og så heller skille ut den / de deler som måtte bli naturlig i framtiden. F.eks. lysbøyen bør være en fin kandidat når / hvis det kommer til et stadium der prosjektet kan stå på egne ben og tjene egne penger...Da kunne OCE skilt ut i eget selskap, e.g. "Ocean Light Buoy", dele ut en andel av aksjene til OCE-aksjonærene og tatt selskapet på Euronext Growth. Tror det kunne satt ekstra fart på ting og skapt bra interesse for "alt"...
Redigert 21.01.2021 kl 08:39 Du må logge inn for å svare
Rockall
04.01.2021 kl 07:54 7165

Ok..:-)

Jeg har kapital å bruke, men hvor skal jeg ta den fra når jeg allerede har kjøpt såpass mye i Ocean Energy, når jeg bestemte meg for at det var nok (før denne nyheten), og når jeg har blitt så fornøyd med de andre plasseringene mine i aksjer og fond..? Og i tillegg har jeg nettopp investert i en utleiebolig... Da må det litt penger dit også... Litt skvisa... Ser om jeg finner på noe. Jeg vil jo plutselig gjerne ha enda flere aksjer, og så vil jeg helst ikke at andre skal besitte slike rabatterte aksjer om jeg ikke gjør det selv, rett og slett.
Redigert 21.01.2021 kl 08:39 Du må logge inn for å svare
mimer
04.01.2021 kl 00:31 7241

Dette er et bra initiativ synes jeg. OCE trenger penger, og dette kan være en fin vinn-vinn ved å la eksisterende aksjonærer kjøpe selskapets egne aksjer til rimelig pris.

Jeg kunne også tenkt meg lengre tegningsperiode, men på den annen side så kan det jo komme positive meldinger framover (det er kanskje det du er inne på "Litt småstressa av en positiv nyhet"). Sånn sett er det greit å avklare dette "utsalget" nå, synes det også blir mest rettferdig.
Redigert 21.01.2021 kl 08:39 Du må logge inn for å svare
mimer
04.01.2021 kl 00:27 7246

Jeg tipper det menes sammenslåing av søster- og / eller datterselskaper. Og ja, det var litt komplisert.

Det var bl.a. disse 3: Ocean Elfarm AS, General Wave Company AS, North Sea Supply AS.

På et tidspunkt var tanken å ha alle selskapene under "paraplyen" General Wave Company.
Så ble det endret tilbake til OCE, og fusjonere inn alt dit. Det var egentlig en grei løsning, det begynte å bli vanskelig å følge med på alt!

Det er egentlig ganske så bra illustrert i dette aksjonærbrevet fra 2017:

https://www.ocean-energy.no/docs/OCE-Aksjonaerbrev-2017-1.pdf
Redigert 21.01.2021 kl 08:39 Du må logge inn for å svare
Rockall
03.01.2021 kl 23:15 7278

Bare hyggelig..:-)

De har hatt en prosess, og nå husker jeg ikke alle de navnene. Mulig at hjernen min konkluderte med at de ikke var verdt å huske, i og med at de ble historie.

Siden dette nå dreier seg om selskapets egne aksjer, så syns jeg det hadde vært mest komfortabelt å få hele 2021 på å tegne seg for disse rabatterte aksjene (feriepenger, skattepenger til gode, aksjegevinster osv.), uavhengig av hvilke nyheter som måtte komme.

Mange har vært med lenge som små individuelle investorer, og det er ikke bare å hoste fram penger for alle, særlig ikke i januar. Andre investeringer er heller ikke like lett å berøre om man tidligere mente at man hadde ordna seg med «nok» av aksjer i Ocean Energy, selv om dette frister mye. Det er jo et selskap som tross alt ikke er notert på noen form for børs ennå. Har kjøpt nå og da siden 2014.

Jeg respekterer avgjørelsen og tegningsperioden. Muligens stiller dette seg noe annerledes for de ferskeste aksjonærene, særlig for de ferskeste som hadde planlagt å kjøpe mer i nærmeste framtid, men det skal absolutt vurderes. Det skal det. Litt småstressa av en positiv nyhet, med andre ord...
Redigert 21.01.2021 kl 08:39 Du må logge inn for å svare