Ocean Energy 2020s - Decade of wave power breakthrough (part 2)


Vi kjører på med en ny tråd for det nye året, og vil du holde tråden med forrige tråd i denne heftige serien, så er den her:

https://finansavisen.no/forum/thread/69564/view/0/0?page=1

Miljøteknologiselskapet Ocean Energy (OCE) står foran viktige milepæler, og potensiell notering på Euronext Growth, tidligere Merkur Market. Vi følger utviklingen, særlig gjennom aksjonærbrevene.

Nettsidene til selskapet:

https://www.ocean-energy.no/

Feel free... Ordet fritt...
Redigert 21.01.2021 kl 09:36 Du må logge inn for å svare
Rockall
01.02.2021 kl 21:23 3947

Tror det kommer et nytt aksjonærbrev rundt påsketider. Til den tid så tror jeg det blir fokus på finansiering av fullskalatesten, og ellers et par blikk på blinkebøyen.

Vet ikke om alle de rabatterte aksjene er solgt.

Tror det blir gode nyheter på bordet ila. dette halvåret. Jeg tror de kommer til å kunne levere produkter på markedet etter hvert. Spennende dette. Bølgekraft kommer.
Cepheus
01.02.2021 kl 23:08 3926

Eg veit heller ikkje om alle aksjane gjekk ut, men ville bli særs overraska om ikkje alt blei seld til eksisterande aksjonærer. Sjølv tok eg nær 2% av dei utbydde aksjane. Eg kan ikkje anna enn å sjå på det som ein rein gåvepakke.
Er heilt på linje med 'Rockall' og trur på gode nyhende første halvår. Den førebelse rekneskapen dei la fram i samband det rabatterte salget syner at dei på det tidspunktet sat på 7 millionar i omløpsmidler, og med ein god million på salg av eigne aksjer no i januar så er selskapet eit godt steg nærare å få finansiert den omtala prototypen av 'Det balanserte system'.
Dette byrjar å sjå skikkeleg lyst ut - berre å finne fram solbrillene.
Rockall
02.02.2021 kl 13:17 3878

"No livnar det (snart) i lundar..." :)-

Det har vel aldri før vært bedre timing enn nå mtp. å ha en større aktør til å søke om finansiering for seg i Brussel, hva..? Med tyngden til kjempen Terna Energy og innovasjonen til myggen Ocean Energy, så bør dette ordne seg. Ut ifra tidligere aksjonærbrev så framgår det også at det står større investorer klare for å bli med å ta Ocean Energy videre bare finansiering til testing, og testing, lykkes. Korriger meg gjerne, men det er hva jeg husker her og nå.
Rockall
03.02.2021 kl 16:47 3806

Alle rabattaksjene er kjøpt!

Maila nettopp med selskapet..:-)
Hoarder
04.02.2021 kl 13:01 3766

Det er positivt! Jeg fikk selv kjøpt i dette salget.
Nedsalget av de egne aksjene gir jo ekstra penger inn i kassa.
Er det noen som vet om Ocean Energy skal fortsette med disse velkjente løpende emisjonene fremover? Da jeg nettopp sjekket på hjemmesiden deres, står det ikke det "vanlige" tegningsprospektet der lengre.
Noen som vet om selskapet har fått inn (nok) midler til videre testing av DBS og/eller ferdigstilling av lysbøyen?
Redigert 04.02.2021 kl 13:04 Du må logge inn for å svare
Rockall
04.02.2021 kl 18:30 3737

Meget bra det!

Vet ikke noe om videre løpende emisjoner. Kanskje de lar være å kjøre emisjoner til etter testing..? Blir det finansiering til testing gjennom midler fra EU-/EØS-systemet, så behøves vel ikke løpende emisjoner..? Og blir det vellykket testing, så kan det neppe tegnes aksjer til kurs 1 lengre..?

Mer om finansiering til testing får vi nok info om innen noen få måneder, tror jeg.
Hoarder
04.02.2021 kl 20:18 3739

Jeg leste Terna Energy skulle søke på EU/EØS-midler, på vegne av OCE, og da mener jeg å huske de skulle/skal søke i Q1 2021. Men når fristen er, og når tildeling i så fall vil skje, vet jeg ikke. Ellers har de jo hjelp av det "no cure, no pay"-firmaet som skal hjelpe til, pluss det "middels store finansselskapet", som de har nevnt i aksjonærbrev. Men jeg antar; får de nok penger til å kjøre test av DBS, samt kommersialisering av lysbøyen, slutter de nok med de løpende emisjonene. Selv om de ikke er / har vært så veldig utvannende. Det er som Bjørn Lomborg så fint sa i en dokumentar jeg så av ham, at bølgekraft er den eneste store, grønne muligheten/ressursen som ennå ikke er kommersialisert! Den eller de som klarer det, blir rike. Bølgekraft klarer lett å utkonkurrere vindkraft og solkraft.

Bølgekraft gir opptil tre ganger mer produksjonstid enn solenergi, og opptil dobbelt så mye produksjonstid som vindenergi. Pluss at produksjonsprisen er lavere.
Kilde:
"Se mer om nøkkeltall for prosjektet her", under;
https://www.ocean-energy.no/om-prosjektet/
Redigert 04.02.2021 kl 20:31 Du må logge inn for å svare
Hoarder
05.02.2021 kl 08:52 3698

Det er svært synd ikke Innovasjon Norge-søknaden gikk igjennom i fjor og ble godkjent, men det var for meg dessverre litt ventet. Innovasjon Norge virker å være for sneversynte, samt politiker- og rådgiverstyrte. Virker ikke å tenke og tørre å prøve nye idéer og ta sjanser. Ironisk nok er det nettopp dét som er mandatet deres..
Kun vindkraft som er "i vinden" i Norge om dagen, kanskje på grunn av at visse politikere har eierinteresser i landarealer..?
Redigert 05.02.2021 kl 08:54 Du må logge inn for å svare
Rockall
05.02.2021 kl 15:43 3662

Det skal se lovende ut nå. Da jeg kjøpte de første OCE-aksjene mine i 2014, så tenkte jeg at det var den totale galskapen. Nå ser det ikke riktig slik ut lengre, syns jeg, selv om risikoen selvfølgelig fortsatt er meget høy.

Blir det suksess, så vil den trolig komme helt uten noen drahjelp fra den norske staten, men da mener jeg også at staten ikke skal få ta noen ære av suksessen heller. Da bør selskapet klart og tydelig presisere at dette har de klart på tross av ingen drahjelp fra den norske stat.

Vindkraft er noe kontroversielt, i alle fall vindkraftparker på gjenværende naturområder på land, og totalregnskapet for vindkraft, med alt fra gruvedrift, smelteovner, transport, montering, korrosjon, vedlikehold, effektiv strømproduksjon mot kostnader osv., det vil jeg tro vil se dårlig ut både på det visuelle, miljømessige og det økonomiske.

Det kan godt hende det er egeninteresser for enkelte politikere angående vindkraft, men også stahet på å ikke stoppe prosjekter som burde blitt stoppa, når de først har gitt OK-signal (selv på et «pre-stadium»). Norge er uansett ikke fri for korrupsjon, selv om noen kanskje liker å tro det.

Neida. Vi er det mest korrupte landet i Norden viser den årlige FN statistikken, men globalt sett kommer vi høyt. Tror vi er på 9. plass av de landene som har minst korrupsjon.

Det er lett å tenke at vindkraftindustri med lobbyvirksomhet og tette bånd til politikerne har bidratt sterkt til manglende støtte til bølgekraft. Nettavisen hadde forøvrig en bra artikkel om problemstillingen for ett år siden:

«En skulle tro at bølgekraften er en gudegave som våre ansvarlige myndigheter med stor glede skulle kastet seg over. Men nei.»

«Bølgekraften regnes som et supplement til blant annet vannkraft, i likhet med vindkraft. I drift er den uten tvil konkurransedyktig på alle områder, også når det gjelder prisen per produsert kilowattime.

Det er en kjensgjerning at de ansvarlige politikere og myndigheter i Norge avslår bølgekraft som energikilde, og «kaster på dør» alle henvendelser i saken. Ikke engang støtteapparatet ENOVA eller Forskningsrådet viser interesse.»

https://www.nettavisen.no/okonomi/hvorfor-er-bolgekraft-bannlyst-i-norge/s/12-95-3423918790
mimer
05.02.2021 kl 17:10 3657

Trist at Innovasjon Norge ikke ville støtte Ocean Energy.

Håper de ikke bruker 5 øre på vindkraft hvertfall, det er ikke mye innovasjon igjen der,
er vel bare snakk om industrialisering og utbygging i størst mulig skala.

Heldigvis har vindkraft til lands møtt stadig større motbør blant lokalbefolkningen rundt omkring i landet det siste året.
Bl.a. med Motvind Norge og andre lokale organisasjoner som aktivt jobber for å stoppe den meningsløse utbyggingen i norsk natur.
Og vi ser jo stadig eksempler på store mengder fugl, bl.a. havørn, som blir drept av vindkraft møller...
Og at kasserte vindkraft møller bare graves rett ned i bakken, skikkelig miljøvennlig altså...

Tenker dette er et godt eksempel på at det er langt fra sentrale politikere og byråkrater som skal realisere det "grønne skiftet"
og mangel på forankring lokalt. Mitt håp er at partier som f.eks. Senterpartiet "ta saken" og stå opp mot dette.
Og heller arbeider for bølgekraft, gjerne på lokalt nivå og størrelse.
Det er valg i år og dette kan være et særdeles interessant tema for dem vil jeg tro. Tale "miljø-mafien" med MdG i spissen midt i mot.
De som tror all strømmen de bruker til sparkesylker, elbiler og annet ræl kommer fra ren energi. Mens den like gjerne kan komme fra kullkraftverk i Polen..

Men nok om vindkraft, vi som satser på bølgeenergi kan gi beng i det og fokusere på dette.
Strategien bør være å fokusere på både lokale og små bølgekraftverk for "kortreist" kraft, og gjerne større "parker" til havs for mer energikrevende mottakere (offshore industri f.eks.).

Og det vil nesten være en fjær i hatten for Ocean Energy om de lykkes uten støtte fra "offentlig norsk innovasjon"!
Rockall
05.02.2021 kl 19:54 3626

Heldigvis for Ocean Energy, så er det ikke bare Norge som er en havnasjon, selv om holdningen også kan endre seg her til lands. Og apropos vindkraft til havs, så kan det tenkes at bølgekraft kan supplere vindkraft direkte, f.eks. med klaffeløsninger påmontert vindmøllestolper, som et tillegg til rene bølgekraftparker.

Ocean Energy vil jeg påstå blir et meget grønt selskap om de nå bare slår igjennom, helt uten at noen form for grønnvasking behøves. Det grønne i Ocean Energy blir da såre enkelt selvforklarende.

God helg!
Redigert 05.02.2021 kl 19:57 Du må logge inn for å svare
Hoarder
05.02.2021 kl 20:22 3632

Jeg ble selv aksjonær i Ocean Energy i 2017, på kr. 0,75 og noe på kr. 0,48, for jeg så og skjønte potensialet, men jeg trodde helt ærlig ting ville gå noe raskere. At man i løpet av 2020 hadde fått kommersialisert svalbard-klasse bøyen / lysbøyen og muligens kommet på Merkur Market, men jeg føler meg trygg på at dette "går veien" og at kommersialisering av lysbøyen og storskalatest av DBS er relativt nærstående. Selv om DBS først og fremst nå ses på som best salgbart i kystland, kyststrøk, og der man mangler strømkilder og/eller strømprisene er høye, så vil nok dette muligens endre seg, når bølgekraft blir kommersialisert og man får til stordriftsfordeler etc. Jeg kan også ha tro på at en kombinasjon av vindkraft til havs og bølgekraftverk fra OCE kan ha noe for seg, men mest tro har jeg på OCE sine fremtidige bølgekraftparker.
Ocean Energy er et godt drevet selskap, uten gjeld. Jeg har fortsatt trua.
God helg, alle sammen!
Redigert 05.02.2021 kl 20:28 Du må logge inn for å svare
Hoarder
06.02.2021 kl 12:58 3557

Da jeg først ble aksjonær i 2017, var det jo "kun" i Ocean Energy. Så var de andre fire, fem selskapene, der i blant f.eks. (Ocean?) Elfarm, nær tilknyttet. Nå som alle selskapene er samlet til ett selskap, gir det stordriftsfordeler, og Ocean Energy AS er et mer større og samlende selskap. Selv om aksjekursen "kun" har steget fra kr. 0,75 til kr. 1, ligger det mer i selskapet nå, enn den gang. Flere aksjer, mer teknologi, mer utviklede løsninger, og selskapet har gått fra en markedsverdi på ca. 88 mill. NOK og opp til ca. 210 mill. NOK. Pluss den store samarbeidsavtalen med Terna Energy!
Redigert 06.02.2021 kl 15:09 Du må logge inn for å svare
mimer
06.02.2021 kl 15:30 3537

Godt poeng du har der med bølgekraft som mulig supplement til vindkraft til havs (havvind). Det satses stort på havvind nå, så det å, på en eller annen måte, klare å henge seg på med noe som gir merverdi i densammenheng, tror jeg hadde vært helt konge. Klarer OCE å komme opp med et eller annet godt konsept for dette, DA kanskje Innovasjon Norge hadde fattet interesse huh? 🤓

Forskningsmiljø innen vind- og bølgekraft burde satt seg ned sammen og "brain-stormet" rundt dette. OCE har vel kontakt med slike miljøer på NTNU?!

mimer
06.02.2021 kl 15:34 3541

Det var egentlig veldig greit at de fusjonerte inn alt i et selskap, OCE. Det var, som vi har vært inne på her tidligere på tråden, ganske komplisert en periode, og vanskelig å følge med for en "vanlig aksjonær". Bedre å ha alt samlet nå, så kan man heller vurdere senere om det kan være gunstig å f.eks. skille ut lysbøyen som en spin-off. Vi har sett mange eksempler på dette på børs det siste året, hvor verdiene blir bedre synliggjort.
Rockall
06.02.2021 kl 16:13 3539

Så langt jeg vet har OCE gode kontakter inn mot teknologimiljøer i Trondheim, fortrinnsvis NTNU og SINTEF. De har også kontakter inn mot universitetsmiljø i Danmark. Dette framgår vel fra tidligere aksjonærbrev.

Her er det en portugisisk aktør som har skaffet seg EU midler. Tøffe bølger i Nord- Portugal også.

«CorPower rolls in €7.3 million for Portuguese wave project

BUSINESS DEVELOPMENTS & PROJECTS
February 2, 2021, by Amir Garanovic
Portuguese authorities have joined the Swedish Energy Agency, EIT InnoEnergy and private investors to financially support CorPower Ocean’s flagship HiWave-5 demonstration project in northern Portugal.»


«CorPower’s HiWave-5 will feature the company’s first commercial scale C4 wave energy converter – a 9-metre in diameter device with a weight of 60 tonnes and 300kW power rating.»https://www.offshore-energy.biz/corpower-rolls-in-e7-3-million-for-portuguese-wave-project/
Redigert 06.02.2021 kl 16:25 Du må logge inn for å svare

« Danish company Wavepiston has closed its crowdfunding campaign having successfully raised over €2.4 million for its wave energy technology and projects.»

Crowdfunding..... Det er vel det samme som Ocean Energy gjør?

https://www.offshore-energy.biz/wavepiston-raises-e2-4m-through-crowdfunding/
Rockall
09.02.2021 kl 11:03 3371

Og det kan gjøres på ulike måter, ved å involvere eksterne til å gå i spissen for det, f.eks... Men ellers da...

Blir vel etter hvert andre enn bare "crowden" som skal inn i Ocean Energy, ikke sant..? Må vel bli slik...
Rockall
12.02.2021 kl 11:36 3259

Med krav om fornybar energi som er kostnadseffektiv og som må produseres mer jevnt, så må bølgekraft inn i miksen. Nå skal elbilene gjøre sitt inntog i en rekke land, og det totale strømforbruket vil øke voldsomt. Bølgekraft må få slippe gjennom for fullt og utfolde seg sammen med vind- og solkraft. Dette vil også mest sannsynlig skje, tenker jeg, og husk... USA kommer også mer på banen nå innen fornybart, og Ocean Energy kan ta et fotfeste også der.

Maks ut sommeren 2022, så bør Ocean Energy være på Euronext Growth, selv om jeg syns at de allerede nå burde ha vært der. Det fins vel selskaper på selveste Oslo Børs som har mindre å vise til enn Ocean Energy, hva..?
Redigert 12.02.2021 kl 11:36 Du må logge inn for å svare

Finnene går for kombinasjonen bølgeenergi/grønn hydrogen.

«Finnish wave energy company enters green hydrogen market

BUSINESS DEVELOPMENTS & PROJECTS
February 11, 2021, by Amir Garanovic
AW-Energy has announced its entry into the commercial hydrogen market by introducing a combined WaveRoller wave energy device and HydrogenHub process for the production of green hydrogen.»

https://www.offshore-energy.biz/finnish-wave-energy-company-enters-green-hydrogen-market/
MrInvest
16.02.2021 kl 00:14 3051

https://www.google.no/amp/s/www.texastribune.org/2021/02/15/rolling-blackouts-texas/amp/

Disse vindmøllene må de jo se ikke er til å stole på :)

Nå det hadde passet seg med en reklame på texas tv’er om super bøyene som kunne produsert strømmen selv om det var såpass kaldt 💪

De hadde forsåvidt "bare" trengt cirka 600.000 stk av dem og 😅🤑
Redigert 16.02.2021 kl 00:53 Du må logge inn for å svare

Fantasien kjenner nesten ikke noen grenser når det gjelder bølgekraft og teknologi. Den ene mer Petter Smartaktig enn den andre. Denne kommer vel høyt opp på listen?

https://exowave.com/
Rockall
16.02.2021 kl 21:47 2937

Bra det kommer ulike løsninger, men en hel del virker kanskje litt for imponerende på tegnebordet. Der skal altså infrastrukturen stå høyt nok til å nå bølgekraft under overflaten, og vil ikke disse klaffene kunne bremse vel mye for raskt med bølgene som treffer dem, når de tross alt må ha en viss motstand i seg for å overføre bølgekraft til strømproduksjon..? Og hva med infrastrukturen på bunnen..? Vil ikke den stå såpass høyt at bølger, i alle fall under ekstremvær, vil gjøre den utsatt for havari eller delvis overstrøing av stein, sand og grus, samt skader fra stein, sand og grus..? Bare noen innvendinger. Ikke meningen å være negativ. Denne løsningen er sikkert anvendbar på de rette lokasjonene, men det er ikke sikkert de kan bidra til slike bølgekraftparker som det balanserte system kan. Der sørger vaieren for at bøyen er der den skal, så Ocean Energy kan levere mer uavhengig av bunnforhold, mener jeg. Det anser jeg som en styrke også.
Rockall
21.02.2021 kl 15:41 2760

Litt nytt fra det grønne skiftet:

https://e24.no/det-groenne-skiftet/i/6zX7BW/stadig-dyrere-aa-slippe-ut-klimagasser-tror-mange-har-faatt-tilbake-troen

Sånt bør også bety at EU-systemet nå bør være lettere på avtrekkeren når det gjelder å støtte grønne konsept som har noe å fare med...
Hoarder
25.02.2021 kl 14:42 2478

Nytt aksjonærbrev publisert i dag! Fantastisk lesning!! :-D

CO2-tallet/Co2-avtrykket for "Det Balanserte System" er dokumentert som svært lavt! Dette tror jeg blir enormt stort! Tror/håper dette vil sette fart i tilskuddsprosessen fra EU og at storskalatestingen snart vil komme i gang, hvorpå kommersialisering blir det neste skrittet.

kilde: https://www.ocean-energy.no/2021/02/25/aksjonaerbrev-2021-01/
Redigert 25.02.2021 kl 14:46 Du må logge inn for å svare
Cepheus
25.02.2021 kl 14:49 2473

Eg var optimist og spent før også, men no 'veit' eg at dette går til himmels. Konker fullstendig ut sol og vind når det totale CO2-rekneskapet skal gjerast opp... Einaste minuset er at eg ikkje kjøpte meir under salget i januar. Gu'hjelpe meg for ein dag det blir -> første noteringsdag O-o

Veldig bra. La oss bare håpe at dette blir lagt merke til av beslutningstakerne, og de tar det til følge. Er redd at båndene mellom vindkraftutbyggerne, NVE, Regjeringen og EU er så tette at dette vil de ikke ha noe av. Store penger i vindkraft og mye som ikke tåler dagens lys.
Rockall
25.02.2021 kl 16:03 2433

Meget bra stoff, dette. Jeg så for meg lave CO2-tall mtp. lett infrastruktur og energitettheten til bølgene, men dette banka likevel forventningene mine nedi støvlene, med positivt fortegn. Det her blir nok gull verdt framover.
mimer
25.02.2021 kl 21:43 2375

Helt konge dette! 😀

Håper det blir klisterføre for vindkraft lobbyen når de skal forsøke å forklare bort dette... 🤠

Ingen vil ha vindkraft (til lands), er vel bare sentrale politikere og byråkrater som ikke har forstått det enn så lenge...
Hoarder
26.02.2021 kl 09:36 2335

En annen ting som overrasket meg positivt ved dette aksjonærbrevet, er at de allerede gjør, og har gjort, salgsfremstøt mot Grand Canaria, øystater i Stillehavet, og Gambia! Gjennombruddet til OCE kan komme før, enn jeg først håpte, for jeg trodde kanskje man måtte gjennom en to års testperiode av fullversjonen av DBS først, men de har jo også Svalbard Class Bøyen å selge. Inntektene kan komme før, og bli enda større, enn jeg kanskje tidligere hadde håpet! Jeg gleder meg til fortsettelsen!

fra "Aksjonærbrev 2021/01", side 5;

"Rapporten ligger vedlagt lenger nede i Aksjonærmeldingen og er laget
for en senere planlagt leveranse til Gambia – slik at også relativt langt og
ekstra krevende transport-etapper er inkluder i CO2 regnskapet."

og fra side 11;

"Våre gryende salgsfremstøt for å få solgt og plassert ut
slike parker er rettet mot for eksempel Gran Canaria, Gambia i Vest-Afrika og noen av
øystatene i Stillehavet. Ved overgang fra dagens dieselaggregater og til OCE bølgekraft, vil
det reelle CO2 regnskapet bli meget mer gunstig!"

kilde: https://www.ocean-energy.no/2021/02/25/aksjonaerbrev-2021-01/
Rockall
26.02.2021 kl 12:39 2311

Har selvfølgelig hatt mine tvil gjennom åra, men nå tror jeg på at vi går hele veien i mål, og er glad for at det har blitt en haug med aksjer på posten min.

Ocean Energy blir temmelig unikt av norske aksjer en kan se notert for ordinær handel, og med potensial for å tikke inn mange spennende børsmeldinger. Sånn sett kan den bli fristende både for de med kort og lang tidshorisont.
Rockall
02.03.2021 kl 15:18 1897

Bølgekraft, potensialet og nytten...

https://justenergy.com/blog/wave-energy-benefits/

Se OCE opp imot dette, og tenk i tillegg på blinkebøyen og eventuelle kommende «spin off»-produkter...
Rockall
05.03.2021 kl 09:22 1615

Det minst lønnsomme innen energi får være olje og gass, som til slutt vil medføre meget kostbare konsekvenser.

God helg!

Om/når OCE kommer seg inn på Euronext Growth, vet du hvordan blir prissettingen pr aksje blir regnet ut?

Kunne vært hyggelig om de har noe å dele på Facebook en gang i blant også. Forrige innlegg der er fra 25 Mai 2018. Er også av de som tror dette har noe for seg og tar tid, men bra med litt publisering innimellom også da de kan treffe flere investorer på denne måten også.
Cepheus
10.03.2021 kl 19:24 1088

Bedre å følge dei på heimesidene. Det drypper stadig litt nytt ut.
Under 'nyheter' har dei akkurat presentert den nye produktbrosjyra si. Over 32 sider har selskapet lagt ut ei samla oversikt over produkts sine (DBS, svalbard- og lysbøya i tillegg til det nylig presenterte CO2 rekneskapen for DBS). Vel verdt å ta ein kikk på.