Ocean Energy 2020s - Decade of wave power breakthrough (part 2)


Vi kjører på med en ny tråd for det nye året, og vil du holde tråden med forrige tråd i denne heftige serien, så er den her:

https://finansavisen.no/forum/thread/69564/view/0/0?page=1

Miljøteknologiselskapet Ocean Energy (OCE) står foran viktige milepæler, og potensiell notering på Euronext Growth, tidligere Merkur Market. Vi følger utviklingen, særlig gjennom aksjonærbrevene.

Nettsidene til selskapet:

https://www.ocean-energy.no/

Feel free... Ordet fritt...
Redigert 21.01.2021 kl 09:36 Du må logge inn for å svare

Dette er en raring. Ser ut til at hele konstruksjonen er under vann hele tiden. Som OCE også hevder mener de at denne helker vil være utsatt for å gå i stykker ved stormer. Mottar penger fra energydepartementet til utvikling.

« Operating fully submerged without visual impact, CalWave’s xWave architecture is capable of breaking through the fundamental challenges that have held the industry back so far: a technology that achieves high performance while being able to control structural loads in rare but destructive storms on all parts of the system, the company claims.»

https://www.offshore-energy.biz/calwave-commissions-wave-energy-pilot-offshore-california/
Redigert 07.10.2021 kl 11:34 Du må logge inn for å svare
mimer
08.10.2021 kl 11:51 1379

Dette viser vel bare at det er "tiden og veien" for OCE nå, de MÅ komme videre og i mål nå snart. Jo lengre tid det går, jo større er risikoen for at andre kaprer markedet. Viktig å være first mover her...

Ja, men det vil være plass for flere aktører.
Rockall
08.10.2021 kl 13:34 1367

Det er bra at det er flere aktører. Konkurrenter, om de er det, hjelper hverandre for å få til gjennombrudd i bølgekraft. Åpnes markedet for fullt, så er det umodent og enormt, og det blir ikke bare noen få som tar alt.

Nå vil jeg bare se at OCE gjør jobben sin, og aksjene notert på en eller annen form for børs. De må også gjerne utvikle flere produkter. Blinkebøyen virker super, men jeg vil ha mer. Dersom fullskalatest mot forventning skulle havarere, så skal de ha en plan B for aksjonærene sine. Da skal de få lov til å skape verdier på annen måte, syns jeg. De aksjene skal fylles med verdi og noteres, basta.
mimer
09.10.2021 kl 18:53 1264

Ja helt enig i at det er plass for flere / mange aktører. Men hvis noen kommer opp med en bedre løsning enn OCE rundt uværshåndtering, så er ikke det bra (for oss)!
Det var det jeg mente med tiden og veien, vi må "gunne på" nå når det ikke er eksisterende konkurrenter (?)

Ellers helt toppers å utvikle flere produkter innen samme bransje, det viser jo styrke både for forskning og utvikling, og (eventuell) evne til kommersialisering.

Kom igjen nå OCE, det grønne skiftet jobber for dere, og oss!
Hoarder
10.10.2021 kl 23:12 1179

OCE har jo flere patenter og har kommet langt i utviklingen, men den forløsende kommersialiseringen mangler, noe jeg håper vil skje innen et halvt års tid. Jeg tror det er plass for flere konkurrerende selskaper innen bølgekraft, men jeg ser helst at det ikke blir for mange av dem, raskt.

En liten digresjon; så og si alle selskaper jeg har lest om på f.eks. Folkeinvest, og andre selskaper som kanskje selv kjører emisjoner ut mot allmennheten, de alle lokker med snarlig NOTC-notering med påfølgende børsnotering på Euronext Growth.
Hvorfor ikke OCE kunne gått på NOTC, om ikke annet, fremstår for meg som en gåte.
Rockall
11.10.2021 kl 00:39 1165

Ja jo… De må helt klart gå på videre, gjennom milepæler, og noteres. Det bør de få til så fort som mulig.
mimer
11.10.2021 kl 08:39 1126

De fleste aksjonærer ønsker exit-muligheter, og selv om OTC er tungrodd, illikvid og kan gi misvisende og store kursutslag, så er det uten tvil bedre enn ingen notering. Over tid vil det "gå seg til" på OTC også.
Tror helt klart det vil være lettere å få med nye aksjonærer med forespeiling om en OTC-listing. Så kan selskapet derfra ta seg den tiden de ønsker / trenger før en listing på EuroNext Browth (eller hva det måtte bli...).
Rockall
13.10.2021 kl 00:10 1052

Ja. Jeg ville også hatt exit-mulighet, men når/om den først kom på plass, så er det ikke sannsynlig at jeg ville ha benyttet meg av den i det hele tatt før fullskalatesten. Jeg vil helst være med der og et godt stykke på veien videre.

Har vært i kontakt med OCE i det siste, og de har tro på at vi skal komme i mål (med testing og kommersialisering).
Rockall
13.10.2021 kl 00:12 1052

Men ja… Noen… Foreslå NOTC-listen.
Hoarder
13.10.2021 kl 07:24 1045

Rockall skrev;
"Har vært i kontakt med OCE i det siste, og de har tro på at vi skal komme i mål (med testing og kommersialisering)."

Nevnte de noe om tidshorisont for dette?

Jeg har nevnt både børs- og NOTC-notering for ledelsen tidligere, og svaret var som nevnt, at dette jevnlig tas opp i styremøtene deres.
Rockall
13.10.2021 kl 07:59 1042

Nei, de nevnte ikke tidshorisont, men bare det at "vi skal komme i mål". Oppfatta det ikke som noe nært forestående, men at før eller siden så kommer vi i mål. De var da i alle fall ikke på nedsiden med at "det her går nok ikke slik vi hadde tenkt" eller lignende, sant. Positiv tone fra selskapet, og jeg har alltid hatt den oppfatningen av at de uttrykker seg sannferdige og ærlige. Har også møtt CEO direkte ved flere anledninger, så de har ikke bare vært på avstand for min del. Inntrykket er heldigvis at de ser ut til å ha en vilje til å stå på jevnt for at vi skal komme i mål, og det er bra, selv om noe kunne de sikkert gjort på en litt annen måte. Det ene er det vi faktisk har sett, som "fadesen" med Folkeinvest i 2018, og at den trolig gjorde at de ikke ville gå inn på slike muligheter senere når penger skulle sitte mer løst og den grønne bølgen økte på (virker som en slags demonstrativ reaksjon og stahet). Det andre er det vi ikke ser så godt, men der vi kan ane at det kan ha vært noe som har skjært seg som OCE kan (gjentar kan) ha noe skyld i, slik som at det har blitt brudd mellom OCE og samarbeidspartnere, som Seabased og Terna Energy. Hva skjedde egentlig der..? Jeg vet ikke...

Bra om de diskuterer også muligheten for NOTC-notering. Tror de har forstått at aksjene bør kunne omsettes gjennom en eller annen form for handelsplattform, og jeg mener det dreier seg litt om respekt for vanlige/mindre aksjonærer som har vært med lenge også. Ja, man visste hva man gikk til, og at ting ville ta tid, men likevel... Jeg tror ikke OCE heller ville ha flagga tegning av aksjer vidt og bredt for snart ti år siden dersom de den gangen visste om den tidshorisonten vi ser nå. Etter hvert bør OCE presses for å komme med en nærmere redegjørelse for hvorfor de ikke har fått registrert aksjene i det minste på NOTC-listen, syns jeg. Vi bør kunne få en grundig forklaring. Det blir f.eks. alt for svak argumentasjon fra OCEs side dersom ingen notering der skyldes en eller annen personlig oppfatning av egnetheten til NOTC-listen, eller et dårlig inntrykk av NOTC-listen grunnet en eller annen tidligere erfaring som egentlig er irrelevant for OCEs del. Det må være en skikkelig samlet uttalelse fra selskapet, fra styret, syns jeg.

Det må gå an å lufte ut noe, selv om inntrykket stort sett er positivt. De har fått til mye allerede på små og knappe ressurser, og det blir spennende å følge med på kommende aksjonærbrev.
Redigert 13.10.2021 kl 08:38 Du må logge inn for å svare
mimer
13.10.2021 kl 09:41 1027

Interessant peong du tar opp der om NOTC og tidligere erfaringer med den - flere i ledelsen i OCE har vært i ledelsen i andre selskaper tidligere, som var notert på NOTC. Men OCE kan vel ikke sammenlignes med disse, det er i annen bransje og det er andre tider. Det gjelder å se på mulighetene framover, historie er historie liksom.

Det bør være en plan med OTC-notering, ikke bare "gjøre det for å gjøre det". De bør ha forventninger om en viss nyhetsstrøm etter notering. Uten det havner man fort i "skyggenes dal" på OTC. Det bør helst være noe som skaper interesse og driver selskapet framover med oppnådde milepæler o.l.Hoarder
13.10.2021 kl 11:46 993

Nytt aksjonærbrev kommer nå i oktober, er jeg blitt informert om av selskapet. Det blir spennende og interessant lesning, vil jeg tro.
Rockall
14.10.2021 kl 03:11 932

Nyhetsstrøm kan de få til, tidvis oftere enn dagens aksjonærbrev, fordi de gjerne er samleposter for flere nyheter. Men, også fordi de etter hvert skal over i en enda mer spennende fase. Utover det, så er de vel mer i skyggenes dal nå uten å være gjenstand for vanlig handel i aksjen. Tror de kan heve seg med en notering, og at flere vil føle seg tryggere for å tegne seg for aksjer / kjøpe i vanlig handel. De viser da på sett og vis enda mer at OCE skal opp og fram, og de er jo en veldig grønn aksje helt uten grønnvasking.
Rockall
15.10.2021 kl 10:48 845

Det grønne skiftet går for sakte, og tempoet må økes. Det bør gi enda mer drakraft for OCE:

https://e24.no/olje-og-energi/i/jamako/iea-etterlyser-groent-taktskifte-vi-investerer-ikke-nok-til-aa-moete-fremtidens-energibehov

Dette dreier seg nå da altså både om klima og om energitilgang. Med bølgekraft som et nytt element i energimiksen, så kan det bidra til sikrere og jevnere produksjon av strøm fra fornybare kilder.
mimer
15.10.2021 kl 16:59 811

Et tips, som jeg tror har vært nevnt tidligere, er å forsøke å promotere bølgekraft som "distriktsvennlig" energikilde ovenfor SP, nå når de har kommet i "posisjon"...
SP har jo fått bra med pepper for å ikke være "grønne nok" når det gjelder miljø, her kan de få en mulighet til å fremme et "eget" initiativ...

Noe å tenke på for OCE?!
Rockall
15.10.2021 kl 19:35 783

Det kan hende ja, og kan du nevne til selskapet også. OCE har konsept som kan settes opp lett her og tyngre der, også for bedrifter, og fine landnære løsninger for kystbonden.

😄👍

Mest av alt kan OCE bidra world wide for verden, og med enda mer miljø- og klimaprega småpartier på tinget som regjeringen må ha støtte fra, så… Prospekt pluss CO2-regnskap er lik gull…
Rockall
15.10.2021 kl 23:17 741

Og noe annet… Høye råvarepriser og alt som skal til for hver enkelt massive vindmølle i alle tenkte utbygginger rundt om. Der kan det bli 1) for dyrt, 2) flaskehalser og 3) konsekvenser for andre sektorer fordi det ikke er nok tilgang på materialene som trengs. Og 4) motstand pga. inngrep mot natur, landskap og urfolk…

Nei, jeg er ikke imot vindmøller, men de er ikke nødvendigvis et så stort mirakel for det grønne skiftet som flere tror. Det er flere spillere som må få komme på banen i det grønne skiftet.
Hoarder
17.10.2021 kl 11:04 643

Lest Aftenposten fra fredag 15. oktober? På side 17 har Ocean Energy en helsides annonse for selskapet! I annonsen står nå blant annet dette med det rekordlave CO2-tallet til bølgekraft, 6. Tilsvarende for vindkraft er 22.

En slik reklame vil garantert få flere "med på laget" som investorer, for å drive utviklingen hen i mot kommersialisering. For da jeg tidligere har nevnt Ocean Energy til folk jeg har konversert med, venner og kjente, har de som regel hatt null kunnskaper eller kjennskap til Ocean Energy AS.

Redigert: "Lest Aftenposten fra fredag 15. oktober?"
Redigert 17.10.2021 kl 22:37 Du må logge inn for å svare

Veldig bra observert Hoarder, selv om det er fredag 15.
Flott reklame på helside godt presentert med flere henvisninger til å investere sammen videre.
Den kunne de jo delt videre på Face osv. Dette var oppløftende å lese👍
Rockall
17.10.2021 kl 12:00 621

👍🌊🌊🌊✊
Rockall
17.10.2021 kl 13:32 601

Her er det en god visualisering på hva jeg har nevnt om den store ressursinnsatsen på den massive infrastrukturen innen vindkraft:

https://www.ngu.no/nyheter/vindkraft-krever-masseproduksjon-av-metaller

Disse metallene skal altså bindes opp innen vindkraft i gigantiske volum world wide i stedet for å bli benyttet i annen innsats, og i perioder med høye råvarepriser kan dette bli ekstra problematisk. Tenk også på all den energien som skal til for å produsere og transportere og vedlikehold, og langt ifra alt av det vil være med ren energi, og den energien koster også... mye... I tillegg kommer det visuelle og beslag av store områder, på land til dels i de siste større gjenværende naturområdene. En stor sideeffekt der kan bli kraftlinjer, anleggsveier, hyttefelt, hundebjeffing, motorsagdur, forsøpling og mye høyere frekvens av jakt, folk og hunder inn til kjernen av disse naturområdene fordi de dessverre blir mye lettere tilgjengelige (så da blir det faktisk ikke naturødeleggelser kun fra selve vindkraftutbygginga).

Enn så lenge så er jeg mildt sagt ikke overbevist om verken det totale miljøregnskapet eller det økonomiske når det gjelder vindkraft. Leverandørindustrien vil nok kunne godte seg, men det var det da... Det blir litt på siden av hele poenget uansett. Og til slutt... Hva med totalregnskapet når vi skal se på hele livsløpet til et vindkraftverk fra unnfangelse til grav..? Bare for å ha en konkret start, så kan vi si at det er energien som trengs til maskinparken i gruvedrifta der metallene kommer fra, og slutten kan være resirkulering av infrastrukturen (uansett hva ressursene blir brukt til seinere). Mellom start og slutt er det altså svært mange faktorer, og alt må ses opp imot den massive infrastrukturen i hvert eneste vindkraftverk (ofte bare kalt vindmølle).

Jeg har langt mer tro på både solkraft og bølgekraft, og i fare for å bli idioterklært her og nå, så tror jeg at vindkraft på noe lengre sikt vil tape mye terreng mot solkraft og bølgekraft. Nei, ikke det at vindkraft vil forsvinne, og det har jeg ikke skrevet heller. Om atomkraft kommer mer tilbake, det kan hende, men det er kontroversielt. Jeg tror ikke noe på det vil bli "full forsyning" til hele verden fra atomkraft (i alle fall ikke i vår levetid), og at det skal bli abnormt mye mer elektrisk strøm fra fornybare kilder enn det som er tilfellet i dag.

Ha en fin søndag videre, mannfolk og kvinnfolk!
Redigert 17.10.2021 kl 13:59 Du må logge inn for å svare
mimer
17.10.2021 kl 17:04 561


Det er stadig flere som stiller kritiske spørsmål til både vind- og solkraft.
Og peker på det samme som du er inne på - at slik utbygging vil kreve enorme innsatser og miljøkostnader.

I denne artikkelen pekes det på dette, her da relatert til atomkraft, som ikke krever noe lignende...


The Paris Climate Agreement has set deadlines for the world to pivot to a carbon-neutral energy grid. There are numerous challenges to meeting these deadlines, and though renewable energy sources such as wind, solar, and hydro will certainly play a role, it will take an enormous amount of work and environmental cost to extract and build those clean, renewable energy infrastructures.

https://www.nasdaq.com/articles/the-good-the-bad-and-the-radioactive-2021-10-16

Atomkraft kommer til å tvinge seg fram skal det være noe realisme i å nå målene i Paris-avtalen. Det skjønner flere og flere nå, og mange land ønsker f.eks. at EU skal inkludere atomkraft i sin "energi taksonomi"...vet ikke om bølgekraft er med der?!
mimer
17.10.2021 kl 17:09 555

Kan noen av dere som har Adresseavisen med Ocean Energy siden dele den med de av oss som ikke har tilgang til dette?!

Aftenposten var det såklart, har sett annonsen nå, toppers!
Redigert 17.10.2021 kl 17:44 Du må logge inn for å svare
Rockall
17.10.2021 kl 17:50 532

Jeg vet ikke så mye om Paris-avtalen og EUs system. Atomkraft kan komme, men også prisen på råvaren der kan bli skyhøy om hele verden plutselig skal brette opp atomermene sine, og det er kontroversielt, i alle fall inntil det blir sikrere. Om det skal være et atomkraftverk på hvert ness, så øker selvfølgelig sjansen for ulykker, men det kan neppe bli atomkraft for hver en øy i verden, og øyer er det mange av.

Bølgekraft har potensiale ,men dette kraftverket vil ikke gi mye energi . Og vedlikeholdskostnadene bli skyhøye…

Kjernekraft deles opp i fisjon og fusjon. De tradisjonelle bruker Uran eller Plutomium. De nye som kommer nå kommer antakelig til å benytte Thorium og saltsmelte. Det er enorme forekomster av Thorium i Telemark.

Den endelige løsning kan bli fusjon. Dette har man jobbet med i flere tiår uten å lykkes. Vi snakker om temperaturer på mer enn 50 millioner grader. Ingen beholder er i nærheten av å tåle det. Derfor benytter man store magneter. Her er brennstoffet tritium og det finnes det enorme mengder av i havet. Får man til dette er alle energiproblemer løst for tusener av år. Det er også svært lite risiko knyttet til dette. Det jobbes med relativt stort verk, men det tar enormt med tid.

Vet det er litt på siden av bølgekraft, men hvis noen er nysgjerrige :

https://www.tu.no/artikler/gjennombrudd-for-fusjonskraft-super-x-kjoler-ned-plasma-med-elektromagneter/511143

https://framtida.no/2018/03/09/82458
mimer
17.10.2021 kl 18:43 509

Litt flåsete utsagn der synes jeg, "atomkraftverk på hvert ness" - det vil det aldri bil behov for ikke sant, siden et verk typisk produserer nok elektrisitet til hundretusener, for ikke å snakke om millioner husstander, f.eks.

Og ja, atomkraft kommer, det er ca 500 reaktorer i drift i dag, og det er et ditto antall under bygging og planlegging. Så det er ikke noe å tenke på. At Norge vil legge ned sine forskningsreaktorer, og dermed et helt miljø, til tross for at vNorge, som det korrekt påpekes av Fluefiskeren, har enorm forekomst av thorium. Som vi kunne forsket fram framtidige løsninger for...

Bølgekraft passer vel fint for mindre øysamfunn ja, og "lokal og kortreist kraft" langs kysten. Best å bruke strømmen nært der den produseres, all transport av strøm medfører jo som kjent energitap...
Rockall
17.10.2021 kl 21:01 481

Ja mimer, det var flåsete. Var mer metaforisk ment, men poenget var at jo flere atomkraftverk, desto større sjanse for uhell.

Det kommer til å bli stort behov for fornybar energi i mange år framover. Blir ikke slik med det første at alle land plutselig har dekt strømbehovet sitt kun fra atomkraft. Vilje og motstand varierer, og ting tar uansett tid.

Forventet CAGR for fornybar energi for års som kommer er sterk ifølge flere kilder. Det er det ingen tvil om.

Jeg tror ulike land vil beherske produksjon av strøm fra flere kilder, ikke bare satse alt på kun én. Å satse kun på én vil kunne bli en risiko før eller siden.
Redigert 17.10.2021 kl 21:08 Du må logge inn for å svare
Rockall
17.10.2021 kl 21:11 471

Ja, det kan være så, Fluefiskeren, men jeg vil tjene penger på OCE-aksjene mine først. Det var også litt flåsete…

🤔
Rockall
17.10.2021 kl 21:19 465

Det har du altså kommet fram til, kokkohill…

Du har lest prospektet..? Det er lett og rimelig infrastruktur som skal absorbere bølgeenergi effektivt, og det er tenkt på minimering av vedlikeholdskostnader.

Om du har bare litt velvilje til overs, så klarer du raskt å finne en haug med konsept som OCE trolig troner skyhøyt over. Ja, OCE er skyhøye, det er helt korrekt det.

Oppfattet det mer humoristisk enn flåsete. Ingen energiform vil bli enerådende noengang. Det måtte isåfall være fusjonenergi. Kjernekraft og bølgekraft har faktisk en ting sammen utenom at de skaper strøm. Begge er avhengig av vann. Kjernekraft til kjøling og bølgekraft for å få bølger. Jeg håper virkelig at bølgekraft overtar mye av markedet fra vindkraft. Tror faktisk vindkraftmafian frykter det litt.
Rockall
17.10.2021 kl 22:06 435

Jo Fluefiskeren, det var nesten som jeg var en fleibede abekadt…

😅✊😂

… som godt kan ligne på Julius egentlig…

🤣🥳🤣

Det er spennende tider vi går inn i.

Det er også vanndamp som driver turbinene i atomkraftverk, så vann er en fellesnevner da…
Redigert 17.10.2021 kl 22:09 Du må logge inn for å svare
mimer
17.10.2021 kl 23:59 396

Selvfølgelig vil det fortsette å være en miks av ulike energikilder. Ikke kun atomkraft, det har ikke jeg på noen måte påstått.

Når det gjelder risiko og CO2-utslipp fra ulike energikilder, så kan kanskje denne sammenligningen fra Our World In Data være interessant, og kanskje tankevekkende for noen...

https://ourworldindata.org/uploads/2020/10/What-is-the-safest-form-of-energy-2048x1129.png

Her mangler dessverre bølgekraft, men hvis man tar utgangspunkt i tallene fra OCE, så ville vel bølgekraft komme best ut av alle i denne figuren når det gjelder CO2-utslipp?! Det er superbra, og synes Aftenposten-annonsen får dette tydelig fram, kudos for den, håper den blir lagt merke til av mange!
Rockall
18.10.2021 kl 09:09 351

Ja, mimer…

Her er talla for de ulike energikildene skalert ut ifra hvor stor andel de utgjør av dagens produksjon. Det er verdt å legge merke til, og foruten død er det også muligheter for skade på arvestoff ifm. ulykker ved atomkraftverk. Det er også slik at det i dag stort sett er blant jordas mest utviklede land som har atomkraft, som må anses for å ha bedre kapasitet til å håndtere risiko. Videre må avfallet fra atomkraftverk lagres trygt for titusener av år. Dette tar nok ikke regnestykket du viser til i betraktning, men… Det skal sies at det fra fossile kilder også må «lagres» farlig avfall, nemlig CO2 i atmosfæren.
mimer
18.10.2021 kl 09:46 333

Jaja, skjønner du er stor motstander av atomkraft, for å bruke litt "hersketeknikk" som du selv gjerne gjør...

Føler at du ikke er helt oppdatert på området. Brorparten av nye reaktorer under bygging og planlegging er i land som Kina, India, UAE. Ellers har Japan startet opp majoriteten av sine reaktorer etter Fukushima, og flere blir det.

Og UK kommer med signaler i disse dager:

https://www.bloombergquint.com/onweb/u-k-net-zero-emission-plan-to-focus-on-nuclear-power-ft-says

Men nok om det - det er bølgekraft som er hovedtema her, la oss håpe den kan bli synlig i oversikter over energimiks, per i dag er den jo ikke det...


Ja det andre såkalte bølgekraftverk er helt ubrukelig ,det er riktig og det hevdet jeg også da disse var i kjømda

Jepp. Og det er vann som driver skovlhjulene i en vannkraftturbin. Til syvende og sist er det imidlertid Sola som er kilden til både regn, bølger og vind.