NAPATECH 2021


Helt under radaren for alle fenomenale IT-analytikere i Norge har NAPA i 2021 hatt en stigning på 156% (fra 4,5 kr til 12,00 kr). Jeg er rimelig sikker på at denne stigningen vil fortsette i 2021 og videre. Ikke overraskende er NAPA fremdeles ikke på IT-analytikernes liste for 2021 (https://finansavisen.no/nyheter/teknologi/2021/01/03/7601328/it-aksjene-dnb-markets-og-arctic-securities-satser-pa-i-2021). NAPA er fremdeles en av de uoppdagede, underanalyserte og underprisede aksjene på Oslo børs.

Hva gjør NAPA: NAPA bygger FPGA Smart-NICs (hardware og software). Smart NICs er absolutt nødvendig for at serverparker skal kunne fungere effektivt og med så liten forsinkelse som mulig (forutsetning for 5G, IoT osv.). Dette skjer ved at Smart-NICs både overtar kontrollen over datatrafikken på nettverk og effektiviserer nettverk ved å dele de opp i flere virtuelle nettverk (slicing). Smart-NICs avlaster da CPU som kan benytte datakraften til å kjøre primærprogramvaren, enten dette er spill (cloud computing), 5G, administrere ressurser (IOT), finans (handel/børs), cloud computing, VPN osv. Smart NICs er nødvendig både med hensyn til datatrafikk mellom individuelle servere i dataparker og inn/ut av dataparkene. Kortene overvåker all trafikk på nettverket og er således helt esssensielle for å ivareta stadig økende krav til datasikkerhet og hastighet.

Hva er NAPAs marked: De har spesialisert seg på FPGA Smart-NICs. Nåværende størrelse på markedet (2020) er ca. $700 mrd. Dette var pre-Covid forventet å vokse til $2300 mrd. i 2024. Covid har imidlertid medført betydelig økt datatrafikk med reduksjon av hastighet som resultat. Teleoperatører (f.eks. Verizon) og videokonferanseselskap (f.eks. Zoom) har derfor forsert investeringene innenfor dette området med flere mrd. USD allerede inneværende år (bl.a. 5G).
NAPA er den største selvstendige leverandør av FPGA Smart-NICs i verden, med en markedsandel på 5-7% (og voksende). De er også blant de beste, noe som tydeliggjøres av at de stadig vinner designpriser for sine Smart-NICs (konkurransefordel).

NAPA lager i tillegg sin maskinvare i USA (som også er hovedmarkedet). Dette reduserer risiko knyttet til tariffer og sikkerhet. Det er ikke uten grunn at NAPA har mange store kunder innenfor forsvar- og sikkerhetssektoren.

NAPA resultater: 2020 er året hvor NAPA har snudd underskudd til overskudd. Positiv bunnlinje og positiv kontantstrøm. Forretningsmodellen er sterkt skalerbar og bruttomarginen er på hele 72%. Dette betyr at økte inntekter i all hovedsak vil legge seg på bunnlinjen og medføre økt kontantstrøm. Et eksempel: Fra 2019 (Q1-Q3) til 2020 (Q1-Q3) økte inntekten fra 116 mill. DKK til 141 mill. DKK (+25 mill. DKK). Fri kontantstrøm økte samtidig fra 1 mill. DKK til 24 mill. DKK (+23 mill. DKK). NAPA guider en årlig vekst på minst 30% YoY (konservativt).

NAPA ledelse: Ledelsen er bunnsolid og har både sterk faglig kunnskap og markedskunnskap. Dette er en ledelse som er nøktern i sine prognoser, men som samtidig lever bunnsolid etter guiding kvartal etter kvartal. Samtidig er kostnadene under meget god kontroll. Fokus er lønnsom vekst.

NAPA prognose 2020Q4: Resultatet skal presenteres 25. februar 2021. NAPA har guidet en omsetning på 185 – 205 mill. DKK. Q4 er normalt et godt kvartal og i 2019 var inntekten i Q4 54 mill. DKK. En omsetning som forespeilet bør derfor være uproblematisk. Sannsynligvis er imidlertid omsetningen rundt 70 mill. DKK.

NAPA prognose 2024 (enkel): Dersom NAPA i 2024 opprettholder en markedsandel på 5-7% i et marked som er estimert til å være på rundt 20 mrd. NOK ($2,35 mrd.) så vil årlig inntekt bli rundt 1 til 1.4 mrd. NOK. Bruttomargin vil være rundt 720 – 1000 mill. NOK. I underkant av 200 mill. til administrasjon, avskrivninger med mer gir en bunnlinje på 520 - 800 mill. NOK før skatt. Da kan du velge P/E verdi selv, for å komme fram til markedsverdien.

Det er svært sannsynlig at det totale markedet vil øke (oppjusteres hvert kvartal) og det er sannsynlig at NAPA vil ta ytterligere markedsandeler med sin markedsledende teknologi.

En prising av selskapet i vekst på rundt 10 mrd (P/E 20). NOK innen 4 år er etter min mening sannsynlig. Det tilsvarer en kurs på i overkant av 120 kr/aksje.

NAPA-bonus: NAPA er et av selskapene som vil bli «grønnvasket» når EU taksonomien for bærekraftig aktivitet innføres 1. januar 2022. Dette fordi FPGS Smart-NICs reduserer behovet for størrelsen på serverparker og dermed behovet for kjøling betraktelig (gitt samme output). Med andre ord behov for mindre materialer og betydelig mindre strøm. Dette fordi FPGA Smart-NICs kan gjøre oppgaven de er konstruert for betydelig mer effektivt enn dersom en CPU skulle gjøre disse oppgavene (i tillegg til alt annet den uansett må gjøre). Det er ikke bare resirkulering og solenergi som faller innenfor den «grønne» klassifiseringen (og mye av det man i dag tror er grønt – vil ikke bli det).

NAPA-festbrems: NAPA kommer til å bli kjøpt opp før 2024 av et av de store IT-selskapene. Spørsmålet er bare når og til hvilken pris, med andre ord hvor stor del av potensialet tilfaller dagens investorer. Caset er bunnsolid. De 20 største investorene eier omtrent 80% av NAPA og største eier er Verdane (venture capital) med 28% som har det som overordnet mål i alle sine investeringer.

NAPA-tålmodighetsprøve: Aksjen er lite likvid og har en tendens til å synke mellom kvartalsrapporter. Sannsynligvis pga. utålmodige spekulanter og få nyheter fra selskapet mellom kvartalsrapportene. Svært få børsmeldinger, skal du få informasjon må du følge med på andre kanaler (twitter, fagforum med mer). Dette er imidlertid et «Warren Buffet» selskap som du kun kjøper og holder over tid – gitt likviditeten er det sannsynligvis flere som har skjønt dette allerede!

Det er mulig dere tror jeg bare farer med løgn – ett råd: LES DERE OPP!

NAPA – UOPPDAGET – UNDERANALYSERT – UNDERPRISET!
Redigert 21.01.2021 kl 09:34 Du må logge inn for å svare
Penegutt
04.01.2021 kl 00:24 33827

Jada "hammers" det blir sikkert bra dette...
Redigert 21.01.2021 kl 08:20 Du må logge inn for å svare
Tradinator
04.01.2021 kl 00:26 33833

Herlig at du tar deg tid til å skrive et godt og informativt innlegg om Napa. Det er det nemlig ikke mange som gjør enda, men det er kun snakk om tid. Fant heldigvis denne da alt så mørkt ut og sitter med en betydelig papirgevinst, som jeg ikke er i nærheten av å vurdere å løse inn. Napa vil levere nok et bunnsolid 4. kvartal. Da tror jeg flere begynner å våkne. Napa er et selskap som i motsetning til mye annet, er priset svært moderat mtp markedet fremover. Jeg tror 30 kroner passeres i 2021, og at en tresifret kurs på en fem års periode er innenfor rekkevidde om de ikke kjøpes opp.
Redigert 21.01.2021 kl 08:20 Du må logge inn for å svare
Tradinator
04.01.2021 kl 00:30 33817

Hammers er vel ikke i Napa? Er han det er det veldig hyggelig, men ikke sett det på de årene jeg har vært her. Nooben er vel ikke Hammers??
Redigert 21.01.2021 kl 08:20 Du må logge inn for å svare
Penegutt
04.01.2021 kl 00:50 33777

Er tradinator hammers ..? Er jo hyggelig å skrive til seg selv iblant :)
Redigert 21.01.2021 kl 08:20 Du må logge inn for å svare

Nei, jeg er ikke Hammers.

Forøvrig vil jeg sette pris på om tråden kan brukes til å diskutere NAPA på en saklig måte, og ikke til helt meningsløse one-liners/innlegg som ikke bare fordummer denne tråden, men hele forumet.

Redigert 21.01.2021 kl 08:20 Du må logge inn for å svare
Torashe
04.01.2021 kl 01:12 33734

Er jo utrolig mye som må klaffe for komme opp i slik drømme kurs da. Selv hadde jeg trodd den var i 20kr når vi gikk inn i nye året. Tror Napa må levere godt over forventet ved q4 skal 2021 bli ett bra år. Om det er uoppdaget/under radar? Tja tror ikke det, folk har vel bare ikke helt troen på det. Så jeg tror mye ligger på q4 talla.
Redigert 21.01.2021 kl 08:20 Du må logge inn for å svare

Egentlig er det bare tre ting:
1) Markedet utvikler seg som forutsatt.
2) NAPA opprettholder markedsandelen.
3) Kostnader under kontroll.

Størst usikkerhet er knyttet til 2). Det er betydelig mindre som skal klaffe for NAPA enn de fleste av børsens grønne luftslott. Og fortjenesten ligger betydelig nærmere i tid. Q4 blir bra, men enda viktigere er det å fokusere på de store linjene. Det er der potensialet ligger og det er digitaliseringen som styrer utviklingen av NAPA.

Mitt stalltips er at kursen ligger mellom 20 og 30 når vi går inn i 2022. Mao. 100 - 150% stigning i år også.
Redigert 21.01.2021 kl 08:20 Du må logge inn for å svare

NAPA har totalt 83 millioner aksjer. 50 millioner av disse ble utstedt i en emisjon i februar 2019. Prisen var da 1,50 kroner pr. aksje. Topp 20 eier totalt 65 millioner aksjer.

Nå har disse snart gjort 10-gangeren i NAPA på mindre enn to år. Det skjer ikke veldig ofte på børs. Spesielt ikke i en aksje og et IT-område få har kjennskap til.

Det rette spørsmålet å stille er hvorfor disse ikke gevinstsikrer. Det er ikke mye bevegelse på toppen. Selv ikke da den sank til 2,2 kr i mars. Svaret er ganske enkelt at her er det betydelig mer gevinst å hente. Mer gevinst desto tidligere man hopper på toget. Neste år har disse sannsynligvis nesten 20 doblet investeringen.

Redigert 21.01.2021 kl 08:20 Du må logge inn for å svare
Tradinator
04.01.2021 kl 09:38 33521

Hørte på finansavisens morgenkaffe at datasikkerhet var spådd til å bli en av de store trendene i 2021. Det gjør ingenting for oss:-)
Redigert 21.01.2021 kl 08:20 Du må logge inn for å svare
Tradinator
13.01.2021 kl 10:06 33168

Napa har alltid passert under radaren men det kommer til et punkt der en eller annen bjellesau våkner og ser caset. Vet at ringreven Håkon Sæther sitt med en stor post, og plutselig er det flere som vil være med på eventyret. Anbefaler dere å tune in på Ray Smets sin presentasjon den 15/1 kl 12:30 på det Annual Needham growth Conference https://tinyurl.com/y2bc7z3f Napa står med helt outstanding kompetanse og teknologi, midt i et marked som vokser enormt fremover.
Redigert 21.01.2021 kl 08:20 Du må logge inn for å svare
Tradinator
13.01.2021 kl 13:01 32984

Det er en økende trend ikke en enkeltordre som er det vesentlige her.... Smets er på jobb👏👏
Redigert 21.01.2021 kl 08:20 Du må logge inn for å svare
Finans360
13.01.2021 kl 13:25 32940

Efterspørgslen eksploderer i takt med at Napatechs løsninger bliver et 'must-have' i de respektive brancher....

Det er allerede i gang indenfor Financial Services som meddelelsen i dag bekræfter..
Redigert 21.01.2021 kl 08:20 Du må logge inn for å svare
Torashe
13.01.2021 kl 13:32 32927

Er dette ett bra hint om hva som venter oss ved q4? Dette må da være meget positivt tidspunkt dra i land avtaler.
Redigert 21.01.2021 kl 08:20 Du må logge inn for å svare
Finans360
13.01.2021 kl 13:48 32951

2021 bliver et skelsættende år for efterspørgslen efter SmartNICS med UNIK software

Vi er ude i voldsom stigning..

En aktie hvor man ikke skal bryde hovedet med hvad der er op- eller ned: Husk at nyde det..
Redigert 21.01.2021 kl 08:20 Du må logge inn for å svare
Newbie -
13.01.2021 kl 13:49 32952

Ser for meg det blir trangt i døra her før Q4 (for å bruke et gammelt og flåsette uttrykk).
Det vil ikke overraske meg om det kommer flere lignende meldinger innen kort tid med tanke på den eksplosive utviklingen i markedet og Napatech`s produkter i særklasse.
Bare lene seg tilbake og nyte 2021.
Redigert 21.01.2021 kl 08:20 Du må logge inn for å svare

Økende volum, 360 000 aksjer i går og 520 000 aksjer i dag, er et godt tegn. Ble nesten brudd på kr. 16.

Dette er kjøp og hold inntil oppkjøp av big tech gutter og jenter. Kursmål 2021 er rundt 24 kr - på lengre sikt 100-120 kr.

Samme anbefaling som den har vært siden kursen stod i 4, til og med gjennom duppen på 2,2 kr.
Redigert 21.01.2021 kl 08:20 Du må logge inn for å svare
Torashe
14.01.2021 kl 08:48 32597

Det var da fryktelig med optimisme, men ikke meg imot om det skulle stemme. Jeg syns jeg er positiv når jeg tenker 30kr. Det er er som du viser i regnestykke, mye om og viss som må slå til. Litt mer avtaler i boks, litt mer stabil kurs/omsetting mellom q, er det jeg håper på i første omgang. Og som du nevner med oppkjøp, så tror ikke jeg vi får sitte på til 100kr.
Redigert 21.01.2021 kl 08:20 Du må logge inn for å svare
Tradinator
14.01.2021 kl 10:43 32521

Det blir spennende på høre hva Smets har på hjertet i morgen. Det er veldig interessant å høre hvor mye han røper om tallene for Q4 og stemingen i markedet gjennom siste kvartal. Det kan virke som om flere begynner å forså hva Napa driver med, og det er grunnleggende om du skal forstå potensiale videre for selskapet. Tror faktisk vi drar i blått i dag også mot slutten av dagen.
Redigert 21.01.2021 kl 08:20 Du må logge inn for å svare
Oppgang Kommer
14.01.2021 kl 11:54 32458

Tror ikke det er noen tvil om at vi paserer 16 blank med god margin i morgen eller på mandag.
Er presentasjonen i morgen inspirerende og positiv nok så kan vi passere 17 i løpet av neste uke.

Husk å få med dere presentasjonen fra Smets i morgen kl. 12:30.

https://tinyurl.com/y2bc7z3f
Redigert 21.01.2021 kl 08:20 Du må logge inn for å svare

Jeg klarer ikke å finne link til selve webcasten, dukker den opp på denne nettsiden når det nærmer seg, eller finnes den et annet sted?
Redigert 21.01.2021 kl 08:20 Du må logge inn for å svare
skåla
15.01.2021 kl 10:46 32173

Her kan vi uansett ikke bare se på q4 tallene når selskaper med lite eller ingen omsetning er priset til mange milliarder kroner. Dette caset er kanskje det beste på Oslo Børs og tusen takk til trådstarter som ga en god forklaring på hva NAPA driver med (noe som ikke er helt enkelt å forklare).
Redigert 21.01.2021 kl 08:20 Du må logge inn for å svare
Tradinator
15.01.2021 kl 10:50 32164

Med ESG prising hadde Napa stått i 250 kroner.... :-)
Redigert 21.01.2021 kl 08:20 Du må logge inn for å svare
Jabern
15.01.2021 kl 12:58 32055

Hva skjer? Jeg finner ikke presentasjonen, men aksjen stuper jo fra høyden den var på?!
Redigert 21.01.2021 kl 08:20 Du må logge inn for å svare

Det skjer svært lite og Du får lete videre etter presentasjonen. Om du kaller dette stup, så bør du også prøve å finne et stupetårn på 10 meter og stupe derfra. Minimale kurssvingninger har ingenting med stup å gjøre.
Redigert 21.01.2021 kl 08:20 Du må logge inn for å svare
skåla
15.01.2021 kl 13:20 32011

Man må jo regne med at det tar dager eller et par uker før noe vesentlig skjer med kursen. Nye investorer (store) som fatter interesse gjør typisk litt vurderinger før de eventuelt til uka begynner å kjøpe seg opp
Redigert 21.01.2021 kl 08:20 Du må logge inn for å svare
mimsa
15.01.2021 kl 13:29 31986

Skåla, hvilke nye investorer er det du viser til? Er det noe jeg ikke har fått med meg?
Redigert 21.01.2021 kl 08:20 Du må logge inn for å svare
Tradinator
15.01.2021 kl 13:33 31974

Jeg prøver å finne presentasjonen til Smets selv, men finner ikke noe. Noen som har en link som funker?
Redigert 21.01.2021 kl 08:20 Du må logge inn for å svare
Jabern
15.01.2021 kl 13:37 31967

Det er gjort stor salg, så jo dette er et lite stup. På langsikt, ikke veldig viktig som du sier. På kort sikt, tror jeg denne kommer til å svi litt.
Redigert 21.01.2021 kl 08:20 Du må logge inn for å svare
Tradinator
15.01.2021 kl 13:44 31951

Ser ikke så mye nytt for oss oss langtravere, kommer nok mer ved Q4. Ellers ser jo tall og forestående marked brilliant ut.
https://www.napatech.com/wp-content/uploads/2021/01/23rd_Annual_Needham_Virtual_Growth_Conference_Seminar-2021_Napatech.pdf
Redigert 21.01.2021 kl 08:20 Du må logge inn for å svare

Det står at presentasjonen blir gjort tilgjengelig under "Investor relations" på hjemmesiden. Det ser ikke ut til at de åpnet for live streaming til almenheten.

https://www.napatech.com/media/press-releases/napatech-ceo-to-speak-at-the-annual-needham-virtual-growth-conference/

Den kommer sannsynligvis her da: https://www.napatech.com/investor-relations/reports-and-presentations/
Redigert 21.01.2021 kl 08:20 Du må logge inn for å svare
Tradinator
15.01.2021 kl 13:57 31902

Aksjen stuper oppover til snart 16, tar vi helga på 16 tallet kanskje? Who cares, skal langt opp herfra.
Redigert 21.01.2021 kl 08:20 Du må logge inn for å svare
Roed89
15.01.2021 kl 13:57 31901

Skal vi over 16,- inden luk, den kæmper.. :-)
Redigert 21.01.2021 kl 08:20 Du må logge inn for å svare
Torashe
15.01.2021 kl 14:31 31843

Her har det ikke vært noe stor salg, ei heller noe stup. Er svingninger i kurs på,( ja la oss si mellom stor omsetting siste uker, om en har glad briller på) Har ikke vært noe høy omsetting, ser ut som noen prøver trade litt og noen tar noen kroner gevinst. Syns det ser meget bra ut, mange år siden Napa har sett så bra ut. Sist det så meget bra ut for noen år siden, var det litt luft og tomme løfter.
Redigert 21.01.2021 kl 08:20 Du må logge inn for å svare
skåla
15.01.2021 kl 15:21 31773

Til Mimsa:
"Needham & Company is a globally recognized investment banking and asset management firm focused solely on growth companies and their investors. Founded in 1985, the firm is headquartered in New York City with offices in Boston, Chicago, Minneapolis, San Francisco, and Menlo Park, CA." (fra hjemmesiden deres)

Needham har kontakt med et betydelig antall store investorer etc. På et slikt Needham arrangement er det ikke Dolly Duck og taxisjafører som blir invitert
Redigert 21.01.2021 kl 08:20 Du må logge inn for å svare
mimsa
15.01.2021 kl 16:10 31716

Takk for den!
Redigert 21.01.2021 kl 08:20 Du må logge inn for å svare

Presentasjonen er kl 18:30 CET i dag, for de som ikke fikk med seg at konferansen er i USA og tiden er oppgitt i ET
Redigert 21.01.2021 kl 08:20 Du må logge inn for å svare

Nå begynner 5G å få fokus...i tillegg til aksjene Jim Cramer anbefaler finner man NAPA...på trauste Oslo Børs.

Det kommer, det kommer, det kommer...kjøp og hold!

https://www.cnbc.com/2021/01/15/jim-cramer-says-5g-is-gaining-momentum-reveals-favorite-related-stocks.html?utm_content=MadMoney&utm_medium=Social&utm_source=Facebook#Echobox=1610759622
Redigert 21.01.2021 kl 08:20 Du må logge inn for å svare

Takk for informasjon Finans360,

Dine innlegg gir verdi og mening for meg og flere tror jeg og takker for disse.
De er overveiende positive av en grunn, men de referer oftest til fakta eller synsing/forventninger basert på gode meninger.
Redigert 21.01.2021 kl 08:20 Du må logge inn for å svare