NAPATECH 2021


Helt under radaren for alle fenomenale IT-analytikere i Norge har NAPA i 2021 hatt en stigning på 156% (fra 4,5 kr til 12,00 kr). Jeg er rimelig sikker på at denne stigningen vil fortsette i 2021 og videre. Ikke overraskende er NAPA fremdeles ikke på IT-analytikernes liste for 2021 (https://finansavisen.no/nyheter/teknologi/2021/01/03/7601328/it-aksjene-dnb-markets-og-arctic-securities-satser-pa-i-2021). NAPA er fremdeles en av de uoppdagede, underanalyserte og underprisede aksjene på Oslo børs.

Hva gjør NAPA: NAPA bygger FPGA Smart-NICs (hardware og software). Smart NICs er absolutt nødvendig for at serverparker skal kunne fungere effektivt og med så liten forsinkelse som mulig (forutsetning for 5G, IoT osv.). Dette skjer ved at Smart-NICs både overtar kontrollen over datatrafikken på nettverk og effektiviserer nettverk ved å dele de opp i flere virtuelle nettverk (slicing). Smart-NICs avlaster da CPU som kan benytte datakraften til å kjøre primærprogramvaren, enten dette er spill (cloud computing), 5G, administrere ressurser (IOT), finans (handel/børs), cloud computing, VPN osv. Smart NICs er nødvendig både med hensyn til datatrafikk mellom individuelle servere i dataparker og inn/ut av dataparkene. Kortene overvåker all trafikk på nettverket og er således helt esssensielle for å ivareta stadig økende krav til datasikkerhet og hastighet.

Hva er NAPAs marked: De har spesialisert seg på FPGA Smart-NICs. Nåværende størrelse på markedet (2020) er ca. $700 mrd. Dette var pre-Covid forventet å vokse til $2300 mrd. i 2024. Covid har imidlertid medført betydelig økt datatrafikk med reduksjon av hastighet som resultat. Teleoperatører (f.eks. Verizon) og videokonferanseselskap (f.eks. Zoom) har derfor forsert investeringene innenfor dette området med flere mrd. USD allerede inneværende år (bl.a. 5G).
NAPA er den største selvstendige leverandør av FPGA Smart-NICs i verden, med en markedsandel på 5-7% (og voksende). De er også blant de beste, noe som tydeliggjøres av at de stadig vinner designpriser for sine Smart-NICs (konkurransefordel).

NAPA lager i tillegg sin maskinvare i USA (som også er hovedmarkedet). Dette reduserer risiko knyttet til tariffer og sikkerhet. Det er ikke uten grunn at NAPA har mange store kunder innenfor forsvar- og sikkerhetssektoren.

NAPA resultater: 2020 er året hvor NAPA har snudd underskudd til overskudd. Positiv bunnlinje og positiv kontantstrøm. Forretningsmodellen er sterkt skalerbar og bruttomarginen er på hele 72%. Dette betyr at økte inntekter i all hovedsak vil legge seg på bunnlinjen og medføre økt kontantstrøm. Et eksempel: Fra 2019 (Q1-Q3) til 2020 (Q1-Q3) økte inntekten fra 116 mill. DKK til 141 mill. DKK (+25 mill. DKK). Fri kontantstrøm økte samtidig fra 1 mill. DKK til 24 mill. DKK (+23 mill. DKK). NAPA guider en årlig vekst på minst 30% YoY (konservativt).

NAPA ledelse: Ledelsen er bunnsolid og har både sterk faglig kunnskap og markedskunnskap. Dette er en ledelse som er nøktern i sine prognoser, men som samtidig lever bunnsolid etter guiding kvartal etter kvartal. Samtidig er kostnadene under meget god kontroll. Fokus er lønnsom vekst.

NAPA prognose 2020Q4: Resultatet skal presenteres 25. februar 2021. NAPA har guidet en omsetning på 185 – 205 mill. DKK. Q4 er normalt et godt kvartal og i 2019 var inntekten i Q4 54 mill. DKK. En omsetning som forespeilet bør derfor være uproblematisk. Sannsynligvis er imidlertid omsetningen rundt 70 mill. DKK.

NAPA prognose 2024 (enkel): Dersom NAPA i 2024 opprettholder en markedsandel på 5-7% i et marked som er estimert til å være på rundt 20 mrd. NOK ($2,35 mrd.) så vil årlig inntekt bli rundt 1 til 1.4 mrd. NOK. Bruttomargin vil være rundt 720 – 1000 mill. NOK. I underkant av 200 mill. til administrasjon, avskrivninger med mer gir en bunnlinje på 520 - 800 mill. NOK før skatt. Da kan du velge P/E verdi selv, for å komme fram til markedsverdien.

Det er svært sannsynlig at det totale markedet vil øke (oppjusteres hvert kvartal) og det er sannsynlig at NAPA vil ta ytterligere markedsandeler med sin markedsledende teknologi.

En prising av selskapet i vekst på rundt 10 mrd (P/E 20). NOK innen 4 år er etter min mening sannsynlig. Det tilsvarer en kurs på i overkant av 120 kr/aksje.

NAPA-bonus: NAPA er et av selskapene som vil bli «grønnvasket» når EU taksonomien for bærekraftig aktivitet innføres 1. januar 2022. Dette fordi FPGS Smart-NICs reduserer behovet for størrelsen på serverparker og dermed behovet for kjøling betraktelig (gitt samme output). Med andre ord behov for mindre materialer og betydelig mindre strøm. Dette fordi FPGA Smart-NICs kan gjøre oppgaven de er konstruert for betydelig mer effektivt enn dersom en CPU skulle gjøre disse oppgavene (i tillegg til alt annet den uansett må gjøre). Det er ikke bare resirkulering og solenergi som faller innenfor den «grønne» klassifiseringen (og mye av det man i dag tror er grønt – vil ikke bli det).

NAPA-festbrems: NAPA kommer til å bli kjøpt opp før 2024 av et av de store IT-selskapene. Spørsmålet er bare når og til hvilken pris, med andre ord hvor stor del av potensialet tilfaller dagens investorer. Caset er bunnsolid. De 20 største investorene eier omtrent 80% av NAPA og største eier er Verdane (venture capital) med 28% som har det som overordnet mål i alle sine investeringer.

NAPA-tålmodighetsprøve: Aksjen er lite likvid og har en tendens til å synke mellom kvartalsrapporter. Sannsynligvis pga. utålmodige spekulanter og få nyheter fra selskapet mellom kvartalsrapportene. Svært få børsmeldinger, skal du få informasjon må du følge med på andre kanaler (twitter, fagforum med mer). Dette er imidlertid et «Warren Buffet» selskap som du kun kjøper og holder over tid – gitt likviditeten er det sannsynligvis flere som har skjønt dette allerede!

Det er mulig dere tror jeg bare farer med løgn – ett råd: LES DERE OPP!

NAPA – UOPPDAGET – UNDERANALYSERT – UNDERPRISET!
Redigert 21.01.2021 kl 09:34 Du må logge inn for å svare

Dybest set behøver man ikke at skrive yderligere indlæg om Napatech..

Det ene account-win følger det næste.

Skala er vigtigt i denne branche og for hver gang Napatech vinder en kunde rykker den næste nye kunde endnu tættere på..

Der er som oftest tale om langsigtede aftaler hvilket betyder at Napatechs forretningsmodel skal betragtes som en porteføljemodel. Ikke en one-off model.

Der er hul på bylden og regnskaberne har dokumenteret at Napatech stiger på listen ift. global markedsandel..

Pust ud og nyd turen..den eksponentielle kursstigning er endnu ikke begyndt..
Redigert 21.01.2021 kl 08:48 Du må logge inn for å svare
Newkid
18.01.2021 kl 14:21 4200

Noen som har link til fredagens presentasjon? :)
Redigert 21.01.2021 kl 08:48 Du må logge inn for å svare

En avtale på 25 mill. høres ikke så mye ut, men her er et regnestykke...gitt bruttofortjeneste og skalerbarhet.

Bruttomargin til NAPA er 72%...av 25 mill går derfor nesten 17,5 mill. rett på bunnlinja.

40% skatt gir 10 mill i fortjeneste etter skatt.

Velg en p/e på 20 for vekstselskap.

NAPA har 80 mill aksjer, noe som resulterer i utslag på 2,5 kr pr. aksje.

Bare å legge seg på minnet når ordrer og design win tikker inn.
Redigert 21.01.2021 kl 08:48 Du må logge inn for å svare
tomkassa
18.01.2021 kl 16:07 4120

Små poster drar ned kursen. Noen som selger til deg selv😊
Redigert 21.01.2021 kl 08:48 Du må logge inn for å svare
Torashe
18.01.2021 kl 16:09 4135

Ser ikke ut som folk bryr seg om selskap som tjener penger, så ryker vel på en dårlig dag idag ser det ut som. Trist den ikke klarer holde seg oppe.
Redigert 21.01.2021 kl 08:48 Du må logge inn for å svare

Alternativt kan du se på det som en isolert hendelse, med inntjening over 4 år. Det vil da være den neddiskonterte verdien av 10 mill fordelt på 80 mill aksjer. Da gir det et utslag på i underkant av 0,125 per aksje. Jeg ville vært forsiktig med å ta noen regnestykker som publiseres her for god fisk (til dere som leser forumet). Så et sted i mellom disse to tallene vil muligens være den reelle verdien av avtalen, isolert sett.

Jeg tror det er mye større verdi i tingene som blant annet F360 nevner, i forhold til merverdien av at store selskaper velger Napatech sine løsninger og snøballeffekten dette har.
Redigert 21.01.2021 kl 08:48 Du må logge inn for å svare

Klart du kan det. Det er mulig å neddiskontere over 4,7 eller 10 år også. Poenget er at det ikke gir videre mening om du kjenner NAPA og veksten i dette markedssegmentet. Det er heller ingen isolert hendelse.

Regnestykket står seg og demonstrerer styrken i en bruttomargin på over 70% og en skalerbar virksomhet. 25 mill på topplinjen gir +/- 2,5 i aksjekurs.

Aksjekurs på 15 tilsvarer bunnlinje på 60 mill NOK med p/e 20, eller rett over 40 mill DKK som NAPA opererer med. Dit går det nok raskt skal du se.

Forøvrig enig i snøballeffekten :)
Redigert 21.01.2021 kl 08:48 Du må logge inn for å svare

Prøvde å finne presentasjonen Smets skulle ha på fredag, men finner ingenting. Noen som vet om et sted man kan få sett den? Det skulle vel estimeres litt tallmessig mtp Q4 og det forestående, så hadde vært veldig spennende å fått en liten brief før Q4, som jeg tror kommer veldig bra inn.
Redigert 21.01.2021 kl 08:48 Du må logge inn for å svare

Presisjon i aksjehandel ved hjelp av Napa. Du må ikke ha denne for å få en god inngang i Napa nå, da den rusler videre jevnt og trutt. For finansaktørene blir det helt vesentlig og levere presisjon av høyeste klasse.
http://ow.ly/BqHa50DbMjx
Redigert 21.01.2021 kl 08:48 Du må logge inn for å svare

Napatech offentliggør det første årsregnskab som børsnoteret selskab med positiv bundlinje d. 26/2

Virksomheden har landet signifikante wins i seneste kvartaler

Bruttomargin på ca. 70%

Voldsom skalerbar forretningsmodel idet både hard- og software er hyldevare..

I løbet af kommende kvartaler vil vi se en hastigt voksende bundlinje/earning

p/e 20 er relativt konservativt set ift. peers. Ikke så få tech-virksomheder trader med p/e 40-60. Napatechs teknologi kombineret med væksten i det marked som Napatech opererer i berettiger en høj p/e.
Redigert 21.01.2021 kl 08:48 Du må logge inn for å svare

Helt Enig...p/e 20 ble benyttet for å understreke at NAPA fremdeles ikke, er høyt priset - faktisk tvert om

Redigert 21.01.2021 kl 08:48 Du må logge inn for å svare

Napa i ferd med å trykke gjennom 15 på nytt etter forrige test på fredag. Ser i det lange bildet helt rå ut.
Redigert 21.01.2021 kl 08:48 Du må logge inn for å svare

Nå begynner det å krible litt mtp Q4, fortsetter toget med uforminsket styrke vil 2021 bli et meget pent år for oss langsiktige aksjonærer. Ventetiden vil betale seg, når flere skal ombord i båten og bli med på ny tur oppover. Popper det inn en ny design win før Q4? Burde Napa hentet penger for å angripe det voksende markedet med full power? Burde vel ikke være vrient å overbevise dagens eiere og nye investorer om potensialet her fremover?

Virksomheden gør et ret stort arbejde mht. præsentation på diverse investormøder. Der er ingen tvivl om at man ønsker kapitalforhøjelse. Forretningsmæssigt vil det være en kæmpe fordel med en kapitalindsprøjtning, der kan accelerere antal- og tempo ift. produkt launch'es.

Emissionen vil ske til fair value hvilket begrænser forringelse af aktiens 'indre værdi' (midlertidigt kurssving kan forekomme fordi mange småinvestorer tolker emission som krisetegn)

Hvis man endda ku' få en industriel aktør som partner ville det være helt vildt. Een der fra Dag 1 ku' aftage Napatech produkter til egne kunder. Det er nok for meget at håbe på.

Napa er kruttsterk på elendig børs. Covid herjer og det eneste stedet det er bånn gass er på nettet med alt det medfører. Napa er helt uavhengig av pandemi en vinner uansett fremover.
tomkassa
25.01.2021 kl 13:45 3542

Hvorfor så stort fall, men stort sett bare småprater. Her er det alt for mange storeaksjonærer som manipulerer aksjen. I tillegg liten info fra selskapet. Det må en emisjon til her👍
Newbie -
25.01.2021 kl 14:16 3524

Mange aksjer, NAPA inkludert, blir preget av nervøse småaksjonærer i dag. Når nyhetsbildet preges av "børskrakk", "boble", "selg" og andre skrekkoverskrifter er det vel mange som raskt skjelver i buksene og begynner nedsalget.
Det er ikke noe fundamentalt nytt i NAPA, de blir bare sterke og sterke for hvert kvartal, så her er det bare å ha is i magen.

Truseskvetting helt uten å tenke seg om. Er Napa veldig preget av Covid? Neio. Er den høyt priset? Nei. Tjener de ikke penger? Jo. Har de ikke et godt marked liggende foran seg? Jo. Noen grunn til å tvile på denne? Nei.
Muggost
25.01.2021 kl 14:26 3503

Truseskvetting er det ikke akkurat. Det er vel bare sunt å tenke gevinstsikring etter at aksjen har gått nesten 3-gangern siden i fjor våres.

Så kan man komme inn igjen på lavere kurser - som meg :-)

Ja vi skal nok under 12 igen 🤣🤣

Eller sitte rolig å få ti gangeren på første kjøp og fylle på ved fall. Får du Napa for 12 kroner nå rett før Q4 er det jo en gave fra covid og olje panikk som betyr null og niks for Napa sin business.

Tror vi er på den nye bunnen nå. Alt klart for reise mot 20. Q4 kommer nærmere.

Ny bund 🤣🤣 Den kommer under 12 igen.

Husk på at det er "Lifetime value" som er ca. 25 mill (altså over 4 år), gitt at den fordeler seg likt over de 4 årene, så blir altså utslaget i multiplene i ditt regnestykke en fjerdedel av 2,5 per aksje, nærmere 0,6. Det er fortsatt en ikke-ubetydelig andel sett fra dagens kurs, kun på en enkelt design win.

Poenget mitt var at folk må ikke stole blindt på regnestykker som legges ut i diverse forum. Noen meldinger kan fort fremstå veldig haussete, spesielt når de begrunnes med regnestykker som ikke er helt 100. Personlig er jeg ekstremt bull til Napatech, hovedsakelig på lang sikt, men også i det kortsiktige bildet. Det blir spennende å se om det blir noe mer volum i aksjen i løpet av 2021 og om noen analytikere begynner å dekke Napatech. Jeg håper Henriette Trondsen i Arctic får øynene opp for denne.

Viser til hovedinnlegget....

Da har kursen steget 50% siden NAPA ble anbefalt dagen før børsen åpnet i 2021 (12,00 til 18,02). Det er vel bare Huddlestock Fintech som har gått mer (4,00 til 6,73). Ingen av disse aksjene var blant aksjene som IT-analytikerne satser på.

Som forventet har kursen vært volatil. Fra 12,00 til 15,86 til 13,12 til 18,02. Oppgang på høyt volum og nedgang på lavt volum, noen ganger så lavt som 40 000 til 50 000 aksjer/dag. Det kan være irriterende å se på, men trenden er klokkeklar...opp, opp, opp! Det eneste fornuftige rådet er kjøp og hold!

Den siste kontrakten med Lenovo er en gamechanger som åpner mange dører. Flere kan forventes. Mitt kursmål var 24 for 2021, men dette må sannsynligvis oppjusteres. Det er vel kun et spørsmål om tid før analytikerne får opp øynene for denne aksjen og da skal alle inn...

NAPA blir dessverre kjøpt opp før de kommer ordentlig i gang, men det kommer til å bli en fin reise. Dersom de mot formodning ikke blir kjøpt opp - ja, da kan du se fram til tresifret aksjekurs innen 2025.

Det er kun et råd som gjelder: Kjøp og Hold!

NAPA (FREMDELES) – UOPPDAGET – UNDERANALYSERT – UNDERPRISET!
Redigert 06.02.2021 kl 01:09 Du må logge inn for å svare

Aksjenooben; Ikke en eneste en vil noen gang bli solgt de nærmeste årene her. Utviklingen går så rett som det går an og inn tikker deignswins med stadig hyppigere frekvens. Er redd for bud på selskapet, men krysser fingrene for at de slipper unna haiene og får utvikle seg videre.

Kjøpte forøvrig Huddl på 2,40, de skal heller ikke selges på lang tid...

De må du passe extrra godt på👍
omac
15.02.2021 kl 11:42 2078

Jeg har fulgt dere fra sidelinjen og vært kritisk tidligere, i dag tok jeg ett bet etter å ha fulgt med i lengre tid.

Velkommen ombord. Vi tror som deg at vi skal langt oppover herfra.

Liten mulighet åpner seg for de som har ventet på en liten dipp. Varer neppe lenge. Q4 til uka...

Det var nok ikke så længe før vi er over 20 kr igen

En meget god mulighet for inngang før Q4. 18 er det nye 15, så faller neppe lenger før den skal opp å teste 20 på nytt

Kanskje det havner litt grønne penger i Napa nå som alle rømmer:-) Fornuftig valg.

I morgen tror jeg flere blir med på lasset. Reisen mot brudd på 20 kroner kan starte.

Noget tyder på at stort set alle er godt tilfredse med deres positioner inden fremlæggelse i morgen.

Det kan naturligvis være at vi ser lidt ekstra aktivitet henimod luk når potentielle købere/sælgere har opgivet forventning om kraftig stigning/fald inden i morgen...

Ser vi samme mønster som i høst? Steg kraftig før Q3, men dalte etter framleggelsen.
Ser samme tendenser her. Gikk fra 13 til 19 etter lenovo meldingen og siden dalt litt. Regnskapet blir vel igjen som guidet og lenovoavtalen vil vel ikke synes på regnskapet før Q3, Q4 neste år? Det bygges sten på sten og kursen går gradvis opp, men føler ikke at kvartalsrapportene har vært de store triggerne for kursoppgang. Interessen for denne har nok tatt seg litt opp så kanskje den begynner å skyte litt fart igjen snart.