NAPATECH 2021


Helt under radaren for alle fenomenale IT-analytikere i Norge har NAPA i 2021 hatt en stigning på 156% (fra 4,5 kr til 12,00 kr). Jeg er rimelig sikker på at denne stigningen vil fortsette i 2021 og videre. Ikke overraskende er NAPA fremdeles ikke på IT-analytikernes liste for 2021 (https://finansavisen.no/nyheter/teknologi/2021/01/03/7601328/it-aksjene-dnb-markets-og-arctic-securities-satser-pa-i-2021). NAPA er fremdeles en av de uoppdagede, underanalyserte og underprisede aksjene på Oslo børs.

Hva gjør NAPA: NAPA bygger FPGA Smart-NICs (hardware og software). Smart NICs er absolutt nødvendig for at serverparker skal kunne fungere effektivt og med så liten forsinkelse som mulig (forutsetning for 5G, IoT osv.). Dette skjer ved at Smart-NICs både overtar kontrollen over datatrafikken på nettverk og effektiviserer nettverk ved å dele de opp i flere virtuelle nettverk (slicing). Smart-NICs avlaster da CPU som kan benytte datakraften til å kjøre primærprogramvaren, enten dette er spill (cloud computing), 5G, administrere ressurser (IOT), finans (handel/børs), cloud computing, VPN osv. Smart NICs er nødvendig både med hensyn til datatrafikk mellom individuelle servere i dataparker og inn/ut av dataparkene. Kortene overvåker all trafikk på nettverket og er således helt esssensielle for å ivareta stadig økende krav til datasikkerhet og hastighet.

Hva er NAPAs marked: De har spesialisert seg på FPGA Smart-NICs. Nåværende størrelse på markedet (2020) er ca. $700 mrd. Dette var pre-Covid forventet å vokse til $2300 mrd. i 2024. Covid har imidlertid medført betydelig økt datatrafikk med reduksjon av hastighet som resultat. Teleoperatører (f.eks. Verizon) og videokonferanseselskap (f.eks. Zoom) har derfor forsert investeringene innenfor dette området med flere mrd. USD allerede inneværende år (bl.a. 5G).
NAPA er den største selvstendige leverandør av FPGA Smart-NICs i verden, med en markedsandel på 5-7% (og voksende). De er også blant de beste, noe som tydeliggjøres av at de stadig vinner designpriser for sine Smart-NICs (konkurransefordel).

NAPA lager i tillegg sin maskinvare i USA (som også er hovedmarkedet). Dette reduserer risiko knyttet til tariffer og sikkerhet. Det er ikke uten grunn at NAPA har mange store kunder innenfor forsvar- og sikkerhetssektoren.

NAPA resultater: 2020 er året hvor NAPA har snudd underskudd til overskudd. Positiv bunnlinje og positiv kontantstrøm. Forretningsmodellen er sterkt skalerbar og bruttomarginen er på hele 72%. Dette betyr at økte inntekter i all hovedsak vil legge seg på bunnlinjen og medføre økt kontantstrøm. Et eksempel: Fra 2019 (Q1-Q3) til 2020 (Q1-Q3) økte inntekten fra 116 mill. DKK til 141 mill. DKK (+25 mill. DKK). Fri kontantstrøm økte samtidig fra 1 mill. DKK til 24 mill. DKK (+23 mill. DKK). NAPA guider en årlig vekst på minst 30% YoY (konservativt).

NAPA ledelse: Ledelsen er bunnsolid og har både sterk faglig kunnskap og markedskunnskap. Dette er en ledelse som er nøktern i sine prognoser, men som samtidig lever bunnsolid etter guiding kvartal etter kvartal. Samtidig er kostnadene under meget god kontroll. Fokus er lønnsom vekst.

NAPA prognose 2020Q4: Resultatet skal presenteres 25. februar 2021. NAPA har guidet en omsetning på 185 – 205 mill. DKK. Q4 er normalt et godt kvartal og i 2019 var inntekten i Q4 54 mill. DKK. En omsetning som forespeilet bør derfor være uproblematisk. Sannsynligvis er imidlertid omsetningen rundt 70 mill. DKK.

NAPA prognose 2024 (enkel): Dersom NAPA i 2024 opprettholder en markedsandel på 5-7% i et marked som er estimert til å være på rundt 20 mrd. NOK ($2,35 mrd.) så vil årlig inntekt bli rundt 1 til 1.4 mrd. NOK. Bruttomargin vil være rundt 720 – 1000 mill. NOK. I underkant av 200 mill. til administrasjon, avskrivninger med mer gir en bunnlinje på 520 - 800 mill. NOK før skatt. Da kan du velge P/E verdi selv, for å komme fram til markedsverdien.

Det er svært sannsynlig at det totale markedet vil øke (oppjusteres hvert kvartal) og det er sannsynlig at NAPA vil ta ytterligere markedsandeler med sin markedsledende teknologi.

En prising av selskapet i vekst på rundt 10 mrd (P/E 20). NOK innen 4 år er etter min mening sannsynlig. Det tilsvarer en kurs på i overkant av 120 kr/aksje.

NAPA-bonus: NAPA er et av selskapene som vil bli «grønnvasket» når EU taksonomien for bærekraftig aktivitet innføres 1. januar 2022. Dette fordi FPGS Smart-NICs reduserer behovet for størrelsen på serverparker og dermed behovet for kjøling betraktelig (gitt samme output). Med andre ord behov for mindre materialer og betydelig mindre strøm. Dette fordi FPGA Smart-NICs kan gjøre oppgaven de er konstruert for betydelig mer effektivt enn dersom en CPU skulle gjøre disse oppgavene (i tillegg til alt annet den uansett må gjøre). Det er ikke bare resirkulering og solenergi som faller innenfor den «grønne» klassifiseringen (og mye av det man i dag tror er grønt – vil ikke bli det).

NAPA-festbrems: NAPA kommer til å bli kjøpt opp før 2024 av et av de store IT-selskapene. Spørsmålet er bare når og til hvilken pris, med andre ord hvor stor del av potensialet tilfaller dagens investorer. Caset er bunnsolid. De 20 største investorene eier omtrent 80% av NAPA og største eier er Verdane (venture capital) med 28% som har det som overordnet mål i alle sine investeringer.

NAPA-tålmodighetsprøve: Aksjen er lite likvid og har en tendens til å synke mellom kvartalsrapporter. Sannsynligvis pga. utålmodige spekulanter og få nyheter fra selskapet mellom kvartalsrapportene. Svært få børsmeldinger, skal du få informasjon må du følge med på andre kanaler (twitter, fagforum med mer). Dette er imidlertid et «Warren Buffet» selskap som du kun kjøper og holder over tid – gitt likviditeten er det sannsynligvis flere som har skjønt dette allerede!

Det er mulig dere tror jeg bare farer med løgn – ett råd: LES DERE OPP!

NAPA – UOPPDAGET – UNDERANALYSERT – UNDERPRISET!
Redigert 21.01.2021 kl 09:34 Du må logge inn for å svare

Nasa kjøper ikke Clas Olsson, så det forteller vel litt om kvaliteten på det som blir levert. Tror det er innen Cyber Security Nasa er på kundelisten.

NASA bruger Napatech-produkter ifm. NASA's Project Artemis: Return to the moon

Hva du vet Finans360:-)

;-))

Enda er denne fortsatt under radaren til de fleste i markedet.
Kan fort bli en forandring når mange raketter nå går mot halvering av kurs.
Tesla er også snart ned 35% fra toppen, og mer kan det bli.
Redigert 04.03.2021 kl 11:32 Du må logge inn for å svare

Leser du litt mellom linjene her, skjønner du hvorfor det er greit å være Napa aksjonær fremover....
https://www.dn.no/utenriks/kina/usa/teknologi/-dette-er-et-fenomen-vi-aldri-tidligere-har-opplevd/2-1-974133

Den næste globale OvS-aftale som Napatech indgår vil tjene som defacto-garanti for stærk slutkunde efterspørgsel

Kursopgangen bliver derfor sandsynligvis væsentligt kraftigere end ved Lenovo-aftalen..


Synes NAPA holder seg godt etter Q4.....er fornøyd dersom den ligger og vaker i dette prisområdet. Mulig vi ser antydninger til at aksjen er i ferd med å bli litt mindre volatil. Nedgangen har vært på lite volum de siste dager, noe som er standard.

De største eierne er stabile og eier nesten 80% av selskapet. Det er noen nominere kontoer her som består av ustabile aksjeeiere (zero-konto etc.), men i stort stabilt. Største eier er VC-fond som venter på salg. Flere av de største hadde inngang under 2 kr ifm. Siste emisjon, men de sitter enda. Det er sterkt!

Godsaker i vente for de som ikke er kenguruspekulanter (ikke investorer) og har 90% sannsynlighet for å tape i det lange løp.


Utviklingen er meget bra. Faller litt tilbake på lavt volum, men til høyere nivåer for hvert kvartal som går. Rosinen i pølsa her er at det er at markedet vokser i økende takt, og at Napa nå har hatt et lite gjennombrudd med Lenovo avtalen. Det virker sannsynlig at Napa har timet perfekt sin snuoperasjon for noen år tilbake og står nå sterkere enn noengang på er på sporet av noe virkelig stort. Måtte de unngå oppkjøp en stund til. Håper de henter penger og ekspandererer og angriper for fullt med enda større kraft.

Når var Capital markets day?

https://www.napatech.com/investor-relations/reports-and-presentations/

Onsdag d.17 marts kl.14:30 CET - du kan registere dig på linket ovenfor.

Thanks, det er jo ikke lenge til vi får litt updates igjen da :-)

Fint at se Napatechs Lenovo win i Wall Street Journal

https://www.wsj.com/articles/napatech-secures-lenovo-design-win-01612249571?tesla=y

God som reference for Napatechs sælgere på det amerikanske marked..

Ja..egentligt ikke bare på det amerikanske marked...lad os bare sige 'globale marked'

Veldig positivt med god omtale over dammen. Mye å lese mellom linjene, men dette bør man notere.....Tror det kommer mer ut av dette samarbeidet på sikt.
Customers across market segments are adopting programmable Ethernet adapters, and we expect one in three Ethernet adapters shipped will be a programmable NIC by 2024. These new programmable SmartNICs and software tools would allow Lenovo to offer a compelling server connectivity option to its customers."

Tid til at akkumulere for dem der ikke allerede har gjort det..

Hvis der breaker endnu en stor nyhed så kan man regne med at fremtidige udbyttebetalinger øjeblikkeligt vil blive indregnet i aktiekursen..

I dag bør man kjenne sin besøkelsestid i Napa. For oss som har fulgt denne i flere år, er det dags for å øke eller laste opp. Reagerer litt tilbake til nivået fra rundt nyttår da den fra 12 til 15. Etter det gikk den fra 15 til 19,50 og ny bunn her er rundt dagens nivå. Ingen ved sine fulle fem selger denne nå.....

Ganske vanlig handlemønster. Stiger i forkant av nye kvartalsrapporter til nye topper og faller noe tilbake etter. Faller alltid tilbake høyere og høyere. Ved Q3 var 12 kroner det 15 er nå.... Etter neste kvartal står vi derfor i rundt 18, etter å ha luktet på 22 kroner....Denne gror seg sterkere og sterkere og seiler fortsatt fint under radaren til de fleste.

Akkumuler..

Dette blir en ny gullkalv, med den forskjellen i f t mange andre at det er bygget sten på sten.

Synker mellom kvartalene p g a svært få eller ingen meldinger mellom kvartalene, men det er bare midlertidig.

Hvis du ser på hvor langt de har kommet med sine SMARTnicks og samarbeidsporteføljen såforstår du at det bare er et tidspørsmål før denne går i været for godt og blir der.
Redigert 09.03.2021 kl 16:20 Du må logge inn for å svare

Hjalp med litt Wall Street omtale utover dagen:-) Napa leverer, og kursen kommer etter. I motsetning til mye annet som ikke leverer men har høy kurs.

Til dere som vurderer Napatech som investering.

Få med dere # NAPATECH Capital Markets Day 2021 #
Online Webcast wednesday 17 March at 14:30 CET.
Veldig enkel registrering.

Jeg ser ikke bort fra kursoppgang både før og etter seansen.
Legg også merke til at presentasjonen av Q1 er så tidlig som onsdag 28.04.

https://www.napatech.com/investor-relations/

Tradinator

Jeg synes kunde -og samarbeidslisten til Napatech er den beste noen global operatør innenfor alle kategorier kunne ønske seg.

Men foreløpig har ikke Det norske Storting kommet på kundelista til Napatech, og kommer ganske sikkert ikke til å gjøre det heller.
Skulle heller ønsket meg at et meglerhus eller 3 kunne ta fatt i dette kvalitetsselskapet, men det kommer, det kommer om ikke alt for lenge.
I mens venter vi i det stille på gode nyheter på kontraktsfronten.


Da kan det virke som om NAPA har begynt å selge software til andre FPGA produsenter også.

https://newsweb.oslobors.no/message/527335

Ny inntektsstrøm og definitivt en trigger for fremtidig oppkjøp


For godt 2 år siden offentliggjorde Napatech partnerskabet med Intel hvor Napatech software kører på Intel PAC’s.

Samarbejdet har hidtil ikke kastet voldsomt meget omsætning af sig. Delvist fordi Intels PAC’s ikke har opnået det forventede gennembrud

Med Silicoms involvering på hardware-delen kan den problemstilling hermed være løst

Silicoms hardware har rigtigt god udbredelse og på mange måder gir’ det mere mening at løsninger, der involverer software bliver solgt ind af Napatech/silicom fremfor Intel som både først- og sidst er hardware-producent fokuseret på at sælge højteknologisk, ukonfigureret hardware til OEM-kunder

Bemærk iøvrigt at Silicom er beliggende få km fra Napatech i KBH. Der er et tæt, kultur- og kompetencemæssigt bånd ml de to virksomheder

Selv er jeg over meg av begeistring for at Napa kommuniserer bedre til markedet enn for en tid tilbake. Dette er jo jordbær & fløte pakket inn i gråpapir.

Nyheden er vigtig fordi der dels ligger omsætning i samarbejdet dels er et vidnesbyrd om at Napatechs langsigtede strategi om at levere 'unbundled solutions' (dvs. stand-alone software- ell. hardware-solutions) kører efter planen..

Jo flere af disse partnerskaber Napatech kan indgå jo bedre. På langt sigt er Napatechs spidskompetence softwareudvikling. Ligesom på serversiden sker der nu (og vil ske yderligere) en standardisering af netværks-hardware (SmartNICS) hvor virksomheder der leverer intelligente 'plug-and-play software-packages' har kronede dage.

Hvis udviklingen fortsætter som nu bliver Napatechs 'software-package' ligeså uundværlig for kunder der benytter 'virtualized-services' i datacentre som et bogholderi-program er for alm. virksomheder. Det er derfor Napatechs ledelse taler om en 'highly-scalable business model'

Nok en gang takk for faglig og troverdige betraktninger Finans360. Jeg har ikke den kunnskapen om det tekniske bildet du besitter, men hva jeg derimot kan se er et selskap med sterk ledelse, kvalitet og teknologi i ypperste klasse, voksende marked foran oss og tall som blir bedre og bedre for hvert kvartal som går. Kan de lande en av de andre store laptop produsentene også? Acer, HP mm. PC salget globalt er jo enormt for tida og stopper neppe opp med det første.

Jeg har tjent til mitt levebrød av handel med aksjer og derivater siden mai 2002, men har aldri vært vitne til et slikt salgpress i en kvalitetsaksje som bygger sten på sten, og som man skulle tro vekket langsiktig interesse hos investorene som er inne i aksjen. (nesten alltid flere på salgssiden enn kjøpersiden, og nesten alltid må aksjen selges ned).
Selv meldingen som kom i dag gjør ingen forskjell på dette.
Men det går oppover kvartal for kvartal, og kursen øker mye når noen skal ha et 200-300k aksjer, for så å falle tilbake igjen.
Dette er et merkelig mønster så lenge aksjen ikke shortes.
Man skulle jo tro at de som kjøper aksjer ikke ønsker å kvitte seg med dem så raskt som mulig, spesielt en aksje med så høyt potensiale og svært lav handelslikviditet på børsen.

Hva er det som gjør at så ytterst få har interesse for dette selskapet?
Det er spesielle tider, og det går vel for sakte med for dem med dette trauste selskapet, som kom fra konkursprising til #normal# pring etterhvert.

Hva skal til for å få litt likviditet i handelen i Napatech.
Det er selvfølgelig litt gevinstsikring, men de som har troen på at en aksje skal ytterligere opp bør jo kjøpe på veien opp.
Selv startet jeg på 8, men har kjøpt senest i dag, og har nå godt over 300k aksjer, og jeg skal fylle opp videre hvis kursen ikke spretter alt for høyt.

Trøsten er at det er solide aksjonærer på topp 20, og før eller siden så begynner nok snøballen å rulle.

Napatech arbejder indenfor "infrastruktur" og deres kundesegment består derfor af virksomheder som har brug for afhjælpning af infrastruktur-problemstillinger hvad enten disse kunder er slut-kunder, producenter, implementeringskonsulenter eller OEM-kunder.

Lenovo sælger infrastrukturløsninger til globale datacentre og det er på den baggrund at de har inkluderet Napatechs løsning i deres produktudbud.

Præcis det samme partnerskab ku' gøre sig gældende ift. datacenter-løsninger leveret af HP, DELL, Cisco og mange andre.

Sideløbende med sådanne (underleverandør)partnerskaber sælger Napatech direkte til slutkunde-segmentet som bl.a består af store telco-selskaber, banker, government osv. Fælles for det hele er at det handler om infrastruktur.
Noen ganger slår det meg at jeg er helt villt mye smartere enn hus og eksperter:-) Spøk tilside, kan det ha med at Napa for noen år siden var forbundet med skrekk og gru? Sitter det igjen fortsatt? Eller vet ikke folk hva som er konsekvensen av økt digitalisering? Min teori er at altfor få gidder å lese seg opp, da det fort blir flere teknsik avanerte begreper er det mange syns det blir for komplisert å forstå hva Napa driver med. Om vi ser på hva denne aksjen klarer helt uten drahjelp, kan du jo tenke deg hva som skjer den dagen presse og meglerhus våkner. Soleklar doblingskandidat uavhengig av covid, renter eller politiske føringer.

Nå er det et stort sikkerhetshull i Microsoft exchange og stortinget er nok en gang angrepet. Den enes død den andres brød......

Det kan jeg godt forestille meg :-))

Det er derfor jeg er eksponert i Napatech.
Før eller siden kommer det en melding som vekker opp et sovende marked, og vi får stor omsetning på hurtig stigende kurser.
Og som kjent kommer det aldri noe godt seilende alene, det vil komme flere gode meldinger når det først går hull på byllen.

Blir spennende å høre hva Smets har å si på onsdag.
omac
11.03.2021 kl 15:09 1932

Skjønner jeg deg riktig hvis du mener du at NAPA sine smartnic skal forhindre hacking og innbrudd? Isåfall ville aksjekursen med dagens utstedte aksjer vært minst 10 millioner pr stk.
Redigert 11.03.2021 kl 15:10 Du må logge inn for å svare

De har også datasikkerhets løsninger å tilby...
mimsa
11.03.2021 kl 15:50 1921

Ja, det vil jeg si var en ganske så fair kurs, men det vil nok ta et par år1
Muggost
11.03.2021 kl 16:05 1901

Det er ikke noe vanvittig salgspress. Det er knapt omsatt aksjer i dag og det er helt vanlig mellom kvartalsrapportene. Napatech har 4 doblet seg på et års tid så det er helt naturlig at noen ønsker å ta gevinst da. Kanskje de rett og slett trenger pengene til noe annet.

Vær så snill å ikke start med haussing, det er ingen av oss tjent med. Børsen er et sted der penger overføres fra de ultålmodige til de tålmodige. Slapp av, ta en kaffe og vent på neste børsmelding i stedet :)

Det er sandt der er ingen brug for haussing

Napatech har netop indgået 2 vigtige deals: 1 deal der sikrer leverance af komplet løsning til et bredt udsnit af kunder hos en giga-aktør (Lenovo) og 1 deal der sikrer leverance til stort set samtlige SmartNIC-kunder hos den anden aktør (Silicon). Det betyder at revenue fra Silicon-dealen bør rulle ind allerede i kommende kvartal

Napatech indhenter ganske snart aktiekursens nuværende efterslæb (burde hedde kurs 21-25 med dagens nyhed) helt uden haussing