NAPATECH 2021


Helt under radaren for alle fenomenale IT-analytikere i Norge har NAPA i 2021 hatt en stigning på 156% (fra 4,5 kr til 12,00 kr). Jeg er rimelig sikker på at denne stigningen vil fortsette i 2021 og videre. Ikke overraskende er NAPA fremdeles ikke på IT-analytikernes liste for 2021 (https://finansavisen.no/nyheter/teknologi/2021/01/03/7601328/it-aksjene-dnb-markets-og-arctic-securities-satser-pa-i-2021). NAPA er fremdeles en av de uoppdagede, underanalyserte og underprisede aksjene på Oslo børs.

Hva gjør NAPA: NAPA bygger FPGA Smart-NICs (hardware og software). Smart NICs er absolutt nødvendig for at serverparker skal kunne fungere effektivt og med så liten forsinkelse som mulig (forutsetning for 5G, IoT osv.). Dette skjer ved at Smart-NICs både overtar kontrollen over datatrafikken på nettverk og effektiviserer nettverk ved å dele de opp i flere virtuelle nettverk (slicing). Smart-NICs avlaster da CPU som kan benytte datakraften til å kjøre primærprogramvaren, enten dette er spill (cloud computing), 5G, administrere ressurser (IOT), finans (handel/børs), cloud computing, VPN osv. Smart NICs er nødvendig både med hensyn til datatrafikk mellom individuelle servere i dataparker og inn/ut av dataparkene. Kortene overvåker all trafikk på nettverket og er således helt esssensielle for å ivareta stadig økende krav til datasikkerhet og hastighet.

Hva er NAPAs marked: De har spesialisert seg på FPGA Smart-NICs. Nåværende størrelse på markedet (2020) er ca. $700 mrd. Dette var pre-Covid forventet å vokse til $2300 mrd. i 2024. Covid har imidlertid medført betydelig økt datatrafikk med reduksjon av hastighet som resultat. Teleoperatører (f.eks. Verizon) og videokonferanseselskap (f.eks. Zoom) har derfor forsert investeringene innenfor dette området med flere mrd. USD allerede inneværende år (bl.a. 5G).
NAPA er den største selvstendige leverandør av FPGA Smart-NICs i verden, med en markedsandel på 5-7% (og voksende). De er også blant de beste, noe som tydeliggjøres av at de stadig vinner designpriser for sine Smart-NICs (konkurransefordel).

NAPA lager i tillegg sin maskinvare i USA (som også er hovedmarkedet). Dette reduserer risiko knyttet til tariffer og sikkerhet. Det er ikke uten grunn at NAPA har mange store kunder innenfor forsvar- og sikkerhetssektoren.

NAPA resultater: 2020 er året hvor NAPA har snudd underskudd til overskudd. Positiv bunnlinje og positiv kontantstrøm. Forretningsmodellen er sterkt skalerbar og bruttomarginen er på hele 72%. Dette betyr at økte inntekter i all hovedsak vil legge seg på bunnlinjen og medføre økt kontantstrøm. Et eksempel: Fra 2019 (Q1-Q3) til 2020 (Q1-Q3) økte inntekten fra 116 mill. DKK til 141 mill. DKK (+25 mill. DKK). Fri kontantstrøm økte samtidig fra 1 mill. DKK til 24 mill. DKK (+23 mill. DKK). NAPA guider en årlig vekst på minst 30% YoY (konservativt).

NAPA ledelse: Ledelsen er bunnsolid og har både sterk faglig kunnskap og markedskunnskap. Dette er en ledelse som er nøktern i sine prognoser, men som samtidig lever bunnsolid etter guiding kvartal etter kvartal. Samtidig er kostnadene under meget god kontroll. Fokus er lønnsom vekst.

NAPA prognose 2020Q4: Resultatet skal presenteres 25. februar 2021. NAPA har guidet en omsetning på 185 – 205 mill. DKK. Q4 er normalt et godt kvartal og i 2019 var inntekten i Q4 54 mill. DKK. En omsetning som forespeilet bør derfor være uproblematisk. Sannsynligvis er imidlertid omsetningen rundt 70 mill. DKK.

NAPA prognose 2024 (enkel): Dersom NAPA i 2024 opprettholder en markedsandel på 5-7% i et marked som er estimert til å være på rundt 20 mrd. NOK ($2,35 mrd.) så vil årlig inntekt bli rundt 1 til 1.4 mrd. NOK. Bruttomargin vil være rundt 720 – 1000 mill. NOK. I underkant av 200 mill. til administrasjon, avskrivninger med mer gir en bunnlinje på 520 - 800 mill. NOK før skatt. Da kan du velge P/E verdi selv, for å komme fram til markedsverdien.

Det er svært sannsynlig at det totale markedet vil øke (oppjusteres hvert kvartal) og det er sannsynlig at NAPA vil ta ytterligere markedsandeler med sin markedsledende teknologi.

En prising av selskapet i vekst på rundt 10 mrd (P/E 20). NOK innen 4 år er etter min mening sannsynlig. Det tilsvarer en kurs på i overkant av 120 kr/aksje.

NAPA-bonus: NAPA er et av selskapene som vil bli «grønnvasket» når EU taksonomien for bærekraftig aktivitet innføres 1. januar 2022. Dette fordi FPGS Smart-NICs reduserer behovet for størrelsen på serverparker og dermed behovet for kjøling betraktelig (gitt samme output). Med andre ord behov for mindre materialer og betydelig mindre strøm. Dette fordi FPGA Smart-NICs kan gjøre oppgaven de er konstruert for betydelig mer effektivt enn dersom en CPU skulle gjøre disse oppgavene (i tillegg til alt annet den uansett må gjøre). Det er ikke bare resirkulering og solenergi som faller innenfor den «grønne» klassifiseringen (og mye av det man i dag tror er grønt – vil ikke bli det).

NAPA-festbrems: NAPA kommer til å bli kjøpt opp før 2024 av et av de store IT-selskapene. Spørsmålet er bare når og til hvilken pris, med andre ord hvor stor del av potensialet tilfaller dagens investorer. Caset er bunnsolid. De 20 største investorene eier omtrent 80% av NAPA og største eier er Verdane (venture capital) med 28% som har det som overordnet mål i alle sine investeringer.

NAPA-tålmodighetsprøve: Aksjen er lite likvid og har en tendens til å synke mellom kvartalsrapporter. Sannsynligvis pga. utålmodige spekulanter og få nyheter fra selskapet mellom kvartalsrapportene. Svært få børsmeldinger, skal du få informasjon må du følge med på andre kanaler (twitter, fagforum med mer). Dette er imidlertid et «Warren Buffet» selskap som du kun kjøper og holder over tid – gitt likviditeten er det sannsynligvis flere som har skjønt dette allerede!

Det er mulig dere tror jeg bare farer med løgn – ett råd: LES DERE OPP!

NAPA – UOPPDAGET – UNDERANALYSERT – UNDERPRISET!
Redigert 21.01.2021 kl 09:34 Du må logge inn for å svare

Hvem er på kjøper’n her? Ikke gi bort aksjene billig nå. Noen har våknet.
Totter
25.08.2021 kl 16:22 4249

Vi har set det tidligere - tilbagefald efter en godkendt beretning. Så på trods af et meget fint kvartalsregnskab og fine prognoser, så vidner handelsvolumen om nogle usikre kortsigtede investorer, som slet ikke har forstået, at dette er en langsigtet investering. Desværre er handelsvolumen så lav, at det er ganske små handler, som rykker kursen. Jeg imødeser, at snart får en positiv stemning.

Lenge mellom innleggene på Napatråden nå. kan virke som om vi er i ferd med å riste kortsiktige ut, og at vi trenger meldinger for å bekrefte optimismen til Smets & co. Personlig sitter jeg rolig i båten, i troen på at det fundamentale er såpass sterkt nå, at jeg tror det er snakk om kort tid før Napa får det endelige gjennombruddet og analytikerne våkner. Hadde håpet på noen tidlige designs wins, for å få volumene tilbake i aksjen. Ikke altfor lang vei til Q3 og målet om 30 kroner før årskifte er fortsatt der, men da må nok guidingen brytes på oppsiden og en kontrakt av større format bør nok ringes inn. Fortsatt meget optimistisk på Napa sine vegne og mener den kan være et kjempekupp for nye investorer på dagens kurs. Er alle vi trofaste fortsatt i båten?
Sent
27.08.2021 kl 15:46 4023

Vært med siden 3,8. Gir meg ikke uten 10 gangeren! :)
stark
27.08.2021 kl 17:28 3990

Det er heller ikke mig der sælger.
Jeg er tværtimod eventuelt på køberen og dermed nærmest ambivalent mht kursen i øjeblikket.

Stark

Det målet har jeg i mseis med snitt 1,2 og venter enda kurs i 12 etterhvert.

Her har jeg etter litt kjøp og salg snitt på 17tallet, men ser for meg en fin kursøkning også her. Så sittet stille siden før sommeren.

Da reiser vi videre sammen mot 30;-

Helt kort:

Q2 som forventet

Stærkt Q3 på vej med høj sigtbarhed (pr. 18/8), jvf webcast.

Q3 offentliggøres d. 3/11

Mit estimat for vækst målt i USD Q3: 15-35%

Kurs på bagkant af Q3: +23,5 (23,5 - XX)Redigert 31.08.2021 kl 04:38 Du må logge inn for å svare

Etter å ha tatt en del gevinst og investert det i fritidsbolig er jeg i og etter siste tids kursfall begynt å kjøpe meg inn igjen. Men volumet er jo syltynt! Små poster med aksjer får jo kursen til og hoppe og sprette. Det betyr vel ikke annet at de aller fleste deler Finans360 sin analyse over, og at å komme seg inn igjen på 16-18 vil være en trygg investering.

Storaktionærerne holder fast i deres portefølje

Q3 bliver trigger..med mindre at der breaker en nyhed før da....

Vi er snart over 20 igjen og en ny design win nærmer seg. I can feel it!

Ble ikke alene på kjøperen i dag... Men gøy med litt vind i seilene!

Vi er tilbake ved utgangspunktet. 22 er vel en liten kneik nå.

Litt merkelig denne oppgangen. Ingen nyheter.
olemt
31.08.2021 kl 16:40 3154

Det er jo sånn at om man vil ha litt volum må man opp i pris. Tror budene må høyere enn dette også for det ble ikke lagt ut noe særlig på salgssiden.

Ja, det kan være at større aktører vil inn. Indeksforvaltere bør bl.a. ligge i forkant av utviklingen når små selskaper vokser og blir store, og skal med i indeksporteføljene.. Det er dyrt å komme inn sent, og svært lukurativt å komme inn før saueflokken av indeksforvaltere.

Kan det være så enkelt som at en investor har besøkt Napa sin stand på messen de nå deltar på:-) Hyggelig med oppgang, men ingen får mine papirer i denne de neste åra.

Napatech er i de afsluttende faser af testforløb med Lenovo-kunder

Med offentliggørelsen af første ordre i Q4 går Napatech endegyldigt i kredsløb om een af de allerstørste planeter out there..

...mere specifikt: virtual switch-løsninger med Lenovo-kunder indenfor Telecom- og 5G

Er det litt vel tidlig å glede seg til Q3? 360 er optimist og da blir det gjerne bra. Skal vi forvente noe mer trafikk mellom disse kvartalene? Hadde håpet på et par design wins som krydder på kaka.

Omsetningen opp og kursen opp. Happy monday.
Totter
06.09.2021 kl 17:42 2205

Volumen er stigende. Det løfter kursen, og jeg tror vi nu igen er inde i en sædvanlig positiv mellemperiode inden et spændende Q3 i november. Jeg har suppleret min langsigtede beholdning op i kurs 17.80. Jeg glæder mig meget til 2024.

Rolig på Napa trådene om dagen. Hadde ikke vært feil med noe positive meldinger mellom de gode kvartalene. Tror det blir full fyr i raketten, så fort de melder noe litt utenom det ordinære, og som virkelig kan sende et signal om hva som er i emning. Personlig hadde jeg håpet på noen nye design wins + en ny "Lenovo avtale" me den annen betydelg aktør. Det ansettes stadig i Napa ser jeg og det dukes for det store gjennombuddet.

Helt enig i at Napa er et rolig subforum, men som aksjonær her siden 2019 har jeg lært meg at caset er bunnsolid, samt vi må ta tiden til gode. Det er liten tvil i at Napa er i en sterk vekstfase, så her det egentlig bare å lene seg tilbake og se på kursen doble seg mellom årene :)

Bunnsolid case, det er jeg enig i, men strategien de har mot markedet med å være særs presise og ikke melde mer enn strengt talt det aller nødvendigste, kan kanskje virke kjedelig og skape lite oppmerksomhet hos investorene. Selvsagt vil det før eller senere bli oppdaget om veksten fortsetter, men syns likevel de kunne vurdert flere tiltak for å bli mer synlige mellom kvartalsrapportene.

Jeg følger selskapet omtrent daglig og tråden flere ganger i uken. Selv om det er langt mellom nyhetene er jeg ikke bekymret for selskapets langsiktige strategi og posisjon i markedet. De kommer med relativt mange innlegg på LinkedIn, som kan tyde på høy interesse og aktivitet, helt i tråd med forventningene som gis.

Slik jeg ser det, så vil kursutviklingen som er (relativt rolig) og den lave likviditeten kun redusere risikoen for oss som er og har vært langsiktige aksjonærer, etterhvert som tiden går. Så snart likviditeten tar seg opp, enten det vil være seg økt mediedekning, forsøk på oppkjøp, innsidehandel, så antar jeg at aksjekursen kommer til å gå ganske fort. Om det tar 1 måned eller 5 år, betyr ikke så mye for min del, da jeg mener at den underliggende verdien i aksjen er langt høyere enn hva aksjekursen gjenspeiler.

Det er fullt forståelig at folk kan bli utålmodige en en aksje som Napatech, men det gir bare oss langsiktige aksjonærer muligheter for å laste opp på lavere kurs til lavere risiko, på veien oppover.

Takk til dere som holder liv i forumet og kommer med nyttige innspill og informasjon!

Sikkerhet blir mer og mer prekært fremover. Vil Napa sin andel kunder i større grad være sikkerhets relatert fremover? Er dette markedet tatt nok hensyn til i vurderingen av Napa, eller er det enda en potensiell megatrend vi ser Napa kan ta del av?
https://finansavisen.no/nyheter/teknologi/2021/09/16/7737650/cyberkriminelle-angriper-finansbransjen?internal_source=sistenytt

Stille rundt denne. Vippet nedom 16tallet i dag, må vel være fint kjøp nå, gikk flere større ordre på 20tallet om jeg husker rett.
Totter
17.09.2021 kl 12:02 904

Jeg forstår det ikke !. Helt uden nyheder har vi været nede i 16,80. Det er både skuffende og uforståeligt uden nyheder af nogen art. Jeg er fortsat meget LANG med et snit på 3,8 i åbningskurs.

Dagens aksjonærer er nok utålmodige. Og mange med lavt snitt realiserer nok noe når aksjen faller.
Handelen på 500k på 20kr skjedde i mai. Ser 11.08 Enorm omsetning på fallende kurs, 1,3mill aksjer på rundt 19kr. Det er da dem inviterer til Q2 resultatene. Siden har kursen falt. 16.09 var siste dag med høyre volum 250k til rett under 18kr. Så ned på 16tallet nå på veldig lavt volum igjen.

Jeg ser også på caset som langsiktig og er positiv, spent på Q3 om de leverer som guidet. Har hatt bra oppgang siden bunn, så er nok flere som sikrer litt gevinst nå....

Må innrømme jeg kjenner litt på denne utolmodigheten selv også når vi i dag skal helt ned på 15tallet. Nok en dag med stor kursvariasjon uten grunn.. Hadde virkelig gjort seg med en positiv nyhet før q3 nå.

Ingenting er fundamentalt, bare surt marked og utålmodighet. Nå er Napa veldig billig. Kan fort bli voldsom rekyl her…

Ja, jeg ligger fint i rødt i denne, men med 2-3års horisont ++ ligger jeg nok bra i grønt etterhvert. Ser på denne som en aksje med framtid og vekst.
Så ikke for meg kursfallet helt ned til 15, men det fundamentale er ikke endret.

Litt avsporing mens napa ligger å godgjør seg, har noen noen andre tips til gode IT aksjer? Tenkte handle litt, men vil ikke ha over 20% av porteføljen i en enkeltaksje.
Har sett litt på ISHA, ser ut til å ha snudd skuta, men ledelsen har dårlig rykte.... flere av de store har allerede ganske høy mcap og er solide så ønsker fokusere på mindre med vekstpotensiale.

Vedr tips: Selv har jeg veldig tro på Huddl fremover.

Lenge siden jeg kjøpte i Napa etter reisen fra tre kroner. Lettet litt på beholdningen på 20 kroner og kjøpte en båt, men nå satser jeg på videre oppgang når uroen legger seg igjen. Ingenting er endret her, og når Q3 kommer får vi det bekreftet.