Archer - Reprising - start


Ny oppdatert estimat for inntjening etter Corona;

Ved Q 2 og Q 3 var Ebitda i Norge på ca. $ 19 mill. selv etter fall pga. Corona i omsetning med ca. $ 32 mill. Det ser ut som om fallet bare var på $ 20 mill., men fallet var større pga. at MDR riggene står for en økt omsetning med ca. $ 13 mill. pr. kvartal mulig enda mer. Normal Ebitda margin på disse 32 vil utgjøre ca. $ 4 mill. i ytterligere Ebitda. Sist begge MDR riggene var i drift samtidig, sto de for $ 52 mill. i omsetning i 2015. Begge var i drift i q2 og q3 2020 og begge kommer igjen i drift fra q3 2021. Den ene vil være i drift alene i Q1 og Q2.

Norske delen, MDR og utleie står dermed nå i et normalmarked for Ebitda på $ 23 mill. pr. kvartal.

Argentina er nå tilbake til nivå før Corona, de hadde da Ebitda på $ 13 mill. pr. kvartal. I tillegg har de effektivisert og kuttet kostnader og sagt opp ca. 300 ansatte, alle disse kommer ikke tilbake med mindre oppdragene blir enda høyere enn før Corona. Nå booster imidlertid Argentina som skal investere 50 - 100 mrd. fra nå for å øke produksjonen kraftig.
Vi har derfor med rette og stor grunn til tro på enda sterkere tall litt lenger frem i 2021.

Ovennevnte vil si at Archer med normal drift i dag leverer Ebitda på $ 36 mill. i i kvartalet, og $ 144 mill. i året.

Av Ebitda på $ 144 mill. går $ 30 mill. til rentebetalinger, og $ 30 mill. til investeringer.

Netto Ebitda vil være på $ 84 mill., tilsvarende Nok 740 mill. som kan gå til nedbetaling av gjeld eller som utbytte.

Dette er smått utrolig at ovennevnte er slik driften er i dag. 740 mill. / 5,- pr. aksje, er nesten det doble av selskapsverdien/børsverdien. Archer sin kurs burde fly. Har du 20% avkastningskrav rettferdiggjør det en aksjekurs på nok 25,-. Kursen rettferdiggjør å gå 10 gangeren på dagens drift. Du finner ikke noe bedre på OSE. Noe bedre enn grønn avkastning på 2%🤣 Skulle Archer prises til 5x Ebitda tilsier det en aksjekurs på nok 42,-. Her er det stor takhøyde, selv med halvering av estimatene kommer du frem til kjempekurser.

De har en vanvittig god cashflow og gjeld nedbetales raskere og raskere pga. lavere kostnader, om 2 år har de Nok 1,5 mrd. i mindre gjeld, tilsvarende nok 10 pr. aksje. Fra dette tidspunkt blir det sannsynlig åpnet for utbytter også. Tipper de fra dette tidspunkt får lov av bankene å utbetale Nok 3,- pr. aksje pr. år. Ovennevnte er faktisk uten behov for noe vekst, det er slik i dag.

Selv under coronaperioden nå i høst sa Dag Skinlo i Pareto presentasjon at de hadde sterk kontantstrøm. Han la så vekt på dette at han gjentok det til og med 2 ganger, positiv kontantstrøm etter rente betalinger og etter investeringer. Husk dette er under negative Corona effekter som reduserte omsetning med 600-700 mill. i kvartalet. Hvor $ 32 mill. var norske delen og $ 36 mill. i Argentina i lavere omsetning enn normalt.

Inflasjon spiser gjeld med ca. 2% pr. år, tilsvarende nok 80 mill. pr. år og øker omsetning med ca. 2% pr. år tilsvarende nok 200 mill. pr. år. Dette går bare raskere og raskere.

Gled dere, O hellige jul og nyttårsrakett.

Hermanrud, Hermanrud, hvor har du gjort av deg, NYTTÅRSRAKKETTEN ARCHER er rett foran deg. Kursen er nok også nedtrykt pga. skatterealisering av tap nå før nyttår.

Alt dette underbygges at de driftet nesten likt siste året med reduksjon i Netto gjeld med $ 107 mill. tilsvarende nok 6,5 pr. aksje. Nok 3,1 av disse var gjeldsettergivelse fra SDRL, resterende Nok 3,4 ble tatt over driften. Med nå redusert rentenivå og lavere gjeld, med tillegg av økte inntekter fra MDR, så ser vi at det gir Nok 5,- ved normal drift fremover. Dette er ikke noe som vi må vente på frem i tid, driften er på dette nivået allerede i dag. Her er det bare å glise når markedet innser og oppfatter dette.

Nel har gått 10 gangeren i påvente at driften kanskje skal kunne forsvarer kursen om 10 år. Archer forsvarer å gå 10 gangeren på dagens drift. Gikk du glipp av oppgangen i Nel får du sjansen i Archer, og den oppgangen kan gå raskere.

Archer har i dag 148 mill. aksjer, 80 mill. eies av topp 20 aksjonærer. Det er nesten ikke aksjer i omløp, så når den kommer går det rett opp. Den gikk fra 2-3 kroner rett i 17 kroner i 2017 i løpet av 6 mnd. Dette kan og bør skje igjen, og i dag har de mindre gjeld og drifter bedre enn noen gang.
Redigert 21.01.2021 kl 09:41 Du må logge inn for å svare

Bare å glede seg til tiden fremover med andre ord. Veldig bra !
Redigert 21.01.2021 kl 08:46 Du må logge inn for å svare

Gledelig at oppgangen fortsetter. Vi er nå på nivå med før corona. Selskapet står sterkere nå en for et år siden, ergo er oppgangen helt på sin plass.
Håper og tror oppgangen vil fortsette, da det er mye å gå på enda.
TS er flink til å påpeke det som etterhvert flere vil oppdage. Archer er ingen pølsebod
Redigert 21.01.2021 kl 08:46 Du må logge inn for å svare

Ikke langt fra de betraktningene jeg gjorde for 3/4 år siden GT. Og veldig bra dokumentert. Men det viktigste er vel at oljekrisa ligger bak Archer. Ikke foran som det gjorde for to år siden. Det er også svært lite leverage i de faste kontraktene. For to år siden hadde selskapet stor leverage til oljeprisene via USA aktivitetene. De er stort sett terminert sett fra aksjonærenes side idag. Men det riktig interessante som du har påpekt er jo den gigantiske svingfaktoren i Argentina. Etter mine beregninger ligger basisinntjeningen gitt 3 kvartal og en god bedring i 4 kvartal på 1,1-1,5 Kr aksjen. Noe am vel kan forsvare en aksjekurs på 7-10 Kr aksjen. Gjelden er under kontroll. Det var den ikke for ett år siden. Så mye er endret til det bedre. Som storaksjonær hadde vi den nye erfaringen at de ringte oss idag for å få fatt i aksjer. Dette har jeg ikke opplevd siden 2014!
Milestones - eller triggere.

Bekreftelse av resultatet for 4 kvartal
Oppdatering på Argentina
Klargjøring av Seadrill/Hemen sitt videre engasjement

Det siste kan ta tid - det ligger også en konvertibel obl som har konverteringskurs rundt dagens nivå -

Morsomt å se et selskap som til de grader er oversett og ansett som uinteressant. Super for oss valiefjols Daim har dummet seg i nærmere 10 år. Men hevnen blir søt!
Redigert 21.01.2021 kl 08:46 Du må logge inn for å svare
thepower
06.01.2021 kl 20:57 4507

Yeeeeeees. 10 out of 10 for effort. 7kr innen slutten av Januar!!!!!

Choose chooooo nå går toget!!! Jeg selger ikke en eneste aksje før vi er I 90kr
Redigert 21.01.2021 kl 08:46 Du må logge inn for å svare
Formel 1
06.01.2021 kl 20:58 4484

Archer tar av snart, og heldigvis er jeg på plass i denne underprisede aksjen. (STRONG BUY)
Redigert 21.01.2021 kl 08:46 Du må logge inn for å svare

Tja,jo. Vi har vel vært mer eller mindre engasjert her siden den ble stablet sammen etter Smedvig og ble kalt Seawell. Hadde vel et håp om at TO Trøim kunne få noe ut av dette. Manglet ikke innsats. Men mange skjev-vurderinger da.
JF var den gangen klar. For mange folk. For regulert. Mye galt var det og ille ble verre. Men stor cred til nye administrasjonen som har gjort mye for å rydde opp i rotebutikken. Det interessante for meg nå er halv bok og en halv milliard i vurdering. Og Argentina. Selvfølgelig.

Å prøve å lage en modell av dette på historiske tall er håpløst. Så vi må bruke tida på det vi kan vurdere. Det er vel plattformservice og utvikling av disse tjenestene slik at de har 10% margin på dette. Så har vi Topaz riggene som gir litt ekstra fra sommeren 2021 av. Tilslutt Argentina. Som har vært, er - og vil bli - et wild card med svær oppside. Så motsatt mange andre er dette en formidabel value proposition.

Men fortsatt mangler vi avklaringa på Seadrill sin eierposisjon fremover .

Graset den er vel fair value mellom 10 og 20 kroner aksjen på verdsettelse, oppside og opsjonsverdi på Argentina
Redigert 21.01.2021 kl 08:46 Du må logge inn for å svare

Tja,jo. Vi har vel vært mer eller mindre engasjert her siden den ble stablet sammen etter Smedvig og ble kalt Seawell. Hadde vel et håp om at TO Trøim kunne få noe ut av dette. Manglet ikke innsats. Men mange skjev-vurderinger da.
JF var den gangen klar. For mange folk. For regulert. Mye galt var det og ille ble verre. Men stor cred til nye administrasjonen som har gjort mye for å rydde opp i rotebutikken. Det interessante for meg nå er halv bok og en halv milliard i vurdering. Og Argentina. Selvfølgelig.

Å prøve å lage en modell av dette på historiske tall er håpløst. Så vi må bruke tida på det vi kan vurdere. Det er vel plattformservice og utvikling av disse tjenestene slik at de har 10% margin på dette. Så har vi Topaz riggene som gir litt ekstra fra sommeren 2021 av. Tilslutt Argentina. Som har vært, er - og vil bli - et wild card med svær oppside. Så motsatt mange andre er dette en formidabel value proposition.

Men fortsatt mangler vi avklaringa på Seadrill sin eierposisjon fremover .

Graset den er vel fair value mellom 10 og 20 kroner aksjen på verdsettelse, oppside og opsjonsverdi på Argentina
Redigert 21.01.2021 kl 08:46 Du må logge inn for å svare
GT2RS
07.01.2021 kl 00:23 4073

Ja, vi bør kraftig opp.

Archer bør prises utenfor opsjonsprisingsnivå som de er på nå, bør reprises opp mot 9-10 kroner foreløpig.

Skjønner overhode ikke hvorfor ikke Archer er løftet for lenge siden.

De har ca. 1 milliard i lavere gjeld enn for ett år siden. Og prises selv til kun 500 mill. i børsverdi.
De er refinansiert.
De har betydelig lavere kostnader.
Lavere rentekostnader.
De er restrukturert.
Mdr rigger i drift.
Argentina boostes om dagen.
Oljenprisen kommet opp igjen.
Sterk cashflow, kan nedbetale hele børsverdien i lån hvert år +++.
Så og si samtlige kontrakter er fornyet på lang basis.
Kan når som helst skje strukturelle endringer som smeller kursen i taket.
Redigert 21.01.2021 kl 08:46 Du må logge inn for å svare
GT2RS
07.01.2021 kl 00:53 4032


Vedr. den konvertible gjelden, innebærer den en eventuell samlet sletting av gjeld på samlet ca. Nok 570 mill. tilsvarende Nok 4,- pr. aksje, inklusiv de Nok 450 mill. som ble slettet ved refinansieringen.

Dette gir en besparelse i rentekostnader på ca. Nok 100 mill. de neste 4 år, samt ytterligere ca. 30 mill. i besparelse ved å kunne utbetale utbytte eller kvitte seg med annen gjeld i stedet for å måtte betale ned denne gjelden om 4 år, ved at samlede verdien på Nok 570 mill. tilkommer aksjonærene ett år tidligere.

Dette vil si en samlet rentebesparelse/ spart kapitalkostnad på ca. Nok 130 mill. i tillegg til sletting av samlet restgjeld på ca. nok 120 mill. i gjeld i bytte mot 22% utvanning. Dette vil si en utvanning på 22% i bytte mot verdier tilsvarende 50 % av dagens børsverdi. Samlet pakke utgjør ca. 700 mill.

Aksjonærene må ikke glemme at de har fått og får enda mer når evt. konvertering skjer.

Jeg mener Archer er og har vært tjent med å ha fått slettet gjelden, da derisken blir meget synbar en god stund tidligere, som også vil ha stor verdi for aksjonærene.

Dagens kurs innehar allerede effekten av konverteringen, intet nytt under solen, men den burde blitt verdsatt til de 700 mill. som den har, som ville bety en kursoppgang på ca. Nok 4,- isolert sett.
Redigert 21.01.2021 kl 08:46 Du må logge inn for å svare

Ikke uenig i resonnementet. Men det ligger et lokk rundt de 4 Kr/aksjen som er konverteringa. Resten er nok håndterbart. Det vi trenger er vel avklaringa på hvor de over 50% av aksjene havner. Det vet vi ennå ikke. Vår problemstilling i det helt korte løp er da om de 4 Kr aksjen er et loft eller en trigger. Tror sjøl JF med bedre management vil ta vare på dette. Men tilbakemelding fra hovedaksjonæren mangler. Inntil videre.
Redigert 21.01.2021 kl 08:46 Du må logge inn for å svare
GT2RS
07.01.2021 kl 01:28 3963


Seadrill kan når som helst konvertere, og kursverdien for konverteringen er på dagens nivå pga. dollarkursen, men var på 3,8 da avtalen ble inngått. Imidlertid venter de nok litt med konvertering til den er i god pluss, eller helt til de må.

En kjøper av konverteringslånet/aksjene er fri til å tilby mer enn konverteringskursen, og det er vel hele poenget for Seadrill også, at de skal tjene stort på aksjene/konverteringslånet før/etter konvertering.

Det jeg mener er at denne har ingen effekt som en sperre, rettigheten er etablert, og ligger allerede i dagens kurs. Uansett er restgjeld fortsatt ca. Nok 110 mill. Ca. 0,8 pr. aksje, som blir byttet mot 22% av selskapet. Børsverdi er under nok 500 mill. Bytte gjeld mot egenkapital har ikke mye å si, med mindre en nettopp mener aksjen har kjempeoppside. Noe jeg ikke er uenig i at aksjen har, men jeg ser på dette som ubetydelig da jeg ikke selger før og har tro på kurser godt over 15,- innen 12 måneder.
Redigert 21.01.2021 kl 08:46 Du må logge inn for å svare
thepower
07.01.2021 kl 08:43 3771

Seadrill situation er en big mess
Redigert 21.01.2021 kl 08:46 Du må logge inn for å svare
hofa
07.01.2021 kl 08:50 3732

🤡🤡🤡
Redigert 21.01.2021 kl 08:46 Du må logge inn for å svare

Når tror du JF setter planene i gang da?
Redigert 21.01.2021 kl 08:46 Du må logge inn for å svare
thepower
07.01.2021 kl 08:57 3697

hofa skrev 🤡🤡🤡
Store Ulv Freddie. Husk det.
Redigert 21.01.2021 kl 08:46 Du må logge inn for å svare
GT2RS
07.01.2021 kl 11:38 3551


Nede for å ta fart i dag😉
Redigert 21.01.2021 kl 08:46 Du må logge inn for å svare
thepower
07.01.2021 kl 12:13 3483

Party time is over 😁

Norsk Bulls er BUY

Always a bad sign 🤣🤣
Redigert 21.01.2021 kl 08:46 Du må logge inn for å svare
Anywhere
07.01.2021 kl 12:20 3460

Aksjen har fått starten på en ny opptur, og har brutt den lange fallende trenden, som ble nevnt i går. Den har ikke dratt langt ut av konkursprisingens hengemyr enda, og kan fortsatt defineres som konkurspriset så det holder. Det er fortsatt en opsjonshandling av denne aksjen, og ditto ekstrem oppside om dette etterhvert kommer til å dominere. Etter brudd over 3,3-3,4-nivå er det retest av det området og relastingsmulighet for traders. Dog svært små volumer under 3,5 som gikk...
Jeg har for sikkerhets skyld lagt noen mindre tradingkjøp under 3,40:)

Det er ganske sikkert at det er aktivitet i aksjen og at noen skal ha tak i en del aksjer, det lå "lokk" fra start også i dag med samme 350K-post som vi har sett tidligere.
Redigert 21.01.2021 kl 08:46 Du må logge inn for å svare
thepower
07.01.2021 kl 13:50 3317

The euphoria is over.

The fear of the Store Ulv is back.

Happy hunting boys. Fun whilst it lasted 🙃
Redigert 21.01.2021 kl 08:46 Du må logge inn for å svare
GT2RS
07.01.2021 kl 13:57 3296


🤡

Du og ditt svartsyn, tar bare feil, og lever i en deprimert verden med stort shorttap.😁
Redigert 21.01.2021 kl 08:46 Du må logge inn for å svare
Haamann
07.01.2021 kl 17:21 3079

Er den en sutrende short Market maker som nå har 4x 1 aksje ute i kjøpsdybden...eller er det deg power ozzy man?
Redigert 21.01.2021 kl 08:46 Du må logge inn for å svare
thepower
07.01.2021 kl 17:24 3060

Bøtsen opp 1.5% og olje godt opp ihvertfall 🤣

You do the math.

The big wolf vet du, the big wolf
Redigert 21.01.2021 kl 08:46 Du må logge inn for å svare
GT2RS
07.01.2021 kl 19:27 2897


🤡🤡🤡

I dag tok aksjen en teknisk test av støtte, nå blir det full gass oppover🚀🚀🚀🚀🚀🚀
Redigert 21.01.2021 kl 08:46 Du må logge inn for å svare
thepower
07.01.2021 kl 20:19 2808

Thanks. Thats good to know.

Any idea what the closing price will be tomorrow?

✊💦💦💦💦💦💦💦
Redigert 21.01.2021 kl 08:46 Du må logge inn for å svare
klassisk
08.01.2021 kl 00:00 2650

3,93
Redigert 21.01.2021 kl 08:46 Du må logge inn for å svare
thepower
08.01.2021 kl 00:34 2615

3.70
Redigert 21.01.2021 kl 08:46 Du må logge inn for å svare

thepower skrev 3.70
3,61
Redigert 21.01.2021 kl 08:46 Du må logge inn for å svare
Anywhere
08.01.2021 kl 12:36 2187

Det er fortsatt en opprettholdelse av bra volum i aksjen rundt de nivåer som er høyest på over et år (siden høst 2019).
Det er ganske åpenbart at det er jakt på større aksjeposisjoner, jeg gir personlig ikke ved telefondørene....og vi ser det på sperreposter som dukker opp når aksjen drar på.
Enten skjer det noen strukturelle endring i selskapet, nye fokus, eller det er miljø som ser en solid lysnende posisjon for Archer fremover, og selvsagt erkjenner en ekstremt lav prising på dagens nivå. Man har havnet her etter at aksjen er utarmet over lengre tid, og det er mulig å komme overraskende billig til solide eierandeler før større strukturelle endringer skjer. Det har vi sett før. Mange kaster noen kort, og noen drar ut av aksjen etter oppgang fra laveste 2-tall til dagens.

Jeg tror at tiden egentlig fortsatt er tilstede for en posisjonering på lav kost før man vil kunne se en oppgang tilsvarende det vi har sett før, både i Archer og i tilsvarende selskap som går fra konkursprising til mer edruelig multippelfokus. Det skjer samtidig da som markedssegment bedres.
I dette løpet er det ikke ekstremt vesentlig om man får kjøpt aksjer på 2,8, 3,5 eller 3,7. Oppsiden er solid med Archer slik selskapet styrer i dag.


Redigert 21.01.2021 kl 08:46 Du må logge inn for å svare
thepower
08.01.2021 kl 16:26 2042

Sterk Archer idag 😁
Redigert 21.01.2021 kl 08:46 Du må logge inn for å svare
thepower
08.01.2021 kl 16:30 2030

GT2RS skrev 4,10🚀🚀🚀
You were close
Redigert 21.01.2021 kl 08:46 Du må logge inn for å svare
Dimna
08.01.2021 kl 22:17 1824

Takk for bra innlegg, veldig spennende med Archer!

Analyse-spørsmål: Utregning av free cash flow – e.g. for Q3 2020 – hvilket tall kommer dere frem til? Usikker om jeg skal bruke EBITDA (og isåfall, ekskludert "exceptional item"?) og addere tilbake D&A minus Capex og interest expenses. Eller om jeg også burde trekke fra "other financial assets", som i Q3-rapportert var USD/NOK svekkelse? Det er jo kindof en non-cash utgift, selv om det faktisk påvirker kjøpekraften? Samtidig vil det sikkert dukke opp flere "Exceptional items" fremover.

Målet er jo selvfølgelig ikke å få en teoretisk riktig FCF, men et så realistisk bilde på CF fremover. Tanker?
Redigert 21.01.2021 kl 08:46 Du må logge inn for å svare
Tingebri
08.01.2021 kl 23:10 1762

Usd/NOK tapet handler om et internt lån i konsernet, altså non cash utgift. Grunnen til at de ikke sletter dette lånet er at de gir dem skattefordeler, da det gis skattefradrag for valuta tap i det ene selskapet og det ikke beregnes tilsvarende skattepliktig inntekt i selskapet som låner ut pengene. Jeg antar dette har med at et av selskapene er registrert i Bermuda.
Redigert 21.01.2021 kl 08:46 Du må logge inn for å svare
GT2RS
08.01.2021 kl 23:23 1736

Jeg mener 2020 har gått til å trå vannet, slik at q3 ikke er så mye å regne på, og faktorene blir mange. Det er koronaeffekter og Modu rigger av og på kontrakter osv.

Jeg ville tittet fremover som jeg skriver i min andre tråd i dag, jeg regner med full sprut fra og med q3, da går Argentina bedre enn før og begge MODU riggene er i drift. Regner med Ebitda på ca. $ 36 mill. pr. kvartal, 144 mill. i året som nevnt i første innlegg i denne tråden.

Kursen bør gå så snart markedet oppdager dette, jeg ser dette allerede, i regnskapene q3 2021 synes det for alle. Så raketten fyres jevnt og trutt frem til da.

Gjeldsnedbetalingsevne på ca. 700 mill. pr. år over normal drift, er ikke å kimse av. Børsverdien er kun 500 mill.

PE på 10 vil da grovt sett gi prising på 40,- pr. aksje, PE på 20 er mulig mer naturlig for oljebransjen i dagens klima, og da bør det gi grovt sett kurs på 20,-. Gjelden blir mindre raskt, og forannevnte kurser bør ikke være veldig langt frem i tid. Lavere gjeld gir hele tiden lavere kostnader. Skatt er det foreløpig lite av pga. avskrivninger av gammel moro.

🚀🚀🚀
Redigert 21.01.2021 kl 08:46 Du må logge inn for å svare
in2deep
15.01.2021 kl 09:52 1327

Hva er triggerne her de neste 6 mndr?
(utenom Q4-rapport...)
Redigert 21.01.2021 kl 08:46 Du må logge inn for å svare
nafa
15.01.2021 kl 12:44 1213

Les trådstarters innlegg !!!
Redigert 21.01.2021 kl 08:46 Du må logge inn for å svare
thepower
15.01.2021 kl 13:39 1140

Hva faen skjedde med volum her??

Skulle ikke vi teste 4.70kr idag?
Redigert 21.01.2021 kl 08:46 Du må logge inn for å svare
nafa
15.01.2021 kl 17:31 1045

Volumet gikk ned !!

Nei, vi skulle ikke det !!
Redigert 21.01.2021 kl 08:46 Du må logge inn for å svare