Hva nå, Vistin?


Kursen har siste tiden gått uforholdsmessig mye uten at noen informasjon er gitt. Et mindre innsidekjøp er i så måte av mindre betydning. Nå stiller jeg det spekulative spørsmålet om noe er på gang? Emisjon for å målbære visjonære planer, oppkjøp eller fusjon? Eller kanskje bare at fremdriftsplanen for nytt produksjonsanlegg er i rute eller blir forsert. Noe er på gang kan det se ut som. Morgendagen blir spennende. Videre ferd opp, eller falle litt tilbake, det gjenstår å se! For ikke å si høre.
Redigert 21.01.2021 kl 08:35 Du må logge inn for å svare
d12m
08.01.2021 kl 00:52 8956

Kunne personen foretatt innsidekjøp dersom det var emisjon, oppkjøp eller fusjon på gang?
Redigert 21.01.2021 kl 08:35 Du må logge inn for å svare

Melding om økt produksjon.
Redigert 21.01.2021 kl 08:35 Du må logge inn for å svare

d12m
Du stiller naturligvis et høyst relevant spørsmål, og det er selvsagt regler for slikt. Men tid og rom, planer og beslutninger, potensialet for kursutvikling og andre faktorer, vil tillegges vekt i en vurdering av om en primærinnsiders kjøp av aksjer er lovlig. Mitt poeng er egentlig ikke annet enn at jeg stiller meg undrende til kursutviklingen. Men det gleder meg naturligvis stort!
Redigert 21.01.2021 kl 08:35 Du må logge inn for å svare

Jeg er nokså sikker på følgende etter dagens rekyl ned: Det er bare markedet som har drevet kursen opp, og i all hovedsak fordi det meste er på track, og ikke minst at alle med regneferdighetene i behold har en lettere oppgave, nå når olje aktiviteten er et tilbakelagt kapittel. Dette blir bare bedre ettersom tiden går. 🍾
Redigert 21.01.2021 kl 08:35 Du må logge inn for å svare
Norsman
09.01.2021 kl 00:33 8751

Vistin har hatt en tendens til å reagere kraftig på små triggere. Ligger tunge investorer rolig i bunnen, og aggressiviteten på kjøpersiden har hele 2020 vært større enn salgsvilligheten. Når man ser på aksjene på Oslo børs er det mye usikkerhet og den er oljetung. I motsetning til andre grønne aksjer tjener Vistin penger, og en dobling av produksjon i Q2 22 vil gi umiddelbar cashflow som bidrar direkte på bunnlinjen og vil gi avkastning både i form av verdistigning på aksjekurs og potensielt gode utbytter på sikt. Nå er Brøymer tungt inne på eiersiden, har med seg Krogstad og begge har kompetanse innen legemiddelvirksomhet, og kan vise til en utmerket utvikling i Medistim, blir interessant å se videre strategi for utvikling av Selskapet.
Redigert 21.01.2021 kl 08:35 Du må logge inn for å svare
Norsman
09.01.2021 kl 11:26 8637

Hvis man ser på Selskapet uten å bruke tid på å forstå historien rundt Vistin siste årene vil kursøkningen fra 5 kroner i mars til 20 kroner i januar 2021 høres voldsomt ut. Men det ligger mye negativt omdømme og uheldige valg tilbake i tid som har årsak til dette. Oljetrading og utsettelse av prodlinje 2 ble selvsagt veldig negativt tatt i mot av markedet. Hvis man ser bort fra oljetrading og flukten fra Selskapet når beslutningen av utsettelse av prodlinje nr 2 ble offentlig gjort, så er aksjekursen i dette selskapet lav, det får også lite oppmerksomhet og bruker også lite tid for å selge seg inn hos investorer, da de ikke trenger det. God positiv cashflow og finansiering for ekspandering er på plass allerede i motsetning til flere andre ESG aksjer som lokker til seg investorer på relativt tynt businesscase, og som ikke vil ikke vil gi positiv avkastning på flere år, hvis de i det hele tatt vil klare det.....
Vistin har doblingspotensiale, om ikke tredoblingspotensiale i løpet av få år.
Redigert 21.01.2021 kl 08:35 Du må logge inn for å svare

Hvis nå all oljetraden til vistin er nå ferdig betalt for og ikke blir en demper på neste kvartalsrapport i regnestykket, så blir jeg veldig forundret hvis vi ikke ser en dobling av pris før juni. De har 0 gjeld, de kommer til å produsere ca. 7700mt metmorfin når den nye produksjonslinjen er ferdig. Den nye linjen skal også driftes av færre arbeidere, så det vil bety my mer valutta for pengene. De fleste nevner at de skal produsere 7000mt metmorfin når den nye linjen er ferdig, men folk glemmer å ta med i regnestykket den nye reaktoren og utnyttelses prosjektet på den allerede eksisterende linjen som øker produksjonen til 3850mt. dette vil bli 100%sikkert implementert på den nye linjen også.) 3850*2= 7700. Ikke 7000 som alle snakker om. Firmaet nevner også 7000mt, men da holder de enten tilbake 700mt i rapporten som da en ekstra gevinst som de skal nevne senere for å booste aksjen, eller så er de bare forferdelig dårlig til å regne. Dette blir en utbytte maskin :)
Redigert 21.01.2021 kl 08:35 Du må logge inn for å svare
May-Liss
11.01.2021 kl 22:54 8366

Utfra Q3 rapport skal kapasitet ved utgangen av 2020 være 3850 mt.
Kapasitet i tillegg er oppgitt til 3500 mt. (salgbar fra Q2-22)
Totalt 7350 mt.
Da gjenstår bare en lønnsom og effektiv produksjon - solgt til gode priser.
Siste innsidekjøp fra salgsdirektør tar jeg som et signal på at salgsarbeidet for den nye produksjon er i rute.
Q4-20 er jeg rimelig sikker på blir veldig bra, da volumet i Q3 var noe lavere grunnet planlagt stopp. Historisk viser tallene at en kvartal med noe lavere volum etterfølges av et kvartal med høyere volum. Behovet er der og Vistin selger alt de kan produsere.
Redigert 21.01.2021 kl 08:35 Du må logge inn for å svare

Ser den, men hvorfor skal de ikke tweeke den nye produksjonslinjen til 3850 når de allerede har gjort det med den gamle og vet hvordan? Det virker for meg helt rart hvis de ikke implementerer dette også på den nye linjen slik at de oppnår 7700.
Vet du om tapet på oljeveddemålet var ferdig i regnskapet Q3? Håper dette ikke blir en demper på Q4 rapporten også
Redigert 21.01.2021 kl 08:35 Du må logge inn for å svare
May-Liss
11.01.2021 kl 23:33 8308

Oljeveddemålet ble avsluttet 30.03.20. - Regnskapsført Q2-20.
Produksjonskapasitet : jeg forholder meg til informasjon fra selskapet.
Redigert 21.01.2021 kl 08:35 Du må logge inn for å svare
Norsman
23.01.2021 kl 18:15 8015

Lite aktivitet på Vistin tråder for tiden.
Jeg bruker nå fortsatt mye tid på å forstå verdensmarkedet. Litt på siden av DM2 har jo Metformin gjort seg bemerket rundt Covid, noe som indikerer hvor sterkt et virkemiddel dette er. Metformin ble jo i sin tid egentlig utviklet som et antiviralt legemiddel. Studier viser nå igjen dokumentert styrke i forhold til pågående Pandemi.
Vaksinene med en virkningsgrad mellom 65&95%, mens bruk av Meformin før smitte medførte 60% reduksjon i dødelighet.
For interesserte:
https://www.endocrinologynetwork.com/view/metformin-use-before-covid-19-drastically-reduces-mortality-risk

Ellers har Vistin nå stabilisert seg over 20, men lite volum for tiden, ingen som selger, her er mange som sitter LONG. Spent på strategi fremover.
Har et mål på rundt 23-25 før sommeren, sp blir det litt frem og tilbake før vi kommer til rundt 27-28 mot jul. Kommer det inn en spenstig Tysker så kan 30 være mulig før nyttår også, men vi får nå se.
Redigert 23.01.2021 kl 18:30 Du må logge inn for å svare

Sprøtt at det er så liten bevegelse på et selskap med så store verdier på hånd
Norsman
02.02.2021 kl 12:27 7758

Mulig det kommer litt bevegelse i forbindelse med rapporteringen senere i måneden. Men er ingen boble aksje dette ihvertfall, merkelige bevegelser på børsen, voldsom prising på enkeltaksjer, gode tider for tradere, men spørs hvordan det ser ut utover vår og sensommer, her er endel bobletendenser, og da er det trygt og godt i Vistin selv om det går sakte.
May-Liss
02.02.2021 kl 18:46 7672

Sakte ???
+ 18-19 % så langt i år.
Norsman
02.02.2021 kl 21:29 7584

Sakte i forhold til potensialet 😉
Ikke så store volum da.
Norsman
03.02.2021 kl 00:16 7501

Det jeg mener her er at potensialet i aksjen er mye større enn hva man kan se igjen i dagens prising av selskapet. Ser man rundt seg på Oslo børsene, da går Vistin sakte, og volumet er veldig lavt. Markedets villighet til å by på endel av de andre aksjene i dag er ikke basert på en solid businesscase, men mye hausing for å få inn kapital for å fronte en businesscase som i beste fall vil gi avkastning om 5 til 10 år, og da da skal de treffe godt + flaks. Investering i disse Selskapene er av høy risiko, men gir god og rask avkastning med tanke på aksjekurs, men ikke bærekraftig over tid. Gode dager for tradere, men her er korreksjon på gang, da er Vistin et godt sted å være, solid økonomi med en salgsvare som etterspørselen øker 4-5% årlig, og liten risiko.

Vistin - dobbel produksjon - 40.
Skjer det allerede nå i februar?
Norsman
03.02.2021 kl 22:40 7266

Første produksjonsøkning kom Q4 20, forventet årlig prod kap. <3850MT, ytterligere produksjonsøkning med kapasitet totalt på <7000 MT vil komme i Q2 22 ifølge tidligere presentert plan.
Metformin markedet har en forventet økning på mellom 5&6% årlig fremover, ikke 4-5% som jeg skrev tidligere.
Var litt mer aktivitet i aksjen i dag, la oss håpe det kommer litt medieomtale og blest om Vistin fremover, kursen vil raskt skyte fart da.
d12m
03.02.2021 kl 23:30 7212

Kan vi føle oss sikre på at Vistin får solgt all den ekstraproduksjonen? Det vil vel gå på bekostning av en annen, eksisterende leverandør for markedet vokser vel ikke så fort at det kan svelge unna en slik økning i seg selv?
May-Liss
03.02.2021 kl 23:53 7189

Ingen garanti - men når Salgsdirektør doblet aksjebeholdningen sin i januar, vil jeg tro at salget er « i rute «

https://newsweb.oslobors.no/message/522056
Norsman
04.02.2021 kl 07:14 7109

I tillegg er det utfordringer for flere Metformin leverandører mtp nitrosamin/avfallsstoff i produktene sine.
Vistin har helautomatisert fabrikk, produserer store volum med konstant premium kvalitet, en sterk og høyt kvalifisert QA avdeling og har flere lange avtaler for leveranse i et økende marked, så får vi høre litt mer vedrørende dette ved årsfremleggelse og statusoppdatering for prod økning. Forelå strategi for salg ved siste oppdatering uten at de gikk i detalj, med indikerer at de ligger strategisk godt plassert for å ta del i den økende etterspørselen.
Under er et utklipp fra Finansavisens artikkel da SP1M tok Vistin inn i sin ukesprtefølje.
«Etter at selskapet bestemte seg for å stenge ned alle oljerelaterte derivatkontrakter i mars i år, står nå Vistin igjen som en spesialisert og høy-kvalitets metformin produsent med patenterte produkter til kunder som Novo Nordisk, Merck, Novartis, Astra Zeneca og Boehringer på 3-5 års rammeavtaler», heter det i rapporten.
https://finansavisen.no/nyheter/bors/2020/08/17/7556365/sparebank-1-markets-anbefaler-ti-aksjer
Dette står på Vistins hjemmeside:
Metformin is the standard first line treatment for Type 2 Diabetes, a disease that is expected to grow by 50% until 2030 worldwide and affect more than 500 million people. The global market for Metformin is expected to grow with a CAGR of 4-6% on an annual basis. Vistin Pharma is strategically well positioned to take part of this growth.
https://www.vistin.com/products/category429.html
Redigert 04.02.2021 kl 08:16 Du må logge inn for å svare
marvis
04.02.2021 kl 10:06 7040

Om den årlige økningen er såpass, er det mulig at Vistin vil vurdere å øke produksjonen ytterligere eller er det hindringer som gjør dette vanskelig?
Far-far
04.02.2021 kl 10:26 7020

Vistin installerer ny produksjonslinje som vil være operativ i 2022 og som vil doble produksjonen.
HrDuck
04.02.2021 kl 12:05 6971

Oljetradingen er ute og dermed også uforutsigbarheten. Ny prod.linje er oppe mot slutten av året og vi nærmer oss en dobling av volumet.
Markedet kommer til å vokse stabilt fremover og marginene er gode. Jeg føler meg trygg på at det vil være et marked også for produksjonsøkningen og da er regnestykkene ikke så vanskelige. I mine regneark får vi et res pr aksje rundt 2-3 kroner uten å bruke den optimistiske kalkulatoren.
Nå er det gjerne noen som tenker at 23 er høyt siden den stupte med tradingkollapsen, men fundamentalt tror jeg denne har minst 10 kr på oppsiden basert på dagens informasjon.
Og så vet vi at største aksjonær er en industribygger som har lykkes i andre selskap tidligere. Om de velger å bygge selskapet (feks ved mindre oppkjøp) kan man ane konturene av et større norsk farmasi/industriselskap en gang i fremtiden. Men her må vi avvente de strategiske valg styret foretar fremover.
Far-far
04.02.2021 kl 13:44 6901

Litt om Metformin i behandling:

Fоr i dаg са. 200 000 mеnnеskеr fått еn diаgnоsе аv tyре II diаbеtеs оg аntаllеt økеr hvеrt år i Nоrgе.

Еt stоrt аntаll аv mеnnеskеr hаr tyре 2 diаbеtеs оg ikkе vеt dеt. Меrk аt mаn kаn kjøре Меtfоrmin i ароtеk hvis рå grunn аv diаbеtеs hаr fоrvеrrеt livskvаlitеt. Меtfоrmin еr еn аv dе bеstе оg mеst bruktе lеgеmidlеr frа gruрреn biguаnidеr. Сirkа 110.000 nоrdmеnn hаr brukt Меtfоrmin lеgеmidlеt fоr mоnоtеrарi mоt diаbеtеs i 2016.

Сirkа 20 000 раsiеntеr hаr brukt Меtfоrmin i kоmbinаsjоn mеd аndrе mеdikаmеntеr fоr å kоntrоllеrе blоdsukkеrnivåеt. Меtfоrmin рорulаritеt еr рå grunn аv fоrdеlеnе sоm gir dеttе lеgеmiddеl:

Stаbil аnti hyреrglyсеmiс еffеkt.
Вruk sоm mоnо- еllеr kоmbinаsjоnsbеhаndling аv diаbеtеs.
Rеdusеring аv risikоеn fоr kоmрlikаsjоnеr fоrbundеt mеd høyе nivåеr аv glukоsе.
Веvаring еllеr rеduksjоn аv раsiеntеns krоррsvеktеn.
Еn rеduksjоn i blоdsukkеrnivåеt, utеn dе аlvоrligе bivirkningеr.

Меtfоrmin tаblеttеr еr nødvеndig fоr раsiеntеr sоm hаr diаbеtеs еllеr sоm ikkе еr i stаnd til å gi tilstrеkkеlig glykеmisk kоntrоll mеd diеtt. Glukоsеnivåеt gаrаntеrt аvtаr еttеrhvеrt sоm еttеr måltidеr еllеr i løреt аv dаgеn еttеr аt раsiеntеn bеgynnеr å brukе lеgеmidlеt.

https://norgepiller.com/metformin/
Norsman
04.02.2021 kl 15:34 6863

For nye interesserte, her er siste presentasjon av Selskapet fra 19.01.21. Svarer litt på noen av spørsmålene i tråden.
https://www.vistin.com/presentations/category537.html
May-Liss
04.02.2021 kl 20:16 6784

Takk for link til ny presentasjon - er prosjektet forsinket eller er de bare upresise?

"Ongoing expansion project doubling capacity to 7000MT during 2022"
Norsman
04.02.2021 kl 23:23 6708

Vil svare upresise, på slide 3, sier de på business update som tidligere Q2 22, men får vel update 19.02.
Når det gjelder kapasitetsøkningen melder de alltid at dobling vil gi 7000 MT HCL, men nevner aldri at DC også økes med 800 MT, fra 800 til 1600 MT. Hvorfor?
Reserven
04.02.2021 kl 23:37 6693

Skriv og spør. Du mener slide 4, ikke 3?

API = Active Pharmaceutical Ingredient (a basic component of any medicine or pharmaceutical drug)
https://en.wikipedia.org/wiki/Active_ingredient

Redigert 04.02.2021 kl 23:47 Du må logge inn for å svare
Reserven
04.02.2021 kl 23:44 6684

I slide 4 står det at de allerede har solgt hele 2021 produksjonen:
• High demand for Vistin’s volume, sold out in 2019, 2020 and 2021

Også på slide 4:
Finalization of our expansion project in Q2 2022 will double our capacity to ~7000 MT

Redigert 04.02.2021 kl 23:48 Du må logge inn for å svare
May-Liss
05.02.2021 kl 00:02 6609

Norsman
Jeg oppfatter det slik
Totalkapasitet blir 7000 MT (HCL + DC) -
Inntil 7000 MT HCL
Inntil 1600 MT DC
Produktmix har betydning for lønnsomhet.
Reserven
05.02.2021 kl 00:46 6591

Artikler om VISTIN i Kragerø Blad Vestmar:  https://www.kv.no/sok?query=VISTIN
Redigert 25.03.2021 kl 00:42 Du må logge inn for å svare
Reserven
05.02.2021 kl 01:01 6585

Forsiden på KRAGERØ BLAD VESTMAR lørdag 19.09.2020:  https://www.e-pages.dk/kragerobladvestmar/1298/teasers/medium.jpg

I artikkelen på side 4 sier Nordby at rundt 50 prosent av overskuddet hvert år går med til å dekke kostnadene for vann, strøm og avfallshåndtering. «Nordby forteller at fabrikken har kapasitet til å produsere mer enn 7000 tonn metformin, og at det ikke er utenkelig å skulle utvide enda mer.»

Redigert 05.02.2021 kl 01:14 Du må logge inn for å svare
Norsman
05.02.2021 kl 09:02 6439

May-Liss: ja det er nok riktig forstått :) Tidligere har de fremmet kompetanse og utstyr for produksjon av piller, men dette finner jeg ikke igjen, var ikke lønnsomt slik jeg leste det. Ser også at de nå har et 3 produkt som ikke var der tidligere: Premix. Så de utvikler seg kontinuerlig. :)
Metformin brukes som ingrediens i en rekke patenterte legemidler, og Vistin er den største produsenten i Nord Europa, er også godkjent for å levere til store deler av verden. Så å få solgt produksjonen fra nye linje og evt. ytterligere produksjonsøkning vil nok ikke skape store utfordringer. De har tidligere meldt seg utsolgt flere år frem i tid, og at det er et ønske fra kundene om å levere mer, så markedet er der og er økende.
Redigert 05.02.2021 kl 09:51 Du må logge inn for å svare
Reserven
05.02.2021 kl 14:48 6361

Etter at "grønne" Borregaard i går la frem 2020 resultatet, og meldte 2020 utbytte på 2,50/aksje, har aksjen i dag tangert 170 kroner.
https://newsweb.oslobors.no/search?fromDate=1900-01-01&issuer=BRG&toDate=2100-12-31
https://finansavisen.no/nyheter/industri/2021/02/05/7617662/gronn-borsrakett-ma-innfri   (KREVER ABONNEMENT)

Går doblingen av VISTINs produksjonskapasitet som planlagt, forventer jeg at VISTIN for 2023 utbetaler et utbytte ≈ 2,50. Isåfall sier kursutviklingen til Borregaard noe om potensialet til VISTIN, særlig hvis VISTIN får nytt grønt logo og bytter navn til VISTIN PURE GREEN  ;)

Redigert 05.02.2021 kl 14:51 Du må logge inn for å svare

Det er fordi DC blir laget av Metformin HCL internt på fabrikken.KAPASITETEN blir 7000 MT Metformin HCl i løpet av 2022, men oppetider og når man er fullt operativ for å produsere dette volumet er noe annet.

Overskuddet i en virksomhet kommer vel etter driftskostnader som vann, strøm og avfallshåndtering er betalt?
Reserven
05.02.2021 kl 14:56 6357

Riktig, men for VISTIN ligger det i dag i området 1,00 - 1,50.
EPS for 2020-Q4, første rene kvartal uten oljesøl og med full produksjon, bør gi en pekepinn på fremtidig utbyttekapasitet etter dobling av prodkap som bare krever ca 25% økning av antall ansatte.

Redigert 05.02.2021 kl 14:57 Du må logge inn for å svare