Best og worst case scenario mtp AMR og mineralrettigheter

Pipegakk
NOM 11.01.2021 kl 09:28 11032

AMR har som kjent i snart tre år forsøkt å snappe opp rettigheter til mineraler på Vevringsiden av Engebøfjellet.
Saken er nå i sin siste fase hos ankeinstansen Nærings- og Fiskeridirektoratet etter Direktoratet for Mineralforvaltning mente at NOM har alle rettigheter og AMR påklaget vedtaket.

Under skal vi diskutere best og worst case scenario:

Best:
AMR mister alle rettigheter til kompensasjon for granat og sitter igjen kun med lovpålagte royalty fra Minerallovens §57 som gir alle grunneiere rett på 0,5% av årlig omsetning. For grunneierne på Vevring er dette ganske trist ettersom de har gitt bort rettighetene sine til AMR og må dele denne kompensasjonen med mange flere aksjonærer.

Worst:
AMR blir tilkjent rettigheter for granat på Vevringsiden og kan kreve denne utlevert eller bli kompensert for "in-situ" verdien (verdien den har i fjellet før utvinning og prosessering).
Verdien i fjellet er en brøkdel av verdien av salgbart produkt: AMR har via grunneierne i Firda signalisert at prisen på mineral i fjellet er ca 28% av ferdig produsert vare. Siden AMR har gått ut med dette, må vi anta at dette blir et ytterpunkt i en eventuell forhandling av kompensasjon.

NOMs forhandlingsovertak i en slik forhandling vil være (blant annet):
- De kan vente med å kompensere AMR til de faktisk bryter stein på Vevringsiden - altså om ca 15 år i følge driftsplan.
- De kan forlange å utlevere granaten direkte til AMR slik at de må håndtere den, lagre den, selge den osv.

Førstnevnte tror jeg ikke er i AMRs interesse ettersom involverte vil ha penger i hånden raskest mulig. Flere av grunneierene er sikkert klar for sykehjem om 15 år, og Tore Viana-Rønningen er ikke typen som liker å vente på pengene.

Sistnevnte kan bli et mareritt for AMR ettersom NOM kan overflomme de med granat som AMR selv må finne kjøpere til. Kanskje AMR kan tjene mer per tonn, men du verden for en risiko og ubelelighet det blir for de å måtte opprette anlegg, systemer og apparat for salg, logistikk og lagring. Jeg tror ingen i AMR er interessert i dette alternativet.

Hvis AMR og NOM i så fall skal forhandle om en kompensasjon i form av prosenter av pris på salgbart produkt, vil man kunne anta at øvre ytterpunkt må være betydelig lavere enn ønskeprisen AMR indirekte har annonsert i media på 28%

Kanskje vil forhandlingsytterpunktene ligge mellom 5% og 20 % av salgsprisen på granat (som per tid er rundt $ 250).
Med andre ord snakker vi i så tilfelle om en cash-kompensering på mellom $12 og $50 per tonn granat.

Fra DFS oppgir NOM at driftsutgifter de første 15 årene er 73 dollar per salgbart tonn. Denne prisen inkluderer både granat og rutil.

Worst case scenario er derfor en økt kostnad for per tonn på opptil 50 dollar for de massene som ligger på Vevring-siden.
Selve arealet av Vevringsiden utgjør 33% av det totale omfanget av gruven, men jeg vet ikke hvor mange prosent av mineralene som ligger der - og hvordan dette blir inkludert i en eventuell avtale.

Med andre ord så er det ikke fullstendig krise om AMR skulle vunnet fullstendig i rettighetsspørsmålet. Det blir et noe lavere overskudd på deler av granaten. NOM vil fremdeles være en kick-ass gruve med et latterlig høyt overskudd.
Redigert 21.01.2021 kl 09:15 Du må logge inn for å svare
_HH_
23.01.2021 kl 16:17 1129

Her tek du nok feil igjen. Kva som er statens mineral er tydeleg definert og endrar seg ikkje. Rutil er staten sitt mineral, uansett om det opptrer i små eller store mengder. Det einaste som varierer er om førekomsten inneheld konsentrasjoner som gjer den drivverdig eller ikkje, men dette er ikkje relevant i forhold til om rutil skal definerast som staten sitt mineral eller ikkje. Det vil dermot påverke om ein aktør som er ute etter utvinningsrett vil få dette eller ikkje. Spor av statens mineral vil ikkje vere nok til å få tildelt ein utvinningsrett. Dersom du finn rutil over alt vert eg ganske imponert.

I tillegg misforstår du vegleiaren. Det som vegleiaren poengterer er at der staten sine metall inngår i kjemiske forbindelsar (spor av) i krystallstrukturer, og det ikkje er mogleg å skille dei ulike grunnstoffa frå fra kvarandre, er det ikkje snakk om staten sitt mineral. Eit døme på dette er nettopp granat. Granaten i Engebøfjellet er almandine og har formelen Fe3Al2Si3O12...og som ein ser innheld granaten jern som er nettopp staten sitt metall. Men sidan jernet inngår i krystallstrukturen til granat og det ikkje er mogleg å "hauste" jernet ut frå denne strukturen, er dette grunneigar sitt mineral og ikkje staten sitt.

Dette vert også poengtert i utdraget eg synte til i førre innlegg "Til tross for ordlyden, er det hevdvunnen og sikker praksis at loven ikke omfatter alle metaller og alle
mineraler som inneholder et metall"

Kva du måtte meine at lovforslaget støtter opp under, er nok ikkje relevant. Det gjeld uansett ikkje for denne saka, det er derfor det er foreslått som endring til den nye lova og lovar har ikkje tilbakeverkande effekt, jamfør grunnlova.
Redigert 23.01.2021 kl 16:49 Du må logge inn for å svare

Ok...bra!
Slår meg til ro med besvarelsene.

Greit å få luftet litt av det som svirrer i luften...sikkert ikke bare jeg.

Da går det sikkert noen dager før jeg atter en gang kommer på banen med flere påstander og mineralske konspirasjonsteorier som må tilbakevises.
Redigert 23.01.2021 kl 17:07 Du må logge inn for å svare
_HH_
23.01.2021 kl 17:12 1067

Diskusjonar er bra, friksjon må til for å skape progresjon.
Pipegakk
23.01.2021 kl 17:20 1056

Framifrå arbeid, HH

Veldig bra svart fra flere her og trekker frem Pipegakk og i særdeleshet HH. Men er ganske utrolig at denne Regjeringen(Amr)? virkelig må ha det inn med teskje før han gir seg. Maler og maler på det samme men må gi seg til slutt. Men all honnør til bidragsyterne som forteller hva som er riktig da jeg ikke orker denne kveruleringen med typer som Regjeringen. Men utrolig bra at han får motsvar da det sitter mange småaksjonærere som ikke har satt seg så godt inn og som kan bli forvirret. så en stor takk.
Pipegakk
23.01.2021 kl 18:49 946

Det er fint med de som kan ta rollen som djevelens advokat og dermed belyse saken fra flere sider.
Det tvinger også frem bedre argumentasjon ettersom vi ikke er omringet av nikkedukker som tar alt vi sier for god fisk.

Beklager det mr.fryktløs.
Jeg ble skadet som barn...hadde alltid lyst til å bli gruvearbeider, men fikk ikke fordi faren min var stein.

i'll be back
Pipegakk
24.01.2021 kl 14:31 597

Regjeringen: kan du ikke bli med i Facebook-gruppen NOM Aksjonærer? Mye god debatt og informasjon der (og litt mindre krangling enn på HO. )
Redigert 24.01.2021 kl 14:46 Du må logge inn for å svare