Best og worst case scenario mtp AMR og mineralrettigheter

Pipegakk
NOM 11.01.2021 kl 09:28 11427

AMR har som kjent i snart tre år forsøkt å snappe opp rettigheter til mineraler på Vevringsiden av Engebøfjellet.
Saken er nå i sin siste fase hos ankeinstansen Nærings- og Fiskeridirektoratet etter Direktoratet for Mineralforvaltning mente at NOM har alle rettigheter og AMR påklaget vedtaket.

Under skal vi diskutere best og worst case scenario:

Best:
AMR mister alle rettigheter til kompensasjon for granat og sitter igjen kun med lovpålagte royalty fra Minerallovens §57 som gir alle grunneiere rett på 0,5% av årlig omsetning. For grunneierne på Vevring er dette ganske trist ettersom de har gitt bort rettighetene sine til AMR og må dele denne kompensasjonen med mange flere aksjonærer.

Worst:
AMR blir tilkjent rettigheter for granat på Vevringsiden og kan kreve denne utlevert eller bli kompensert for "in-situ" verdien (verdien den har i fjellet før utvinning og prosessering).
Verdien i fjellet er en brøkdel av verdien av salgbart produkt: AMR har via grunneierne i Firda signalisert at prisen på mineral i fjellet er ca 28% av ferdig produsert vare. Siden AMR har gått ut med dette, må vi anta at dette blir et ytterpunkt i en eventuell forhandling av kompensasjon.

NOMs forhandlingsovertak i en slik forhandling vil være (blant annet):
- De kan vente med å kompensere AMR til de faktisk bryter stein på Vevringsiden - altså om ca 15 år i følge driftsplan.
- De kan forlange å utlevere granaten direkte til AMR slik at de må håndtere den, lagre den, selge den osv.

Førstnevnte tror jeg ikke er i AMRs interesse ettersom involverte vil ha penger i hånden raskest mulig. Flere av grunneierene er sikkert klar for sykehjem om 15 år, og Tore Viana-Rønningen er ikke typen som liker å vente på pengene.

Sistnevnte kan bli et mareritt for AMR ettersom NOM kan overflomme de med granat som AMR selv må finne kjøpere til. Kanskje AMR kan tjene mer per tonn, men du verden for en risiko og ubelelighet det blir for de å måtte opprette anlegg, systemer og apparat for salg, logistikk og lagring. Jeg tror ingen i AMR er interessert i dette alternativet.

Hvis AMR og NOM i så fall skal forhandle om en kompensasjon i form av prosenter av pris på salgbart produkt, vil man kunne anta at øvre ytterpunkt må være betydelig lavere enn ønskeprisen AMR indirekte har annonsert i media på 28%

Kanskje vil forhandlingsytterpunktene ligge mellom 5% og 20 % av salgsprisen på granat (som per tid er rundt $ 250).
Med andre ord snakker vi i så tilfelle om en cash-kompensering på mellom $12 og $50 per tonn granat.

Fra DFS oppgir NOM at driftsutgifter de første 15 årene er 73 dollar per salgbart tonn. Denne prisen inkluderer både granat og rutil.

Worst case scenario er derfor en økt kostnad for per tonn på opptil 50 dollar for de massene som ligger på Vevring-siden.
Selve arealet av Vevringsiden utgjør 33% av det totale omfanget av gruven, men jeg vet ikke hvor mange prosent av mineralene som ligger der - og hvordan dette blir inkludert i en eventuell avtale.

Med andre ord så er det ikke fullstendig krise om AMR skulle vunnet fullstendig i rettighetsspørsmålet. Det blir et noe lavere overskudd på deler av granaten. NOM vil fremdeles være en kick-ass gruve med et latterlig høyt overskudd.
Redigert 21.01.2021 kl 09:15 Du må logge inn for å svare

Takk for et veldig bra innlegg Pipegakk! Det du skriver er helt korrekt og du verden som disse Vevringgrunneierne kanskje har driti på draget av finansgutta fra østlandet hehe. Men som du beskriver at ved WORST case så er det fortsatt en formidabel inntekt for Nom og en vanvittig oppside i aksjekursen. og ved BEST case så blir vi bare enda rikere.
Redigert 21.01.2021 kl 07:38 Du må logge inn for å svare
Pipegakk
11.01.2021 kl 11:02 6393

Ja, de tre grunneierne på Vevring som faktisk eier grunn over gruveområdet kunne fått utbetalt nærmere 53 millioner kroner (forutsetter 800 mill i årlig omsetning) i løpet av en førtiårsperiode dersom de ikke hadde blandet inn AMR og de andre grunneierne. Etter opprettelsen av AMR i 2018 hadde de tre ca 13% hver, så 53 mill er allerede redusert til drøye 20 mill. Verre blir det at AMR hadde en kapitalinnhenting i fjor høst, så nå er de trolig utvannet til langt mindre enn 13% hver.


Kilder:
- Aksjonærregister per 31.12.2019
- Reguleringsplan
- Søknad om driftskonsesjon
- Oppmåling av areal via kommunekart.no

Listen under viser totalt areal av eiendom over gruveområdet og hvilken kompensasjon de ville fått for seg selv uten AMR:

Torgeir Vefring (MNL Holding AS):
- ca 0.5 dekar (0.07%) av gruveområdet
- ca 106k i total kompensasjon etter førti år
- 12.9% eierskap i AMR

Geir og Anbjørn Kalstad
- ca 166 dekar (23%) av gruveområdet
- ca 37 millioner i total kompensasjon etter førti år
- Geir og Anbjørg har 6.45 % eierskap hver, totalt 12.9%

Jostein og Veronica Standal
- ca 70 dekar (10%) av gruveområdet
- ca 16 millioner i total kompensasjon etter førti år
- Her også eier de 6.45% hver i AMR

Merk at dette er aksjeeierskap før emisjonen i 2020. Vi får ikke vite hvordan den nye fordelingen er før februar/mars når alle aksjonærregisteroppgavene er innsendt til Altinn.

Merk også at kompensasjonen jeg omtaler i dette innlegget er royalties etter §57 i mineralloven, ikke kompensasjon etter en eventuell rettighetskrangel mellom AMR og NOM.
Redigert 21.01.2021 kl 07:38 Du må logge inn for å svare

Ganske utrolig at de har latt seg lure så grovt og må begynne å lure på om de er helt riktig skrudd fast i topplokket. sjekket de ikke at lederne i AMR er dømt for svindel fra før hehe
Redigert 21.01.2021 kl 08:27 Du må logge inn for å svare
Boss 99
11.01.2021 kl 12:45 6184

Sikkert lett å la seg lure av Amr og miljøgruppen på Vervigen.
Redigert 21.01.2021 kl 08:27 Du må logge inn for å svare
Pipegakk
11.01.2021 kl 12:50 6164

Vevring og Førdefjorden miljøgruppes styreleder er Ole-Erik Thingnes.

Ole-Erik var også leder for Naustdal SV i 19 år, samt er leder for Vevring Grendalag.
Alle tre organisasjonene har gjort det til sin livs oppgave å stikke kjepper og annet rusk i hjulene til NOM


edit: her har jeg tidligere påstått at Ole-Erik Thingnes var søskenbarn med en av Vevringgrunneierne Stian Thingnes, dette er ikke riktig og en misforståelse jeg har pådratt meg. De er dog i slekt, men altså fjernere enn søskenbarn.

Ole-Erik *er* dog søskenbarn med Anne-Line Thingnes, som har vært veldig aktiv i media og på facebook med å servere svært tvilsomme tolkninger av konsekvensene av sjødeponi. Hun sitter nå i styret i Naturvernforbundet, er medieansvarlig i Vevring og Førdefjorden Miljøgruppe og var også den som serverte massive mengder feilinformasjon til The Guardian og annen internasjonal presse som følgelig laget reportasjer om "miljøsvineriet" i Førdefjorden.
https://www.theguardian.com/environment/2014/nov/19/conservationists-slam-plans-to-dump-mining-waste-into-norwegian-fjord
Redigert 21.01.2021 kl 08:27 Du må logge inn for å svare
Carbo
11.01.2021 kl 13:13 6098

Veldig bra innlegg Pipegakk!

Vet du hvordan aksjonærene er fordelt i AMR når det gjelder A, B og C-aksjer?
Redigert 21.01.2021 kl 08:27 Du må logge inn for å svare
Pipegakk
11.01.2021 kl 13:27 6056

Nei, det vet jeg ikke.

Du kan kontakte styreleder Arnold Rørholt i AMR og be om innsyn i aksjeeierboken etter aksjeloven §4-5 og §4-6.
Epostadressen hans er aro@arcminres.no

Redigert 21.01.2021 kl 08:27 Du må logge inn for å svare
Boss 99
11.01.2021 kl 13:42 6019

Er det noen som har tilgang til topp 50 nå??
Redigert 21.01.2021 kl 08:27 Du må logge inn for å svare
Kanin89
11.01.2021 kl 14:03 5994

Det er då vitterleg NOM som har gjort det til si livsoppgåve å øydelegge for bygda Vevring og alle i nærleiken som livnærer seg på verdikjedar som det rike økosystemet i fjorden inngår i.

Har forståing for at det er kjipt å tape pengar på aksjar, men her har ein rett og slett ikkje gjort nok research. 4000 personar har signert på at dei er villige til å stogge dette med sivil ulydighet. Saman med å unngå upopulære avgjerder før stortingsval, så vil dette i eit best-case-scenario for NOM bety lange utsettingar.
Redigert 21.01.2021 kl 08:27 Du må logge inn for å svare
Boss 99
11.01.2021 kl 14:10 5995

Hallo ta deg en gulrot å gnag på du a.
Redigert 21.01.2021 kl 08:27 Du må logge inn for å svare

Snakk om vits, kor er det rike økosystemet? Dei kranglefantane i Vevring hadde vi klart oss godt uten. Er det nokon som lever av fiske i Førdefjorden?
Er vel nokon med fiskeoppdrett lenger ute i fjorden. Dette vil bli meget viktig for bygda Vevring, Vi treng industri som kan hindre fraflytting og nedlegging av barneahge og skule.
Redigert 21.01.2021 kl 08:27 Du må logge inn for å svare
Limetree
11.01.2021 kl 14:16 5948

Keep dreaming. Hvis en må løse et problem med sivil ulydighet så har en kanskje ikke en veldig god sak....
Redigert 21.01.2021 kl 08:27 Du må logge inn for å svare
Pipegakk
11.01.2021 kl 14:30 5895

Hei Kanin,

Siden du snakker om research:
Har du sett bilder av havbunnen i Førdefjorden? Ta en titt: https://vimeo.com/108095785
Dette er økosystemet du mener blir rasert. Det som finnes av liv der nede har ingen påvirkning på livet lenger opp i vannmassene hvor dere fisker.
Husk at restmassene blir deponert på bunnen, 300 meter ned.

Du skal også vite at elvene som renner ned i Førdefjorden "skraper" med seg rester av berg på veien ned som følge av erosjon. Elva Jølstra alene bringer med seg en kvart million tonn bergstøv hvert år. Det er en sjettedel av det nordic mining skal deponere i året (som også er 99.9999% bergmasser).

At 4000 personer uten kunnskap om deponiet, rapportene og undersøkelsene er villig til å påta seg økonomiske byrder og rulleblad for å være nyttige idioter for Natur og Ungdom som (mot bedre vitende) ønsker å lage styr i media for å få lettlurte gamle tanter til å sende penger til de er bekymringsverdig.

Det er faktisk ikke langt unna Trumps nyttige idioter som stormet kongressen for han. De tror på fantasier de også.
Redigert 21.01.2021 kl 08:27 Du må logge inn for å svare
Carbo
11.01.2021 kl 14:39 5856

Trist at du ser på NOM`s forretningside som en ødeleggelse for bygda Vevring.

Det er klart at økosystemet i fjorden skal ivaretas, og det legger NOM også stor vekt på.
At deler av området påvirkes av sjødeponiet er imidlertid ikke til å unngå. Men som alle studier viser, vil bunnforholdene normaliseres og forholdene komme tilbake etter ferdig deponering.

Husk at de store aksjonærene i selskapet ikke sitter som eiere i selskapet med store urealiserte tap, men fordi at de TROR på selskapets visjon og forretningside.
Dette blir en betydelig og godt bidrag til næringslivet i bygda!
Redigert 21.01.2021 kl 08:27 Du må logge inn for å svare
unotert
11.01.2021 kl 14:48 5818

Interessant fenomen at 4000 kunnskapsfattige mennesker med sterke og tildels fanatiske meninger skal mene seg berettiget til å overstyre årelange demokratiske prosesser og institusjoner på lokalt og nasjonalt nivå. Alle de X-tusen i kommunene som i flere omganger har støttet dette prosjektet skal altså være irrelevante i forhold til noen som «vet best».
Redigert 21.01.2021 kl 08:27 Du må logge inn for å svare
Kanin89
11.01.2021 kl 15:02 5796

Rett skal vere rett, vedtaket frå Sunnfjord kommune er at ein ikkje ynskjer deponering av massar i Førdefjorden.

Det blir snakka mykje om arbeidsplassar, men all erfaring tilseier at arbeidsplassane kun vil vere attraktive for aust-europeerar som jobbar nordsjøturnus, der svært få velgjer å busette seg lokalt.

Kva elva Jølstra deponerar av silt i fjorden er ganske irrelevant. Det er miljøgifter og spreiing av desse som er problemstillinga.

Dette prosjektet er dårleg samfunnsøkonomi for Norge. Vi sel over sjømat for over 100 milliardar til premium pris i utlandet fordi Norge har eit image av reine fjordar og natur. Dersom dette prosjektet skulle redusere dette prispåslaget berre med ein prosent så er ein enormt i minus.

Så det er ikkje så rett fram med blå skyer som ein skal ha det til. Eg har forøvrig gode vennar som har investert i Nordic Mining. Ein skal vere klar over at det er risiko for at det ikkje er ei bra investering.
Redigert 21.01.2021 kl 08:27 Du må logge inn for å svare
Pipegakk
11.01.2021 kl 15:38 5731

Så det er ryktet til oppdrettslaksen du er redd for, ikke fjorden?
Redigert 21.01.2021 kl 08:27 Du må logge inn for å svare
Carbo
11.01.2021 kl 16:26 5635

Det er vel ingen som ønsker deponering i Førdefjorden, men det blir valgt fordi avtrykket blir minst.
Hvilken erfaring tilsier at arbeidsplassene kun blir attraktive for øst-europeere?
Hvorfor er ikke arbeid i gruveindustrien attraktivt for folk i Sunnfjord?

Jeg ville i utgangspunktet også vært skeptisk til etablering av gruveindustri i hjembygda, men, dere må sjekke fakta nærmere i stedet for å ta følelsesmessige beslutninger på tynt/feil grunnlag.

Jeg aner en kommende splittelse i bygda fremover....og også blant vevring-folket som dessverre vil innse at de er ført bak lyset av kapitalismen og egen grådighet.

At det ikke er så rett fram med blå skyer er jeg helt enig i. Det har NOM til de grader bevist. Derfor har prossessen fram til i dag tatt utrolig lang tid. Ingen snarveier er tatt og det er nettopp for at alle hensyn skal ivaretas...ikke minst hos de som er mest opptatt av miljøet.

Det er stor risiko i alle aksjeinvesteringer og NOM er intet unntak!
Redigert 21.01.2021 kl 08:27 Du må logge inn for å svare
reid-han
11.01.2021 kl 16:26 5632

Kanin89
I dag kl 15:02
148
Rett skal vere rett, vedtaket frå Sunnfjord kommune er at ein ikkje ynskjer deponering av massar i Førdefjorden.

Rett skal være rett, vedtaket i kommunestyret før jul vista at reguleringsplanen for vann forsyningen til prosjektet ble vedtatt mo Sv, MDG og Rødt sine 7 stemmer, har vel aldri vært så stort flertall for dette prosjektet i kommunestyret.
Redigert 21.01.2021 kl 08:27 Du må logge inn for å svare
Boss 99
11.01.2021 kl 16:43 5595

Det er alltid noen som vet best. Det gjelder også i Donald sitt tilfelle oxo.
Redigert 21.01.2021 kl 08:27 Du må logge inn for å svare
Kanin89
11.01.2021 kl 18:16 5452

Har ikkje til hensikt å lage ein lang tråd her med kverulering, men ein kan ikkje automatisk ta eit vedtak om vannforsyning til inntekt for prosjektet som heilheit.

Både miljørørsla, lokalsamfunnet og kommunen har på lang veg akseptert gruvedrift dersom det kan gjerast på ein meir bærekraftig måte.

Joda, meir bærekraftig drift er dyrare. Men Nordic Mining kunne her skapt seg konkurransefortrinn ved å gjere denne omlegginga. No ligg ein ann til å bli ekspertar på gruvedrift etter "Europas slappaste miljøkrav", og har ikkje så mykje framtid i å utvikle nye prosjekt etter Engebøfjellet akkurat.
Redigert 21.01.2021 kl 08:27 Du må logge inn for å svare
_HH_
11.01.2021 kl 20:11 5303

Du har ikkje så mykje å kome med når du gjentek gamle og tilbakeviste usanningar heller..
Redigert 21.01.2021 kl 08:27 Du må logge inn for å svare
_HH_
11.01.2021 kl 21:49 5159

Dette er gamalt oppspinn...vi har og har hatt sjøedeponi i lang tid og det har ikkje påverka noko rykte. Vi har og har hatt industri som slepp ut uønska stoffer i naturen(med løyve og under kontroll), utan at dette har laga dårleg rykte for sjømatnæringa.
Dette er ei konstruert problemstilling og dei omdømeproblema som sjømatnæringa har, står dei nok for sjølv med tanke på lakselus, rømming, forureining i området rundt merdene og ikkje minst utslepp av kjemikalier som blir nytta i drifta og til behandling av fiskane..
Redigert 21.01.2021 kl 08:27 Du må logge inn for å svare
_HH_
11.01.2021 kl 21:57 5139

Worst case scenarioet vil kunne bli litt annerleis slik eg ser det. Dersom grunneigar sine mineral vert ekspropriert, er regelen at det er marknadsverdien av granaten, slik den ligger i bakken, som skal erstattast. Det som er aktuelt i denne saka i forhold til kva AMR har gjort gjeldande, er erstatning i samsvar med minerallova paragraf 32 andre ledd. Denne opnar opp for at det er ein avtale mellom AMR og NOM som avgjer storleiken på kompensasjonen, dvs avtalefridom med eit krav og det er at dersom AMR krevjar å få granaten utlevert, skal dei dekke utvinningskostnadane NOM har med å ta ut granaten. Dersom det er aktuelt for NOM å kjøpe granaten, står amr og nom fritt til å bli samd om den avtalen dei vil. I samband med det siste, vil dei momenta som pipegakk har nemnd, bli relevant.

Redigert 21.01.2021 kl 08:27 Du må logge inn for å svare

Takk for gode og seriøse svar HH. Glad vi har deg når kaninene dukker opp:=)
Redigert 21.01.2021 kl 08:27 Du må logge inn for å svare
Pipegakk
11.01.2021 kl 23:00 5036

Hei kanin89,

En kollega av deg i MDG fikk passet sitt påskrevet i en kronikk i Firda ettersom hun tidligere hadde publisert en meningsartikkel FULL AV FEIL om deponier og nordic mining.
https://www.firda.no/feil-pa-feil-pa-feil-i-kronikk-av-natalia-a-golis-og-reidar-staalesen/o/5-15-1015305

Kan ikke du være en god politiker du også, og sette deg inn i saken før du mener noe veldig sterkt om den?
Vi ønsker deg velkommen tilbake etterpå.
Redigert 21.01.2021 kl 08:27 Du må logge inn for å svare
glaudius
12.01.2021 kl 06:08 4867

Keliberillä eilen merkittävä uutinen prosessin etenemisestä!
Redigert 21.01.2021 kl 08:27 Du må logge inn for å svare
_HH_
12.01.2021 kl 07:37 4781

Den vart stadfesta av Anzaplan og det var vel som forventa. Hadde den ikkje blitt stadfesta ville det ha blitt utfordringar.
Redigert 21.01.2021 kl 08:27 Du må logge inn for å svare
Enim-20
12.01.2021 kl 20:18 4417

Synes ikke det er så rett fram som dere sier. Det er ikke klinkende klart at det statens mineral som er enerådende. Hvis grunneiers mineral har størst verdi så kan jo bilde dere tegner snus på hode og det blir NOM som må ta imot kompensasjon for rutiner. Det er litt skummelt når DFS viser at 60% av inntekten kommer fra fra granat. Desverre tror jeg det ender i retten med alt det innebærer.
Redigert 21.01.2021 kl 08:27 Du må logge inn for å svare
Enim-20
12.01.2021 kl 20:19 4410

Og det skulle stå rutil
Redigert 21.01.2021 kl 08:27 Du må logge inn for å svare
Opak
13.01.2021 kl 10:20 4055

NOM har fått driftskonsesjon for uttak av rutil og granat for hele området. Rettighetsspørsmålet om granat og rutil er allerede avgjort når NOM fikk denne. Det er klart at mineralloven har sine svakheter og burde blitt oppdatert i henhold til dagens situasjon, da ville usikkerhet tilknyttet av for eksempel uttak av eklogitt blitt klargjort.

AMR er egentlig et ganske irrelevant selskap. De har ikke fått undersøkelsesrett og per definisjon av loven kan de heller ikke få utvinningsrett i samme område som NOM. Det vil således heller ikke være noen erstatning som skal betales til AMR i noen av scenarioene og jeg skjønner ikke hvorfor folk henger seg opp i dette. Dette er allerede avgjort.

Poenget: NOM har rettigheter til både rutil og granat, ikke bare rutil.
Redigert 21.01.2021 kl 08:27 Du må logge inn for å svare
Pipegakk
13.01.2021 kl 11:57 3948

Hvorfor mener du AMR ikke har undersøkelsesrett til grunneiers mineral?
Redigert 21.01.2021 kl 08:27 Du må logge inn for å svare
glaudius
13.01.2021 kl 13:32 3826

Tottahan saa "tutkia", mutta se ei tarkoita oikeuksien saantia jatkotoimenpiteisiin, jotka jo myönnettyjen lupien mukaan on NOM, lla! Miksi tämä on joillekin liian vaikeata ymmärtää?
Redigert 21.01.2021 kl 08:27 Du må logge inn for å svare
glaudius
13.01.2021 kl 13:32 3824

Tottahan saa "tutkia", mutta se ei tarkoita oikeuksien saantia jatkotoimenpiteisiin, jotka jo myönnettyjen lupien mukaan on NOM, lla! Miksi tämä on joillekin liian vaikeata ymmärtää?
Redigert 21.01.2021 kl 08:27 Du må logge inn for å svare

Som jeg skulle ha sagt selv. Pærkele!!!!
Redigert 21.01.2021 kl 08:27 Du må logge inn for å svare
Boss 99
14.01.2021 kl 07:37 3407

Nå har snart halve jan. gått. Stille fra Nom. Snart på tide å få det ut. Hææææ..
Redigert 21.01.2021 kl 08:27 Du må logge inn for å svare
glaudius
14.01.2021 kl 08:06 3360

Olisi suotavaa, että Fossum päivittäisi nyt tilanteen Nomin osalta missä mennään?
Redigert 21.01.2021 kl 08:27 Du må logge inn for å svare
Pipegakk
14.01.2021 kl 08:34 3302

Kan du ikke vente til Q4-presentasjonen 16. februar?
Og kan du være så snill å bruke google translate før du poster? Finsken du skriver blir bra norsk, men hvis du oversetter én gang før du poster, slipper alle andre å oversette flere titalls ganger :)
Redigert 21.01.2021 kl 08:27 Du må logge inn for å svare
Boss 99
14.01.2021 kl 12:38 3139

Ikke alle som vil være med nordover ser det ut for.
Redigert 21.01.2021 kl 08:27 Du må logge inn for å svare
_HH_
14.01.2021 kl 15:23 2990

Det du skriv er feil. Finst ikkje noko heimel for at AMR kan krevje å få betale ut rutilen til NOM. Dette var eit forslag i nou 1996:11, men det vart IKKJE implementer. Her bomma AMR veldig grovt fordi dei støtta seg på eit forslag som ikkje vart innført. Det medfører at lova er som den var, og det medfører at rettigheitene til staten sine mineral står i ein særstilling og innehavar av desse vil kunne ta ut både granat og rutil på Vevring. Dette avklarar kven som kan starte drift her og det er NOM. Når det gjelder om AMR har rett til kompensasjon eller kan krevje granaten som NOM har teke ut av fjellet, er dette opp til ein vurdering av DMF. Per dags dato verkar det ikkje som DMF meiner at vilkåra for dette er tilstades.
Redigert 21.01.2021 kl 08:27 Du må logge inn for å svare