Rakett🤑🤑🤑


Brøt gjennom motstanden på 0,65 kr med stort volum.Blir spennende dager😉
Kopiert fra Aksjeraketter med tillatelse fra E.T


Thin Film (kan) bli stor på mikrobatteri, en skikkelig rakett i emning?

Target 1,80 NOK

Alle som har vært på Oslo Børs noen år vet hva Robert Kieth og hans venner er i stand til. Sist gang jeg skrev om IDEX på 1,8 kr (gikk til 3,20 i ukene etterpå) var det gode anslag at RK og sine kontakter
sendte IDEX opp nær 80%. RK er spesialist til å få jallaksjer til å bevege seg rett opp! Jeg må konkretisere at risikoen er stor men at utfallsrommet oppover er høyt.

Idex er ikke et solid selskap, det er ei heller Thin film. Risikoen her er sykhøy og alle investorer må forstå dette. Det jeg syntes er spennende med Thin nå er hva de størte aksjonærene har gjort.

Mange av de størte aksjonærene vil ha insentiv til å presse opp børskursen i Thin den nærmeste tiden, flere sentrale investorer har fått såkallede Warrents som er innløst på 11 og 22 øre. Dette tilfører penger i kassen for selskapet. Jeg tror at flere av disse kommer til å kjøre kursen sammen med potensiell newsflow, før den deretter shortes fra omlag 2 kr.

Ikke emisjonsfare - full finansiert ut 2021.

Selskapet vil angripe medisin, sports og detlajbransjen med sine batterier. Markedet for små batterier er på over 1 milliard enhet pr år.

Lek med tall: Hentet fra Xtrainvestor:

Thin opererer med en enhetspris på USD 3-4, la oss anta NOK 30. Med bruttomargin i overkant av 80% og med
«faste» kostnader anslått til NOK 140-150m, sitter de igjen med ca NOK 1mrd før skatt (som det er en stund til
de skal betale, man kanskje ikke så lenge som vi tror). Dagens antall aksjer er 998m, så er det utestående 59m
Warrants A, 278m Warrants B og 404m Warrants C. Hvis alt blir callet, er antallet aksjer 1.739m. P/E på 20 på
NOK 1 mrd gir en verdsettelse på NOK 20 mrd, altså kr 11,50/aksje. Dette er selvsagt en lek med tall, men likevel
en realistisk lek.

Det er kommende tiden ventet en mulig newsflow i form av avsløring av sammarbeidspartnere, det kan bli en hyggelig
tid fremover for THIN. Noen få sitter på store mengder aksjer, og jeg tror at hvis dem holder denne litt, vil vi
kunne se både 2 og 3 kr.

Det forventes oppdatering på potensiell kunde på potensielt litt mer ferdig produkt enn de har vist fram til nå
(forhåndsannonsert å skulle ha kommet til årsskiftet), og kommer den, med en del kjøtt på beinet, kan nok kursen
dra veggimmellom en stund. (hentet fra XI)

Et annet moment er Thin sin historie og standing blandt Svenske tradere, jeg vet at i disse dager blir Thin hyppig
diskutert i svenske nettfora. Jeg tror vi rett og slett kan få en aksje som litt på siden, blir tradet tungt av aktører
som har insentiver å få kursen opp, samt tradere fra særlig Sverge kan kaste seg over denne.

Det som er intressant er at er at den mest treffsikre traderen hos Xtrainvestor (han forutså både covid og NAS
vakum hopp) har Thin som en favoritt i tiden som kommer).

Det går ikke ann å regne på Thin, jeg prøver å detektere hvor pengestrømmene skal gå, det har jeg klart med hell
tidligere. Jeg tror det skal pøses en del penger inn i THIN fremover og kommer det en melding fra selskapet, vil det
ta fullstendig fyr i teltet. https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/uploads.euc1.cloud.rocket.chat/8f4gAGLLtLXhBBEut/uploads/WZXb63ZxGyXC7mdQ3/838SrxjSnsKuLtYak/qb2pz8CEu68ncJDtz?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIAZQA2H3B2H632B3VX%2F20210111%2Feu-central-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20210111T184521Z&X-Amz-Expires=120&X-Amz-Signature=650451a4c8f1c4d8865167bf3b95bc16563fe9a60324b502cf07402f80a92808&X-Amz-SignedHeaders=host&response-content-disposition=inline%3B%20filename%3D%22Thin-Film-Electronics-Energising-innovation%2520edison.pdf%22

Aksjen handles nå rett over støtten på 0,58. Jeg gjentar, høg risiko. Men et artig bet,. https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/uploads.euc1.cloud.rocket.chat/8f4gAGLLtLXhBBEut/uploads/WZXb63ZxGyXC7mdQ3/2iPTTxGzYEyiuNbm5/x5WLisWPywQYoeS6u?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIAZQA2H3B2H632B3VX%2F20210111%2Feu-central-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20210111T191547Z&X-Amz-Expires=120&X-Amz-Signature=dc0b3b4ca2642c56665ba26a782c915f5116bf9d739a67e7d2cb938813b92fdc&X-Amz-SignedHeaders=host&response-content-disposition=inline%3B%20filename%3D%22Thinfilm_2020_September_Corporate_Presentation.pdf%22
Redigert 21.01.2021 kl 09:34 Du må logge inn for å svare
ruda
15.01.2021 kl 09:37 1309

Her er et enormt potensiale. Blir spennende å se om de lykkes
Redigert 21.01.2021 kl 08:43 Du må logge inn for å svare

jeg hamstrer til disse latterlige kursene.
plutselig kommer melding, da er det rett til 1 kr.
Redigert 21.01.2021 kl 08:43 Du må logge inn for å svare

storhandlere på kjøpern ser jeg;O)))
Redigert 21.01.2021 kl 08:43 Du må logge inn for å svare
Aldara
15.01.2021 kl 14:27 920

God teknisk støtte ved 0,60 som holder..??
Redigert 21.01.2021 kl 08:43 Du må logge inn for å svare

Det virker som at dere har god greie på det dere driver med.
Redigert 21.01.2021 kl 08:43 Du må logge inn for å svare