FRO - Investtech sier KJØP - jeg ser et LITT ANNET mønster ?!


I formiddag publiserte HO Investtech's kjøpsanbefaling i FRO.
Jeg ble litt interessert - men måtte FØRST ta meg en Harry-tur for å kjøpe proviant og "drivstoff".
MIN tolking av diagrammet er ikke HELT likt deres - og i MIN tolkning ser man et LANGT klarere mønster - selv om bildet er det samme!

https://www.hegnar.no/Nyheter/Boers-finans/2018/10/Analytiker-spaar-kursoppgang-anbefaler-kjoep3

For MIN del er det naturlig å legge en SVAKT FALLENDE motstandslinje mellom den første og den siste av de 3 toppene v/52.
- UNDER linja ser man da en perfekt omvendt HODE/SKULDER-formasjon. En av de sterkeste formasjonene som finnes innen TA.
- HALSLINJA (den nevnte motstandslinja) har fått et KLART brudd - og stigningspotensialet OVER = dybden UNDER!
- Avstanden måles i cm i et logaritmisk chart - og stigningspotensialet er MAO BETYDELIG.
- Jeg har utvidet chartet i tid og målt opp - og vi snakker om et potensiale opp til ca 90 på litt sikt.
- Selvsagt med forbehold om pos/neg breaking news som RASKT kan forrokke denne "kjøreplanen".

Videre har kursen gått inn den stigende trendkanalen som Investtech viser til.
Når alt dette er sagt; flere underkomponenter har dratt strikken langt - så det kan fort komme en reaksjon mot oversiden av
motstandslinja (nå støtte) før et STØRRE oppsving setter inn? Vi får se!

Dere som har peiling på det fundamentale rundt aksjen/sektoren kan kanskje legge til noe ang endrede fundamentale forhold som har
ført til den sterke interessen. Ja, for chartet er et speilbilde av tradernes handelsmønster - og DE er temmelig "steinbull" på FRO.
De som er eksperter på fundamentale forhold!

Hilsen Hammers
Redigert 04.10.2018 kl 21:19 Du må logge inn for å svare
Hammers
08.10.2018 kl 23:50 1102

En kraftig negativ nedsving i dag - etter forutgående kraftig stigning på formiddagen.
Godt mulig at vi etter hvert skal ytterligere et par kroner ned?

Hilsen Hammers......som ble litt usikker på denne.
Hektar
26.10.2018 kl 17:13 822

Da noterer vi nok en fulltreffer her. Trosset blodrød børs og stengte dagen på 59.

Ramaskrik gitt: 53. Kurs: 59. Avkastning: 11,3%