Element ASA (ELE) Analyse


Element ASA (ELE)

Hva er ELE:
ELE er et gruveselskap som selger sine produkter gjennom coins ved bruk av blockchain teknologi(som kan sammenlignes med et sikkerhetssystem).

Hvor har dei eierandeler?
Ambershaw Metallics Inc. (AMI). Pt 5% eierandel. Avtalen mellom selskapet, AMI og LHR, hvor selskapet har rett til å kjøpe 51% av aksjene i AMI gjennom en investering på USD 7 millioner (i tillegg til 5% som selskapet allerede eier), som inkluderer en klausul som gir selskapet rett til å kjøpe aksjer fra LHR dersom det totale kapitalbehovet i AMI er lavere enn USD 7 millioner.
NPV er estimert til 499mill USD.

Med andre ord betaler de 7 MUSD for økt eierandel til 51%. De forplikter seg samtidig til 51% av CAPEX og OPEX.

I tillegg har de brorparten av nikkelprojektet Mindoro på Fillipinene, men dette er politisk dødt pt.

Tillegg spørsmål: Hvorfor har ikke ELE kjøpt seg 51% eierandel i estimert årlig EBITDA 13 MUSD allerede første halvår 2018?
Fordi ledelsen har blitt lurt inn i lånetrekkfascilitet som gir «Legacy» momentan konvertering i aksjer, som følgevis selger aksjene i markedet og dumper kursen(derav MC 50mill før ICO-muligheten).

Hvor store inntekter kan de få?
330 000tonn årlig f.o.m siste halvår 2018. Etter 4 år er planlagt produksjon på 1 900 000 tonn årlig.
1tonn ut pris aprox: 93-17,5(frakt)-35(produksjon)=40,5USD
ELE har mulighet til å kjøpe seg opp til 51% eierandel. Mao.
1 900 000*0,51*40,5= 39 244 500* 8 = 313 956 000NOK pr år EBITDA.

Hvilken kurs vil ELEcoins bli utstedt til?
Det er ikke fastsatt ennå. Sannsynligvis vil det bli tilnærmet spotpris for jernmalm. Se feks på «Therum» som er backet 1:1 av USD. Det er for øyeblikket svært lite utbredt at «coins» faktisk er backet av underliggende verdier. Som derfor kan presentere en potensiell oppside ved coinutstedelse(bull ELE).

Hvem og hvorfor kjøper ELEcoins?
Personer som ønsker en coin med sikkerhet.
Personer som ønsker fremtidig levering av råvare.

Hvem lager Blockchainen?
Blockhainteknologien blir laget av et selskap som heter Harmonychain(stiftet 26.1.2017).
ELE får rett til eksklusiv bruk av Harmonychain’s «Ethereum Smart Contract-Plattformsteknologi» så lenge en vellykket ICO er gjennomført 30. Juni 2018. Blockchainteknologien er tilsvarende bitcoins, og som statoil vurderer muligheter for.

Hva er blockchain, og hvordan fungerer det?
https://medium.com/m/global-identity?redirectUrl=https://hackernoon.com/your-company-will-use-blockchain-in-less-than-10-years-heres-how-6d9da452fa8d

Hvordan fungerer overleveringen av råvaren til coinholder?
Om en person eier en ELEcoin gir dette retten til overtakelse av 50tonn jernmalm. På sikt vil ELE/AMI ha dette klart til enhver tid, dog i oppstart vil det være begrenset hvor mange som kan «calle» øyeblikkelig levering. Mer info finnes i pressekonferansen(som bør sees) her: http://webtv.mediaunit.no/element-asa/ir/2017-october-presentation/Hvem står bak Harmonychain?
Kopiert fra XI: «Harmonychain AS. Iht. http://proff.no er selskapets ikke mindre enn 100 millioner aksjer eiet 100% av Økonomiringen AS, som igjen er eiet 78,95% av Norsk Hedge-Fond AS, og resten av Zachriossen familien, hvorav Norsk Hedge-Fond AS er eiet 50% hver av Eiendomsselskapet Parkveien AS og Østlandske Pensjonistboliger AS, hvorav førtnevnte er kontrollert 100% av D, F. og Bjørn Erik Zachriossen og sistnevnte er kontrollert 48,75% av Norsk Hedge-Fond AS, 48,75% av Eiendomsselskapet Parkveien AS, og 2,5% av Granholmen Miljølandbruk Bjørn Zachrisson AS. Sistnevnte er kontrollert 100% av Østlandske Pensjonistboliger AS, Eiendomsselskapet Parkveien AS, som allerede beskrevet ovenfor, er 100% kontrollert av Zachriossen-familien og Norsk Hedge-Fond AS, som allerede kjent, er eiet 50% hver av Eiendomsselskapet Parkveien AS og Østlandske Pensjonistboliger AS. Vedr. de to sistnevnte, se ovenfor.»


Hvorfor ikke bare kjøpe bitcoin som er mye mer annerkjent?
BTC er ikke backet av en råvare og blir omtalt som en av de største boblene noen sinne. Even bigger fool theory.


Fordelen med å kjøpe ELE aksjen er at du får eierandel i et selskap som ennå ikke har hentet ut råvarene fra bakken, men som får rimeligere finansiering uten emisjoner/obligasjoner. Dermed forblir alle verdier hos aksjonærene. Et vanlig gruveselskap har flere emisjoner før verdiene kanskje matrialiseres. Grunnen til at ELE får solgt coins er hype. Det blåser rundt hundrevis av store avisoppslag om digitale valutaer hver dag, og det har en enorm pengestrøm.


Så hva er ELE verdt?
ELE blir verdt resultatet av ELE-coin salg(varesalg) - produksjonskost - andre driftskostnader. Ganget med en multippel
Naturligvis må de bevise. Både driften, og salg. Så lenge der finnes kjøpere vil ELE kunne skalere dette til det uendelige. Husk at ELE vil få salg som cash på konto, med andre ord speiles det direkte i aksjonerverdiene, UTEN utvanning.

Men om 4år, om AMI har produksjon på 1,9mill tonn årlig gir det omtrentlig 314mill i driftsinntekter. Resultat på 250 millioner er derfor ikke utenkelig.
250mill*P/E10=2,5milliard/60mill = 41,7kr pr aksje.

interessant innelegg men det er vel en dels om ikke stemmer.
Ele selger ikke coin, de planlegger å gjøre det. Innen 30.6. 2018. De har ellers ingen erfaring med salg av metaller så vidt jeg fant ut.
Jeg synes det er mange huller i historien din, men har ikke tid til å ta opp det, ,
Harmonychain er i realtiteten eiet 100% av Zachrisson og er oppført med 0 ansatte. De har 1 mill i aksjekapital,
Jeg skrev et innlegg på gamle forum - hvor jeg tar opp noen spørsmål - fint hvis du kan svare på det.
Ellers i regnsetykket må du vel ta med hvor mange aksjer det blir etterhvert i ELE
Redigert 22.12.2017 kl 08:18 Du må logge inn for å svare
Matsern
22.12.2017 kl 10:47 5090

ELE håper at deres tokens skal reflektere markedsprisen på jernmalm og nikkel, men det vil kun skje om det er en garanti for levering. ELE har ikke kapital til å hente opp ressursene fra bakken, derfor kan naturlig nok ikke deres tokens prises og ha en bunn i markedsprisen heller.
Salget av disse tokens er det som skal danne grunnlag for å hente opp ressursene fra bakken. Pengene fra salget av tokens kommer til å bli så lavt og gjøre at hele planen går i dass med påfølgende kursras i aksjen på oslo børs.
FAR100
23.12.2017 kl 17:39 4841

Godt oppsummert H-Kapital. Kurs mål for 2018: 10-15 kr. så får tiden vise hva som kommer i 2019. Ele kan bli kjøpt opp siden de sitter med IRON og N ICKEL patenter. Enorm oppside.
Vi også nevne rischioso oppsummering som gir bra oversikt over triggere som forventes innen veldig korttid.

LYKKE TIL ALLE ELEMENTERE
Redigert 23.12.2017 kl 17:40 Du må logge inn for å svare

Bare en fakta justering på innlegget ditt FAR:
Det er uklart om det er ELE som sitter med eierskap til Irion og Nickel. Mulig er det Honeychain som eier disse crypto "domenenavnene"
Uansett er det ikke sikkert at disse navne representerer noen verdi, for det er lett å omgå f. eks. registrere "metal", Irionpellets" eller" irion1" . osv. hvis man er konkurrerende bedrift. Mulighetene er uendelige. "Irion" kan heller ikke varemerkeregistreres - fordi beskrivende navn på noe kan ikke registreres som varemerkenavn. Domenenavnet irion.com har vært opptatt siden 2002.
Dette er ikke patenter. Honeychain er de som har sendt inn 3 patentsøknader. Veldig forskjell på patent og patentsøknad. Ingen garanti for at de får patent innvilget. Hvis teknologi er litt kjent fra før eller det ikke har oppfinnelseshøyde, får de ikke patent. Men patentsøknad er ofte noe som sendes inn for å "skremme" andre aktører til å gjøre det samme.
23.12.2017 kl 22:50 1188

Innlegget er slettet

Legacy var tidligere lånegiver til ITX som gav mulighet for konvertering av lån til lavere kurs enn markedet priset ITX til. Dette lot de dumpe til «gode» kurser med momentan profitt. Tilsvarende vi ser fra BO idag. Heldigvis er det eneste som hjelper mot denne scamen høyt volum og stigende kurser. Nå har jo heldivis ELE presentert begge deler for sine investorer.

BO har også nå brukt alle retter på å konvertere lån i tilegg til at selskapet har fått inn 30mill NOK i frisk kapital. Dette burde være nok for å drifte ELE frem til planlagt ICO tidlig 2018.

Her gjelder det å være eksponert!
Redigert 25.12.2017 kl 15:31 Du må logge inn for å svare

Du får legge inn spørsmålene dine her så kan jo folk prøve å besvare de.

RE patenteierskap "IRON" & "NICKEL" Tokens.

Her var det mye rart av såkalte fakta justeringer - de er vel mer å regne som løgn justeringer når kilden til disse justeringene verken gidder å lese seg opp eller evner å forstå det som er blitt meldt av selskapet og repetert på diverse tråder med kildereferanse til det kjedsommelige:

LES - På betingelse av en vellykket ICO innen 30. juni 2018, har Selskapet i henhold til den inngåtte TOA rett til eksklusiv bruk av Harmonychain's Ethereum Smart Contract-plattformsteknologi og til bruk av noen eller alle deres patentsøkte rettigheter til å utvikle Tokens for jernmalm og nikkel.
«Vi har allerede registrert IRON og NICKEL på EC20 blockchain», sier Bjørn Zachrisson, administrerende direktør i Harmonychain, «og vi ser på måter å distribuere Tokens på og gjøre dem omsettelige på anerkjente token-børser».
Samarbeid med Harmonychain De nærmere detaljer rundt Token-strukturen, distribusjonsmetode og andre sentrale aspekter knyttet til Tokens og vilkårene for Token-utstedelsen, vil bli gjenstand for videre diskusjoner og avtale mellom Selskapet og Harmonychain, i tillegg til visse tredjepartsgodkjenninger. Partene tar sikte på å treffe en konklusjon med hensyn til utstedelse av Tokens innen 1. januar 2018 og tar sikte på å gjennomføre en ICO så fort som mulig deretter.

MAO, HarmonyChain eier den patenterte plattformen med tilhørende patenterte Tokens som de har inngått avtale om med ELE at Token patenter skal overføres til ELE etter en vellykket ICO. Dermed er det ingen andre som kan komme og etablere såkalte dummy IRON og/eller Nickel Tokens på den samme plattformen som visse gjennom løgnaktige insinuerende påstander ønsker å spre usikkerhet om.

JFR Trigger (2)

https://nytt.forum.hegnar.no/post/11475/thread

Kilde - Signerer avtale om å utvikle digital token

https://www.elementasa.com/news/2017/signs-agreement-to-develop-asset-backed-digital-token

Det er IKKE et spørsmål OM, men NÅR triggermeldingene kommer...;)

Lykke til!
Redigert 27.12.2017 kl 08:48 Du må logge inn for å svare