EIOF posisjonert, WIND, SUBSEA, SEISMIKK - reprising!


Ticker: EIOF
Dagens kurs: 4,80
Mcap: 280 mill NOK
Target 2022: 25 NOK
Antall aksjer: 62.150.000 stk
Antall aksjer topp 20: 53.266.500 stk
Antall aksjer topp 50: 57.158.000 stk
Antall frie aksjer utenfor topp 50, 4,9 millioner stk.

Kursutviklingen for EIOF siste året er på et år minus 16,96%, fra 5,78 NOK til 4,80 i dag, i mellomtiden har det skjedd mye i selskapet. For et år siden på kurs 5,78 så var det et svært negativt marked på fartøy i Nordsjøsen. Siste tiden har ratene tatt seg betydelig opp og skipsanalytikere gikk denne uken ut og sa at denne tiden er forbi og tror nå på varig bedring. Kilde 1.

15.01.21 meldte selskapet om 6 årskontrakt med Siemens verd ca. 400-450 millioner kroner, dette tilsvarer ca. 7 kr pr aksje. Reknestykket som er lagt til grunn er base case fra lignende slutninger på Subsurface arbeid. Margin her ligger på omlag 55-58 % OPEX ca 5-7.000 p pr dag.

16-18.000 pund pr dag x 365 x 6 år. ca. 160-210.000 NOK pr dag gir på 6 år mellom 400-500 millioner i fremtidig
revenue, tilsvarende mellom 6-7 kr aksjen for selskapet. Kilde 2.

Når PSV og AHS markedet i tillegg er i kraftig bedring, er det grunn til å tro at verdiene på skipene som EIOF justert ned (nedskrevet over tid) kan være gjenstand for en oppskriving ila 2022. Dette vil slå svært positivt ut for regnskapet til selskapet og styrke kjernekapitalen.

Senest i sommer og høst var flere svært negative til selskapet da markedet før vaksine og og oljepris på 30 tallet var et faktum, et bedring for forsyning og ankerhåndteringsfartøy i NS (Nordsjøen) virket fjernt.

Nå er altså en varig bedring i markedet en realitet, hovedårsaken til dette er to faktorer. Vedlikeholdsetterslepet blandt oljeselskapene er høy og toppsesongen er sommeren, økte rater og press neste 6 mnd, vil reprise denne aksjen.

Putopsjon verd 30 millioner dollar utøvd 11.01.21 - salg av aksjer til CCG.

Eidesvik solgte en aksjepost verd 30 millioner dollar i Sharewater, dette er etter dagens kurs (dollar) hele 260 mill NOK som vil bli innteksført og bokført Q1 2021. Put opsjonen utgjør derfor en nettogevinst på 4,10 NOK pr aksje.

Regnskap

Eidesvik har gjeld som alle selskaper - pr. dd. har selskapet en total gjeld på ca. 2,3 mrd NOK dette preger selvfølgelig aksjekursen. Eidesvik har over tid skrevet ned verdiene på asset (eiendeler) og er bokført nå med skipsverdier til 2,3 milliarder, dette er verdier som kan oppskrives, hvis markedet bedrer seg.

Det er da dette caset kan få store utslag på kvartalsrapportene fremover og EK reprises.

Selskapet har pr nå 900 millioner i EK casheqv. derav 680 millioner kroner i kontanter!!

Lån og låneforfall - i 2021 har EIOF kun 166 millioner kroner i renter og avdrag som skal betales. Derfor seg jeg ingen fare for utvanning eller restrukturering, i H12021. Vil markedet bedre varig kraftig som skipmeglere hevder, vil aksjen stig neste 6 mnd.

I 2022 har selskapet et låneforfall på et ballonglån 1,7 mrd i 2022. Sannsynligvis vil dette ballonglånt som forfaller bli flyttet på, eller håndtert på andre måter. Men dette vil nok ikke skje før om 8-12 mnd fra i dag.

Med dagens kontrakt vil EIOF være i stand til å ha svært gode kort på hånd, når dem vil reforhandle dette ballonglånet, til en bedre betingelser enn dagens.

Med et bedrende marked allerede fra våren av vil EIOF kunne tjene mye penger allerede på Q2 2021. Selskapet klarte kunststykket å gå med overskudd i Q3 2020 - med hele 59,8 millioner NOK (EBITDA) og tilførte over 25 millioner inn i cash på selskapet. Q4 - er hektisk for EIOF med stor etterspørsel og signering av flere landtidskontrakter med Siemens og Aker BP.

Brenselcelle teknologi i sammarbeid med Wartsila, kilde 3.

Selskapet har for tiden installert og er i gang med testing av brenselcelleteknologi herunder ammonnikk, Viking Neptune er i dag fullt installert med systemet og ifølge folk i bransjen går dette og er foran skjema. EQRN er en potensiell stor kunde på dette feltet.

Når det kommer til brenselcelle teknologi, så er det to typer under utvikling, der er ammoniakk og hydrogen. Det er fordeler og bakdeler med begge.

På skipssida er det heilt klart det enklaste per no med amoniakk (lagring), for her kan ein stort sett bruka det same utstyret som ein bruker for LNG. Men det folk trur er at i framtida vil amoniakk vera dominerande for utanriksfart, mens komprimert hydrogen vil vera dominerande for nærskipsfart (typisk 3-5 dagars operasjon).Brencelcellener er null problem å skalere.

Utfordringa er lagring av drivstoffet. Her skal EIOF ha kommet langt, dette i sammarbeid med Wartsila. Utfordringen nå som Eiof og markedet står ovenfor er å få tak i selve ammoniaken.

Ved vellykket testing og implementering på både PSV og AHS vil det eneste alt. nær installasjoner være ammoniakk, da hydrogen vil være uforholdsmessig grunnet tids og sikkerhetsaspektet.

En kan se for seg at EIOF vil være særs godt posisjonert til å ta solide markedsandeler da selskaper som benytter seg av null utslippsfartøy vil bli subsidiert av staten. Dvs at EIOF oppnår en solid premium pr skip i dagrate iforhold til konkurenter. Selskapene vil igjen bli belønnet i form av mindre skatt, dvs et EQNR vil kunne benytte nullutslippsfartøy til samme prisen som andre PSV eller AHS, dette vil EIOF kunne tjene solid på, på sikt. 2023 of 2024 er et realistisk tidsestimat for industien til å implementere dette.

Posisjonert for oppgang i seismikk

Selskapet leier ut skip til seismiske undersøkelser, ifølge solide hoder på Xtrainvestor sies det ganske klart at hvis " Gitt at EIOF får kontrakt på halve seismikkflåten, med tilsvarende rater som 2019, så handler den på lave 3x EV/EBITDA da tipper jeg refi av ballongene med forfall 2022 kan gå fint" sitat slutt. Dette var før kontraktrushet som har vært og økt backloggen med over 60% siste mnd!!


Hvis EIOF skulle få et premium på tilsvarende 25% iforhold til TC/spot i NS i fremtiden, vil dette slå kraftig ut på EK.

Aksjen/teknisk analyse

Aksjen har falt mye som mye annet i 2020, fra ca 6 kr for et år siden til et bunnnivå på ca 2,60 i høst. Aksjen trakk opp fra en motstand på 3,30 og passerte teknisk motstand på 3,60 og 4,60 før den intrdag fredag var oppe i 5,75 NOK. Det ble omsatt hele 6,3 millioner aksjer med snitt 5,10 fredag 15.01.21. Aksjen sluttet siste halvtimen på 4,80 etter et mini nedsalg av ca 300.000 aksjer fra 5,40 til 4,80 En inngang under 5,20 mener jeg er et bra veddemål fremover, såfremt makro holder seg stabil.

Hva skal man prise EIOF til er det store spørsmålet, i likhet med Solstad Offshore som har 22 milliarder i rentebærende gjeld, EIOF har nøyaktig 9% av gjelden til SOFF og bare 7,8% i et ballonglån på 1,7 mrd.

EIOF har en nedjustert (nedskrevet kraftig over tid, les skipsverdier mm) EK over 2 milliard, + 680 millioner kr i cash.

EIOF sitt Q3 resultat EBITDA 59,8 mill NOK - negativ drift over flere år har blitt snudd til pluss, pr nå har vi kun Q3 å henge knaggen på. Vi vet det er høy aktivitet, mer enn normalt i dette Q4 enn tidligere, og blir Q4 på pluss siden, negativt er snudd til positivt - ventes nok en reprising av aksjen. Q4 legges frem i slutten av februar.

Seismikk venter et hett toppmarked i H2-2021 tom 2023. Subsea/subsurface delen som er pr tiden den mest lukrative med margin på nær 60% er i sterk etterspørsel med særlig wind og vedlikehold til sjøs.

Det som er ekstra spennende er at alt dette kommer på en gang, etterspørselen, vedlikeholdsetterslep i NS, Seismikk og vindmølleprosjekter. Dette gjør at bygger opp til kamp om de ledige fartøyene. Sist EIOF hadde alle skip i drift med gode rater, var aksjen nær 40 kr i 2014.

Spådd konservativ og 50 mill EBIT i året.(jeg tror vi kan se 80) P/E på oilservice er omtrent 40 i verden. 50 mill i året EBIT (EAT er omtrent det samme) burde gi en pris på EIOF på 50 mill * 40 = 2 milliarder

Legger vi til grunn en P/E på 30 (konservativt) - et år frem i tid, hvis overnevnte faktorer slår til, bør aksjen kunne prises til 1,6 mrd kroner. Det gir en oppside fra dagens nivå ca 20 kr aksjen. Jeg har derfor justert target fra 15 kr jfr til innlegg til 25 aksjen, innen 18 mnd. Det gir en implesitt oppside på pene 430%.

Etter å tapt mye penger de siste årene... hvert år, så trenger nok markedet mer bevis for å begynne å bevege seg mot mcap 1,6 milliarder. Likevel, dersom 25 feb Q4 beviser nok et positivt EAT i range så kan bevegelsen begynne, og aksjen reprises. Det er svært lite frie aksjer, og det vil bli kamp om disse 4,9 mill aksjene noe som vil presse kursen opp.

Topp20 er solide eiere.

Solstad Offshore var lenge mellom 3 og 4 kroner etter restruktureringen og fikk en reprising til over 10 kr før jul. De samme personene som har vært aktive å ha deltatt i den kursoppgangen, vifter med pekefingen mot EIOF rundt 5 kr. Det syntes jeg er urimelig. EIOF har såpass lite frie aksjer, (4,9 mill utenfor topp50) at hvis bare få investorer ønsker nå å posisjonere seg for ratebedringen som er varslet vil det bli kamp om aksjene. Husk at EIOF har en solid aksjonær base som ikke selger sine aksjer. Jeg har pratet med flere større eiere i selskapet som mener selskapet minst bør ha en mpcap på minst 500 millioner ( nå vil jo dem selvfølgelig ha insentiv på å snakke opp eget selskap) men det gir en god pekepinn på hva majoriteten mener er fair value av selskapet i dag, og dets fremtid. Jeg tror derfor vi heller ikke ser noe nedsalg av askjer før vi kommer opp i rundt 10 kr. Husk en aksje skal prises 9-12 mnd frem i tid.

Da mener jeg EIOF rundt 5 kr fremstår som attraktivt. Ved en Mcap på 500 mill, vil selskapet ha en pris på ca 9 kr pr aksje. Men når alt kommer til alt, er det markedet som bestemmer prisen, da er man avhengig av makro og stabilitet, blir markedet stabilt og oljeprisen bull, tror jeg denne vil svinge mellom 8-12 kr neste 2-6 mnd.

Så hvorfor skal ikke EIOF kunne gå til 10-12 kr når Solstad gjorde det samme?
Redigert 21.01.2021 kl 09:37 Du må logge inn for å svare
Veim
20.01.2021 kl 14:17 410

Det blir nok bedre. Bare ned 15 prosent først.
Redigert 21.01.2021 kl 08:34 Du må logge inn for å svare
Kenny
20.01.2021 kl 15:09 410

Hvordan kommer du fram til at 400-450 Mill over 6 år tilsvarer 7 kroner per aksje?
Redigert 21.01.2021 kl 08:34 Du må logge inn for å svare
Veim
20.01.2021 kl 16:02 410

Imagine. Ved fantasi så kan en trylle frem alle de tall en ønsker. Selvfølgelig kan ingen regne frem en slik kurs, og en må ta alt som sies med en klype salt. Særlig på forum. Nå er ikke denne tråd verre enn andre sånt sett, men en ser samme forløp, kursen går "10kr neste! 7 i morgen!" og så helbom. Og om en aksje stuper så frykt ikke, den skal bare ta sats for videre oppgang. Som kan skje. Men nok av eksempler hvor det ikke skjer og.

Men vi får være fornøyd. Det blev tross alt ikke 15 ned selv om det lenge så stygt ut. Støtte på 3.5 betryggende. Kan gå alle veier denne her.
Redigert 21.01.2021 kl 08:34 Du må logge inn for å svare