EIOF posisjonert, WIND, SUBSEA, SEISMIKK - reprising!


Ticker: EIOF
Dagens kurs: 4,80
Mcap: 280 mill NOK
Target 2022: 25 NOK
Antall aksjer: 62.150.000 stk
Antall aksjer topp 20: 53.266.500 stk
Antall aksjer topp 50: 57.158.000 stk
Antall frie aksjer utenfor topp 50, 4,9 millioner stk.

Kursutviklingen for EIOF siste året er på et år minus 16,96%, fra 5,78 NOK til 4,80 i dag, i mellomtiden har det skjedd mye i selskapet. For et år siden på kurs 5,78 så var det et svært negativt marked på fartøy i Nordsjøsen. Siste tiden har ratene tatt seg betydelig opp og skipsanalytikere gikk denne uken ut og sa at denne tiden er forbi og tror nå på varig bedring. Kilde 1.

15.01.21 meldte selskapet om 6 årskontrakt med Siemens verd ca. 400-450 millioner kroner, dette tilsvarer ca. 7 kr pr aksje. Reknestykket som er lagt til grunn er base case fra lignende slutninger på Subsurface arbeid. Margin her ligger på omlag 55-58 % OPEX ca 5-7.000 p pr dag.

16-18.000 pund pr dag x 365 x 6 år. ca. 160-210.000 NOK pr dag gir på 6 år mellom 400-500 millioner i fremtidig
revenue, tilsvarende mellom 6-7 kr aksjen for selskapet. Kilde 2.

Når PSV og AHS markedet i tillegg er i kraftig bedring, er det grunn til å tro at verdiene på skipene som EIOF justert ned (nedskrevet over tid) kan være gjenstand for en oppskriving ila 2022. Dette vil slå svært positivt ut for regnskapet til selskapet og styrke kjernekapitalen.

Senest i sommer og høst var flere svært negative til selskapet da markedet før vaksine og og oljepris på 30 tallet var et faktum, et bedring for forsyning og ankerhåndteringsfartøy i NS (Nordsjøen) virket fjernt.

Nå er altså en varig bedring i markedet en realitet, hovedårsaken til dette er to faktorer. Vedlikeholdsetterslepet blandt oljeselskapene er høy og toppsesongen er sommeren, økte rater og press neste 6 mnd, vil reprise denne aksjen.

Putopsjon verd 30 millioner dollar utøvd 11.01.21 - salg av aksjer til CCG.

Eidesvik solgte en aksjepost verd 30 millioner dollar i Sharewater, dette er etter dagens kurs (dollar) hele 260 mill NOK som vil bli innteksført og bokført Q1 2021. Put opsjonen utgjør derfor en nettogevinst på 4,10 NOK pr aksje.

Regnskap

Eidesvik har gjeld som alle selskaper - pr. dd. har selskapet en total gjeld på ca. 2,3 mrd NOK dette preger selvfølgelig aksjekursen. Eidesvik har over tid skrevet ned verdiene på asset (eiendeler) og er bokført nå med skipsverdier til 2,3 milliarder, dette er verdier som kan oppskrives, hvis markedet bedrer seg.

Det er da dette caset kan få store utslag på kvartalsrapportene fremover og EK reprises.

Selskapet har pr nå 900 millioner i EK casheqv. derav 680 millioner kroner i kontanter!!

Lån og låneforfall - i 2021 har EIOF kun 166 millioner kroner i renter og avdrag som skal betales. Derfor seg jeg ingen fare for utvanning eller restrukturering, i H12021. Vil markedet bedre varig kraftig som skipmeglere hevder, vil aksjen stig neste 6 mnd.

I 2022 har selskapet et låneforfall på et ballonglån 1,7 mrd i 2022. Sannsynligvis vil dette ballonglånt som forfaller bli flyttet på, eller håndtert på andre måter. Men dette vil nok ikke skje før om 8-12 mnd fra i dag.

Med dagens kontrakt vil EIOF være i stand til å ha svært gode kort på hånd, når dem vil reforhandle dette ballonglånet, til en bedre betingelser enn dagens.

Med et bedrende marked allerede fra våren av vil EIOF kunne tjene mye penger allerede på Q2 2021. Selskapet klarte kunststykket å gå med overskudd i Q3 2020 - med hele 59,8 millioner NOK (EBITDA) og tilførte over 25 millioner inn i cash på selskapet. Q4 - er hektisk for EIOF med stor etterspørsel og signering av flere landtidskontrakter med Siemens og Aker BP.

Brenselcelle teknologi i sammarbeid med Wartsila, kilde 3.

Selskapet har for tiden installert og er i gang med testing av brenselcelleteknologi herunder ammonnikk, Viking Neptune er i dag fullt installert med systemet og ifølge folk i bransjen går dette og er foran skjema. EQRN er en potensiell stor kunde på dette feltet.

Når det kommer til brenselcelle teknologi, så er det to typer under utvikling, der er ammoniakk og hydrogen. Det er fordeler og bakdeler med begge.

På skipssida er det heilt klart det enklaste per no med amoniakk (lagring), for her kan ein stort sett bruka det same utstyret som ein bruker for LNG. Men det folk trur er at i framtida vil amoniakk vera dominerande for utanriksfart, mens komprimert hydrogen vil vera dominerande for nærskipsfart (typisk 3-5 dagars operasjon).Brencelcellener er null problem å skalere.

Utfordringa er lagring av drivstoffet. Her skal EIOF ha kommet langt, dette i sammarbeid med Wartsila. Utfordringen nå som Eiof og markedet står ovenfor er å få tak i selve ammoniaken.

Ved vellykket testing og implementering på både PSV og AHS vil det eneste alt. nær installasjoner være ammoniakk, da hydrogen vil være uforholdsmessig grunnet tids og sikkerhetsaspektet.

En kan se for seg at EIOF vil være særs godt posisjonert til å ta solide markedsandeler da selskaper som benytter seg av null utslippsfartøy vil bli subsidiert av staten. Dvs at EIOF oppnår en solid premium pr skip i dagrate iforhold til konkurenter. Selskapene vil igjen bli belønnet i form av mindre skatt, dvs et EQNR vil kunne benytte nullutslippsfartøy til samme prisen som andre PSV eller AHS, dette vil EIOF kunne tjene solid på, på sikt. 2023 of 2024 er et realistisk tidsestimat for industien til å implementere dette.

Posisjonert for oppgang i seismikk

Selskapet leier ut skip til seismiske undersøkelser, ifølge solide hoder på Xtrainvestor sies det ganske klart at hvis " Gitt at EIOF får kontrakt på halve seismikkflåten, med tilsvarende rater som 2019, så handler den på lave 3x EV/EBITDA da tipper jeg refi av ballongene med forfall 2022 kan gå fint" sitat slutt. Dette var før kontraktrushet som har vært og økt backloggen med over 60% siste mnd!!


Hvis EIOF skulle få et premium på tilsvarende 25% iforhold til TC/spot i NS i fremtiden, vil dette slå kraftig ut på EK.

Aksjen/teknisk analyse

Aksjen har falt mye som mye annet i 2020, fra ca 6 kr for et år siden til et bunnnivå på ca 2,60 i høst. Aksjen trakk opp fra en motstand på 3,30 og passerte teknisk motstand på 3,60 og 4,60 før den intrdag fredag var oppe i 5,75 NOK. Det ble omsatt hele 6,3 millioner aksjer med snitt 5,10 fredag 15.01.21. Aksjen sluttet siste halvtimen på 4,80 etter et mini nedsalg av ca 300.000 aksjer fra 5,40 til 4,80 En inngang under 5,20 mener jeg er et bra veddemål fremover, såfremt makro holder seg stabil.

Hva skal man prise EIOF til er det store spørsmålet, i likhet med Solstad Offshore som har 22 milliarder i rentebærende gjeld, EIOF har nøyaktig 9% av gjelden til SOFF og bare 7,8% i et ballonglån på 1,7 mrd.

EIOF har en nedjustert (nedskrevet kraftig over tid, les skipsverdier mm) EK over 2 milliard, + 680 millioner kr i cash.

EIOF sitt Q3 resultat EBITDA 59,8 mill NOK - negativ drift over flere år har blitt snudd til pluss, pr nå har vi kun Q3 å henge knaggen på. Vi vet det er høy aktivitet, mer enn normalt i dette Q4 enn tidligere, og blir Q4 på pluss siden, negativt er snudd til positivt - ventes nok en reprising av aksjen. Q4 legges frem i slutten av februar.

Seismikk venter et hett toppmarked i H2-2021 tom 2023. Subsea/subsurface delen som er pr tiden den mest lukrative med margin på nær 60% er i sterk etterspørsel med særlig wind og vedlikehold til sjøs.

Det som er ekstra spennende er at alt dette kommer på en gang, etterspørselen, vedlikeholdsetterslep i NS, Seismikk og vindmølleprosjekter. Dette gjør at bygger opp til kamp om de ledige fartøyene. Sist EIOF hadde alle skip i drift med gode rater, var aksjen nær 40 kr i 2014.

Spådd konservativ og 50 mill EBIT i året.(jeg tror vi kan se 80) P/E på oilservice er omtrent 40 i verden. 50 mill i året EBIT (EAT er omtrent det samme) burde gi en pris på EIOF på 50 mill * 40 = 2 milliarder

Legger vi til grunn en P/E på 30 (konservativt) - et år frem i tid, hvis overnevnte faktorer slår til, bør aksjen kunne prises til 1,6 mrd kroner. Det gir en oppside fra dagens nivå ca 20 kr aksjen. Jeg har derfor justert target fra 15 kr jfr til innlegg til 25 aksjen, innen 18 mnd. Det gir en implesitt oppside på pene 430%.

Etter å tapt mye penger de siste årene... hvert år, så trenger nok markedet mer bevis for å begynne å bevege seg mot mcap 1,6 milliarder. Likevel, dersom 25 feb Q4 beviser nok et positivt EAT i range så kan bevegelsen begynne, og aksjen reprises. Det er svært lite frie aksjer, og det vil bli kamp om disse 4,9 mill aksjene noe som vil presse kursen opp.

Topp20 er solide eiere.

Solstad Offshore var lenge mellom 3 og 4 kroner etter restruktureringen og fikk en reprising til over 10 kr før jul. De samme personene som har vært aktive å ha deltatt i den kursoppgangen, vifter med pekefingen mot EIOF rundt 5 kr. Det syntes jeg er urimelig. EIOF har såpass lite frie aksjer, (4,9 mill utenfor topp50) at hvis bare få investorer ønsker nå å posisjonere seg for ratebedringen som er varslet vil det bli kamp om aksjene. Husk at EIOF har en solid aksjonær base som ikke selger sine aksjer. Jeg har pratet med flere større eiere i selskapet som mener selskapet minst bør ha en mpcap på minst 500 millioner ( nå vil jo dem selvfølgelig ha insentiv på å snakke opp eget selskap) men det gir en god pekepinn på hva majoriteten mener er fair value av selskapet i dag, og dets fremtid. Jeg tror derfor vi heller ikke ser noe nedsalg av askjer før vi kommer opp i rundt 10 kr. Husk en aksje skal prises 9-12 mnd frem i tid.

Da mener jeg EIOF rundt 5 kr fremstår som attraktivt. Ved en Mcap på 500 mill, vil selskapet ha en pris på ca 9 kr pr aksje. Men når alt kommer til alt, er det markedet som bestemmer prisen, da er man avhengig av makro og stabilitet, blir markedet stabilt og oljeprisen bull, tror jeg denne vil svinge mellom 8-12 kr neste 2-6 mnd.

Så hvorfor skal ikke EIOF kunne gå til 10-12 kr når Solstad gjorde det samme?
Redigert 21.01.2021 kl 09:37 Du må logge inn for å svare

Har lenge hatt en post i Eiof da jeg visste at denne en dag ville komme. Solgte meg uheldigvis litt ned før jul. Med ny kontrakt og cash fra Sherwater salget og god fremtid innen fremtidens seismikk noder så er denne totalt feilpriset selv om den gikk bra i uka som var. Må øke på mandag. Ingen andre som ser det vanvittige potensialet her??
Redigert 21.01.2021 kl 08:42 Du må logge inn for å svare

Er nok mange som har tatt kortsiktig gevinst her, jeg mener det er altfor tidlig! Tror vi ser 7 kr ila uken,
Redigert 21.01.2021 kl 08:42 Du må logge inn for å svare
marked
17.01.2021 kl 14:29 3052

Ser absolutt potensialet i denne ja. Sitter helt i ro med en større post. Ikke lenge EIOF blir liggende med ensifret kurs.
Redigert 21.01.2021 kl 08:42 Du må logge inn for å svare

Subsea/subsurface operasjoner har svært gode varslede marginer. Når dette blir et tema i finansmedia om ikke lenge vil flere få opp gluggene.
Redigert 21.01.2021 kl 08:42 Du må logge inn for å svare
Stev
17.01.2021 kl 15:30 2948

Her er det i hvertfall muligheter for noen raske trade
Redigert 21.01.2021 kl 08:42 Du må logge inn for å svare

Vet ikke om jeg hadde våget å trade denne, vil en seriøs aktør inn med litt her, vil det flagges ganske kjapt!
Redigert 21.01.2021 kl 08:42 Du må logge inn for å svare
StilrenX
17.01.2021 kl 21:41 2596

Jeg syntes aksjen ser billig ut under 6 kr.
Redigert 21.01.2021 kl 08:42 Du må logge inn for å svare

Re Davinci_me

Takk for et langt og informativt innlegg. Jeg har noen spørsmål som jeg lurer på, og som jeg delvis ikke får til å passe inn i den offentlige informasjonen som er gitt fra selskapet.

"15.01.21 meldte selskapet om 6 årskontrakt med Siemens verd ca. 400-450 millioner kroner, dette tilsvarer ca. 7 kr pr aksje. Reknestykket som er lagt til grunn er base case fra lignende slutninger på Subsurface arbeid. Margin her ligger på omlag 55-58 % OPEX ca 5-7.000 p pr dag.

16-18.000 pund pr dag x 365 x 6 år. ca. 160-210.000 NOK pr dag gir på 6 år mellom 400-500 millioner i fremtidig
revenue, tilsvarende mellom 6-7 kr aksjen for selskapet. Kilde 2."

Hvor henter du denne informasjonen fra? Er dette bare rene spekulasjoner, for i børmeldingen så nevnes ikke kontraktssum med et eneste ord. Videre må driftskostnader, avskrivinger, kapitalkostnader og skatt trekkes i fra, og strengt tatt må overskuddet neddiskonteres.

"Selskapet har pr nå 900 millioner i EK casheqv. derav 680 millioner kroner i kontanter!!"

Fra regnskapet: Book equity at September 30, 2020, was MNOK 537.4. Jeg tipper at du her putter på de 30 mill dollar, men da må du samtidig trekke i fra balanseført beløp i balansen.

"Putopsjon verd 30 millioner dollar utøvd 11.01.21 - salg av aksjer til CCG.

Eidesvik solgte en aksjepost verd 30 millioner dollar i Sharewater, dette er etter dagens kurs (dollar) hele 260 mill NOK som vil bli innteksført og bokført Q1 2021. Put opsjonen utgjør derfor en nettogevinst på 4,10 NOK pr aksje."

Skal dette inntekstføres? Er dette en gevinst når største delen av denne posten står bokført i balansen som EK? Økningen i EK er da kun forskjellen mellom bokført verdi og det reele salget, eller hvordan tenker du her?

"I 2022 har selskapet et låneforfall på et ballonglån 1,7 mrd i 2022. Sannsynligvis vil dette ballonglånt som forfaller bli flyttet på, eller håndtert på andre måter. Men dette vil nok ikke skje før om 8-12 mnd fra i dag"

Markedet frykter emisjon. De er jo ikke i nærheten av å pengene til å dekke inn dette lånet om litt over ett år og markdet frykter en emisjon.

"Selskapet klarte kunststykket å gå med overskudd i Q3 2020 - med hele 59,8 millioner NOK (EBITDA) og tilførte over 25 millioner inn i cash på selskapet. Q4 - er hektisk for EIOF med stor etterspørsel og signering av flere landtidskontrakter med Siemens og Aker BP."

Overskuddet i q3 var ikke 59,8 millioner. Result 28 336

Så kan man jo diskutere om det er helt riktig. Av disse 28,3 så skyldet en engangseffekt: whereof a positive effect of MNOK 33.3 was mainly due to NOK strengthening against USD during the Quarter.

"P/E på oilservice er omtrent 30 i verden. 50 mill i året EBIT (EAT er omtrent det samme) burde gi en pris på EIOF på 50 mill * 40 = 2 milliarder"

Mener du virkelig at oilservce skal prises til en P/E på 30, og det konservativt?

Jeg ser at enkelte fokuserer på at EIOF har 400 millioner i kontanter og og at de tidligere har vært priset til under denne summen. Da glemmer man helt sammensetningen mellom kontanter og gjeld i balansen. Selskapet har 2,7 milliarder i gjeld!'

Jeg er helt enig i at EIOF er et interessant selskap som jeg har vært aksjonær i tidligere. Jeg skulle derimot ønsket at innleggene var mer balanserte , her er det dessverre mange som er relativt nye investorer og som tar mye av det som skrives her for god fisk.


Redigert 21.01.2021 kl 08:42 Du må logge inn for å svare

Denne skal ikke reprises, den er allerede repriset.

Denne vet jeg ikke om jeg hadde turt å eie nå, etter en dobling siste 14 dager.
Du selger deg ut av denne i morgen Davinci selv om du gir inntrykk av noe annet;-)) ikke sant.
Redigert 21.01.2021 kl 08:42 Du må logge inn for å svare
mimer
17.01.2021 kl 23:43 2376

Det er hvertfall lett å se hvem som har solgt seg ut... 😎
Redigert 21.01.2021 kl 08:42 Du må logge inn for å svare

Bare å sjekke historikken her. Hausser når man er inne og motsatt når man er ute, så for å hausse på nytt når man har fått en akseptabel inngang igjen. Patetisk.
Redigert 21.01.2021 kl 08:42 Du må logge inn for å svare

Man selger når det stiger 100% men kjøper når det faller kraftig tilbake, slik har aksjemarkedet fungert i alle tider,
Når dere om noen dager står i kø for å selge, da får en se hva som skjer.
Redigert 21.01.2021 kl 08:42 Du må logge inn for å svare

Quiz til deg LONG - det omsatte ca 1 million aksjer på 3 kr over to uker, det omsettes 6,3 millioner aksjer på snitt 5,10 - hva mener du da markedet mener er rett prising?
Redigert 21.01.2021 kl 08:42 Du må logge inn for å svare

Hei. Jeg må få svare deg i kveld, da jeg er på jobb nå til kl 18 i kveld.
Redigert 21.01.2021 kl 08:42 Du må logge inn for å svare

Takk for et særdeles godt innlegg Godeaksjer. Jeg la merke til at det plutselig ble mye blæst om denne her og der og da er jeg veldig takknemlig for at noen tar seg tid til å stille noen tilsynelatende svært gode spørsmål.
Redigert 21.01.2021 kl 08:42 Du må logge inn for å svare
Veim
18.01.2021 kl 16:23 1802

For et absurd fall på slutten. Som på fredag. Hva skal en tenke om dette? Tror ikke jeg har sett noe lignende i andre aksjer.
Redigert 21.01.2021 kl 08:42 Du må logge inn for å svare
Fholm
18.01.2021 kl 16:33 1778

Virker som om noen vil ha den ned. Henta seg godt inn da
Redigert 21.01.2021 kl 08:42 Du må logge inn for å svare

Mye svingninger i denne aksjen, så er vel flere som sikrer gevinst før stengetid tenker jeg 👍🏻
Redigert 21.01.2021 kl 08:42 Du må logge inn for å svare
Fholm
19.01.2021 kl 09:22 1559

Stille på trådene idag og EIOF er på vei opp med sperre på 5,5, stille før stormen?
Redigert 21.01.2021 kl 08:42 Du må logge inn for å svare

Bare å lene seg tilbake, her kommer 6 kr før du får sagt kake.
så skal vi videre til 10 kr,.
Redigert 21.01.2021 kl 08:42 Du må logge inn for å svare
Knusle
19.01.2021 kl 19:39 1559

Dette er et fantastisk interessant selskap fremover, og jeg må si meg enig i at en reprising kan skje når som helst. Meget god inngang nå, men det varer ikke lenge.
Anbefaler nesten folk å lese seg litt opp på dette her
Redigert 21.01.2021 kl 08:42 Du må logge inn for å svare

Har lastet innpå i hele dag, skjønner ikke bæret av de som selger . bare den nye kontrakten er verd 6-7 k rpr aksje, så selger men på 5 kr...hallo, anybody home???
Redigert 21.01.2021 kl 08:42 Du må logge inn for å svare
Kenny
19.01.2021 kl 20:44 1559

Hvordan kommer du fram til 6-7 kroner per aksje?
Redigert 21.01.2021 kl 08:42 Du må logge inn for å svare

Les analysen så finner du svaret😉
Redigert 21.01.2021 kl 08:42 Du må logge inn for å svare
Kenny
19.01.2021 kl 23:57 1559

Jeg lurte på hvordan han kom fram til 6-7 kroner på den nye kontrakten? Finner ikke noen tall så vanskelig å regne på det.
Redigert 21.01.2021 kl 08:42 Du må logge inn for å svare
oggg
20.01.2021 kl 00:50 1559

Har du tekt på det at, hvis det ikke er noen som selger vil kursen stå stille?
Redigert 21.01.2021 kl 08:42 Du må logge inn for å svare

Jeg har tenkt på det at om du har lyst på å tjene penger for dine investeringer så må man ta mere betalt enn man har gitt for de, lurt, ikke sant😂
Å selge på dette nivået er ikke lurt i det heletatt når man kan få 10 kr for de om litt.
Når noen har lyst på det du har, ja da tar man betalt, har du tenkt på det?🤔
Redigert 21.01.2021 kl 08:42 Du må logge inn for å svare

I forrige uke stilte "godeaksjer" en rekke svært gode spørsmål til tallene som blir lagt frem her. Får vi noen svar på de spørsmålene?
Redigert 21.01.2021 kl 08:42 Du må logge inn for å svare

Olja stiger og etterspørselen stiger. flere brønner skal borres og det kan ikke skje uten Oilservice selskapene.
her er det bare å laste i søkk og kav.
EIOF har en av de mest moderne flåtene i verden.
og er et solid selskap etter siste mnd nyheter.
Redigert 21.01.2021 kl 08:42 Du må logge inn for å svare

15.01.21 meldte selskapet om 6 årskontrakt med Siemens verd ca. 400-450 millioner kroner, dette tilsvarer ca. 7 kr pr aksje. Reknestykket som er lagt til grunn er base case fra lignende slutninger på Subsurface arbeid. Margin her ligger på omlag 55-58 % OPEX ca 5-7.000 p pr dag.

16-18.000 pund pr dag x 365 x 6 år. ca. 160-210.000 NOK pr dag gir på 6 år mellom 400-500 millioner i fremtidig
revenue, tilsvarende mellom 6-7 kr aksjen for selskapet. Kilde 2.
Redigert 21.01.2021 kl 08:42 Du må logge inn for å svare

Hørt om posisjonering?
Blir en av vinnerne i dag. Last opp nå som noen er gal nok til å dumpe.
Redigert 21.01.2021 kl 08:42 Du må logge inn for å svare
Veim
20.01.2021 kl 09:42 1556

Alltid et svar. På enhver kurs. Herlig. Samme holdning her også. Kjøp!
Redigert 21.01.2021 kl 08:42 Du må logge inn for å svare

Godt en kom seg ut her, ikke sant Davinci_me ?

Redigert 21.01.2021 kl 08:42 Du må logge inn for å svare
Veim
20.01.2021 kl 12:20 1556

Ser ut som du får rett. Midlertidig om ikke annet. Viser bare hvor feil hausserne kan ta. Ingen automatikk at den skulle stå i 6 kroner. Reagerte jo knappest på positiv børsmelding på fredag.
Redigert 21.01.2021 kl 08:42 Du må logge inn for å svare
Fholm
20.01.2021 kl 12:44 1556

Dere har det så travelt, standardoppskrift for «salg med tap også går toget»

Ta en titt på ordreboka, hvordan kjøpsordren på 100k++ aksjer har flyttet seg fra 5,2 til 4,7. kursen manipuleres ned ved flittig bruk av ordre
Redigert 21.01.2021 kl 08:42 Du må logge inn for å svare
Veim
20.01.2021 kl 12:52 1556

Neida sitter rolling 😀 stusser bare på enkelte "raske" kursmål så skjer stikk motsatt.
Redigert 21.01.2021 kl 08:42 Du må logge inn for å svare
Fholm
20.01.2021 kl 13:00 1556

hehe, ikke lenge etter jeg skrev her nå ble ordren borte 🙈
Redigert 21.01.2021 kl 08:42 Du må logge inn for å svare